Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Особистість -- учня<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.
74.00я75
Я 48


    Якса, Н. В.
    Основи педагогічних знань [Текст] : навч. посібник / Н. В. Якса. - К. : Знання, 2007. - 358 с. - (Вища школа ХХІ століття). - ISBN 966-346-189-6 (в опр.) : 33.00 грн.
    Содержание:
Вступ у педагогічну професію. Основи педагогічної майстерності. . - С .17-31.
Типи професій. Вимоги до професії типу "Людина - Людина" . - С .18-20.
Професіограма особистості вчителя . - С .21-22.
Компоненти педагогічної майстерності . - С .23-27
Педагогіка як система наук про виховання та навчання людини . - С .32-41.
Короткий екскурс в історію педагогіки . - С .33-34.
Зв'язок педагогіки з іншими науками . - С .40.
Педагогічна діяльність, ЇЇ структура та особливості . - С .42-50.
Відмінні (характерні) риси діяльності людини . - С .43-44.
Особливості педагогічної діяльності . - С .48.
особистість як педагогічна категорія . - С .51-64.
Соціально-діяльнісна сутність особистості. Дитина як об'єкт і суб'єкт виховання . - С .52-55.
"Дитинство": поняття, особливості та класифікація . - С .65-84.
Форми взаємодії між педагогом та учнями на різних етапах шкільного дитинства . - С .81.
Методи навчально-педагогічного дослідження та їх використання у роботі вчителя. Особливості педагогічної діагностики . - С .85-100.
Класифікація методів науково-педагогічного дослідження: особливості та принципи застосування . - С .86-89.
Цілісний педагогічний процес (ЦПП) . - С .101-122.
Дидактика як загальна теорія . - С .123-138.
Вітчизняні та зарубіжні дидактичні системи і технології. Педагогічні інновації . - С .139-156.
Зміст процесу навчання в сучасній школі. Державний освітній стандарт . - С .157-168.
Класно-урочна система навчання. Форми навчання в сучасній школі . - С .169-187.
Урок як основна форма процесу навчання в школі. Типи уроків та їхня структура. Вимоги до сучасного уроку . - С .174-180.
Характеристика позапланових форм . - С .183-185.
Проблема методів навчання в сучасній дидактиці . - С .186-196.
Діагностика ефективності процесу навчання . - С .197-222.
Виховання як суспільно-педагогічне та культурне явище . - С .223-233.
Проблема визначення мети виховання в педагогіці . - С .234-252.
Зміна цілей виховання в історичному аспекті. Види цілей виховання в сучасній педагогіці . - С .235-240.
Розуміння "свободи" та "вільного розвитку особистості" в сучасній стратегії виховання . - С .241-244.
Зміст процесу виховання . - С .253-267.
"Я-концепція" творчого саморозвитку особистості . - С .262-265.
Організація виховного процесу: напрямки, форми та методи . - С .268-283.
Діагностика ефективності процесу виховання . - С .284-289.
Проблема результату виховання в педагогічній теорії та практиці. Критерії та рівні вихованості . - С .285-286.
Методики оцінювання рівнів вихованості . - С .287-288.
Колектив та особистість: співвідношення та проблеми . - С .290-301.
Теорія колективу у вітчизняній теорії виховання. Концепція виховання у колективі А.С. Макаренка . - С .291-292.
Виховна система шкіл (ВСШ) . - С .302-324.
ГРНТИ
ББК 74.00я75

Рубрики: Педагогіка,  Педагогічна майстерність,  Майстерність--педагогічна,  Професіограма--вчителя,  Історія педагогіки,  Педагогічна діяльність,  Особистість--в педагогиці,  Особистість--учня,  Процес навчання,  Дидактика,  Дидактичні системи--вітчизняні,  Дидактичні системи--зарубіжні,  Педагогічні інновації,  Державний освітній стандарт,  Класно-урочна система,  Методи навчання,  Теорія виховання,  навчальна діяльність,  Процес виховання,  Колектив і особистість,  Виховнна система шкіл,  Трудове виховання,  Виховання--трудове,  Економічне виховання,  навчальна література,  Виховання--економічне,  Естетичне виховання,  Виховання--естетичне,  Фізичне виховання,  Виховання--фізичне,  Позакласна виховна робота,  Позашкільна виховна робота,  Позашкільні заклади,  Учнівський колектив,  Сімейне виховання,  Виховання--сімейне,  Виховання батьків,  Церква і виховання,  Виховання і церква,  Дитячі організації,  Організації--дитячі,  Юнацькі організації,  Організації--юнацькі,  Молодіжні організації,  Організації--молодіжні,  Школознавство,  Управління освітою,  Органи освіти,  Педагогічний досвід,  Педагогіка--історія,  Історія педагогіки,  Історія педагогіки--стародавня,  Історія педагогіки--середні віки,  Історія педагогіки--зарубіжної,  Історія педагогіки--Україна,  Історія педагогіки--Росія,  Педагогічні системи,  Прогресивна педагогіка,  Педагогіка--прогресивна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
Обкладинка
74я5
В 31


   
    Вересень. Науковий часопис [Текст] : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. № 3-4 (64-65) 2013 / ред. Р. О. Гришкова [и др.]. - Миколаїв : ОІППО, 2013. - 125 с. - 5.00 грн.
    Содержание:
Завірюха, Л. В. Організація роботи з обдарованою учнівською молоддю в Миколаївській області / Л. В. Завірюха. - С .3-7
Мацько, Н. Д. Формування предметних і ключових компетентностей засобами шкільних підручників / Н. Д. Мацько. - С .8-17
Ляхова, В. П. Чувство собственного достоинства в структуре личности школьника / В. П. Ляхова. - С .18-21
Бабійчук, В. Г. Дистанційне навчання - сучасна форма підвищення кваліфікації вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти / В. Г. Бабійчук. - С .22-29
Глазунова, М. А. Модернізація науково-методичного супроводу післядипломної освіти вчителів хімії ЗНЗ Одеської області / М. А. Глазунова. - С .30-34
Давиденко, А. А. Проблеми підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до роботи з учнями, які мають задатки до дослідницької та творчої діяльності / А. А. Давиденко. - С .35-38
Шарата, Н. Г. Модель управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищому навчальному закладі / Н. Г. Шарата. - С .39-43
Догару, Г. Г. Роль міжпредметних шкільних методичних об’єднань у формуванні самокерованості учнів 5-6 класів на уроках математики / Г. Г. Догару. - С .44-48
Куриленко, Н. В. Кейс-метод як технологія формування екологічної компетентності учнів основної школи в процесі вивчення фізики / Н. В. Куриленко. - С .49-55
Мельниченко, А. П. Використання ІКТ на уроках фізики / А. П. Мельниченко. - С .56-58
Солдатко, М. Г. Формування географічних компетентностей учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій / М. Г. Солдатко, С. М. Стоянов. - С .59-63
Клименко, Л. О. Природознавство - навчальна дисципліна та засіб усебічного розвитку творчої особистості / Л. О. Клименко, Ф. Б. Мозгова. - С .64-73
Самойленко, Т. Г. Формування навичок науково-дослідницької діяльності як шлях творчої самореалізації особистості школяра / Т. Г. Самойленко, С. М. Хаміцевич. - С .74-77
Мількат, С. М. Практико-орієнтовані завдання як засіб формування предметної (фізичної) компетентності учнів / С. М. Мількат, О. В. Ліскович. - С .78-82
Глазунова, М. А. Інтегроване освітнє середовище як умова розвитку соціокультурних компетенцій учнів на уроках хімії / М. А. Глазунова, М. Л. Лістицька. - С .83-86
Пуриш, Т. В. Використання дослідницького та евристичного методів навчання математики в старших класах / Т. В. Пуриш. - С .87-94
Чехратова, Т. А. Готовність педагогів до інноваційної діяльності для розвитку креативної особистості / Т. А. Чехратова. - С .95-102
Калініна, Л. А. Творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва / Л. А. Калініна. - С .103-110
Єрмілов, В. С. Шкільна гігієна як суттєва складова сучасного навчально-виховного процесу / В. С. Єрмілов. - С .111-113
Анісімов, А. Ю. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досянень осіб, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів в Україні - історія і сьогодення / А. Ю. Анісімов. - С .114-122
ГРНТИ
ББК 74я5

Рубрики: Система освіти--в Україні,  Учнівська молодь--обдарована,  Підручники,  Компетентність ,  Особистість--учня,  Дистанційне навчання,  Підвищення кваліфікації--вчителів,  Післядипломна освіта--педагогічна,  Інноваційно-педагогічний процес,  кейс-метод,  Інформаційно-комунікативні технології--в освіті,  Природознавство--Викладання в школі,  Науково-дослідницька робота,  шкільна гігієна,  зовнішнє незалежне оцінювання,  Творчий розвиток дітей,  Книги миколаївських видавництв,  Миколаївщина
Доп.точки доступа
Гришкова, Р.О. \ред.\
Старєва, А.М. \ред.\
Будак, В.Д. \ред.\
Калініна, Л.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей