Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74.489<.>)
Общее количество найденных документов : 185
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
74.489
Р 47


    Решетников, П. Е.
    Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей. Рождение мастера [Текст] : Кн. для преподавателей высш. и средн. пед. учебных заведений. / П.Е. Решетников. - М. : Владос, 2000. - 304 с. - (Педагогическая мастерская). - (в пер.) : 11.40 грн
ББК 74.489

Рубрики: Вища педагогічна освіта--організація,  Педагогічна майстерність,  Вчитель--професійна підготовка,  Педагогічний моніторинг,  Вчитель--підготовка--нетрадиційна технологічна система

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.489
В 95


   
    Вища і середня педагогічна освіта : Республіканський науково-методичний збірник. Вип. 15. - Київ : Вища школа, 1991. - 118 с. - 2.00 грн
    Содержание:
Проблеми педагогічної освіти в умовах перебудови
Зязюн І. А. Педагогічна освіта в сучасних умовах / І. А. Зязюн. - С .3
Потапенко, К. К. Вища педагогічна школа України: практика перебудови / К. К. Потапенко. - С .9
Мельниченко, О. С. Цільова програма "Учитель сільської школи" / О. С. Мельниченко, В. Ф. Моргун. - С .16
Демиденко, В. К. Перебудова психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / В. К. Демиденко, В. П. Перепелиця. - С .20
Дослідження процесу підготовки вчителя у педагогічному вузі
Кривонос, І. Ф. Категоріальний аналіз понять "педагогічний досвід", "передовий досвід" і "новаторський досвід" / І. Ф. Кривонос. - С .26
Пашко, Л. Ф. Формування відповідального ставлення до вчительської професії у студентів педвузу / Л. Ф. Пашко. - С .35
Озольс, В. О. Використання діагностичних методик у педагогіці / В. О. Озольс, М. Ф. Лавриненко. - С .43
Зосімовський, А. В. Дослідження психологічної готовності студентів до педагогічної діяльності / А. В. Зосімовський, Л. О. Гапоненко, В. А. Григор'єва. - С .48
Самусенко, Ю. В. З досвіду використання "рейтингової" системи у процесі навчання органічної хімії в педагогічному вузі / Ю. В. Самусенко. - С .51
Падалка, Г. М. Естетична культура майбутніх вчителів та умови її формування / Г. М. Падалка. - С .56
Тхоржевський, Д. О. Психолого-педагогічні умови формування мотивації діяльності методиста з профорієнтації / Д. О. Тхоржевський, М. О. Хорвич. - С .62
Баб'як, М. М. Модульна технологія вивчення загальнотехнічних дисциплін як удосконалення професійної підготовки студентів у педвузах / М. М. Баб'як, Р. М. Стеців. - С .68
Жигилій, Н. В. Про деякі прийоми активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів / Н. В. Жигилій, Н. І. Казирод, Л. Ф. Українець. - С .73
Підготовка вчителя в університеті
Дружиніна, Г. О. Формування педагогічного мислення студентів університету / Г. О. Дружиніна. - С .80
Калиновський, І. С. Виховання вчителя в університеті / І. С. Калиновський. - С .84
Формування основ педагогічної майстерності
Максименко, І. Г. Виразність мовлення як показник мовної майстерності вчителя / І. Г. Максименко. - С .88
Малаканова, Л. В. Диференційований підхід у формуванні основ педагогічної майстерності майбутніх вчителів / Л. В. Малаканова. - С .91
Дмитрак, І. С. Творче оволодіння сучасною педагогічною технологією / І. С. Дмитрак, М. Д. Касьяненко. - С .96
Допрофесійна підготовка вчителя
Бургін, М. С. Педагогічна профорієнтація і відбір до педагогічних навчальних закладів / М. С. Бургін, М. М. Солдатенков. - С .101
Гоженко, Л. І. Самоосвіта у допрофесійному становленні майбутнього вчителя / Л. І. Гоженко. - С .107
Історія вищої педагогічної освіти
Майборода, В. К. Становлення і розвиток системи вищої педагогічної освіти на Україні (1917-1928 рр.) / В. К. Майборода. - С .112
ББК 74.489

Рубрики: Педагогічна освіта,  Педагогічна майстерність

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.489
В 95


   
    Вища і середня педагогічна освіта : Науково-методичний збірник. Вип. 16. - Київ : Вища школа, 1993. - 103 с. - 1.85 грн
    Содержание:
Проблеми цілісного підходу у психолого-педагогічній підготовці вчителя . - С .4
Бойко А. М. Єдність теорії і практики у формуванні особистості вчителя: цілісний підхід / А. М. Бойко, В. О. Пащенко. - С .4
Семиченко, В. А. Реалізація принципу цілісності в професійній підготовці майбутніх учителів (психологічний аспект) / В. А. Семиченко, Я. Я. Болюбаш. - С .12
Сагарда, В. В. Концепція цілісної методичної системи підготовки педагога в умовах університетської освіти / В. В. Сагарда. - С .16
Концептуальне осмислення сутності вищої педагогічної освіти . - С .22
Франчук, Т. Й. До питання про концепцію педагогічної освіти / Т. Й. Франчук, М. М. Солдатенко. - С .22
Тарасевич, Н. М. Психолого-педагогічний компонент у професійній освіті вчителя / Н. М. Тарасевич. - С .28
Кобиляцький, І. І. Проблеми розвитку педагогічної науки і підготовки вчителя / І. І. Кобиляцький, Т. В. Дьячкова. - С .31
Духовні витоки народу у професійній підготовці вчителя . - С .39
Струманський, В. П. Гуманітарна і гуманістична освіта вчителя сучасної школи / В. П. Струманський, В. І. Цина. - С .39
Євтух М. Б. Українська етнопедагогіка в навчально-виховному процесі як проблема вищої педагогічної освіти України / М. Б. Євтух, Т. Д. Тхоржевська. - С .45
Шляхи активізації професійно-педагогічної підготовки вчителя . - С .51
Бондарчук, Л. І. Методи активного навчання в курсі "Основи педагогічної майстерності" / Л. І. Бондарчук, Е. І. Федорчук. - С .51
Володько, В. М. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність як один із методів розвитку творчих здібностей студентів / В. М. Володько, Т. В. Іванова. - С .56
Пуховська, Л. П. Активізація навчання в системі самостійної роботи у вищій школі США / Л. П. Пуховська. - С .62
Щербань, П. М. Навчально-педагогічні ігри - активна форма підготовки майбутніх учителів / П. М. Щербань. - С .68
Передовий педагогічний досвід: дослідження і формування . - С .74
Кривонос, І. Ф. Модель процесу становлення передового педагогічного досвіду / І. Ф. Кривонос. - С .74
Лобурець, В. Є. Педагог, реабілітований історією / В. Є. Лобурець. - С .87
Допрофесійна підготовка вчителя . - С .93
Пивовар, Н. М. Педагогічний факультатив як форма організації допрофесійної підготовки майбутніх учителів / Н. М. Пивовар. - С .93
Гриньова М. В. Майбутню школу готуємо сьогодні / М. В. Гриньова, М. І. Степаненко. - С .96
ББК 74.489

Рубрики: Педагогічна освіта,  Професійна підготовка вчителя,  Психолого-педагогічна підготовка вчителя

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.489
Щ 61


    Щербакова, К. Й.
    Вступ до спеціальності [Текст] : Навчальний посібник / К.Й. Щербакова. - Київ : Вища школа, 1990. - 165 с. - ISBN 5-11-001215-6 : 1.45 р.
    Содержание:
Вища педагогічна школа . - С .5
Вища педагогічна школа й організація навчально-виховного процесу в ній . - С .5
Вища педагогічна освіта в СРСР . - С .5
Організаційні основи і структура педагогічного інституту. Завдання вищої педагогічної школи . - С .12-15
Особливості навчання на факультеті дошкільного виховання. Навчальний план і програми з спеціальності № 03.07.02. . - С .15-19
Принципи та основні форми організації навчального процесу у вузі . - С .19-26
Форми організації контролю й оцінки знань і умінь студентів . - С .26-29
Загальна характеристика, типологія, права та обов'язки студентів . - С .29-35
Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів . - С .36
Адаптація студентів у вузі . - С .36-40
Значення і організація самостійної роботи студентів . - С .40-47
Методика організації навчального часу студента на лекції . - С .47-53
Формування у студентів навичок самостійної роботи з книгою . - С .53-62
Педагогічна і суспільно-політична практика - форми самостійної роботи студентів . - С .62-69
Формування у студентів дослідницьких умінь . - С .69-75
Самовиховання і самоосвіта студентів . - С .75-79
Система громадського дошкільного виховання . - С .80
Громадське дошкільне виховання- перша ланка в системі народної освіти . - С .80
Значення дошкільного дитинства у розвитку особистості . - С .80
З історії розвитку громадського дошкільного виховання. Основоположники марксизму-ленінізму про громадське виховання дітей . - С .85-94
Піклування про виховання дітей дошкільного віку в СРСР . - С .94-100
Система дошкільного виховання в СРСР. Основні типи дошкільних закладів . - С .100-104
Розвиток дошкільного виховання в СРСР . - С .104-109
Громадське виховання дітей дошкільного віку в соціалістичних країнах . - С .109-114
Дошкільне виховання в капіталістичних країнах . - С .114-118
Педагогічна професія і особистість педагога . - С .119
Роль педагогічної діяльності в соціалістичному суспільстві . - С .119-123
Зростання престижу педагогічної професії в СРСР . - С .123-128
Характеристика педагогічної діяльності . - С .128-135
Наукова організація педагогічної праці . - С .135-138
Педагогічна майстерність і розвиток педагогічних здібностей . - С .138
Особистість радянського педагога і вимоги суспільства до неї . - С .138-144
Педагогічні знання, уміння, переконання та їх формування . - С .144-152
Зміст педагогічних здібностей та їх формування . - С .152-163
ББК 74.489

Рубрики: Педагогічна освіта--вища,  Педагогічна майстерність,  Педагогічна професія,  Самостійна робота студентів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.489
В 24


   
    Введение в специальность [Текст] : Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Л.И. Рувинский, В.А. Кан-Калик, Д.М. Гришин. - М. : Просвещение, 1988. - 208 с. - ISBN 5-09-000249-5 (В пер.) : 3.65 грн
    Содержание:
Реформа школы и учитель . - С .5
Сущность и социальный смысл реформы школы . - С .5-9
Социальная ценность труда учителя . - С .9-13
Гармония личности учителя . - С .13-17
Учитель вчера, сегодня, завтра . - С .17-19
Подготовка учителя в педагогическом вузе . - С .19
Становление будущего учителя . - С .19-22
Структура и содержание работы педагогического вуза . - С .22-24
Основеные виды учебных занятий в пединституте . - С .24-32
Студент-исследователь . - С .32-34
Студенческая группа- коллективный воспитатель . - С .34-36
Самовоспитание как средство профессиональной подготовки учителей . - С .36-43
Роль самовоспитания в формировании личности . - С .36-43
Самовоспитание воли и характера . - С .43-50
Роль самоприказа и самовнушения . - С .50-63
Привыки- основа характера . - С .63-67
Нравственная культура учителя . - С .67-70
Умственное самовоспитание . - С .70-86
Культура учебного труда студентов . - С .86
Понятие культуры учебного труда . - С .86-87
Что влияет на работоспособность . - С .87-91
Техника личной работы . - С .91-99
Как развивать память . - С .99-101
Учебный труд во время экзаменационной сессии . - С .101-102
Педагогическое общение . - С .102-103
Сущность педагогического общения . - С .103-112
Система педагогического общения . - С .112-126
Стиль педагогического общения . - С .126-132
Общительность как профессионально-личностное качество педагога и пути ее самовоспитания . - С .132-135
Тренинг педагогического общения . - С .135-143
Педагогическая практика в системе подготовки учителя . - С .143
Задачи педагогической практики . - С .143-147
Особенности содержания педагогической практики . - С .147-150
Особенности организации педагогической практики . - С .150-155
Подготовка студентов к педагогической практике . - С .155-157
Воспитательная работа с учащимися в процессе педагогической практики . - С .157
Учитель и современный школьник . - С .157-159
Младший школьник . - С .159-161
Подросток . - С .161-164
Старший школьник . - С .164-167
Знать, чтобы предвидеть и управлять . - С .167-169
Установка на воспитание . - С .169-171
Направления и задачи воспитания . - С .171-174
Гуманизация воспитания . - С .174
Развитие активности и самостоятельности детей . - С .174-176
Нравственный идеал и перспектива в самовоспитании . - С .176-180
Педагогический опыт и творчество учителя . - С .180-181
Творчество учителя в решении педагогических задач . - С .181-185
Учиться творчеству . - С .185-190
Изучение педагогического опыта . - С .190-194
Научная лаборатория студента . - С .194
Поступки и суждения детей . - С .194-198
Проблемная ситуация . - С .198-201
Анкетирование . - С .201-203
ББК 74.489

Рубрики: Вища педагогічна освіта,  Вчитель--професійна підготовка,  Педагогічна практика,  Гуманізація виховання
Доп.точки доступа
Рувинский, Л.И.
Кан-Калик, В.А.
Гришин, Д.М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
74.489
П 11


    Пєхота, Олена Миколаївна.
    Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки вчителя [Текст] : 13.00.04 - Професійна педагогіка. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук / О.М. Пєхота. - Київ : [б. и.], 1997. - 52 с. - Б. ц.
ББК 74.489 + 74.204.21

Рубрики: Вища педагогічна освіта--індивідуалізація навчання,  Вчитель--індивідуальність
Кл.слова (ненормированные):
професійний розвиток та саморозвиток -- теоретична модель індивідуальності -- психолого-педагогічні умови -- педагогічні технології -- індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74.489
С 47


    Сластенина, Е. С.
    Экологическое образование в подготовке учителя [Текст] : Вопросы теории и практики / Е.С. Сластенина. - М. : Педагогика, 1984. - 104 с. - (Образование. Педагогические науки. Дидактика). - (в пер.) : 1.95 грн
    Содержание:
Предисловие . - С .3-5
Подготовка учителя к экологическому образованию и воспитанию учащихся как социально-педагогическая проблема . - С .5-12
Экологическая подготовка учителя в теории и практике педагогического образования . - С .5
Содержание и структура педагогической деятельности учителя в области экологического образования и воспитания учащихся . - С .12-17
Экологическая подготовка будущего учителя в процессе изучения общественных наук и специальных дисциплин . - С .17-19
Методологические принципы изучения и охраны природной среды . - С .17-19
Общественно-политический цмкл учебных дисциплин в области экологического образования будущих учителей . - С .19-26
Экологическая направленность преподавания специальных дисциплин . - С .26-50
Роль учебно-полевой практики в экологической подготовке студентов . - С .50-53
Исследовательская работа студентов и преподавателей по проблемам охраны окружающей среды . - С .53-60
Психолого-педагогическая подготовка студентов к экологическому образованию и воспитанию школьников . - С .60
Обогащение студентов теорией и методикой природоохранительной работы в школе . - С .60-69
Экологическая подготовка студентов в процессе педагогической практики . - С .69-74
Экологическая подготовка студентов во внеучебной общественной деятельности . - С .74-84
ББК 74.489

Рубрики: Вища педагогічна освіта,  Вища педагогічна освіта--екологічна освіта,  Екологічна освіта--майбутній вчитель,  Вчитель--екологічна освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74.489
Р 47


    Решетников, П. Е.
    Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей. Рождение мастера [Текст] : Кн. для преподават. высш. и средн. пед. учебных заведений / П.Е. Решетников. - М. : Владос, 2000. - 303 с. - (Педагогическая мастерская). - ISBN 5-691-00438-7 : 15.00 р.
    Содержание:
Предисловие . - С .5-9
Организация педагогического процесса в экспериментальных группах . - С .9
Отбор абитуриентов для обучения в экспериментальных группах . - С .9-19
Организация занятий . - С .19-27
Осуществление межпредметных связей . - С .27-36
Подготовка студентов к проведению учебных занятий с детьми . - С .36-44
Особенности педагогического руководства учебно-профессиональной деятельностью студентов . - С .44-56
Контроль и оценка учебной и учебно-профессиональной деятельности студентов . - С .56-79
Мониторинг профессионально-личностного развития будущего педагога . - С .79-103
Нетрадиционные формы обучения в экспериментальных группах . - С .103-124
Содержание профессионально-личностной подготовки учителей начальных классов . - С .124
Культурологическая подготовка будущих учителей . - С .124-147
Развитие у студентов исследовательских умений и навыков . - С .163-176
Индивидуально-творческое развитие будущих педагогов . - С .176-185
Подготовка студентов к диагностической деятельности и обучение их профессиональному наблюдению . - С .185-205
Обучение будущих педагогов профессиональному общению . - С .205-229
Формирование у студентов организаторских способностей . - С .229-246
ББК 74.489

Рубрики: Вища педагогічна освіта--організація,  Педагогічна майстерність,  Вчитель--професійна підготовка,  Педагогічний моніторинг,  Вчитель--підготовка--нетрадиційна технологічна система

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.489
Щ 98


    Щуркова, Н. Е.
    Педагогическая технология [Текст] : учеб. пособие / Н.Е. Щуркова. - М. : Педагогическое общество России, 2002. - 224 с. - ISBN 5-93134-175-7 : 16.30 грн
    Содержание:
Педагогическая технология как научная дисциплина
Предмет педагогической технологии . - С .10-20
Понятийный аппарат педагогической технологии . - С .20-33
Функционально-операционная разработка содержания педагогической технологии . - С .33-42
Принципы воспитания в педагогической технологии и собственно технологические принципы . - С .42-54
Технологическая карта воспитания . - С .54-62
Структурное содержание педагогической технологии
Педагогическое общение . - С .63-88
Педагогическое требование в контексте культуры . - С .88-108
Профессиональная работа педагога с группой . - С .108-128
Профессионально-педагогическое ораторское искусство педагога . - С .128-137
Ситуация "осложненного поведения" детей и профессиональное педагогическое ее разрешение . - С .137-145
Наблюдение за детьми как способ диагностирования их социально-психологического развития . - С .145-151
Роль психофизического аппарата педагога в его профессиональной деятельности . - С .151-166
Процесс овладения педагогической технологией
Профессиональная студия в педвузе . - С .167-175
Профессиональные мастерские в школе . - С .175-182
Индивидуальная работа педагога по овладению педагогической технологией . - С .182-191
Личностная готовность педагога к профессиональной деятельности
Критерии личностной готовности педагога к работе с детьми . - С .192-197
Ценностные отношения и профессионально-личностные качества педагога . - С .197-208
ББК 74.489

Рубрики: Педагогічна технологія--вища педагогічна освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74.489
Л 36


    Левина, М. М.
    Технологии профессионального педагогического образования [Текст] : Учебное пособие / М.М. Левина. - М. : [б. и.], 2001. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0733-0 (в пер.) : 18.50 грн
    Содержание:
Методологические основы обучения профессиональной педагогической деятельности . - С .6
О методологических проблемах дидактики . - С .6
Развитие понятия педагогической технологии . - С .13
Технология и теория обучения . - С .21
Технология проблемного обучения как источник образовательно-культурной среды . - С .30
Технологическая компетентность педагога . - С .34
О технологической культуре педагога . - С .34
Нормативные требования к технологическим умениям педагога . - С .50
Проблемное обучение - современная технология профессиональной подготовки педагога . - С .59
Педагогические функции проблемного обучения . - С .59
Педагогическая концепция проблемного обучения . - С .67
Структура проблемного обучения . - С .86
Содержание и источники учебных проблемных ситуаций . - С .98
Творческое проектирование педагогической деятельности . - С .113
Технология построения проблемной лекции . - С .113
Педагогическое конструирование учебных задач по технологии проблемного обучения . - С .126
Проблемное обучение и другие образовательные технологии . - С .149
Задача как способ обучения педагогической эвристике . - С .160
Педагогическая эвристика . - С .160
Творческая деятельность педагога . - С .164
Профессиональные творческие познавательные задачи . - С .171
Моделирование системы профессиональных задач для обучения педагогической деятельности . - С .193
Дидактическая регуляция учебной деятельности посредством профессионально ориентированных учебных задач . - С .193
Целевое назначение профессиональных задач и их содержание . - С .204
Составление профессиональных задач по технологии обучения . - С .210
Основные типы учебных технологических задач . - С .17
Системный подход к реализации технологий обучения творческой педагогической деятельности . - С .233
Система технологий обучения . - С .233
Основные факторы успешности обучения педагогическим технологиям . - С .243
Формы организации технологической подготовки педагога . - С .249
ББК 74.489

Рубрики: Вища педагогічна освіта--технології,  Педагогічна освіта--вища--технології,  Технології--професійна педагогічна освіта,  Педагогічна освіта--професійна--технології

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей