Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ<.>)
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-11 
1.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2013г. N 7
Зміст:
Белозерцев, Е. П. "Должное" как вектор преодоления кризиса современного российского образования / Е. П. Белозерцев, В. В. Варавва. - С.3-13. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: спадщина, середовище, совокупність умов
Разумовский, В. Г. Естественнонаучное образование и конкурентноспособность / В. Г. Разумовский. - С.14-25. - Бібліогр. у кінці ст.:: 16 назв.
 л.слова: конкурентосроможність, ідентифікація, наукова грамотність
Берулава, М. Н. Какой должна быть современная система образования и почему нужны единые учебники / М. Н. Берулава. - С.26-30
 л.слова: теорія мережевої освіти, мережева парадигма, стереотипи психічної активності
Бондаревская, Е. В. Проектирование инновационного пространства педагогического образования в Федеральном университете / Е. В. Бондаревская. - С.31-42
 л.слова: інноваційна діяльність, модернізація, інноваційний простір
Филонов, Г. Н. Рефлексивный потенциал социальных трансформаций / Г. Н. Филонов. - С.43-50
 л.слова: нелінійна динаміка, рефлексивна діяльність, міждисциплінарна інтеграція
Попков, В. А. Некоторые логические операции в педагогическом исследовании / В. А. Попков, А. В. Коржуев. - С.50-58
 л.слова: гепотеза педагогічного дослідження, педагогічна аналогія, класифікація педагогічних знань
Левитес, Д. Г. Педагогика здравого смысла / Д. Г. Левитес. - С.59-66
 л.слова: соціокультурний досвід, суспільно-педагогічний ідеал, особистісний потенціал
Жарковская, Т. Г. Наглядность в духовно-нравственном образовании / Т. Г. Жарковская. - С.67-73. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: духовно-моральна освіта, засоби наочності, емоційна сфера
Игумен, Георгий. Цивилизационный подход к разработке концепции предмета "православная культура" / Георгий Игумен, М. В. Захарченко. - С.73-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: цивілізаційний підхід, православна культура
Широков, А. И. Роль образования в стратегическом развитии Северо-Востока / А. И. Широков. - С.83-89. - Бібліогр. у кінці ст.: 3 назв.
 л.слова: політика освіти, підготовка кадрів, міграція
Синагатуллин, И. М. Английский язык как глобальный феномен и его влияние на вопросы образования / И. М. Синагатуллин. - С.90-96. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: глобальний феномен, грант, освітній простір
Есенина, Е. Ю. Результаты обучения: новая культура в образовании / Е. Ю. Есенина. - С.97-102
 л.слова: кваліфікація, компетенція, результати навчання
Уман, А. И. Дидактические идеи М.В. Ломоносова и современная теория обучения / А. И. Уман. - С.103-108. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: дидактичні ідеї, мовна компетентність, гуманітаризація освіти
Слепенкова, Е. А. Роль А.С. Макаренко в развитии воспитания как научного направления педагогики / Е. А. Слепенкова. - С.108-111. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: технологія виховання, рефлексія виховання
Воробьев, Н. Е. Становление и развитие образования в Латинской Америке / Н. Е. Воробьев, Т. Н. Сайтимова. - С.112-117. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.


    Глузман, О. В.
    Базові компетентності: їхня сутність та значення у життєвому успіху особистості [Текст] / О. В. Глузман // Гуманіт. науки : наук.-практ. журн. - 2009. - № 1. - С. 6-15. - Бібліогр.: 5 назв.
ББК 74.04

Рубрики: Освіта--гуманітаризація--компетентність,  виховання--соціальне--компетентність,  освіта--філософія,  Ключові компетентності--ознаки
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- сучасна освіти -- філософія освіти -- гуманітаризація освіти -- компетентність -- набуття компетентностей -- ключові компетентності -- базові компетентності

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Ковальчук, В.
    Інтенсифікація світоглядно-методологічної та професійної підготовки вчителів початкових класів: модернізаційний ракурс [Текст] / В. Ковальчук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2009. - N 10. - С. 15-16. . - ISSN 0131-5358
ББК 74р30

Рубрики: Вища педагогічна освіта,  Вища педагогічна освіта--Вчитель початкових класів
Кл.слова (ненормированные):
фундаменталізація освіти -- гуманітаризація освіти -- вчитель початкових класів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Білогур, Влада.
    Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентської молоді / Влада Білогур // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2011. - № 3. - С. 74-80. - Бібліогр.: 18 назв.
ББК 74.580.050

Рубрики: Виховання--вища освіта--світогляд
Кл.слова (ненормированные):
світогляд -- світоглядні орієнтації -- структура -- студентська молодь -- політичні орієнтації -- демократичні цінності -- вища освіта -- політико-громадянська освіта -- економічні орієнтації -- цінності інноваційно-перетворювальної діяльності -- соціокультурні цінності -- соціалізація молоді -- духовність -- духовні цінності -- розвиток особистості студента -- виховання -- гуманітаризація освіти -- світоглядна цілісність особистості -- вища школа -- студенти
Аннотация: Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентської молоді розглядається крізь призму соціальних і духовних чинників її формування і розвитку.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Ткаченко, Н.
    Проблеми гуманізації вищої освіти [Текст] / Н. Ткаченко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2012. - N 6. - С. 51-56 . - ISSN 1682-2366
ББК 74.58

Рубрики: Вища освіта--гуманізація
Кл.слова (ненормированные):
духовність -- виховання молодого покоління -- гуманізація освіти -- гуманітаризація освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Юрченко, Любов Іванівна.
    Екологічна глобалізація та гуманітаризація освіти [Текст] = Экологическая глобализация и гуманитаризация образования / Л. І. Юрченко // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2011. - Випуск 48 (№ 6). - С. 484-491. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
глобалізація -- гуманітаризація освіти -- природне довкілля
Аннотация: Необхідність пізнання процесів глобалізації диктується реальним розвитком, результатом якого є досягнення і негативи. Глобалізація несе позитивне, створює передумови розвитку, комунікативний і культурний взаємозв'язок зі світом, в той же час - посилення нерівності, диференціації життя, втрату ціннісних орієнтирів, руйнування природного довкілля. Вирішення цих проблем лежить в площині гуманітаризації освіти.
Необходимость познания процессов глобализации диктуется реальным развитием, результатом которого являются достижения и негативы. Глобализация несет позитивное, создает предпосылки развития, коммуникативную и культурную взаимосвязь с миром, в то же время - усиление неравенства, дифференциации жизни, потерю ценностных ориентиров, разрушения природной окружающей среды. Решение этих проблем лежит в плоскости гуманитаризации образования.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Косянчук, Сергій.
    Особливості формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників з огляду на компетентнісний підхід в літературній освіті / С. Косянчук // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - 2012. - N 11. - С. 18-21
ББК 74.268.3

Рубрики: Компетентнісний підхід--література,  Ціннісно-смисловий підхід--література
Кл.слова (ненормированные):
гуманітаризація освіти -- репрезентативні соціологічні дослідження -- ціннісно-смислові орієнтації
Аннотация: У статті йдеться про літературний компонент і його складові у контексті ціннісно-смислової сфери особистості. Розглядаються суб'єкт-суб'єктні детермінанти літературної освіти і нова емоційно-ціннісна лінія змісту як складова літературного компонента. Аналізується значення гуманітаризації змісту освіти як умови формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Малиновська, М. В.
    Формування ключових компетентностей учнів через реалізацію гуманітарних аспектів [Текст] / М. В. Малиновська // Педагогічна майстерня : науково-методичний журнал. - 2012. - N 12. - С. 16-20. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.202.23

Рубрики: Принципи освіти
Кл.слова (ненормированные):
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ -- ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ
Аннотация: У статті розкрито шляхи й методи гуманізації та гуманітаризації освіти на основі використання творчо-розвивальних технологій. Автор з'ясовує вплив різних видів занять на розвиток творчих здібностей учнів.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Уман, А. И.
    Дидактические идеи М.В. Ломоносова и современная теория обучения [Текст] / А. И. Уман // Педагогика. - 2013. - N 7. - С. 103-108. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв. . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74.03(4Рос)5-8

Рубрики: Історія освіти--персоналії--Росія, ХVIII ст.
Кл.слова (ненормированные):
дидактичні ідеї -- мовна компетентність -- гуманітаризація освіти
Аннотация: В статье дан анализ дидактических идей в наследии М.В. Ломоносова. Показано, что уже в самом начале формирования государственной системы образования в России великий ученый сумел обозначить и обосновать ее перспективы.
Доп.точки доступа:
Ломоносов, М.В. \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Марченко, Наталія.
    Принципи гуманізації і гуманітаризації освіти у наукових пошуках А. Г. Погрібного та їх розвиток у працях українських учених [Текст] / Н. Марченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2014. - N 1. - С. 106-111. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.04(4УКР)

Рубрики: Організація освіти--Україна
Кл.слова (ненормированные):
гуманізація освіти -- гуманітаризація освіти -- антропоцентризм -- дитиноцентризм -- людиноцентризм
Доп.точки доступа:
Погрібний, А. Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-11 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей