Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Педагогіка -- гуманістична<.>)
Общее количество найденных документов : 19
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-19 
1.
371.013(075.8)
З-17


    Зайченко, І. В.
    Педагогіка [Текст] : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / І. В. Зайченко. - 2-е видання. - К. : Освіта України : КНТ, 2008. - 528 с. - ISSN 978-966-3. - ISBN 978-966-8847-66-0 (в опр.) : 75.00 грн., 75.00 грн.
    Содержание:
Інноваційна педагогіка . - С .80-82.
Гуманістична педагогіка . - С .82-85.
Сімейне виховання і сімейне право . - С .373-376.
Сутність і особливості національного виховання . - С .385-386.
Перспективи розвитку національної освіти, школи і педагогічної науки в Україні на початку XXI століття . - С .476-499
Національна доктрина розвитку освіти в Україні . - С .476-478
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) . - С .479-489
Основні напрями розвитку педагогічної науки і її взаємозв'язок з практикою . - С .490-498
ГРНТИ
УДК
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка,  Педагогічні дослідження,  Дослідження--педагогічні,  Методологія педагогіки,  Розвиток особистості,  Вікова періодизація,  Педагогічний процес,  Педагогічні інновації,  Інновації--педагогічні,  Новітні технології--в освіті,  Інноваційна педагогика,  Педагогіка--інноваційна,  гуманістична педагогіка,  Педагогіка--гуманістична,  Дидактика,  Дидактичні концепції,  Концепції--дидактичні,  Процес навчання,  Навчальний процес,  Освіта--шкільна,  Шкільна освіта,  Навчальна література,  Навчальні програми,  Стандартизація--освіти,  Освіта--варіативна,  Варіативна освіта,  Методи навчання,  Урок,  самостійна робота--учнів,  Контроль знань--учнів,  Контроль навчання,  Виховання,  Гуманізація виховання,  Виховний процес,  Учнівський колектив,  Виховний колектив,  Самодіяльні групи,  Учнівські гуртки--самодіяльні,  Неформальні групи,  Сімейне виховання,  Виховання--сімейне,  Сім'я і виховання дитини,  Виховання і сім'я,  Сімейна політика--в Україні,  Демографія--сімейна,  Сімейна демографія,  Виховання--сучасне,  Сучасне виховання,  Сімейне виховання і сімейне право,  Сімейне право і сімейне виховання,  Школа і сім'я,  Сім'я і школа,  Виховання батьків,  Релігія і виховання,  Виховання і релігія,  Національне виховання,  Виховання--національне,  Класний керівник,  Школознавство,  Управління школою,  атестація педагогічних кадрів,  Самоосвіта вчителів,  Передовий педагогічний досвід,  Педагогічний досвід,  Особистість педагога,  Педагог,  Вчитель,  Атестація вчителів,  Контроль--шкільний,  Шкільний контроль,  Розвиток освіти--перспективи,  Розвиток педагогіки--перспективи,  Педагогічна практика,  Практика--педагогічна,  Педагогічна наука,  12-річна школа,  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.00я73
Б 55


    Бех, І. Д.
    Виховання особистості [Текст] : підручник для вузів / І. Д. Бех. - К. : Либідь, 2008. - 848 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0490-2 (в опр.) : 135.20 грн.
    Содержание:
Особистісні цінності чк духовне надбання людини . - С .9-32.
Цінності: наукова сутність і орієнтири дослідження . - С .9-20.
Ціннісна система в розвитку особистості . - С .21-26.
Особистість у духовно-ціннісному контексті . - С .27-32.
Виховання в особистісному вимірі . - С .33-62.
Особистісно орієнтовне виховання - нова освітня філософія . - С .33-36.
Виховна позиція - розуміння дитини . - С .37-48.
Виховна позиція - визнання дитини . - С .49-51.
Виховна позиція - прийняття дитини . - С .52-62.
Наукове розуміння становлення особистості - основа ефективного виховання . - С .63-120.
Загальні психологічні закономірності функціонування і розвитку особистості . - С .63-79.
Психологічні закономірності особистості в дошкільному віці . - С .80-87.
Психологічні закономірності особистості в молодшому шкільному віці . - С .88-95.
Психологічні закономірності особистості в підлітковому віці . - С .96-108.
Психологічні закономірності особистості в ранній юності . - С .109-120.
Особистісно орієнтовані технології у виховному процесі . - С .121-154.
Нукові засади створення особистісно орієнтовних виховних технологій . - С .121-127.
Принципи функціонування . - С .128-131.
Особливості та функціонування особистісно орієнтованих технологій у виховному процесі . - С .132-134.
Вихователь у контексті особистісно орієнтованої технології . - С .135-147.
Дитина в силовому полі особистісно орієнтованої виховної технології . - С .148-154.
Психолого-педагогічні засади розв’язання соціально-моральних завдань . - С .155-204.
Категорія "ставлення" та образ "Я" особистості . - С .156-164.
Спілкування у розв'язанні соціально-морального завдання . - С .165-171.
Аргументація у розв'язанні соціально-морального завдання . - С .172-180.
Формування особистісних цінностей як складових образу "Я" вихованця у процесі розв'язання соціально-моральних завдань . - С .181-192.
Емоції в розв'язанні соціально-морального завдання . - С .193-204.
Освітньо-виховний процес як соціокультурне явище . - С .212-249.
Виховний процес у вимірі філософії освіти . - С .212-220
Виховання в сучасній соціально-освітній ситуації . - С .221-230
Два етапи розвитку педагогічної науки - дві експериментально-виховні стратегії . - С .231-241
Комунікативна природа особистості - стратегічний орієнтір її виховання . - С .250-268
Спілкування як загальнопсихологічна основа виховання особистості . - С .250-254
Дискурсивна технологія інтимно-особистісного спілкування . - С .255-268
Педагог в особистісно орієнтованому виховному процесі . - С .269-297
Педагогічна позиція та ефективність виховного процесу . - С .269-275
Готовність педагога до інноваційної діяльності . - С .276-287
Комунікативна компетентність педагога в оптимізації виховного процесу . - С .288-297
Особистісно орієнтований виховний процес у траєкторії становлення й розвитку особистості . - С .298-389.
Сутність особистості у виховній перспективі . - С .298-305.
Виховні інваріанти в розвитку особистості . - С .306-355.
Домінанти психологічного супроводу особистісно орієнтованого виховного процесу . - С .356-366.
Духовні цінності особистості у виховному діапазоні . - С .367-372.
Виховання миролюбності у дітей . - С .373-380.
Фізичне виховання у ціннісному сприйнятті . - С .381-389.
Міжособистістна взаємодія у процесі виховання . - С .390-404.
Вихованець у дитячій соціальній ситуації . - С .390-397.
Дитина у виховному просторі міжособистісних стосунків . - С .398-404
Виховні акценти вищої школи . - С .405-425
Реалії виховання студентської молоді . - С .405-409.
Індивідуальний досвід діяння та особистісний потенціал студентської молоді . - С .410-417.
Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах . - С .418-425
Методологія та організація дослідження процесу виховання . - С .426-484
Воля у вихованні й розвитку особистості . - С .489-604
Воля як особистісна онтологія . - С .489-518.
Психологічна природа вольової спонуки . - С .519-557.
Мовлення і вольовий розвиток особистості . - С .558-582
Генетичні перетворення мовлення . - С .558-560
Психологічні чинники дієвості мовленнєвого впливу . - С .576-582
Виовання на засадах довільності . - С .583-600.
Методологічний простір сучасного виховного процесу . - С .605-656.
Моральний розвиток особистості в історико-педагогічному осмисленні . - С .605-613.
Духовно-розвивальний потенціал розумового розвитку особистості . - С .629-635.
Сенс життя в духовно-розвивальній траєкторії особистості . - С .636-639
Почуття успіху у вихованні особистості . - С .640-649
Справедливість-несправедливість у міжособистісних стосунках . - С .650-656
Спадкові чинники розвитку особистості . - С .657-670
Спадкове й набуте як наукова проблема . - С .657-659
Природна емоційна основа виховання особистості . - С .660-666
Темперамент в особистісному розвитку людини . - С .667-670
Особистість у межах шкільного віку . - С .671-689
Контури правило відповідного виховання . - С .690-721.
Вихованець у контексті моральної культури людства . - С .691-695
Педагогічне регулювання виховної ситуації . - С .696-700
Оптимізація особистісно-розвивального відношення "дорослий-дитина" . - С .701-706
Майстерність педагога у виховній взаємодії . - С .707-713.
Таємниці виховання поступливої особистості . - С .714-721
Вчинок як духовна константа особистості . - С .722-793.
Психологія духовності Василя Сухомлинського: спроба методологічної рефлексії . - С .794-812.
Проблеми сучасного виховання: авторські інтерв'ю . - С .821-834
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Виховання,  Цінності--особистісні,  Виховання--особистісно-орієнтоване,  Розвиток особистості,  Розвиток особистості--дошкільника,  Розвиток особистості--школяра,  Розвиток особистості--підлітка,  Психологія--дошкільна,  Дошкільна психологія,  Психологія--підліткова,  Підліткова психологія,  Психологія школярів,  Психологія юнацького віку,  Психологія підлітків,  Педагогічні технології--особистісно-орієнтовані,  Виховні технології--особистісно-орієнтновані,  Виховний процес,  Вихователь,  Гуманістична педагогіка,  Педагогіка--гуманістична,  Педагог,  Особистість,  Цінності--духовні,  Духовні цінності,  Миролюбність,  Виховання миролюбності,  Фізичне виховання,  Виховання--фізичне,  Виховання студентів,  Виховання--емоційне,  Емоційне виховання,  Експерименти--педагогічні,  Дослідження--педагогічні,  Педагогічні дослідження,  Воля (псих.),  Рефлексія вихованця,  Мовлення--психологія,  Мовленнєвий вплив,  Відповідальність (почуття),  Моральний розвиток,  Розвиток--моральний,  Виховання--інноваційне,  Інноваційне виховання,  Розвиток--розумовий,  Розумовий розвиток,  Темперамент,  Школярі--молодші,  Виховання у ВНЗ,  Виховання школярів--молодших,  Підлітки,  Виховання підлітків,  Виховання школярів,  Школярі,  Виховна ситуація,  Майстерність--педагогічна,  Педагогічна майстерність,  Вчинок (психол.),  Педагоги українські,  Видатні педагоги--українські,  Біографія педагогів--українських,  навчальна література
Кл.слова (ненормированные):
емоціокорекція -- іррадіація

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
37.014(477.73-21)
Я 45


    Якименко, С. І.
    Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М. Аркаса [Текст] : монографія / С. І. Якименко, Н. Г. Шарата. - 2-ге видання, доповнене та перероблене. - Київ : Слово, 2014. - 232 с. - (Педагогічна серія "Історичними стежинами"). - Бібліогр.: с. 156-182. - ISBN 978-966-194-166-2 (в опр.) : 20.00 грн.
    Содержание:
Теоретико-методологічна основа дослідження педагогічної спадщиини М. Аркаса . - С .10
Спадщина М. Аркаса як наукова проблема . - С .10
Джерельна база дослідження . - С .29
Загальна методика та провідні напрямки дослідження . - С .36
Педагогічні ідеї М. Аркаса як історико-педагогічна проблема . - С .52
Чинники становлення гуманістичного світогляду М. Аркаса . - С .52
Порівняльний аналіз педагогічних поглядів М. Аркаса та педагогів-просвітників II-ї половини XIX-початку XX століття . - С .68
Внесок М. Аркаса в процес розбудови українського шкільництва . - С .86
Особливості громадсько-просвітницької діяльності М. Аркаса . - С .111
Зміст діяльності Миколаївської "Просвіти" . - С .111
Актуальність педагогічної та громадсько-просвітницької спадщини М. Аркаса . - С .148
ГРНТИ
УДК
ББК 74.03(4Укр-4Мик)

Рубрики: Миколаївщина,  Миколаївщина--освіта,  Історичні діячі--миколаївські,  Освітні діячі--миколаївські,  Просвітники--миколаївські,  Громадські діячі--миколаївські,  Педагогіка--історія--Миколаївська область (Україна),  Історія педагогіки--Миколаївська область (Україна),  Педагогічна думка--Миколаївська область (Україна),  Педагогічна спадщина--Миколаївська область (Україна),  Спадщина--педагогічна--Миколаївська область (Україна),  Педагогіка--гуманістична,  Гуманістична педагогіка,  Шкільництво--українське,  Українське шкільництво--історія,  Аркас М. і шкільництво--українське,  Шкільництво і Аркас М.,  "Просвіта"--товариство--Миколаївська область (Україна)
Доп.точки доступа
Шарата, Н.Г.
Аркас, Микола Миколайович (старший ; мик. культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик, педагог ; 1853-1909) \о нем\
написано про Миколаїв, але автор не з Миколаєва


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
371.091.4(477+450)"1850/1950"
Я 45


    Якименко, С. І.
    Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз [Текст] : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. - Київ : Слово, 2015. - 296 с. - (Педагогічна серія "Історичними стежинами"). - Бібліогр.: с. 164-236. - ISBN 978-966-194-218-8 (в опр.) : 20.00 грн.
    Содержание:
Теоретико-методологічні основи компаративного дослідження педагогічних ідей С. Русової і М. Монтессорі . - С .8
Історіографія та методологія дослідження . - С .8
Суспільно-історичні та науково-педагогічні передумови становлення й розвитку педагогічних ідей С. Русової та М. Монтессорі . - С .27
Педагогічні ідеї С. Русової та М. Монтессорі . - С .53
Концепція національної системи освіти С. Русової . - С .53
Гуманістична система навчання і розвитку особистості М. Монтессорі . - С .84
Актуальність педагогічних ідей С. Русової та М. Монтессорі в контексті реформування Української освіти . - С .108
Спільне та відмінне в педагогічних ідеях С. Русової і М. Монтессорі . - С .108
Відродження педагогічних ідей вільного виховання С. Русової та М. Монтессорі в сучасній педагогічній практиці . - С .131
ГРНТИ
УДК
ББК 74.03(4Укр) + 74.00(4Іта)

Рубрики: Педагогічна думка--українська,  Педагогічна думка--італійська,  Педагогічна думка--історія,  Гуманістична педагогіка,  Педагогіка--гуманістична,  Вільне виховання,  Виховання--вільне,  Педагогічні методики,  Методики--педагогічні,  Педагогічні концепції--українські,  Педагогічні концепції--італійські,  Концепції--педагогічні
Доп.точки доступа
Міленіна, Г.С.
Русова, Софія Федорівна (укр. педагог, громадська діячка ; 1856-1940) \о произв.\
Монтессорі, Марія (іт. педагогиня, лікарка ; 1870-1952) \о произв.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
37.091.4(477)"189/193"(092)
Я 45


    Якименко, С. І.
    Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Я. Чепіги (кінець XIX-початок XX століття) [Текст] : монографія / С. І. Якименко, О. Л. Щербакова. - 2-ге видання, доповнене та перероблене. - Київ : Слово, 2014. - 200 с. - (Педагогічна серія "Історичними стежинами"). - Бібліогр.: с. 170-193. - ISBN 978-966-194-159-4 (в опр.) : 20.00 грн.
    Содержание:
Ключові фактори становлення Я. Чепіги як педагога-гуманіста . - С .10
Тенденції та закономірності виникнення провідних педагогічних ідей кінця XIX-початку XX століття в Україні . - С .10
Діалектика цільових установок Я. Чепіги в теорії і практиці української школи . - С .35
Порівняльний аналіз провідних педагогічних ідей Я. Чепіги та педагогів-новаторів кінця XIX-початку XX ст. . - С .51
Концептуальні підходи Я. Чепіги до реформування освіти в Україні . - С .71
Основні напрями науково-педагогічної діяльності Я. Чепіги . - С .71
Просвітницька діяльність Я. Чепіги . - С .97
Використання ідей Я. Чепіги в теорії та практиці національної школи . - С .127
ГРНТИ
УДК
ББК 74.03(4Укр)-8

Рубрики: Педагогіка--історія--Україна,  Історія педагогіки--Україна,  Педагогічна думка--історія,  Педагогічна думка--українська,  Педагоги українські,  Біографія педагогів--українських,  Педагогічні концепції--українські,  Концепції--педагогічні,  Педагогіка--гуманістична,  Гуманістична педагогіка,  Педагогічне новаторство--історія,  Новаторство--педагогічне,  Реформування освіти--в Україні
Доп.точки доступа
Щербакова, О.Л.
Чепіга, Яків Феофанович (укр. педагог, психолог, громадський діяч ; 1875-1938) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
37.091.4
Я 45


    Якименко, С. І.
    Гуманістичні ідеї в педагогічній спадщині М.І. Пирогова та М.О. Корфа: порівняльний аналіз [Текст] : монографія / С. І. Якименко, Ю. М. Лавренчук. - Київ : Слово, 2015. - 208 с. - (Педагогічна серія "Історичними стежинами"). - ISBN 978-966-194-222-5 (в опр.) : 20.00 грн.
ГРНТИ
УДК
ББК 74.03(2)

Рубрики: Історія педагогіки,  Педагогіка--історія,  Педагоги українські,  Видатні педагоги--українські,  Біографія педагогів--українських,  Педагоги російські,  Видатні педагоги--російські,  Біографія педагогів--російських,  Діячі науки--педагоги,  Гуманістична педагогіка,  Педагогіка--гуманістична
Доп.точки доступа
Лавренчук, Ю.М.
Пирогов, Микола Іванович (рос. та укр. хірург, анатом, педагог ; 1810-1881) \о нем\
Корф, Микола Олександрович (укр. педагог, методист, діяч у галузі народної освіти ; 1834-1883) \о нем\
миколаївський автор, але не про Миколаїв


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Степенко, М.
    Шкільний конфлікт: сутність і шляхи його попередження [Текст] / М. Степенко, Ю. Войцеховський // Історія в школі. - 2006. - N2. - С. 1-9.
ББК 74.200.53

Рубрики: конфлікти--міжособові,  конфлікти--підліткові,  конфлікти--шкільні,  педагогіка--гуманістична,  агресія
Доп.точки доступа
Войцеховський, Ю.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Пістрюга, С. В.
    А.С.Макаренко - новатор педагогіки: Біографія педагога [Текст] / С.В. Пістрюга, С.В. Савченко // Позакласний час. - 2006. - N5/6(9 березня). - С. 11-12.
ББК 74.04(4Укр)

Рубрики: Педагогіка--гуманістична,  Педагоги--українські, 19-20 ст.,  педагогічна система--Макаренка А.С.,  біографії педагогів
Доп.точки доступа
Савченко, С.В.
Макаренко, Антон Семенович (укр. рад. педагог та вихователь ; 1888-1939) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.00(4укр)
К 96


    Кушнір, В.
    Особливості гуманістичного аспекту педагогічного процесу / В. Кушнір // Рідна школа. - 2007. - №4. - С. 27-30. - Бібліогр.: с. 30.
ГРНТИ
ББК 74.00(4укр)

Рубрики: Педагогіка--гуманістична,  Гуманістична педагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74р
С 76


    Ставропольцева, С. В.
    Общепедагогическая подготовка специалистов с использованием технологии лабораторно-бригадного обучения [Текст] / С. В. Ставропольцева // Педагогика. - 2008. - N 2. - С. 118-120.
ББК 74р

Рубрики: Педагогіка--гуманістична,  підготовка вчителів--зарубіжний досвід,  педагогіка--гуманістична,  педагогічна освіта
   Росія
Кл.слова (ненормированные):
педагогічна освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-19 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей