Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (32)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (4)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Локшина, О.$<.>)
Общее количество найденных документов : 46
Показаны документы с 1 по 20
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-46 
1.
74.202
З-69


   
    Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наукової конференції інституту педагогіки АПН України 30-31 березня 2004 року. Ч. 1. - Київ : Педагогічна думка, 2004. - 132 с. - ISBN 966-95062-0-4 : 13.00 р.
    Содержание:
Мадзігон, В. М. Філософський аспект безперервної освіти / В. М. Мадзігон. - С .3
Бібік, Н. М. Профільна школа: проблеми наукового супроводження / Н. М. Бібік. - С .6
Бурда М. І. Логіко-пізнавальний компонент методики навчання / М. І. Бурда. - С .9
Трубачева, С. Е. Дидактичні особливості інтеграції змісту освіти в умовах профільного навчання / С. Е. Трубачева. - С .10
Бондар, С. П. Сутність компетентісного підходу до змісту освіти / С. П. Бондар. - С .11
Барановська, О. В. Сутність інформаційних копетентностей учнів як складової змісту освіти / О. В. Барановська. - С .12
Кизенко, В. І. Основні підходи до формування змісту профільного навчання / В. І. Кизенко. - С .13
Корсакова, О. К. Системно-структурний підхід до розробки змісту освіти / О. К. Корсакова. - С .15
Липова, Л. А. Сучасні тенденції диференціації змісту освіти / Л. А. Липова. - С .15
Момот, Л. Л. Методологічні знання в змісті шкільної освіти / Л. Л. Момот. - С .16
Вашуленко, О. В. Проблема наступності в педагогічній теорії / О. В. Вашуленко. - С .17
Осадчук, Р. І. Проблема розвитку комунікативної компетентності учнів основної школи / Р. І. Осадчук. - С .18
Березівська, Л. Д Концепція реформування шкільної освіти П.М. Ігнатьєва (1915-1916) / Л. Д Березівська. - С .19
Антонець, М. Я. Рекомендації В.О. Сухомлинського щодо запобігання перевантаженню учнів / М. Я. Антонець. - С .20
Бондар, Л. С. С. Калиновський та його лекційні курси / Л. С. Бондар. - С .21
Дічек, Н. П. Нові аспекти дослідження освітної спадщини Феофана Прокоповича / Н. П. Дічек. - С .22
Єфіменко, Н. В. Дидактичні принципи навчання як педагогічна проблема / Н. В. Єфіменко. - С .24
Пироженко, Л. В. Проблеми відбору змісту освіти у вітчизняній школі початку ХХ ст. / Л. В. Пироженко. - С .25
Самоплавська, Т. О. Вітчизняні педагогі минулого в працях М. Демкова / Т. О. Самоплавська. - С .26
Філімонова, Т. В. Видатний педагог і психолог минулого - І. Сікорський / Т. В. Філімонова. - С .27
Антонець, Н. Б. Участь С. Черкасенка у становленні національної освіти (1917-1919) / Н. Б. Антонець. - С .28
Довбенко, Т. В. Метод проектів - складова реформи освіти / Т. В. Довбенко. - С .29
Жеребна, М. С. Віденська публіцістика 1805-1848 років про культуру та освіту на Західноукраїнських землях / М. С. Жеребна. - С .30
Цзихуа, Ли. В.А. Сухомлинський о качествах преподавателя / Ли Цзихуа. - С .31
Шевченко, С. М. Дитячий будинок по вулиці Ярославська, 40 / С. М. Шевченко. - С .32
Єгоров, Г. С. Суспільствознавча освіта у ліцеях Франції: методологія і зміст / Г. С. Єгоров. - С .32
Мельниченко, Б. Ф. Організація профільного навчання учнів старшої загальноосвітньої школи США / Б. Ф. Мельниченко. - С .33
Локшина, О. І. Тенденції розвитку старшої школи в країнах Західної Європи / О. І. Локшина. - С .34
Лавриненко, Н. М. Принципи соціалізації учнівської молоді у сучасних західноєвропейських країнах / Н. М. Лавриненко. - С .36
Першукова, О. О. Особливості організації та змісту навчання іноземної мови у західноєвропейській старшій школі на сучасному етапі / О. О. Першукова. - С .37
Волинець, Л. Л. Нормативно-педагогічне забезпечення змісту мистецької освіти у ліцеях Франції / Л. Л. Волинець. - С .38
Глушко, О. З. До проблеми розвитку культурологічних засад у педагогічній літературі України, США та Канади (досвід української діаспори) / О. З. Глушко. - С .39
Диба, С. Г. Відносини виховного партнерства в системі скаутингу / С. Г. Диба. - С .40
Заіченко, Н. В. Організація профільного навчання учнів у процесі позашкільної роботи в США / Н. В. Заіченко. - С .41
Зубченко, О. С. Сучасний етап розвитку західноєвропейських педагогічних технологій / О. С. Зубченко. - С .42
Максименко, О. О. З історії розвитку професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у Західній Європі / О. О. Максименко. - С .43
Нагорна, О. О. Модульлний принцип організації навчального процесу (французький досвід) / О. О. Нагорна. - С .44
Литвиненко, В. Ю. Особливості використання середнього балу при оцінюванні учнівських знань у системі середньої освіти Франції / В. Ю. Литвиненко. - С .45
Волощук, І. С. Програми для обдарованих і талановитих дітей / І. С. Волощук, В. П. Шепотько. - С .46
Лопухівська, А. В. Особливості організації навчальної діяльності у сільських загальноосвітних закладах / А. В. Лопухівська. - С .48
Мелешко, В. В. Особливості функціонування малокомплектних шкіл у сільській місцевості / В. В. Мелешко. - С .49
Мельник Ю, С. Сутність алгоритмічної культури особистості / Ю, С. Мельник Ю. - С .50
Паламарчук, О. М. Основи вивчення культурологічного компоненту змісту освіти профільної школи в сільській місцевості / О. М. Паламарчук. - С .52
Романенко, Л. В. Компоненти змісту курсу "Природознавство" в основній школі / Л. В. Романенко. - С .53
Ільченко В. Р. Теоретичні основи формування природничо-наукової картини світу / В. Р. Ільченко. - С .54
Гуз, К. Ж. До теоретичних основ цілісності природничо-наукової освіти / К. Ж. Гуз. - С .55
Ільченко, О. Г. Формування природничо-наукової картини світу в учнів початкової школи / О. Г. Ільченко. - С .56
Водолазька, Т. В. Моделювання як умова діалогу "теплої" та "холодної" картин світу молодших школярів / Т. В. Водолазька. - С .57
Рибалко, Л. М. Формування природничонаукової картини світу під час вивчення біології в 7-9 класах / Л. М. Рибалко. - С .59
Мащенко, О. М. Формування ПНКС засобами географії / О. М. Мащенко. - С .60
Коваленко, В. С. Формування уявлень про природничонаукову картину світу засобами шкільного курсу хімії / В. С. Коваленко. - С .62
Ковчин, Н. Розвиток мислення школярів у процесі формування природничо-наукової картини світу / Н. Ковчин. - С .63
Волошина, Н. Й. Вивчення української літератури за вимогами державних освітніх стандартів / Н. Й. Волошина. - С .64
Бійчук, Г. Л. Література постмодернізму: ріальність чи віртуальність? / Г. Л. Бійчук. - С .66
Сімакова, Л. А. Принцип інтеграції навчального матеріалу з рідної (російської) і світової літератури в програмах основної школи / Л. А. Сімакова. - С .67
Снєгірьова, В. В. Забезпечення контекстуального вивчення курсу "література" для шкіл з російською мовою навчання (5 клас) / В. В. Снєгірьова. - С .68
Фасоля, А. М. Концептуальні засади особистісно-зорієнтовананого навчання на уроках літератури / А. М. Фасоля. - С .69
Шевченко, З. О. Особливості методики вивчення української літератури в профільних гуманітарних класах / З. О. Шевченко. - С .70
Братко, В. О. Від жанру - до змісту: вивчення новел О. Генрі на уроках зарубіжної літератури (7 клас) / В. О. Братко. - С .71
Кузнєцова, Г. П. Підготовка вчителя-словесника у процесі педагогічної практики з української літератури / Г. П. Кузнєцова. - С .72
Логвіненко, Н. М. Вплив фольклору на розвитокписемної літератури / Н. М. Логвіненко. - С .73
Одинець, І. В. Сучаснв література в старших класах середньої школи / І. В. Одинець. - С .75
Паламар, С. Формування поняття "художня деталь" в учнів 5-6 класів / С. Паламар. - С .76
Яценко, Т. О. Особливості вивчення літератури українського модернізму в 10-11 класах / Т. О. Яценко. - С .77
Гудзик, І. П. Знання, уміння й навички у програмах з мови / І. П. Гудзик. - С .78
Курач, Л. І. Визначення змісту навчання російського діалогічного мовлення / Л. І. Курач. - С .79
Бакуліна, Н. В. Про результати діагностування учнів перших класів з розвитку аудіювання мовою іврит / Н. В. Бакуліна. - С .80
Корсаков, В. О. Розвиток писемного російського мовлення на основі мовленнєвознавчих понять / В. О. Корсаков. - С .81
Безруков, І. В. Країнознавчий принцип відбору текстів для формування і розвитку культури усного спілкування учнів 1-2 класів / І. В. Безруков. - С .82
Асанова, Л. Н. Розвиток у першокласників кримськотатарського усного мовлення / Л. Н. Асанова. - С .83
Редько, В. Г. Професійна майстерність учителя у раціональному використанні підручника з іноземної мови для середньої школи / В. Г. Редько. - С .83
Плахотник, В. М. Фабульні тексти як засіб розвитку діалогічного мовлення молодших школярів на уроках англійської мови / В. М. Плахотник. - С .85
Петращук, О. П. Особливості контролю у навчанні іноземної мови учнів початкової школи / О. П. Петращук. - С .86
Басай, Н. П. Методичні засади відбору змісту навчання німецької мови учнів 4 класу загальноосвітних навчальних закладів / Н. П. Басай. - С .87
Тімченко, О. Т. Навчання французької мови на початковому етапі / О. Т. Тімченко. - С .88
Маленьких, І. В. Диференційоване навчання іноземних мов учнів початкових класів / І. В. Маленьких. - С .89
Шинкаренко, О. Ю. Англійські фразеологізми як засіб збагачення усного мовлення майбутніх учителів іноземної мови / О. Ю. Шинкаренко. - С .90
Попсуй, А. В. Інтеркультурний піхід до навчання іноземних мов у зарубіжних підручниках для середньої школи / А. В. Попсуй. - С .91
Новак, С. М. До питання організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації з іноземних мов / С. М. Новак. - С .92
Галицька, М. М. Зміст поняття "готовність до іншомовного спілкування" / М. М. Галицька. - С .94
Скальська, О. В. Дидактичні умови формування змісту підручників з іноземних мов для учнів загальноосвітніх шкіл 1 ступеня / О. В. Скальська. - С .95
Кохан, О. В. Формування змісту електронних підручників з іноземних мов / О. В. Кохан. - С .96
Хорошковська, О. Н. Проблеми визначення змісту навчання української мови у школах національних меншин України / О. Н. Хорошковська. - С .97
Правова, Н. В. Аудіювання на початковому етапі навчання української мови в школах з російською мовою викладання / Н. В. Правова. - С .98
Петрук, О. М. Функціональний підхід до вивчення граматичного матеріалу / О. М. Петрук. - С .99
Скуратівський, Л. В. Реалізація внутрішньопредметних зв'язків як засобу мовленнєвого розвитку учнів / Л. В. Скуратівський. - С .100
Варзацька, Л. О. Система комплексних вправ як методичне забезпечення теорії розвивального навчання / Л. О. Варзацька. - С .101
Бондаренко, Н. В. Система роботи з розвитку мовлення учнів у новому підручнику української мови для 7 класу знз з російською мовою навчання / Н. В. Бондаренко. - С .102
Федорчук, Т. М. Мовна поведінка як соціолінгістична проблема вивчення білінгвізму / Т. М. Федорчук. - С .103
Шелехова, Г. Т. Система вправ з розвиитку вмінь сприймати мовлення в пробному підручнику для 7 класу / Г. Т. Шелехова. - С .107\4
Повхан, К. З. Оцінювання навчальних досягнень з української мови учнів-угорців 5-12 класів / К. З. Повхан. - С .105
Новосьолова, В. І. Прийоми роботи з емоційно забарвленою лексикою у пробному підручнику рідної мови для 7 класу / В. І. Новосьолова. - С .106
Плетньова, Л. В. Принципи відбору змісту текстових завдань з морфології / Л. В. Плетньова. - С .107
Ярмолюк, А. В. Подання теоретичного матеріалу у новому підручнику української мови для 7 класу шкіл з російською мовою навчання / А. В. Ярмолюк. - С .109
Лобанчук, О. А. Способи інтеграції видів художньої діяльності на уроках мови / О. А. Лобанчук. - С .110
Шуневич, О. М. Формування у старшокласників уміння конспектувати навчальні тексти як методична проблема / О. М. Шуневич. - С .111
Дворецька, Л. Способи організації емоційно-обоазного досвіду учнів у процесі інтегрованого навчання української мови в п'ятому класі / Л. Дворецька. - С .112
Красатюк, Л. М. Збагачення мовлення учнів синтаксичними конструкціями на уроках української мови і мовлення в 5 класі / Л. М. Красатюк. - С .113
Ярчук, О. С. Організація системи спостережень за довкіллям у процесі навчання грамоти / О. С. Ярчук. - С .114
Скуратівська, Г. В. Формування естетико-етичних умінь як один з провідних напрямків мовної освіти / Г. В. Скуратівська. - С .115
Топузов, О. М. Сучасний підручник з економічної і соціальної географії світу / О. М. Топузов. - С .115
Корнєєв, В. П. Методичне забезпечення курсу "географія матеріків і океанів" / В. П. Корнєєв. - С .116
Круглик, Л. І. Методологічне та методичне забезпечення курсу "загальна географія" (6 кл.) / Л. І. Круглик. - С .117
Кравчук, О. П. Структура практикуму з фізичної географії України / О. П. Кравчук. - С .118
Назаренко, Т. Г. Методологія і зміст курсу "географія України" (8-й клас) / Т. Г. Назаренко. - С .119
Ісаєва, Г. М. Метод проектів на уроках географії / Г. М. Ісаєва. - С .120
Яценко, В. С. Оцінювання навчальної діяльності учнів 5-8 класів під час проходження літньої практики з географії / В. С. Яценко. - С .121
ББК 74.202

Рубрики: Шкільна освіта--технології,  Шкільна освіта--зміст
Аннотация: Збірник містить результати наукових досліджень співробітників, аспирантів та здобувачів Інституту педагогіки АПН України за 2003 рік. Тематика досліджень присвячена теорії та практиці педагогічної новатики та інноватики. Для науковців, докторантів, аспирантів, здобувачів, учителів, студентів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.04(4Укр)
П 78


   
    Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти : матеріали методологічного семінару АПН України. 15 листопада 2006 р., Київ. - Київ : СПД Богданова А.М., 2007. - 336 с. - ISBN 978-966-96711-5-8 : 25.00 р.
    Содержание:
Методологічні проблеми якості освіти
Кремень, В. Г. Якісна освіта в контексті загальноцивілізаційних змін / В. Г. Кремень. - С .7
Савченко, О. Я. Теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти / О. Я. Савченко. - С .16
Зайчук, В. О. Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти / В. О. Зайчук. - С .22
Ляшенко О. І. Освітні системи як об'єкт моніторингу якості освіти / О. І. Ляшенко. - С .29
Слюсаревський, М. М. Соціально-психологічний контекст проблеми якості освіти / М. М. Слюсаревський. - С .34
Зіньковський Ю. Ф. Якість освіти - основа громадської довіри до закладу освіти / Ю. Ф. Зіньковський. - С .42
Локшина, О. І. Міжнародні порівняльні дослідження якості знань учнів як інструмент моніторингу якості освітніх систем / О. І. Локшина. - С .47
Якість освіти як соціально-педагогічна категорія
Кравченко, Г. Ю. Сучасні підходи до розвитку поняття якості освіти / Г. Ю. Кравченко. - С .59
Іванова, О. Ю. Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти / О. Ю. Іванова. - С .63
Корсак, К. В. / К. В. Корсак ; Про міфічні елементи у традиційному розумінні терміну "якість освіти". - С .66
Сейдаметова, З. С. Якість освіти: цінності і принципи / З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко. - С .71
Терещенко, Ю. І. Стратегічне управління системою освіти: концептуальні ідеї забезпечення якості / Ю. І. Терещенко. - С .75
Александров, В. Т. Державні механізми у вирішенні проблем якості освіти України / В. Т. Александров. - С .81
Остапчук, Л. Є. Методологічний простір вирішення проблеми якості освіти / Л. Є. Остапчук. - С .89
Донець, З. Ф. Якість і духовність - визначальні аспекти історично-культурознавчих спроб освітньої діагностики в українському освітньому просторі / З. Ф. Донець. - С .93
Щекатунова, Г. Д. Оцінювання як системоутворюючий фактор підвищення якості загальної освіти / Г. Д. Щекатунова. - С .98
Овчарук, О. В. Загальні підходи до стандартизованого оцінювання навчальних досягнень учнів у галузі природничих дисциплін у країнах Європи / О. В. Овчарук. - С .103
Головко, М. В. Проблема якості фізичної освіти в історії вітчизняної дидактики фізики / М. В. Головко. - С .110
Меджитова, Л. М. Методика оцінки парамеров педагогического теста / Л. М. Меджитова. - С .116
Богачов, Ю. Н. Комплекс автоматизації педагогічних и мониторингових измерений / Ю. Н. Богачов, В. М. Радченко, П. С. Ухань. - С .122
Кропотова, Н. В. Качество образования: концептуальные подходы, противоречия, перспективы / Н. В. Кропотова. - С .127
Проблеми якості загальної середньої освіти
Лукіна, Т. О. Загальні принципи та організаційні засади моніторингу як засобу управління якістю освіти на різних рівнях / Т. О. Лукіна. - С .135
Зубрицька, О. М. Роль кількісних характеристик у порівнянні якості європейської шкільної освіти / О. М. Зубрицька. - С .141
Бібік, Н. М. Педагогічна інтерпретація порівняльних досліджень якості шкільної освіти / Н. М. Бібік. - С .145
Калініна, Л. М. Інформаційне управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах / Л. М. Калініна. - С .150
Патрікєєва, О. О. Моніторингові дослідження в системі управління закладом освіти / О. О. Патрікєєва. - С .154
Жук, Ю. О. Системний підхід в організації моніторингу якості освіти / Ю. О. Жук. - С .160
Анненков, В. П. Якість шкільного навчання в аспекті вимог сучасної професійної освіти / В. П. Анненков, Ю. Ф. Зіньковський. - С .165
Шегеда, А. Ф. Моніторинг якості освіти як засіб ефективного управління навчальним закладом / А. Ф. Шегеда. - С .170
Паращенко, Л. І. З досвіду організації моніторингу якості навчально- виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / Л. І. Паращенко, В. Д. Леонський. - С .175
Гуревич, Р. С. Тестовий облік знань як еклемент моніторингу якості навчання / Р. С. Гуревич. - С .180
Островерхова Н. М. Варіативність технологій оцінювання якості уроку / Н. М. Островерхова. - С .185
Хорошковська, Т. П. Моніторинг якості читання як засіб дослідження навчальних досягнень учнів / Т. П. Хорошковська. - С .194
Мацько, Н. Д. Моніторингові дослідження якості досягнень учнів та шляхи запобігання помилок / Н. Д. Мацько, Д. В. Ситник, А. В. Гривко. - С .197
Пустовіт, Н. А. Дослідження екологічної компетентності школярів / Н. А. Пустовіт. - С .204
Пруцакова, О. Л. Екологічна компетентність учнів як показник якості шкільної екологічної освіти / О. Л. Пруцакова. - С .209
Самойленко, П. В. Управління якістю хімічної освіти: педагогічний ВНЗ, загальноосітня школа / П. В. Самойленко, Т. С. Куратова, І. М. Курмакова. - С .213
Мудрік, В. І. Порівняльний аналіз оцінювання физічної підготовленості школярів і студентів в українських і зарубіжних закладах освіти / В. І. Мудрік, І. В. Мудрік. - С .219
Мурніна, Г. С. Моніторинг якості читання в світлі програми PISA / Г. С. Мурніна. - С .223
Управління якостю вищої освіти
Луговий, В. І. Прооблеми якості вищої освіти України в контексті вимог Болонського процесу / В. І. Луговий. - С .231
Курило, В. С. Досягнення та перспективи міжнародного співробитництва у забезпеченні якості освіти / В. С. Курило. - С .236
Діденко, Н. Г. Соціальна конкурентоспроможність як складова якості освіти випускника ВНЗ / Н. Г. Діденко. - С .241
Литвин, О. Г. Новітні інформаційні технології як засіб підвищення якості вищої освіти / О. Г. Литвин. - С .246
Мещанінов, О. П. Методологія оцінювання якості університетської освіти / О. П. Мещанінов. - С .250
Стучинська, Н. В. Оцінювання успішності студентів за шкалою ECTS / Н. В. Стучинська. - С .256
Пішак, В. П. Узагальнення першого року викладвння медичної біології в умовах запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / В. П. Пішак, Р. Є, Булик, Ю. І. Бажора. - С .262
Лещинський, О. П. Співробітництво університетів США у дослідженні якості фізичної освіти / О. П. Лещинський. - С .267
Козлакова, Г. О. Методичні підходи до визначення якості навчання у технічних університетах / Г. О. Козлакова. - С .271
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з проблем якості освіти
Клокар Н. І. Диференційований підхід до освіти дорослих як засіб підвищення якості післядипломної педагогічної освіти / Н. І. Клокар. - С .277
Тюріна, Д. М. Формування інтелектуальних умінь майбутніх фінансистів як складової якості професійної освіти / Д. М. Тюріна, К. В. Яресько. - С .285
Сметанський, М. І. Діагностика й оцінювання результатів педагогічної праці: проблеми та методологічні засади їх розв'язання / М. І. Сметанський. - С .290
Булах, І. Є. Міжнародний досвід зовнішнього оцінювання та ліцензування професійної діяльності / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. - С .297
Даниленко, Л. І. Проектування особистісного розвитку педагогічних працівників у системі підвищення кваліфікації / Л. І. Даниленко, В. О. Киричук. - С .303
Якимович, Т. Д. Теоретичні основи оцінювання професійно-проактичної підготовки / Т. Д. Якимович. - С .308
Артюх, М. Професійна компетентність педагогічних кадрів як показник якості шкільної освіти / М. Артюх. - С .313
Григоровська, Л. В. Підготовка і атестація наукових кадрів вищої кваліфікації: проблеми і резерви якості / Л. В. Григоровська, Л. А. Найдьонова. - С .317
Васютинський, В. О. Соціально-психологічні особливості колективного суб'єкта освітньої діяльності / В. О. Васютинський. - С .321
Талалуєва, Н. О. Якість освіти і формування професіоналізму майбутніх робітників (історичний аспект) / Н. О. Талалуєва. - С .326
Іванченко, Є. А. Система інтегративної професійної підготовки - шлях до підвищення якості освіти майбутніх економістів / Є. А. Іванченко. - С .332
ББК 74.04(4Укр)

Рубрики: Освіта--якість,  Якість освіти--проблеми
Аннотация: У збірник увійшли матеріали методологічного семінару АПН України "Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти", в яких розкрито сутнісні характеристики категорії якості освіти, відображено методологічні і теоретичні засади дослідження цього феномену у вітчизняної педагогіці і філософії освіти, висвітлено практичній досвід оцінювання якості освіти на різних її рівнях.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.04(4УКР)
М 77


   
    Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: рекомендації з освітньої політики / ред. О. І. Локшина. - Київ : "К.І.С.", 2004. - 160 с. - ISBN 966-8039-54-8 : 15.00 р.
    Содержание:
Лукіна, Тетяна. Забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти в Україні / Т. Лукіна. - С .9
Лунячек, Вадим. Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів в Україні: оцінювання та підтримання процесів інформатизації (досвід Харківської області) / В. Лунячек. - С .24
Барна, Марія. Оцінювання навчальних досягнень учнів: регіональна програма Львівської області "Педагогічний моніторинг якості навчання" (19987-2002 рр.) / М. Барна, О. Гірний. - С .46
Волобуєва, Тетяна. Моніторинг якості освіти учнів: регіональна програма Донецької області "Моніторинг якості освіти" (2002-2004 рр.) / Т. Волобуєва, Л. Ченрнікова. - С .64
Патрикеєва, Олена. Практична спрямованість знань, умінь і навичок молодших школярів: всеукраїнський моніторинг навчальних досягнень учнів початкової школи (2 та 3 класи) з математики, української мови, читання (2002-2004 рр.) / О. Патрикеєва. - С .79
Пастушенко, Наталія. Навченість учнів з гуманітарних дисциплін (українська мова та історія): моніторинг з використання технології тематичного діагностування у школах Львівської області (1999-2002 рр.) / Н. Пастушенко, Р. Пастушенко. - С .97
Почечуєва, Ірина. Розвиток здорової особистості: технологія комплексного оцінювання рівня розвитку школяра у СНЗ № 287 м. Києва (2001-2004 рр.) / І. Почечуєва, Л. Устенко. - С .121
Паращенко, Лариса. Моніторинг якості роботи навчального закладу: модель моніторингу роботи Київського ліцею бізнесу з використанням комплексної інформаційної системи "LECOS" / Л. Паращенко, В. Леонський. - С .129
Байназарова, Олена. Ефективність оцінювання методичних служб: моніторинг діяльності методичних служб у Харківській області (2002-2004 рр.) / О. Байназарова. - С .146
ББК 74.04(4УКР)

Рубрики: Моніторинг якості освіти,  Освіта--моніторинг якості
Аннотация: У книзі подані довлідження з проблем якості національної освіти, що проведені з використанням моніторингових технологій на різних рівнях (національному, регіональному та місцевому). Вітчизняний інноваційний досвід запровадження ионіторигових процедур викладено у формі документів з аналізу освітньої політики, що містять опис проблеми у політичному, економічному і соціальному контекстах та конкретні рекомендації з її розв'язання. Робота призначена для робітників політики у галузі освіти, дослідників у галузі моніторигнгу якості, управлінців та студентів.
Доп.точки доступа
Локшина, О.І. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.1. Загальна педагогіка та філософія освіти. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 368 с. - ISBN 978-966-644-213-3 : 40.00 р.
    Содержание:
Кремень, В. Г. Освіта у вимірах методології синергетики / В. Г. Кремень. - С .11
Луговий, В. І. Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова. - С .23
Огнев'юк В. О. Освітологія / В. О. Огнев’юк. - С .38
Артемчук Г. І. Глобалізація і деякі питання розвитку мов / Г. І. Артемчук. - С .52
Бойко А. М. Феномен "суб’єктно-суб’єктні відносини" - стратегія подальшого розвитку педагогічної теорії і практики / А. М. Бойко. - С .60
Сисоєва С. О. Культурологічні концепти освітології в контексті розвитку полікультурного суспільства / С. О. Сисоєва. - С .78
Пустовіт, Г. П. Теоретичні концепти мети сучасної позашкільної освіти і виховання / Г. П. Пустовіт. - С .95
Сухомлинська, О. В. Психотехніка - втрачений напрям радянської педагогічної науки і практики / О. В. Сухомлинська. - С .107
Кузь В. Г. Сухомлиністика - нова парадигма елітного виховання / В. Г. Кузь. - С .125
Троцко, Г. В. Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні / Г. В. Троцко. - С .135
Побірченко, Н. С. Огляд досліджень культурно-просвітницької діяльності українських Громад другої половини ХІХ - початку ХХ століття у сучасних вимірах / Н. С. Побірченко. - С .149
Дічек, Н. П. Розвиток освіти на українських землях у добу бароко / Н. П. Дічек. - С .166
Березівська, Л. Д. Шкільна реформа в Україні початку 90-х років ХХ століття як перехідний період до особистісно орієнтованої парадигми освіти / Л. Д. Березівська. - С .180
Бех І. Д. Рефлексія як чинник саморозвитку особистості / І. Д. Бех. - С .191
Кравець, В. П. Статеве виховання учнівської молоді у педагогіці та шкільній практиці країн Євросоюзу / В. П. Кравець. - С .203
Лозова, В. І. Розвиток суб’єктності особистості у навчанні / В. І. Лозова. - С .216
Будак, В. П. Система ціннісних орієнтирів сучасної студентської молоді / В. П. Будак. - С .233
Сидоренко, О. Л. Місія зовнішнього незалежного оцінювання у розбудові національної системи моніторингу якості освіти / О. Л. Сидоренко. - С .244
Харченко, С. Я. Педагогічна реабілітація дезадаптованих підлітків / С. Я. Харченко. - С .257
Рогова П. І. Всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського: стан і перспективи / П.І. Рогова. - С .269
Прокопенко, І. Ф. Підвищення економічної ефективності системи професійної освіти / І.Ф. Прокопенко. - С .285
Бондар, В. І. Теоретико-методологічні та технологічні основи модернізації системи підготовки вчителя / В. І. Бондар. - С .291
Бутенко В. Г. Актуальні проблеми дизайн-освіти та естетичного виховання молоді / В. Г. Бутенко. - С .302
Євдокімов, В. І. Нові педагогічні технології як засіб запобігання конфліктам і подолання їх у студентському середовищі / В. І. Євдокімов. - С .311
Терещук, Г. В. Суперечності і проблеми в організації навчального процесу у вищій школі в контексті інноваційних змін / Г. В. Терещук. - С .320
Лосюк, П. В. Поєднання профільного навчання старшокласників з трудовою підготовкою як нова дидактична система / П. В. Лосюк. - С .331
Миропольська, Н. Є. Методичний супровід процесу навчання художньої культури / Н. Є. Миропольська. - С .345
Локшина, О. І. Планування та оцінювання освітньої політики: генеза концептуальних поглядів зарубіжних вчених / О. І. Локшина. - С .355
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: У книзі вміщено праці членів Національної академії педагогічних наук України та науковців Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України з пріоритетних питань методології педагогічної науки, філософії освіти, історії педагогіки як наукознавчої дисципліни, розвитку особистості в сучасних освітньо\виховних середовищах, застосування інноваційних технологій в різних освітніх закладах. Розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, психологів, учителів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
Обкладинка
37.013.3
Л 73


    Локшина, О. І.
    Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / О. І. Локшина. - Київ : СПД Богданова А.М., 2009. - 404 с. - ISBN 978-966-2184-13-6 : 40.00 р.
УДК

Рубрики: Шкільна освіта--зміст--Європейський союз,  Освіта--шкільна--сучасна
Аннотация: Монографію присвячено проблемам теорії і практики добору та структурування змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу на тлі соціальних, економічних і педагогічних трансформацій другої половини ХХ - початку ХХІ століття. Для розробників освітньої політики, науковців, керівників освітніх установ, учителів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.

   Журнал

Підручник для Директора [Текст] : Журнал управлінської компетентності. - Київ : Плеяди. - Выходит ежемесячно
2004г. N 3/4
Зміст:
Процак, О. Самооцінювання роботи школи / О. Процак. - С.5-53.
Калита, В. Робота адміністрації навчального закладу з підготовки до проведення державної атестаційної експертизи / В. Калита. - С.54-61.
Локшина, О. Оцінювання ефективності роботи школи / О. Локшина. - С.62-78.
Прибылов, И. "Ох уж эти коварные анкеты" / И. Прибылов. - С.79-89.
Аттестация общеобразовательных учреждений. - С.90-93.
Болотов, В. Аттестация и оценка качества работы общеобразовательных учреждений / В. Болотов. - С.94-96.
Хокер, Д. Британские подходы к проблеме оценки и качества в образовании / Д. Хокер. - С.97-101.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2)
Свободны: ЧЗ (2)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.

   Журнал

Відкритий урок : Розробки, технології, досвід. Науково-методичний журнал. - Київ : Плеяди. - Выходит дважды в месяц
2004г. N 7/8
Зміст:
Локшина, О. Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів / О. Локшина. - С.13-23.
Іванов, О. Моніторинговий підхід у досягненні якості академічної освіти / О. Іванов. - С.27-29.
Мірошник, Н. Система моніторингу: практика впровадження / Н. Мірошник. - С.29-35.
Климович, Л. Від творчого керівництва навчально- виховним процесом до творчого учня / Л. Климович. - С.36-39.
Волгіна, Л. Організація телекомунікаційної проектної діяльності / Л. Волгіна. - С.39-43.
Ченцов, О. Застосування Інтернет-технологій в урочній та позаурочній діяльності учнів / О. Ченцов. - С.44-46.
Ковпак, С. Організаційно-педагогічне забезпечення профільної освіти / С. Ковпак. - С.46-48.
Жданова, Т. Розвиток валеологічної компетентності у сфері "Я і здоров'я" / Т. Жданова. - С.48-50.
Овчарук, О. Напрями реформування змісту освіти: загальноєвропейські підходи до формування компетентнісно орієнтованого змісту шкільної освіти / О. Овчарук. - С.54-57.
Локшина, О. Моніторинг якості освіти: міжнародний досвід, національні перспективи та регіональне бачення / О. Локшина. - С.58-62.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.

   Журнал

Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - Київ : "Педагогічна преса", 1995 - . - Выходит ежеквартально
2006г. N 4
Зміст:
Савченко, О. Теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти / О. Савченко. - С.2-6.
Волик, Л. Полікультурне суспільство як вид політичної субкультури / Л. Волик. - С.6-10.
Красняков, Є. Освітня політика як інструмент впливу держави на систему освіти / Є. Красняков. - С.11-13.
Сметанський, М. Суть виховання як складова педагогічного процесу / М. Сметанський. - С.14-17.
Локшина, О. Еволюція реформ шкільної освіти в країнах Європейського Союзу / О. Локшина. - С.18-22.
Воронка, Г. Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу шкіл післядипломної освіти / Г. Воронка. - С.27-28.
Оржеховська, В. Педагогіка здорового способу життя / В. Оржеховська. - С.29-32.
Лустенко, І. Школа як духовно-інтелектуальне середовище / І. Лустенко. - С.32-34.
Брижатенко, О. Можливості імітаційно-дидактичної гри у формування пізнавальної активності старшокласників / О. Брижатенко. - С.34-36.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.

   Газета

Управління освітою . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2001 - . - Выходит дважды в месяц
2007г. N 6
Зміст:
Сиротенко, Г. Навчання не за стандартом / Г. Сиротенко. - С.3-8.
Склярова, Г. Формування соціальної відповідальності учнівської молоді: із досвіду роботи з превентивного виховання вечірньої (змінної) ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №6 м. Білої Церкви / Г. Склярова, Л. Дудка. - С.15-25.
Правова освіта: програма факультативного курсу для 8-11-х класів. - С.26-30.
Локшина, О. Порівняльні дослідження як інструмент діагностики якості освітніх систем / О. Локшина. - С.2-5. (вкладка)
Лукіна, Т. Математична грамотність учнів: основні результати PISA / Т. Лукіна. - С.6-8. (вкладка)
Білик, В. досвід школи щодо організації методичної роботи / В. Білик. - С.9-16. (вкладка)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
10.

   Журнал

Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - Київ : "Педагогічна преса", 1995 - . - Выходит ежеквартально
2007г. N 1
Зміст:
Саух, П. Експлікативні зміни освітньої парадигми у контексті трансформацій науки / П. Саух. - С.2-7.
Павленко, А. Культурологічна система координат розвитку сучасної фізичної освіти в Україні / А. Павленко, Т. Попова. - С.7-12.
Топузов, О. Проблемна ситуація в теорії проблемного навчання / О. Топузов. - С.12-16.
Локшина, О. Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу / О. Локшина. - С.16-21.
Сороко, Н. В. Сучасні підходи до формування інформаційної та комунікаційної компетентностей учителів у країнах Східної Європи / Н. В. Сороко. - С.21-24.
Степашко, В. Матрична модель системи управління науково-дослідною роботою вищих навчальних закладів / В. Степашко. - С.24-29.
Липова, Л. Готуємося до профільного навчання / Л. Липова [и др.]. - С.29-34.
Інші автори: Малишев В., Замазкіна П., Перепелиця О.
Власов, В. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках історії / В. Власов. - С.34-38.
Євсєєва, О. До психічного здоров'я через навчальні завдання / О. Євсєєва. - С.38-41.
Ваховський, Л. Наратив у історико-педагогічному дослідженні: методологічний аналіз / Л. Ваховський. - С.42-45.
Лобода, С. Дискусія "Яким має бути педагогічний журнал" на сторінках часопису "Шлях освіти" (1920-1930 рр.) / С. Лобода. - С.45-50.
Сявавко, Є. Творча лабораторія Федора Івановича Науменка / Є. Сявавко. - С.50-54.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
11.

   Газета

Управління освітою . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2001 - . - Выходит дважды в месяц
2007г. N 8
Зміст:
Громовий, В. Країна. де освітніх чиновників називають кураторами / В. Громовий. - С.6-7.
Можар, О. Стимулювання навчально-пізнавальної активності старшокласників: механізм реалізації гуманістичного підходу в освіті / О. Можар. - С.11-15.
Алфімов, В. Модель творчої особистості ліцеїста / В. Алфімов. - С.16-23.
Лукіна, Т. Як учні застосовують свої знання в житті: природничо-наукова грамотність учнів: основні результати PISA / Т. Лукіна. - С.2-7. (вкладка)
Локшина, О. Дієвий інструмент забезпечення якості освіти у світі: оцінювання навчальних досягнень учнів / О. Локшина. - С.8-11. (вкладка)
Трещов, О. Соціалізація учнів: узагальнені результати моніторингових досліджень щодо діяльності нового типу АРК / О. Трещов, О. Полєнов, О. Мазалова. - С.12-16. (вкладка)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
12.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2007г. N 1
Зміст:
Бех, І. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане / І. Бех. - С.5-27.
Пархоменко, О. М. До питання оновлення парадигми виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка / О. М. Пархоменко. - С.28-34.
Совгіра, С. Організація проблемного навчання в курсі екології / С. Совгіра. - С.35-46.
Добрянський, І. Особливості, способи і прийоми організації активно-діалогічного навчання / І. Добрянський. - С.47-54.
Рудишин, С. Д. Професійна підготовка студентів-екологів як педагогічна проблема вищої школи / С. Д. Рудишин. - С.55-63.
Бабенко, К. Методика проведення семінару в групах магістрів на тему "Сучасні технології навчання у ВНЗ" / К. Бабенко. - С.64-69.
Корнійчук, О. Е. Математика як складова в розвитку мислення сучасного економіста / О. Е. Корнійчук. - С.70-78.
Бачинська, Є. Механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні / Є. Бачинська. - С.79-88.
М'ясоїд, П. А. До функціонально-генетичного визначення вчинку / П. А. М'ясоїд. - С.89-101.
Дідук, І. А. Психологічні чинники формування правових уявлень / І. А. Дідук. - С.102-113.
Коберник, О. М. Еволюція систем трудового навчання в умовах реалізації освітньої гвлузі "Технологія" / О. М. Коберник, Ю. С. Філімонов. - С.114-123.
Чорноус, О. В. Комплексне використання відеоінформації і натуральних засобів навчання в процесі формування навчально-організаційних умінь і навичок молодших школярів / О. В. Чорноус. - С.123-130.
Локшина, О. Європейська довідкова система як інструмент упровадження компетентнісного підходу в освіту країн-членів Європейського союзу / О. Локшина. - С.131-142.
Тарасова, Т. Досвід трудового самоствердження школярів у роки Великої Вітчизняної війни / Т. Тарасова. - С.143-148.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
13.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2007г. N 2
Зміст:
Кремень, В. Г. Якісна освіта в контексті загальноцивілізаційних змін / В. Г. Кремень. - С.5-17.
Зайчук, В. О. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики / В. О. Зайчук. - С.18-26.
Савченко, О. Теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти / О. Савченко. - С.26-33.
Ляшенко, О. І. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти / О. І. Ляшенко. - С.34-40.
Слюсаревський, М. Соціально-психологічний контекст питання якості освіти / М. Слюсаревський. - С.40-52.
Лукіна, Т. Загальні принципи та організаційні засади моніторингу як засобу управління якістю освіти на різних рівнях / Т. Лукіна. - С.52-60.
Локшина, О. Міжнародні порівняльні дослідження якості знань учнів як інструмент діагностики якості освітніх систем / О. Локшина. - С.60-70.
Совгіра, С. Актуальність екологічної освіти в сільській школі / С. Совгіра. - С.71-78.
Голобородько, О. А. Виховна функція діалогу в навчанні підлітків іншомовного спілкування / О. А. Голобородько. - С.79-88.
Драченко, В. В. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків на творах світової художньої культури / В. В. Драченко. - С.89-97.
Тернопільська, В. І. Виховання соціально-комунікативної культури в школярів: стратегія пошуку / В. І. Тернопільська. - С.98-105.
Кокарева, А. М. Навчання природничих дисциплін із застосуванням інформаційних технологій у моделюванні навчального процесу / А. М. Кокарева. - С.106-110.
Рудишин, С. Д. Про формування професійних знань студентів-екологів на засадах біологічної складової / С. Д. Рудишин. - С.111-118.
Чорноус, О. В. Використання засобів відеоінформації під час формування навчально-організаційних умінь і навичок у молодших школярів / О. В. Чорноус. - С.125-132.
Кривонос, І. В. До джерел української етнопсихології / І. В. Кривонос. - С.119-125.
Щербень, І. Ю. Американська сільська школа як культурно-освітній центр місцевої громади / І. Ю. Щербень. - С.133-138.
Добровольська, В. А. Деякі питання історії розвитку жіночої освіти Півдня України на початку ХХ ст. / В. А. Добровольська. - С.139-150.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
14.

   Журнал

Початкова школа : Науково-методичний журнал. - Київ : Преса України, 1969 - . - ISSN 0131-5358. - Выходит ежемесячно
2009г. N 12
Зміст:
Локшина, О. Зміст початкової освіти в країнах Європейського Союзу: спільні координати розвитку / О. Локшина. - С.1-5.
Пономарьова, К. Компетентнісний підхід до перевірки усних видів мовленнєвої діяльності молодших школярів / К. Пономарьова. - С.6-14.
Мацько, З. Орієнтовні завдання для перевірки мовних знань, умінь та навичок : (Українська мова, 2-4 класи) / З. Мацько. - С.14-17.
Уроки каліграфії та розвитку зв'язного мовлення, 3 клас. - С.17-19.
Швець, Д. Конспекти занять до підручника А. І. Мовчун, Л. І. Харсіка "Зарубіжна література" / Д. Швець, В. Соболь, Г. Тютюнник. - С.19-23.
Кульганик, Г. Корисні та шкідливі мікроби. Запобігання інфекційним хворобам : (Творчий інтегрований урок з "Основ здоров'я" , 3 клас) / Г. Кульганик. - С.23-28.
Любарська, Л. Оцінка художньо-творчих робіт учнів з образотворчого мистецтва / Л. Любарська, Л. Вовк. - С.28-31.
Руденко, І. Формування базових компетентностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва : (У контексті інтегрованої програми "Мистецтво") / І. Руденко. - С.31-35.
Тименко, В. Методика розробки електронних посібників з трудового навчання: технічної і художньої праці / В. Тименко. - С.35-41.
Клименко, Т. Авторська програма спеціального курсу "Казки східних слов'ян" для 3 класу / Т. Клименко, С. Черниш. - С.42-46.
Заторжинська, В. Рідний край : (4 клас) / В. Заторжинська. - С.47.
Казачінер, О. педрада "Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи подолання" / О. Казачінер. - С.51-52.
Скоробогатова, М. Особливості підготовки вчителів початкової школи України у післявоєнний період / М. Скоробогатова. - С.53-55. - Библиогр. в конце ст.
Смольська, Л. Формування життєвих компетенцій / Л. Смольська. - С.56-59.
Першина, Т. Козацькі забави : (До Дня збройних сил України) / Т. Першина. - С.60.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
15.

   Журнал

Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - Київ : "Педагогічна преса", 1995 - . - Выходит ежеквартально
2009г. N 4
Зміст:
Огнев'юк, В. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти / В. Огнев'юк. - С.2-6.
Алєксєєнко, Т. "Я - соціальне" та "Я - індивідуальне" в соціалізації особистості / Т. Алєксєєнко. - С.7-9.
Кушнір, В. Інноваційні підходи до розвитку творчих здібностей математично обдарованих учнів / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова. - С.9-16.
Локшина, О. До питання про сутнісні характеристики шкільного курикулуму / О. Локшина. - С.17-21.
Воронка, Г. Інформаційно-поліграфічне "забезпечення" навчального процесу у британських ВНЗ / Г. Воронка. - С.21-22.
Заблоцька, О. Концептуальна модель формування предметних компетенцій у студентів / О. Заблоцька. - С.23-28.
Литовченко, О. Виховання соціально компетентної особистості в позашкільному начальному закладі / О. Литовченко. - С.28-31.
Ткаченко, В. Умови діяльності соціального педагога в школі-інтернаті як джерело підвищення ефективності соціалізації вихованців / В. Ткаченко. - С.32-35.
Сухомлинська, О. Педагогічний дискурс ХIХ ст. - диференціація й інтеграція ідей / О. Сухомлинська. - С.36-41.
Пироженко, Л. Розвиток змісту початкової школи у середині 60-х-на початку 70-х роках ХХ ст. / Л. Пироженко. - С.41-46.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
16.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2010г. N 4
Зміст:
Ляшенко, О. І. Про концепцію тесту для виявлення хдібностей абітурієнтів / О. І. Ляшенко. - С.5-10
Чичановський, А. А. Методологічний аспект аналізу інновацій у системі освіти / А. А. Чичановський. - С.11-15
Химинець, В. В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти / В. В. Химинець. - С.15-24. - Библиогр. в конце ст.
Монастирний, А. П. Інформаційні технології підтримки педагогічних інновацій у системі освіти Республіки Білорусь / А. П. Монастирний, І. А. Дзюба. - С.25-30
Ткаченко, Л. І. Г.С. Сковорода про особистості і розвиток особистості: педагогічний підхід / Л. І. Ткаченко. - С.31-40. - Библиогр. в конце ст.
Галів, М. Д. "Актуальність-неактуальність" вивчення творчості А.С. Макаренка / М. Д. Галів. - С.40-51. - Библиогр. в конце ст.
Зубалій, М. Д. О.К. Анохін - розробник ранкової зарядки / М. Д. Зубалій. - С.51-56. - Библиогр. в конце ст.
Лосєва, Н. М. Роль навчальної лабораторії в методичному забезпеченні професійного зростання викладачів і студентів вишу / Н. М. Лосєва, Д. О. Бовт. - С.57-65
Єгорова, Є. Феномен емоційного вигорання та його прояви в професійній діяльності педагогічних працівників закладів профтехосвіти / Є. Єгорова. - С.66-74
Добровська, Л. М. Сутність професійної інформаційно-комп'ютерної діяльності сучасних фахівців інженерного профілю / Л. М. Добровська. - С.74-86. - Библиогр. в конце ст.
Вайнтрауб, М. Дидактичні засади формування змісту інтегрованих професій / М. Вайнтрауб. - С.86-91. - Библиогр. в конце ст.
Мітрясова, О. П. Проблеми комп'ютеризації навчання / О. П. Мітрясова. - С.93-99. - Библиогр. в конце ст.
Постовий, В. Г. Теоретико-методологічна детермінація конвергенції ентогенезу української сім'ї / В. Г. Постовий. - С.99-110. - Библиогр. в конце ст.
Курбатов, С. В. Університетські рейтинги та проблеми конкуренції елітних навчальних закладів у глобальному освітньому полі / С. В. Курбатов. - С.111-121. - Библиогр. в конце ст.
Локшина, О. І. До питання про релігійне знання в змісті освіти державних шкіл США / О. І. Локшина. - С.123-129. - Библиогр. в конце ст.
Бондар, Л. С. Особливості організації навчального процесу в державних гімназіях і реальних училищах (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Л. С. Бондар. - С.130-142. - Библиогр. в конце ст.
Павленко, Т. С. Вивчення інформаційних потреб освітян як чинник удосконалення формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського / Т. С. Павленко. - С.143-147
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
17.

   Журнал

Український педагогічний журнал . - Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2015 - . - Выходит ежемесячно
2015г. N 1
Зміст:
Кремень, В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Г. Кремень. - С.8-15
Топузов, О. М. Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів / О. М. Топузов. - С.16-27. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: європейська інтеграція, європейське освітнє середовище, загальна середня освіта
Тран, Дук Туан. Conception of textbook reorientation and modernisation in Vietnam after 2015 / Д. Т. Тран. - С.28-35. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: переорієнтація підручника, освіта В'єтнаму
Локшина, О. І. Порівняльна педагогіка в Україні у вимірі розвитку світової компаративістики / О. І. Локшина. - С.36-46
 л.слова: порівняльна педагогіка, педагогічна компаративістика, періодизація розвитку
Бібік, Н. М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті / Н. М. Бібік. - С.47-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: компетентність, компетенції, якість шкільної освіти
Бондар, В. І. Методологія та філософія наукового пізнання: подібність, відмінність, взаємозбагачення / В. І. Бондар. - С.59-68. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: методологія, наукова філософія, формальна логіка
Арцишевський, Р. А. Методологічні засади гуманістичної педагогіки / Р. А. Арцишевський. - С.69-76. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: гуманістична педагогіка, здібності, самовдосконалення
Мальований, Ю. І. Концептуальні підходи до формування зовнішньої структури змісту профільного навчання / Ю. І. Мальований. - С.77-84. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: профільне навчання, базові предмети, профільні предмети
Савченко, О. Я. Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися / О. Я. Савченко. - С.85-97. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: молодші школярі, уміння вчитися, полімотивованість учіння
Величко, Л. П. Дидактичний потенціал предметного тезауруса учня / Л. П. Величко. - С.99-106. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: тезаурус учня, дидактичні функції, навчання хімії
Голуб, Н. Б. Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі / Н. Б. Голуб. - С.107-118. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: особистісно орієнтоване навчання, діяльнісний підхід, компетентнісний підхід
Гупан, Н. М. Деякі суперечності змісту шкільного навчального курсу "Історія України" (7-й клас) / Н. М. Гупан. - С.119-125. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: шкільні підручники, суперечності змісту, історичні явища
Цимбаралу, А. Д. Modelling the educative process of the junior schoolchildren: a didactic aspect / А. Д. Цимбаралу. - С.126-136
 л.слова: педагогічне моделювання, освітній простір
Мацько, Л. І. Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно орієнтованої професійної підготовки філологів / Л. І. Мацько. - С.137-149. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: концептуально-стилістичний аналіз, дискурсний аналіз, поетична творчість
Гуржій, А. М. The peculiarities of fonning the content jf training manual on information technologies for the future teachers of arts & humanities / А. М. Гуржій, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський. - С.150-162. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: інформаційні технології, навчальний посібник, система навчання
Ільченко, В. Р. Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти / В. Р. Ільченко. - С.163-170. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: компетентність, компетентнісна модель освітньої галузі, інтеграція
Пометун, О. І. Педагогічні засади освіти для сталого розвитку в українській школі / О. І. Пометун. - С.171-182
 л.слова: освіта для сталого розвитку
Смагін, І. І. Особистісно орієнтоване і суб'єктивно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі / І. І. Смагін. - С.183-191. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: особистісно орієнтоване навчання, суб'єктоорієнтоване навчання
Спірін, О. М. Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України / О. М. Спірін, С. М. Іванова. - С.192-205. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: наукова електронна бібліотека, інформаційно-комунікативна підтримка наукової діяльності, наукова продукція
Курій, С. В. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів : бібліографічне дослідження / С. В. Курій. - С.206-214
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
18.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2015г. N 1
Зміст:
Ничкало, Н. Г. Професійний розвиток особистості: концептуальні засади і перспективи досліджень / Н. Г. Ничкало. - С.5-13. - Бібліогр. у кінці ст.
Родигіна, І. В. Філософські основи компетентнісного підходу в освіті / І. В. Родигіна. - С.14-20. - Бібліогр. у кінці ст.
Гуревич, Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку майбутніх фахівців / Р. С. Гуревич. - С.21-26. - Бібліогр. у кінці ст.
Радкевич, В. О. Професійний розвиток персоналу вітчизняних підприємств / В. О. Радкевич. - С.27-31. - Бібліогр. у кінці ст.
Васянович, Г. П. Гуманістичний вимір формування професійно важливих якостей у майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування / Г. П. Васянович. - С.32-37. - Бібліогр. у кінці ст.
Подолянчук, С. В. Комплексний підхід до моніторингу наукової діяльності структурних підрозділів педагогічних університетів / С. В. Подолянчук. - С.38-44. - Бібліогр. у кінці ст.
Рудишин, С. Д. Особливості формування в учнів початкової школи природничо-наукової картини світу / С. Д. Рудишин. - С.45-49. - Бібліогр. у кінці ст.
Помиткіна, Л. В. Розвиток готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень засобами відеолекторію / Л. В. Помиткіна. - С.50-56. - Бібліогр. у кінці ст.
Локшина, О. І. Напрями трансформацій середньої освіти країн Європейського Союзу в умовах викликів сучасності / О. І. Локшина. - С.57-63. - Бібліогр. у кінці ст.
Лук'янова, Л. Б. Світовий досвід та європейські тенденції законодавчого врегулювання освіти дорослих / Л. Б. Лук'янова. - С.64-69. - Бібліогр. у кінці ст.
Березівська, Л. Д. Державна політика в питанні диференціації організації та змісту шкільної освіти в Радянській Україні у період зародження демократичних змін (1985-1991) / Л. Д. Березівська. - С.70-78. - Бібліогр. у кінці ст.
Карпенко, О. В. Реалізація державної політики у сфері надання освітніх послуг вишами США / О. В. Карпенко, С. В. Тарнавська. - С.79-87. - Бібліогр. у кінці ст.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
19.

   Журнал

Початкова школа : Науково-методичний журнал. - Київ : Преса України, 1969 - . - ISSN 0131-5358. - Выходит ежемесячно
2015г. N 5
Зміст:
Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу : наказ від 14.02.2015 №1/9-71. - С.1
Мартиненко, С. Особливості індивідуального підходу до учнів у навчально-пізнавальній діяльності / С. Мартиненко. - С.2-5. - Бібліогр. у кінці ст.
Гордійчук, О. Концептуально-методичні основи роботи над мультфільмами в початковій школі як вимога часу / О. Гордійчук. - С.6-9. - Бібліогр. у кінці ст.
Сидорова, Н. Розвивальні творчі вправи на уроках / Н. Сидорова. - С.10-14. - Бібліогр. у кінці ст.
Тетеуца, М. У царстві рослин : урок з природознавства у 1 класі / М. Тетеуца. - С.15-17
Маліновська, О. Урок-конференція "7 чудес України" / О. Маліновська, Н. Голощук. - С.17-20
Веремійчик, І. Методичні розробки окремих уроків трудового навчання за новими підручниками (3 клас) / І. Веремійчик. - С.20-23
Ковальова, В. Відкритий урок-екскурсія у шкільний сад (2 клас) / В. Ковальова. - С.24-27
Печерська, Е. Формування музично-естетичної культури молодших школярів засобами духовної музики / Е. Печерська, О. Діаковська. - С.28-33. - Бібліогр. у кінці ст.
Колесникова, Ю. Формула успіху Ярослави Гринишак / Ю. Колесникова. - С.34-36
Локшина, О. Трансформаційні процеси в початковій освіті країн Євросоюзу: перспективні ідеї для України / О. Локшина. - С.37-39
Мельник, О. Розвиток електронних освітніх ресурсів для організації навчально-виховного процесу в системі початкової освіти / О. Мельник. - С.40-43
Богданець-Білоскаленко, Н. Праця, що очищає душу : до 140-річчя з дна народження Я.Ф. Чепіги / Н. Богданець-Білоскаленко. - С.44
Мовчун, А. Василь Симоненко, який був більшим за самого себе... / А. Мовчун. - С.45-50. - Бібліогр. у кінці ст.
Бондаренко, О. Врахування жанрової природи творів під час вивчення лірики в початкових класах / О. Бондаренко, В. Сиротенко. - С.51-54. - Бібліогр. у кінці ст.
Волошанюк, В. Формування здоров'язбережувальних технологій у початкових класах / В. Волошанюк. - С.55-57. - Бібліогр. у кінці ст.
Грошева, О. Перший раз у 5 клас / О. Грошева. - С.58
Семеній, Л. Казка - це диво, сповнене краси : урок літературного читання, 3 клас / Л. Семеній. - С.59-60
Подолянець, К. Використання унаочнення під час вивчення нумерації чисел у межах 100 у 1 класі / К. Подолянець. - С.60-61. - Бібліогр. у кінці ст.
Степанишина, І. Екскурсії в позаурочний час (з досвіду роботи) / І. Степанишина. - С.62-63
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
20.

   Продолжающееся издание

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського. - Выходит раз в два месяца
2015г. N 1
Зміст:
Адаменко, О. О. Особливості підготовки майбутніх викладачів математики до використання технологій педагогічної освіти / О. О. Адаменко. - С.11
Артюшин, Г. М. Теоретичні передумови розвитку професійної ідентичності співробітників Служби безпеки України / Г. М. Артюшин. - С.15
Бабкова, О. О. Методика експериментального дослідження ефективності впровадження структурно-функціональної моделі та реалізації організаційно-педагогічних умов щодо формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності / О. О. Бабкова. - С.21
Бартош, О. П. До проблеми теоретичної підготовки докторів соціальної роботи у Великій Британії / О. П. Бартош. - С.25
Бацуровська, І. В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті / І. В. Бацуровська. - С.31
Бородієнко, О. В. Порівняльний аналіз методик проектування моделі компетенцій в психолого-педагогічних дослідженнях / О. В. Бородієнко. - С.34
Бублик, А. Г. Толерантність як невід'ємна складова формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами / А. Г. Бублик. - С.40
Будник, А. А. Фоновые знания как способ восприятия художественного дискурса студентами-инофонами на начальном этапе обучения основам литературы / А. А. Будник. - С.44
Буздуган, О. А. Забезпечення позитивної мотивації в підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів / О. А. Буздуган. - С.49
Ваколюк, А. М. Становлення і розвиток ідей формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ ст.) / А. М. Ваколюк. - С.54
Варецька, О. В. Структура соціальної компетентності вчителя початкової школи / О. В. Варецька. - С.58
Волошенко, М. О. Аналіз феномена "підготовленість майбутнього соціального працівника" в аспекті профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки / М. О. Волошенко. - С.68
Гамза, А. В. Аналіз тексту - теоретико-практична основа розвитку мовлення в учнів початкових класів / А. В. Гамза. - С.72
Ганжа, М. В. Пошук нових перспективних форм взаємодії учасників естетико-виховного процесу / М. В. Ганжа. - С.75
Горбатюк, Р. М. Web-сайт у структурі інформаційного навчального середовища педагогічного університету / Р. М. Горбатюк. - С.80
Грицай, Ю. О. Фізичне виховання школярів та його направленість на формування здорового способу життя у педагогічному доробку В.О. Сухомлинського / Ю. О. Грицай, С. В. Бірюк. - С.86
Грудок-Костюшко, М. О. Упровадження інноваційних методів навчання у процес викладання української мови як іноземної / М. О. Грудок-Костюшко. - С.92
Грунська, О. В. Соціально-педагогічний портрет молодшого школяра як орієнтовна діяльність соціального педагога у формуванні соціально-адекватної поведінки / О. В. Грунська. - С.96
Гуменна, І. Р. Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна. - С.100
Данилюк, С. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в Інтернет-середовищі / С. С. Данилюк. - С.104
Демянчук, М. Р. Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу / М. Р. Демянчук. - С.108
Дирда, І. А. Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови / І. А. Дирда. - С.113
Драган, А. О. Розвиток міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного світу / А. О. Драган. - С.117
Іванчук, С. А. Форми взаємодії дошкільного закладу і сім'ї з економічного виховання дітей дошкільного віку / С. А. Іванчук. - С.121
Картава, Ю. А. Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті / Ю. А. Картава. - С.127
Кирилова, Л. О. Олімпіадний математичний рух як складова науково-дослідної роботи майбутніх економістів / Л. О. Кирилова, В. С. Малишко. - С.133
Княжева, І. А. Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" / І. А. Княжева. - С.137
Ковтун, О. В. Комунікативний підхід до фахової підготовки майбутніх перекладачів: від теорії до практики / О. В. Ковтун. - С.146
Койчева, Т. І. Дослідження корпоративної культури як феномена педагогічної науки / Т. І. Койчева. - С.148
Коношенко, С. В. Особливості соціального становлення підлітків-сиріт, які виховуються в школах-інтернатах / С. В. Коношенко. - С.154
Кончович, К. Т. Особливості формування готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій / К. Т. Кончович. - С.158
Копусь, О. А. Формування професійної компетентності студентів філологічних факультетів як лінгводидактична проблема / О. А. Копусь. - С.162
Короленко, В. Л. Моральне формування школярів в історико-педагогічній ретроспективі / В. Л. Короленко. - С.169
Кочубей, Т. Д. Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до XVI ст. / Т. Д. Кочубей. - С.173
Кошара, Ю. М. Педагогічне керівництво роботою учнів з погляду В.О. Сухомлинського / Ю. М. Кошара. - С.179
Кугай, М. С. Інтеграція географічних та екологічних знань у процесі підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів / М. С. Кугай. - С.184
Локшина, О. І. До питання про сутнісні характеристики освітніх стандартів зарубіжжя / О. І. Локшина. - С.189
Мельничук, І. М. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сетринської справи як складової професійної компетентності / І. М. Мельничук. - С.195
Мішедченко, В. В. Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю / В. В. Мішедченко. - С.201
Назарук, В. Л. Використання здоров'язберігаючих технологій у підготовці майбутніх лікарів / В. Л. Назарук. - С.206
Наконечна, О. В. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використанні арт-терапії в роботі з підлітками / О. В. Наконечна. - С.210
Наталевич, Н. П. Культура любові та формування сімейних взаємин / Н. П. Наталевич, Б. С. Скорик. - С.215
Нікора, А. О. Теорія аксіологічного підходу в освіті та практика його реалізації в процесі предметно-методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця / А. О. Нікора. - С.221
Олло, В. П. Наукові принципи та підходи до організації процесу формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти державної пенітенціарної служби / В. П. Олло. - С.226
Орлюк, О. В. Експериментальна методика навчання старшокласників регіональної історії в курсі історії України / О. В. Орлюк. - С.232
Остапйовська, І. І. Негативний вплив Інтернету на студентів педагогічних спеціальностей у процесі навчання / І. І. Остапйовська. - С.239
Половенко, Л. П. Сучасні тенденції удосконалення методології ефективного управління / Л. П. Половенко. - С.244
Польгун, К. В. Методи інклюзивного навчання математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун. - С.250
Поповський, Ю. Б. Особливості сприйняття розвитку творчості особистості засобами розумних технологій / Ю. Б. Поповський. - С.255
Прасол, Н. О. Особливості підготовки магістрів початкової освіти в умовах євроінтеграційних процесів / Н. О. Прасол. - С.260
Путіловська, Н. Б. З історії організації літнього відпочинку дітей: педагогічна практика С.Т. Шацького / Н. Б. Путіловська. - С.264
Романюк, С. З. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів у процесі професійно-практичної діяльності / С. З. Романюк. - С.268
Рябкіна, Л. М. Історико-педагогічний аналіз системи опіки над знедоленими дітьми на початку ХХ століття / Л. М. Рябкіна. - С.273
Самойленко, О. М. Історія становлення електронної педагогіки та її особливості / О. М. Самойленко. - С.278
Середа, І. В. Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти / І. В. Середа. - С.282
Сідун, М. М. Підвищення рівня мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів англійської мови засобами тестування / М. М. Сідун. - С.286
Сура, Л. Г. Ціннісне світовідношення молоді як педагогічна проблема / Л. Г. Сура, О. Д. Шевчук. - С.291
Сура, Н. А. Професійна іншомовна підготовка як складова вищої професійної освіти / Н. А. Сура. - С.296
Теличко, Н. В. Діалогічне мовлення на занятті іноземної мови як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання / Н. В. Теличко. - С.300
Тогочинський, О. М. Формування у майбутніх фахівців органів внутрішніх справ мотивації до набуття умінь та навичок соціальної взаємодії / О. М. Тогочинський. - С.304
Топчій, Л. С. Роль педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів гімназії / Л. С. Топчій. - С.309
Тулашвілі, Ю. Й. Математичні підходи до формування змісту навчання в системі професійної комп'ютерної підготовки осіб з порушеннями зору / Ю. Й. Тулашвілі. - С.315
Тямало, С. П. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційного центру / С. П. Тямало. - С.321
Фоміна, І. Л. Види вправ для формування розвитку мовлення студентів / І. Л. Фоміна. - С.325
Ха, Ту. Критерії формування здатності до саморегулювання у процесі вокального навчання як педагогічного феномену / Ту Ха. - С.328
Шинкаренко, Л. В. Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів / Л. В. Шинкаренко. - С.333
Шулик, Т. В. Вищі навчальні заклади Східної України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій половині ХХ ст. / Т. В. Шулик. - С.337
Яременко, Л. Суб'єкт і об'єкт позашкільної совіти: проблема взаємодії / Л. Яременко. - С.342
Відомості про авторів. - С.348
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-46 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей