Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=освітня діяльність<.>)
Общее количество найденных документов : 29
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-29 
1.

   Журнал

Education and pedagogical sciences. - Луганськ, 1922 - . - Выходит раз в два месяца
2013г. N 2
Зміст:
Роман, С. В. Сутність поняття "еколого-гуманістичні цінності" в структурі шкільної хімічної освіти / С. В. Роман. - С.5-13. - Бібліогр. у кінці ст.: 18 назв.
 л.слова: еколого-гуманістичні цінності, шкільна хімічна освіта
Самолюк, А. А. Інтенсифікація творчої роботи учнів молодших класів / А. А. Самолюк. - С.14-21. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: краєзнавча робота, творча активність, теоретичні підходи
Курило, В. С. Якість освіти в Україні: постановка проблеми та шляхи її вирішення / В. С. Курило. - С.22-25
 л.слова: якість освіти, компетентність педагога, управління якістю освіти
Смолінська, О. С. Культурно-освітній простір сучасного педагогічного університету та професіоналізм його випускників / О. С. Смолінська. - С.26-30. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: педагогічний університет, культурно-освітній простір, професіоналізм педагога
Димарський, Я. М. Тестування з аналітичної геометрії та шляхи його практичної реалізації / Я. М. Димарський, Я. П. Кривко. - С.31-36. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: тести, математична освіта, аналітична геометрія
Певна, С. Є. Основні підходи до викладання англійської мови в контексті формування суб'єктивної позиції студентів / С. Є. Певна. - С.37-42. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: мотивація, освітня діяльність, принцип
Пахомова, Н. Г. Принципи та умови інтеграції медико-психологічної й педагогічного складників професійної підготовки корекційних педагогів / Н. Г. Пахомова. - С.43-51. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: інтеграція, професійна підготовка, ресурсний підхід
Грабар, Е. В. Зміст тестових завдань із визначення рівня сформованості іншомовної компетенції школярів США / Е. В. Грабар. - С.52-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: валідність, говоріння, комунікативна компетенція
Климов, А. О. Закарбувалося в пам'яті моїй: спомини про видатного українського арабіста професора Вольфа Бейліса / А. О. Климов. - С.59-65. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: сходознавець, історик-арабіст
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2015г. N 8
Зміст:
Пугач, В. Е. Метафора как средство организации педагогического процесса / В. Е. Пугач. - С.3-10. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: метафора, мислення, інтеріоризація
Андреева, И. Г. Воспитательный потенциал естественнонаучного образования / И. Г. Андреева. - С.10-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: виховний потенціал, зміст освіти, наукова грамотність
Шимина, А. Н. Бюрократизация сферы образования / А. Н. Шимина. - С.16-21
 л.слова: освітні парадигми, освітня діяльність, компетентнісний підхід
Адамчук, Д. В. Социально-ролевые отношения "учитель-ученик" / Д. В. Адамчук, В. С. Собкин, Л. Е. Курнешова. - С.22-31
 л.слова: соціологія освіти, відношення "вчитель-учень", педагогічний авторитет
Гукаленко, О. В. Формирование российской идентичности и межнационального согласия средствами образования / О. В. Гукаленко. - С.31-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: глобалізація, багатокультурний світ, соціокультурна ситуація
Башиева, С. К. Формирование языковой компетентности в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики / С. К. Башиева, М. З. Улаков, Ж. М. Хамдохова. - С.40-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: соціолінгвістика, мовна компетенція, корреляційний аналіз
Ильичева, И. В. Проблема консолидации педагогического коллектива в условиях образовательного комплекса / И. В. Ильичева. - С.48-53. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: освітній комплекс, консолідація педагогічного колективу, управлінська модель
Шустова, И. Ю. Воспитание "от ребенка" / И. Ю. Шустова. - С.53-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: виховання, освітня ситуація, дитячо-доросла спільність
Тукиш, В. А. Интеграция православной культуры в региональную систему образования / В. А. Тукиш, Э. А. Чурсина. - С.58-63
 л.слова: гуманітарні православно-орієнтовані проекти, регіональна система освіти, православна культура
Клепиков, В. Н. Вариативная модель деятельности школьного социального педагога / В. Н. Клепиков. - С.64-71. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: соціальний педагог, соціально-орієнтована парадигма, варіативна модель
Кроев, Е. В. Участие учителей в становлении системы государственно-общественных отношений / Е. В. Кроев. - С.71-78. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: державно-суспільне управління освітою, вчителі-предметники, варіативні системи
Шудегов, В. Е. Законопроект о статусе педагогов в обществе / В. Е. Шудегов. - С.79-83
 л.слова: законопроект, законодавчі акти, соціальний статус педагогічного працівника
Проблемы и перспективы развития образования в Курской области : круглый стол. - С.84-111
Помелов, В. Б. США: формирование идеала прагматизма и деловитости / В. Б. Помелов. - С.112-121. - Бібліогр. у кінці ст.: 27 назв.
 л.слова: американська педагогіка, практицизм, діловитість
Запалацкая, В. Работа с одаренными детьми в контексте полисубъектного подхода / В. Запалацкая. - С.122-124
Пильская, М. Технология критического мышления н уроках русского языка / М. Пильская. - С.124-125
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2016г. N 4
Зміст:
Коваленко, В. С. Ідеї глобального еволюціонізму в курсі природознавства для старшої школи / В. С. Коваленко, Н. В. Стець. - С.3-5. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: еволюція, глобальний еволюціонізм, єдність природи
Момот, О. В. Формування іміджу майбутніх викладачів природничих дисциплін у магістратурі класичного університету / О. В. Момот. - С.6-11. - Бібліогр. у кінці ст.: 19 назв.
 л.слова: імідж викладача, природничі дисципліни, магістратура
Паляниця, О. В. Особливості змісту і структури навчально-методичних комплексів біологічних дисциплін / О. В. Паляниця. - С.12-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: навчально-методичний комплекс дисципліни, вища школа, біологічні дисципліни
Харченко, О. В. Види самостійної роботи студентів з фізичного виховання / О. В. Харченко. - С.16-17. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: самостійна позааудиторна робота, мультимедійні технології, комп'ютерні технології
Подозьорова, А. В. Спецкурс як засіб формування базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах / А. В. Подозьорова. - С.18-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: спецкурс, інформаційно-комунікативна компетентність, самостійна компетентність
Назаренко, Л. М. Концептуальна модель управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу та технологія її впровадження в управлінську практику / Л. М. Назаренко. - С.21-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: концептуальна модель, управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу, кваліметричний підхід
Ніколенко, Л. Т. Професійний розвиток педагогів у формальній, неформальній та інформальній освіті дорослих: історико-педагогічний аспект / Л. Т. Ніколенко. - С.25-27. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: професійний розвиток, формальна освіта, неформальна освіта
Кушнір, В. А. Необхідність введення понять "компетенція" і "компетентність" у професійній підготовці майбутніх учителів / В. А. Кушнір. - С.28-33. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: знання-уміння-навички, компетенції, компетентності
Таможська, І. В. На шляху професури: кар'єрні труднощі приват-доцентів дореволюційних університетів України / І. В. Таможська. - С.34-37. - Бібліогр. у кінці ст.: 19 назв.
 л.слова: приват-доценти, вакантні кафедри, доценти
Кундій, Ж. П. До питання участі провідних вітчизняних лікарів в освітньому процесі II половини ХIХ - початку ХХ століття / Ж. П. Кундій. - С.38-41. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: освітня діяльність, медична практика, лікар
Бочарова, О. А. Обдарований учень у Словаччині / О. А. Бочарова. - С.42-45. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: обдарованість, здібності, художня обдарованість
Фучила, О. М. Деякі аспекти організації освіти дорослих у пенітенціарних установах Фландрії (Бельгія) / О. М. Фучила. - С.46-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: Фландрія, освіта дорослих, пенітенціарні установи
Антонченко, М. О. Експертні системи як засіб формування якісних знань учнів з природознавства в загальноосвітній школі / М. О. Антонченко. - С.49-51. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: якісні знання, експертні системи
Смешнова, А. В. Інноваційні технології на уроках природознавства у старшій школі (досвід педагогів Пирятинської міської ради) / А. В. Смешнова. - С.52-54
 л.слова: інноваційні технології, природознавство, проектна діяльність
Армейський, О. С. Особливості організації навчання технологій у загальноосвітньому навчальному закладі / О. С. Армейський. - С.55-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: професійна компетентність, навчальний предмет "Технології", ергономічні технології
Зубань, В. М. Гончарство як вид декоративно-прикладного мистецтва в системі цінностей художньої культури / В. М. Зубань. - С.59-60
 л.слова: гончарне мистецтво, творча діяльність, глиняні вироби
Зубрицький, І. Я. Взаємодія школи і сім'ї з питань соціального виховання неповнолітніх на сторінках українського часопису "Учительське слово" (1912-1939 рр.) / І. Я. Зубрицький. - С.61-64. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: "Учительське слово", взаємодія школи та сім'ї, соціальне виховання
Крутенко, О. В. Створення ситуації причетності та ситуації успіху як запорука розвитку підростаючої особистості ( у контексті ідей О. Захарченка) / О. В. Крутенко. - С.65-68. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: авторська школа О. Захаренка, ситуація успіху, гуманізація навчально-виховного процесу
Роман, О. А. Stem-освіта як інноваційний інструмент навчанню робототехніки / О. А. Роман, О. В. Роман. - С.1-4 (вкладка)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2016г. N 4
Зміст:
Завалевський, Юрій. Тренди сучасної середньої освіти: цивілізаційний і національний контекст / Ю. Завалевський, І. Гавриш, А. Пугач. - С.3-8. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
 л.слова: третя індустріальна революція, шостий технологічний уклад, NBIC-технології
Бех, Іван. Принцип діяльності як інтегрований чинник цілісного розвитку особистості / І. Бех. - С.10-13. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: принцип діяльності, наукові знання, цілісний розвиток особистості
Прокопенко, Іван Федорович. Технологічні уклади та сучасна освіта / І. Прокопенко. - С.14-18. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: модернізація системи освіти, економіка знань, концепція технологічних укладів
Гриньова, Валентина Миколаївна. Модернізація національної освіти на засадах компетентнісного підходу: сутність і поняттєво-термінологічний апарат / В. Гриньова. - С.20-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: компетентність, компетенція, освітня діяльність
Альохіна, Лариса. Плекаємо майбутню еліту нації / Л. Альохіна. - С.24
Довженко, Тетяна. Підготовка вчителів проектних класів до організації педагогічної просвіти батьків / Т. Довженко. - С.26-30. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: родина, просвіта, батьківські збори
Доценко, С. Дидактичний потенціал компетентнісної моделі освіти у розвитку творчих здібностей учнів проектних класів "Інтелект України" / С. Доценко, В. Хайруліна. - С.32-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: компетентнісна освіта, креативність, таксономія Б. Блума
Таранік-Ткачук, Катерина. Шляхи вдосконалення суспільно-гуманітарної освіти у межах науково-педагогічного проекту "Інтелект України" в основній школі / К. Таранік-Ткачук. - С.39-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: суспільно-гуманітарна освіта, ментальний код, ментальний характер
Коваленко, Оксана. STEM-освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та США / О. Коваленко, О. Сапрунова. - С.46-49. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: освітня реформа, технологічний розвиток, STEM-освіта
Кириленко, Світлана. Поліфукціональний урок у системі STEM-освіти: теоретико-методологічні та методичні сегменти / С. Кириленко, О. Кіян. - С.50-54. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: ідентифікація, дивергентність, конвергентність
Даниленко, Георгій. Взаємодія навчального закладу і батьків щодо формування в академічно здібних учнів здоров'язбережувальної компетентності / Г. Даниленко, О. Щербакова, О. Щербаков. - С.55-59. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: здоров'язбережувальна компетентність, психічний розвиток дитини, психолого-педагогічна компетентність
Холтобіна, Олександра. Використання здоров'язбережувальних технологій на уроках у проектних класах "Інтелект України" / О. Холтобіна, К. Юр'єва, В. Зданюк. - С.60-64. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: здоров'я, здоров'язбережувальні освітні технології, здібні діти
Резван, Оксана. Шляхи вдосконалення професійної рефлексії вчителів проектних класів "Інтелект України" / О. Резван. - С.65-69. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: рефлексія, педагогічна рефлексія, проект "Інтелект України"
Ушмарова, Вікторія. Інноваційні форми підвищення рівня готовності вчителів до роботи зі здібними та обдарованими учнями / В. Ушмарова, Є. Бачинська. - С.70-75. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: коучинг, коуч-сесія, післядипломна педагогічна освіта
Шишенко, Валентина. Формування в учнів початкової школи позитивної мотивації до навчання: теоретичний аспект / В. Шишенко. - С.76-80. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: мотив, мотивація, початкова школа
Хмеленко, Л. В. У проекті "Інтелект України" вдало поєднано науку з педагогічною практикою / Л. В. Хмеленко. - С.79
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.


    Гузеев, В. В.
    Модели образовательной деятельности гуманитарной системы [Текст] / В. В. Гузеев // Педагогические технологии. - 2009. - N 3. - С. 10-16.
ББК 74.00

Рубрики: ГУМАНІТАРНА ОСВІТА
Кл.слова (ненормированные):
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ -- ДУХОВНА КУЛЬТУРА -- ВЧИТЕЛЬ

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Кандибур, Г.
    Школа, яка змінить світ: модель школи, що здатна допомогти всім дітям стати успішними і щасливими [Текст] / Г. Кандибур // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 96-98.
ББК 74.200

Рубрики: Виховна система--інноваційні школи
Кл.слова (ненормированные):
школи -- інноваційні школи -- особистісний потенціал дитини -- інтелектуально-розвивальна діяльність дитини -- освітня діяльність -- дослідницька діяльність -- мистецько-творча діяльність -- оздоровчо-спортивна діяльність -- відновлювальна діяльність -- опікунська діяльність -- суспільна-корисна праця -- суб'єктно-значуща діяльність

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Лернер, П. С.
    Обучение и образование: синонимы или разные понятия? [Текст] / П. С. Лернер // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога. - 2011. - N 6. - С. 18-24
ББК 74.202.05

Рубрики: Навчання,  Освіта,  Додаткова освіта,  Професійне навчання,  Дистанційне навчання
Кл.слова (ненормированные):
середні школи -- освітня діяльність -- технікуми -- інститути -- університети -- творчі вузи -- аспірантура -- докторантура -- ледарі -- трудівники

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Чечилова, Г.
    Бериславський педагогічний коледж: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] / Г. Чечилова // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2011. - N 11. - С. 52-55 . - ISSN 0131-6788
ББК 74.479.470.6(4Укр)

Рубрики: Коледж педагогічний--досвід роботи
Кл.слова (ненормированные):
початкова освіта -- дошкільна освіта -- освітня діяльність
Аннотация: У статті описано особливості діяльності Бериславського педагогічного коледжу. Висвітлюються напрацювання та здобутки навчального закладу впродовж вісімдесятирічного періоду його функціонування. Зосереджено увагу на таких аспектах діяльності, як виховна робота, проходження студентами педагогічної практики, організація культурно-масових заходів, робота творчих колективів, спортивна підготовка молоді.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Вагіна, Олена Миколаївна.
    Передумови розбудови української освіти в еміграції: політичні, етнічні, територіальні чинники [Текст] = Предпосылки развития украинского образования в эмиграции: политические, этнические, территориальные факторы / О. М. Вагіна // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2010. - Випуск 31. - С. 141-146. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
українська еміграція -- міжвоєнний період -- освітня діяльність
Аннотация: Охарактеризовано передумови розгортання широкої освітньої діяльності українських емігрантов в європейських країнах у міжвоєнний період. Проаналізовано чисельний, віковий, національно - територіальний склад українських емігрантів.
Охарактеризованы предпосылки развертывания широкой образовательной деятельности украинских эмигрантов в европейских странах в межвоенный период. Проанализирован численный, возрастной, национально - территориальный состав украиских эмигрантов.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Люсев, В. Н.
    Эвристические средства интеграции образовательной и профессионально-производственной деятельности [Текст] / В. Н. Люсев // Педагогическое образование и наука : Научно-методический журнал. - 2012. - N 1. - С. 81-86. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.5

Рубрики: Професійна освіта
Кл.слова (ненормированные):
інтеграція -- освітня діяльність -- професійно-виробнича діяльність -- інтеграція освіти і виробництва

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-29 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей