Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=соціальні норми<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.


    Губенко, О. В.
    Соціальна норма і соціальна творчість: соціально-психологічні проблеми формування нормативно-інституціальної культури суспільства [Текст] / О. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2009. - N 8. - С. 66-74.
ББК 88.5 + 88.4

Рубрики: Соціальна психологія--Соціальна поведінка,  Психологія--економічна,  Норми поведінки--соціальні,  Поведінка--економічна
Кл.слова (ненормированные):
соціальні норми -- нормативна культура -- недоліки офіційних норм поведінки -- інституціональна дихотомія -- нормативна криза -- девіантна соціальна реакція -- аномія -- конфлікт соціальних норм

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Трушкина, С. В.
    Модели материнства у женщин с нормальным и нарушенным родительским поведением [Текст] / С. В. Трушкина // Вопр. психологии : науч. журн. - 2010. - № 5. - С. 95-104. - Библиогр.: 16 назв. . - ISSN 0042-8841
ББК 88.56

Рубрики: Материнство--психологія,  Сімейна психологія--материнство
Кл.слова (ненормированные):
батьківське ставлення -- модель материнства -- ранній вік -- діадичні стосунки -- батьківські уявлення -- соціальні норми -- девіантне материнство
Аннотация: Аналізуються уявлення сучасних міських жінок про "нормальне материнство". Виявлено і описано моделі материнства у жінок, що мають дітей раннього віку. Визначено специфіку уявлень про норми материнства у жінок з девіантною батьківською поведінкою. На основі експериментального дослідження показано, що реалізація матір'ю тієї чи іншої моделі материнства відображається на особливостях психічного розвитку дитини і на емоційному стані обох членів діади.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Жидкова, Н.
    Як навчити учнів формулювати правові поняття [Текст] / Н. Жидкова // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал. - 2012. - N 2. - С. 34-38
ББК 74.266.7

Рубрики: Правознавство--викладання--правові поняття
Кл.слова (ненормированные):
соціальні норми
Аннотация: У статті подається методика поетапного формування вміння, спрямована на засвоєння учнями низки навчальних прийомів і вироблення власної орієнтовної системи дій. Подано модель розвитку вмінь із розподілом уроків відповідно до визначених прийомів та етапів їх формування.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Зобенько, Наталія.
    Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх / Н. Зобенько // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2012. - № 3. - С. 36-40. - Бібліогр.: 18 назв. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.6(4Укр)

Рубрики: Девіантна поведінка--неповнолітні,  Девіантна поведінка--підлітки
Кл.слова (ненормированные):
девіантна поведінка -- делінквентна поведінка -- кримінальна поведінка -- соціальні норми -- деструктивна поведінка
Аннотация: У статті розглядається сутність поняття "девіантна поведінка неповнолітніх" з урахуванням поглядів на це питання представників різних наук. Зазначено, що головним критерієм девіацій є умисне порушення норм, прийнятих у певному суспільстві.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Страцинська, І.
    Психологічний супровід у полікультурному і поліетнічному середовищі [Текст] / І. Страцинська // Психолог. - 2013. - N 2. - С. 13-16
ББК 88.58

Рубрики: Етнопсихологія--поліетнічне середовище
Кл.слова (ненормированные):
національний характер -- етнічний стереотип -- етноцентризм -- крос-культурні дослідження -- позиції культурного релятивізму -- принцип неупередженості -- ефект гомогенності "чужої" групи -- нація (етнос) -- групові норми і цінності -- соціальні норми -- норма взаємності -- норма соціальної відповідності -- просоціальна поведінка
Аннотация: Український психолог має постійно працювати над розширенням власного світогляду, г не лише в галузі наукової чи практичної психології, з огляду на полікультурність і поліетнічність сучасного світу.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Гангал, А. В.
    Інтеріорізація соціальних норм як складова соціалізації особистості і умова успішності її визнання = Интериоризация социальных норм как слагаемая социализации личности и условие успешности ее признания / А. В. Гангал // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 89. - С. 323-328. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
соціалізація -- соціальна адаптація -- соціальні норми -- соціальні цінності -- визнання -- особистість
Аннотация: Проаналізовано складну взаємозалежність процесів соціалізації, соціальної адаптації та інтеріоризації. Запропоновано доповнити традиційний підхід до цієї проблематики з позицій теорії соціальної дії, виходячи з позицій теорії соціальної комунікації. Важливе значення набуває розуміння інтеріоризації соціальних норм та її критична залежність від процедур визнання.
Проанализирована сложная взаимозависимость процессов социализации, социальной адаптации и интериоризации. Предложено дополнить традиционный подход к этой проблематике с позиций теории социального действия подходом с позиций теории социальной коммуникации. Важное значение приобретает понимание интериоризации социальных норм как критически зависимой от процедур признания.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Грицишина, Т. І.
    Соціалізація дітей старшого дошкільного віку як соціально-педагогічна проблема [Текст] / Т. І. Грицишина // Освіта та розвиток обдарованої особистості : щомісячний науково-методичний журнал. - 2016. - N 12. - С. 12-15. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 88.413-99 + 74.660.1

Рубрики: Психологія--дошкільний вік--соціалізація,  Соціалізація--дошкільник
Кл.слова (ненормированные):
соціалізація особистості -- соціум -- соціальний розвиток -- дошкільний вік -- соціальні норми -- соціальний досвід -- соціальні зв'язки -- соціальна адаптація
Аннотация: В статье социализация ребенка дошкольного возраста определяется как социально-педагогическая проблема в неразрывном процессе личностного развития ребенка, как она рассматривается в философской, социологической, психологической, культурологической, педагогической литературе. Также раскрыта сущность понятия "социализация" ребенка дошкольного возраста с точки зрения социальной педагогики и специфика социализация дошкольника под влиянием социального окружения.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей