Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 66490 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=особистість, личность, personality<.>)
Общее количество найденных документов : 43
Показаны документы с 1 по 20
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-43 
1.
60.5я73

   

    Соціологія [Текст] : навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2003. - 455 с. - ISBN 966-620-182-8 : Б. ц.
ББК 60.5я73

Кл.слова (ненормированные):
60.5 Соціологія -- масова комунікація, массовая коммуникация -- особистість, личность, personality -- соціальна культура, социальная культура -- соціальна мобільність, социальная мобильность -- соціологічна думка, социологическая мысль -- соціологічне дослідження, социологическое исследование -- соціологічні концепції, социологические концепции -- соціологія, социология, sociology, sociologia

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
88я73

    Цимбалюк І. М.

    Загальна психологія [Текст] : модульно- рейтинговий курсдля студентів вищих навчальних закладів / Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с. - ISBN 966-8556-35-6 : Б. ц.
ББК 88я73

Кл.слова (ненормированные):
88 Психологія -- діяльність, деятельность -- загальна психологія, общая психология -- особистість, личность, personality -- психічні властивості, психические свойства -- психічні процеси, психические процессы -- психічні стани, психические состояния -- психологія, психология
Доп.точки доступа
Яницька О. Ю.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
88.5я73

    Савельєва В. С.

    Психологія управління [Текст] / Савельєва В. С. - К. : Професіонал, 2005. - 320 с. - ISBN 966-8556-69-0 : Б. ц.
ББК 88.5я73

Кл.слова (ненормированные):
88.5 Соціальна психологія. Етика ділового спілкування -- групи, группы -- дослідження, исследование -- особистість, личность, personality -- психологічні методи дослідження історії, психологические методы исследования истории -- психологія управління, психология управления -- соціальна психологія, социальная психология, psychologia spoleczna -- соціометрія, социометрия -- спілкування, общение -- трудовий колектив, трудовой коллектив

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
65.9(4Укр)272

    Капська А. Й.

    Соціальна робота [Текст] : навчальний посібник / Капська А. Й. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с. - ISBN 966-364-051-0 : Б. ц.
ББК 65.9(4Укр)272

Кл.слова (ненормированные):
65.9(4Укр) Економіка України -- бездомні діти, бездомные дети -- діти, дети, dzieci,childrens -- діти, позбавлені батьківського піклування, дети, лишенные родительской опеки -- особистість, личность, personality -- соціальна робота, социальная работа

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.200.51

    Дьяур Г.

    Духовні цінності як характерні індикатори особистості [Текст] / Дьяур Г. // Рідна школа. - 2006. - С. 2006
ББК 74.200.51

Кл.слова (ненормированные):
74.200.5 Окремі напрямки виховання школярів -- особистість, личность, personality

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
60.5я73

    Танчин І.З.

    Соціологія [Текст] : навчальний посібник / Танчин І.З. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 351 с. - ISBN 966-346-205-1 : Б. ц.
ББК 60.5я73

Кл.слова (ненормированные):
60.5 Соціологія -- етносоціологія, этносоциология -- культура, культура -- особистість, личность, personality -- соціологія громадської думки -- соціологія економіки, социология экономики -- соціологія міст, социология городов -- соціологія політики, социология политики -- соціологія праці, социология труда -- соціологія сім'ї, социология семьи -- соціологія шлюбу, социология брака -- соціологія, социология, sociology, sociologia -- суспільство, общество, society

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
88.3я73

    Максименко С. Д.

    Загальна психологія [Текст] : навчальний посібник / Максименко С. Д. - вид. 3-є, перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 272 с. - ISBN 978-966-364-6 09-1 : Б. ц.
ББК 88.3я73

Кл.слова (ненормированные):
88.3 Загальна психологія -- воля -- діяльність, деятельность -- емоції та почуття, эмоции и чувства -- загальна психологія, общая психология -- здібності, способності -- мислення, мышление -- особистість, личность, personality -- пам'ять, память -- психіка, психика -- психічні процеси, психические процессы -- психологія особистості, психология личности -- психологія, психология -- соціальні групи, социальные группы -- темперамент, темперамент -- уява, воображение -- характер, характер

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
88.52

    Харісова Т. І.

    Тим, хто хоче стати успішним [Текст] / Харісова Т. І. // Країна знань. - К. - К.
ББК 88.52

Кл.слова (ненормированные):
88.5 Соціальна психологія. Етика ділового спілкування -- особистість, личность, personality -- успіхи та невдачі

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.204

    Косарєва Н.

    Моральні цінності особистості конкурентоспроможного вчителя [Текст] / Косарєва Н. // Позакласний час. - 2009. - С. 2009
ББК 74.204

Кл.слова (ненормированные):
74.20 Педагогіка школи (теорія освіти, навчання та виховання) -- конкурентоспроможність, конкурентоспособность -- моральні цінності особистості, моральные ценности личности -- особистість, личность, personality -- педагог, педагог

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74.205+74.9

    Кіян О.

    Батьківсько-вчительська взаємодія як фактор морального становлення особистості [Текст] / Кіян О. // Позакласний час. - 2009. - С. 2009
ББК 74.205+74.9

Кл.слова (ненормированные):
74.20 Педагогіка школи (теорія освіти, навчання та виховання) -- 74.9 Сімейне виховання і освіта -- взаємодія сім'ї і школи, взаимодействие семьи и школы -- моральне виховання учнів, моральное воспитание учащихся -- моральні цінності особистості, моральные ценности личности -- моральність, нравственность -- морально-етичне виховання, морально-этическое воспитание -- особистість, личность, personality -- сімейне виховання, семейное воспитание, family bringing up

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.
88я73

    Варій М. Й.

    Психологія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Варій М. Й. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 288 с. - ISBN 966364-386-2 : Б. ц.
ББК 88я73

Кл.слова (ненормированные):
88 Психологія -- воля -- депривація, депривация -- емоції та почуття, эмоции и чувства -- здібності, способності -- інтелект, интеллект -- мислення, мышление -- особистість, личность, personality -- пам'ять, память -- психіка, психика -- психологія, психология -- соціалізація особистості, социализация личности -- спілкування, общение -- уява, воображение

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.
88.53

    Циба В. Т.

    Системна соціальна психологія [Текст] : навчальний посібник / Циба В. Т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 328 с. - ISBN 966-364-192-4 : Б. ц.
ББК 88.53

Кл.слова (ненормированные):
88.5 Соціальна психологія. Етика ділового спілкування -- людина, человек -- особистість, личность, personality -- психологія, психология -- соціальна психологія, социальная психология, psychologia spoleczna

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.
88 + 74.00

    Семенова А. В.

    Основи психології і педагогіки [Текст] : навчальний посібник / Семенова А. В., Гурін Р. С., Осипова Т. Ю. - К. : Знання, 2006. - 319 с. - ISBN 966-346-114-4 : Б. ц.
ББК 88 + 74.00

Кл.слова (ненормированные):
74.0 Загальна педагогіка -- 88 Психологія -- навчальний посібник, учебное пособие -- освіта в Україні, образование в Украине -- особистість, личность, personality -- педагогіка, педагогика, pedagogika -- психічні процеси, психические процессы -- психологія, психология
Доп.точки доступа
Гурін Р. С.
Осипова Т. Ю.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.
88.3

    Еланская А.

    Если хочешь быть счастливой [Текст] : тесты для девочек : для старшего школьного возроста / Еланская А. - М. : Махаон, 2007. - 144 с. : ил. - ISBN 5-18-001062-4 : Б. ц.
ББК 88.3

Кл.слова (ненормированные):
88.3 Загальна психологія -- етикет, этикет -- особистість, личность, personality -- психологія, психология -- тест, тест -- тести для дівчаток, тесты для девочек -- тестування, тестирование

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.
88

    Кучеренко А.

    Вся власть программам? [Текст] / Кучеренко А. // Колесо жизни. - 2010. - С. 2010
ББК 88

Кл.слова (ненормированные):
88 Психологія -- особистість, личность, personality -- психологія індивідуальних відмінностей, психология индивидуальных различий, psychology of individual differencies -- психологія особистості, психология личности -- психологія, психология
Аннотация: Как перепрограммировать свою жизнь.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.
88

    Горчакова О.

    Ветер перемен [Текст] / Горчакова О. // Колесо жизни. - 2010. - С. 2010
ББК 88

Кл.слова (ненормированные):
88 Психологія -- особистість, личность, personality -- психодрама -- психологія, психология
Аннотация: Как начать жить с чистого листа?

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.
74.202

    Бех І. Д.

    Виховні інваріанти у розвитку особистості [Текст] / Бех І. Д. // Позакласний час. - 2010. - С. 2010
ББК 74.202

Кл.слова (ненормированные):
74.20 Педагогіка школи (теорія освіти, навчання та виховання) -- виховання особистості, воспитание личности -- виховання, воспитание -- виховна робота, воспитательная работа -- навчально-виховний процес, учебно-воспитательный процесс -- особистісно орієнтоване виховання -- особистість, личность, personality -- розвиток особистості, развитие личности
Аннотация: Формування у суб'єкта здібності і бажання усвідомлювати себе як особистість. Культивування у вихованця цінності іншої людини. Утвердження особистісно розвивального самовиміру. Колектив як чинник унікальної ситуації виховання особистості.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.
88.37я73

   

    Психология личности [Текст] : учебное пособие. - М. : Эксмо, 2007. - 653 с. - ISBN 5-699-19994-2 : Б. ц.
ББК 88.37я73

Кл.слова (ненормированные):
88.3 Загальна психологія -- загальна психологія, общая психология -- особистість, личность, personality -- психологія особистості, психология личности -- психологія, психология

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.
60.59я72+60.59(4Укр)я72

    Арцишевський Р. А.

    Особа і суспільство [Текст] : підручник для 10 кл. / Арцишевський Р. А., Бондарук С. О., Бортников В. І. та ін. - К. : Ірпінь; ВТФ "Перун", 1997. - 352 с. : іл. - ISBN 966-569-060-4 : Б. ц.
ББК 60.59я72+60.59(4Укр)я72

Кл.слова (ненормированные):
60.5 Соціологія -- демократія, демократия -- людина і влада, человек и власть -- людина і культура, человек и культура -- людина і суспільство, человек и общество -- особистість, личность, personality -- соціологія, социология, sociology, sociologia -- суспільство, общество, society
Доп.точки доступа
Бондарук С. О.
Бортников В. І. та ін.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.
88я2

    Селезнева Е. В.

    Я познаю мир: Психология [Текст] : детская энциклопедия / Селезнева Е. В. - М. : АСТ; Астрель, 2003. - 425 с. : ил. - ISBN 5-17-007216-3 ; 5-271-00644-1 : Б. ц.
ББК 88я2

Кл.слова (ненормированные):
88 Психологія -- дитяча енциклопедія, детская энциклопедия -- емоції та почуття, эмоции и чувства -- енциклопедія, энциклопедия -- життя, жизнь -- історія, история -- кохання, любовь -- особистість, личность, personality -- пам'ять, память -- психологія, психология -- розум, разум, mind

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-43 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей