Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 304811 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Чернуха-Газдецька, К$<.>)
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9
1.

   Журнал

Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал. - Київ : Педагогічна думка. - Выходит ежеквартально
2006г. N 6
Зміст:
Дмитренко, Г. Що є цінним кінцевим продуктом системи освіти в контексті формування громадянського суспільства / Г. Дмитренко. - С.4-7.
Лунячек, В. Система моніторингу загальної середньої освіти в регіоні як умова забезпечення якості освіти / В. Лунячек, З. Рябова. - С.8-13.
Касьянова, О. Факторальне-критеріальне моделювання як інструментарій експертизи якості освіти / О. Касьянова. - С.14-18.
Боднар, О. Моніторинг та експертиза навчальної результативності / О. Боднар. - С.19-22.
Кравченко, Г. Науково-методичне забезпечення моніторингу освіти / Г. Кравченко. - С.23-25.
Пасєчнікова, Л. Моніторинг особистісного розвитку учнів як умова формування успішної особистості / Л. Пасєчнікова. - С.26-28.
Ліцейна освіта в Україні : резолюція діалогової конференції. - С.30-31.
В.Ф. Шаталов : його ідеї працюють і сьогодні. - С.32-48.
Шегеда, А. Чи можливе ефективне управління закладом ? / А. Шегеда. - С.50-54.
Полякова, Г. Становлення та розвиток адаптивного управління соціально-педагогічними системами / Г. Полякова. - С.55-58.
Єльнікова, Г. Теоретичні основи адаптивного управління соціальними системами / Г. Єльнікова. - С.59-64.
Марчак, О. Демократизація та гуманізація діяльності сучасного ЗНЗ / О. Марчак. - С.65-68.
Борова, Т. Використання моделі коучингу із залученням моніторингових технологій / Т. Борова. - С.69-72.
Андрущенко, В. Актуальні питання управління школою : точка зору вченого, педагога-філософа, майстра-управлінця / В. Андрущенко. - С.73-74.
Федоров, Г. Системний підхід до моделювання управлінської діяльності керівника сучасного навчального закладу / Г. Федоров. - С.75-84.
Медведь, В. Підвищення рівня управлінської культури керівників / В. Медведь. - С.85-88.
Мельник, В. Формування системи управлінської підготовки керівників ЗНЗ / В. Мельник. - С.89-93.
Чернуха-Газдецька, К. Стратегічне та адаптивне управління : Складові змісту курсової підготовки спеціалістів районних (міських) відділів освіти / К. Чернуха-Газдецька. - С.94-97.
Перцова, Н. Прогностичні уміння керівника як умова реалізації адаптивного управління освітніми системами / Н. Перцова. - С.98-100.
Свет, О. Основні напрямки комп'ютерного моніторингу функціонування багатопрофільного ліцею / О. Свет. - С.101-105.
Попова, Н. Управлінське консультування як засіб формування механізму освітнього моніторингу / Н. Попова. - С.106-109.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2007г. N 2
Зміст:
Набока, Л. Андрагогізація підготовки методистів до інноваційної діяльності / Л. Набока. - С.3-7.
Пуцов, В. Теоретичні основи розвитку післядипломної освіти як невід'ємної складової неперервної освіти / В. Пуцов. - С.7-11.
Чернуха-Газдецька, К. Процес інтеграції науково-методичної діяльності в закладах післядипломної освіти та управління ним / К. Чернуха-Газдецька. - С.13-17.
Бібік, Н. Проблеми забезпечення модернізації загальної середньої освіти (за матеріалами доповіді на науковій сесії, присвяченій 15-річчю АПН України) / Н. Бібік. - С.17-20.
Даниленко, Л. Післядипломна педагогічна освіта в умовах інноваційних змін / Л. Даниленко. - С.21-23.
Брусенцова, О. Активизация самостоятельной работы слушателей в системе последипломного образования / О. Брусенцова. - С.23-25.
Козлова, О. Оновлення освітнього простору в системі післядипломної підготовки педагога / О. Козлова. - С.25-27
Ніколенко, Л. Модернізація післядипломної педагогічної освіти в контексті особистісно орієнтованого підходу / Л. Ніколенко. - С.38-41.
Чміль, А. Структурні елементи критеріального оцінювання діяльності закладів освіти / А. Чміль, О. Бондар. - С.42-45.
Гавриленко, І. Освіта керівника сучасного загальноосвітнього навчального закладу / І. Гавриленко. - С.47-51.
Погрібна, Н. Застосування сучасних наукових управлінських підходів у реалізації інноваційної діяльності керівника ЗНЗ / Н. Погрібна. - С.51-54.
Покроєва, Л. Умови активізації переходу до створення системи безперервної післядипломної педагогічної освіти / Л. Покроєва. - С.54-56.
Чернишова, Є. Інформатизація суспільства як чинник змін підвищення кваліфікації працівників регіональних органів управління освітою / Є. Чернишова. - С.56-59.
Олійник, В. Дистанційне навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України / В. Олійник, В. Гравіт, А. Кліменко. - С.68-72.
Софій, Н. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами через створення умов для навчання у загальноосвітніх (дошкільних) закладах / Н. Софій. - С.75-78.
Яценко, В. Формування й оцінювання ключових компетентностей учнів на заняттях географії / В. Яценко. - С.79-81.
Семиченко, В. Проблема вибору освітньої парадигми у педагогічній діяльності / В. Семиченко. - С.84-89.
Міняйло, В. Матеріальна відповідальність працівників навчальних закладів / В. Міняйло. - С.96-103.
Білова, Н. Інвентаризація як обов'язкова процедура / Н. Білова. - С.104.
Про внесення змін до інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. - С.93-96.
Про внесення змін у додаток Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. - С.90.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2008г. N 1
Зміст:
Маслов, В. Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці / В. Маслов. - С.3-9.
Тарусова, Л. Нормативно-правове регулювання післядипломної освіти в умовах соціально-економічного становлення України / Л. Тарусова, В. Олійник. - С.9-15.
Даниленко, Л. Зміст післядипломної освіти в інноваційному полі перетворень / Л. Даниленко, В. Паламарчук. - С.16-21.
Чепурна, Н. Інформаційно-комунікативні технології у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / Н. Чепурна. - С.25-29.
Шеремет, М. Критичне мислення в контексті задач підвищення майстерності вчителя / М. Шеремет. - С.29-31.
Маслай, Г. Розвиток творчого потенціалу вчителя / Г. Маслай. - С.32-35.
Новаченко, Т. Застосування педагогічних ідей А. Макаренка - шлях удосконалення професійної компетентності сучасного педагога / Т. Новаченко. - С.35-40
Чміль, А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на сучасному етапі / А. Чміль, Л. Ляхоцька, В. Розмариця. - С.40-45
Солодков, В. Альтернативний характер поглядів педкадрів на прагнення України до Євросоюзу / В. Солодков, Т. Чаусова. - С.45-51.
Баймолдаев, Т. Методическая служба: какой ей быть сегодня? / Т. Баймолдаев. - С.52-54.
Биков, В. Інформаційні мережі відкритого навчального середовища / В. Биков, В. Олійник. - С.54-63.
Грицуняк, О. Інформаційне забезпечення адаптивного управління міською освітньою системою / О. Грицуняк. - С.63-65.
Єльникова, Г. Закономірності адаптивного управління соціально-педагогічними системами / Г. Єльникова. - С.65-69.
Калініченко, Н. Василь Сухомлинський про відповідальність керівника школи за розвитком творчого потенціалу вчителя / Н. Калініченко. - С.72-75.
Чернуха-Газдецька, К. Запровадження адаптивного управління в інспекційну діяльність спеціаліста відділу освіти рай(міськ) держадміністрації / К. Чернуха-Газдецька. - С.75-77.
Семиченко, В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей школы / В. Семиченко, В. Дикань. - С.78-85.
Олійник, В. Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України - 55 років / В. Олійник. - С.86-89.
Покроєва, Л. Програмно-цільовий пілотний проект Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти "Створення системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників" / Л. Покроєва. - С.89-90.
Артюшина, М. Організація самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом за умов інноваційного навчання / М. Артюшина. - С.91-95.
Сигова, А. Гражданское воспитание студентов: проблемы и поиски (программа гражданского воспитания для высших учебных заведений) / А. Сигова. - С.95-103.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.


    Чернуха-Газдецька, К.
    Прийняття управлінського рішення [Текст] / К. Чернуха-Газдецька // Управління школою. - 2003. - N8. - С. 19-25.
ББК 74.204

Рубрики: Управління школою

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Чернуха-Газдецька, К.
    Прийняття управлінського рішення [Текст] / К. Чернуха-Газдецька // Управління школою. - 2003. - N9. - С. 25-28.
ББК 74.204.1

Рубрики: Управління школою

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Чернуха-Газдецька, К.
    Наближається час вирішальний [Текст] : прийняття управлінського рішення / К. Чернуха-Газдецька // Управління освітою. - 2003. - N15-16. - С. 24-25.
ББК 74.24(4УКР)

Рубрики: Менеджмент освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Чернуха-Газдецька, К.
    Стратегічне та адаптивне управління : Складові змісту курсової підготовки спеціалістів районних (міських) відділів освіти [Текст] / К. Чернуха-Газдецька // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал. - Киiв : Педагогічна думка, 2006. - N 6. - С. 94-97.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--районний відділ освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Чернуха-Газдецька, К.
    Процес інтеграції науково-методичної діяльності в закладах післядипломної освіти та управління ним [Текст] / К. Чернуха-Газдецька // Післядипломна освіта в Україні. - 2007. - N 2. - С. 13-17.
ББК 74р7

Рубрики: Післядипломна освіта--педагогічна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Чернуха-Газдецька, К.
    Запровадження адаптивного управління в інспекційну діяльність спеціаліста відділу освіти рай(міськ) держадміністрації [Текст] / К. Чернуха-Газдецька // Післядипломна освіта в Україні. - 2008. - N 1. - С. 75-77.
ББК 74.24

Рубрики: Адаптивне управління--освіта,  Інспекційно-контрольна діяльність

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей