Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (5)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (10)Центральної бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=словники<.>)
Общее количество найденных документов : 59
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-59 
1.
811.112.2=161.1(038)
И 21


    Иванова, Е. А.
    Немецко-русский учебный словарь [Текст] : около 6200 слов / Е. А. Иванова, Н. А. Липеровская. - 4-е изд., стереотипное. - М. : Русский язык, 1985. - 798 с. - (в пер.) : 2.30 руб.
УДК
ББК 81.2Нем-4

Рубрики: Мовознавство,  Німецько-російські словники,  Учбова література--німецька мова,  Словники ,  Словники іншомовних слів,  Словники німецько-російські
Доп.точки доступа
Липеровская, Н.А.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
811.161.2'373.231:392.91
Л 72


    Лозко, Г. С.
    Рідні імена [Текст] : Слов'янський іменослов / Г. С. Лозко. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - 368 с. - ISBN 978-966-634-606-6 (в опр.) : 50.00 грн.
Есть автограф: Экз. 245057 : Лозко, Галина Сергіївна (мик. етнолог, релігієзнавець і народознавець, професор)
УДК
ББК 81.2Укр-3

Рубрики: Ім'я українське,  Ім'я слов'янське,  Ім'я--міфологічні,  Імена--слов’янські,  Словники ,  Довідкові видання,  Колекція автографів
Доп.точки доступа
миколаївський автор, але не про Миколаїв


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
80(038)-053.5
Э 68


   
    Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) [Текст] : для сред. и старшего школьного возраста / ред. Г. В. Степанов ; сост. М. В. Панов. - М : [б. и.], 1984. - 352 с. - 3.30 руб.
ГРНТИ
УДК
ББК 81я2

Рубрики: Мовознавство,  Дитяча енциклопедія,  Словники ,  Російська мова,  Філологія,  Довідкові видання--мовознавчі,  Енциклопедії з мовознавства,  Довідники для школярів,  Література для дітей,  Енциклопедії для дітей
Доп.точки доступа
Степанов, Г.В. \ред.\
Панов, М.В. \сост.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
81'33
П 75


   
    Прикладна лінгвістика 2016: проблеми і рішення [Текст] : матеріали ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців; 19-20 травня 2016 р. / відп. за вип. Н. М. Філіппова. - Миколаїв : НУК, 2016. - 192 с. - 20.00 грн.
    Содержание:
Акатов, Б. М. Новые информационные технологии в сети интернет / Б. М. Акатов. - С .11-13
Аннамырадова, Г. М. Обучение чтению и формирование лингвокультурной компетенции / Г. М. Аннамырадова. - С .13-16
Ачилова, С. Б. Представление концепта семья в пословицах и поговорках (туркменский, русский и английский языки) / С. Б. Ачилова. - С .16-18
Ашыров, А. Б. Формирование лингвокультурной компетенции в процессе обучение аудированию / А. Б. Ашыров. - С .18-21
Базарова, Р. О. Разработка веб-сайта для самостоятельной работы студентов в рамках курса "История зарубежной литературы" по теме "Феномен "нового латиноамериканского романа как выражение синтеза различных национальных культур" / Р. О. Базарова. - С .21-23
Бердиева, А. А. Особенности формирование языковой компетенции при обучении чтению / А. А. Бердиева. - С .23-25
Бердиева, Б. А. Идеографическая классификация водных средств передвижения / Б. А. Бердиева. - С .25-28
Бердиева, М. А. Конкорданс наименований водных средств передвижения: от теории к практике / М. А. Бердиева. - С .28-30
Беркова, М. С. Особливості змісту і побудови електронного посібника для самостійної роботи студентів з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / М. С. Беркова. - С .30-33
Бобко, Ю.-С. О. Іншомовна термінолексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" / Ю.-С. О. Бобко. - С .33-35
Богун, Ю. О. Контрастивний аналіз фраз "дієслово + іменник з дієсловом to have – мати" в англійській та українській мовах / Ю. О. Богун. - С .35-37
Бурунов, Д. Ч. Особенности использование интернет-ресрусов для формирования лингвокультурологической компетенции / Д. Ч. Бурунов. - С .37-41
Гулмырадов, А. Б. Коммуникативная компетенция как базовая компетенция владения иностранным языком / А. Б. Гулмырадов. - С .41-44
Данильчук, О. М. Использование гипертекстовых технологий при изучении зарубежной литературы / О. М. Данильчук. - С .44-48
Джаббарова, Ш. К. Разработка веб-сайта для самостоятельной работы студентов в рамках курса "История зарубежной литературы" по теме "Особенности формирования и развития движения "контркультуры" в американской литературе" / Ш. К. Джаббарова. - С .48-50
Дишкант, М. Д. Лінгвістичні засоби реалізації парадокса (на прикладі роману Террі Пратчетта "Going Postal") / М. Д. Дишкант. - С .50-53
Друпова, К. В. Метафоричний метод утворення пожежно-технічних термінів / К. В. Друпова. - С .53-54
Єсипенко, О. В. Концепт "Дружба" в англомовній лінгвокультурі / О. В. Єсипенко. - С .54-56
Зайцева, О. І. Методичні засади використання відео матеріалів при самостійної підготовки студентів до занять з лінгвокраїнознавства / О. І. Зайцева. - С .56-59
Ибрагимов, М. К. Роль конкорданса в исследовании омонимии ing-форм / М. К. Ибрагимов. - С .59-61
Какабаев, Д. А. Место альтернативных и авторских методов обучения в современной методике преподавания английского языка / Д. А. Какабаев. - С .61-64
Какалыев, Б. Р. Разработка веб-сайта для самостоятельной работы студентов в рамках курса "История зарубежной литературы" по теме: "Концепция моделирования действительности и конструирования новых миров в заподноевропейской литературе модернизма" / Б. Р. Какалыев. - С .64-66
Кашаєва, В. М. Створення електронного навчального словника-посібника "Психолінгвістика" / В. М. Кашаєва. - С .66-69
Ковалишин, Ю. Б. Проблематика розвитку української військової терміносистеми / Ю. Б. Ковалишин. - С .69-71
Ковусова, Г. Ю. Разработка веб-сайта для индивидуальной работы студентов в рамках курса "История зарубежной литературы" по теме: "Формирование философской жанровой генерализации как специфика развития заподноевропейской литературы ХХ века" / Г. Ю. Ковусова. - С .71-75
Коротков, В. М. Історія становлення графології як науки / В. М. Коротков, В. В. Просолов. - С .75-77
Кошевий, О. О. Розробка англо-українського та українсько-англійського електронного, навчального словника архітектурно-будівельних термінів для студентів вищих навчальних закладів / О. О. Кошевий. - С .77-80
Крива, У. Р. Нейролінґвістичне програмування: історія формування та сучасні тенденції / У. Р. Крива. - С .80-82
Кукуляк, Ю. В. Засоби мовної маніпуляції свідомістю споживача (на матеріалі сучасної української телевізійної реклами) / Ю. В. Кукуляк. - С .82-84
Кучеренко, Ю. Є. Поняття словника. Лінгвокраїнознавчий словник / Ю. Є. Кучеренко. - С .84-86
Луговой, О. І. Комунікативні цілі політичного дискурсу / О. І. Луговой. - С .86-88
Луньо, А. І. Контент-аналіз як кількісно-якісний метод політичної лінгвістики / А. І. Луньо. - С .88-90
Луцик, М. І. Застосування корпусних технологій у дослідженнях фольклорних текстів / М. І. Луцик. - С .90-92
Малєчко, А. В. Контекстуальна зумовленість іконічності в синтаксичній площині роману П. Куліша "Чорна рада" / А. В. Малєчко. - С .92-95
Малимон, К. А. Створення навчального термінологічного словника з дисципліни "Комунікативна лінгвістика" / К. А. Малимон. - С .95-97
Мандра, А. І. Конкорданс як метод дослідження омонімічного потенціалу прислівника англійської мови / А. І. Мандра. - С .97-99
Маняк, К. Є. Метафора як засіб виразності сучасної комерційної реклами / К. Є. Маняк. - С .99-102
Марковська, О. А. Особливості використання відео матеріалів на заняттях з англійської мови / О. А. Марковська. - С .102-104
Мельник, В. А. Фонетичні та сантаксичні аспекти перекладу поезії / В. А. Мельник. - С .104-106
Мирон, Я. А. Риторика, політична комунікація, політична лінгвістика: співвідношення понять / Я. А. Мирон. - С .106-108
Мухамметгулыев, Б. Р. Обучение грамматике с использованием технических средств / Б. Р. Мухамметгулыев. - С .108-111
Назарова, Д. К. Место обучению письма в современной методике английского языка / Д. К. Назарова. - С .111-113
Ножка, М. О. Лексичні, стилістичні та синтаксичні засоби створення негативного іміджу країни у ЗМІ / М. О. Ножка. - С .113-115
Овсяницька, Н. А. Методологічні принципи створення та підтримки електронних словників / Н. А. Овсяницька. - С .115-117
Олексишин, Н. О. Створення електронного навчального словника-посібника для вивчення дисципліни "Вступ до мовознавства" / Н. О. Олексишин. - С .117-121
Омельчук, Т. С. Конкорданс основних біблійних понять / Т. С. Омельчук. - С .121-122
Осадча, Д. Р. Створення автоматизованого термінологічного словника "Енергозбереження у теплопосточанні" / Д. Р. Осадча. - С .122-124
Полощанюк, Е. Р. Концепт та символ як базові поняття прикладних мовознавчих дисциплін / Е. Р. Полощанюк, Д. В. Шевчук. - С .124-127
Радковська, А. В. Вербалізація гендерних особливостей української лінгвокультури на матеріалі української народної казки / А. В. Радковська. - С .127-128
Раимов, А. Б. Учебный грамматический словарь существительных для студетнов-иностранцев / А. Б. Раимов. - С .128-132
Ринжук, І. В. Вербалізація концепту "Війна" в романі С.Талан "Оголений нерв" (макроконцепт "Зброя") / І. В. Ринжук. - С .132-134
Рубіжанська, О. С. Загальна типологія словників / О. С. Рубіжанська. - С .134-138
Сахетмырадова, О. Б. Анализ терминов в области силовых судовых усновок и судового машиностроения / О. Б. Сахетмырадова. - С .138-140
Сейлиева, Г. Х. Разработка веб-сайта для самостоятельной работы студентов в рамках курса "История зарубежной литературы" по теме: "Художественное воплощение идеи "American Dream" в заподноевропейской и американской литературе" / Г. Х. Сейлиева. - С .140-144
Сліпенчук, С. І. Функціональність розмовних та просторічних елемтів у сучасному газетному жанрі / С. І. Сліпенчук. - С .144-146
Стефанюк, А. В. Засоби креативу в сучасній інтернет-рекламі / А. В. Стефанюк. - С .146-149
Стецьків, О. О. Карикатура як засіб відображення іміджу політичного діяча / О. О. Стецьків. - С .149-151
Тарахненко, Ю. Є. Розробка веб-сайту для самостійної роботи студентів з курсу "Історія зарубіжної літервтури" за темою: "Парадокс як одна з форм розвитку сюжету у творчості Оскара Вайльда" / Ю. Є. Тарахненко. - С .151-155
Таточенко, Т. В. Розробка веб-сайту для індивідуальної роботи студентів з курсу "Історія зарубіжної літервтури" за темою: "Умови формування зразків метапрози у творчості Теккерея" / Т. В. Таточенко. - С .155-160
Ткачова, М. О. Лексична репрезентація номінативної зони "влада-впливу" у повісті П. Загребельного "Гола душа" / М. О. Ткачова. - С .160-163
Тубальцева, С. А. Paradigmatic shift from the Presentation Practice, Production (PPP) model to the Task-based Learning model in ELT / С. А. Тубальцева. - С .163-164
Халмырадова, М. Г. Проблема развития коммуникативной компетенции в ситуациях ролевого обучения / М. Г. Халмырадова. - С .164-166
Ханжаева, Г. А. Подходы к анализу концептов в прикладной лингвитике / Г. А. Ханжаева. - С .166-169
Хмара, А. О. Методологічні основи відбору термінологічного поля "Устаткування корпусу судна та спеціальні суднові прострої" на принципі розробки електронно-графічного словника / А. О. Хмара. - С .169-171
Ходжакулиева, Д. М. Анализ заимствований в области судостроения / Д. М. Ходжакулиева. - С .171-174
Шавро, В. С. Використання ЦОР при самостійної підготовки студентів до занять з англійської мови / В. С. Шавро. - С .174-176
Шемсиева, Г. Р. Учебный грамматический словарь глаголов для студентов-иностранцев / Г. Р. Шемсиева. - С .176-179
Шпитак, І. В. Проблеми перекладу військової термінології з англійської мови на українську / І. В. Шпитак. - С .179-181
Щадило, К. О. Методичні засади використання інтернет-ресурсів при самостійній підготовці студентів до занять з англійської мови / К. О. Щадило. - С .181-183
ГРНТИ
УДК
ББК 81

Рубрики: Інформаційні технології,  Інтернет і інформаційні технології,  Прислів'я--про сім’ю,  Навчання читанню,  Лінгвокультурологія,  Розробка веб-сайтів,  Мовна копметенція,  Іншомовна термінолексика--у літературному творі,  творчість письменників,  Мовна маніпуляція,  Словники ,  Контент-аналіз,  Риторика,  Політична комунікація

Доп.точки доступа
Філіппова, Н.М. \відп. за вип.\
Костенко, Ліна Василівна (укр. поетеса ; 1930-) \о ней\
Талан, Світлана Олегівна (укр. письменниця ; 1960-) \о ней\
Вайльд, Оскар Фінгал (англ. письменник ; 1854-1900) \о нем\
Уайльд, Оскар Фінгал (англ. письменник ; 1854-1900) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
811.161.1'271(038)
Т 78


   
    Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка [Текст] : Словарь-справочник / Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз. ; сост. К.С.Горбачевич и др. ; ред. К.С.Горбачевич. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1973. - 518 с. - (в пер.) :
УДК
ББК 81.2Ря2

Рубрики: Російська мова,  Російська--література,  Літературна мова--російська,  Російське літературне мовлення,  Словники ,  Довідкові видання--мовознавчі--Російська мова
Доп.точки доступа
Горбачевич, К.С. \сост., ред.\
Качевская, Г.А. \сост.\
Невжинская, А.М. \сост.\
Николаева, М.Г. \сост.\
Перевозчикова, Ф.Д. \сост.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
811.111(038)-053.4
Д 48


    Дісней, В.
    Великий дитячий словник [Текст] : для дошкільного та молодшого шкільного віку / В. Дісней ; пер. з англ. І. Корунець. - Київ : Веселка, 1993. - 120 с. : цв.ил. - ISBN 5-301-01648-2 (в пер.) : 2.20 грн.
УДК

Рубрики: Словники ,  Англійська мова,  Англійська мова--в картинках,  Англійська мова--для дітей,  Література для дітей
Доп.точки доступа
Корунець, І. \пер. з англ.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
811.161.1=161.2(038)
Р 89


   
    Русско-украинский словарь: в 3-х томах [Текст] . Т.2. Н-приять / редкол.: И. К. Белодед (председатель). - 3-е изд., стереотип. - Киев : Главная редакция Украинской советской энциклопедии, 1988. - 924 с. - (в пер.) : 3.30 руб.
УДК
ББК 81.2Ук-4

Рубрики: Мовознавство,  Довідкові видання--мовознавчі,  Словники ,  Словники російсько-українські
Доп.точки доступа
Белодед, И.К. \редкол.:.\
(председатель)


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
811.161.1=161.2(038)
Р 89


   
    Русско-украинский словарь: в 3-х томах [Текст] . Т.1. А -М / редкол.: И. К. Белодед (председатель). - 3-е изд., стереотип. - Киев : Главная редакция Украинской советской энциклопедии, 1987. - 848 с. - (в пер.) : 3.20 руб.
УДК
ББК 81.2Ук-4

Рубрики: Мовознавство,  Словники ,  Словники російсько-українські,  Довідники з мовознавства
Доп.точки доступа
Белодед, И.К. \редкол.:.\
(председатель)


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Хруцкая, Н. В.
    "Словарь живого великорусского языка" В.И. Даля [Текст] / Н.В.Хруцкая // Русский язык и литература в учебных заведениях. - 2002. - № 1. - С. 10-13.
ББК 81.2Рос-4

Рубрики: мовознавство--російське,  мовознавці,  словники,  російська мова
   Росія

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Такао, Х.
    Перший українсько-японський словник [Текст] / Х. Такао, І. Бондаренко // Всесвіт. - 2004. - N3/4. - С. 45-51.
ББК 81.2Укр + 81.2Япо

Рубрики: мовознавство,  методика викладання--українська мова,  японська мова,  Мова--японська,  Мова--українська,  Словники
   Японія,  Україна
Доп.точки доступа
Бондаренко, І.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-59 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей