Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74в<.>)
Общее количество найденных документов : 200
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.
74в
Л 86


    Лутай, В. С.
    Філософія сучасної освіти [Текст] : навчальний посібник / В.С. Лутай. - Київ : Магістр-S, 1996. - 256 с. - ISBN 5-7707-9355-4 : 6.27 грн
    Содержание:
Що таке філософія освіти?
Співвідношення філософії та освіти . - С .10-15
Філософія освіти, її основні функції . - С .15-20
Найважливіші проблеми сучасної філософії освіти . - С .20-27
Про головні суперечності педагогічного процесу . - С .27-34
Три основні напрями філософії освіти у вирішенні найважливіших педпгогічних проблем
Філософські підвалини педагогіки гармонійної цілісності . - С .35-49
Філософія освіти заснована на визнанні пріоритетного значення ідей педоцентризму, релятивізму і плюралізму . - С .49-62
Ставлення сучасної філософії освіти, заснованої на ідеї поєднання досягнень холістського і індивідуально-плюралістичного напрямів освіти . - С .62-76
Найновіщі напрями філософії освіти
Роль основних ідей філософії нестабільності . - С .77
Пригожина у становленні сучасного типу освіти . - С .77-90
Філософські основи діалогової взаємодії основних суб`єктів освіти. Школа діалогу культур . - С .90-103
Система філософських принципів субстаціональної єдності і діалогової згоди як мінімальна базова основа сучасної освіти . - С .103-128
Сучасні філософсько-методологічні засади систематизації основних предметів навчання і виховання і методів їх викликання
Загальний аналіз процесу становлення сучасної методології систематизації форм педагогічної діяльності і змісту її основних прендметів . - С .129-146
Сучасні філософсько-методологічні засади вирішення проблем співвідношення традиційно-інформаційної і іноваційно-творчої функції освіти . - С .146-166
Філософсько-методологічні основи формування всебічно розвиненої людини сучасної епохи . - С .166-182
Філософські засади формування духовності людини сучасної епохи
Про розв`язання основних суперечностей в процесах формування духовності сучасної людини . - С .183-203
Філософсько-методологічний аналіз ролі національної культури у формуванні духовності людини в сучасній Україні . - С .203-219
Філософсько-методологічні засади управління системою сучасної лсвіти та реформування цього управління
Найважливіші філософські проблеми управління сучасною освітою і основні иетодологінчі підходи до реформування такого управління . - С .230-241
Філософсько-методологічні основи реформування управління системою освіти в сучасній Україні . - С .241-255
ББК 74в

Рубрики: Філософія освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.480.2
П 57


    Попков, В. А.
    Методология педагогического исследования и дидактика высшей школы [Текст] : Книга для начинающего преподавателя вуза, аспиранта, магистранта педагогического института, студента классического университета / В.А. Попков, А.В. Коржуев. - М. : Издательство МГУ, 2000. - 184 с. - ISBN 5-211-04298-0 : 10.10 р.
ББК 74.480.2 + 74в

Рубрики: Педагогічні дослідження--методологія,  Дидактика--вища школа
Доп.точки доступа:
Коржуев, А.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74в
Г 42


    Гершунский, Б. С.
    Педагогическая прогностика [Текст] : Методология, теория, практика / Б.С. Гершунский. - Киев : Издательство при Киевском унуниверсите ИО "Вища школа", 1986. - 200 с. - (В пер.) : 10.75 грн
ББК 74в

Рубрики: Педагогічна прогностика

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74в
Ж 91


    Журавлев, В. И.
    Педагогика в системе наук о человеке [Текст] / В.И. Журавлев. - М. : Педагогика, 1990. - 168 с. - ISBN 5-7155-0219-5 : 2.68 грн
ББК 74в

Рубрики: Педагогічна наука та інші науки

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74в
Л 38


    Левшин, Л. А.
    Логика педагогического процесса [Текст] / Л.А. Левшин. - М. : Знание, 1980. - 96 с. - (Новое в жизни, науке, технике : сер. "Педагогика и психология", №8). - 0.50 грн
ББК 74в

Рубрики: Педагогіка--методологія,  Педагогічна логіка
Кл.слова (ненормированные):
Педагогічне бачення -- Педагогічне явище
Доп.точки доступа:
Макаренко, А.С. (педагогічна логіка) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
74.202
Л 69


   
    Логика и проблемы обучения [Текст] : учебное пособие / Ред. Б.В. Бирюков, В.Г. Фарбер. - М. : Педагогика, 1977. - 216 с. - 5.37 грн
    Содержание:
Уемов, А. И. Аналогия и учебный процесс / А. И. Уемов. - С .11-38. - Бібліогр. у кінці ст.
Петров, Ю. А. О некоторых применениях математической логики и теории автоматов к задачам программированного обучения / Ю. А. Петров, Л. М. Фридман. - С .38-63. - Бібліогр. у кінці ст.
Петров, Ю. А. О педагогическом аспекте семиотического анализа вопросов / Ю. А. Петров, А. А. Столяр. - С .63-88. - Бібліогр. у кінці ст.
Столяр, А. А. Логические конструкции школьной алгебры и практика преподавания / А. А. Столяр. - С .88-125. - Бібліогр. у кінці ст.
Столяр, А. А. О некоторых применениях логики в педагогике математики / А. А. Столяр. - С .125-140. - Бібліогр. у кінці ст.
Ревзин, И. И. Логическая модель школьного разбора по членам предложения / И. И. Ревзин. - С .140-153. - Бібліогр. у кінці ст.
Петров, Ю. А. Применение логики к изучению функций артиклей в английском языке / Ю. А. Петров. - С .172-185. - Бібліогр. у кінці ст.
Шеншев, Л. В. Опыт семионтического подхода к проблеме взаимосвязей между учебными предметами / Л. В. Шеншев. - С .185-214. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.202 + 74в

Рубрики: Логіка--проблеми навчання,  Логіка і педагогіка
Аннотация: Книга посвящена новой области педагогических исследований: применению идей и методов математической логики к решению проблем рационального обучения. В работе освещается значение логики для теории и практики обучения, излагаются новые подходы к анализу и совершенствованию учебного материала, повышению эффективности учебного процесса. Книга адресована научным работникам вобласти дидактики и частных методик. Она будет интересна преподавателям вузов, студентам педагогических институтов и университетов, аспирантам и учителям средних школ.
Доп.точки доступа:
Бирюков, Б.В. \ред.\
Фарбер, В.Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : сборник научных трудов. Вып.1(57) / Сост. И.К. Журавлев, В.С. Шубинский. - М. : Педагогика, 1991. - 96 с.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Юсуфбекова, Н. Р. Проблемы педагогической праксеологии / Н. Р. Юсуфбекова. - С .3-6
Коршунова, Н. Л. Единство и различие значений терминов "условие" и "средство" в педагогике / Н. Л. Коршунова. - С .6-12
Пилиповский, В. Я. Социопедагогические исследования на Западе; модели школы как социальной структуры / В. Я. Пилиповский. - С .12-18
Васильева, М. А. Экземплярный принцип отбора содержания обучения в педагогике ФРГ / М. А. Васильева. - С .18-23
История педагогики и школы
Долматов, В. П. Коллективно-распределенная компьютерная среда - основа новой технологии обучения / В. П. Долматов. - С .23-26
Вислогузова, М. А. Использование творческой деятельности учащихся как средства усвоения ими нравственных норм / М. А. Вислогузова. - С .26-29
Товпиец, И. П. Усиление систематизирующей направленности учебника / И. П. Товпиец. - С .29-33
Крюкова, Н. Н. Возможности факультативных курсов по реализации роазвивающей функции обучения / Н. Н. Крюкова. - С .39-43
Далингер, В. А. Новые информационные технологии в обучении геометрии / В. А. Далингер. - С .39-43
Агаркова, Н. Г. Система графических знаков русского алфавита / Н. Г. Агаркова. - С .43-47
Двухжилова, Л. В. Моделирование в обучении орфографии / Л. В. Двухжилова. - С .47-53
Дидактика и методика обучения
Сероштанов В. П,. Социально-педагогические факторы развития процесса трудового становления сельских школьников / В. П, Сероштанов. - С .53-58
Трудовое обучение и профориентация
подготовка педагогических кадров
Толмачев, А. А. Исследование факторов продуктивной педагогической деятельности по развитию технического творчества учащихся СПТУ / А. А. Толмачев. - С .58-62
Абросимова, Г. В. Интегративно-компонентный подход к процессу подготовки будущих учителей к педагогическому творчеству / Г. В. Абросимова. - С .62-65
Путилина, Н. В. О специфике подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности в условиях непрерывного образования / Н. В. Путилина. - С .65-69
Сосновская, О. В. О повышении качества практической подготовки будущего учителя / О. В. Сосновская. - С .69-75
Кириллов, В. К. Методологическая культура учителя, ее формирование в учебном процессе педвуза / В. К. Кириллов. - С .75-79
Сушкова, Ф. Б. Проблема подготовки студентов педвуза к дифференциации обучения в средней школе / Ф. Б. Сушкова. - С .79-84
Истомина, Н. Б. Деятельностный подход в методологической подготовке учителя начальных классов / Н. Б. Истомина, М. С. Соловейчик. - С .84-88
Манакова, Л. М. Деятельностный подход к отбору учебного материала по методике преподавания русского языка / Л. М. Манакова. - С .88-9+2
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : сборник научных трудов. Вып.2(54) / Сост. И.К. Журавлев, В.С. Шубинский. - М. : Педагогика, 1989. - 80 с.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Петлеваная, Л. А. Отражение научно-теоретической функции педпгогики в прикладном педагогическом исследовании / Л. А. Петлеваная. - С .3-8
Юсуфбекова, Н. Р. Педагогическая неология как направление методологических исследований / Н. Р. Юсуфбекова. - С .8-10
История педагогики
Цырлина, Т. В. Проблема морали и моральных ценностей в современной буржуазной англоязычной педагогике / Т. В. Цырлина. - С .11-15
Бабичева, Т. С. Политика школьного образования в арабских странах после завоевания независимости / Т. С. Бабичева. - С .15-20
Колташ, С. И. К формированию концепции процесса обучения в теоретической деятельности М. А. Данилова / С. И. Колташ. - С .20-24
Дидактика
Матрос, Д. Ш. Один из подходов к составлению учебного плана средней школы / Д. Ш. Матрос. - С .24-27
Уман, А. И. О социальной сущности учебных заданий / А. И. Уман. - С .27-31
Журавлев, И. К. Руководство познавательной деятельностью учащихся средствами учебника / И. К. Журавлев. - С .31-35
Полякова, А. В. Отбор учебного материала в учебники для начальных классов в условиях развивающего обучения / А. В. Полякова. - С .35-40
Каган, В. И. Единая методическая система института (эффективность внедрения) / В. И. Каган. - С .40-45
Перминова, Л. М. О функциях опорных сигналов В. Ф. Шаталова / Л. М. Перминова. - С .45-48
Волынский, В. П. К вопросу оптимизации использования аудивизуальных пособий на уроках в общеобразовательной школе / В. П. Волынский. - С .48-52
Методика
Баринова, И. И. К вопросу о формировании географической культуры учащихся средних общеобразовательных школ / И. И. Баринова, А. Г. Бондарев. - С .52-56
Трошин, А. Г. Функции фразеологических оборотов в "Педагогической поэме" А. С. Макаренко / А. Г. Трошин. - С .56-60
Ахмедов, И. Р. Словарь-минимум русского языка по специальности / И. Р. Ахмедов. - С .60-63
Никитенко, В. Н. Связь педагогической теории и практики в процессе профессионального становления учителя / В. Н. Никитенко. - С .63-67
Подготовка педагогических кадров
Литвинов, Б. Д. Подготовка кадров в педвузах для современной профтехшколы / Б. Д. Литвинов. - С .67-71
Школоведение
Васильев, Ю. В. Средства педагогического управления / Ю. В. Васильев. - С .71-75
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : сборник научных трудов. Вып.1(53) / Сост. И.К. Журавлев, В.С. Шубинский. - М. : Педагогика, 1989. - 72 с.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Матьяш, О. И. О методологический подходах к определению целей воспитания / О. И. Матьяш. - С .3-7
Шубинский, В. С. Вопросы разработки новой педагогической теории / В. С. Шубинский. - С .7-10
Паль, Н. Э. Функции научной проблемы в педагогическом исследовании / Н. Э. Паль. - С .10-14
Желбанова, Р. И. О видах социальной активности как компонентах системы воспитания / Р. И. Желбанова. - С .14-18
Струманский, В. П. Политехническое образование учащихся средних специальных учебных заведений Украины в 20-е гг. как историко-педагогическая проблема / В. П. Струманский. - С .18-21
Юсуфбекова, Н. Р. О некоторых направленияхразработки системного подхода в зарубежной педагогике / Н. Р. Юсуфбекова. - С .21-25
Васильева, С. Н. Трудовое обучение и воспитание в современной общеобразовательной школе Индии / С. Н. Васильева. - С .25-28
Дидактика
Сериков, Г. Н. О соотношении между самостоятельной работой и самообразованием / Г. Н. Сериков. - С .28-30
Журавлев, И. К. Дидактические основы трансформации структуры содержания учебных предметов по ступеням обучения / И. К. Журавлев. - С .30-35
Товпинец, И. П. К исследованию проблемы функций учебника / И. П. Товпинец. - С .35-39
Генике, Е. А. Проблема конструирования повторительно-обобщающих текстов в учебнике / Е. А. Генике. - С .39-43
Зорина, Л. Я. Степень свободы автора учебника в отборе научного материала / Л. Я. Зорина. - С .43-47
Методика
Соколова, Т. В. Организация поисковой деятельности учащихся на уроках фонетики / Т. В. Соколова. - С .47-51
Зотеева, И. Н. О путях реализации межпредметных связей при обучении иностранному языку в средней общеобразовательной школе / И. Н. Зотеева. - С .51-55
Голин, Г. М. О критериях отбора учебного материала для курса физики средней школы / Г. М. Голин. - С .55-59
Вопросы трудового, политехнического обучения и профориентации учащихся
Чечель, И. Д. Блочно-модульный подход к построению программы трудовой подготовки школьников / И. Д. Чечель. - С .60-65
Оксман, В. М. Некоторые проблемы производительного труда учащихся в условиях компьютеризации / В. М. Оксман. - С .65-69
Школоведение
Васильев, Ю. В. Методы педагогического управления. Подходы к анализу и классификации / Ю. В. Васильев. - С .69-72
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : научное издание. Вып.2(46) / Сост. И.К. Журавлев, В.С. Шубинский. - М. : Педагогика, 1985. - 61 с.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Демакова, И. Д. Научная экспедиция как метод исследовательской деятельности в педагогике / И. Д. Демакова. - С .3-6
Васильев, Ю. В. Методологическое рассмотрение объекта теории управления школой / Ю. В. Васильев. - С .6-8
Гершунский, Б. С. О сущности объектов педагогического прогнозирования и управления / Б. С. Гершунский. - С .8-12
Полонский, В. М. Способы описания новизны результатов научно-педагогических исследований / В. М. Полонский. - С .12-16
Цирульников, А. М. Типология условий деятельности сельской школы / А. М. Цирульников. - С .16-19
Кларин, М. В. Разработка систем индивидуализированного обучения в буржуазной педагогике эпохи империализма / М. В. Кларин. - С .20-24
История педагогики
Тарантей, В. П. Особенности планирования урока с учетом форм организации деятельности учащихся / В. П. Тарантей. - С .24-27
Шубинский, В. С. Возможности совершенствования философско-мировоззренческой функции учебного материала / В. С. Шубинский. - С .27-30
Логвинов, И. И Компьютерная грамотность в системе общего образования учащихся / И. И Логвинов, Т. Л. Логвинова. - С .30-33
Крюкова, Н. Н. Содержание учебных задач в свете принципа связи обучения с жизнью / Н. Н. Крюкова. - С .33-35
Дидактика
Голин, Г. М. Генерализующая функция методологии науки в обучении физике / Г. М. Голин. - С .36-39
Савченко, А. Я. Организационно-процессуальное обеспечение поисковой деятельности младших школьников / А. Я. Савченко. - С .39-43
Методика преподавания
Сероштанова, В. П. Использование современных методов поиска технических решений в работе школьных кружков / В. П. Сероштанова. - С .43-46
Пинский, А. А. Профессиональная ориентация школьников на основе политехнических знаний / А. А. Пинский. - С .46-48
Найн, А. Я. Управление социально-профессиональным ростом рабочей молодежи на производстве / А. Я. Найн. - С .48-50
Политехническая подготовка и профориентация
Педагогика высшей школы
Каган, В. И. Единая методиченская система института / В. И. Каган. - С .51-54
Микаберидзе, А. Я. Самовоспитание организаторских способностей у студентов в период педагогической практики в школе / А. Я. Микаберидзе. - С .54-57
Школоведение
Кузь, В. Г. Педагогические условия функционирования комплекса "школа-детский сад" / В. Г. Кузь. - С .58-59
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.
Обкладинка
74в
Г 42


    Гершунский, Б. С.
    Философия образования для ХХІ века [Текст] : общественно-политическая литература / Б.С. Гершунский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Педагогическое общество России, 2002. - 512 с. - ISBN 5-93134-172-2 (в пер.) : 48.70 р.
    Содержание:
Готово ли современное образование ответить на вызовы ХХІ века?(вместо введения) . - С .15-17
Рефлексивная сила прогнозов . - С .17-20
Образование на острие прогностических проблем цивилизации . - С .20-21
Пора осознать стратегические приоритеты образования . - С .33-40
Образование как объект системного обоснования. Статус философии образования . - С .42-45
Образование как ценность: Будут ли осознаваться а ХХІ веке приоритеты развития образования? . - С .45-57
Образование: централизованная система или децентрализованная сфера образовательных услуг? . - С .57-64
Образование как процесс: наука и искусство педагогической деятельности . - С .64-74
Образование как результат: грамотность - образованность - профессиональная компетентность - культура - менталитет . - С .74-85
Логика научного обоснования образования: структурно-логическая модель . - С .85-90
Философия образования: статус, проблемы, перспективы . - С .90-92
Возможна ли философия образования? Три точки зрения . - С .92-99
Объект и предмет философии образования . - С .99-100
Необходимость науковедческой рефлесии . - С .100-104
Направления философско-образовательных исследований . - С .104-113
Условия эффективного практического применения философско-образовательного знания . - С .113-119
Ценностно-целевые приоритеты образования (прогностический аспект ) . - С .121-125
В поисках высших ценностно-целевых приоритетов образовательной деятельности . - С .125-131
Менталитет в системе ценностей и целей образования . - С .131-132
Необходимость аспектного подхода к анализу категории "менталитет" . - С .132-134
Междисциплинарное понятийно-терминологическое поле в характеристике менталитета . - С .134-141
Сознание и менталитет . - С .141-145
Менталитет социума: проблемы знания, познания, преобразования . - С .145
О сущности категории "менталитет социума" . - С .145-150
Методологические предпосылки организации процесса исследования менталитета . - С .150-155
Проблемы преобразования менталитета социума . - С .155-159
Нравственные барьеры менталеобразования . - С .159-165
Роль сферы образования . - С .159-165
Менталеобразующие функции образования . - С .165-168
Феномен нестабильности и взрывоопасности российского социума . - С .168-176
В поисках технологии ментальных преобразований . - С .176-182
Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования . - С .182-199
Ментальная и философско-образовательная поддержка взаимодействия и духовной интеграции социумов . - С .199-202
Духовная конвергенция и интеграция социумов-безальтернативный императив ХХІ века . - С .202-212
Взаимодействие социумов- взаимодействие ментальностей . - С .212-216
Прикладные аспекты философии образования . - С .218-220
Философско-образовательные основания политики в сфере образования . - С .220-237
Философско-методологические основы образовательно-педагогической прогностики . - С .237-2239
Образовательно-педагогческая прогностика как наука . - С .239-247
Основные направления и объекты образовательно-педагогического прогнозирования . - С .247-254
Методологические принципы и методы разработки образовательно-педагогических прогнозов . - С .254-262
Концептуальные основы разработки стратегии развития образования . - С .262-275
Наукрведческие аспекты философии образования. Педагогика как наука . - С .275-277
Функции наук об образовании. Методологические проблемы взаимодействия науки и практики . - С .277-286
Педагогика как наука . - С .286-291
Краткий ретроспективный анализ состояния и развития оснований педагогической науки . - С .291-304
О сущности педагогических теорий, законов и закономерностей . - С .304
Педагогическая теория . - С .304-310
Педагогические законы и закономерности . - С .310-315
Прогностическая концепция деятельности Российской академии образования . - С .315-333
Философия образования и политика (о "набатной" функции философии образования) . - С .336-339
Может ли философия образования быть политически стерильной наукой? . - С .339-343
Россия: страна без будущего?. (Кризис образования как фактор системной деградации российского общества) . - С .343-347
Российское образование: кризис или коллапс? . - С .347-365
Экономика образования . - С .365-369
Качество образования . - С .369-375
Положение детей в нынешней России . - С .375-380
Крах экономики . - С .380-386
Демографическая катастрофа . - С .386-392
Что делать? . - С .392-402
Национал-патриотический выбор России? . - С .403-412
Нацификация России: Неужели это возможно? . - С .412-421
Национал-патриотическое инакомыслие . - С .421-437
Клерикальная экспансия в сферу образования. Останется ли российское образование светским? . - С .437-452
Естть ли выход из тупика? . - С .452-462
Политические цвета России... Будь бдительной, школа! . - С .402-403
ББК 74в + 87

Рубрики: Філософія освіти, XXI ст.
Аннотация: В книге рассматриваются системные основания философии образования, предопределяющие стратегические ценностно-целевые и содержательно-процессуальные приоритеты многоплановой образовательной деятельности в ХХІ веке. Книга рассчитана на преподавателей, студентов и аспирантов учебных заведений педагогического профиля, исследователей, занимающихся междисциплинарным обоснованием политики и стратегии развития образования, а также на широкий круг педагогов-практиков и читателей, интересующихся перспективами развития образования в современном и будущем мире.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.
Обкладинка
74в
Д 55


    Добреньков, В. И.
    Общество и образование [Текст] : библиография / В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 381 с. - ISBN 5-16-001504-3 (в пер.) : 59.10 грн
    Содержание:
Институализация общественных структур и образования . - С .11-14
Формы памяти . - С .14-20
Институализация . - С .20-29
Легитимация . - С .29-32
Сакрализация . - С .32-33
Институализацияие и образование . - С .33-34
Типы культурного наследования и институты образования . - С .35
Культура и ценность . - С .35-42
Язык и культура . - С .42-47
Социальное кодирование и типы культурного наследия . - С .47-49
Лично-именное кодирование и наставничество . - С .49-52
Профессия, традиция и подмастерье . - С .52-62
Дисциплинарная культура и школа . - С .63-64
Понятия-универсалы конструкты новоевропейского социокода . - С .64-66
От профессии и традиции к дисциплине . - С .66-67
Дисциплина на обломках профессии . - С .67-69
Основания дисциплинарной динамики . - С .73-77
Школа-полидисциплинарное обучение . - С .77-83
Исторические этапы становления школы . - С .83-87
Социализация и образование . - С .87-88
От человека к ego . - С .88-90
Концентрации социализации . - С .90-91
Социобиология: наследственность и подражание . - С .91-94
Психоанализ: ego- вытеснение либидо . - С .94-97
Символический интеракционизм: от роли к символу . - С .97-99
Когнитивно-поведенческий подход: познание и поведение . - С .99-101
Социокультурные концепции: от культурной ценности к творчеству . - С .103-111
Первичная и вторичная социализация: жизненные циклы . - С .111-116
Социализация, образование, воспитание . - С .116-121
Семья как институт социализации . - С .121-123
Системная организация образования . - С .123-124
Функция дисциплинарного обучения . - С .124-127
Функция социализации-воспитания . - С .127-129
Функция профессиональной подготовки . - С .129-133
Функция легитимации и интеграции . - С .133-134
Образование и социальная мобильность . - С .134-138
Культурно-генеративная функция . - С .138-139
Функция социального контроля . - С .139
Структурный анализ системы образования . - С .139-143
Структурные элементы учебного процесса: учебная дисциплина, метод, технология . - С .143-147
Организация и структура системы образования . - С .147-152
Непрерывное образование и самообразование . - С .152-154
Инфраструктура системы обзования . - С .154-160
Сфера и система образования . - С .160-163
Социально-групповая динамика в сфере образования . - С .163-165
Образование как фактор социально-групповой дифференциации . - С .165-166
Образование и психофизиологичесие различия . - С .166-167
Образование и социально-демографические различия . - С .167
Образование и социально-психологические различия . - С .167-168
Образование и стратификация . - С .168-170
Образовательная социокультурная дифференциация . - С .170-172
Особенности социально-ролевых позиций учителей (обучающих) . - С .172-180
Особенности социально-ролевых позиций учителей (обучающихся) . - С .180-188
Учебно-педагогический коллектив . - С .188-195
На пути к глобальному информационному обществу . - С .195
Цивилизация и образование . - С .195-199
Факторы динамики системы образования . - С .199-201
Научно-технический прогресс и информационное общество . - С .201-205
Социальная мобильность и универсализм . - С .205-210
Государство и образовательная политика . - С .210-216
Образование и механизмы социального взаимодействия . - С .216-218
Дифференциация, синтез дисциплинарных культур и СМИ . - С .218-222
От личной к публичной жизни . - С .222-226
Глобализация: безопасность и развитие . - С .226-233
Нормативная модель и инновации в образовании . - С .233
Направления моделирования образования . - С .233-239
Дисциплинарная редукция институциональных практик . - С .239-242
Стандартизация в образовании . - С .242-248
Направления инноваций в современном образовании . - С .248-249
Историческая смена образовательных парадигм . - С .249-254
Информационная парадигма в современном образовании . - С .254-260
Новации в учебно-дисциплинарной динамике . - С .260-264
Новации в методах и технологиях обучения . - С .264-267
Компьютерные технологии в обучении . - С .267-271
Четыре волны реформ в российской системе образования . - С .271
Становление системы образования в России XVII - начала ХХ вв. . - С .271-272
Светское образование в реформах Петра I . - С .272-273
Устав университета и вторая волна реформ . - С .273-274
Советская система образования . - С .274-283
Реформы в современной российской системе образования . - С .283-286
Изменения и новые проблемы в современном российском образовании . - С .286-292
Особенности реформы отечественного образования . - С .292-294
Университет в высшем образовании . - С .294
Alma mater . - С .294-301
Первые российские университеты. Московский университет . - С .301-303
Берлинский университет . - С .303-307
Парадигмы развития современного университета . - С .307
Образование-исследование . - С .307
Универсальное или специальное образование? . - С .309-310
Фундаментальное-прикладное . - С .310-312
Гуманитарное- естественнонаучное . - С .312-314
Старое (традиционное)- новое (инновационное) . - С .314-316
Обучение-воспитание . - С .316
Культурная модель- прагматичная модель . - С .316-318
Массовое (открытый университет) - элитарное (закрытый университет) . - С .318-321
Идеологическое- академическое . - С .321-323
Интернациональное- патриотическое . - С .323-325
Патронаж (государственное управление)- автономия (самоуправление) . - С .325-329
Государственный университет- частный университет . - С .329-331
Большой университет (мультиверситет)- малый университет (университетский колледж) . - С .321-333
Классический университет. Университетское образование в современной России . - С .336-340
Новации и модернизация в российской системе образования . - С .343
Кто и как платит за образование . - С .343-347
11 или 12 лет на школьной скамье . - С .347-349
Единый выпускной экзамен- путевка в вуз? . - С .349-352
Ступени высшего образования . - С .352-357
Стандатры и качество обучения . - С .357-360
ББК 74в

Рубрики: Освіта в сучасному світі
Кл.слова (ненормированные):
СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Аннотация: В книге раскрывается роль образования в институционализации общественных структур, легитимизации социальных норм, культурных практик. Авторы прослеживают генезис и действие основных исторических институтов образования в человеческой цивилизации, анализируют особенности дисциплинарного обучения, рассматривают соотношение социализации, воспитания и образования. Проводится системный анализ образования, выделены особенности социально-групповой динамики в сфере образования; обсуждаются проблемы нормативного моделирования, стандартизации и инноваций. Подвергнуты историческому анализу этапы реформ в отечественном образовании и предложены к обсуждению парадигмы развития университетского образования. Для преподавателей, студентов и всех, кто интересуется проблемами образования.

Доп.точки доступа:
Нечаев, В.Я.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.
Обкладинка
74в
С 47


    Сластенин, В. А.
    Введение в педагогическую аксиологию [Текст] : учебное пособие для студентов высш. педагог. учебных заведений / В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова. - М. : [б. и.], 2003. - 192 с. - ISBN 5-7695-0965-1 (в пер.) : 21.70 грн
    Содержание:
Теоретико-методологические основы педагогической аксиологии . - С .5
Идея ценности и ее развитие в общей аксиологии . - С .5-25
Основные аксиологические проблемы и их развитие в педагогической мысли Запада . - С .25-35
Идея ценности, ее развитие в отечественной философии . - С .35-50
Развитие ценностных представлений в отечественной педагогике . - С .50-65
Методологические подходы к исследованию педагогической аксиологии . - С .65-74
Факторы становления и развития педагогической аксиологии . - С .74
Аксиологизация мирового образовательного пространства . - С .74-78
Ценностные приоритеты модернизации российского образования . - С .78-85
Переход от авторитарной к гуманистической образовательной парадигме . - С .85-99
Сущность и содержание ипедагогической аксиологии . - С .99
Понятие о педагогической аксиологии . - С .99-113
Принципы логико-структурного построения педагогической аксиологии. Иерархия ценностей образования . - С .113-119
Основные понятия педагогической аксиологии . - С .119
Ценностное сознание . - С .119
Ценностное отношение, ценностная установка, ценностные ориентации . - С .123-130
Ценностное поведение . - С .130-134
Образование и его аксиологичнеская функция . - С .134-148
ББК 74в

Рубрики: Педагогічна аксіолгія
Аннотация: В учебном пособии раскрыты содержательный и функциональный компоненты педагогической аксиологии как междисциплинарной области педагогического знания. Показаны ценностные приоритеты модернизации российского образования, обоснована необходимость и рассмотрены пути перехода от авторитарной к гуманистической образовательной парадигме.

Доп.точки доступа:
Чижакова, Г.И.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.
Обкладинка
74в
І 23


    Іванюк, І. В.
    Оцінювання освітніх проектів та програм [Текст] : навч. посібник / І.В. Іванюк. - Київ : Таксон, 2004. - 206 с. - (Вища освіта в сучасному світі). - ISBN 966-7128-49-0 : 23.93 р.
ББК 74в + 74.480

Рубрики: Освітні проекти--оцінювання,  Освітні програми--оцінювання,  Оцінювання проекту
Аннотация: У посібнику розкрито теорію різних типів, принципів та стандартів оцінювання; розглянуто основні інструменти оцінювання; наведено практичні поради щодо аналітичного дослідження на всіх етапах оцінювання проекту: планування, розробка, методологія, збір та аналіз даних, застосування отриманих результатів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : научное издание. Вып. 1(51) / ред. М. Н. Скаткин ; сост. И. К. Журавлев. - М. : Педагогика, 1988. - 64 с. - 1.71 р.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Полонский, В. М. Мектодологические требования к разработке критериев оценки качества завершенных научных исследований / В. М. Полонский. - С .3-5
Кумарина, Г. Ф. Индивидуализация учебно-воспитательного процесса как условие формирования целостной личности (к постановке проблемы) / Г. Ф. Кумарина. - С .5-8
Юсуфбекова, Н. Р. Критичкский анализ разработки методологических проблем в буржуазной педагогике / Н. Р. Юсуфбекова. - С .8-12
Вендровская, Р. Б. Учебный план советской школы как объект историко-педагогического исследования (тенденции развития) / Р. Б. Вендровская. - С .13-16
Василькова, Т. А. О реализации политехнической направленности форм и методов подготовки старшеклассников по рабочим профессиям (1966-1985) / Т. А. Василькова. - С .16-20
Кларин, М. В. Развитие теории и практики комплексного обучения в зарубежной педагогике ХІХ-ХХ вв. / М. В. Кларин. - С .20-24
История педпгогики
Арзямова, Г. В. Особенности формирования эстетической оценки у младших подростков / Г. В. Арзямова. - С .25-28
Вопросы воспитания
Уман, А. И. Структура знаний в соотношении с уровнем формирования содержания образования / А. И. Уман. - С .29-32
Зорина, Л. Я. Содержательно-структурные характеристики текста учебников по основам наук для руководства познавательной деятельностью учащихся / Л. Я. Зорина. - С .32-36
Авдеева, И. М. Влияние раскрытия ценностных аспектов науки на формирование интереса старшеклассников к научным знаниям / И. М. Авдеева. - С .36-40
Полякова, А. В. О дидактических особенностях учебника для начальных классов в условиях развивающего обучения / А. В. Полякова. - С .40-43
Журавлев, И. К. Учебник на уроке: действительность и перпективы / И. К. Журавлев. - С .43-49
Домбровская, И. Б. Об интересе учащихся СПТУ к гуманитарным предметам / И. Б. Домбровская. - С .49-51
Дидактика и методика обучения
Берулава, М. Н. Проблема дидактической интеграции естественнонаучных и профессионально-технических дисциплин в профтехучилищах / М. Н. Берулава. - С .52-54
Вопросы политехнического, трудового обучения и профориентации
Васильев, Ю. В. Педагогическая деятельность директора школы (методологический аспект) / Ю. В. Васильев. - С .55-59
Вопросы управления народным образованием
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Скаткин, М.Н. \ред.\
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : научное издание. Вып. 1(55) / ред. М. Н. Скаткин ; сост. И. К. Журавлев. - М. : Педагогика, 1990. - 80 с. - 1.71 р.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Юсуфбекова, Н. Р. К проблеме разработки основ педагогической инноватики / Н. Р. Юсуфбекова. - С .3-7
Шубинский, В. С. Проблема междисциплинарного синтеза знания о человеке как педагогической цели / В. С. Шубинский. - С .7-11
Вислогузова, М. А. Самоопределение личности как ключевое понятие при построении прогностической модели выпускника общеобразовательной школы / М. А. Вислогузова, Е. Н. Голубева, Т. Д. Шапошникова. - С .11-15
История педагогики
Корзинский, Е. В. Влияние западноевропейской интеграции на сферу образования / Е. В. Корзинский. - С .15-18
Мукашева, А. К. Трудовое воспитание школьников в США в процессе "образования для карьеры" / А. К. Мукашева. - С .18-24
Вопросы воспитания
Хабриева, О. А. Понятийно-терминологическое обеспечение эстетического воспитания / О. А. Хабриева. - С .24-28
Дидактика
Журавлев, И. К. Дифференциация обучения средствами учебника / И. К. Журавлев. - С .28-34
Перминова, Л. М. О функциях опорных сигналов В. Ф. Шаталова / Л. М. Перминова. - С .34-36
Турчин, Э. М. Проблема отбора знаний о современных технологиях и включение их в содержание образования / Э. М. Турчин. - С .36-42
Методика обучения
Козлова, Т. А. Специфика организации углубленного изучения отдельных предметов (на примере общей биологии) / Т. А. Козлова. - С .42-45
Прессман, И. Л. Роль и место лингвистических знаний при обучении иностранному языку (в школе с углубленным изучением иностранного языка) / И. Л. Прессман. - С .45-50
Левитан, Е. П. Обучение астрономии в СПТУ как перспективная модель интеграции физики и астрономии в школе / Е. П. Левитан. - С .50-54
Ушакова, Н. М. Развитие лингвистического мышления учащихся на уроках трудового обучения в начальной школе / Н. М. Ушакова. - С .54-58
Маслов, С. И. Система творческих задач на уроках трудового обучения в начальной школе / С. И. Маслов. - С .58-62
Педагогика высшей школы
Литвинов, Б. Д. Подготовка кадров в педвузах для профтехшколы / Б. Д. Литвинов. - С .62-66
Вопросы трудового, политехнического обучения и профориентации
Макареня, А. А. Опыт классификации профессий по профилю / А. А. Макареня, А. С. Максимов. - С .66-71
Калюга, С. У. К концепции политехнического образования школьников / С. У. Калюга. - С .71-74
Орлов, А. А. Цели профессионально-педагогической подготовки учителей / А. А. Орлов. - С .74-78
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Скаткин, М.Н. \ред.\
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : научное издание. Вып. 1(49) / ред. М. Н. Скаткин ; сост. И. К. Журавлев. - М. : Педагогика, 1987. - 64 с. - 1.71 р.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Кумарина, Г. Ф. Категория личности в системе воспитательных отношений / Г. Ф. Кумарина. - С .3-6
Наушабаева, С. У. Обоснование и проверка гипотез в дидактических исследованиях / С. У. Наушабаева. - С .6-10
Шубинский, В. С. Методология преобразования педагогических явлений как часть методологии педагогики / В. С. Шубинский. - С .10-15
История педагогики
Московкина, Г. А. Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, П. П. Болонский о роли предметов гуманитарного цикла в реализации принципа политехнизма / Г. А. Московкина. - С .15-19
Горностаев, П. В. Сотрудничество советских республик в области теории и практики просвещения взрослых (1918-1931) / П. В. Горностаев. - С .19-22
Дмитриев, Г. Д. Некоторые проблемы "теории каррикулум" в буржуазной дидактике Великобритании / Г. Д. Дмитриев. - С .22-26
Вопросы воспитания
Аминев, Г. А. Формирование политической стойкости к влиянию буржуазной пропаганды / Г. А. Аминев, Т. Д. Дубовицкая. - С .26-29
Вопросы обучения
Зверева, М. В. О понятии "дидактические условия" / М. В. Зверева. - С .29-32
Журавлев, И. К. Доказательства в учебном предмете / И. К. Журавлев. - С .32-36
Николаев, В. А. О выборе логики объяснения учебного материала / В. А. Николаев. - С .36-39
Гадалова, В. В. К вопросу о содержании работы по пунктуации в школе / В. В. Гадалова. - С .39-43
Плескунов, В. М. Роль организационных форм обучения в формировании умений работать в коллективе / В. М. Плескунов. - С .43-46
Вопросы политехнического образования и трудового воспитания
Калюга, С. У. Об уровнях политехнических знаний / С. У. Калюга. - С .46-50
Дарханов, В. И. Об изучении элементов робототехники в школе на уроках труда / В. И. Дарханов. - С .50-53
Василькова, Т. А. Проблема политехнизации профессионального обучения старшеклассников в 70-е гг. / Т. А. Василькова. - С .53-56
Педагогика высшей школы
Тихонова, А. Е. Педагогические основы эколого-методической подготовки студентов / А. Е. Тихонова. - С .56-59
Путилина, Н. В. Особенности формирования интереса к приобретаемой профессии / Н. В. Путилина. - С .59-61
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Скаткин, М.Н. \ред.\
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : научное издание. Вып. 1(47) / сост. И. К. Журавлев ; ред. М. Н. Скаткин. - М. : Педагогика, 1986. - 65 с. - 1.71 р.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Никандров, Н. Д. К классификации методологических проблем / Н. Д. Никандров. - С .3-7
Вилькеев, Д. В. Условия эффективного использования познавательной функции научных теорий в процессе обучения / Д. В. Вилькеев. - С .7-11
Мингазов, Э. Г. О двух формах наглядности / Э. Г. Мингазов. - С .11-14
Васильев, Ю. В. Общее и особенное в теории управления школой (социально-педагогический аспект) / Ю. В. Васильев. - С .14-18
История педагогики
Сигал, Л. М. Вопрос о литературном образовании в русской средней школе в начале ХХ в. / Л. М. Сигал. - С .18-23
Пилиповский, В. Я. Углубление кризиса буржуазной науки о воспитании: антипедагогика / В. Я. Пилиповский. - С .23-28
Вопросы воспитания
Соколов, Р. В. Перемена видов деятельности школьников как средство освоения ими духовной культуры / Р. В. Соколов. - С .28-30
Вейт, М. А. Проектирование процесса формирования гуманных отношений в коллективе школьников / М. А. Вейт. - С .30-33
Вопросы дидактики
Цетлин, В. С. Функции практики в учебно-воспитательном процессе и ее виды / В. С. Цетлин. - С .33-36
Высоцкая, С. И. Дидактические основания конструирования процесса обучения / С. И. Высоцкая, В. В. Краевский. - С .36-39
Журавлев, И. К. Некоторые требования к характеру и способам представления дидактических закономерностей / И. К. Журавлев. - С .39-44
Зорина, Л. Я. Особенности дидактического цикла в разных типах учебных предметов / Л. Я. Зорина. - С .44-47
Шубинский, В. С. Логика построения теории начального философского образования учащихся средней школы / В. С. Шубинский. - С .47-51
Уман, А. И. О понятиях классификации и организации учебных заданий / А. И. Уман. - С .51-54
Методика обучения
Нечепуренко, Г. Я. Способы выделения типологических групп учащихся как основа для дифференцированного подхода в обучении (на материале экономической географии зарубежных стран) / Г. Я. Нечепуренко. - С .54-58
Ростовцева, В. М. О возможности использования речевых ситуаций в обучении иностранному языку при презентации лексики / В. М. Ростовцева. - С .58-62
Новакович, В. В. Критерии отбора учебного материала по курсу физики в техническом вузе / В. В. Новакович. - С .62-64
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.
Скаткин, М.Н. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : научное издание. Вып. 2(58) / ред. М. Н. Скаткин ; сост. И. К. Журавлев. - М. : Педагогика, 1991. - 72 с. - 3.91 р.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Скаткин, М. Н. Поиски путей и средств превращения школьников в активных субъектов педагогического процесса / М. Н. Скаткин. - С .3-6
Юсуфбекова, Н. Р. Тенденции и законы инновационных процессов в образовании / Н. Р. Юсуфбекова. - С .6-9
Меркис, Г. Условия состоятельности индуктивного базиса экспериментальных педагогических исследований / Г. Меркис. - С .9-14
Шубинский, В. С. Направления развития методов педагогитческих исследований / В. С. Шубинский. - С .14-18
Школа и педагогика за рубежом
Тагунова, И. А. Мотивация как целеполагающий компонент учения (на материале зарубежных стран) / И. А. Тагунова. - С .19-23
Павлова, М. Б. Система подготовки молодежи к трудовой жизни в образовательных школах Великобритании / М. Б. Павлова. - С .23-26
Вопросы воспитания
Пфейфер, Е. К. Типология воспитательных отношений в семье трудных подростков / Е. К. Пфейфер. - С .27-29
Дидактика и методика обучения
Москаленко, П. Г. Структурная модель науки как дидактическое основание формирования системных знаний школьников / П. Г. Москаленко. - С .30-33
Зорина, Л. Я. Дифференцируемая часть содержания научных знаний в общеобразовательной школе / Л. Я. Зорина. - С .33-36
Степанюк, А. В. К вопросу о формировании целостных знаний школьников / А. В. Степанюк. - С .36-39
Лернер, И. Я. О новом учебном предмете в школе / И. Я. Лернер. - С .39-43
Журавлев, И. К. К проблеме построения теории учебного предмета / И. К. Журавлев. - С .43-47
Шейко, В. В. Формирование оптимальной техники чтения в средней школе / В. В. Шейко. - С .47-50
Генике, Е. А. Методика использования повторительно-обобщающих разделов учебника / Е. А. Генике. - С .50-54
Алиев, Ю. Б. Роль и место самообразования в художественном образовании школьников-подростков / Ю. Б. Алиев. - С .54-58
Далингер, В. А. Реализация внутрипредметных связей в обучении математике / В. А. Далингер. - С .58-62
Баринова, И. И. Через постановку цели к совершенствованию процесса обучения географии / И. И. Баринова, А. Г. Бондарев. - С .62-65
Профессиональное становление учителя
Вислогузова, М. А. Значение и место педагогических творческих заданий в системе подготовки учителя / М. А. Вислогузова. - С .65-67
Берикханова, Л. Ю. Об импровизационных моментах в творчестве учителей-новаторов / Л. Ю. Берикханова. - С .67-70
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Скаткин, М.Н. \ред.\
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.
74в
Н 76


   
    Новые исследования в педагогических науках [Текст] : научное издание. Вып. 2(56) / ред. М. Н. Скаткин ; сост. И. К. Журавлев. - М. : Педагогика, 1990. - 80 с. - 1.71 р.
    Содержание:
Общие вопросы педагогики
Юсуфбекова, Н. Р. Педагогическая аксиология как часть педагогической инноватики / Н. Р. Юсуфбекова. - С .3-6
Шубинский, В. С. "Полюсно-полевая" теория существования человека и развитие педагогики / В. С. Шубинский. - С .6-10
Коршунова, Н. Л. Согласование основных характеристик педагогического исследования как способ достижения однозначности терминологии / Н. Л. Коршунова. - С .10-15
Вопросы воспитания
Балл, Г. А. Об особенностях основных направлений воспитания / Г. А. Балл, Л. Н. Таранов. - С .16-20
История педагогики
Романов, А. П. Эволюция детских клубов в СССР и особенности их развития в современный период / А. П. Романов. - С .21-24
Антонов, Ю. И. Учебники физики средних учебных заведений Министерства народного просвещения дореволюционной России / Ю. И. Антонов. - С .24-27
Гаврилин, А. В. Воспитание трудных детей в рефлексологической педагогике / А. В. Гаврилин. - С .27-32
Дидактика и методика обучения
Сенько, Ю. В. Учебно-познавательная деятельность как инвариант содержания образования / Ю. В. Сенько. - С .32-34
Лернер, И. Я. Показатели системы учебно-познавательных заданий / И. Я. Лернер. - С .34-38
Журавлев, И. К. О структуре учебников по учебным предметам, формирующим опыт эмоционально-ценностных отношений / И. К. Журавлев. - С .38-43
Зорина, Л. Я. Дидактические основания построения учебника для классов с углубленным изучением отдельных предметов / Л. Я. Зорина. - С .43-47
Малеваный, Ю. И. Об интегральном уроке в школе / Ю. И. Малеваный, В. Е. Рымаренко. - С .50-52
Оксман, В. М. О развитии алгоритмической культуры младших школьников в условиях компьютеризации / В. М. Оксман, Л. С Оксман. - С .52-56
Дорошкевич, А. М. Методика создания и применения программного обеспечения для проведения самостоятельной работы с использованием микроЭВМ / А. М. Дорошкевич. - С .56-61
Ерунова, Л. И. Методический уровень урока физики / Л. И. Ерунова. - С .61-65
Товпиец, И. П. Структурирование учебного материала в учебнике в целях систематизации / И. П. Товпиец. - С .47-50
Вопросы политехнического образования и профессиональной подготовки
Струманский, В. П. Сущность и содержание профессионально-политехнической подготовки учащихся средних специальных учебных заведений / В. П. Струманский. - С .65-69
Байчоров, К. У. Вопросы формирования профессионально значимых качеств рабочих строительно-монтажных профессий / К. У. Байчоров. - С .69-74
ББК 74в

Рубрики: Дослідження в педагогічних науках,  Педагогіка--методологія
Доп.точки доступа:
Скаткин, М.Н. \ред.\
Журавлев, И.К. \сост.\
Шубинский, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей