Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (226)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (489)Центральної бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко (1)Наукової бібліотеки МНУ ім. В. Сухомлинського (112)Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (191)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=соціальний<.>)
Общее количество найденных документов : 2421
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
63.2
Л 47


    Леонтьева, Г. А.
    Вспомогательные исторические дисциплины: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Г.А. Леонтьева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. - 368 с. - ISBN 5-691-00495-6 (в пер.) : 20.00 грн
ББК 63.2

Рубрики: Допоміжні історичні дисципліни,  Історія--допоміжні дисципліни,  Етикет--соціальний,  Соціальний етикет
Кл.слова (ненормированные):
ГЕРАЛЬДИКА -- ПАЛЕОГРАФІЯ -- СФРАГІСТИКА -- ХРОНОЛОГІЯ -- МЕТРОЛОГІЯ -- ГЕНЕАЛОГІЯ -- ОНОМАСТИКА -- АРХЕОГРАФІЯ -- НУМІЗМАТИКА -- ВЕКСИЛОГРАФІЯ
Доп.точки доступа
Шорин, П.А.
Кобрин, В.Б.
Леонтьева, Г.А. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
60.55
А 80


    Арендт, Х.
    Vita Activa, или о деятельности жизни [Текст] / Х. Арендт; Пер. с нем. В.В. Бибихина. - СПб. : Алетейя, 2000. - 438 с. - (в пер.) : 26 грн 75к.
ББК 60.55

Рубрики: Соціальний розвиток
Доп.точки доступа
Бибихин, В.В. \пер. с нем., пер. с англ.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.00я73
К 89


    Кузьмінський, Анатолій Іванович (1943).
    Педагогіка [Текст] : Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - Київ : "Знання-Прес", 2003. - 418 с. - ISBN 966-7767-92-2 (в опр.) : 26.67 р.
    Содержание:
Загальні основи педагогіки . - С .15
Учитель і суспільство . - С .15
Людина і сусупільство . - С .15-16
Роль учителя у суспільному розвитку . - С .16-17
Функції учителя . - С .17-19
Якості учителя-вихователя . - С .19-22
ПЕдагогічні вміння учителя-вихователя . - С .22-24
Педагогічна майстерність . - С .24-25
Предмет і завдання педагогіки . - С .33
Предмет педагогіки, її категорії . - С .33-34
Педагогіка в системі наук . - С .34
Джерела розвитку педагогіки . - С .34-35
Структура педагогічних наук . - С .35-37
Методи науково-педагогічних досліджень . - С .37-39
Розвиток і формування особистості . - С .42
Поняття про розвиток і формування . - С .42-43
Біологічне і соціальне у розвитку людини . - С .43-46
Акселерація та ретардія . - С .46-47
Вікова періодизація дітей . - С .47
Мета і завдання виховання . - С .50
Сутність виховання, його мета . - С .50-51
Завдання складових виховання . - С .51-54
Комплексний підхід до виховання . - С .54-55
Система освіти в Україні . - С .57
Поняття системи освіти, її структура . - С .57-59
Принципи освіти в України . - С .59
Завдання закладів освіти . - С .59-61
Управління системою освіти в Україні . - С .61-62
Теорія навчання (дидактика) . - С .64
Дидактика, її категорії . - С .64
Сутність і завдання дидактики . - С .64-65
Категорії дидактики . - С .65-66
Зв'язок дидактики з іншими науками . - С .66-67
Актуальні завдання дидактики . - С .67-68
Процес навчання . - С .70
Сутність навчання, його методологічна основа . - С .70-72
Рушійні сили навчального процесу . - С .72-74
Функції навчання . - С .74-75
Логіка навчального процесу . - С .75
Структура процесу учіння . - С .75-77
Типи навчання . - С .77-81
Модульне навчання . - С .81-87
Мотиви навчання . - С .87-88
Оптимізація процесу навчання . - С .88-89
Інтенсифікація процесу навчання . - С .89-90
Принципи навчання . - С .97
Принципи і закономірності навчання . - С .97-98
Принципи науковості . - С .98-99
Принципи систематичності й послідовності . - С .99-101
Принцип свідомості . - С .101
Принципи активности та самостійності у навчанні . - С .101-102
Принцип наочності . - С .102-104
Принцип ґрунтовності . - С .104-105
Принцип зв'язку навчання з практичною діяльністю . - С .105-106
Принцип доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів . - С .106-108
Принцип емоційності навчання . - С .108-109
Зміст шкільної освіти . - С .113-114
Сутність і завдання змісту освіти . - С .113-114
Концепції освіти . - С .114-115
Види освіти . - С .114-115
Рівні освіти . - С .117-118
Компоненти загальної освіти . - С .118-119
Нормативні документи змісту освіти . - С .119-123
Методи і засоби навчання . - С .127
Сутність методів, прийомів і засобів навчання . - С .127-128
Класифікація методів навчання . - С .128-129
Методи навчання за джерелом знань . - С .129-133
Методи навчання за характером логіки пізнання . - С .133-135
Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності . - С .135-136
Вибір методів навчання . - С .136-138
Форми організації навчання . - С .141
Форми організації навчання, їх становлення . - С .141-144
Класно-урочна форма навчання в її історичному розвитку . - С .144-145
Вимоги до сучасного уроку в школі . - С .145-149
Типи уроків, їх структура . - С .149-151
Позаурочні форми навчання . - С .151-157
Підготовка учителя до уроку . - С .157-159
Педагогічний аналіз уроку . - С .159-160
Програма спостереження і аналізу уроку . - С .160-162
Аналіз і оцінка навчальної діяльності учнів . - С .167
Місце і роль аналізу й оцінки знань, умінь та навичок у системі навчального процесу . - С .167-169
Види контролю знань, умінь і навичок учнів . - С .169-170
Методи контролю знань, умінь та навичок . - С .170-171
Оцінка зань, умінь і навичок . - С .171-176
Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності учнів . - С .176-177
Правила і техніка контролю успішності навчальної діяльності . - С .177-178
Теорія виховання . - С .180
Сутність, зміст і процес виховання . - С .180
Людина і виховання . - С .180-181
Закономірності процесу виховання . - С .181-182
Рушійнй сили процесу виховання . - С .182-183
Фактори виховання . - С .183-184
Концепції виховання . - С .184-186
Мотиви виховання . - С .186-187
Структура виховного процесу . - С .187-189
Самовиховання і перевиховання . - С .189-191
Зміст виховання . - С .191-192
Принципи виховання . - С .192-195
Критерії вихованості особистості . - С .195-197
Загальні методи виховання . - С .201
Поняття методу, прийому і засобу виховання . - С .201
Класифікація методів виховання . - С .201-202
МСетотди формування свідомості й переконань . - С .202-210
Методи організації діяльності і формування поведінки . - С .210-213
Методи стимулювання поведінки і діяльності . - С .213-217
Педагогічні умови використання методів виховання . - С .217-219
Формування колективу, його вплив на виховання особистості . - С .222
Поняття колективу, його види . - С .222-226
Діалектика розвитку колективу . - С .226-230
Фактори розвитку колективу . - С .230-234
Моральне виховання . - С .238
Завдання і зміст морального виховання . - С .238-240
Шляхи і засоби морального виховання . - С .240-242
Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності . - С .242-243
Виховання національної гідності й менталітету . - С .243-245
Патріотичне й інтернаціональне виховання . - С .245-247
Виховання дисциплінованості . - С .247-248
Статеве виховання . - С .248-251
Екологічне виховання . - С .251-252
Правове виховання . - С .252-254
Розумове виховання . - С .257
Завдання розумового виховання . - С .257-258
Шляхи, засоби і методи розумового виховання . - С .258-259
Трудове виховання . - С .261
Значення праці в житті людини . - С .261-264
Завдання та принципи трудового виховання . - С .265-266
Зв'язок трудового виховання з політехнічною освітою й економічним вихованням . - С .266-268
Професійна орієнтація молоді . - С .268-273
Естетичне виховання . - С .277
Місце і роль естетичного виховання в житті людини . - С .277-278
Зміст естетичного виховання . - С .278-280
Шляхи, засоби і форми естетичного виховання . - С .280-283
Фізичне виховання . - С .286
Здоров'я людини- запорука життєвого успіху . - С .286-287
Напрямки, засоби і форми фізичного виховання . - С .287-289
Педагогічне спілкування . - С .292-293
Педагогічне спілкування, його функції . - С .293-294
Структура, рівні, види спілкування . - С .294-297
Стилі спілкування . - С .297-298
Психолого-педагогічні умови ефективності спілкування . - С .298-301
Робота класного керівника . - С .303-304
Функції класного керівника . - С .304-306
Напрямки і форми роботи класного керівника . - С .306
Робота класного керівника з вивчення учнів . - С .306-316
Робота класного керівника з організації та проведення позакласної виховної роботи . - С .316-327
Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми . - С .330
Поняття "педагогічного занедбані діти" . - С .330-332
Соціально-педагогічні причини появи важковиховуваних дітей . - С .332-334
Принципи, шляхи і засоби перевиховання . - С .334-337
Місце і роль сім'ї у вихованні. Форми зв'язку школи і сім'ї . - С .340
Сім'я як соціальний інститут суспільного розвитку . - С .340-342
Функції сім'ї . - С .342-344
Вимоги до батьків . - С .344-348
Шляхи і засоби підвищення психолого-педагогічної культури батьків . - С .348-350
Форми роботи класного керівника з батьками учня . - С .350-360
Основи школознавства . - С .362
Керівництво загальноосвітніми навчально-виховними закладами . - С .362
Принципи керівництва шкільною справою . - С .362-364
Структура управління освітою в Україні . - С .364-366
Управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами . - С .366-372
Планування й облік роботи . - С .372-373
Критерії оцінювання управлінської діяльності директора школи . - С .373-374
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка--Підручник,  Зв'язок--сім'я--школа
Кл.слова (ненормированные):
занедбані діти
Аннотация: У підручнику розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Визначені завдання для самостійної роботи студентів та самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу. Кожна тема устаткована системоюопорних схем і маириць, покликаних сприяти ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу, списком основної літератури. У кінці книги наводиться словник педагогічних понять. Підручник розрахований насамперед на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисним також вчителям, керівникам навчальних закладів, всім, кого цікавлять педагогіка і школознавство.
Доп.точки доступа
Омеляненко, В.Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.204.6
М 17


    Максимов, В. Г.
    Педагогическая диагностика в школе [Текст] : Учеб. пособие для студентов высш. педагог. учеб. заведений / В.Г. Максимов. - М. : [б. и.], 2002. - 272 с. - ISBN 5-7695-0925-2 (в пер.) : 21.70 грн
    Содержание:
Предмет педагогической диагностики и ее историческое развитие . - С .5
Педагогическая диагностика в учебно-воспитательном процессе школы . - С .42
Общие принципы и уровни диагностического исследования педагогических явлений . - С .56
Измерение и предоставление диагностических данных . - С .64
Основы научной оорганизации педагогического контроля в школе . - С .79
Диагностика общего состояния учебного процесса в классе . - С .103
Диагностика общего физического развития школьника . - С .128
Диагностика социального развития школьника . - С .140
Педагогическая диагностика в профориентационной работе учителя . - С .153
Диагностика воспитательной возможности классного коллектива . - С .179
Диагностика воспитательного потенциала семьи школьника . - С .193
Планирование воспитательной работы в классе на основе педагогической диагностики . - С .201
ББК 74.204.6

Рубрики: Педагогічна діагностика,  Учбовий процес--діагностика,  Фізичний розвиток школярів--діагностика,  Соціальний розвиток школярів--діагностика
Аннотация: В пособии даны диагностические методики, необходимые для всестороннего анализа педагогического процесса в школе, его планирования и прогнозирования. Значительное мемто уделяется современным методам диагностики общего физического, социального и психологического развития школьника, воспитательных возможностей классного коллектива, воспитательного потенциала семьи школьника, общего сосьояния учебного процесса в классе (школе), а также организации педагогического контроля в школе. Для учителей, преподавателей и руководителей средних, в том числе средних специальных, учебных заведений.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
88.4
П 86


   
    Психологія: Респ. наук.-метод. збірник [Текст] : научное издание. Вип. 20. - Київ : Радянська школа, 1981. - 153 с. - 2.93 р.
    Содержание:
Роменець, В. А. Київська Русь і початок вітчизняної психології : До 1500-річного ювілею заснування Києва / В. А. Роменець, С. О. Мусатов. - С .3-21. - Бібліогр. у кінці ст.
Соціальна і педагогічна психологія
Войтко, В. І. Оптимізація педагогічного процесу на основі особистісно-рольового підходу / В. І. Войтко. - С .22-29
Рудоміно-Дусяцька, О. В. Про групову спрямованість студентських колективів / О. В. Рудоміно-Дусяцька. - С .29-34
Борденюк, О. В. Особливості усвідомлення студентами вибору педагогічної професії / О. В. Борденюк. - С .34-42
Розов, Г. О. Про один метод дослідження соціальної перцепції вчителів / Г. О. Розов. - С .43-51. - Бібліогр. у кінці ст.
Кісарчук, З. Г. Комунікативна взаємодія молодших школярів як фактор ефективності розв`язання ними мислительних задач / З. Г. Кісарчук. - С .51-60. - Бібліогр. у кінці ст.
Дригус, М. Т. Вплив ставлення учнів до навчання на його результативність / М. Т. Дригус. - С .60-68. - Бібліогр. у кінці ст.
Долинська, Л. В. Про деякі фактори актуалізації самоконтролю поведінки підлітків / Л. В. Долинська. - С .68-76. - Бібліогр. у кінці ст.
Аршавіна, Л. І. Особливості розв`язування молодшими школярами математичних задач з різною символікою / Л. І. Аршавіна. - С .76-85
Федоров, В. Д. Можливості виявлення мотивів професійного самовизначення методом сиилістико-інформаційного аналізу письмових висловлювань / В. Д. Федоров. - С .85-91
Психологія трудового навчання і виховання
Гільбух, Ю. З. Деякі способи піднесення виховної ефективності трудового навчання / Ю. З. Гільбух. - С .92-99. - Бібліогр. у кінці ст.
Литвинова, Н. І. Психологічні аспекти формування у старшокласників інтересу до робітничих професій / Н. І. Литвинова. - С .100-108. - Бібліогр. у кінці ст.
Мороз, О. І. Формування психологічної готовності учнів загальноосвітніх шкіл до сільськогосподарської праці / О. І. Мороз. - С .109-118. - Бібліогр. у кінці ст.
Вікова психологія
Приходько, Ю. О. Взаємини дітей в умовах спільної діяльності / Ю. О. Приходько. - С .119-126. - Бібліогр. у кінці ст.
Кулачківська, С. Є. Розпізнавання дітьми вияву емоцій за виразом обличчя дорослого / С. Є. Кулачківська. - С .126-135. - Бібліогр. у кінці ст.
Котирло, В. К. Формування у дітей гуманітарних взаємин / В. К. Котирло, Г. П. Лаврентьєва. - С .135-142
Кононко, О. Л. Емоції і соціальний розвиток дітей раннього віку / О. Л. Кононко. - С .143-150
ББК 88.4 + 88.37

Рубрики: Педагогічна психологія,  Трудове навчання--психологія,  Вікова психологія

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
60.522.14
О-53


    Олійник, Ярослав Богданович (1953).
    Вступ до соціальної географії [Текст] : Навч. посіб. / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. - Київ : "Знання", КОО, 2000. - 204 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-620-035-X : 10.72 р.
    Содержание:
Соціальна географія як наука
Становлення і розвиток соціальної географіі
Теорія географічного та соціального просторів і просторові властивості суспільства
Соціально-географічні дослідження: методологія, програма, методи
Географія соціально-демографічного розвитку
Розселення населення в соціальному вимірі
Соціально-географічні аспекти урбанізації
ББК 60.522.14

Рубрики: Соціальна географія,  Соціальний вимір,  Соціологія--урбанізація,  Соціальний простір
Доп.точки доступа
Степаненко, А.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
Обкладинка
74.484(4Укр)
Н 83


   
    Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України [Текст] : сборник. Кн. 1 / Ред. Ю.І. Горобець, М.І. Панов. - Х. : Право, 2001. - 784 с. - ISBN 966-7146-54-5 : 75.00 р.
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта
Аннотация: До збірника нормативно-правових актів включено найважливіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють наукову діяльність у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, атестацію науково-педагогічних працівників та їх соціальний захист, науково-дослідну роботу студентів (станом на 1 червня 2001 р.). Збірник містить також роз'яснення Вищої атестаційної комісії України, накази Міністерства освіти і науки України щодо організації наукових досліджень та захисту дисертаційних робіт. Призначений для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів.

Доп.точки доступа
Горобець, Ю.І. \ред.\
Панов, М.І.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
83.3(4Укр)1
М 11


    Міщенко, Л. І.
    Політична поезія Лесі Українки. Соціальний генезис і естетична природа [Текст] : биография отдельного лица / Л.І. Міщенко. - Київ : Вища школа, 1974. - 194 с. - 5.28 р.
ББК 83.3(4Укр)1

Рубрики: Українська література--критика--персоналії
Доп.точки доступа
Українка, Л. \о произв.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
65я73
Л 14


    Лагутін, В. Д.
    Людина і економіка: Соціоекономіка [Текст] : Навч. посібник для вузів / В.Д. Лагутін. - Київ : Просвіта, 1996. - 336 с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). - ISBN 5-7707-8159-9 : 6.96 р.
ББК 65я73 + 65.27

Рубрики: Економіка--людина,  Соціоекономіка,  Соціальний захист,  Соціальна безпека

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
66.3,41
Д 11


    Дікон, Б.
    Глобальна соціальна політика: Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту [Текст] : научное издание / Б. Дікон, М. Халс, П. Стабс. - Київ : "Основи", 1999. - 346 с. - ISBN 966-500-156-6 : 24.66 р.
ББК 66.3,41

Рубрики: Соціальна політика--Міжнародні організації--Соціальний добробут
Доп.точки доступа
Халс, М.
Стабс, П.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей