Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 304811 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74.489.478<.>)
Общее количество найденных документов : 211
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
88.69
Ц 61


    Цимбалюк, І. М.
    Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці [Текст] : навчально-методичний посібник / І.М. Цимбалюк. - 2-е вид. - Київ : ВД "Професіонал", 2004. - 150 с. - ISBN 966-8556-08-9 (в обкл.) : 12.00 р.
    Содержание:
Зміст професійної діяльності педагога . - С .9-12
Основні риси професійної педагогічної діяльності . - С .12-13
Організаторська й цільова діяльність . - С .13-15
Типологія стосунків у педагогічному процесі . - С .15-18
Роль особистості педагога у вихованні учнів . - С .18
Професійно-педагогічна спрямованість діяльності вчителя . - С .18-20
Індивидуально-психологічні властивості педагога . - С .20-23
Труднощі розуміння учнів . - С .23-35
Педагог як суб'єкт комунікації . - С .35-36
Психологічні особливості педагогічної комунікації . - С .36-38
Психологічна готовність педагогів до комунікації . - С .38-47
Професійно-функціональні ролі педагога як комунікатора . - С .47-53
Переконання як основний спосіб комунікативного впливу педагога . - С .53-59
Педагогічна техніка . - С .59-60
Поняття педагогічної техніки . - С .60-70
Управління емоційним станом . - С .70-71
Педагогічна цілеспрямованість . - С .71-72
Невербальні засоби педагогічної техніки . - С .72-74
Техніка педагогічного мовлення . - С .74-78
Навіювання у педагогічній праці . - С .78-79
Види навіювання . - С .79-80
Форми педагогічного навіювання й умови його ефективності . - С .80-82
Форми й умови ефективності педагогічного навіювання . - С .82
Навіювання і релаксація . - С .82-83
Взаємозв'язок переконання та навіювання . - С .83-85
Педагогічний такт . - С .85
Поняття педагогічного такту . - С .85-86
Умови оволодіння педагогічним тактом . - С .86-88
Педагогічні конфлікти і шляхи їх подолання . - С .88-89
Психологічні засади виникнення конфліктів у педагогічному процесі . - С .89-98
Динаміка педагогічних конфліктних ситуацій . - С .98-101
Особливості поведінки у конфліктних ситуаціях . - С .101-104
Управління конфліктами . - С .104-111
Міжособистісні стилі вирішення конфліктів . - С .111-117
ББК 88.69 + 74.489.478

Рубрики: Підвищення кваліфікації--педагоги,  Педагогічна психологія,  Педагогічна техніка,  Педагогічний такт,  Педагогічні конфлікти
Кл.слова (ненормированные):
Навіювання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.202.21
Ц 61


    Цимбалюк, І. М.
    Підвищення кваліфікації вчителя: розвиток творчих здібностей молодших школярів [Текст] : навчально-методичний посібник / І.М. Цимбалюк, Ю.В. Пелех. - Київ : ВД "Професіонал", 2004. - 222 с. - ISBN 966-8556-36-4 : 18.30 р.
    Содержание:
Психологічні особливості початкового етапу навчання . - С .10-13
Пізнавальний розвиток дітей молодшого шкільного віку . - С .13-15
Загальні поняття розумового розвитку школяра . - С .15-17
Значення трудової і навчальної діяльності для розумового розвитку школяра . - С .17-20
Розвиток психічних процесів . - С .20-35
Особистісний розвиток молодшого школяра . - С .38-39
Структура особистості . - С .39-44
Особичтісний розвиток у процесі спілкування . - С .44-46
Моральна регуляція поведінки молодших школярів . - С .46-53
Формування особистості школяра в ігровій діяльності . - С .53-57
Етичні зауваження як засіб психологічного впливу на особистість молодшого шкільного віку . - С .57-61
Роль вчителя у формуванні особистості учня . - С .61-63
Вплив навчання на особистість учня . - С .63-65
Розвиток творчого мислення дітей . - С .68
Що таке мислення . - С .69-70
Стадії творчого мислення . - С .70-76
Розвиток дійового та образного мислення . - С .79-91
Розвиток причинного мислення . - С .91-115
Розвиток евристичного мислення . - С .115-125
Діагностика творчого мислення . - С .125-144
Врахування психологічних особливостей молодшіх школярів у навчально-виховнеому процесі початкової школи . - С .144-147
Методики діагностики і корекції психічного розвитку школярів у навчально-виховному процесі . - С .147-152
Методики оцінки рівня розвитку мовлення у молодших школярів . - С .152-221
ББК 74.202.21 + 74.489.478 + 88.8

Рубрики: Творчі здібності--молодші школярі,  Розвиток творчих здібностей--молодші школярі,  Підвищення кваліфікації--педагоги
Доп.точки доступа:
Пелех, Ю.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.489.478
П 78


   
    Проблемы повышения профессиональной квалификации руководителей школ [Текст] : монография / ред. Е. П. Тонконогая. - М. : Педагогика, 1987. - 168 с. - (Образование. Педагогические науки. Общая педагогика). - (в пер.) : 2.92 р.
ББК 74.489.478

Рубрики: Підвищення кваліфікації--керівники шкіл,  Керівники шкіл--підвищення кваліфікації
Доп.точки доступа:
Тонконогая, Е.П. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74р7/П 79-577659

   
    Проектна діяльність учителя й учня початкової школи [Текст] : програма спецкурсу для вчителів початкової школи. - Київ : СПД Богданова А.М., 2008. - 28 с. - ISBN 978-966-96711-6-5 : 4.00 р.
ББК 74.489.478

Рубрики: Проектна діяльність--початкова школа--програма спецкурсу,  Педагогічне проектування,  Навчальний проект,  Вчитель--проектна діяльність

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.489.478
М 74


   
    Общетеоретические основы учебно-научно-инновационных комплексов как форм интеграции непрерывного педагогического образования [Текст] : учебное пособие к спецкурсу / сост. В. В. Арнаутов. - Волгоград : Перемена, 2002. - 133 с. - ISBN 5-88234-543-Х : 6.00 р.
    Содержание:
Методологические основы исследования УНИК как инновационной системы непрерывного педагогического образования . - С .4
Сущностная характеристика инновационных процессов в системе НПО . - С .4-17
Методологическое обоснование процесса моделирования УНИК как инновационной образовательной системы . - С .17-29
Концептуальные основы проектирования учебно-научно-инновационного комплекса . - С .29
Теоретико-методологические процедуры проективования УНИК как инновационной образовательной системы . - С .29-36
Формирование личности учителя как интегральная цель профессиональной подготовки УНИК . - С .36-46
Обоснование структурной организации УНИК как региональной системы НПО . - С .46-56
Проектирование и реализация содержания образования в условиях комплекса . - С .56
Особенности интеграции содержания образования в комплексе . - С .56-68
Содержание практической подготовки будущего педагога . - С .68-76
Инновационная деятельность педагогов и студентов как коллективного субъекта УНИК . - С .76
Процесс реализации профессионального становления будущего учителя как субъекта учебно-педагогического комплекса . - С .76-82
ОЭР кафедр по научно-методическому обеспечению целостности учебно-воспитательного процесса комплекса . - С .82-93
Кправление процессом развития УНИК . - С .93
Технология рефлексивного управления УНИК . - С .93-102
Мониторинговая деятельность по выявлению результативности функционирования УНИК как региональной системы НПО . - С .102-113
Положение об учебно-научно-инновационном компдексе . - С .118-121
Положение о кафедре Михайловского высшего педагогического училища (колледжа) . - С .121-126
Положение о производственной (педагогической) практике студента . - С .126
ББК 74.489.478

Рубрики: Безперервна освіта,  Освітні комплекси,  Післядипломна педагогічна освіта,  Підвищення кваліфікації--освіта,  Навчально-науково-інноваційні комплекси
Доп.точки доступа:
Арнаутов, В.В. \сост.\
Саранов, А.М.
Грачев, К.Ю.
Чулкова, А.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
74.489.478
М 74


   
    Модернизация управления учебно-научно-инновационным комплексом [Текст] : учебное пособие к спецкурсу / сост. В. В. Арнаутов. - Волгоград : Перемена, 2002. - 172 с. - ISBN 5-88234-554-5 : 6.00 р.
    Содержание:
Общие вопросы модернизации управления образованием . - С .4
. - С .4-14
Инновационный процесс как фактор модернизации системы образования . - С .14-26
Организационно-педагогические условия управления процессом модернизации в системе образования . - С .26
Инновационный потенциал как основа проектирования процесса развития УНИК . - С .26-36
Управление развитием организационной структуры УНИК . - С .36
Модернизация деятельности педагогов как коллективного субъекта УНИК . - С .53-67
Программа развития образовательного учреждения как основа управления процессом модернизации . - С .67
Разработка программы развития школы как способ модернизации организации . - С .67-79
Проектирование концептуальных основ. Миссия школы . - С .79-102
Управление программно-методическим обеспечением модернизации содержания образования развивающейся школы . - С .102-117
Экономическое обоснование УНИК: проблемы, решения, эффективность . - С .117
Экономическое обоснование создания Михайловского учебно-научно-инновационного комплекса . - С .117-125
Экономическое обоснование модели УНИК . - С .125-133
Основные положения концепции маркетинга в Михайловском УНИК . - С .133-140
ББК 74.489.478

Рубрики: Навчально-науково-інноваційні комплекси,  Освітні комплекси--управління,  Освіта--управління,  Освіта--модернізація управління,  Підвищення кваліфікації--освіта
Доп.точки доступа:
Арнаутов, В.В. \сост.\
Данильчук, В.И.
Саранов, А.М.
Сергеев, Н.К.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74.489.478
П 24


   
    Педагогический комплекс как региональная система непрерывного педагогического образования [Текст] : тезисы докладов научно-практической конференции. - Волгоград : Перемена, 2001. - 212 с. - ISBN 5-88234-499-9 : 8.90 р.
ББК 74.489.478

Рубрики: Безперервна освіта,  Освітні комплекси,  Післядипломна педагогічна освіта,  Освіта--педагогічна--післядипломна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74.489.478
А 84


    Арнаутов, В. В.
    Учебно-научно-педагогический комплекс как региональная система непрерывного педагогического образования: методология, теория, практика [Текст] : монография / В. В. Арнаутов. - Волгоград : Перемена, 2001. - 253 с. - (Непрерывное педагогическое образование). - ISBN 5-88234-528-6 : 12.00 р.
    Содержание:
Теоретико-методологические основы исследования учебно-научно-педагогического комплекса как инновационной системы непрерывного педагогического образования . - С .7
Методологические ориенторы исследования процесса моделирования УНПК как инновационной образовательной системы . - С .7-18
Становление УНПК в системе непрерывного педагогического образования . - С .18-37
Регионализация как главное условие развитие учебно-научно-педагогического комплекса . - С .37-51
Концептуальные основы проектирования учебно-научно-педагогического комплекса . - С .51
Теоретико-методологические процедуры проектирования УНПК как инновационной образовательной системы . - С .51-60
Формирование личности учителя как интегральная цель профессиональной подготовки УНПК . - С .60-82
Обоснование структурной организации УНПК как региональной системы НПО . - С .82-99
Функции УНПК в развитии региональной системы непрерывного профессионального образования . - С .99-109
Проектирование и реализация содержания образования в условиях комплекса . - С .109
Особенности интеграции содержания образования в комплексе . - С .109-122
Содержание практической подготовки будущего учителя . - С .122-134
Роль воспитательной системы УНПК в развитии целостной личности будущего педагога . - С .134-143
Развитие инновационного потенциала педагогов и студентов в условиях УНПК . - С .143
Инновационный потенциал как основа проектирования процесса развития УНПК . - С .143-152
Инновационная деятельность педагогов как коллективного субъекта УНПК . - С .152-165
Технология реализации профессионального становления будущего учителя как субъекта УНПК . - С .165-173
Управление прпоцессом развития УНПК . - С .173
Технология рефлексивного управления УНПК . - С .173-184
Экспертиза инновационных преобразований как аспект управления процессом развиития УНПК . - С .184-188
Мониторинговая деятельность по выявлению результативности функционирования УНПК как региональной системы НПО . - С .188-206
ББК 74.489.478

Рубрики: Неперервна освіта--педагогічні кадри--підготовка,  Освіта--управління,  Учбово-науково-педагогічний комплекс

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.489.478
З-36


   
    Засоби оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників: психолого-педагогічна складова (у системі підвищення кваліфікації освітян) / упоряд. В. І. Шуляр [и др.]. - Миколаїв : ОІППО, 2010. - 70 с. - 12.00 р.
ББК 74.489.478

Рубрики: Педагогічні кадри,  Педагогічна діяльність--оцінювання,  Оцінювання--педагогічна діяльність
Доп.точки доступа:
Шуляр, В.І. \упоряд.\
Ляхова, В.П. \упоряд.\
Капустеринська, Т.Д. \упоряд.\
Мельниченко, О.І. \упоряд.\
Крячко, Т.П. \упоряд.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
Обкладинка
74.489.478
У 80


    Устинова, Н.
    Розвиток творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти : монографія / Н. Устинова. - Херсон : Грінь Д.С., 2012. - 344 с. - ISBN 978-966-2660-53-1 : 43.00 р.
    Содержание:
Творча діяльність учителя як проблема наукових досліджень . - С .12
Питання розвитку творчості у філософії, психології, педагогіці та акмеології . - С .12
Загальнокультурна компетентність учителя як механізм реалізації його творчого потенціалу . - С .39
Огляд наукової літератури з проблеми дослідження . - С .47
Система післядипломної педагогічної освіти як вагома складова розвитку творчого потенціалу вчителя . - С .67
Характеристика системи післядипломної педагогічної освіти як освітнього середовища . - С .67
Роль системи післядипломної педагогічної освіти в розвитку творчого потенціалу вчителя . - С .84
Функції системи післядипломної педагогічної освіти в процесі розвитку творчого потенціалу вчителя . - С .101
Психолого-педагогічний процес розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної освіти . - С .112
Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти . - С .112
Мотивація креативного (творчого) розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти . - С .120
Формування вмінь учителів здійснювати інноваційну діяльність у процесі післядипломної педагогічної освіти . - С .126
Педагогічні інструменти розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної освіти . - С .142
Критерії визначення творчого потенціалу вчителя в процесі післядипломної освіти . - С .142
Технологічні особливості розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти . - С .171
Закономірності розвитку творчого потенціалу вчителя в процесі професійної діяльності . - С .181
Комплексна програма розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної освіти . - С .193
Мета, завдання та етапи педагогічного експерименту . - С .193
Діагностика вихідного рівня творчого потенціалу вчителів - слухачів курсів підвищення кваліфікації . - С .195
Упровадження моделі розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної освіти (формувальний експеримент) . - С .223
Шляхи та засоби розкриття й розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної освіти (педагогічні рекомендації) . - С .249
ББК 74.489.478

Рубрики: Підвищення кваліфікації--педагоги,  Післядипломна освіта--педагогічна,  Творчий потенціал вчителя--післядипломна освіта
Аннотация: У монографії вперше визначено та науково обгрунтовано роль післядипломної педагогічної освіти в процесі розвитку творчого потенціалу вчителя, особливості його (процесу) структури, функцій та організації; виокремлено критерії оцінки рівня готовності працівників до творчої професійної діяльності; створено й теоретично обгрунтовано динамічну модель розвитку творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти та комплексну програму її практичного втілення.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей