Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (15)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (10)Наукової бібліотеки МНУ ім. В. Сухомлинського (10)Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=саморозвиток<.>)
Общее количество найденных документов : 293
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.
74
Н 34


    Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. III. - М. : МДПУ, 2000 - .
   Т. 1 / ред. В. Д. Будак. - 253 с. - ISBN 966-7895-00-9 : 3.50 грн
    Содержание:
Освіта на рубежі століть
Будак, В. Д. Учитель XXI століття: проблеми підготовки / В. Д. Будак. - С .5-11
Андрущенко, В. П. Розвиток освіти-актуальна проблема сучасного державотворення / В. П. Андрущенко. - С .11-18. - Бібліогр. у кінці ст.
Старовойт, Л. В. Проблеми впровадження ступеневої системи освіти в педагогічних навчальних закладах / Л. В. Старовойт. - С .18-24. - Бібліогр. у кінці ст.
Бех, І. Д. Виховні інваріанти у процесі розвитку особистості / І. Д. Бех. - С .24-34
Пєхота, О. М. Особістісно орієнтована педагогіка: концепції, моделі / О. М. Пєхота. - С .34-43. - Бібліогр. у кінці ст.
Журецький, Я. І. Взаємодія сім'ї та школи у прилученні учнівської молоді до української культури / Я. І. Журецький. - С .43-50. - Бібліогр. у кінці ст.
Алєксєєнко, Т. Ф. Проблема підготовки майбутнього вчителя до роботи із сім'єю / Т. Ф. Алєксєєнко. - С .50-55
Захарченко, В. Т. Проблеми професійного становлення сучасного вчителя / В. Т. Захарченко. - С .56-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Професійна освіта
Лейфура, В. М. Концепція математичної освіти для економічних спеціальностей вузів 1 і 2 рівня акредитації та класів економічного профілю / В. М. Лейфура, А. І. Воробйова. - С .65-75. - Бібліогр. у кінці ст.
Авшенок, Н. М. Підготовка вчителя з позиції гуманістичної парадигми освіти / Н. М. Авшенок. - С .75-82. - Бібліогр. у кінці ст.
Старєва, Г. М. Формування творчої активності майбутніх педагогів / Г. М. Старєва. - С .82-87
Олексюк, О. Є. Технологія цілепокладання як прийом формування творчого стилю життя майбутнього педагога / О. Є. Олексюк. - С .87-94. - Бібліогр. у кінці ст.
Середа, І. В. Курс "Основи педагогічної майстерності" з позицій професійного саморозвитку майбутнього вчителя / І. В. Середа. - С .94-100. - Бібліогр. у кінці ст.
Тихонова, Т. В. Професійний саморозвиток майбутнього вчителя інформатики: зміст експеріментального дослідження / Т. В. Тихонова. - С .101-111. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Грицай, Ю. О. Питання адаптайії випускників педагогічного вузу / Ю. О. Грицай. - С .111-115
Баріхашвілі, І. І. Становлення заочної освіти: історико-педагогічний аспект / І. І. Баріхашвілі. - С .116-123. - Бібліогр. у кінці ст.
Дидактика і технології навчання
Кіктенко, А. І. Упровадження курсу "Педагогічні технології" як засіб удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя / А. І. Кіктенко. - С .127-137. - Бібліогр. у кінці ст.
Любарська, О. М. Освіта як "Проектування життя і долі" людини / О. М. Любарська. - С .138-143. - Бібліогр. у кінці ст.
Єнтіс, Л. С. Особливості впровадження інноваційних програм у навчально-виховну діяльність сучасної вищої школи / Л. С. Єнтіс. - С .143-149. - Бібліогр. у кінці ст.
Халамендик, В. Д. Модульно-розвивальне навчання: теорія і досвід / В. Д. Халамендик, С. І. Дятлова. - С .149-162. - Бібліогр. у кінці ст.
Лощенова, І. Ф. Проблемне навчання / І. Ф. Лощенова. - С .163-168. - Бібліогр. у кінці ст.
Васильєва, Л. Я. Роль ігрових технологій у навчанні / Л. Я. Васильєва. - С .169-175. - Бібліогр. у кінці ст.
Баркасі, В. В. Професіно-педагогічний аспект рольової гри / В. В. Баркасі. - С .175-180. - Бібліогр. у кінці ст.
Білий, Ю. О. Зміна інформаційних технологій та її значення в розвитку освіти / Ю. О. Білий. - С .181-187. - Бібліогр. у кінці ст.
Домаскіна, М. А. Деякі педагогічні аспекти впровадження нових інформаційних технологій на прикладі університетської бази даних / М. А. Домаскіна. - С .188-192. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Лисиця, Г. Г. Засоби розвитку научуваності школярів / Г. Г. Лисиця, А. Г. Лисиця. - С .192-203. - Бібліогр. у кінці ст.
Яковлєва, С. М. Семінарські заняття як одна з форм здійснення нових підходів до викладання філософії / С. М. Яковлєва. - С .204-211. - Бібліогр. у кінці ст.
Багмет, А. М. Проблеми у запровадженні студенського самоврядування / А. М. Багмет, В. В. Бекова. - С .211-215. - Бібліогр. у кінці ст.
Вірозуб, С. М. Гуманізація навчально-виховного процесу в школах нового типу / С. М. Вірозуб. - С .215-220. - Бібліогр. у кінці ст.
Клименко, Л. О. Емоційно-естетичний аспект гуманітаризації навчання фізики у загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ / Л. О. Клименко. - С .220-229. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Педагогічна наука
Доп.точки доступа:
Будак, В.Д. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.489
П 11


    Пєхота, Олена Миколаївна.
    Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки вчителя [Текст] : 13.00.04 - Професійна педагогіка. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук / О.М. Пєхота. - Київ : [б. и.], 1997. - 52 с. - Б. ц.
ББК 74.489 + 74.204.21

Рубрики: Вища педагогічна освіта--індивідуалізація навчання,  Вчитель--індивідуальність
Кл.слова (ненормированные):
професійний розвиток та саморозвиток -- теоретична модель індивідуальності -- психолого-педагогічні умови -- педагогічні технології -- індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.204.2
П 31


    Пехота, Елена Николаевна.
    Индивидуальность учителя: теория и практика [Текст] : Учебное пособие для студентов и преподавателей педагогического института, учителей и слушателей ИУУ / Е.Н. Пехота. - Николаев : [б. и.], 1996. - 144 с. - (в пер.) : 6.96 р.
    Содержание:
Педагогика и психология становления индивидуальности учителя . - С .8
Гуманистический подход в подготовке учителя . - С .22
Теоретическаямодель индивидуальности учителя . - С .33
Индивидуальный компонент индивидуальности учителя . - С .44
Личностный компонент индивидуальности учителя . - С .60
Субъективный компонент индивидуальности учителя . - С .93
Профессиональный авторитет учителя . - С .114
ББК 74.204.2

Рубрики: Вчитель--професійне вдосконалення,  Вчитель--саморозвиток
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие представляет одну из первых попыток дать студенту педагогического института систематизированную информацию об особенностях и механизмах индивидуального развития учителя. Знакомство с содержанием пособия позволит ему глубже проникнуть и понять свой внутренний мир, очертаня "образа Я" и повысить продуктивность системы отношений с окружающим миром. Способствует развитию навыков самоанализа и развития индивидных, личностных и субъективных основ индивидуальности педагога. Изучение спецкурса является одним из путей формирования культуры индивидуальной профессиональной жизнедеятельности, выработки стратегий и тактик профессионального саморазвития учителем.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.100.58
Г 75


   
    Гра як життєво необхідна потреба дитини, засіб її саморозвитку та становлення особистості [Текст] = Гра і дитинство : тези доповідей та повідомлень науково-практичного семінару "Гра і дитинство". - Миколаїв : [б. и.], 1997. - 56 с. - Б. ц.
ББК 74.100.58 + 74.200 + 74.200.584.59

Рубрики: Гра--дитячий садок,  Гра--навчання,  Гра--виховання,  Гра--позашкільні заклади,  Діти--гра--саморозвиток,  Діти--гра--особистість

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.200
С 65


    Сорока, Г. І.
    Система педагогічної підтримки дітей в освіті [Текст] : методический материал / Г.І. Сорока. - Х. : Видавнича група "Основа", 2003. - 80 с. - (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип.11). - ISBN 966-8245-68-7 (в обкл.) : 5.13 р.
ББК 74.200

Рубрики: Освіта--педагогічна підтримка дітей,  Принципи виховання,  Педагогічна підтримка,  Особистісно орієнтована освіта--педагогічна підтримка
Кл.слова (ненормированные):
самоактуалізація -- самопізнання -- саморозвиток -- тьютор -- педпідтримка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
74.489
І 60


   
    Індивідуалізація підготовки вчителя: проблеми, досвід, перспективи. (До 85-річчя з дня заснування Миколаївського державного педагогічного інституту) [Текст] : збірник доповідей аспірантських читань 20 жовтня 1998 року / Ред. О.М. Пєхота. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 1998. - 48 с. - ISBN 966-7458-05-9 : 2.00 р.
    Содержание:
Пєхота, О. М. Індивідуалізація підготовки вчителя / О. М. Пєхота. - С .4
Тарасова, С. М. Довузівська підготовка майбутнього вчителя / С. М. Тарасова. - С .12
Голубєва, О. О. Індивідуалізація довузівської підготовки майбутнього вчителя в умовах педагогічного ліцею / О. О. Голубєва. - С .14
Гришкова, Р. О. Особистісний підхід у викладанні гуманітарних предметів у вузі / Р. О. Гришкова. - С .18
Тихонова, Т. В. Формування готовності майбутнього вчителя інформатики до професійного саморозвитку / Т. В. Тихонова. - С .23
Васильєва, Л. Я. Вплив мотивації на пізнавальну активність студента педвузу / Л. Я. Васильєва. - С .28
Баріхашвілі, І. І. Шляхи вдосконалення навчання студентів-заочників / І. І. Баріхашвілі. - С .31
Середа, І. В. Професійний саморозвиток вчителя в умовах професійно-педагогічної адаптації / І. В. Середа. - С .33
Богатирьов, К. О. Дидактичні умови формування готовності до професійного спілкування студента ВУЗу АПК / К. О. Богатирьов. - С .38
Ішмурат, В. В. Професійна компетентність вчителя в умовах адаптивної системи навчання / В. В. Ішмурат. - С .41
ББК 74.489

Рубрики: Підготовка вчителя
Доп.точки доступа:
Пєхота, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
88.8
К 64


    Кононенко, Е. Л.
    Чтобы личность состоялась [Текст] : научно-популярная литература / Е.Л. Кононенко. - Киев : Радянська школа, 1991. - 221 с. - ISBN 5-330-01353-4 : 7.33 р., 0.61 р.
ББК 88.8

Рубрики: Психологія дитяча,  Дитяча психологія,  Саморозвиток дитини

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74.489.85
Т 46


    Тихонова, Т. В.
    Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики [Текст] : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Т. В. Тихонова. - Киiв : Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, 2001. - 20 с.
ББК 74.489.85

Рубрики: Вчитель--педагогічна майстерність,  Вчитель--професійний саморозвиток,  Професійний саморозвиток--вчитель,  Вчитель інформатики,  Вища педагогічна освіта,  Майбутні педагоги--інформатика

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.204.6
Д 11


   
    Діагностика успішності учителя [Текст] : збірник метод. матеріалів для директорів і заступників директорів навчальних закладів, керівників шкіл / упоряд. Т. В. Морозова. - Харків : Веста: Видавництво "Ранок", 2007. - 160 с. - (Педагогічний пошук). - ISBN 978-966-08-2512-3 : 8.00 р.
    Содержание:
Вивчення та оцінка педагогічної діяльності вчителя та педагогічного колективу школи
Діагностика якості професійно-педагогічної діяльності вчителя
Діагностика дослідно-експериментальної роботи (ДЕР)
Вивчення та оцінка особистісних особливостей
Вивчення та аналіз педагогічного спілкування
ББК 74.204.6

Рубрики: Вчитель--діагностика--успішність,  Вчитель--успішність--діагностика,  Вчитель--самооцінка,  Вчитель--професійна діяльність,  Вчитель--саморозвиток,  Вчитель--професійне спілкування,  Спілкування--педагогічне,  Педагогічне спілкування,  Діагностика--педагогічна діяльність,  Педагогічна діагностика,  Вчитель--особистісні особливості,  Оцінювання--педагогічний колектив,  Педагогічний колектив--оцінювання
Аннотация: Ця книга надає різноманітні діагностичні матеріали з вивчення, аналізу, оцінки та самооцінки професійної діяльності вчителя. Більшість методик дає змогу визначити конкретні параметри цієї діяльності. Матеріали збірки допоможуть виробити правильний підхід і систематизувати роботу з розвитку та саморозвитку вчителя.
Доп.точки доступа:
Морозова, Т.В. \упоряд.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
Обкладинка
74в55
З-99


    Зязюн, Іван Андрійович (1938-2014).
    Філософія педагогічної дії [Текст] : монографія / І. А. Зязюн. - Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. - 608 с. - ISBN 978-966-353-085-7 : 60.00 р.
    Содержание:
Концептуально-методологічні та дидактичні підходи до наукових досліджень педагогічної освітньо-виховної проблематики. . - С .5-13
Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти . - С .13-41
Методологічна опора педагогічного наукового дослідження . - С .41-55
Моніторинг науково-педагогічного дослідження . - С .55-71
Класична і евристична дидактики про творчий поступ особистості . - С .71-84
Наукове осмислення освітнього простору культури в педагогічній теорії . - С .84-97
Інтеграційна функція культурної парадигми . - С .97-100
Свобода особистості у просторі педагогічної дії. . - С .113
Свобода діяльності суб'єктів учніння у цілепокладанні громадянської активності . - С .113-129
Структурні компоненти свободи особистості в умовах поступу її освідченості та вихованості . - С .129-146
Динаміка змісту поняття "свобода особистості" в координатах історико-філософських досліджень від античності доснашого часу . - С .146-163
Свобода особистості у філософії ірраціоналізму . - С .163-178
Свобода особистості у філософії екзистенцыалызму . - С .178-192
"Школа свободи": розвиток та саморозвиток творчих засад особистості . - С .192-218
Філософія особистісної свободи в теоретичних працях К. М. Вентцеля, С. І. Гессена . - С .218-241
Технології і техніки розвитку особистісної свободи суб'єктів учіння. . - С .247
Психолого-педагогічні механізми регуляції свободи особистості в умовах навчально-виховного процесу . - С .247-264
Базисні програми розвитку особистості свободи суб'єктів учіння . - С .264-296
Особистісна свобода суб'єктів учіння в координатах організаційних норм навчального процесу . - С .296-315
Прогноз поступу освітніх систем . - С .315-335
Андрагогіка: особистісний і професійний онтогенез . - С .335-347
Концептуальні підходи до педагогічної майстерності - стратегічної домінанти свободи суб'єктів учіння . - С .352
Мистецтво навчальної і виховної дії . - С .352-367
Педагогічна майстерність як технологія педагогічної дії . - С .367-381
Безсвідоме - активна сила художньої педагогічної творчості . - С .381-397
Якісні параметри підготовки вчителя як основний критерій педагогічної майстерності . - С .397-414
Особливості педагогічної дії в комп'ютерному середовищі . - С .414-430
Естетичні регулятиви педагогічної майстерності . - С .430-438
Синергетичні параметри педагогіки: необхідне і випадкове . - С .438-451
Педагогічна освіта: теоретичні пошуки і практичні результати . - С .454
Процеси модернізації сучасної педагогічної освіти в Україні . - С .454-467
Логізація особистісної моделі педагогічного світогляду . - С .467-482
Нові підходи до підготовки вчителя в Україні . - С .482-496
Вузівська підготовка вчителя до профільного навчання учнів старших класів . - С .496-526
Професійна роль кафедри педагогіки у підготовці майбутніх учителів . - С .526-541
Підготовка вчителів до процесу виховання як очікування відповідальної дії . - С .541-559
Гносеологічні та культурологічні виміри освітньої системи . - С .559-580
Неперервна освіта: концептуальні засадии, моделі, зміст та форми . - С .580-592
ББК 74в55

Рубрики: Філософія освіти,  Система освіти--удосконалення,  Система виховання--удосконалення,  Педагогічна освіта--сучасна,  Педагогічна майстерність,  Моніторинг дослідження,  Свобода особистості,  Вища освіта--педагогічна--Україна
Аннотация: У монографії досліджуються питання урівноваження протиріч і протилежностей у важливій сфері соціального життя і поступу — системі освіти та виховання, з її основною наскрізною ідеєю гармонійного розвитку особистості на засадах Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи, у цілепокладанні історичних і новітніх освітніх парадигм засобами філософської любомудрості, з використанням психолого-педагогічних і дидактичних закономірностей.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.
Обкладинка
74.03(4УКР)я73
В 55


    Вишневський, О. І.
    Теоретичні основи сучасної української педагогіки : Навчальний посібник / О. І. Вишневський. - 3-тє вид., доопрац. і доп. - Київ : "Знання", 2008. - 566 с. - ISBN 978-966-346-408-4 : 62.00 р.
    Содержание:
Педагогіка як наука, система педагогічних дисциплін і професія . - С .12
Педагогіка як наука
Базові педагогічні терміни і поняття
Система педагогічних дисциплін
Міжпредметні зв'язки педагогіки
Методи педагогічних досліджень
Педагогіка як професія
Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки . - С .26
Першопричина кризи
Людина у фокусі сучасних українських реформ
Нове соціальне замовлення
Педагогіка у вакуумі ідеалів
Вибір стратегії сучасної української педагогіки
Проблема повернення до традиційно-християнських засад
Національний характер освіти і виховання
Освіта і навчання
Загальні засади
Сучасна українська освіта і головні напрями її реформування . - С .48
Структура освіти
Головні особливості успадкованої Україною системи освіти
Концептуальні засади реформування освіти
Демократизація компонентів системи
На старті реформ
Процес едукації та шляхи його демократизації . - С .60
Поняття структури процесу едукації
Учень і вчитель як суб'єкти діяльності
Діяльність учня
Діяльність учителя
Педагогіка співробітництва
Інформативна функція процесу едукації . - С .70
Роль інформації у життєдіяльності людини
Знання, вміння, навички як рівні засвоєння інформації
Процес засвоєння інформації
Психолого-педагогічні передумови успішного формування навичок
Функції вчителя
Виховна функція процесу едукції . - С .70
Поняття виховання і вихованості
Виховна ситуація і процес формування поглядів, переконань та звичок
Виховні можливості уроку
Функції вчителя
Розвивальна функція процесу едукції . - С .94
Розвиток як аспект едукції
Задача як педагогічний засіб розвитку учня
Процес вирішення навчальних задач
Навчальна задача в контексті уроку
Зміст едукції та голвоні напрями його демократизації . - С .102
Поняття змісту едукції та підходи до його визначення
Діяльнісний компонент змісту едукції
Інформативний компонент змісту едукції
Реформування змісту освіти
Основні дидактичні принципи . - С .114
Поняття дидактичних принципів
Традиційний підхід у визначенні принципів дидактики
Нове соціальне замовлення і принципи дидактики
Процесуальні аспекти
Організаційні форми навчання . - С .124
Класно-урочна система
Удосконалення класно-урочної системи
Традиційні вимоги до уроку
Питання типології уроків
Сучасні вимоги до уроку
Позаурочні форми навчання
Діяльність на уроці: методи, форми і засоби . - С .135
Навчальна діяльність і проблема методів
Фронтальні форми роботи
Самостійна діяльність учнів
Засоби навчання
Передумови успішної діяльності учнів на уроці . - С .149
Формування мотивації навчання
Диференціація навчанна
Психологічний клімат на уроці
Організаційний аспект діяльності учнів на уроці
Профілактика труднощів
Контроль і оцінювання досягнень учнів . - С .163
Функції контролю
Види контролю
Особливості нової шкали оцінювання
Застосовування нової шкали оцінювання
Контроль досягнень учнів у контексті вимог освітніх реформ
Сучасне українське виховання та розвиток особистості
Загальні засади виховання і розвитку
Пошук системи . - С .176
Головні компоненти системии
Функції компонентів структури
Крах системи і пошуки Головного Ідеалу
Відновлення духовного поля
Людина в контексті традиційно-християнського виховання . - С .187
Людина як "витвір природи"
Людина-творіння Боже
Людина в контексті завдань сучасної української педагогіки
Віра і виховання . - С .197
Головна проблема виховання
Віра як форма пізнання
Християнська віра як передумова гармонії
Головний предмет християнської віри
Віруючі, "невіруючі" та атеїсти
"Не кожному духові вірте..."
Педагогіка у пошуках духовності
Естетичне прагнення як складова духовності
Духовність і моральне мужніння людини
Відродження віри
Системно-ціннісний підхід до визначення змісту виховання і розвитку . - С .217
Природа цінностей виховання і розвитку
Опредмечення цінностей
Система цінностей та напрями виховання і розвитку
Ідеологія в системі цінностей
Кодекс цінностей виховання і розвиитку
Чистота і гармонія цінностей у системі виховання і розвитку
Зміст виховання
Моральний аспект змісту виховання . - С .239
Повернення моралі
Походження моралі
Трактування моралі
Цінності морального виховання
Гуманізм
Національно-патріотичний аспект змісту виховання . - С .257
Двоєзначність терміна "національне виховання"
Нація і національна ідея
Дух нації
Цінності національно-патріотичного виховання
Націоналізм, шовінізм та "інтернаціоналізм" - світогляд і почуття
Патріотизм
Процес становлення національного самоусвідомлення
Український виховний ідеал
Національне як чинник виховання
Українське патріотичне виховання і національні меншини
Громадянський (цивільний) аспект змісту виховання . - С .284
Свобода як потреба і як обов'язок громадянина
Громадянське суспільство і держава
Громадянське суспільства і соціальний прогрес
На шляху до гармонії громадянського суспільства
Громадські вартості в українській традиції
Базові цінності сучасного громадянського суспільства
Родинний аспект змісту виховання . - С .308
Сім'я як елемент суспільного організму
Про поняття сімейного виховання
Двоєдина природа родини
Деякі традиційні особливості української родини
Ціннісні засади української родини
Деградація родинного життя і виховання
Повернення до традицій
Актуальні завдання сучасного родинного виховання
Валео-екологічний аспект змісту виховання . - С .338
Єдність людини і Природ. Людина - "споживач Природи"
Людина та її власне здоров'я
Види здоров'я
Головні чинники догліду за здоров'ям
Фізична культура і здоров'я
Особиста гігієна
У пошуках джерел здоров'я
"Нова модель здоров'я і хвороби"
До нових засад спілкування з Природою
Пізнання довкілля
Природа - виховник людини
Зміст розвитку
Концептуальні основи педагогіки розвитку . - С .374
Самовизначення педагогіки розвитку
Розвиток як предмет педагогіки
Етнопсихологічний аспект розвитку людини
Класифікація цінностей розвитку
Цінності розвитку особистості . - С .388
Життєспрямованість і мотивація життєдіяльності
Чинники усвідомлення й осмислення дії
Чинники динаміки й особливостей перебігу дії
Периферійні специфічні якості діяча
Характер як предмет педагогіки розвитку . - С .423
"Характерологія" - імператив нового соціального замовлення
Структура характеру
Ядро характеру
Периферія характеру
Становлення характеру: педагогічне трактування
Безхарактерність
Процес виховання і розвитку
Нове педагогічне мислення . - С .444
Від авторитаризму до партнерства
Гуманізм у педагогіці
Місія виховника
Педагогічне спілкування
З арсеналу традиційно-християнських поглядів
Чинники виховання та розвитку
Інститути виховання і розвитку . - С .469
Сім'я як головний інститут виховання та розвитку
Дошкілля і школа
Роль Церкви у вихованні й розвитку особистості
Методи виховання і розвитку . - С .488
Навчання цінностей
Метод переорієнтації зусиль вихованця
Метод приучування
Переконування і сугестія
Схвалення і осудження
Методи самовиховання і саморозвитку . - С .501
Самостійна діяльність
Духовний саморозвиток
Самовиховання і саморозвиток на основі прикладу
Долання перепон і труднощів
Розвиток самодисципліни і самоопанування
Статева стриманість
Моральний гарт характеру
Участь у доброчинній діяльнсоті й жертвованість
Зовнішні чинники виховання і розвитку . - С .521
Власна діяльність вихованця
Гра
Спорт
Рідна мова
Українознавство
Мистецтво
Засоби масової інформації
Громадське життя
ББК 74.03(4УКР)я73

Рубрики: Педагогіка--теоретичні основи,  Педагогіка--сучасна--Україна,  Виховання--християнський світогляд
Аннотация: У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя та учня. У пропонованому третьому виданні посібника враховано результати тривалої його апробації, а відтак глибше висвітлено педагогічні проблеми розвитку особистості.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 18. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2007. - 230 с. - 13.00 р.
    Содержание:
Пєхота, О. М. Якість вищої педагогічної освіти-умова інноваційного розвитку суспільства / О. М. Пєхота. - С .4-10. - Бібліогр. у кінці ст.
Баранова, О. В. Інноваційні технології в навчальному процесі вищої школи / О. В. Баранова. - С .10-15. - Бібліогр. у кінці ст.
Білюк, О. В. В. О. Сухомлинський та К. Д. Ушинський про вчителя-вихователя / О. В. Білюк. - С .16-24. - Бібліогр. у кінці ст.
Зуб, К. К. Інновації та традиції в організації виховної роботи зї студентами інститутів педагогічної освіти у сучасних умовах / К. К. Зуб. - С .24-29. - Бібліогр. у кінці ст.
Зубенко, Т. В. Комунікативне спрямовування педагогічної практики майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи / Т. В. Зубенко. - С .29-37. - Бібліогр. у кінці ст.
Казанжи, І. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до інноваційної виховної діяльності / І. В. Казанжи. - С .37-46. - Бібліогр. у кінці ст.
Кміта, Є. В. Сучасні психолого-психологічні підходи до викладання іноземних мов у ВНЗ авіаційного профілю / Є. В. Кміта. - С .46-55. - Бібліогр. у кінці ст.
Кожевнікова, Л. В. Впровадження особистісно орієнтованих систем і технологій у фізичне виховання студентів вищої школи / Л. В. Кожевнікова, А. Ю. Рускуліс. - С .56-63. - Бібліогр. у кінці ст.
Кузнецова, І. О. Професійний саморозвиток студента як супровід майбутньої педагогічної діяльності / І. О. Кузнецова. - С .64-69. - Бібліогр. у кінці ст.
Левченко, О. Ол. Формування фасилітативної компетентності студентів-психологів за умов впровадження інтерактивних технологій професійної підготовки / О. Ол. Левченко. - С .70-83. - Бібліогр. у кінці ст.
Макаренко, О. П. Виховання навичок звуковидобування та інтонаційної культури виконавця на клавішно-міховому музичному інструменті / О. П. Макаренко. - С .83-90. - Бібліогр. у кінці ст.
Марущак, В. С. Особливості організації суспільно-корисної праці учнів шкіл-інтернатів / В. С. Марущак. - С .91-99
Нікора, А. О. Підготовка майбутнього вчителя історії до формування морально-етичних цінностей учнів / А. О. Нікора. - С .99-107
Олексюк, О. Є. Студент як суб`єкт навчально-виховного процесу / О. Є. Олексюк. - С .107-116. - Бібліогр. у кінці ст.
Парфентьєва, І. П. Розвиток творчих якостей особистості засобами духовної музики / І. П. Парфентьєва. - С .117-122. - Бібліогр. у кінці ст.
Паршук, С. М. Професійно-особистісні якості майбутнього вчителя початкових класів / С. М. Паршук. - С .123-129
Прасол, Н. О. Умови формування комунікативно-мовленнєвої компетенції студентів / Н. О. Прасол. - С .129-134. - Бібліогр. у кінці ст.
Пруткая, Н. В. Пути оптимизации процесса обучения: синтез компьютерных и психокоррекционных технологий / Н. В. Пруткая. - С .134-140. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
П`ятницька-Позднякова, І. С. Професіоналізм викладача вищої школи в контексті модернізації освітянського простору / І. С. П`ятницька-Позднякова. - С .141-151. - Бібліогр. у кінці ст.
Раковська, М. А. Інтерактивний підхід до навчання іноземної мови студентів педагогічних ВНЗ / М. А. Раковська. - С .153-157. - Бібліогр. у кінці ст.
Ратовська, С. В. Дослідження з питань організації групової навчальної діяльності молодших школярів в західноєвропейських країнах і США / С. В. Ратовська. - С .158-166. - Бібліогр. у кінці ст.
Рехтета, Л. О. Теоретичні засадимотивації учіння студентів / Л. О. Рехтета. - С .167-172. - Бібліогр. у кінці ст.
Середа, І. В. Проблема естетичного виховання у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / І. В. Середа. - С .172-178. - Бібліогр. у кінці ст.
Січко, І. О. До питання про екологічну освіту / І. О. Січко. - С .178-184. - Бібліогр. у кінці ст.
Старєва, А. М. Підготовка майбутнього вчителя в умовах інноваційних процесів в шкільній суспільствознавчій галузі: технологічні й методичні аспекти / А. М. Старєва. - С .185-190. - Бібліогр. у кінці ст.
Столярова, Л. В. До проблеми практичної реалізації диригентської техніки майбутніми вчителями музичного мистецтва на практичних заняттях хорового класу / Л. В. Столярова. - С .191-197. - Бібліогр. у кінці ст.
Халамендик, В. Д. Педагогічна освіта Півдня України другої половини ХІХ - першої третини ХХ століття / В. Д. Халамендик. - С .197-212. - Бібліогр. у кінці ст.
Щербакова, О. Л. Педагогічні ідеї Я. Ф. Чепіги в сучасних дослідженнях / О. Л. Щербакова. - С .213-218. - Бібліогр. у кінці ст.
Якименко, П. В. Функціональні характеристики і рівні готовності вчителів-філологів до профільного навчання / П. В. Якименко. - С .219-223. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
ББК 74

Рубрики: Вища педагогічна освіта--освітні технології,  Вища педагогічна освіта--Інноваційні технології,  Вища педагогічна освіта--історія--Південь України, друга половина XIX ст.-перша третина XX ст.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.
74.04(4Фра)
З-99


    Зязюн, Л. І.
    Саморозвиток особистості в освітній системі Франції [Текст] : монографія / Л. І. Зязюн. - Миколаїв ; Київ : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2006. - 388 с. - ISBN 966-336-051-8 : 18.20 р.
    Содержание:
Напрями саморозвитку особистості . - С .11-48
Трансформативно-педагогічні теорії про розвиток і саморозвиток особистості: освіту - самоосвіту, виховання - самовиховання . - С .52-137
Конструктивістсько-психологічні, системні та класичні теорії про саморозвиток особистості . - С .140-191
Парадигми, цілі, стратегії саморозвитку особистості . - С .191-227
Моделі і технології професійного саморозвитку особистості . - С .227-270
Теоретичний внесок українських педагогів і психологів у розробку проблеми саморозвитку особистості в умовах глобалізаційних процесів . - С .270-343
ББК 74.04(4Фра)

Рубрики: Освіта--саморозвиток особистості--Франція,  Психолого-педагогічні дослідження--саморозвиток--Франція,  Особистість--саморозвиток--Франції
   Франція--освіта--особистість
Кл.слова (ненормированные):
саморозвиток -- самоосвіта -- самовиховання -- біо-епістемологічний напрям -- соціо-педагогічний напрям -- техніко-педагогічний напрям -- гуманістичні теорії -- соціокогнітивні теорії -- соціальні теорії -- трансцендентальні теорії -- культурологічна зумовленість освітніх моделей -- моделювання професійного саморозвитку

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського : збірник наукових праць. Вип.1.28. Розвиток педагогічної освіти в контексті цивілізаційних змін / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2010. - 224 с. - (Педагогічні науки). - 25.00 р.
    Содержание:
Кремень, В. Г. Інновація в контексті науки і освітньої практики = Инновация в контексте науки и образовательной практики / В. Г. Кремень. - С .5-11. - Библиогр. в конце ст.
Андрущенко, В. П. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ століття = Модернизация педагогического образования в соответствии с вызовами ХХІ века / В. П. Андрущенко, В. І. Бондар. - С .12-20
Зязюн, І. А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти = Образовательные парадигмы и образовательные технологии в измерениях философии образования / І. А. Зязюн. - С .21-27. - Библиогр. в конце ст.
Ничкало, Н. Г. Проблеми педагогічної освіти у діяльності наукових шкіл = Проблемы педагогического образования в деятельности научных школ / Н. Г. Ничкало. - С .27-36. - Библиогр. в конце ст.
Савченко, О. Я. Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу = Качество начального образования: содержание испособы влияния / О. Я. Савченко. - С .36-50. - Библиогр. в конце ст.
Потенга, Вітольд. Перебудова професійних компетенцій польських вчителів початкових шкіл = Перестройка профессиональных компетенций польских учителей начальных школ / В. Потенга. - С .51-57. - Библиогр. в конце ст.
Щербак, О. І. Неперервна професійно-педагогічна освіта: стан та перспективи = Непрерывное профессионально-педагогическое образование: состояние и перспективы / О. І. Щербак. - С .57-66. - Библиогр. в конце ст.
Будак, В. Д. Сьогодення Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського = Современность Николаевского государственного университета имени В. А. Сухомлинского / В. Д. Будак. - С .66-72
Пєхота, О. М. Якість вищої освіти - умова сталого інноваційного розвитку інституту педагогічної освіти = Качество высшего педагогического образования - условие стабильного инновационного развития института педагогического образования / О. М. Пєхота. - С .73-79. - Библиогр. в конце ст.
Солдатенко, М. М. Педагогічна майстерність учителя у контексті організації самостійної пізнавальної діяльності учнів = Педагогическое мастерство учителя в контексте организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся / М. М. Солдатенко. - С .80-85
Середа, І. В. Кафедра освітніх технологій: історія, сьогодення, перспективи розвитку = Кафедра образовательных технологий: история, соврменность, перспективы развития / І. В. Середа. - С .86-93. - Библиогр. в конце ст.
Ратовська, С. В. Дослідження європейських країн з теорії і практики організації групової навчальної ліяльності молодших школярів = Исследования европейских стран по теории и практике организации групповой учебной деятельности младших школьников / С. В. Ратовська. - С .94-104. - Библиогр. в конце ст.
Романишина, О. Я. Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів нематиматичних спеціальностей = Формирование информационной компетентности будущих учителей нематематических специальностей / О. Я. Романишина. - С .104-110. - Библиогр. в конце ст.
Єфімова, В. М. Проектна діяльність як компетентнісна основа професійної підготовки вчителів природнеичих дисциплін = Прэктная деятельность как компетентностная основа профессиональной подготовки учителей естественных наук / В. М. Єфімова. - С .111-119. - Библиогр. в конце ст.
Тарасова, С. М. Педагогічні технології рольового ігрового навчання у викладанні педагогіки = Педагогические технологии ролевого игрового обучения в преподавании педагогики / С. М. Тарасова. - С .119-124. - Библиогр. в конце ст.
Романчук, Н. О. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів в умовах особистісно орієнтованого освітнього середовища = Организация самостоятельной работы будущих инженеров-педагогов в условиях личностно ориентированной образовательной среды / Н. О. Романчук. - С .124-130. - Библиогр. в конце ст.
Єрмакова, І. П. Конкурс студентських наукових досліджень як складова системи НДРС в університеті = Конкурс студенческих научных исследований как составляющая системы НИРС в университете / І. П. Єрмакова. - С .131-137. - Библиогр. в конце ст.
Прасол, Н. О. Особливості застосування індивідуального навчального плану студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу = Особенности использования индивидуального учебного плана студентов в условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса / Н. О. Прасол. - С .138-143. - Библиогр. в конце ст.
Зубенко, Т. В. Моделювання підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи до реалізації комунікативного підходу = Моделирование подготовки будущего учителя иностранного языка начальной школы к реализации коммуникативного подхода / Т. В. Зубенко. - С .144-151. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Кузнецова, І. О. Професійний саморозвиток студентів - формування їх педагогічної майстерності = Профессиональное саморазвитие студентов - формирование их педагогического мастерства / І. О. Кузнецова. - С .152-159. - Библиогр. в конце ст.
Столярова, Л. В. Розвиток суб`єктивності майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами духовної хорової спадщини М. Лисенка = Развитие субъективности будущего учителя музыкального искусства средствами духовного хорового наследия Н. Лысенко / Л. В. Столярова. - С .159-166. - Библиогр. в конце ст.
Авраменко, К. Б. Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх учителів = Роль интерактивных технологий в содержании методической подготовки будущих учителей / К. Б. Авраменко, Г. Б. Жигадло. - С .167-172. - Библиогр. в конце ст.
Бєлікова, О. А. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього музиканта-педагога = Современные подходы к профессиональной подготовке будущего музыканта-педагога / О. А. Бєлікова. - С .173-183. - Библиогр. в конце ст.
Дячук, В. І. Формування життєвої компетентності особистості старшокласника та його підготовка до життєвого успіху = Формирование жизненной компетентности личности старшеклассника и его подготовка к жизненному успеху / В. І. Дячук. - С .183-189. - Библиогр. в конце ст.
Калініна, Л. А. Вплив театральної педагогіки на формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя = Влияние театральной педагогики на формирование педагогического мастерства будущих учителей / Л. А. Калініна. - С .189-196
Квітковська, Н. В. Психологічна підготовка майбутнього педагога у вищих навчальних закладах = Психологическая подготовка будущего педагога в высших учебных заведениях / Н. В. Квітковська, А. О. Трофимишина. - С .197-203. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Ящук, І. П. Поєднання теоретичної та практичної підготовки вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах України на початку ХХ століття = Сочетание теоретической и практической подготовки учителя в высших педагогических учебных заведениях Украины в начале ХХ века / І. П. Ящук. - С .204-214. - Библиогр. в конце ст.
Трегубенко, Т. В. Вплив мотиваційної спрямованості на формування професійної компетентності дільничних інспекторів міліції = Влияние мотивационной направленности на формирование профессиональной компетентности участковых инспекторов милиции / Т. В. Трегубенко. - С .215-221. - Библиогр. в конце ст. : табл.
ББК 74

Рубрики: Освіта--педагогічна,  Педагогічна освіта--вища,  Якість освіти,  Педагогічна освіта--якість
Доп.точки доступа:
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.
Обкладинка
88.52я73
Ф 33


    Федорчук, В. М.
    Тренінг особистісного зростання [Текст] : навч. посібник / В. М. Федорчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 250 с. - ISBN 978-617-673-276-1 : 75.00 р.
    Содержание:
Теоретичні й методичні основи проведення тренінгу особистісного зростання
Практика психологічного тренінгу
Програма "Тренінгу особистісного зростання"
ББК 88.52я73

Рубрики: Особистісне зростання--тренінг,  Психологічна грамотність
Аннотация: У навчальному посібнику систематизовано теоретичний і практичний досвід (ЧАСТИНА І і ІІ) проведення тренінгу особистісного зростання, спрямованого на самооцінку, самопізнання, самоприйняття, самовдосконалення, саморозвиток особистості. Крім теоретичного матеріалу для підвищення психологічної грамотності з групових форм роботи, в посібнику подана орієнтовна програма "Тренінгу особистісного зростання" (частина ІІІ), наповнена різними вправами, іграми, психотехніками, які розраховані на його засвоєння і практичне використання. Матеріали можна успішно використовувати для проведення тренінгу або окремих практичних занять з особистісного зростання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Вип. 1.47(114) / ред.: О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. - 346 с. - 50.00 р.
    Содержание:
Адаменко, О. О. Спецкурс "Особистісно орієнтована педагогіка В.О. Сухомлинського": концепція, зміст і завдання / О. О. Адаменко. - С .11. - Бібліогр. у кінці ст.
Айзікова, Л. В. Цінності в контексті кроскультурної взаємодії / Л. В. Айзікова. - С .15. - Бібліогр. у кінці ст.
Баубекова, Г. Д. Инновационные формы развития толерантности студентов / Г. Д. Баубекова [и др.]. - С .19. - Бібліогр. у кінці ст.
Другие авторы: Кирабаева Ш. А., Шакенова М. Т., Нурланов Е. Б.
Бех, І. Д. Принцип міжособистісно спільномірності В. Сухомлинського у вирішенні проблем толерантності / І. Д. Бех. - С .22. - Бібліогр. у кінці ст.
Бєлан, Г. В. Сучасні наукові підходи до вивчення спадщини В.О. Сухомлинського: типологічний концепт / Г. В. Бєлан. - С .26. - Бібліогр. у кінці ст.
Бойченко, О. І. В.О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх учителів початкових класів / О. І. Бойченко. - С .32. - Бібліогр. у кінці ст.
Борзих, О. О. Місце та роль пошуково-дослідницької діяльності учнів Павлівської середньої школи в контексті педагогіки діалогу (з досвіду В.О. Сухомлинського) / О. О. Борзих. - С .35. - Бібліогр. у кінці ст.
Борова, В. Є. Виховання у старших дошкільників толерантного ставлення до дітей з недоліками звукової культури мовлення / В. Є. Борова. - С .39. - Бібліогр. у кінці ст.
Бричок, С. Б. Педагогічна толерантність як складова професіограми учителя (актуалізація В.О. Сухомлинського) / С. Б. Бричок. - С .43. - Бібліогр. у кінці ст.
Васьківська, О. Є. Розвиток толерантності старшокласників засобами діалогу в контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського / О. Є. Васьківська. - С .47. - Бібліогр. у кінці ст.
Гергуль, С. М. Самоосвіта вчителя як основа педагогіки добра В.О. Сухомлинського / С. М. Гергуль. - С .53. - Бібліогр. у кінці ст.
Гончарук, В. А. Педагогіка добра В.О. Сухомлинського як основа сучасного родинного виховання / В. А. Гончарук. - С .59. - Бібліогр. у кінці ст.
Григоренко, Г. І. В.О. Сухомлинський про виховання ощадливого ставлення до світу цінностей в дітей дошкільного віку / Г. І. Григоренко, Р. П. Жадан. - С .63. - Бібліогр. у кінці ст.
Грицай, Ю. О. Педагогіка спілкування у спадщині В.О. Сухомлинського / Ю. О. Грицай. - С .66. - Бібліогр. у кінці ст.
Грона, Н. В. Формування комунікативної толерантності студентів педагогічного коледжу в лінгводідактичної спадщині В.О. Сухомлинського / Н. В. Грона. - С .70. - Бібліогр. у кінці ст.
Гузинець, О. В.О. Сухомлинський про інноваційні технології навчання / О. Гузинець. - С .75. - Бібліогр. у кінці ст.
Желан, А. В. Толерантні стосунки між вихователем і вихованцем / А. В. Желан. - С .79. - Бібліогр. у кінці ст.
Жорова, І. Я. Професіоналізм учителя у вимірі гуманної педагогіки В.О. Сухомлинського / І. Я. Жорова. - С .84. - Бібліогр. у кінці ст.
Изворска, Д. И. Формирование информационной компетентности студентов в обучении по прикладной математике посредством SaaS облачных услуг / Д. И. Изворска. - С .88. - Бібліогр. у кінці ст.
Йовенко, Л. І. Формування літературної сфери особистості в спадщині В.О. Сухомлинського / Л. І. Йовенко. - С .95. - Бібліогр. у кінці ст.
Казанжи, І. В. Виховання толерантної поведінки молодших школярів в освітньому просторі школи І ступеня / І. В. Казанжи. - С .100. - Бібліогр. у кінці ст.
Кан, Ю. Б. Особливості формування соціально-духовних цінностей студентів засобами фізичної культури / Ю. Б. Кан. - С .105. - Бібліогр. у кінці ст.
Кардаш, І. М. Розвиток творчої особистості дитини на засадах педагогіки добра В.О. Сухомлинського / І. М. Кардаш. - С .108. - Бібліогр. у кінці ст.
Карсканова, С. В. Толерантність: від історичного екскурсу до актуальності ідей В.О. Сухомлинського / С. В. Карсканова. - С .113. - Бібліогр. у кінці ст.
Кендзьор, П. І. Реалізація громадянознавчого підходу в системі полікультурного виховання / П. І. Кендзьор. - С .117. - Бібліогр. у кінці ст.
Кириченко, В. Г. Проблема дітячого дозвілля у творчій спадщині В.О. Сухомлинського / В. Г. Кириченко. - С .122. - Бібліогр. у кінці ст.
Киктенко, А. И. Потенциал духовности в творческом наследии В.О. Сухомлинского / А. И. Киктенко. - С .127. - Бібліогр. у кінці ст.
Кузнецова, О. А. Дослідження категорії "ставлення" у науковій спадщині В.О. Сухомлинського / О. А. Кузнецова. - С .132. - Бібліогр. у кінці ст.
Кузьменко, В. В. Толерантність як одна з моральних якостей забезпечення позитивного соціально-психологічного клімату суднового екіпажу / В. В. Кузьменко, М. І. Бабишена. - С .137. - Бібліогр. у кінці ст.
Куліш, Р. В. В.О. Сухомлинський про роль коллективних взаємин у формуванні толерантності особистості / Р. В. Куліш. - С .141. - Бібліогр. у кінці ст.
Куторжевська, Л. І. Інноваційна соціально-педагогічна діяльність в умовах сучасних інтернатних закладах освіти: педагогіка добра В.О. Сухомлинського в дії / Л. І. Куторжевська, О. А. Куторжевська. - С .148. - Бібліогр. у кінці ст.
Куторжевська, О. А. Формування толерантності як якості особистості засобами творів В.О. Сухомлинського в процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів до інноваційної діяльності / О. А. Куторжевська. - С .152. - Бібліогр. у кінці ст.
Кушнір, В. М. Досвід професіоналізації старших класів Павлиської середньої школи протягом 1956-1964 років / В. М. Кушнір. - С .157. - Бібліогр. у кінці ст.
Ликов, В. Н. Формування толерантності стосунків у школі в спадщині В.О. Сухомлинського / В. Н. Ликов. - С .162. - Бібліогр. у кінці ст.
Луценко, І. О. Діалог В. Сухомлинського з дитиною: секрети педагогічної майстерності / І. О. Луценко. - С .166. - Бібліогр. у кінці ст.
Макаренко, Л. В. В. Сухомлинський та виховання толерантності дошкільників під час слухання музики / Л. В. Макаренко. - С .170. - Бібліогр. у кінці ст.
Манькусь, І. В. Розвиток світоглядної компетентності майбутнього викладача / І. В. Манькусь. - С .174. - Бібліогр. у кінці ст.
Марецька, Л. П. Використання творів В.О. Сухомлинського на уроках української мови в процесі реалізації соціокультурної змістової лінії / Л. П. Марецька. - С .179. - Бібліогр. у кінці ст.
Михайлов, С. А. Философский анализ контекстов высшего образования / С. А. Михайлов. - С .184. - Бібліогр. у кінці ст.
Мхитарян, О. Д. Ідеї педагогіки добра й діалогу В.О. Сухомлинського в навчально-корекційній роботі вчителя літератури / О. Д. Мхитарян. - С .189. - Бібліогр. у кінці ст.
Недбаєвська, Л. С. В.О. Сухомлинський і вдосконалення фізичної освіти в загальноосвітній школі / Л. С. Недбаєвська. - С .194. - Бібліогр. у кінці ст.
Німич, Г. М. Позашкільлні навчальні заклади: до проблеми виховання особистості / Г. М. Німич. - С .198. - Бібліогр. у кінці ст.
Одайник, С. Ф. В.О. Сухомлинський про роль керівника навчального закладу у формуванні толерантності в суб'єктів освітнього процесу / С. Ф. Одайник. - С .203. - Бібліогр. у кінці ст.
Олексюк, О. Є. Толерантність як інструментальна цінність особистості успішної людини / О. Є. Олексюк. - С .207. - Бібліогр. у кінці ст.
Падерно, В. В. В.О. Сухомлинський: педагогічна ідентичність / В. В. Падерно. - С .211. - Бібліогр. у кінці ст.
Петрова, Т. Н. Активизация педагогического взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании детей младшего школьного возраста как актуальная социально-педагогическая проблема / Т. Н. Петрова. - С .214. - Бібліогр. у кінці ст.
Погромська, Г. С. Засади конструктивістських підходів до навчання в концепціях зарубіжних учених / Г. С. Погромська. - С .218. - Бібліогр. у кінці ст.
Прасол, Н. О. Педагогічна фасилітація у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів / Н. О. Прасол. - С .222. - Бібліогр. у кінці ст.
Ружевич, Я. І. Толерантність як один із принципів формування ціннісних орієнтацій учнів / Я. І. Ружевич. - С .226. - Бібліогр. у кінці ст.
Санівський, О. М. Проблема антеїзму у творчій спадщині В. Сухомлинського / О. М. Санівський. - С .231. - Бібліогр. у кінці ст.
Сафонова, І. Я. Розвиток математичної компетентності у старшокласників як шлях до формування всебічно розвиненої особистості / І. Я. Сафонова. - С .237. - Бібліогр. у кінці ст.
Середа, І. В. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського як засіб активізації самовиховання студентів / І. В. Середа. - С .241. - Бібліогр. у кінці ст.
Січко, І. О. Формування морально-етичних цінностей учнів у контексті педагогічних ідей В.О. Сухомлинського / І. О. Січко. - С .245. - Бібліогр. у кінці ст.
Слюсаренко, Н. В. Формування толерантності та поваги до жінки у спадщині Василя Сухомлинського / Н. В. Слюсаренко, О. В. Кохановська. - С .250. - Бібліогр. у кінці ст.
Стельмах, Н. В. Педагогічна культура як фактор розвитку особистості / Н. В. Стельмах. - С .255. - Бібліогр. у кінці ст.
Стеценко, Н. М. Виховання толерантності у студентів на засадах міжкультурного діалогу / Н. М. Стеценко. - С .261. - Бібліогр. у кінці ст.
Сургова, С. Ю. Толерантність як професійно важлива якість майбутніх соціальних працівників, які здійснюють превентивну діяльність / С. Ю. Сургова. - С .265. - Бібліогр. у кінці ст.
Тарасова, С. М. В.О. Сухомлинський про громадське виховання підлітків та сучасні проблеми виховання національно свідомих громадян / С. М. Тарасова. - С .269. - Бібліогр. у кінці ст.
Тимченко, А. А. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у викладанні історико+педагогічних дисциплін / А. А. Тимченко. - С .273. - Бібліогр. у кінці ст.
Фокіна, І. О. Організація шефської допомоги в умовах дитячої громадської організації / І. О. Фокіна. - С .277. - Бібліогр. у кінці ст.
Фунтікова, О. О. Ідея добра В.О. Сухомлинського як структуротворчий концепт толерантності підростаючого покоління / О. О. Фунтікова. - С .283. - Бібліогр. у кінці ст.
Хайрулліна, Ю. О. Компаративні технології у викладання дисциплін культурологічного спрямування / Ю. О. Хайрулліна. - С .288. - Бібліогр. у кінці ст.
Циганок, О. О. Концентр "Україна-мова" у педвгогічній спадщині В. Сухомлинського / О. О. Циганок. - С .291. - Бібліогр. у кінці ст.
Цимбалару, А. Д. Вчимося толерантності: уроки для стійкого розвитку / А. Д. Цимбалару. - С .295. - Бібліогр. у кінці ст.
Чумак, Л. В. Педагогіко-дидактичні положення професійної майстерності вчителя літератури у вимірі творчої спадщини В.О. Сухомлинського / Л. В. Чумак. - С .300. - Бібліогр. у кінці ст.
Шевчук, О. С. Психолого-педагогічні умови формування культури міжособистісних стосунків у процесі підготовки студентів до роботи з людьми / О. С. Шевчук, С. П. Шевчук, І. Т. Кіщак. - С .306. - Бібліогр. у кінці ст.
Шличек, О. Ю. Феномен правової свідомості майбутнього вчителя правознавства: формування та фактори попередження деформації / О. Ю. Шличек. - С .311. - Бібліогр. у кінці ст.
Щербакова, К. Й. Спільні ігри дошкільників як одна з умов виховання толерантності / К. Й. Щербакова. - С .318. - Бібліогр. у кінці ст.
Щербакова, Н. М. Виховання толерантності школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / Н. М. Щербакова. - С .322. - Бібліогр. у кінці ст.
Яблонська, І. П. Актульність педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в сучасних підходах до соціального розвитку дітей / І. П. Яблонська, Н. В. Рогальська. - С .326. - Бібліогр. у кінці ст.
Yakymenko, S. I. Formation of tolerant relations of primary school aged children / S. I. Yakymenko. - С .331
Янченко, Т. В. Педологія важкого дитинства у сучасних вимірах толерантності / Т. В. Янченко. - С .335. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Педагогіка--наукові праці
Аннотация: У збірнику наукових праць вміщено статті з актуальних проблем педагогічної науки. Зокрема розглянуто питання фоормування толерантності як якості особистості у європейському та вітчизняному освітньому просторі, педагогіку добра та педагогіку діалогу В.О. Сухомлинського в контексті ідеї толерантності, а також навчання й виховання у теоретичному та практичному аспектах. Видання адресоване науковцям, педагогам, вихователям-методистам, студентам педагогічних спеціальностей. Видання адресоване науковцям, педагогам, вихователям-методистам, студентам педагогічних спеціальностей.
Доп.точки доступа:
Савченко, О.Я. \ред.\
Сухомлинська, О.В. \ред.\
Нурланов, Е. Б.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.
Обкладинка
88.336-44
Н 22


    Наконечна, М. М.
    Допомога іншому: психологічні аспекти : Монографія / М. М. Наконечна. - Київ : Видавничий Дім "Слово", 2012. - 184 с. - ISBN 978-966-194-080-1 : 38.00 р.
    Содержание:
Феномен допомоги іншому як предмет теоретико-психологічного дослідження . - С .9
Емпіричне психологічне дослідження допомоги іншому . - С .29
Допомога іншому як умова й засіб особистісного зростання . - С .89
Загальні принципи розбудови психотренінгової програми : Додаток 1. - С .116
Програма тренінгу допомагаючих взаємин : Додаток 2. - С .122
ББК 88.336-44

Рубрики: Саморозвиток особистості--допомога іншому,  Мотивація допомоги іншому,  Допомога іншому--психологічна природа
Кл.слова (ненормированные):
контент-аналіз -- кореляційний аналіз -- самоактуалізація -- альтруїзм -- еггоїзм

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.
Обкладинка
37+141
В 20


    Васянович, Григорій Петрович (1945-).
    Вибрані твори у 7-ми т. : учебное пособие. Т.1. Філософія: навчальний посібник / Г. П. Васянович. - Львів : Норма, 2015. - 348 с. - ISBN 978-966-7775-38-4 : 80.00 грн
    Содержание:
Філософія. ЇЇ предмет і функції . - С .5-11
Світогляд і роль філософії в його формуванні . - С .11-16
Філософія стародавнього світу . - С .17-46
Виникнення філософії та її історичні типи . - С .17-25
Філософія Демокріта . - С .25-30
Філософія Сократа . - С .30-36
Філософія Платона . - С .36-42
Філософські погляди Арістотеля . - С .42-46
Філософія середніх віків . - С .47-60
Теоцентризм середньовічної філософії . - С .47-51
Філософія й теософія Августина Блаженного . - С .51-57
Філософія Томи Аквінського . - С .57-60
Філософія доби Відродження й Нового часу . - С .61-72
Гуманізм філософії Відродження . - С .61-64
Матеріалізм та ідеалізм у ХVII-XVIII ст. в Західній Європі . - С .65-72
Німецька філософія кінця ХVIII - початку ХІХ ст. . - С .73-82
Філософські погляди І. Канта . - С .73-77
Філософські погляди Г. Гегеля . - С .78-82
Сучасна світова філософія . - С .83-128
Філософська думка в Україні . - С .129-178
Філософія доби Київської Русі . - С .129-133
Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (XVI-XVII ст.) . - С .133-139
Григорій Сковорода - засновник української класичної філософії . - С .139-144
Практична філософія Григорія Сковороди . - С .144-148
"Філософія серця" Памфіла Юркевича . - С .148-153
Філософські ідеї Тараса Шевченка . - С .153-158
Філософські ідеї Івана Франка . - С .158-163
Ідея суспільного прогресу в творчості Михайла Драгоманова . - С .163-166
Філософсько-естетичні погляди Лесі Українки . - С .166-170
Філософські ідеї Дмитра Чижевського . - С .170-173
Ідеї державотворення та філософські історії В'ячеслава Липинського . - С .173-178
Буття світу і людини . - С .179-218
Філософський смисл проблеми буття і його основні форми . - С .179-183
Філософське вчення про матерію і єдність світу . - С .183-188
Рух як спосіб існування матерії . - С .188-193
Філософські категорії "простір" і "час" . - С .193-197
Сутність і структура людської діяльності . - С .197-201
Практика - основа всіх форм життєдіяльності людини . - С .201-205
Категорія "свідомість" . - С .205-210
Свідомість і мова . - С .210-213
Структура і форма свідомості . - С .213-218
Розвиток людського пізнання і людське пізнання розвитку . - С .219-240
Поняття розвитку . - С .219-223
Діалектика як наукова система та її альтернативи . - С .223-227
Закони діалектики і їх методологічні вимоги . - С .227-231
Категорії діалектики і їх роль у філософському осмисленні світу . - С .231-237
Сутність і принципи діалектичного процесу пізнання . - С .237-240
Суспільство й гуманістичний зміст історії . - С .241-264
Категорія "суспільство" . - С .241-244
Соціальна структура суспільства . - С .244-249
Саморозвиток суспільства . - С .249-251
Суперечність суспільного прогресу . - С .251-254
Рушійні сили розвитку суспільства . - С .254-259
Сучасні концепції історичного поступу людства . - С .259-264
Духовне життя суспільства . - С .265-299
Філософське поняття "духовність" . - С .265-269
Духовне виробництво і суспільна свідомість . - С .269-273
Суспільство і культура . - С .273-278
Духовна творчість і суспільство . - С .278-286
Культура і цивілізація . - С .286-290
Філософська концепція людини . - С .290-292
Особистість у соціально-історичному процесі . - С .292-296
Глобальні проблеми сучасності . - С .296-299
УДК

Рубрики: Філософія--навчальний посібник,  Філософія--історія,  Педагогіка--вибрані твори
Аннотация: У навчальному посібнику розглянуто онтологічні, гносеологічні та інші проблеми в історії світової та вітчизняної думки. Посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Філософія", створеної автором цієї праці, яка розрахована на студентів навчального закладу технічного профілю.

Доп.точки доступа:
Сковорода, Г.
Юркевич, П.
Шевченко, Т.
Франко, І.
Драгоманов, М.
Українка, Л.
Чижевський, Д.
Липинський, В.
Демокріт
Сократ
Платон
Арістотель
Тома, Аквінський
Августін, Блаженний
Кант, І.
Гегель, Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2005г. N 2
Зміст:
Сидоренко, С. І. Нова ініціатива ЮНЕСКО: етичні й моральні виміри для вищої освіти і науки / С.І. Сидоренко. - С.5-16.
Оржеховська, В. М. Сучасні орієнтири превентивної педагогіки / В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко. - С.17-24.
Бойко, О. П. Партнерство школи, сім'ї та органів самоорганізації населення у справі соціалізації молоді / О.П. Бойко. - С.25-33.
Чобітько, М. Індивідуальність студента в особистісно орієнтованому професійному навчанні / М. Чобітько. - С.34-41.
Зарубінська, І. Б. Синдром набутої безпорадності та його профілактика в студентів у процесі викладання іноземної мови / І.Б. Зарубінська. - С.42-47.
Буринська, Н. М. Навчальні завдання з хімії в контексті розвитку хімічної освіти в школі / Н.М. Буринська, В.І. Староста. - С.56-65.
Коберник, О. М. Педагогічний моніторинг як складова управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі / О.М. Коберник. - С.66-76.
М'ясоїд, П. А. Категорія практики у психології / П.А. М'ясоїд. - С.77-88.
Вєтохов, О. М. Психолого-педагогічна характеристика основних сучасних методичних підходів до навчання іноземних мов у школі / О.М. Вєтохов. - С.89-97.
Гребенюк, Г. С. Мотиви у структурі саморегуляції суб'єкта / Г.С. Гребенюк. - С.98-104.
Кривонос, І. В. Місце національного характеру серед інших етнопсихологічних понять / І.В. Кривонос. - С.105-115.
Пилипенко, Н. М. Вплив кризи професійного становлення на саморозвиток особистості / Н.М. Пилипенко. - С.116-126.
Заїченко, Н. В. Особливості позакласної роботи з учнівською молоддю у США / Н.В. Заїченко. - С.127-137.
Диба, С. Г. Основні тенденції розвитку скаутського руху в сучасному світі / С.Г. Диба. - С.138-148.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
20.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2007г. N 4
Зміст:
Радул, В. Соціальна зрілість особистості / В. Радул. - С.3-6.
Завіна, В. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів початкових класів / В. Завіна. - С.6-9.
Краснощок, І. Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього вчителя як складова педагогічної освіти / І. Краснощок. - С.9-11.
Мазур, Н. Зміст професійної культури викладача вищої школи / Н. Мазур. - С.12-14.
Монарьов, Р. Особливості вивчення категорії "соціально-професійна активність особистості майбутнього вчителя" / Р. Монарьов. - С.14-17.
Лебедик, І. Соціально-професійна комунікація як фактор розвитку професійної самореалізації студента / І. Лебедик. - С.17-20.
Квас, В. Самодостатність вузівських дисциплін для професійної підготовки студентів / В. Квас. - С.20-23.
Бабенко, Т. Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя історії / Т. Бабенко. - С.23-26.
Кушнір, В. Особливості гуманістичного аспекту педагогічного процесу / В. Кушнір. - С.27-30.
Наумець, О. Шляхи вдосконалення оцінки праці вчителів / О. Наумець. - С.30-32.
Дубінка, М. Психолого-педагогічні умови забезпечення ефективності міжособистісного спілкування / М. Дубінка. - С.33-36.
Ткаченко, О. Зміст етнопедагогічної компетентності вчителя-вихователя / О. Ткаченко. - С.36-38.
Кравцов, В. Теоретичні засади вивчення сутності методологічної культури вчителя / В. Кравцов. - С.39-41.
Довга, Т. Розвивальні завдання як засіб емоційного стимулювання учнів в умовах модернізації змісту початкового навчання / Т. Довга. - С.42-44.
Пасічник, Н. Формування економічної культури школярів як умова розвитку цивілізованих ринкових відносин / Н. Пасічник. - С.45-47.
Галета, Я. Особливості становлення особистості в умовах інформаційного суспільства / Я. Галета. - С.47-50.
Рацул, А. Порівняльна характеристика технологій навчання іноземних мов у другій половині ХХ століття / А. Рацул. - С.50-52.
Рацул, А. Педагогічні умови родинно-сімейного виховання дітей / А. Рацул. - С.53-56.
Савченко, Н. Українське мистецтво в полікультурному просторі / Н. Савченко. - С.56-58.
Таран, І. Вплив гуманізму та християнських моральних цінностей на становлення особистості молодшого школяра / І. Таран. - С.59-61.
Ликов, В. Ідея раннього залучення дітей до продуктивної праці в народнопедагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / В. Ликов. - С.62-64.
Філоненко, О. Роль позакласної роботи в системі трудового виховання І.Г. Ткаченка / О. Філоненко. - С.64-67.
Радул, О. Залучення дітей підліткового віку до праці у давніх слов'ян VI-ХIII ст. / О. Радул. - С.68-71.
Рацул, О. Особливості громадянського виховання у східнослов'янських народів / О. Рацул. - С.71-73.
Кравцова, Т. Теоретичні основи вивчення дитини представниками реформаторської педагогіки кінця ХIХ- початку ХХ ст. / Т. Кравцова. - С.74-76.
Дяченко, Т. Історія становлення та розвитку професії педагога вищої школи / Т. Дяченко. - С.76-78.
Гур'янова, О. У пошуках школи майбутнього / О. Гур'янова. - С.79-80.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей