Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=комунікативний підхід<.>)
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13
1.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2015г. N 3
Зміст:
Луніна, В. Ю. Феномен творчого потенціалу педагога у філософській і психолого-педагогічній літературі / В. Ю. Луніна. - С.3-7. - Бібліогр. у кінці ст.: 27 назв.
 л.слова: педагогічна творчість, творчий потенціал педагога, комплементарність
Мазаєва, К. В. Екологічна компетентність як складова професійної компетентності вчителя біології / К. В. Мазаєва. - С.8-12. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: екологічна компетентність, професійна компетентність, професійна майстерність
Ільченко, А. М. Особистісно зорієнтована технологія навчання в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ / А. М. Ільченко. - С.13-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: вища освіта, якість освіти, особистісно зорієнтована технологія
Пастирська, І. Я. Досвід внутрішньоциклової інтеграції гуманітарних дисциплін / І. Я. Пастирська. - С.16-18. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: гуманітарні дисципліни, інтеграція змісту, процес гуманізації
Буйдіна, О. О. Реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів / О. О. Буйдіна. - С.19-22. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: діяльнісний підхід, природничі предмети, дослідно-експериментальна робота
Криницький, Є. А. Принципи та пріоритети формування професійної готовності майбутнього соціального працівника до роботи з молодіжними громадськими організаціями / Є. А. Криницький. - С.23-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: соціальний працівник, громадська організація
Орищин, І. С. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов студентів економічних спеціальностей / І. С. Орищин. - С.26-28. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: інтерактивне навчання, колективне спілкування, комунікативний підхід
Бочарова, С. А. Коммуникативный подход в преподавании иностранного языка в спортивном вузе / С. А. Бочарова. - С.29-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: комунікація, іноземний язик, мотивація
Кафаноцкая, И. К. Проблемы формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов спортивных специальностей / И. К. Кафаноцкая. - С.32-34
 л.слова: іноземні комунікації, спортивні спеціальності, формування компетенції
Руденко, Л. М. Вплив сім'ї на формування агресивної поведінки у дітей з розумовою відсталістю / Л. М. Руденко. - С.35-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: розумова відсталість, агресивна поведінка, фактори впливу
Козак, М. Я. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні / М. Я. Козак, Т. М. Фаласеніді. - С.40-43. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: інклюзивна освіта, нормативно-правове забезпечення, дитина з особливими потребами
Калініченко, І. О. Формування педагогічної майстерності асистента вчителя в умовах інклюзивної освіти / І. О. Калініченко. - С.44-47. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: інклюзивна освіта, педагогічна майстерність, гуманістична спрямованість
Овсяннікова, С. М. Шляхи впровадження інклюзивного навчання у вищому навчальному закладі / С. М. Овсяннікова, О. О. Заброда, Ю. В. Рожко. - С.48-50. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: інклюзивна освіта, інклюзивна компетентність, індивідуальний підхід
Смешнова, А. В. Інклюзивна освіта як сучасна модель навчання / А. В. Смешнова. - С.51-53. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: інтеграція, інклюзивна освіта, діти з особливими потребами
Новак, О. О. Стратегія допомоги - важливий компонент психологічної компетентності вчителя / О. О. Новак. - С.54-57. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: перша психологічна допомога, симптом, гостра стресова реакція
Чарченко, П. С. Особливості організації позаурочної виховної роботи з підлітками з порушенням поведінки / П. С. Чарченко. - С.58-61. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: підліток, порушення поведінки, комунікативні здібності
Іноземцева, В. Ю. Формування лідерських якостей в обдарованих дітей / В. Ю. Іноземцева. - С.62-65. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: лідерські якості, обдаровані діти, науково-дослідницька робота
Козак, Н. Г. Здоров'язберігаюче виховання підлітків: історична ретроспектива / Н. Г. Козак. - С.66-68. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: виховання здорової особистості, здоров'язберігаюче виховання, здоровий спосіб життя
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2017г. N 4
Зміст:
Кремень, В. Г. 25 років Національній академії педагогічних наук України: здобутки і перспективи / В. Г. Кремень. - С.5-13
Луговий, В. І. Закон базисної організації компетентностей / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко. - С.14-29. - Бібліогр. у кінці ст.: 37 назв.
 л.слова: фундаментальні види компетентностей, базисна організація, соціально-культурна інформація
Саух, П. Ю. Соціокультурні тенденції в сучасному молодіжному середовищі: цивілізаційний вимір / П. Ю. Саух. - С.30-36. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: молодіжне середовище, протистояння поколінь, споживацтво
Бех, І. Д. Особливості становлення особистості підлітка в умовах соціальних реалій / І. Д. Бех. - С.37-41. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: підлітковий вік, соціально-психологічні суперечності, соціально-культурне самовизначення
Кириченко, В. І. Патріотизм як ціннісно-смислове підгрунтя просоціальної поведінки підлітків / В. І. Кириченко. - С.42-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: патріотизм, просоціальна поведінка, соціальне служіння
Петрочко, Ж. В. Зовнішня міграція української молоді: сучасні тенденції та освітні завдання / Ж. В. Петрочко. - С.49-56. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: міграція, молодь, національні цінності
Комаровська, О. А. Художні цінності сучасних дітей: особливості прояву та діагностування / О. А. Комаровська. - С.57-62. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: художні цінності, соціокультурна ситуація, діагностувальна процедура
Локшина, О. І. Тенденції і явища у молодіжному середовищі: європейський вимір / О. І. Локшина. - С.63-69. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: молодіжна політика ЄС, виклики
Редько, В. Г. Теоретико-методологічні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1-4 класів: рефлексивний погляд на проблему / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай. - С.70-80. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: компетентнісно орієнтоване навчання, комунікативний підхід, культурологічний підхід
Музиченко, І. В. Етнічна свідомість: проблема визначення структури та функцій / І. В. Музиченко, Н. Т. Олійник. - С.81-87. - Бібліогр. у кінці ст.: 20 назв.
 л.слова: особистість, етнічна спільнота, етнічна свідомість
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2017г. N 7
Зміст:
Ніколенко, Л. Т. Освіта впродовж життя: вміння вчитися - ключова компетентність педагога / Л. Т. Ніколенко. - С.5-8. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: вміння вчитися впродовж життя, сталий розвиток, самонавчання
Білик, Н. І. Роль самоменеджменту в особистісному розвитку вчителя / Н. І. Білик, О. Г. Галич. - С.9-12. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: самоменеджмент, особистий розвиток учителя, самоконтроль
Бабко, Т. М. Технології самоменеджменту як важливий чинник підготовки керівника освітнього закладу / Т. М. Бабко. - С.13-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: самоменеджмент, керівники освітніх закладів, особистісна ефективність
Чернігівська, Я. Г. Розвиток людського потенціалу педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти на основі адаптивного управління / Я. Г. Чернігівська, Г. Ю. Кравченко. - С.16-18. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: управління розвитком потенціалу, заклад загальної середньої освіти, соціальне управління
Свєртнєв, О. А. Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти / О. А. Свєртнєв. - С.19-22. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: фізична культура і спорт, управління, менеджмент
Бєляєва, О. М. Педагогічні здібності: витоки і сучасний стан дослідження у психолого-педагогічній літературі / О. М. Бєляєва. - С.23-27. - Бібліогр. у кінці ст.: 25 назв.
 л.слова: викладач вищого навчального закладу, педагогічна діяльність, здібності
Винничук, Р. В. Загальнолюдські цінності у контексті парадигми університетської професійної освіти / Р. В. Винничук. - С.28-30. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: аксіологічний підхід, загальнолюдські цінності, парадигма університетської професійної освіти
Курінна, А. Ф. Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації / А. Ф. Курінна, Ю. С. Присяжнюк. - С.31-34. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: післядипломна педагогічна освіта, децентралізація, професійна компетентність
Приходько, В. М. Емоційний інтелект як провідна детермінанта успішної професійної діяльності та саморегуляції особистості вчителя у контексті парадигми неперервної освіти та управління людськими ресурсами / В. М. Приходько, М. І. Приходько. - С.35-43. - Бібліогр. у кінці ст.: 31 назв.
 л.слова: емоційний інтелект, професійна діяльність, інтелект
Гельжинська, Т. Я. Технологія формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки / Т. Я. Гельжинська. - С.44-46. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: технологія, організаційна компетентність, домінантно-цільовий підхід
Ястребова, В. Я. Впровадження курсу "Проектний менеджмент" у післядипломній педагогічній освіті (з досвіду роботи) / В. Я. Ястребова. - С.47-50. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: освітній проект, проектний менеджмент в освіті, цільовий блок проекту
Карапетян, А. О. Метод комунікативних завдань як інструмент особистісно орієнтованого навчання / А. О. Карапетян. - С.51-53. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: комунікативне завдання, комунікативний підхід, міжособистісні компетенції
Балацька, О. Л. Підвищення ефективності навчання студентів комп'ютерних спеціальностей іноземної мови за професійним спрямуванням: урахування стилю навчання особистості / О. Л. Балацька, О. В. Дмитренко, Л. В. Бабаш. - С.54-56. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: аудіал, візуал, кінестетик
Свєртнєв, О. А. Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти / О. А. Свєртнєв. - С.19-22. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: фізична культура і спорт, менеджмент, класифікатор професій
Бєляєва, О. М. Педагогічні здібності: витоки і сучасний стан дослідження у психолого-педагогічній літературі / О. М. Бєляєва. - С.23-27. - Бібліогр. у кінці ст.: 25 назв.
 л.слова: викладач вищого навчального закладу, педагогічна діяльність, авторська таксономія
Винничук, Р. В. Загальнолюдські цінності у контексті парадигми університетської професійної освіти / Р. В. Винничук. - С.28-30. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: аксіологічний підхід, загальнолюдські цінності, парадигма університетської професійної освіти
Курінна, А. Ф. Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації / А. Ф. Курінна, Ю. С. Присяжнюк. - С.31-34. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: післядипломна педагогічна освіта, децентралізація, стратегічний план
Приходько, В. М. Емоційний інтелект як провідна детермінанта успішної професійної діяльності та саморегуляції особистості вчителя у контексті парадигми неперервної освіти та управління людськими ресурсами / В. М. Приходько, М. І. Приходько. - С.35-43. - Бібліогр. у кінці ст.: 31 назв.
 л.слова: емоційний інтелект, професійна діяльність, інтелект
Гельжинська, Т. Я. / Т. Я. Гельжинська. - С.44-46. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: організаційна компетентність, домінантно-цільовий підхід, статусно-рольові позиції
Ястребова, В. М. Впровадження курсу "Проектний менеджмент" у післядипломній педагогічній освіті (з досвіду) / В. М. Ястребова. - С.47-50. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: освітній проект, проектний менеджмент в освіті, цільовий блок проекту
Карапетян, А. О. Метод комунікативних завдань як інструмент особистісно орієнтованого навчання / А. О. Карапетян. - С.51-53. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: комунікативне завдання, комунікативний підхід, міжособистісні компетенції
Балацька, О. Л. Підвищення ефективності навчання студентів комп'ютерних спеціальностей іноземної мови за професійним спрямуванням: урахування стилю навчання особистості / О. Л. Балацька, О. В. Дмитренко, Л. В. Бабаш. - С.54-56. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: аудіал, візуал, кінестетик
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.


    Кулинич, А.
    Подвижные системы УМК [Текст] / А. Кулинич // Учитель. - 2011. - N 5. - С. 79-81
ББК 74.268.1

Рубрики: Комунікативно-орієнтоване навчання--іноземні мови,  Когнітивна технологія--іноземні мови,  Учбово-методичний комплекс--компоненти
Кл.слова (ненормированные):
когнітивний підхід -- комунікативний підхід

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Шиян, Т.
    Формування соціокультурної компетенції студентів філологічних факультетів засобами дисципліни "Бізнес-курс англійської мови" [Текст] / Т. Шиян // Вересень : Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. - 2011. - N 3/4. - С. 18-23. - Бібліогр.: с. 23-24
ББК 74.580.268.1 + К74.580.268.1(4Укр-4Мик)

Рубрики: Іноземні мови--викладання--вища освіта,  Англійська мова--викладання--бізнес-курс,  Англійська мова--викладання--вища освіта--бізнес-курс
Кл.слова (ненормированные):
соціокультурна комунікація -- міжкультурна комунікація -- лінгвістичні маркери -- комунікативний підхід

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Вікторова, Леся.
    Використання імітаційно-ігрового підходу у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Л. Вікторова, О. Комарова // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2012. - N 9. - С. 62-67. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 1682-2366
ББК 74.580.268.1

Рубрики: Іноземні мови--викладання--вища освіта
Кл.слова (ненормированные):
комунікативний підхід -- імітаційно-ігровий підхід -- ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Аннотация: Розглядається проблема сучасної професійної освіти: ефективність використання імітаційно-ігрового підходу, який забезпечить формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів. Розкриті специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровийц підхід.
Доп.точки доступа
Комарова, Ольга


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Комарова, С. В.
    Принципы организации уроков развития устной речи в младших классах специальной (коррекционной) школы VIII вида [Текст] / С. В. Комарова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития : Практический и методический журнал. - 2013. - N 1. - С. 29-32. - Библиогр. в конце ст.
ББК 74.55 + 74.55

Рубрики: Олігофренопедагогіка--усне мовлення,  Логопедична робота--порушення інтелекту
Кл.слова (ненормированные):
комунікативний підхід -- принцип ситуативності -- принцип функціональності
Аннотация: В статье обосновывается значение коммуникативно направленного обучения речи как подготовки детей с ОВЗ к участию в общении в условиях собственно общения. Сформулированы основные принципы коммуникативного подхода к развитию речи детей с интеллектуальными нарушениями, раскрыто их содержание.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Буренко, В.
    Професійна компетентність учителя початкової школи в сучасних умовах розвитку освіти [Текст] / В. Буренко // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал. - 2014. - N 6. - С. 23-27. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.268.1

Рубрики: Вчитель іноземної мови--професійна компетентність,  Урок--іноземні мови--вимоги
Кл.слова (ненормированные):
комунікативний підхід -- сучасний урок іноземної мови -- розумово-мовленнєва діяльність учнів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Тарева, Е. Г.
    Коммуникативный подход: в поисках лингводидактических инноваций [Текст] / Е. Г. Тарева // Педагогическое образование и наука : Журнал письменників України. - 2014. - N 5. - С. 98-103. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0208-0710
ББК 81р

Рубрики: Іноземні мови--викладання--комунікативний підхід
Кл.слова (ненормированные):
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Орищин, І. С.
    Комунікативний підхід до навчання іноземних мов студентів економічних спеціальностей [Текст] / І. С. Орищин // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2015. - N 3. - С. 26-28. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
ББК 74.480.26

Рубрики: Іноземні мови--викладання--вища освіта--студенти-економісти,  Комунікативний підхід--іноземні мови--вища економічна освіта,  Ділова гра--іноземні мови--студенти
Кл.слова (ненормированные):
інтерактивне навчання -- колективне спілкування -- комунікативний підхід
Аннотация: Автор розглядає проблему комунікативного підходу до навчання іноземних мов студентів економічних спеціальностей. Розкрита історія виникнення комунікативного підходу. Використаний власний досвід та досвід інших викладачів-практиків. Вказано на роль інтерактивного навчання. Запропоновано декілька ділових ігор при вивчення окремих економічних тем.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Цаликова, И. К.
    Преимущества использования технологии "Task Based Learning and Teaching" в преподавании иностранных языков [Текст] / И. К. Цаликова // Педагогическое образование и наука : Научно-методический журнал. - 2016. - N 1. - С. 73-76. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.268.1англ

Рубрики: англійська мова--викладання--технологія TBLT
Кл.слова (ненормированные):
комунікативний підхід -- загальнонавчальні вміння

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Редько, В. Г.
    Теоретико-методологічні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1-4 класів: рефлексивний погляд на проблему [Текст] / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 4. - С. 70-80. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
УДК

Рубрики: Компетентнісно орієнтоване навчання--іноземні мови--початкова школа
Кл.слова (ненормированные):
компетентнісно орієнтоване навчання -- комунікативний підхід -- культурологічний підхід
Аннотация: Розглянуто комунікативний, діяльнісний, особистісно орієнтований та культурологічний підходи як пріоритетні теоретико-методологічні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів навчальних закладів початкової освіти, презентовано погляди на технологію їх використання у навчальному процесі. Обґрунтовано дидактичну та методичну сутність і доцільність використання зазначених підходів і схарактеризовано вплив на зміст навчання.
Доп.точки доступа
Полонська, Т.К.
Басай, Н.П.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Карапетян, А. О.
    Метод комунікативних завдань як інструмент особистісно орієнтованого навчання [Текст] / А. О. Карапетян // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2017. - N 7. - С. 51-53. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
УДК

Рубрики: Особистісно зорієнтоване навчання--вища освіта,  Комунікативний підхід--англійська мова--вища освіта
Кл.слова (ненормированные):
комунікативне завдання -- комунікативний підхід -- міжособистісні компетенції -- особистий досвід студента -- метод комунікативних завдань
Аннотация: Узагальнено досвід науковців щодо використання комунікативних завдань для студентів вищої школи, які вивчають англійську мову як другу іноземну. Проаналізовані особливості навчання з використанням методу комунікативних завдань, виокремлено його цілі та переваги. Систематизовані критерії та характеристики комунікативного завдання, визначено його структуру, а також роль викладача при використанні цього методу. Зроблено висновок про доцільність використання даного методу з метою підвищення поряд зі спеціальними (фаховими) ключових міжособистісних і системних компетенцій студентів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей