Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Якухно, І.$<.>)
Общее количество найденных документов : 32
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-32 
1.

   Журнал

Управління школою : Науково-методичний журнал. - Київ : Основа, 2003 - . - Выходит дважды в месяц
2007г. N 34
Зміст:
Якухно, І. І. Створення умов для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти / І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко. - С.2-8.
Булаш, О. С. Формування психологічного клімату з використанням проектних технологій / О. С. Булаш, О. П. Фролова. - С.9-21.
Шумляк, С. В. Стилі педагогічної поведінки: психологічний семінар / С. В. Шумляк. - С.22-26.
Звягінцева, І. М. Мотивація навчання / І. М. Звягінцева. - С.27-29.
Павлютенков, Є. М. Організація дослідно-експериментальної роботи в сучасній школі / Є. М. Павлютенков. - С.1-14. (вкладка)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2008г. N 2
Зміст:
Кучменко, Е. Інтеросвітні аспекти глобально-культурологічних проблем цивілізації у контексті формування громадянського суспільства / Е. Кучменко, Б. Кучменко. - С.3-7.
Даниленко, Л. Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах її інноваційного розвитку / Л. Даниленко. - С.8-10.
Сорочан, Т. Регіональна післядипломна освіта: пошук нових стратегій і моделей розвитку / Т. Сорочан. - С.11-15.
Якухно, І. Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку / І. Якухно. - С.15-19.
Газдецький, Б. Запровадження елементів андрагогічного підходу у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників вищої школи / Б. Газдецький. - С.20-22.
Клокар, Н. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу / Н. Клокар. - С.23-28. - Библиогр. в конце ст.
Олійник, В. Варіативний навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ за дистанційною формою навчання / В. Олійник, В. Гравіт, Л. Ляхоцька. - С.28-33. - Библиогр. в конце ст.
Чепурна, Н. Використання ІКТ у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників області / Н. Чепурна. - С.33-37. - Библиогр. в конце ст.
Маслов, В. Закономірності наукового управління навчальними закладами / В. Маслов, В. Олійник. - С.38-41.
Медведь, В. Управління трудовим колективом навчального закладу на принципах синергетики / В. Медведь. - С.41-44.
Баймолдаев, Т. Современное внутришкольное управление,внутришкольный менеджмент / Т. Баймолдаев. - С.45-47.
Мухамбетжанова, С. Повышение квалификации педагогических кадров в системе открытого образования на основе MOODLE-технологии / С. Мухамбетжанова. - С.47-49.
Семиченко, В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей школы / В. Семиченко, В. Дикань. - С.49-66. - Библиогр.: с. 64-66.
Чернишова, Є. Міжнародна та проектна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах Євроінтеграції / Є. Чернишова, О. Бондарук. - С.66-70. - Библиогр. в конце ст.
Солодков, В. Адаптація соціальних євроцінностей до освітнього простору України / В. Солодков, Т. Чаусова. - С.70-80. - Библиогр. в конце ст.
Пуховська, Л. Європейський вимір шкільної й педагогічної освіти: етапи розвитку / Л. Пуховська. - С.80-82.
Драч, І. Друга вища освіта як чинник підвищення професійної компетентності педагога / І. Драч. - С.83-84.
Лапенок, М. Севастопольський міський гуманітарний університет - науково-методичний центр вищої гуманітарної освіти в регіоні / М. Лапенок. - С.84-86.
Гораш, К. Аналіз інформаційного забезпечення запровадження освітніх інновацій у ІППО / К. Гораш. - С.87-90.
Гуралюк, А. Визначення раціональності запровадження програмного забезпечення в навчальний процес закладу освіти / А. Гуралюк. - С.90-93. - Библиогр. в конце ст.
Слюсаренко, Н. Нові навчально-методичні посібники для системи післядипломної педагогічної освіти / Н. Слюсаренко. - С.93-95.
Кандибур, Г. Школа, яка змінить світ: модель школи, що здатна допомогти всім дітям стати успішними і щасливими : (книжка у журналі) / Г. Кандибур. - С.96-101.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2009г. N 2
Зміст:
Маслов, В. Концептуальні засади побудови, зміст і структура орієнтованої моделі функціональної компетентності керівників навчальних закладів / В. Маслов. - С.3-10
Якухно, І. Проблеми і суперечності інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / І. Якухно. - С.10-14. - Бібліогр.: 7 назв.
Лушин, П. Эколопсихологический кризис как возможность развития личности в системе последипломного педагогического образования / П. Лушин. - С.14-17. - Бібліогр.: 3 назв.
Олійник, Віктор. Теорія і практика контролю успішності підвищення кваліфікації педагогічних працівників / В. Олійник, В. Гравіт, Л. Ляхоцька. - С.18-22. - Бібліогр.: 7 назв.
Даниленко, Л. Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах її інноваційного розвитку / Л. Даниленко. - С.22-25. - Бібліогр.: 20 назв.
Назаренко, С. Запровадження інтерактивних методів навчання в освітньо-оздоровчому процесі курсу "Основи здоров'я" / С. Назаренко. - С.25-28. - Бібліогр.: 15 назв.
Шкіренко, О. Розвиток психолого-педагогічної майстерності викладача у процесі формування духовних цінностей студентів / О. Шкіренко. - С.28-31. - Бібліогр.: 10 назв.
Гузенко, О. До питання про цілі та завдання виховної роботи в системі профтехосвіти в сучасних умовах / О. Гузенко. - С.32-35. - Бібліогр.: 4 назв.
Павлик, Н. Психологічна культура як фактор гармонізації характеру особистості / Н. Павлик. - С.35-39. - Бібліогр.: 21 назв.
Давыдова, Г. Рефлексивные технологии психолого-педагогического сопровождения развития личности в дополнительном образовании / Г. Давыдова, И. Семенов. - С.39-43. - Бібліогр.: 6 назв.
Волошко, Н. Психофізіологічні особливості учнів у процесі навчання / Н. Волошко. - С.43-47. - Бібліогр.: 38 назв.
Ляхоцька, Л. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л. Ляхоцька. - С.48-53. - Бібліогр.: 4 назв.
Мазіна, Н. Мережна модель як інноваційна форма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні / Н. Мазіна. - С.54-56. - Бібліогр.: 5 назв.
Семиченко, В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей профессиональной школы / В. Семиченко, В. Дикань. - С.57-72. - Бібліогр.: 72 назв.
Кайынбаев, Ж. Некоторые проблемы математического образования в Республике Казахстан и пути их решения / Ж. Кайынбаев. - С.72-73. - Бібліогр.: 5 назв.
Казбеков, К. Типы психологического сопровождения последипломного образования / К. Казбеков, И. Семенов. - С.73-74. - Бібліогр.: 5 назв.
Шумська, О. Про підсумки конкурсу на найкращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти / О. Шумська. - С.75-77
Гадзецький, Б. Удосконалення дидактичних знань і вмінь методиста / Б. Гадзецький. - С.77-83. - Бібліогр.: 8 назв.
Драч, І. Особливості впровадження елементів кредитно-модульної та кредитно-трансферної системи в системі післядипломної педагогічної освіти / І. Драч. - С.83-85. - Бібліогр.: 3 назв.
Попов, В. Методичні особливості навчальних матеріалів для дистанційного навчання / В. Попов. - С.85-88. - Бібліогр.: 7 назв.
Шумник, Т. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчання / Т. Шумник. - С.88-92. - Бібліогр.: 12 назв.
Литвинова, Н. Психотехнологія розвитку мотивації до творчості у майбутніх педагогів / Н. Литвинова. - С.92-95. - Бібліогр.: 20 назв.
Кандибур, Г. Школа, яка змінить світ: модель школи, що здатна допомогти всім дітям стати успішними і щасливими / Г. Кандибур. - С.96-98
Семенов, И. Методология проектирования последипломного образования и его рефлексивно-психологического сопровождения / И. Семенов. - С.98-103. - Бібліогр.: 12 назв.
Про внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти. - С.104
Зміни до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти. - С.105-106
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2010г. N 5
Зміст:
Якухно, І. Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти / І. Якухно. - С.3-5.
Чайченко, Н. Вплив освітнього середовища на професійне самовизначення особистості / Н. Чайченко, С. Кода. - С.5-8.
Ярощук, Л. Моніторинг якості освіти в контексті педагогічної інноватики / Л. Ярощук. - С.8-10.
Овчинникова, М. Науково-дослідницька діяльність та саморозвиток учителів математики в контексті інноваційного розвитку вітчизняної вищої професійної освіти / М. Овчинникова. - С.11-14.
Запорожцева, Ю. Інноваційний розвиток професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті / Ю. Запорожцева. - С.14-16.
Кожем'якіна, І. Підвищення кваліфікації у структурі післядипломної освіти європейських країн та України / І. Кожем'якіна. - С.17-19.
Гаврилюк, М. Розвиток університетської освіти Англії та Уельсу: аналіз міжнародних тенденцій / М. Гаврилюк. - С.19-21.
Голуб, Т. Інноваційна підготовка студентів у технічних університетах Німеччини / Т. Голуб. - С.21-24.
Коновальчук, І. Сутність, чинники та особливості інноваційного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах / І. Коновальчук. - С.26-28.
Гамерська, І. Інтеграція українського освітнього простору в європейські стандарти Болонського процесу / І. Гамерська. - С.29-31.
Коробчук, Л. Професійна підготовка майбутніх екологів з позицій компетентнісно-орієнтованого підходу / Л. Коробчук. - С.37-39.
Заблоцька, О. Методика формування предметних компетенцій у студентів-екологів у процесі викладання теми "Хімічні елементи як основа живої й неживої природи" / О. Заблоцька. - С.39-41.
Нізовцев, А. Критерії та рівні сформованості дослідницьких умінь студентів / А. Нізовцев. - С.41-45.
Чулак, Л. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів / Л. Чулак, Л. Козак. - С.46-49.
Ковшар, О. Роль групової роботи в розвитку навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів / О. Ковшар. - С.49-51.
Шиловська, М. Інноваційні підходи до формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов / М. Шиловська. - С.54-56.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2010г. N 2
Зміст:
Вельмишановний Вікторе Васильовичу!. - 2-а с. обкл.
Олійник, В. Сучасні підходи до розвитку кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти / В. Олійник. - С.3-7. - Бібліогр.: 4 назв.
Чернишова, Є. Післядипломна педагогічна освіта в консорціумі закладів післядипломної педагогічної освіти, перспективи розвитку / Є. Чернишова. - С.7-9. - Бібліогр.: 4 назв.
Ніколаєвська, Р. Післядипломна освіта в контексті акмеологічних ідей / Р. Ніколаєвська. - С.9-11. - Бібліогр.: 7 назв.
Ястребова, В. Теоретичні засади та практичний досвід організації науково-методичної роботи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти / В. Ястребова. - С.11-14. - Бібліогр.: 6 назв.
Клокар, Н. Теоретико-методологічні засади побудови моделі підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти / Н. Клокар. - С.14-21. - Бібліогр.: 28 назв.
Якухно, І. Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти сільського регіону / І. Якухно. - С.22-24. - Бібліогр.: 6 назв.
Присяжнюк, Ю. Використання інноваційних технологій розвитку методичної компетентності викладачів дисциплін гуманітарного циклу у післядипломній педагогічній освіті / Ю. Присяжнюк. - С.24-27. - Бібліогр.: 10 назв.
Зазуліна, Л. Кейс-метод у системі підвищення кваліфікації педагогів / Л. Зазуліна. - С.27-30. - Бібліогр.: 23 назв.
Сташенко, М. Підготовка педагога в умовах інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / М. Сташенко, В. Вітюк. - С.30-32. - Бібліогр.: 7 назв.
Назаренко, Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики / Г. Назаренко. - С.32-34. - Бібліогр.: 6 назв.
Плахацька, Л. Науково-методичний супровід експериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим / Л. Плахацька. - С.34-36. - Бібліогр.: 5 назв.
Жосан, О. Система підготовки вчителів до апробації навчальної літератури / О. Жосан. - С.36-39. - Бібліогр.: 10 назв.
Гагаріна, Н. Моніторингові дослідження в дошкільній освіті / Н. Гагаріна. - С.39-41. - Бібліогр.: 8 назв.
Бондарчук, О. Соціально-психологічні проблеми післядипломної педагогічної освіти керівників освітніх організацій / О. Бондарчук. - С.42-46. - Бібліогр.: 21 назв.
Солодков, В. Актуальні методики вивчення ціннісних орієнтацій освітян / В. Солодков. - С.46-50. - Бібліогр.: 8 назв.
Забродська, Л. Формування навчального контенту засобами інформаційних технологій в умовах модернізації системи ППО / Л. Забродська. - С.51-57. - Бібліогр.: 8 назв.
Ляхоцька, Л. Застосування електронних технологій навчання у підвищенні кваліфікації керівників освіти / Л. Ляхоцька. - С.58-60. - Бібліогр.: 7 назв.
Скрипник, М. Проектування технологій розвитку україномовної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти / М. Скрипник. - С.60-64. - Бібліогр.: 11 назв.
Хрипун, В. Формування стратегій професійного саморозвитку педагога у системі післядипломної освіти / В. Хрипун. - С.64-65. - Бібліогр.: 10 назв.
Кільова, Г. Сучасний стан та перспективи реформування і розвитку системи освіти в України / Г. Кільова. - С.66-70. - Бібліогр.: 12 назв.
Сенчук, Ж. Підготовка керівників до інформаційного супроводу управління інноваційними процесами в ЗНЗ / Ж. Сенчук. - С.70-73. - Бібліогр.: 4 назв.
Сорочан, Т. Безперервна освіта педагогів : управлінський аспект / Т. Сорочан. - С.73-75. - Бібліогр.: 4 назв.
Пуховська, Л. Компетентнісний підхід у педагогічній освіті : європейський досвід / Л. Пуховська. - С.76-80. - Бібліогр.: 9 назв.
Андрощук, І. Навчання e-learning як інноваційна стратегія професійного розвитку вчителів Польщі / І. Андрощук. - С.80-81. - Бібліогр.: 8 назв.
Синиченко, Л. Реализация компетентностного подхода в сфере профессионального развития педагогических вузов / Л. Синиченко. - С.82-84
Токарська, З. У цьому будинку живе дитинство / З. Токарська. - С.84-85
Лузан, Л. Теоретичні та практичні аспекти професійного розвитку вчителів української мови та літератури у системі роботі шкільного методичного об'єднання / Л. Лузан. - С.86-88. - Бібліогр.: 7 назв.
Шевчук, С. Методологічний аспект вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду / С. Шевчук. - С.88-91. - Бібліогр.: 5 назв.
Шуляр, В. Акмеологічні засади розвитку професійно-методичної компетентності вчителя-словесника в системі післядипломної освіти : теоретичний аспект / В. Шуляр. - С.91-93
Стародубцева, І. Механізми та інструментарій оцінювання якості навчального процесу в Інституті післядипломної педагогічної освіти / І. Стародубцева. - С.94-99. - Бібліогр.: 6 назв.
Андрущенко, Т. Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вчителів у системі післядипломної освіти / Т. Андрущенко. - С.99-101. - Бібліогр.: 5 назв.
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 (939-2010-п) від 12.10.2010}. - С.102
Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної форми власності. - С.103-105
Перелік Кабінету Міністрів України, що втратили чинність. - С.106
Шановні працівники освіти!. - С.108
Науково-методичний комплекс "Консорціум закладів післядипломної освіти". - 3-а с. обкл.
Другий всеукраїнський конкурс на найкращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти. - 40-а с. обкл.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.

   Газета

Управління освітою . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2001 - . - Выходит дважды в месяц
2011г. N 3
Зміст:
Якухно, І. Моделювання розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти / І. Якухно. - С.7-9.
Лустенко, І. Раціональність у прогнозуванні освітнього процесу / І. Лустенко. - С.10-16.
Войтович, О. Роль РМО в підвищенні професійної підготовки вчителя / О. Войтович. - С.17-22.
Зразкова система освіти Великої Британії. - С.27-28.
Колєснікова, о. Формування професійної компетентності вчителів у системі роботи Луганського методичного центру / о. Колєснікова. - С.2-7. (вкладка)
Положення про Всеукраїнський фотоконкурс "Чому усміхаються діти?"
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.

   Газета

Управління освітою . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2001 - . - Выходит дважды в месяц
2011г. N 4
Зміст:
Осадчий, І. Технології розвитку управлінської культури директора ЗНЗ / І. Осадчий. - С.4-14.
Сорочан, Т. Управління навчальним закладом: стратегії та технології / Т. Сорочан. - С.15-20.
Якухно, І. Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти / І. Якухно. - С.21-23.
Гладка, Т. Переваги та ризики децентралізації управління в освіті / Т. Гладка. - С.24-25.
Марчук, Г. Де той Сірко, або Роздуми на тему вступу до вишу / Г. Марчук. - С.26-28.
Трещов, О. Чи готова школа до профільного навчання? / О. Трещов, О. Полєнов. - С.29-32.
Орлов, В. Вести інших до успіху : професійні якості керівника / В. Орлов. - С.3-7. (вкладка)
Татенко, В. Учинок як вища форма душевно-духовної творчості людини / В. Татенко. - С.8. (вкладка)
Огорілко, І. Дитинство без насилля : соціально-просвітницький тренінг для заступників директорів із виховної роботи ЗНЗ / І. Огорілко. - С.9-11. (вкладка)
Галіцина, Л. Тести для самоперевірки / Л. Галіцина. - С.12-13. (вкладка)
Дєдов, О. Шляхи формування ключових компетенцій учнів : психолого-педагогічний семінар / О. Дєдов. - С.14- 15. (вкладка)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.

   Газета

Управління освітою . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2001 - . - Выходит дважды в месяц
2011г. N 18
Зміст:
Павленко, В. Гармонізація соціалізації... / В. Павленко. - С.6-8
Якухно, І. Переваги модульного змісту післядипломної освіти / І. Якухно. - С.9-11
Волобуєва, Т. Рольові вектори сучасного педагога / Т. Волобуєва. - С.12-16
Коваленко, М. Лінійність чи концентричність? / М. Коваленко. - С.17-20
Починок, С. Не лише посада, а й професія / С. Починок. - С.26-29
Подолання стресів і життєвих криз. - С.2-8 (вкладка)
Мироненко, Г. Медіазалежність, або Коли метафора витісняє реальність / Г. Мироненко. - С.1-16 (вкладка)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.

   Газета

Управління освітою . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2001 - . - Выходит дважды в месяц
2011г. N 22
Зміст:
Сорочан, Т. Стратегія розвитку навчального закладу - складова стратегічного менеджменту / Т. Сорочан, І. Цимбал. - С.4-8
Якухно, І. компетенції базові, ключові... професійно-спеціальні / І. Якухно. - С.9-13
Трещов, О. Як можуть ефективно працювати класи природничо-математичного профілю / О. Трещов, О. Полєнов, К. Алмазникова. - С.14-22
Гонтаренко, Л. Концептуальна модель / Л. Гонтаренко. - С.23-28
Волошина, О. Екстремальні й надзвичайні умови. Як діяти? / О. Волошина. - С.2-6 (вкладка)
Ягоднікова, В. Що таке соціальна креативність / В. Ягоднікова. - С.8-10 (вкладка)
Галіцина, Л. Команда і лідерство / Л. Галіцина. - С.11-15 (вкладка)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
10.

   Газета

Директор школи : для керівників середніх навчальних закладів. - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 1997 - . - Выходит еженедельно
2011г. N 46
Зміст:
Якухно, І. Інноваційний розвиток ІППО / І. Якухно. - С.1, 16. - Библиогр. в конце ст.
Карпенко, О. Аксіома сьогодення : методичні рекомендації / О. Карпенко. - С.3-10
Оржеховська, В. Білі плями сучасної виховної системи / В. Оржеховська. - С.17-23
Про неповний робочий час : витяг 15.07.11 3 195/13/1334. - С.28
Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2012 рік : 23.0811 № 8515/о/14-11/13. - С.28-30
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
11.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2011г. N 2
Зміст:
Орієнтовний перелік семінарів, тренінгів, які заплановано провести впродовж першого півріччя 2012 року. - 2-а с. обкл.
Бондарчук, О. Особливості вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. Бондарчук. - С.3-6. - Бібліогр.: 14 назв.
Москальова, А. Особливості психологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійних криз в умовах післядипломної педагогічної освіти / А. Москальова. - С.6-10. - Бібліогр.: 8 назв.
Пушкарьова, Т. Розвиток інформаційної компетентності учнів і вчителів у процесі впровадження нових моделей навчання / Т. Пушкарьова. - С.11-13. - Бібліогр.: 7 назв.
Хоружа, Л. Етична компетентність педагогічного працівника у контексті компетентнісно спрямованої освіти / Л. Хоружа. - С.14-16. - Бібліогр.: 2 назв.
Ващенко, Л. Наукові ідеї та положення інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / Л. Ващенко. - С.16-20. - Бібліогр.: 12 назв.
Яковець, В. Інформатизація післядипломної педагогічної освіти : тенденції і перспективи / В. Яковець. - С.20-22. - Бібліогр.: 4 назв.
Клокар, Н. Основні напрями та перспективи розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону / Н. Клокар. - С.22-28. - Бібліогр.: 3 назв.
Солодков, В. Орієнтація педкадрів України на європейські соціальні цінності : стан, проблеми / В. Солодков. - С.29-33. - Бібліогр.: 6 назв.
Чміль, А. Інноваційні моделі навчання в системі підвищення кваліфікації / А. Чміль. - С.33-37. - Бібліогр.: 6 назв.
Кільова, Г. Історія створення та удосконалення системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (1803-1991 рр.) / Г. Кільова. - С.38-43. - Бібліогр.: 16 назв.
Лавриненко, С. Диференціально-психологічний аналіз професійної самосвідомості вчителів гімназії / С. Лавриненко. - С.43-48. - Бібліогр.: 9 назв.
Пуцов, В. Вчити дорослих по-дорослому / В. Пуцов. - С.49-51. - Бібліогр.: 5 назв.
Лісіна, Л. Система підготовки вчителя до конструювання навчальних технологій у післядипломній педагогічній освіті / Л. Лісіна. - С.51-54. - Бібліогр.: 6 назв.
Зінченко, С. Практичні заняття як дієва форма навчання методистів / С. Зінченко. - С.55-57. - Бібліогр.: 7 назв.
Денисенко, Н. Аналітико-інформаційне забезпечення управління системою фізичного виховання дітей у навчальних закладах освіти / Н. Денисенко. - С.58-61. - Бібліогр.: 7 назв.
Якухно, І. Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів під час дистанційного навчання / І. Якухно. - С.61-63
Лапшина, І. Створення розвивального віртуального середовища для дітей з особливими потребами / І. Лапшина. - С.63-65
Захарчук, О. Уроки літератури рідного краю в контексті шкільного курсу вивчення української літератури в школах Запорізького краю / О. Захарчук. - С.65-68. - Бібліогр.: 9 назв.
Гузенков, С. "Історія рідного краю" : досвід десяти років викладання регіонального курсу / С. Гузенков. - С.68-70. - Бібліогр.: 16 назв.
Базелюк, В. Ціннісний портрет керівника навчального закладу / В. Базелюк. - С.71-75. - Бібліогр.: 12 назв.
Маслов, В. Управлінські рішення в системі керівництва навчальними закладами / В. Маслов. - С.75-80. - Бібліогр.: 9 назв.
Павлютенков, Е. Методологические основы управления образовательным учреждением / Е. Павлютенков. - С.80-82. - Бібліогр.: 5 назв.
Пуховська, Л. Перспективи розвитку східноєвропейського партнерства в педагогічній освіті / Л. Пуховська. - С.83-86. - Бібліогр.: 7 назв.
Boyd, Johnson R. Blended learning case study : doctor of education in organizational leadership program us-Ukraine experince / Johnson R. Boyd. - С.87-88
Штанова, В. Проблема компетентного працівника в зарубіжній педагогіці / В. Штанова. - С.88-90. - Бібліогр.: 16 назв.
Скоробагатько, Н. На шляху моделі ефективних взаємозв'язків наукових досліджень та освітніх практик : (за підсумками вивчення досвіду роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського) / Н. Скоробагатько, Н. Любченко. - С.91-94. - Бібліогр.: 11 назв.
Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. - С.95
Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : затв. наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059. - С.96-97.
Перелік наказів Вищої атестаційної комісії, що втратили чинність. - С.98
Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України. - С.99-100
Щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України. - С.101
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019 : постанова... від 31 жовт. 2011 р. № 1124. - С.102
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 і від 8 серпня 2007 р. № 1019. - С.103-106
Відомості про авторів. - С.107
Шановні працівники освіти!. - С.108
Ярмарок педагогічних інновацій у системі післядипломної педагогічної освіти в межах науково-методичного комплексу "Консорціум закладів післядипломної освіти". - 3-а с. обкл.
Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників : [план роботи на І півріччя 2012 р.] : а с. обкл.
Имеются экземпляры в отделах:
Экз. 1 (свободен)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
12.

   Газета

Управління освітою . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2001 - . - Выходит дважды в месяц
2012г. N 11
Зміст:
Якухно, І. Спільна робота закладу післядипломної освіти та регіональних методичних служб / І. Якухно. - С.9-12
Круковська, М. Роль визначення стратегії діяльності ЗНЗ / М. Круковська. - С.13-15
Гонтаренко, Л. Комп'ютерна грамотність педагогів... / Л. Гонтаренко, Є. Тарасенко. - С.16-21
Барабаш, О. Проектна діяльність у сільській школі / О. Барабаш. - С.22-25
Кравчук, М. Моніторинг як інноваційний інструмент забезпечення якості освіти гімназистів / М. Кравчук, М. Кішман. - С.3-14
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
13.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2012г. N 1
Зміст:
Вороненко, О. Нормативно-правові вимоги до професійної діяльності керівників системи вищої освіти у сфері трансферу технологій / О. Вороненко. - С.3-7. - Бібліогр.: 2 назв.
Ляхоцький, В. Модернізація післядипломної освіти в глобалізованому суспільстві / В. Ляхоцький, Ю. Осокіна. - С.7-10.
Чернишова, Є. Кадрова політика як пріоритет стратегії розвитку навчального закладу системи післядипломної педагогічної освіти / Є. Чернишова. - С.10-14. - Бібліогр.: 10 назв. : табл., рис.
Олійник, В. Проблеми модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти / В. Олійник, В. Гравіт. - С.15-17. - Бібліогр.: 5 назв.
Липова, Л. Основні принципи формування фундаментальних знань учнів старшої школи / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев. - С.17-20. - Бібліогр.: 10 назв.
Кільова, Г. Післядипломна педагогічна освіта вчителів у контексті стратегії навчання упродовж життя / Г. Кільова. - С.20-24. - Бібліогр.: 14 назв.
Драч, І. Ключові компетентності як основа професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи / І. Драч. - С.24-27. - Бібліогр.: 9 назв. : табл.
Маслов, В. Функції процесу управління навчальним закладом як наукова основа розробки змісту і методів підвищення посадово-функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / В. Маслов. - С.27-32.
Якухно, І. Післядипломна освіта Житомирщини: на шляху інноваційного розвитку / І. Якухно. - С.33-36.
Ващенко, Л. Інноваційне середовище післядипломної педагогічної освіти / Л. Ващенко. - С.37-40. - Бібліогр.: 8 назв. : рис.
Щекатунова, Г. Інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу - вимога сьогодення / Г. Щекатунова. - С.40-46. - Бібліогр.: 13 назв.
Віднічук, М. Оновлення організаційної структури і змісту науково-методичної діяльності Рівненського ОІППО в сучасних умовах / М. Віднічук. - С.47-51. - Бібліогр.: 14 назв.
Сіданіч, І. Духовно-моральне виховання дітей як історико-педагогічна проблема / І. Сіданіч. - С.51-57. - Бібліогр.: 43 назв.
Ляхоцький, В. Особливості організації навчального процесу у вищій школі на сучасному етапі / В. Ляхоцький. - С.57-61. - Бібліогр.: 6 назв. : рис.
Лушин, П. Экология образовательного пространства: профицитарный подход / П. Лушин. - С.62-66. - Библиогр.: 2 назв.
Ручинська, Н. Технології дистанційного навчання в роботі викладача закладу післядипломної педагогічної освіти / Н. Ручинська. - С.67-69. - Бібліогр.: 3 назв.
Самойленко, О. Персональні веб-орієнтовані навчальні середовища викладачів - основа університетського освітнього простору / О. Самойленко. - С.69-70. - Бібліогр.: 4 назв. : схеми
Ляхоцька, Л. Формування професійної компетентності куратора-тьютора навчальної групи / Л. Ляхоцька. - С.71-74. - Бібліогр.: 4 назв.
Брюховецька, О. Професійно значущі якості особистості викладача вищого навчального закладу / О. Брюховецька, Т. Чаусова. - С.74-78. - Бібліогр.: 12 назв. : табл.
Катюк, Я. Сучасні проблеми становлення професійної самосвідомості у майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти / Я. Катюк. - С.78-80. - Бібліогр.: 6 назв.
Татенко, В. Особистісно орієнтований підхід у науці й освіті як предмет психологічної рефлексії / В. Татенко. - С.80-86. - Бібліогр.: 11 назв.
Волянюк, Н. Феномен профессионального самочувствия: основные направления исследований / Н. Волянюк, Г. Ложкин. - С.86-90. - Библиогр.: 11 назв.
Вітюк, В. На шляху наукових звершень Володимира Івановича Пуцова / В. Вітюк. - С.91-93.
Хронологія документів. - С.94-100.
Солодков, Василь Трохимович. Однолітки : (життєвий шлях Василя Трохимовича Солодкова) / В. Т. Солодков. - С.101-106.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 (свободен)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
14.

   Журнал

Управління школою : Науково-методичний журнал. - Київ : Основа, 2003 - . - Выходит дважды в месяц
2016г. N 7/9 (487/489)
Зміст:
Якухно, І. І. Сталий розвиток України: стан, проблеми, перспективи / І. І. Якухно. - С.2-7. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
Климко, Л. В. Партнерство - складова державно-громадського управління навчальним закладом / Л. В. Климко. - С.8-10
Теслюк, О. О. Соціальне партнерство як складова діяльності навчальних закладів / О. О. Теслюк. - С.11-15
Чекан-Шаніна, Н. О. Роль громади у створенні умов для всебічного розвитку учнівської молоді / Н. О. Чекан-Шаніна. - С.16-17
Вальчун, О. Д. Проекти, що об'єднують нас навколо спільної мети / О. Д. Вальчун. - С.18-19
Білецька, С. В. Педагогіка педоцентризму в суспільному вихованні США та Японії (порівняльний аналіз) / С. В. Білецька. - С.20-35. - Бібліогр. у кінці ст.: 22 назв.
Кольба, С. Я. Теоретичні засади формування професійно-значущих якостей сучасного вчителя / С. Я. Кольба. - С.36-40. - Бібліогр. у кінці ст.: 25 назв.
Зінькова, Г. Р. Моніторинг якості освіти в системі управління школою / Г. Р. Зінькова. - С.41-43
Гринчук, Ю. Ю. Тайм-менеджмент в управлінській діяльності директора школи / Ю. Ю. Гринчук. - С.44-47
Пугач, М. П. Етюди педагогічних конфліктів / М. П. Пугач. - С.48-80
Гуменюк, Т. І. Кваліметричні вимірювання діяльності навчального закладу / Т. І. Гуменюк. - С.81-95. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
15.

   Журнал

Управління школою : Науково-методичний журнал. - Київ : Основа, 2003 - . - Выходит дважды в месяц
2017г. N 22/24 (538/540)
Зміст:
Перші редактори "Основи". - С.2-5
Василенко, Н. В. Особливості управління опорною школою: кардинальні реформи в освіті / Н. В. Василенко. - С.6-17
Якухно, І. І. Сталий розвиток України: стан, проблеми, перспективи / І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко. - С.18-23. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
Гін, А. О. Школа проти освіти / А. О. Гін. - С.24-27
Громовий, В. Бюрократична вертикаль: уверх сходами, які ведуть до низу / В. Громовий, Л. Паращенко. - С.29-39
Київська, В. В. Інклюзивна освіта. Проект "Рівний - рівному" / В. В. Київська, Ю. В. Пастухова. - С.41-50
Шевченко, О. О. Базові засади фандрайзингу для освітніх організацій: як написати проект на грант? / О. О. Шевченко. - С.51-59
Свистунова, Т. М. Вивчення стану дистанційного навчання в школі / Т. М. Свистунова. - С.60-65. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
Федорець, М. О. Медіасередовище та виховання дітей за умов інформаційного суспільства / М. О. Федорець, О. В. Лисеєнко. - С.66-72. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
Пуліна, А. А. Шкільний сайт як ресурс відкритого інформаційно-освітнього простору школи / А. А. Пуліна. - С.73-77. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
Гринчук, Ю. Ю. Тайм-менеджмент в управлінській діяльності директора школи / Ю. Ю. Гринчук. - С.78-81
Воробйов, Л. М. Упровадження хмарних технологій в управлінську діяльність керівника навчального закладу / Л. М. Воробйов. - С.82-88
Невтира, О. М. Віртуальний методичний кабінет школи / О. М. Невтира. - С.89-90
Савіна, М. В. Віртуальна учительська як засіб мережевої взаємодії адміністрації та вчителів / М. В. Савіна. - С.91-92
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
16.

   Журнал

Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - Харків : Видавнича група "Основа", 2004 - . - Выходит ежемесячно
2017г. N 12 (157) (грудень)
Зміст:
Кравець, Н. В. Квестманія / Н. В. Кравець. - С.2-23. - Бібліогр. у кінці ст.
Гут, А. В. "От де, люди, наша слава, Слава України" : до Дня пам'яті борців за волю України, які полягли під Крутами в січні 1918 р. / А. В. Гут. - С.24-27
Страшна, Л. В. Шлях до успіху : година спілкування / Л. В. Страшна. - С.28-32
Стрюк, К. Вандалізм - біла пляма в педагогіці й психології / К. Стрюк. - С.33-35
Якухно, І. І. Духовно-моральне виховання учнів / І. І. Якухно. - С.36-40. - Бібліогр. у кінці ст.
Калошин, В. Ф. Як ефективно чого-небудь навчитися? / В. Ф. Калошин. - С.41-44
Метка, С. М. Збережемо Землю для нащадків / С. М. Метка. - С.45-49
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
17.


    Якухно, І. І.
    Створення умов для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти [Текст] / І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко // Управління школою : Науково - методичний журнал. - 2007. - № 34. - С. 2-8.
ББК 74.04(4УКР)

Рубрики: Організація освіти--Україна,  Освіта--рівний доступ
Доп.точки доступа:
Денисенко, В.Ф.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


    Якухно, І.
    Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку [Текст] / І. Якухно // Післядипломна освіта в Україні. - 2008. - N 2. - С. 15-19. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74р7

Рубрики: Інститут післядипломної педагогічної освіти--моделі розвитку

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Якухно, І.
    Проблеми і суперечності інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти [Текст] / І. Якухно // Післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 10-14. - Бібліогр.: 7 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Післядипломна освіта--педагогічна,  Післядипломна освіта--педагогічна--інновації
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- педагогічна освіта -- післядипломна педагогічна освіта -- національна система освіти -- програмне забезпечення освіти -- інформаційно-комунікаційні технології -- науково-методичні установи -- розвиток освітньої галузі -- регіональна освіта -- педагогічні кадри

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Якухно, І.
    Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти [Текст] / І. Якухно // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - N 5. - С. 3-5.
ББК 74.04(4УКР)

Рубрики: Організація освіти--Україна
Кл.слова (ненормированные):
освітні інновації

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-20    21-32 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей