Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74.04(4УКР)01<.>)
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-36 
1.
74.04(4УКР)01
П 78


   
    Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. - Київ : Видавництво Європейського університету, 2004. - 196 с. - 59.02 р.
    Содержание:
Журавський, В. С. Глобальні проблеми розвитку освіти та особливості їх прояву в Україні / В. С. Журавський. - С .5
Горбунова, Л. М. Законодавчо-нормативне супроводження приєднання України до Болонського процесу / Л. М. Горбунова. - С .9
Домніч, В. І. Головні принципи входження України в Європейський простір вищої освіти / В. І. Домніч. - С .11
Тимошенко, І. І. Формування системи навчання впродовж життя - стратегічний напрямок модернізації освіти / І. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. - С .18
Якименко, Ю. І. Якість освіти - головний принцип Болонської декларації / Ю. І. Якименко. - С .22
Головатий, М. Ф. Особливості входження України до Болонського процесу / М. Ф. Головатий. - С .27
Філософсько-методологічні та теоретичні проблеми розвитку освіти в умовах глобалізації
Тимошенко, З. І. Історико-політичні аспекти формування Болонського процесу / З. І. Тимошенко. - С .29
Корсак, К. В. "Білі плями" Болонського процесу та освіти України / К. В. Корсак. - С .37
Оніщенко, І. Г. Болонський процес і досвід країн заходу в підтримці студентів / І. Г. Оніщенко. - С .57
Драгомиров, В. В. Путь к Болонье. Взгляд из провинции / В. В. Драгомиров. - С .59
Зінченко, Т. В. Болонський процес, університети і професіоналізація вищої освіти / Т. В. Зінченко. - С .61
Кряжев, П. В. Болонський процес як нова модель державних освітніх реформ в епоху глобалізації / П. В. Кряжев. - С .63
Пархоменко, Т. С. Цивілізаційні витоки, перспективи і ризики Болонського процесу / Т. С. Пархоменко. - С .65
Поберезська, Г. Г. Болонський процес і перспективи його поглиблення / Г. Г. Поберезська. - С .69
Покотило, К. М. Самосвідомість як основа цілісного світорозуміння в умовах глобалізації / К. М. Покотило. - С .71
Терещенко, Ю. І. Методологія як основа фундаментальної підготовки майбутнього фахівця / Ю. І. Терещенко. - С .73
Ткаченко, М. Г. Гуманізація освіти в контексті глобалізації / М. Г. Ткаченко. - С .77
Ходаковський, О. В. Болонський процес і наукове забезпечення якості європейської вищої освіти / О. В. Ходаковський. - С .80
Проблеми взаємодії та регіоналізації
Астахова, Е. В. Болонский вектор в системе образования Украины: сочетание инноваций и традиций / Е. В. Астахова. - С .82
Дуднікова, І. І. Проблеми модернізації екологічної освіти України в контексті Болонського процесу / І. І. Дуднікова. - С .84
Kaufmann, Lon. The CHaltenges of Globalization and the Porporse of the Universit / L. Kaufmann. - С .92
Лондар, С. Л. Шляхи наближення змісту економічної освіти бакалавра з фінансів в Україні до зарубіжних освітних стандартів / С. Л. Лондар. - С .100
Третьяков, О. В. Становление научных школ приватных вузов - основа евроинтеграции / О. В. Третьяков. - С .108
Фурса, О. О. Проблема розвитку освіти в умовах глобалізації в контексті Болонського процесу / О. О. Фурса. - С .111
Євроінтеграція України: стан і перспективи
Медведев, В. А. О подготовительном этапе деятельности по модернизации образования в Украине в контексте Болонского процесса / В. А. Медведев. - С .114
Ліпський, П. Ю. Цілі вищої освіти України в контексті двох імперативів: необхідності євроінтеграції та переходу до сталого розвитку / П. Ю. Ліпський, Т. В. Тимочко. - С .118
Рассулова, Н. В. Інтеграція української вищої школи в загальноєвропейську систему / Н. В. Рассулова. - С .121
Смирнов, С. Н. Экономические аспекты евроинтегрирования новой ценностной системы украинского общества и личности в условиях глобализации / С. Н. Смирнов. - С .126
Освітня політика України в контексті Болонського процессу
Алексєєва, С. В. Освітня політика України в контексті Болонського процессу / С. В. Алексєєва. - С .129
Ризниченко, С. Т. Болонский процесс и модернизация образования / С. Т. Ризниченко. - С .132
Сухарников, Ю. В. Качество образования и рыночные отношения / Ю. В. Сухарников. - С .136
Приоритети системно-інституційної структуризації освіти України, визначення основних шляхів її модернізації
Корольова, Б. І. Науково-методичні засади впровадження кредитно-модульного навчання у вищій школі України / Б. І. Корольова. - С .139
Астахова, В. И. Нерперывное образование - стратегическое направление развития современных образовательных систем / В. И. Астахова. - С .147
Гайков, А. А. Качество образования в контексте Болонского процесса / А. А. Гайков. - С .150
Гаршнєв, Ю. Г. Оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі навчання / Ю. Г. Гаршнєв, П. І. Сікорський. - С .153
Лисенко, М. М. Психологія і підготовка викладачів до використання сучасних інформаційних засобів / М. М. Лисенко. - С .160
Харчук, Т. В. Роль і місце ВЗО недержавної форми власності у системно-інстуційній структуризації освіти / Т. В. Харчук. - С .162
Удосконалення інноваційних механізмів управління у сфері освіти
Грехов, А. М. Ідея університету. Європейський університет в Україні / А. М. Грехов. - С .166
Волобуєва, Т. Б. Шляхи удосконалення управління на рівні вищого навчального закладу / Т. Б. Волобуєва. - С .171
Приходченко, Т. А. Інноваційна діяльність недержавних вузів / Т. А. Приходченко. - С .174
Сікорський, П. І. До питання кредитно-модульної технології навчання / П. І. Сікорський. - С .177
Підсумковий документ конференції "Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу" . - С .188
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Болонський процес,  Освіта в сучасному світі,  Вища освіта--Україна,  Глобалізація освіти,  Регіоналізація освіти,  Модернізація освіти
Кл.слова (ненормированные):
євроінтеграція -- системно-інституційна структуризація освіти України

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.04(4УКР)01
Б 79


   
    Болонський процес: Нормативно-правові документи [Текст] : нормативный документ / Ред. З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко. - Київ : Видавництво Європейського університету, 2004. - 102 с. - 23.93 р.
    Содержание:
Про Національну доктрину розвитку освіти (Указ Президента України від 17.04.02№347/2002) . - С .5
Національна доктрина розвитку освіти . - С .6
Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2004 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.02 №1223) . - С .28
Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.03№5/5-4) . - С .34
Лист Міністерства освіти і науки України від 19.05.03№1/9-243 . - С .46
Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.04№48) . - С .47
Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.04№ 49) . - С .70
Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг. Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг. Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальеих закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.03№847) . - С .79
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Болонський процес,  Вища освіта в Україні
Аннотация: Видання містить нормативно-правові документи, накази та інструктивні листи Міністерства освіти і науки України щодо питань реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України. Для викладачів вищої і середньої школи та всіх, кого цікавить модернізація освіти в Україні.
Доп.точки доступа
Тимошенко, З.І. \ред.\
Оніщенко, І.Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.04(4УКР)01
С 83


   
    Стратегія реформування освіти в Україні [Текст] : Рекомендації з освітньої політики. - Київ : "К.І.С.", 2003. - 296 с. - ISBN 966-8039-28-9 : 17.00 р.
    Содержание:
Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти . - С .13
Рівний доступ дітей до початкової освіти . - С .43
Профільне навчання в старшій школі . - С .57
Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів . - С .83
Професійно-технічна освіта в системі освіти України . - С .111
Оцінювання ефективності роботи шкіл . - С .125
Проблема ефективного використання вчительських ресурсів . - С .129
Проблеми шкільного підручника . - С .175
Статистичні дані про систему середньої освіти України . - С .209
Фінансування освітніх послуг з місцевих бюджетів . - С .231
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Освіта--Україна,  Реформи--освіта--Україна,  Освітня політика--Україна
Аннотация: У книзі подано дослідження з аналізу освітньої політики в Україні. Пропонована публікація базується на світових підходах до визначення та розроблення вариантів розв'язання проблем освітнього сектора. Автори аналізують сучасні тенденції розвитку освіти ХХІ століття, окреслюють їх перспективність щодо впровадження, надають рекомендації. Основну увагу приділено таким ключовим напрямам реформування освіти: рівний доступ до якісної освіти, зміст та моніторинг якості, управління та фінансування. Книга призначена для розробників державної політики у галузі освіти, управлінців, педагогічних працівників, студентів та консультантів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
88.52
Ж 74


   
    Життєва компетентність особистості: від теорії до практики [Текст] : науково-методичний посібник / ред. І. Г. Єрмаков. - Запоріжжя : Центріон, 2005. - 640 с. - ISBN 966-8157-00-1 : 45.86 р.
ББК 88.52 + 74.04(4УКР)01

Рубрики: Психологія соціальна,  Життєва компетентність,  Компетентнісна педагогіка
Доп.точки доступа
Єрмаков, І.Г. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Максименко, С.
    Психологія торує шлях модернізації освіти [Текст] / С. Максименко // Дошкільне виховання. - 2005. - N1. - С. 3-5.
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Модернізація системи освіти
Кл.слова (ненормированные):
модернізація освіти -- демократизація -- освітні інновації -- самореалізація особистості
Аннотация: Принципи ефективності модернізації освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Романенко, М.
    Реформування освіти на селі: організаційно-педагогічні аспекти [Текст] / М. Романенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал. - 2007. - N 4. - С. 4-8.
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Реформування змісту освіти,  Сільська школа--реформування

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Сисоєва, С.
    Створення Національної системи кваліфікацій - проблема загальнонаціонального рівня [Текст] / С. Сисоєва // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2010. - N 6. - С. 7-13 . - ISSN 0131-6788
ББК 74.04(4Укр)01

Рубрики: Національна система кваліфікацій (НСК),  Національна рамка кваліфікацій (НРК)

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Корольов, Б.
    Національна рамка кваліфікацій України: світовий досвід і вітчизняні традиції [Текст] / Б. Корольов // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. - 2010. - N 51/52. - С. 4-5.
ББК 74.04(4Укр)01

Рубрики: Національна рамка кваліфікацій (НРК)--Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Дробноход, М.
    Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденцій розвитку глобалізованого світу [Текст] / М. Дробноход // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 13, N 4. - С. 7-17.
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Організація освіти--Україна
Кл.слова (ненормированные):
реформування освіти -- державні освітні програми -- апокаліптичні тенденції розвитку -- екологічний світогляд -- мораль -- духовність -- споживацтво -- виховання людини

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Шиян, О.
    Сучасна державна політика впровадження освітніх профілактичних програм у навчальних закладах України [Текст] / О. Шиян // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 13, N 4. - С. 26-31. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Організація освіти--Україна
Кл.слова (ненормированные):
ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА -- ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ -- профілактичні програми

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-36 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей