Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Стандартизація -- освіти<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.
74.58я73
П 24


   
    Педагогіка вищої школи [Текст] : Навч. посібник / Ред. З.Н. Курлянд. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с. - (в опр.) : 51.20 р.
ГРНТИ
ББК 74.58я73

Рубрики: Педагогіка вищої освіти,  Вища освіта,  Молодь,  Студенти,  Методи навчання,  Організація навчання,  Навчання,  Контроль знань,  Стандартизація--освіти,  Інновації в вищих навчальних закладах,  Освітні технології,  Педагогічна діяльність,  Педагогічний менеджмент,  Менеджмент--педагогічний,  Управління освітою,  Професії--Вчитель,  Виховання,  Моральне виховання,  Правове виховання,  Екологічне виховання,  навчальна література
Кл.слова (ненормированные):
Лекції -- Семінари
Доп.точки доступа
Курлянд, З.Н. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.58я73
С47


    Слепкань, З. І.
    Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі [Текст] : Навч. посібник для вузів / З.І. Слепкань. - К. : Вища школа, 2005. - 239 с. : іл. - ISBN 996-642-244-1 (в пер.) : 19.90 р.
ГРНТИ
ББК 74.58я73

Рубрики: Вища освіта,  Навчальний процес,  Педагогіка вищої освіти,  Реформування освіти,  Розвиток освіти,  Студенти,  Дидактика--вищої освіти,  Стандартизація--освіти,  Дистанційна освіта,  Освіта--дистанційна,  Педагогічний контроль,  Контроль знань,  Науково-дослідницька робота--у вищіх навчальних закладах,  Виховний процес,  Післядипломна освіта,  Освіта--післядипломна,  Болонський процес,  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
371.013(075.8)
З-17


    Зайченко, І. В.
    Педагогіка [Текст] : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / І. В. Зайченко. - 2-е видання. - К. : Освіта України : КНТ, 2008. - 528 с. - ISSN 978-966-3. - ISBN 978-966-8847-66-0 (в опр.) : 75.00 грн., 75.00 грн.
    Содержание:
Інноваційна педагогіка . - С .80-82.
Гуманістична педагогіка . - С .82-85.
Сімейне виховання і сімейне право . - С .373-376.
Сутність і особливості національного виховання . - С .385-386.
Перспективи розвитку національної освіти, школи і педагогічної науки в Україні на початку XXI століття . - С .476-499
Національна доктрина розвитку освіти в Україні . - С .476-478
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) . - С .479-489
Основні напрями розвитку педагогічної науки і її взаємозв'язок з практикою . - С .490-498
ГРНТИ
УДК
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка,  Педагогічні дослідження,  Дослідження--педагогічні,  Методологія педагогіки,  Розвиток особистості,  Вікова періодизація,  Педагогічний процес,  Педагогічні інновації,  Інновації--педагогічні,  Новітні технології--в освіті,  Інноваційна педагогика,  Педагогіка--інноваційна,  гуманістична педагогіка,  Педагогіка--гуманістична,  Дидактика,  Дидактичні концепції,  Концепції--дидактичні,  Процес навчання,  Навчальний процес,  Освіта--шкільна,  Шкільна освіта,  Навчальна література,  Навчальні програми,  Стандартизація--освіти,  Освіта--варіативна,  Варіативна освіта,  Методи навчання,  Урок,  самостійна робота--учнів,  Контроль знань--учнів,  Контроль навчання,  Виховання,  Гуманізація виховання,  Виховний процес,  Учнівський колектив,  Виховний колектив,  Самодіяльні групи,  Учнівські гуртки--самодіяльні,  Неформальні групи,  Сімейне виховання,  Виховання--сімейне,  Сім'я і виховання дитини,  Виховання і сім'я,  Сімейна політика--в Україні,  Демографія--сімейна,  Сімейна демографія,  Виховання--сучасне,  Сучасне виховання,  Сімейне виховання і сімейне право,  Сімейне право і сімейне виховання,  Школа і сім'я,  Сім'я і школа,  Виховання батьків,  Релігія і виховання,  Виховання і релігія,  Національне виховання,  Виховання--національне,  Класний керівник,  Школознавство,  Управління школою,  атестація педагогічних кадрів,  Самоосвіта вчителів,  Передовий педагогічний досвід,  Педагогічний досвід,  Особистість педагога,  Педагог,  Вчитель,  Атестація вчителів,  Контроль--шкільний,  Шкільний контроль,  Розвиток освіти--перспективи,  Розвиток педагогіки--перспективи,  Педагогічна практика,  Практика--педагогічна,  Педагогічна наука,  12-річна школа,  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
Обкладинка
74.00я73
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1.41(93). Т. 1. Серія "Педагогічні науки" / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. - 236 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Білоконна, Н. І. Підготовка майбутнього педагога до розвитку емоційної сфери дітей передшкільного та молодшого шкільного віку / Н. І. Білоконна. - С .14-18
Жаровська, А. В. Інтерактивні методи навчання лексико-народознавчої компетенції молодшого школяра / А. В. Жаровська. - С .48-51
Іщенко, Л. В. Художнє слово як засіб мовленнєвої готовності дітей до школи / Л. В. Іщенко. - С .52-61
Білоконний, С. П. Сучасні підходи до виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку / С. П. Білоконний. - С .19-21
Авраменко, О. О. Соціалізіція особистості в контексті сучасних науково-педагогічних досліджень / О. О. Авраменко. - С .6-9
Бабій, І. В. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління / І. В. Бабій. - С .10-13
Дичинко, М. П. П’ятирічна дитина як суб'єкт сучасного освітнього простору / М. П. Дичинко. - С .38-41
Дрозд, О. В. Формування толерантності особистості (філософський аспект) / О. В. Дрозд. - С .42-44
Лемещук, М. А. Соціалізація старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах / М. А. Лемещук. - С .112-115
Казанцева, Л. І. Експериментальна модель навчання старших дошкільників української (державної) мови / Л. І. Казанцева. - С .62-66
Єськова, Т. Л. Проблема підготовки майбутніх вихователів до керівництва художньою працею дітей дошкільного віку / Т. Л. Єськова. - С .45-47
Височан, З. Ю. Формування правової компетентності майбутніх педагогів / З. Ю. Височан. - С .34-37
Бутенко, О. Г. Роль і місце курсу навчальної дисципліни "Основи теорії гендерного виховання" у системі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти / О. Г. Бутенко. - С .31-33
Княжева, І. А. Структура методичної культури майбутніх викладачів вищої школи із спеціальності "Дошкільна освіта" / І. А. Княжева. - С .70-74
Козицька, А. І. Формування у студентів професійної готовності до роботи в сучасних дошкільних навчальних закладах через роботу клубу майбутнього вихователя / А. І. Козицька. - С .79-82
Курчатова, А. В. Шанобливе ставлення до батька як аспект морального виховання дітей дошкільного віку / А. В. Курчатова. - С .105-107
Ковшар, О. В. Аналіз феномена готовність дитини до навчання в школі / О. В. Ковшар. - С .75-78
Кардаш, І. М. Театрально-ігрова діяльність як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку / І. М. Кардаш. - С .62-66
Карнаух, Л. П. Соціальне середовище як чинник статево-рольової соціалізації дітей дошкільного віку / Л. П. Карнаух. - С .67-69
Крутій, К. Л. Підготовка майбутніх вихователів до використання педагогічного дизайну у професійної діяльності / К. Л. Крутій. - С .86-91
Богуш, А. М. Стандартизація дошкільної освіти: вимір наступності / А. М. Богуш. - С .22-26
Будак, В. Д. Вплив компетентнісного підходу на формування професійної успішності студентів ВНЗ / В. Д. Будак. - С .27-30
Кучерявенко, Л. М. Рефлексія - шлях до професійного вдосконалення / Л. М. Кучерявенко. - С .108-111
Куліш, Р. В. Теоретичні засади становлення і розвитку домашньої освіти дітей минулого століття як один із засобів впровадження переддошкільної освіти на сучасному етапі / Р. В. Куліш. - С .100-104
Кот, А. Робота інструктора з фізичного виховання на етапі формування фізичної готовності старших дошкільників до навчання у школі / А. Кот. - С .83-85
Суятинова, К. Є. Проблема наступності у правовому вихованні старших дошкільників та молодших школярів / К. Є. Суятинова. - С .188-191
Лисенкова, І. П. Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки дітей передшкільного віку із затримкою психічного розвитку: теоретичний аспект / І. П. Лисенкова. - С .119-121
Литвиненко, І. С. Професійна підготовка майбутніх психологів до роботи з батьками дітей дошкільного віку, які пережили психотравмуючі ситуації / І. С. Литвиненко. - С .122-127
Медведєв, О. А. Емоційна сфера дітей на етапі переходу від дошкільного у молодший шкільний вік / О. А. Медведєв. - С .141-144
Лопатіна, Г. О. Історико-педагогічні аспекти застосування сократівського діалогу / Г. О. Лопатіна. - С .131-133
Луцан, Н. І. Підготовка вчителя початкових класів до застосування інноваційних педагогічних технологій навчання / Н. І. Луцан. - С .134-136
Линдіна, Є. Ю. Теоретичні аспекти реалізації мовленнєвої підготовки дітей до школи за Є.Ф. Соботович / Є. Ю. Линдіна. - С .116-118
Олексюк, О. Є. Самооцінка студентів як складова успішної діяльності / О. Є. Олексюк. - С .148-151
Онофрійчук, О. А. Філософські аспекти розвитку дитячої обдарованості / О. А. Онофрійчук. - С .152-154
Полянская, В. И. Проблемы этического образования / В. И. Полянская. - С .155-158
Рогальська, Н. В. Формування освітніх компетенцій дітей-дошкільників на засадах реалізації проектної технології / Н. В. Рогальська. - С .159-162
Семчук, С. І. Теоретичні аспекти використання комп'ютерних технологій у процесі підготовки майбітніх фахівців дошкільної освіти / С. І. Семчук. - С .163-168
Скрипник, Н. І. Особливості формування морального ставлення дошкільників до однолітків засобами мистецтва / Н. І. Скрипник. - С .169-172
Лісовська, Т. А. Вплив гри на дитячих музичних інструментах на розвиток імпровізаторських здібностей дітей старшого дошкільно віку / Т. А. Лісовська. - С .128-130
Степанова, Т. М. Еклектика програм навчання і виховання дошкільного віку на зламі XX і XXI століть / Т. М. Степанова. - С .181-183
Стефінів, Л. Д. Забезпечення наступності між дошкільним закладом і початковою школою у змісті словникової роботи у процесі вивчення предметів естетичного циклу / Л. Д. Стефінів. - С .184-187
Тіхоміров, А. І. Сучасний стан здоров'я та фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку / А. І. Тіхоміров. - С .199-203
Тарасун, В. В. Філософські засади спеціальної освіти / В. В. Тарасун. - С .192-195
Тиндюк, Н. Т. Фізичне виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема / Н. Т. Тиндюк. - С .196-198
Соколовська, О. С. Науково-дослідницька робота студентів як засіб формування творчої особистості майбутнього вихователя / О. С. Соколовська. - С .173-177
Тіхомірова, О. В. Педагогічні умови естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку з використанням художніх текстів / О. В. Тіхомірова. - С .204-208
Трифонова, О. С. Теоретичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку / О. С. Трифонова. - С .209-212
Хайруддинов, М. А. Этнопедагогические аспекты становления и развития общественного дошкольного воспитания в Крыму / М. А. Хайруддинов. - С .213-218
Хіля, А. В. Організація навчально-виховного процесу початкової школи в умовах інклюзивної освіти: законодавчий аспект / А. В. Хіля. - С .219-223
Шевченко, І. В. Особливості навчання аудіювання дітей віком від 4-х до 6-ти років на заняттях з англійської мови / І. В. Шевченко. - С .224-226
Наточій, А. М. Особистість вихователя у педагогічних поглядах К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського і сучасні проблеми виховання / А. М. Наточій. - С .227-231
Монке, О. С. Емоційно-ціннісний розвиток дітей дошкільного віку засобами казки / О. С. Монке, А. І. Гусарова. - С .145-147
Кудрявцева, О. А. Проблема інтелектуального розвитку старших дошкільників у процесі формування елементарних математичних уявлень / О. А. Кудрявцева, Г. С. Касьян. - С .92-96
Кужільна, Л. В. В.О. Сухомлинський: езотеричний аспект інтерпретації лінгводидактичної концепції в світлі сучасних наукових та поетичних пошуків / Л. В. Кужільна, М. О. Кужільна. - С .97-99
Соцька, О. П. Ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з рослинами під час використання дидактичних ігор / О. П. Соцька, О. М. Шарапова. - С .178-180
Макаренко, Л. В. Професійна підготовка музичних керівників для системи дошкільної освіти / Л. В. Макаренко, К. Й. Щербакова. - С .137-140
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Соціалізація особистості,  Народна педагогіка,  Педагогіка--народна,  Підготовка педагогів,  Дошкільна педагогіка,  Педагогіка--дошкільна,  Дошкільна освіта,  Освіта--дошкільна,  Дошкільники,  Підготовка дитини до школи,  Діти--дошкільники,  Толерантність--виховання,  Дошкільна освіта--стандартизація,  Стандартизація--освіти,  Професійна підготовка педагогів,  Підготовка вихователів,  Професійна підготовка вихователів,  Професійна компетентність--педагогів,  Правова компетентність--педагогів,  Освітний простір,  Інтерактивне навчання,  Розвиток мовлення--у дошкільнят,  Ігрова діяльність,  Статево-рольова соціалізація--дошкільнят,  Соціалізація--статево-рольова,  Методична культура--вчителів,  Фізичне виховання--дошкільне,  Виховання--фізичне,  Педагогічний дизайн,  Дизайн--педагогічний,  Інтелектуальний розвиток--дошкільнят,  Розвиток інтелекту--у дошкільників,  Домашня освіта,  Моральне виховання--дошкільників,  Виховання--моральне,  Рефлексія,  Діти з вадами мовлення--соціалізація,  Соціалізація дітей з вадами мовлення,  Вади мовлення,  Арт-терапія,  Діти з затримкою психічного розвитку,  Підготовка психологів,  Професійна підготовка психологів,  Здібності дитини--дошкільнята,  Розвиток здібностей--у дошкільників,  Імпровізаторські здібності--у дошкільників,  Здібності--імпровізаторські,  Підготовка вчителя,  Професійна підготовка вчителів,  Підготовка музичних керівників,  Професійна підготовка музичних керівників,  Емоційний розвиток--дошкільників,  Розвиток емоцій--дошкільників,  Самооцінка--студента,  Дитяча обдарованість,  Діти--обдаровані,  Обдарованість--дитяча,  Етична освіта,  Освіта--етична,  Освітня компетенція--дошкільників,  Проєктні технології--освітні,  Комп'ютерні технології--в освіті,  Науково-дослідницька робота--студентів,  Ігри--дидактичні,  Дидактичні ігри--для дошкільників,  Виховання--екологічне,  Екологічне виховання--дошкільне,  Правове виховання--дошкільників,  Виховання--правове,  Правове виховання--молодших школярів,  Спеціальна освіта,  Освіта--спеціальна,  Фізичний розвиток--дошкільників,  Естетичне виховання--дошкільників,  Мовленнєва особистість--дошкільників,  Етнопедагогіка,  Дошкільне виховання--Крим,  Дошкільне виховання--музичне,  Дошкільне виховання--естетичне,  Дошкільне виховання--екологічне,  Дошкільне виховання--фізичне,  Інклюзивна освіта,  Освіта--інклюзивна,  Аудіювання--іноземні мови,  Особистість вихователя,  Проблеми виховання,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \о нем\
Ушинський, Костянтин Дмитрович (рос. педагог укр. походження ; 1824-1871) \о нем\
Макаренко, Антон Семенович (укр. рад. педагог, письменник, публіцист ; 1888-1939) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.00я73
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1.41(93). Т. 1. Серія "Педагогічні науки" / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. - 236 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Авраменко, О. О. Соціалізіція особистості в контексті сучасних науково-педагогічних досліджень / О. О. Авраменко. - С .6-9
Бабій, І. В. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління / І. В. Бабій. - С .10-13
Білоконна, Н. І. Підготовка майбутнього педагога до розвитку емоційної сфери дітей передшкільного та молодшого шкільного віку / Н. І. Білоконна. - С .14-18
Білоконний, С. П. Сучасні підходи до виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку / С. П. Білоконний. - С .19-21
Богуш, А. М. Стандартизація дошкільної освіти: вимір наступності / А. М. Богуш. - С .22-26
Будак, В. Д. Вплив компетентнісного підходу на формування професійної успішності студентів ВНЗ / В. Д. Будак. - С .27-30
Бутенко, О. Г. Роль і місце курсу навчальної дисципліни "Основи теорії гендерного виховання" у системі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти / О. Г. Бутенко. - С .31-33
Височан, З. Ю. Формування правової компетентності майбутніх педагогів / З. Ю. Височан. - С .34-37
Дичинко, М. П. П'ятирічна дитина як суб'єкт сучасного освітнього простору / М. П. Дичинко. - С .38-41
Дрозд, О. В. Формування толерантності особистості (філософський аспект) / О. В. Дрозд. - С .42-44
Єськова, Т. Л. Проблема підготовки майбутніх вихователів до керівництва художньою працею дітей дошкільного віку / Т. Л. Єськова. - С .45-47
Жаровська, А. В. Інтерактивні методи навчання лексико-народознавчої компетенції молодшого школяра / А. В. Жаровська. - С .48-51
Іщенко, Л. В. Художнє слово як засіб мовленнєвої готовності дітей до школи / Л. В. Іщенко. - С .52-61
Казанцева, Л. І. Експериментальна модель навчання старших дошкільників української (державної) мови / Л. І. Казанцева. - С .62-66
Кардаш, І. М. Театрально-ігрова діяльність як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку / І. М. Кардаш. - С .62-66
Карнаух, Л. П. Соціальне середовище як чинник статево-рольової соціалізації дітей дошкільного віку / Л. П. Карнаух. - С .67-69
Княжева, І. А. Структура методичної культури майбутніх викладачів вищої школи із спеціальності "Дошкільна освіта" / І. А. Княжева. - С .70-74
Ковшар, О. В. Аналіз феномена готовність дитини до навчання в школі / О. В. Ковшар. - С .75-78
Козицька, А. І. Формування у студентів професійної готовності до роботи в сучасних дошкільних навчальних закладах через роботу клубу майбутнього вихователя / А. І. Козицька. - С .79-82
Кот, А. Робота інструктора з фізичного виховання на етапі формування фізичної готовності старших дошкільників до навчання у школі / А. Кот. - С .83-85
Крутій, К. Л. Підготовка майбутніх вихователів до використання педагогічного дизайну у професійної діяльності / К. Л. Крутій. - С .86-91
Кудрявцева, О. А. Проблема інтелектуального розвитку старших дошкільників у процесі формування елементарних математичних уявлень / О. А. Кудрявцева, Г. С. Касьян. - С .92-96
Кужільна, Л. В. В.О. Сухомлинський: езотеричний аспект інтерпретації лінгводидактичної концепції в світлі сучасних наукових та поетичних пошуків / Л. В. Кужільна, М. О. Кужільна. - С .97-99
Куліш, Р. В. Теоретичні засади становлення і розвитку домашньої освіти дітей минулого століття як один із засобів впровадження переддошкільної освіти на сучасному етапі / Р. В. Куліш. - С .100-104
Курчатова, А. В. Шанобливе ставлення до батька як аспект морального виховання дітей дошкільного віку / А. В. Курчатова. - С .105-107
Кучерявенко, Л. М. Рефлексія - шлях до професійного вдосконалення / Л. М. Кучерявенко. - С .108-111
Лемещук, М. А. Соціалізація старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах / М. А. Лемещук. - С .112-115
Линдіна, Є. Ю. Теоретичні аспекти реалізації мовленнєвої підготовки дітей до школи за Є.Ф. Соботович / Є. Ю. Линдіна. - С .116-118
Лисенкова, І. П. Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки дітей передшкільного віку із затримкою психічного розвитку: теоретичний аспект / І. П. Лисенкова. - С .119-121
Литвиненко, І. С. Професійна підготовка майбутніх психологів до роботи з батьками дітей дошкільного віку, які пережили психотравмуючі ситуації / І. С. Литвиненко. - С .122-127
Лісовська, Т. А. Вплив гри на дитячих музичних інструментах на розвиток імпровізаторських здібностей дітей старшого дошкільно віку / Т. А. Лісовська. - С .128-130
Лопатіна, Г. О. Історико-педагогічні аспекти застосування сократівського діалогу / Г. О. Лопатіна. - С .131-133
Луцан, Н. І. Підготовка вчителя початкових класів до затосування інноваційних педагогічних технологій навчання / Н. І. Луцан. - С .134-136
Макаренко, Л. В. Професійна підготовка музичних керівників для системи дошкільної освіти / Л. В. Макаренко, К. Й. Щербакова. - С .137-140
Медведєв, О. А. Емоційна сфера дітей на етапі переходу від дошкільного у молодший шкільний вік / О. А. Медведєв. - С .141-144
Монке, О. С. Емоційно-ціннісний розвиток дітей дошкільного віку засобами казки / О. С. Монке, А. І. Гусарова. - С .145-147
Олексюк, О. Є. Самооцінка студентів як складова успішної діяльності / О. Є. Олексюк. - С .148-151
Онофрійчук, О. А. Філософські аспекти розвитку дитячої обдарованості / О. А. Онофрійчук. - С .152-154
Полянская, В. И. Проблемы этического образования / В. И. Полянская. - С .155-158
Рогальська, Н. В. Формування освітніх компетенцій дітей-дошкільників на засадах реалізації проектної технології / Н. В. Рогальська. - С .159-162
Семчук, С. І. Теоретичні аспекти використання комп'ютерних технологій у процесі підготовки майбітніх фахівців дошкільної освіти / С. І. Семчук. - С .163-168
Скрипник, Н. І. Особливості формування морального ставлення дошкільників до однолітків засобами мистецтва / Н. І. Скрипник. - С .169-172
Соколовська, О. С. Науково-дослідницька робота студентів як засіб формування творчої особистості майбутнього вихователя / О. С. Соколовська. - С .173-177
Соцька, О. П. Ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з рослинами під час використання дидактичних ігор / О. П. Соцька, О. Шарапова. - С .178-180
Степанова, Т. М. Еклектика програм навчання і виховання дошкільного віку на зламі XX і XXI століть / Т. М. Степанова. - С .181-183
Стефінів, Л. Д. Забезпечення наступності між дошкільним закладом і початковою школою у змісті словникової роботи у процесі вивчення предметів естетичного циклу / Л. Д. Стефінів. - С .184-187
Суятинова, К. Є. Проблема наступності у правовому вихованні старших дошкільників та молодших школярів / К. Є. Суятинова. - С .188-191
Тарасун, В. В. Філософські засади спеціальної освіти / В. В. Тарасун. - С .192-195
Тиндюк, Н. Т. Фізичне виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема / Н. Т. Тиндюк. - С .196-198
Тіхоміров, А. І. Сучасний стан здоров'я та фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку / А. І. Тіхоміров. - С .199-203
Тіхомірова, О. В. Педагогічні умови естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку з використанням художніх текстів / О. В. Тіхомірова. - С .204-208
Трифонова, О. С. Теоретичні засади формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку / О. С. Трифонова. - С .209-212
Хайруддинов, М. А. Этнопедагогические аспекты становления и развития общественного дошкольного воспитания в Крыму / М. А. Хайруддинов. - С .213-218
Хіля, А. В. Організація навчально-виховного процесу початкової школи в умовах інклюзивної освіти: законодавчий аспект / А. В. Хіля. - С .219-223
Шевченко, І. В. Особливості навчання аудіювання дітей віком від 4-х до 6-ти років на заняттях з англійської мови / І. В. Шевченко. - С .224-226
Наточій, А. М. Особистість вихователя у педагогічних поглядах К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського і сучасні проблеми виховання / А. М. Наточій. - С .227-231
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Соціалізація особистості,  наукова діяльність,  Народна педагогіка,  Педагогіка--народна,  Підготовка педагогів,  Дошкільна педагогіка,  Педагогіка--дошкільна,  Дошкільна освіта,  Освіта--дошкільна,  Дошкільники,  Підготовка дитини до школи,  Діти--дошкільники,  Толерантність--виховання,  Дошкільна освіта--стандартизація,  Стандартизація--освіти,  Професійна підготовка--педагогів,  Підготовка вихователів,  Професійна підготовка вихователів,  Професійна компетентність--педагогів,  Правова компетентність--педагогів,  Освітний простір,  Інтерактивне навчання,  Розвиток мовлення--у дошкільнят,  Ігрова діяльність дошкільнят,  Статево-рольова соціалізація--дошкільнят,  Соціалізація--статево-рольова,  Методична культура--вчителів,  Фізичне виховання--дошкільне,  Виховання--фізичне,  Педагогічний дизайн,  Дизайн--педагогічний,  Інтелектуальний розвиток дошкільнят,  Розвиток інтелекту--у дошкільників,  Домашня освіта,  Моральне виховання--дошкільників,  Виховання--моральне,  Рефлексія,  Діти з вадами мовлення--соціалізація,  Соціалізація дітей з вадами мовлення,  Вади мовлення,  Арт-терапія,  Діти з затримкою психічного розвитку,  Підготовка психологів,  Професійна підготовка--психологів,  Здібності--дитини дошкільного віку,  Розвиток здібностей--у дошкільників,  Імпровізаторські здібності--у дошкільників,  Здібності--імпровізаторські,  Підготовка вчителя,  Професійна підготовка--вчителів,  Підготовка музичних керівників,  Професійна підготовка--музичних керівників,  Емоційний розвиток--дошкільників,  Розвиток емоцій--дошкільників,  Самооцінка--студента,  Дитяча обдарованість,  Діти--обдаровані,  Обдарованість--дитяча,  Етична освіта,  Освіта--етична,  Освітня компетенція--дошкільників,  Проектні технології--освітні,  Комп'ютерні технології--в освіті,  Науково-дослідницька робота--студентів,  Ігри--дидактичні,  Дидактичні ігри--для дошкільників,  Виховання--екологічне,  Екологічне виховання--дошкільне,  Правове виховання--дошкільників,  Виховання--правове,  Правове виховання--молодших школярів,  Спеціальна освіта,  Освіта--спеціальна,  Фізичний розвиток--дошкільників,  Естетичне виховання--дошкільників,  Мовленнєва особистість--дошкільників,  Етнопедагогіка,  Дошкільне виховання--Крим,  Дошкільне виховання--музичне,  Дошкільне виховання--естетичне,  Дошкільне виховання--екологічне,  Дошкільне виховання--фізичне,  Інклюзивна освіта,  Освіта--інклюзивна,  Аудіювання--іноземні мови,  Особистість вихователя,  Проблеми виховання,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \о нем\
Ушинський, Костянтин Дмитрович (рос. педагог укр. походження ; 1824-1871) \о нем\
Макаренко, Антон Семенович (укр. рад. педагог, письменник, публіцист ; 1888-1939) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей