Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74в01<.>)
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13
1.


    Кучменко, Е.
    Інтеросвітні аспекти глобально-культурологічних проблем цивілізації у контексті формування громадянського суспільства [Текст] / Е. Кучменко, Б. Кучменко // Післядипломна освіта в Україні. - 2008. - N 2. - С. 3-7.
ББК 74в01

Рубрики: Педагогічна наука,  Світова освіта--тенденції розвитку,  Освіта--тенденції розвитку
Кл.слова (ненормированные):
світова освіта
Доп.точки доступа:
Кучменко, Б.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Трифонова, А. В.
    Герменевтический подход к разработке содержания педагогической деятельности [Текст] / А. В. Трифонова // Педагогическое образование и наука : Научно-методический журнал. - 2009. - N 9. - С. 28-31.
ББК 74в01

Рубрики: Педагогічна діяльність
Кл.слова (ненормированные):
школоведение -- педагогическая деятельность -- педагогічна діяльність -- герменевтичний підхід

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Фурман, А.
    Педагогіка як сфера миследіяльності: функції, предмет, метод [Текст] / А. Фурман // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 13, N 1. - С. 30-44. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74в01

Рубрики: педагогіка
Кл.слова (ненормированные):
педагогічна миследіяльність -- елітарна освітня модель -- педагогічна наука -- функції педагогіки -- педагогіка творення -- метод проблемних ситуацій -- вітакультурна парадигма

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Жилин, Д. М.
    Инструктивизм и конструктивизм - диалектически противоположные стратегии обучения [Текст] / Д. М. Жилин // Педагогика. - 2011. - N 5. - С. 26-36. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74в01

Рубрики: Діалектичні стратегії навчання--інструктивізм--конструктивізм

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Остапчук, Олена.
    Гуманітарний ресурс модернізації педагогічних систем [Текст] / О. Остапчук // Шлях освіти : наук-.метод. журн. - 2010. - № 4. - С. 14-17. - Бібліогр.: 7 назв.
ББК 74в01

Рубрики: Педагогічна система,  Гуманітарна система
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- гуманітарна освіта -- модернізація освіти -- модернізація педагогічних систем -- гуманітарність -- гуманітарні системи -- педагогічні системи -- модернізація педагогічних систем -- синергетика -- класична педагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Кузьмінський, Анатолій.
    Педагогічна наука на тлі подій і явищ ХХІ століття [Текст] / А. Кузьмінський // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2011. - N 10. - С. 3-7. . - ISSN 0131-6788
ББК 74в01

Рубрики: Педагогічна наука--Україна, ХХI ст.,  Міжнародне співробітництво--вища освіта--Україна--Польща
Кл.слова (ненормированные):
стратегічне партнерство -- субдисципліни -- полікультурна компетентність -- наукова молодь

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Левичев, О. Ф.
    Педагогика как наука: принцип законности [Текст] / О. Ф. Левичев // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога. - 2011. - N 4. - С. 10-13.
ББК 74в01

Рубрики: Педагогіка--принцип законності
Кл.слова (ненормированные):
закономірність -- закон протидії -- закон подібного -- закон інерції -- закон збереження -- принцип

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Сафарян, С.
    Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання [Текст] / С. Сафарян // Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал. - 2012. - N 2. - С. 2-6
ББК 74в01

Рубрики: Парадигма--педагогічна--гуманістична,  Особистісно орієнтоване навчання
Кл.слова (ненормированные):
культуроцентрична парадигма -- антропоцентрична парадигма -- порівняльна характеристика парадигм

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Дахин, Александр Николаевич.
    Модели и цели общего образования [Текст] / А. Н. Дахин // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога. - 2012. - N 3. - С. 28-33
ББК 74в01

Рубрики: Педагогічне моделювання,  Модель--освітня компетентність--учні,  Освітня компетентність--учні
Кл.слова (ненормированные):
педагогічне моделювання -- освітній проект -- модель-проект -- педагогічна валідність
Аннотация: В статті аналізуються основні проблеми педагогічного моделювання як самостійної області дослідження педагогічної науки.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Дзуцев, Э. С.
    О принципе природосообразности в педагогике [Текст] / Э. С. Дзуцев // Педагогика. - 2012. - N 7. - С. 35-40 . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74в01 + 74.202.04

Рубрики: Природовідповідна педагогіка
Кл.слова (ненормированные):
природовідповідність
Аннотация: В статье в полемичном ключе анализируется развитие системы образования и педагогической науки. Показаны онтологические корни недостатков образования.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


   
    Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку [Текст] // Світ виховання. - 2012. - N 4. - С. 7
ББК 74в01 + 88

Рубрики: Педагогічна наука--сучасність,  Психологічна наука--сучасність

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Ильин, Г. Л.
    О своеобразии педагогической науки [Текст] / Г. Л. Ильин // Педагогика. - 2013. - N 6. - С. 36-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв. . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74в01

Рубрики: Педагогічна наука
Кл.слова (ненормированные):
множинність педагогічних теорій -- картезіанська наука -- проектне пізнання
Аннотация: На историческом фоне, начиная с эпохи Просвещения, рассматривается положение педагогики во взаимоотношениях с другими науками. Определяется различие двух видов педагогического познания - объективного, основанного на картезианском понимании науки, и субъективного, предполагающего замыслы и желания познающего. Утверждается необходимость иной оценки педагогической деятельности, учитывающей проективный характер педагогических знаний.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Сокол, Мар'яна Олегівна.
    Концептуальні основи експлікації педагогічних понять: людина - індивід - особистість [Текст] / М. О. Сокол // Укр. пед. журн. = UKRAINIAN EDUCATIONAL JOURNAL : наук. журн. - 2015. - № 4. - С. 51-56. - Библіогр.: 12 назв. . - ISSN 2411-1317
ББК 74в01

Рубрики: Філософія освіти--людина--індивід--особистість,  Освіта--теорія--понятійний апарат--США,  Освіта--теорія--понятійний апарат--Велика Британія,  Освіта--теорія--понятійний апарат--Німеччина,  Освіта--теорія--понятійний апарат--Франція
Кл.слова (ненормированные):
понятійно-термінологічний апарат -- поняття -- людина -- індивід -- особистість
Аннотация: В статті розглянуто концептуальні основи формування понятійно-категорійного апарату педагогічної науки. Сформульовано проблеми детермінації тріади педагогічних понять: людина - індивід - особистість в україно-, англо-, німецько- та франкомовних науково-довідкових педагогічних виданнях. Досліджено шляхи експлікації понятійно-термінологічного апарату у світовому контексті. Зроблено висновки про прагнення сучасної педагогіки (як науки і практики) теоретично обгрунтувати та реалізувати на практиці підвищення ролі імпакт-фактора освіти в розвитку особистості.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей