Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74.484(4Укр)<.>)
Общее количество найденных документов : 110
Показаны документы с 1 по 20
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
Обкладинка
74.484(4Укр)
Р 36


   
    Ректор третього тисячоліття [Текст] . Вип. 1. - Київ : Болгов, 2002. - 147 с. - ISBN 966-7948-15-3 (в пер.) : 12.00 грн
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вищі навчальні заклади--ректори--Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
Обкладинка
74.484(4Укр)
У 45


    Україна. Закони.
    Закон України "Про вищу освіту" [Текст] : Науково-практичний коментар / Україна. Закон. - Київ : СДМ-СТУДІО, 2002. - 326 с. - ISBN 966-95568-1-3 (в опр.) : 29.12 р.
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Закон України
Аннотация: У книзі дається науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року. Детально роз'яснюєтьсязміст найважливіших теоретичних понять пов'язаних з навчально-виховним процесом, розкриваються особливості застосування положень Закону у всіх сферах організації і діяльності вищих навчальних закладів усіх форм власності. Книга стане у нагоді всім учасникам навчально-виховного процесу, студентам, аспірантам, викладачам і керівникам вищих начальних закладів, широкому колу читачів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.484(4Укр)
У 91


   
    Учені вузів Української РСР [Текст] : Довідник / Уклад. В.М. Попов, В.І. Полурез, Ю.П. Дяченко. - Київ : Видавництво Київського університету, 1968. - 516 с. - 12.71 р.
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вищі навчальні заклади--учені--Україна
Доп.точки доступа
Попов, В.М. \уклад.\
Полурез, В.І.
Дяченко, Ю.П.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
Обкладинка
74.484(4Укр)
Н 83


   
    Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України [Текст] : сборник. Кн. 1 / Ред. Ю.І. Горобець, М.І. Панов. - Х. : Право, 2001. - 784 с. - ISBN 966-7146-54-5 : 75.00 р.
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта
Аннотация: До збірника нормативно-правових актів включено найважливіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють наукову діяльність у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, атестацію науково-педагогічних працівників та їх соціальний захист, науково-дослідну роботу студентів (станом на 1 червня 2001 р.). Збірник містить також роз'яснення Вищої атестаційної комісії України, накази Міністерства освіти і науки України щодо організації наукових досліджень та захисту дисертаційних робіт. Призначений для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів.

Доп.точки доступа
Горобець, Ю.І. \ред.\
Панов, М.І.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
Обкладинка
74.484(4Укр)
З-41


   
    Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність,підготовку та атестацію наукових кадрів [Текст] / Ред. М.І. Панов. - Х. : "Гриф", 2003. - 336 с. - ISBN 966-7165-74-4 : 71.05 р.
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--закон--постанова,  Вища освіта--нормативні акти
Аннотация: До збірника включено найважливіші закони та інші нормативно правові акти, що регулюють наукову діяльність у вищих навчальних закладах, порядок призначення наукових пенсій, надбавок та доплат, порядок видання навчальних посібників та підручників. Збірник містить вимоги Міністерства освіти і науки, Вищої атестаційної комісії України щодо вступу до аспірантури, зарахування до докторантури, умов навчання, оформлення й захисту дисертаційних робіт, присудження наукових ступенів та вчених звань.

Доп.точки доступа
Панов, М.І. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
74.484(4Укр)
В 55


   
    Вища освіта в Україні [Текст] : Навч. посібник / Сост. В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко. - Київ : "Знання", 2005. - 327 с. - ISBN 966-346-012-1 : 50.84 р.
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта в Україні
Аннотация: Основу книги становить аналііз історії, сьогодення та перспектив модернізації системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Спираючись на закони України "Про освіту" та "Про вищу освіту", акти Президента України та Кабінету Міністрів України, Державну національну програму "Освіта (Україна ХХI століття )", інші нормативно - правові та нормативно-методичні акти, що регламентують діяльність системи вищої освіти в Україні, автори аналізують проблеми подальшої розбудови національної системи освіти, адаптації її до умов соціально орієнтованої економіки, трансформації та інтеграції системи освіти у європейське та освітове співтовариство.

Доп.точки доступа
Кремень, В.Г. \сост.\
Ніколаєнко, С.М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
Обкладинка
74.484(4Укр)
Ф 56


   
    Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття [Текст] : монографія. - Київ : Педагогічна думка, 2007. - 352 с. - ISBN 978-966-644-045-0 : 20.00 р.
    Содержание:
Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні . - С .7
Лутай, В. Сучасні філософські основи реформування освіти України / В. Лутай. - С .7
Ярошовець, В. Концептуальні засади трансформації вищої освіти в Україні: постмодерністський вимір / В. Ярошовець. - С .36
Панченко, Л. Освіта та виховання молоді як цінності в трансформаційному суспільстві / Л. Панченко. - С .68
Філософія освіти як методологічний орієнтир розвитку вищої освіти України . - С .81
Андрущенко, В. Філософія освіти: поняття і предметне поле / В. Андрущенко. - С .81
Лутай, В. Про розробку концептуальних засад філософії сучасної освіти України / В. Лутай. - С .99
Култаєва, М. Філософія освіти у пошуках нових перспектив: теоретичний конструктивізм та нове бачення педагогічної діяльності / М. Култаєва. - С .109
Мудрак, В. Методологічні засади управління соціальною інформацією в змісті й організації вищої освіти / В. Мудрак. - С .142
Сучасні світоглядні та гносеологічні проблеми генези вищої освіти України . - С .168
Горбунова, Л. Методологія пізнання в постнекласичному типі раціональності (філософсько-освітній аспект) / Л. Горбунова. - С .168
Култаєва, М. Парадигмальні зміни сучасного педагогічного мислення: до проблеми оновлення теоретичної педагогіки / М. Култаєва. - С .192
Надольний, І. Соціально-духовний світ особистості як феномен освіти / І. Надольний. - С .215
Корецька, А. Вища освіта як сучасна форма духовності особистості / А. Корецька. - С .232
Зарубіжний досвід функціонування системи вищої освіти: філософська рефлексія . - С .256
Радіонова, І. Американська філософія навчального плану: предметне поле та функціональні можливості / І. Радіонова. - С .256
Зязюн, Л. Філософія академізму в освітньо-виховній системі Франції / Л. Зязюн. - С .289
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта в Україні--трансформація,  Філософія освіти
Аннотация: У монографії проаналізовано питання сучасних філософських основ реформування освіти України, а також концептуальних засад трансформації вищої освіти в Україні у постерністському вимірі. Розкрито зміст сучасної філософії освіти та її теоретичної побудови. Як актуальний аспект світоглядних та гносеологічних проблем освіти подано методологію пізнання, парадигмальні зміни сучасного педагогічного мислення та соціально-духовного світу особистості. Авторами монографії узагальнено зарубіжний досвід функціонування системи вищої освіти (та матеріалами американської філософії навчального плану та освітньо-виховної системи Франції та ін.). Особливу увагу приділено становленню сучасної освіти України, визначенню її предметного поля, а також теоретичній побудові нових перспектив освітньої дійсності. Розроблено Концепцію філософських засад трансформації вищої освіти в Україні. Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів, а також на управлінців, законодавців, законодавців, політиків та всіх, хто зацікавлений у поліпшенні якості національної вищої освіти та підвищенні її соціально-економічної ролі.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
Обкладинка
74.484(4Укр)
П 78


   
    Проблеми реформування вищої освіти в Україні: вітчизняний досвід і європейські орієнтири : збірник наукових статей. вип.5 / наук. ред. С. В. Волобуєва. - Київ : Освіта України, 2011. - 180 с. - ISBN 978-966-188-240-8 : 58.00 р.
    Содержание:
Арістова, А. Проблеми розбудови ісламського освітнього простору в Україні / А. Арістова. - С .5
Старовойт, С. Інновації у вищій школі в контексті становлення філософії освіти / С. Старовойт. - С .25
Волобуєва, С. Психологічний зміст освітніх інновацій та їх вплив на професійне становлення молоді / С. Волобуєва. - С .33
Уреньова, С. Проблема реформування вищої школи в Україні / С. Уреньова. - С .48
Лавринович, О. Роль синергетичної методології в управлінні творчими процесами педагогічної діяльності / О. Лавринович. - С .60
Доброносова, Ю. Філософія освіти як горизонт розуміння / Ю. Доброносова. - С .68
Бахтіярова, Х. Професіографічний моніторинг якості освіти в інженерно-педагогічній галузі / Х. Бахтіярова. - С .83
Шапіро, О. Місце філософії у навчальному процесі (до питання гуманітаризації технічної освіти) / О. Шапіро. - С .96
Ципко, В. Філософський вимір освіти у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору / В. Ципко. - С .106
Ліпіч, Л. Освіта як інститут соціалізації / Л. Ліпіч. - С .114
Середіна, І. Інтерактивні форми організації навчання як засіб підготовки до особистісно орієнтованого виховання майбутнього фахівця / І. Середіна. - С .124
Зінченко, Д. Стиль педагогічного спілкування як один з чинників ефективної взаємодії викладача і студентів / Д. Зінченко. - С .131
Кришмарел, В. Дискусії про курс релігієзнавства в системі освіти України / В. Кришмарел. - С .141
Рибакова, Л. Неперервна професійна освіта як явище об'єктивної педагогічної реальності / Л. Рибакова. - С .150
Юрченко, Е. Традиціоналістична парадигма в контексті модернізації освітньої сфери / Е. Юрченко. - С .158
Рижко, В. Навчальна програма з філософії та філософська рефлексія / В. Рижко. - С .164
Клименко, М. Самоконтроль у професійній діяльності педагога / М. Клименко. - С .171
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--реформування,  Вища освіта в Україні
Кл.слова (ненормированные):
Ісламський освітній простір -- Філософія освіти -- Синергетична методологія -- Професіографічний моніторинг -- Соціалізація -- Інтерактивні форми -- Неперервна освіта -- Релігієзнавство -- Традиціоналістична парадигма -- Філософська рефлексія -- Самоконтроль
Аннотация: У збірці наукових статей подано актуальні дослідження з аналізу освітньої політики в Україні. Публікація базується на світових підходах до визнання та розроблення варіантів розв'язання проблем освітнього сектору. Основну увагу приділено таким ключовим напрямам реформування вітчизняної системи освіти: сучасні освітні стратегії України; модернізації системи вищої школи; освітні інновації та перетворення; забезпечення якості вищої освіти як важлива умоува розвитку держави і суспільства; концептуальні засади гуманізації та гуманітаризації освітньої сфери; професійне спрямування молоді тощо. Видання розраховане на науково-педагогічних працівників, магістрів, аспірантів. управлінців освітньої сфери.

Доп.точки доступа
Волобуєва, С.В. \наук. ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
Обкладинка
74.484(4Укр)
Т 16


   
    Петро Таланчук - громадянин, учений, педагог / ред. В. В. Губарець. - Київ : Університет "Україна", 2008. - 204 с. - ISBN 978-966-388-245-1 : 30.00 р.
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--видатні особи,  Видатні особи--педагогіка
Аннотация: У книзі подано матеріали про життєвий, науковий та педагогічний шлях видатного українського вченого і державного діяча - доктора технічних наук, професора, дійсного члена Академії педагогічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Михайловича Таланчука. Мовою фактів, оцінками відомих науковців, політиків, журналістів, найсуттєвішими публікаціями в пресі розповідається про великий внесок у розвиток української освіти й науки, зроблений прославленим ректором Київського політехнічного інституту, першим міністром освіти незалежної України, президентом Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". 1 липня 2008 року П. М. Таланчуку виповнюється 70. Вміщено також значний фотоілюстративний та бібліографічний матеріал, покажчик наукових праць, авторських свідоцтв та патентів.

Доп.точки доступа
Губарець, В.В. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
Обкладинка
74.484(4Укр)
В 55


   
    Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : монографія. - Київ : Педагогічна думка, 2010. - 312 с. - ISBN 978-966-644-167-9 : 28.00 р.
    Содержание:
Цивілізаційне визначення молоді і старшого покоління як пізнавальна проблема науки і модернізації освіти . - С .7
Реальні показники реальної розколотості України . - С .11
Модернізаційні та цивілізаційні ознаки політичних змін в сучасній Україні . - С .21
Перспективи модернізації системи освіти України . - С .43
Україна: "переформатування" історичної пам'яті . - С .45
Ідеологічний фактор у цивілізаційному визначенні молоді . - С .92
Вища школа України як засіб цивілізаційного визначення молоді . - С .164
Вищий навчальний заклад як засіб цивілізаційного визначення студентської молоді та формування цінностей громадянського суспільства . - С .164
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: концептуальні зауваження . - С .181
Актуалізація системного розвитку особистості студента як фактор модернізації вищої школи . - С .196
Актуальні методи дослідження ціннісних орієнтацій молоді . - С .206
Системний аналіз цивілізаційних орієнтацій студентської молоді . - С .206
Соціологічні методи в дослідженні ціннісних орієнтацій молоді . - С .214
Інформаційне суспільство як простір цивілізаційного самовизначення молоді . - С .239
Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді . - С .252
Внутрішній і зовнішній фактори цивілізаційного визначення України . - С .278
Взаємодія влади і опозиції у визначенні цивілізаційного шляху України . - С .278
Європейський вибір України у вимірі цивілізаційного визначення студентської молоді . - С .298
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Модернізація освіти
Аннотация: У запропонованій Вашій увазі колективній монографії перспективи модернізації та еволюціонування вищої освіти України зокрема і соціального буття в цілому з'ясовано крізь призму цивілізаційного визначення молоді - зокрема, під кутом зору аксіологічних, телеологічних, освітньо-педагогічних та ідеологічних факторів цивілізаційної ієрархії буттєвих пріоритетів сучасної вищої освіти України. Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів, а також управлінців, законодавців, політиків, усіх зацікавленних у підвищенні якості національної вищої освіти та її соціальної ролі.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Жижко, Тетяна Анатоліївна.
    Університетська освіта України як складова Європейського університетського простору [Текст] = Университетское образование Украины как элемент Европейского университетского пространства / Т. А. Жижко // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2011. - Випуск 45 (№ 3). - С. 444-453. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2076-1554
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Університети--Україна
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- університет -- академічні свободи
Аннотация: Проводиться аналіз університетської освіти України в поєднанні принципів з світовою системою.
Проводится анализ университетского образования Украины в соединении принципов деятельности с мировой образовательной системой.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Півняк, Г.
    "Два законопроекти мають мало спільного з реформою вищої освіти" [Текст] / Г. Півняк // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. - 2013. - N 7. - С. 4
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--законодавство--Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Коцур, В.
    Реформуванню комплексний підхід і конструктивний вимір [Текст] / В. Коцур // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. - 2013. - N 7. - С. 4-5
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--законодавство--Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Єгоров, Б.
    Новий рівень співпраці [Текст] / Б. Єгоров // Освіта України. - 2013. - N 12. - С. 10
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Соціальне партнерство--ВНЗ--ТОв СП "Нібулон"
Доп.точки доступа
\о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Панченко, Любов.
    Університетський портал як складова інформаційно-освітнього середовища університету / Л. Панченко // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2013. - № 3. - С. 23-31 : табл. - Бібліогр.: 10 назв. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Портал--вищі навчальні заклади,  Сайти--вищі навчальні заклади
Кл.слова (ненормированные):
інформаційно-освітнє середовище -- портал університету -- сайт -- відкриті освітні ресурси -- проектування порталу -- інформаційні сервіси -- комунікаційні сервіси -- сервіси персоніфікації -- навігаційні сервіси -- лінгвістичний сервіс -- зміст сайту -- дизайн сайту -- рейтинг сайтів
Аннотация: У статті розглядаються принципи проектування порталу університету як складової просторово-семантичного компонента інформаційно-освітнього середовища, описано результати контент-аналізу університетських сайтів, досліджено, як розглянуті принципи втілюються під час проектування порталів українських ВНЗ.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Загірняк, М. В.
    До питання реформування вищої освіти України у світлі положень МСКО [Текст] / М. В. Загірняк, В. В. Костін // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2013. - N 1. - С. 28-36
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--реформування--Україна
Кл.слова (ненормированные):
Міжнародна стандартна класифікація освіти -- освітня програма -- підсумкова кваліфікація -- компетентнісний підхід -- третинна освіта
Аннотация: Розглянуто Міжнародну стандартну класифікацію освіти (версії 1997 та 2011 рр.: ISCED-1997 та ISCED-2011) - основу для класифікації освітньої діяльності, визначеної в освітніх і підсумкових кваліфікаціях, і зіставлення національних показників з погодженим на міжнародному рівні комплексом загальних визначень та понять.
Доп.точки доступа
Костін, В.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


    Любкіна, Олена.
    Освіта без кордонів: магістерська програма "Корпоративні фінанси" під егідою CFA INSTITUTE [Текст] / О. Любкіна, Н. Плєшакова // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2013. - N 4. - С. 79-83 . - ISSN 1682-2366
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Економічна освіта--вища--магістратура
Кл.слова (ненормированные):
магістерська програма -- корпоративні фінанси
Аннотация: Висвітлені основні напрями співпраці кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з міжнародною саморегулівною організацією інвестиціних професіоналів. Відображено, як результати такої співпраці сприяють підвищенню якості фінансової освіти в Україні.
Доп.точки доступа
Плєшакова, Наталія


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


   
    Аналіз міжнародного інституційного регулювання у сфері управління й забезпечення якості освіти [Текст] / Н. Рідей [и др.] // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2012. - Том 15, N 4. - С. 29-40. - Бібліогр.: с. 40-41
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Управління вищою освітою
Кл.слова (ненормированные):
якість освіти -- інституційне регулювання якості
Аннотация: Визначено основні світові організації із забезпечення якості у сфері вищої освіти; здійснено системно-організаційний та структурно-функціональний аналіз управлінських інституцій систем освіти; діагностовано інформаційне забезпечення органів транскордонної інтеграції у досягнені якості освіти.
Доп.точки доступа
Рідей, Наталія
Ільчик, Анастасія
Шофолов, Денис
Паламарчук, С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Гриневич, Лілія.
    Дві моделі вищої освіти - два шляхи розвитку країни [Текст] / Л. Гриневич // Управління освітою. - 2013. - N 8. - С. 8-10
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна
Кл.слова (ненормированные):
автономія навчальних закладів -- корупція -- ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ -- ринок праці -- мобільність студентів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Свіжевська, Світлана.
    Формування сучасних підходів до акредитації у вищих навчальних закладах України [Текст] / С. Свіжевська // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2013. - N 6. - С. 21-35 . - ISSN 1682-2366
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Управління вищою освітою--акредитація вищих навчальних закладів
Кл.слова (ненормированные):
гарантія якості вищої освіти -- акредитація ВНЗ -- критерії акредитації -- індикатори якості освіти
Аннотация: У статті проаналізована сутність акредитаційної практики у вищій освіті України. Обгрунтовується назріла потреба подальшого вдосконалення процедур забезпечення гарантії якості, визначені шляхи подолання суперечностей через поетапне впровадження суспільно-професійної акредитації.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей