Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (58)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (10)Центральної бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко (2)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Андрущенко, В.$<.>)
Общее количество найденных документов : 94
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
74
Н 34


    Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. III. - М. : МДПУ, 2000 - .
   Т. 1 / ред. В. Д. Будак. - 253 с. - ISBN 966-7895-00-9 : 3.50 грн
    Содержание:
Освіта на рубежі століть
Будак, В. Д. Учитель XXI століття: проблеми підготовки / В. Д. Будак. - С .5-11
Андрущенко, В. П. Розвиток освіти-актуальна проблема сучасного державотворення / В. П. Андрущенко. - С .11-18. - Бібліогр. у кінці ст.
Старовойт, Л. В. Проблеми впровадження ступеневої системи освіти в педагогічних навчальних закладах / Л. В. Старовойт. - С .18-24. - Бібліогр. у кінці ст.
Бех І. Д. Виховні інваріанти у процесі розвитку особистості / І. Д. Бех. - С .24-34
Пєхота О. М. Особістісно орієнтована педагогіка: концепції, моделі / О. М. Пєхота. - С .34-43. - Бібліогр. у кінці ст.
Журецький, Я. І. Взаємодія сім'ї та школи у прилученні учнівської молоді до української культури / Я. І. Журецький. - С .43-50. - Бібліогр. у кінці ст.
Алєксєєнко, Т. Ф. Проблема підготовки майбутнього вчителя до роботи із сім'єю / Т. Ф. Алєксєєнко. - С .50-55
Захарченко, В. Т. Проблеми професійного становлення сучасного вчителя / В. Т. Захарченко. - С .56-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Професійна освіта
Лейфура, В. М. Концепція математичної освіти для економічних спеціальностей вузів 1 і 2 рівня акредитації та класів економічного профілю / В. М. Лейфура, А. І. Воробйова. - С .65-75. - Бібліогр. у кінці ст.
Авшенок, Н. М. Підготовка вчителя з позиції гуманістичної парадигми освіти / Н. М. Авшенок. - С .75-82. - Бібліогр. у кінці ст.
Старєва, Г. М. Формування творчої активності майбутніх педагогів / Г. М. Старєва. - С .82-87
Олексюк, О. Є. Технологія цілепокладання як прийом формування творчого стилю життя майбутнього педагога / О. Є. Олексюк. - С .87-94. - Бібліогр. у кінці ст.
Середа, І. В. Курс "Основи педагогічної майстерності" з позицій професійного саморозвитку майбутнього вчителя / І. В. Середа. - С .94-100. - Бібліогр. у кінці ст.
Тихонова, Т. В. Професійний саморозвиток майбутнього вчителя інформатики: зміст експеріментального дослідження / Т. В. Тихонова. - С .101-111. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Грицай, Ю. О. Питання адаптайії випускників педагогічного вузу / Ю. О. Грицай. - С .111-115
Баріхашвілі, І. І. Становлення заочної освіти: історико-педагогічний аспект / І. І. Баріхашвілі. - С .116-123. - Бібліогр. у кінці ст.
Дидактика і технології навчання
Кіктенко, А. І. Упровадження курсу "Педагогічні технології" як засіб удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя / А. І. Кіктенко. - С .127-137. - Бібліогр. у кінці ст.
Любарська, О. М. Освіта як "Проектування життя і долі" людини / О. М. Любарська. - С .138-143. - Бібліогр. у кінці ст.
Єнтіс, Л. С. Особливості впровадження інноваційних програм у навчально-виховну діяльність сучасної вищої школи / Л. С. Єнтіс. - С .143-149. - Бібліогр. у кінці ст.
Халамендик, В. Д. Модульно-розвивальне навчання: теорія і досвід / В. Д. Халамендик, С. І. Дятлова. - С .149-162. - Бібліогр. у кінці ст.
Лощенова, І. Ф. Проблемне навчання / І. Ф. Лощенова. - С .163-168. - Бібліогр. у кінці ст.
Васильєва, Л. Я. Роль ігрових технологій у навчанні / Л. Я. Васильєва. - С .169-175. - Бібліогр. у кінці ст.
Баркасі, В. В. Професіно-педагогічний аспект рольової гри / В. В. Баркасі. - С .175-180. - Бібліогр. у кінці ст.
Білий, Ю. О. Зміна інформаційних технологій та її значення в розвитку освіти / Ю. О. Білий. - С .181-187. - Бібліогр. у кінці ст.
Домаскіна, М. А. Деякі педагогічні аспекти впровадження нових інформаційних технологій на прикладі університетської бази даних / М. А. Домаскіна. - С .188-192. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Лисиця, Г. Г. Засоби розвитку научуваності школярів / Г. Г. Лисиця, А. Г. Лисиця. - С .192-203. - Бібліогр. у кінці ст.
Яковлєва, С. М. Семінарські заняття як одна з форм здійснення нових підходів до викладання філософії / С. М. Яковлєва. - С .204-211. - Бібліогр. у кінці ст.
Багмет, А. М. Проблеми у запровадженні студенського самоврядування / А. М. Багмет, В. В. Бекова. - С .211-215. - Бібліогр. у кінці ст.
Вірозуб, С. М. Гуманізація навчально-виховного процесу в школах нового типу / С. М. Вірозуб. - С .215-220. - Бібліогр. у кінці ст.
Клименко, Л. О. Емоційно-естетичний аспект гуманітаризації навчання фізики у загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ / Л. О. Клименко. - С .220-229. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Педагогічна наука
Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
66.01я2
Ф 11


   
    Філософія політики [Текст] : короткий енциклопедичний словник / Авт.-упоряд. В.П. Андрущенко. - Київ : Знання України, 2002. - 670 с. - ISBN 966-7999-39-4 (В опр.) : 79.00 р.
ББК 66.01я2

Рубрики: Філософія політики,  Теорія політики
Доп.точки доступа
Андрущенко, В.П. \авт.-упоряд.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
Обкладинка
74.480.42
П 84


   
    Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології [Текст] : Збірник статей до Міжнародної науково-практичної конференції . (До 90-річчя заснування МДУ) / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота ; відповід. за випуск Я. І. Журецький. - Миколаїв : Іліон, 2004. - 274 с.
    Содержание:
Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології . - С .7
Будак, В. Д. Університет: стратегія поступу на шляху Болонського процесу / В. Д. Будак. - С .7
Андрущенко, В. П. Політика і практика реалізації безперервної освіти в Україні / В. П. Андрущенко. - С .10
Биков В. Ю. Інформатизація освіти і розвиток понятійно-термінологічного апарату системи навчання і освіти / В. Ю. Биков. - С .15
Олійник, В. В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: концепція, стратегія розвитку / В. В. Олійник. - С .23
Power, Clark. Moral Knowledge and the Moral Self / C. Power. - С .36
Голобородько, Є. Окремі сучасні складові професіоналізму викладача вищої школи / Є. Голобородько. - С .38
Пєхота О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота. - С .43
Журецький, Я. І. Організація співпраці педагогічного ВНЗ і школи / Я. І. Журецький. - С .48
Редько, В. Г. До проблеми формування готовності студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності вчителя іноземної мови / В. Г. Редько. - С .53
Сучасні тенденції розвитку професійної підготовки . - С .61
Кічук, Н. В. Деякі аспекти формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи / Н. В. Кічук. - С .61
Мещанінов, О. П. Моделі розвитку університетської системи освіти / О. П. Мещанінов. - С .65
Ощепкова, В. П. Інтеграція навчального матеріалу як засіб підвищення якості знань з російської мови / В. П. Ощепкова. - С .74
Ворожбіт, В. В. Значення тематичних семінарів з курсу "Історія педагогіки" у формуванні професіоналізму майбутніх вчителів / В. В. Ворожбіт. - С .79
Соколовська, О. С. Вплив педагогічних ідей Л.Г. Глібова на розвиток освіти / О. С. Соколовська. - С .85
Дятлова, С. Професіоналізм викладача математики та методики її викладання / С. Дятлова. - С .90
Бабаян, Ю. О. Розвиток рефлексії у студентів педвузів / Ю. О. Бабаян. - С .93
Шпачинський, І. Л. Діалектичність технічної і педагогічної творчості / І. Л. Шпачинський. - С .97
Щедролосєва, К. О. Перспектива підготовки вчителів художньої культури у вищих навчальних закладах України / К. О. Щедролосєва. - С .100
Січко, І. О. Індивідуалізація у процесі підготовки майбутнього вчителя / І. О. Січко. - С .103
Освітні технології у вищому навчальному закладі . - С .107
Дмитренко, Т. О. Педагогічна методологія як об'єкт системного дослідження / Т. О. Дмитренко. - С .107
Нор, К. Ф. Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів / К. Ф. Нор. - С .112
Старєва, А. М. Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .117
Костіна, В. В. Підготовка викладачів до здійснення особистісно орієнтованого навчання / В. В. Костіна. - С .119
Гушлевська, І. В. Концепції компетентності в американській педагогіці / І. В. Гушлевська. - С .123
Авраменко, К. Б. Компетентність викладача вищої школи як важлива складова його професіоналізму / К. Б. Авраменко. - С .124
Яресько, К. В. Аспектний аналіз навчальної діяльності в контексті проблеми її організації у вищому закладі освіти / К. В. Яресько. - С .129
Кравченко, І. Ф. Організація пошуково-аналітичної діяльності студентів на заняттях з психології праці / І. Ф. Кравченко. - С .134
Кисельов, С. П. Актуальні питання взаємодії вуза і школи у науковій підготовці учнів (за матеріалами дослідно-експериментальної роботи) / С. П. Кисельов. - С .138
Улицька, Ф. Я. Український мелос в творах зарубіжних композиторів (до проблеми удосконалення музичної освіти у ВНЗ) / Ф. Я. Улицька. - С .142
Інформаційні технології у вищій школі . - С .144
Жук, Ю. О. Вплив інформаційних і комунікаційних технологій на стиль педагогічної діяльності / Ю. О. Жук. - С .144
Шебаніна, Л. П. Деякі аспекти при вивченні дисципліни "Чисельні методи" / Л. П. Шебаніна. - С .150
Тихонова, Т. В. Напрямки удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики / Т. В. Тихонова. - С .153
Ходякова, Г. В. Розширення дидактичних можливостей у викладанні математичних дисциплін за допомогою комп'ютера / Г. В. Ходякова. - С .158
Чадаєв, О. М. Використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення математичного аналізу / О. М. Чадаєв. - С .162
Мірошниченко, В. І. Використання презентаційних мультимедійних програм по природознавчим дисциплінам у Миколаївському державному університеті / В. І. Мірошниченко, А. В. Колпакова. - С .168
Жуковська, А. К. Ознайомлення студентів спеціальності "Практична психологія" з можливістю використання комп'ютера в психодіагностиці / А. К. Жуковська. - С .170
Руденко, Т. В. Навчання інформатики студентів ВНЗ економічного профілю з урахуванням психологічних особливостей розумової діяльності / Т. В. Руденко. - С .173
Гайда, Ю. А. Динаміка переходів у системі дистанційного навчання / Ю. А. Гайда, Л. Л. Кошкіна. - С .175
Луньова, Г. С. Використання задачно-технологічного підходу під час навчання студентів інформаційних технологій / Г. С. Луньова. - С .177
Танкова, Н. В. Методичні проблеми навчання інформаційних технологій студентів нематематичних спеціальностей / Н. В. Танкова. - С .180
Лєженцев, Ю. В. Особливості комп'ютерного навчання на кафедрі військової підготовки / Ю. В. Лєженцев. - С .183
Технології виховння у вищому навчальному закладі . - С .186
Грива, О. А. Питання виховання в системі підготовки фахівців, що працюють з дітьми і молоддю в полікультурному середовищі / О. А. Грива. - С .186
Любарська, О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності / О. М. Любарська. - С .192
Олексюк, О. Є. Професійне становлення викладача вищої школи як вихователя / О. Є. Олексюк. - С .198
Казанжи, І. В. Виховання у майбутніх учителів гуманного ставлення до дитини / І. В. Казанжи. - С .200
Рехтета, Л. О. Критерії громадянської вихованості студентів / Л. О. Рехтета. - С .204
Білюк, О. Г. Умови підвищення самооцінки у розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку / О. Г. Білюк. - С .208
Шличек, О. Ю. Формування правової свідомості студентів університету методом соціально-екологічного проектування / О. Ю. Шличек. - С .213
Філіп'єва, О. А. Актуальність проблеми валеологічної підготовки вчителя / О. А. Філіп'єва. - С .217
Сучасні підходи до викладання іноземної мови в Україні та за кордоном . - С .221
Осипов, П. І. Лексико-семантичне поле прикметників "білий" і "чорний" в німецькій та українській мовах (аспект міжкультурної комунікації) / П. І. Осипов. - С .221
Мироненко, Т. П. Використання ситуаційних вправ під час формування соціокультурного компонента / Т. П. Мироненко. - С .226
Філіппова, Н. М. Концептуалізація дійсності і практика науково-технічного перекладу / Н. М. Філіппова. - С .232
Філіп'єва, Т. І. Роль і місце художнього тексту на заняттях з іноземної мови / Т. І. Філіп'єва. - С .237
Кіщенко, Ю. В. Организация и структура современного последипломного педагогического образования в Англии и Уэльсе / Ю. В. Кіщенко. - С .242
Яновський, О. М. Про поліваріантність фонетичної норми (на матеріалі великого словника німецької вимови) / О. М. Яновський. - С .248
Лощенова, І. Ф. До проблеми формування іншомовної соціокультурної компетенції / І. Ф. Лощенова. - С .250
Волченко, О. М. Розвиток мовленнєвої особистості на факультетах іноземної філології / О. М. Волченко. - С .253
Нікішина, В. В. Комунікативний системно-діяльнісний підхід до навчання іноземних мов / В. В. Нікішина. - С .255
Ремчукова, Л. Г. Методична типологія граматики / Л. Г. Ремчукова. - С .257
Мукатаєва, Я. В. Підготовка вчителя іноземної мови в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору / Я. В. Мукатаєва. - С .259
Постова, Л. С. Послідовність розвитку іншомовних творчих комунікативних умінь у студентів / Л. С. Постова. - С .262
Козак, Н. І. Навчання студентів статистичному підрахунку лексичної вагомості слів / Н. І. Козак. - С .264
Олійник, О. В. Підготовка і формування професійно-педагогічної культури сучасного викладача англійської мови у вищих навчальних закладах: проблеми, пошуки, перспективи / О. В. Олійник. - С .266
Абабілова, Н. М. Використання комп'ютера у процесі навчання іноземної мови / Н. М. Абабілова. - С .268
Васіна, І. В. Переваги і недоліки використання комп'ютерного цифрового відео при навчанні іноземної мові / І. В. Васіна. - С .270
Куріченко, А. Ю. Вплив артистизму на процес навчання іноземної мови / А. Ю. Куріченко. - С .272
ББК 74.480.42 + 74.58

Рубрики: Вища школа--професіоналізм викладача,  Викладачі--професіоналізм--вища школа,  Освітні технології--вища школа,  Іноземні мови--викладання,  Виховання--вища школа
Аннотация: В матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання формування професіоналізму викладача сучасної вищої школи. Представлено досвід роботи вищих закладів освіти Миколаївщини.

Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, Олена Миколаївна (1954) \ред.\
Журецький, Я.І. \відповід. за випуск.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
83.3(4Укр)6
А 66


    Андрущенко, В. Я.
    Вивчення творчості О.Є. Корнійчука [Текст] : Посібник для вчителів / В.Я. Андрущенко. - 2-е вид., перероб. й доп. - Київ : Радянська школа, 1973. - 158 с. - 1.45 р.
ББК 83.3(4Укр)6

Рубрики: Українська література--Біографії письменників, XX ст.
Доп.точки доступа
Корнійчук, О.Є. \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
83.3(4Укр)6
А 66


    Андрущенко, В. Я.
    Вивчення творчості Олександра Корнійчука в школі [Текст] : биография отдельного лица / В.Я. Андрущенко. - Київ : Радянська школа, 1965. - 128 с. - 1.42 р.
ББК 83.3(4Укр)6

Рубрики: Українська література--Біографії письменників, XX ст.
Доп.точки доступа
Корнійчук, О.Є. \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
66.01
Ф 11


   
    Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. Т. 1 [Текст] : научное издание / Авт.-упоряд. В.П. Андрущенко. - Київ : Знання України, 2003. - 364 с. - ISBN 966-7999-62-9 : 68.00 р.
ББК 66.01

Рубрики: Філософія політики
Доп.точки доступа
Андрущенко, В.П. \авт.-упоряд.\
Лао-цзи
Конфуцій
Мо-цзи
Платон
Аристотель
Цицерон, Марк Тулій
Сенека, Луцій Анней
Августин, Блаженний
Фома, Аквінський
Аль-Фарабі
Ібн-Хальдун
Нестор, Літописець
Володимир, Мономах
Ілларіон
Макіавеллі, Ніколло
Мюнцер, Томас
Лютер, Мартин
Бодуен, Жан
Мор, Томас
Кампанелла, Томазо
Гроцій, Гуго
Бекон, Френсіс
Гоббс, Томас
Локк, Джон
Оріховський, Станіслав
Філалет, Христофор
Вишенський, Іван
Могила, Петро
Хмельницький, Богдан
Мазепа, Іван
Орлик, Пилип


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
66.01
Ф 11


   
    Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. Т. 2 [Текст] : научное издание / Авт.-упоряд. В.П. Андрущенко. - Київ : Знання України, 2003. - 370 с. - ISBN 966-7999-62-9 : 68.00 р.
ББК 66.01

Рубрики: Філософія політики
Доп.точки доступа
Андрущенко, В.П. \авт.-упоряд.\
Юм, Давид
Кант, Іммануїл
Гегель, Георг
Сен-Симон, Клод Анрі
Локк, Джон
Спенсер, Герберт


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
66.01
Ф 11


   
    Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. Т. 3 [Текст] : научное издание / Авт.-упоряд. В.П. Андрущенко. - Київ : Знання України, 2003. - 407 с. - ISBN 966-7999-62-9 : 68.00 р.
ББК 66.01

Рубрики: Філософія політики
Доп.точки доступа
Андрущенко, В.П. \авт.-упоряд.\
Вебер, Макс
Дарендорф, Ральф
Бердяєв, Микола
Донцов, Дмитро
Липинський, В'ячеслав
Лисяк-Рудницький, Іван
Петлюра, Симон Васильович
Людвиг, фон Мізес
Раймон, Арон
Істон, Девід
Кассірер, Ернст
Арендт, Ханна
Тойнбі, Арнольд
Хайєк, Фрідріх Август
Парсонс, Толкотт
Поппер, Карл
Растоу, Денкварт
Шумпетер, Йозеф А.
Сахаров, Андрій Дмитрович
Пшеворський, Адам


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
66.01
Ф 11


   
    Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. Т. 4 [Текст] : научное издание / Авт.-упоряд. В.П. Андрущенко. - Київ : Знання України, 2003. - 429 с. - ISBN 966-7999-62-9 : 68.00 р.
ББК 66.01

Рубрики: Філософія політики
Доп.точки доступа
Андрущенко, В.П. \авт.-упоряд.\
Фукуяма, Френсіс
Кіссінджер, Генрі
Бжезинський, Збігнев
Сорос, Джордж
Кучма, Леонід
Кравчук, Леонід
Литвин, Володимир
Курас, Іван
Кремень, Василь
Табачник, Дмитро
Ткаченко, Василь
Шемшученко, Юрій
Андрущенко, Віктор
Михальченко, Микола
Толстоухов, Анатолій
Пазенок, Віктор
Шинкарук, Володимир


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
87.6я73
А 66


    Андрущенко, В. П.
    Сучасна соціальна філософія [Текст] : Курс лекцій / В.П. Андрущенко, М.І. Михальченко. - 2-е вид., виправ. и доп. - Київ : Генеза, 1996. - 368 с. - ISBN 966-504-025-1 (в обкл.) : 10.44 р.
ББК 87.6я73

Рубрики: Соціальна філософія--курс лекцій
Доп.точки доступа
Михальченко, М.І.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей