Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (6)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: ((<.>A=Степко, Михайло Филимонович $<.>)+(<.>A=Степко, М. Ф.$<.>)+)
Общее количество найденных документов : 19
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-19 
1.
74.04(0)
С 79


    Степко, Михайло Филимонович (1945).
    Болонський процес і навчання впродовж життя [Текст] : Монографія / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський. - Х. : Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2004. - 112 с. - ISBN 966-593-331-0 : 46.26 р.
    Содержание:
Болонський процес: створення європейського простору вищої освіти . - С .6
Коротка хронологія . - С .6-8
Magna Charta Universitatum . - С .8-10
Лісабонська конвенція . - С .10
Сорбонська декларація . - С .10-11
Болонська декларація "The Hiigher Area" . - С .11-13
Саламанське звернення . - С .13-14
Празький самміт . - С .14-15
Берлінська конференція . - С .15-17
Навчання впродовж життя: сучасне бачення . - С .17
Концепція навчання впродовж життя . - С .17-22
Навчання впродовж життя: виклик часу (за матеріалами семінару ЄОФ) . - С .22-32
Навчання впродовж життя у контексті Болонського процесу . - С .32-36
Велика хартія університетів. Болонья 18.09.1988 . - С .37-45
Конвенція про визнання кваліфікації з вищої освіти в Європейському регіоні. Лісабон, 11.04.97р. (Розділи, І,ІІ) . - С .45-53
Спільна декларація про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти чотирьох міністрів, які представляють Францію, Германію, Італію та Велику Британію. Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року . - С .53-61
Європейський простір вищої освіти. Болонська декларація від 19 червня 1999 р. Спільна декларація Міністрів освіти європейських країн . - С .61-69
Звернення Саламанської конференції європейських закладів вищої освіти. Формування європейського простору вищої освіти 29-30 березня 2001 р. . - С .69-79
До європейського простору вищої освіти. комюніке Празької зустрічі європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту 19 травня 2001 р. . - С .79-91
Створюючи європейський простір вищої освіти. Комюніке Берлінської конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту 19 вересня 2003 р. . - С .91-107
Деякі документи структур європейської комісії стосовно навчання впродовж життя . - С .107-109
ББК 74.04(0)

Рубрики: Болонський процес,  Вища освіта в Україні,  Післядипломна освіта,  Європейський простір вищої освіти,  Європейська система вищої освіти
Аннотация: Подано аналіз офіційних документів Болонського процесу. Наведено їх повні тексти в оригіналі (англійською мовою) та в перекладі на українську мову. Розглянуто концепцію навчання впродовж життя у сучасному баченні цього явища і в контексті Болонського процесу. До монографії додається диск з текстами богатьох європейських документів стосовно Болонського процесу та навчання впродовж життя. Для науково-педагогічних працівників системи вищої освіти, студентів і аспирантів вищих навчальних закладів України.
Доп.точки доступа
Клименко, Б.В.
Товажнянський, Л.Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.5. Вища освіта. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 392 с. - ISBN 978-966-644-217-1 : 42.00 р.
    Содержание:
Андрущенко, В. П. Майбутнє університетів ХХІ століття: спроба прогностичного аналізу / В. П. Андрущенко. - С .11
Степко, М. Ф. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти: можливості та доцільність їх реалізації в Україні / М. Ф. Степко. - С .30
Луговий, В. І. Оптимізація вищої освіти: робота над системними помилками / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова. - С .46
Голубенко, О. Л. Європейські метаструктури кваліфікацій для сфери освіти / О. Л. Голубенко, Т. Ю. Морозова. - С .61
Мазаракі А. А. Європейський формат управління конкурентоспроможністю вищого закладу освіти / А. А. Мазаракі. - С .74
Горобець, Ю. І. Проблеми формування університетів "Світового класу" / Ю. І. Горобець, С. М. Порєв. - С .93
Бакіров, В. С. Ідентичність і соціокультурне призначення університетів у "суспільстві знань" / В. С. Бакіров. - С .106
Грищенко, І. М. Деякі економічні аспекти підвищення якості вищої освіти / І. М. Грищенко. - С .121
Глузман, О. В. Ідеї університетської освіти у контексті світової та європейської цивілізації / О. В. Глузман. - С .132
Балабанов, К. В. Модернізація вищої освіти України в умовах євроінтеграції (на прикладі діяльності Маріупольського державного університету) / К. В. Балабанов. - С .143
Пархоменко, В. Д. Роль інформації і знання у вихованні нової свідомості людини / В. Д. Пархоменко, А. О. Пархоменко. - С .158
Згуровський, М. З. Дослідження еволюції залишкових знань у складних навчальних системах / М. З. Згуровський, В. В. Ясінський, А. О. Болдак. - С .170
Таланчук, П. М. Які освіта та наука - таке й суспільство / П. М. Таланчук. - С .191
Скрипнюк, О. В. Конституційний процес в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О. В. Скрипнюк. - С .210
Губерський, Л. В. Про підготовку дослідників нового покоління в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л. В. Губерський, О. В. Третяк. - С .222
Євтух М. Б. Пріоритети професійної підготовки вчителя в системі університетської освіти / М. Б. Євтух. - С .228
Шевченко, Г. П. Тенденції модернізації виховного процесу у вищій школі / Г. П. Шевченко. - С .241
Кононенко, В. І. Лінгвокультурологія в системі мовної освіти / В. І. Кононенко. - С .255
Кузьмінський А. І. Формування працелюбності в учнів як важливий чинник збереження і зміцнення їхнього здоров’я у педагогічній теорії і практиці О.А. Захаренка / А. І. Кузьмінський. - С .268
Тугай, А. М. Мотиваційні засади формування та розвитку творчого потенціалу працівників вищих навчальних закладів / А. М. Тугай, А. Ф. Гойко. - С .284
Черваньов, Д. М. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з менеджменту інноваційної діяльності / Д. М. Черваньов, О. М. Герасименко. - С .294
Ківалов, С. В. Теоретичні засади прогнозування розвитку професійної освіти в процесі реформування системи освіти України / С. В. Ківалов. - С .309
Олійник, Я. Б. Сучасні підходи дослідження наукових шкіл та напрямків у методології української суспільної географії / Я. Б. Олійник. - С .318
Мокін Б. І. Фазова площина в якості простору моделювання процесу засвоєння навчальної дисципліни та її особливі точки / Б. І. Мокін. - С .327
Загірняк, М. В. Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців технічних спеціальностей / М. В. Загірняк, О. П. Чорний. - С .339
Малахов, В. П. Кусочно-лінійна апроксимація характеристики цифрового фільтру, що перебудовується / В. П. Малахов [и др.]. - С .356
Другие авторы: Ситніков В.С., Грицкевич Г.О., Петров І.С., Ситніков Т.В.
Чалий, О. В. Педагогічні аспекти розвитку поняття маси: досягнення, помилки, нерозв’язані проблеми / О. В. Чалий. - С .366
Jάnos, Nagy. Oktatάs, kutatάs-fejlesztes a Debreceni Egyetemen / N. Jάnos. - С .378
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: У книзі вміщено праці членів Відділення вищої освіти НАПН України і науковців Інституту вищої освіти НАПН України з актуальних проблем розвитку вищої освіти, методологічного та методичного забезпечення виконання університетами нової місії в сучасному демократичному суспільстві у всій різноплановості аспектів його розвитку та підготовки рекомендацій з формування державної політики у сфері реформування системи вищої освіти України. Видання розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, учителів.

Доп.точки доступа
Петров І.С., Ситніков Т.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал. - Київ : Педагогічна думка. - Выходит ежеквартально
2004г. N 6
Зміст:
Капранова, С. Интернет-центры: портрет в библиотечном интерьере / С. Капранова. - С.10-14.
Хемчян, І. Освітянські бібліотеки у становленні національної школи / І. Хемчян, В. Деревінський. - С.15-18.
Граненко, Н. Поточне оцінювання: що підказує європейський досвід? / Н. Граненко. - С.22-25.
Ідеї гуманізації в педагогічній спадщині В. Короленка, В. Сухомлинського. - С.34-40.
Степко, М. Українська освіта в Болонському процесі: досвід, перспективи / М. Степко. - С.42-46.
Бондар, В. Болонська конвенція: підготовка вчителя початкової школи / В. Бондар. - С.48-53.
Сніцар, Л. Філософія у післядипломній освіті педагогів / Л. Сніцар. - С.64-68.
Шукевич, Ю. Профілізація освіти у фінансовому ліцеї / Ю. Шукевич. - С.69-70.
Романовський, С. Реалізація змісту та методів навчання в ліцеї "Інтелект" / С. Романовський. - С.76-83.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   прочее

Коментар до Інформаційного збірника МОіНУ [Текст]. - Київ : Освіта України, 2006 - . - Периодичность неизвестна
2006г. N 7
Зміст:
Степко, М. Рейтинги ВНЗ-проблеми і принципи вирішення / М. Степко. - С.4-10.
Рябова, О. Проведення атестації педагогічних працівників / О. Рябова. - С.11-15.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2008г. N 1
Зміст:
Кремень, В. Г. Про діяльність АПН України у 2002-2007 рр. / В. Г. Кремень. - С.5-27.
Ляшенко, О. І. Про виконання рішень загальних зборів і президії АПН України / О. І. Ляшенко. - С.27-30.
Сухомлинська, О. Педагогічний ідеал крізь призму теорій моралі / О. Сухомлинська. - С.31-39.
Бібік, Н. М. Проблеми наукового забезпечення модернізації загальної середньої освіти / Н. М. Бібік. - С.40-46.
Максименко, С. Д. Теоретичні проблеми самоздійснення особистості / С. Д. Максименко. - С.47-56.
Ничкало, Н. Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції / Н. Г. Ничкало. - С.57-69.
Євтух, М. Б. Забезпечення якості вищої освіти - важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух, І. С. Волощук. - С.70-74.
Степко, М. Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу / М. Ф. Степко. - С.75-81.
Конопляста, С. Ю. Розвиток мовлення дітей із врожденими незрощеннями губи та піднебіння як психолого-педагогічна проблема / С. Ю. Конопляста. - С.82-93.
Луговий, В. І. Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи / В. І. Луговий, В. А. Семиченко, О. Л. Кононко. - С.94-111.
Совгіра, С. В. Філогенез екологічного світогляду / С. В. Совгіра. - С.119-129.
Рогова, П. І. Всеукраїнська науково-педагогічна конференція "Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України" / П. І. Рогова, І. Хемчян, В. П. Здановська. - С.130-144.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.

   Журнал

Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : "Педагогічна преса", 2001 - . - Периодичность не определена
2008г. N 4
Зміст:
Кремень, В. Слово про ювіляра : 60 років з дня народження В.Андрущенка / В. Кремень. - С.5-9.
Андрущенко, В. Філософічність освіти: теорія, методологія, практика / В. Андрущенко. - С.10-18.
Степко, М. Якість та ефективність вищої освіти - спільна відповідальність учасників навчального процесу / М. Степко. - С.19-28.
Зіньковський, Ю. компетентнісний підхід під час підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах / Ю. Зіньковський, Г. Мірських. - С.29-36.
Бойко, А. Людиноцентризм як принцип особистісно орієнтованого навчання / А. Бойко. - С.37-43.
Семенюк, Н. Філософія екобезпечного розвитку як складова філософії людини / Н. Семенюк. - С.44-52.
Джура, О. Болонський процес як прояв модернізації освіти / О. Джура. - С.58-63.
Крячко, Ю. Інтегруватися в європейську систему освіти вищої освіти чи зберігати свою ідентичність: ternium non datur : міркування і пропозиції у контексті підготовки нової редакції Закону України "Про вищу освіту" / Ю. Крячко. - С.65-71.
Власенко, К. Застосування електронного підручника у викладанні дисциплін харчового профілю / К. Власенко. - С.78-84.
Базиляк, Н. Мовні стратегії в полікультурному просторі / Н. Базиляк. - С.85-89.
Богданова, Н. Виховання як засіб управління естетичною свідомістю / Н. Богданова. - С.91-97.
Загарницька, І. Духовний світ особистості як уособлення "людського" в людині / І. Загарницька. - С.98-104.
Ткачук, І. Основні чинники формування духовно-творчого потенціалу молоді та студентів / І. Ткачук. - С.105-111.
Корольов, Б. Шляхи відновлення системи підвищення кваліфікації викладачів вищої школи / Б. Корольов. - С.112-116.
Вашків, О. Використання модерації у сучасному навчальному процесі / О. Вашків, Л. Вашків. - С.117-122.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2009г. N 1
Зміст:
Луговий, В. І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесів у вищій школі України: час дискусій і час дій / В. І. Луговий. - С.5-17.
Бєліков, С. Б. Досвід упровадження Болонської системи в закладах вишу Запоріжжя / С. Б. Бєліков, О. В. Климов. - С.17-27.
Биков, В. Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікативних технологій в освіті України / В. Ю. Биков. - С.28-33.
Степко, М. Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу / М. Ф. Степко. - С.34-39.
Ляшенко, О. І. Диференціація як основоположний принцип шкільного навчання / О. І. Ляшенко. - С.40-45.
Максименко, С. Д. Диференційоване навчання: до проблеми психологічного супроводу / С. Д. Максименко. - С.46-53.
Сухомлинська, О. В. Диференційоване навчання в історії української школи / О. В. Сухомлинська. - С.54-60.
Луговий, В. І. Диференціація середньої освіти в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку / В. І. Луговий. - С.60-67.
Самойленко, П. І. Профільне навчання в середній школі Російської Федерації: стан і проблеми / П. І. Самойленко. - С.68-75.
Бех, І. Д. Гідність як духовний геномен особистості / І. Д. Бех. - С.76-89.
Данилова, Г. С. Акмеологія: сутність, становлення, практичне втілення / Г. С. Данилова. - С.90-98.
Лукашова, Н. І. Групова навчальна діяльність школярів в історії розвитку вітчизняної методики навчання хімії / Н. І. Лукашова. - С.98-106.
Макаренко, С. І. Образотворчо-мовленнєва діяльність у дітей дошкільного віку / С. І. Макаренко. - С.106-113.
Шевченко, В. М. Трудове навчання в закладах України для глухих дітей до 1917 р. / В. М. Шевченко. - С.115-119.
Пригоровська, Л. В. О.П. Довженко, І.О. Соколянський, О.І. Скороходова: дружба, співпраця, освітянська взаємопідтримка / Л. В. Пригоровська. - С.119-127.
Рогова, П. І. Освітянські бібліотеки України в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти / П. І. Рогова, І. І. Хемчян, Т. О. Судіна. - С.128-138.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.

   Журнал

Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : "Педагогічна преса", 2001 - . - Периодичность не определена
2009г. N 1
Зміст:
Кремень, В. Філософія людиноцентризму у світлі національної ідеї / В. Кремень. - С.5-12.
Андрущенко, В. Характер особистості: гармонія національних і загальнолюдських цінностей, шляхи формування / В. Андрущенко, Ю. Руденко. - С.13-19. - Библиогр. в конце ст.
Луговий, В. Системна модернізація педагогічної і науково-педагогічної освіти - необхідна умова забезпечення освітньої якості / В. Луговий. - С.20-25. - Библиогр. в конце ст.
Михальченко, М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій / М. Михальченко. - С.27-32.
Лутай, В. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики / В. Лутай. - С.33-35. - Библиогр. в конце ст.
Корсак, К. Прогрес України у світлі можливої конкуренції між поняттями "інтелекту нації" та людського капіталу / К. Корсак. - С.37-42. - Библиогр. в конце ст.
Степко, М. Компетентнісний підхід: його сутність, Що є прийнятним, а що проблемним для вищої освіти України / М. Степко. - С.43-52.
Пінчук, Є. Роль сучасних ціннісних орієнтацій в реформуванні освіти / Є. Пінчук. - С.53-59. - Библиогр. в конце ст.
Дем'яненко, Н. Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації / Н. Дем'яненко. - С.60-66. - Библиогр. в конце ст.
Тимошенко, О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації / О. Тимошенко. - С.67-72.
Онкович, Г. Міждисциплінарна інтеграція в гуманітарних дослідженнях / Г. Онкович. - С.73-81. - Библиогр. в конце ст.
Олексюк, О. Проблемна поле музично-педагогічного процесу у вищій школі / О. Олексюк. - С.82-91. - Библиогр. в конце ст.
Полянська, К. Естетичне виховання у підготовці педагогічних кадрів / К. Полянська. - С.92-99. - Библиогр. в конце ст.
Мороз, Л. Педагогічні принципи вивчення української літератури в навчальних закладах 20-х років ХХ ст. / Л. Мороз. - С.100-105. - Библиогр. в конце ст.
Таланова, Ж. Взаємозв'язок підготовки кадрів вищої кваліфікації і дослідницько-інноваційного потенціалу в регіонах України та країнах ОЕСР: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз / Ж. Таланова. - С.106-111. - Библиогр. в конце ст.
Лузік, Е. Інтегративно-діяльнісний підхід як методологічна основа управлінської діяльності освітнім процесом у вищих технічних навчальних закладах / Е. Лузік. - С.113-118.
Бобров, В. Дослідження проблем економіки і управління вищої освіти - стратегічне завдання перспективного періоду / В. Бобров. - С.119-123. - Библиогр. в конце ст.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2009г. N 2
Зміст:
Бондар, Л. С. Внесок М.О. Корфа у вітчизняну педагогіку (до 175-річчя з дня народження) / Л. С. Бондар. - С.5-12.
Луговий, В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий. - С.13-25.
Бех, І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех. - С.26-31.
Сухарніков, Ю. В. Сутнісні розбіжності діяльнісного й компетентнісного підходів до стандартизації освіти в Україні / Ю. В. Сухарніков. - С.32-42.
Степко, М. Ф. Компетентнісний підхід до організації підготовки фахівців, його розуміння і проблеми використання у вищій школі України / М. Ф. Степко. - С.42-51.
Глузман, О. В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості / О. В. Глузман. - С.51-60.
Бабин, І. І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського простору вищої освіти / І. І. Бабин. - С.61-71.
Велитченко, Л. К. Методологічна сутність категорії підходу в науковому дослідженні / Л. К. Велитченко. - С.72-79.
Черемних, К. О. Особистісне ототодження як механізм самоздійснення й життєтворчості / К. О. Черемних. - С.80-86.
Зєня, Л. Я. До питання комплексного моделювання системи професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови старшої профільної школи / Л. Я. Зєня. - С.87-96.
Чепка, О. В. Наступність у підготовці майбутніх учителів початкових класів в освітньому комплексі "педколедж-педуніверситет" (теоретичний аспект) / О. В. Чепка. - С.96-104.
Мітрясова, О. П. Стратегічні засади конструювання змісту хімічної освіти у вищій школі / О. П. Мітрясова. - С.104-111.
Янко. Проблема якості в управлінні дошкільною освітою / Янко. - С.113-117.
Абібуллаєва, Е. Е. "Рехбермуалімін які муалімлере йолдаш" І. Гаспринського як методичне керівництво для вчителів "новометодних" шкіл / Е. Е. Абібуллаєва. - С.118-123.
Гоштанар, І. В. Філософсько-педагогічні ідеї Й.Ф. Гербарта / І. В. Гоштанар. - С.124-130.
Кожуховська, А. І. Від національного до загальнолюдського: національна гідність у педагогічних поглядах О.П. Довженка / А. І. Кожуховська. - С.130-140.
Рогова, П. І. Інформаційні потреби в ресурсах психолого-педагогічної тематики як об'єкт наукового дослідження / П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко. - С.141-149.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
10.

   Журнал

Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : "Педагогічна преса", 2001 - . - Периодичность не определена
2009г. N 3
Зміст:
Андрущенко, Віктор Петрович. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти / В. П. Андрущенко. - С.5-13
Кремень, Василь Григорович. Фінансова криза - етап ствердження фінансової цивілізації / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - С.14-20
Пелех, Юрій Володимирович. Цінності і смисл як інтерпретація педагогічно сущого / Ю. В. Пелех. - С.21-30. - Бібліогр. : 20 назв. : схеми
Андрущенко, Тетяна Вікторівна. Освіта України в системі цінностей "розколотого світу" / Т. В. Андрущенко. - С.31-37. - Бібліогр. : 13 назв. : табл.
Мудрак, Вадим. Інформаціологічна модель професійно-педагогічної компетентності сучасної системи вищої освіти / В. Мудрак. - С.38-42. - Бібліогр. : 3 назв.
Козлакова, Галина Олексіївна. Новітні програмно-методичні розробки для підготовки бакалаврів із комп'ютерних наук / Г. О. Козлакова. - С.43-48. - Бібліогр. : 10 назв.
Сікорський, Петро Іванович. Принцип фундаменталізації у професійній підготовці майбутніх інженерів / П. І. Сікорський, О. М. Горіна. - С.49-55. - Бібліогр. : 9 назв. : табл.
Онопрієнко, Володимир. Екологічна освіта для працівників сільського господарства / В. Онопрієнко. - С.56-62. - Бібліогр. : 10 назв.
Романовська, Юлія Юріївна. До проблеми виховання інтелігентної та освіченої української нації / Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський, М. Ф. Степко. - С.63-71
Джура, Олександр. Духовне відродження як утвердження християнських ідеалів і цінностей / О. Джура. - С.72-77. - Бібліогр. : 10 назв.
Молодиченко, Валентин Вікторович. Глобалізація цінностей у контексті освітніх практик / В. В. Молодиченко. - С.78-82. - Бібліогр. та прим. у кінці ст.
Бойко, Анжела Іванівна. Утвердження демократії: орієнтація на духовну культуру молоді / А. І. Бойко. - С.83-89. - Бібліогр. : 14 назв.
Тимошенко, Олена Іванівна. Освіта України в контексті розвитку світових освітніх тенденцій / О. І. Тимошенко. - С.90-97. - Бібліогр. : 11 назв.
Терепищий, Сергій Олександрович. Філософсько-освітній зміст поняття "стандартизація вищої освіти" / С. О. Терепищий. - С.98-104. - Бібліогр. : 24 назв.
Філіпенко, Алевтіна. Позанавчальна діяльність студентів як поле і чинник формування їхніх підприємницьких здібностей / А. Філіпенко. - С.106-112. - Бібліогр. : 10 назв.
Базиляк, Наталія Олегівна. Мовні стратегії в полікультурному просторі / Н. О. Базиляк. - С.113-118. - Бібліогр. : 11 назв.
Проект "Право та освіта" реалізує принцип "верховенства закону" в системі освіти України. - С.119-123
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
 1-10    11-19 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей