Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=Неперервна освіта<.>)
Общее количество найденных документов : 73
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
Обкладинка
74.484(4Укр)
П 78


   
    Проблеми реформування вищої освіти в Україні: вітчизняний досвід і європейські орієнтири : збірник наукових статей. вип.5 / наук. ред. С. В. Волобуєва. - Київ : Освіта України, 2011. - 180 с. - ISBN 978-966-188-240-8 : 58.00 р.
    Содержание:
Арістова, А. Проблеми розбудови ісламського освітнього простору в Україні / А. Арістова. - С .5
Старовойт, С. Інновації у вищій школі в контексті становлення філософії освіти / С. Старовойт. - С .25
Волобуєва, С. Психологічний зміст освітніх інновацій та їх вплив на професійне становлення молоді / С. Волобуєва. - С .33
Уреньова, С. Проблема реформування вищої школи в Україні / С. Уреньова. - С .48
Лавринович, О. Роль синергетичної методології в управлінні творчими процесами педагогічної діяльності / О. Лавринович. - С .60
Доброносова, Ю. Філософія освіти як горизонт розуміння / Ю. Доброносова. - С .68
Бахтіярова, Х. Професіографічний моніторинг якості освіти в інженерно-педагогічній галузі / Х. Бахтіярова. - С .83
Шапіро, О. Місце філософії у навчальному процесі (до питання гуманітаризації технічної освіти) / О. Шапіро. - С .96
Ципко, В. Філософський вимір освіти у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору / В. Ципко. - С .106
Ліпіч, Л. Освіта як інститут соціалізації / Л. Ліпіч. - С .114
Середіна, І. Інтерактивні форми організації навчання як засіб підготовки до особистісно орієнтованого виховання майбутнього фахівця / І. Середіна. - С .124
Зінченко, Д. Стиль педагогічного спілкування як один з чинників ефективної взаємодії викладача і студентів / Д. Зінченко. - С .131
Кришмарел, В. Дискусії про курс релігієзнавства в системі освіти України / В. Кришмарел. - С .141
Рибакова, Л. Неперервна професійна освіта як явище об'єктивної педагогічної реальності / Л. Рибакова. - С .150
Юрченко, Е. Традиціоналістична парадигма в контексті модернізації освітньої сфери / Е. Юрченко. - С .158
Рижко, В. Навчальна програма з філософії та філософська рефлексія / В. Рижко. - С .164
Клименко, М. Самоконтроль у професійній діяльності педагога / М. Клименко. - С .171
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--реформування,  Вища освіта в Україні
Кл.слова (ненормированные):
Ісламський освітній простір -- Філософія освіти -- Синергетична методологія -- Професіографічний моніторинг -- Соціалізація -- Інтерактивні форми -- Неперервна освіта -- Релігієзнавство -- Традиціоналістична парадигма -- Філософська рефлексія -- Самоконтроль
Аннотация: У збірці наукових статей подано актуальні дослідження з аналізу освітньої політики в Україні. Публікація базується на світових підходах до визнання та розроблення варіантів розв'язання проблем освітнього сектору. Основну увагу приділено таким ключовим напрямам реформування вітчизняної системи освіти: сучасні освітні стратегії України; модернізації системи вищої школи; освітні інновації та перетворення; забезпечення якості вищої освіти як важлива умоува розвитку держави і суспільства; концептуальні засади гуманізації та гуманітаризації освітньої сфери; професійне спрямування молоді тощо. Видання розраховане на науково-педагогічних працівників, магістрів, аспірантів. управлінців освітньої сфери.

Доп.точки доступа
Волобуєва, С.В. \наук. ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2013г. N 1
Зміст:
Фельдштейн, Д. И. Проблемы психолого-педагогических наук в ХХI в. / Д. И. Фельдштейн. - С.3-16. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: світ дитинства, сучасна цивілізація, психологія дітей
Перминова, Л. М. Методологический контур экспериментальной дидактики / Л. М. Перминова. - С.17-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: науковий метод, експериментальна дидактика, рівні наукового знання
Ананьин, Г. Е. Ученик как потребитель образовательных услуг / Г. Е. Ананьин. - С.24-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: репутація, авторитет, неперервна освіта
Беляев, В. И. Социальная педагогика: перспективы развития / В. И. Беляев. - С.31-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: соціальна педагогіка, адаптація, соціальна робота
Красильников, И. М. Электронное музыкальное творчество как вид учебно-художественной деятельности / И. М. Красильников. - С.38-48
 л.слова: музична творчість учнів, комп'ютерні технології, музичні здібності
Шмиригилова, И. Б. Школьное образование в контексте компетентностного подхода / И. Б. Шмиригилова. - С.49-53. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: шкільна освіта, компетентнісний підхід, пізнавальна компетентність
Беляев, А. В. Роль педагогической науки в развитии опыта трудового воспитания сельских школьников / А. В. Беляев. - С.53-62. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: трудове виховання, сільська школа, учнівські виробничі бригади
Бурзалова, Т. В. Формирование личности будущего учителя математики в системе "школа-вуз" / Т. В. Бурзалова. - С.63-68. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: ціннісна орієнтація, професійне самовизначення, професійне становлення
Васильев, Л. И. Развивающийся образовательный процесс в вузе / Л. И. Васильев. - С.68-75. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: розвиваючий освітній процес, самоорганізація студента
Патутина, Н. А. Корпоративное образование как инструмент формирования организационной культуры / Н. А. Патутина. - С.76-81. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: організаційна культура, корпоративна освіта, виховання співробітника
Белова, А. Д. Он озарил свой век / А. Д. Белова. - С.82-88
Заварзина, Л. Э. П.Ф. Каптерев о сущности средней общеобразовательной школы / Л. Э. Заварзина. - С.88-98. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: середня загальноосвітня школа, демократична автономія школи, шкільний клас
Шамсутдинова, И. Г. Законодательные основы организации профессионального образования инвалидов в Скандинавских странах / И. Г. Шамсутдинова, Н. В. Кравченко. - С.99-106. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: інвалідність, професійна освіта, психологічна підтримка
Адильгазинов, Г. З. Педагогический процесс в малокомплектной школе / Г. З. Адильгазинов. - С.106-110
 л.слова: малокоплектна школа, інформаційна школа, ресурсний центр
Мариносян, Т. Э. Роль педагогического наследия отечественных педагогов в развитии образования в странах СНГ / Т. Э. Мариносян : 110-114
 л.слова: освітня система, народна педагогіка
Хвостик, Т. В. ГИОС - новый механизм повышения доступности образования / Т. В. Хвостик. - С.115-117
Ширяева, Н. Н. Программа по иностранному языку для магистратуры не языкового вуза / Н. Н. Ширяева. - С.118-120. - Бібліогр. у кінці ст.
Абидова, А. А. Особенности формирования коммуникативной компетентности студентов-иностранцев / А. А. Абидова. - С.121-122
Мельников, Д. А. Радикальные и критические концепции социальной работы / Д. А. Мельников. - С.122-126
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2013г. N 8
Зміст:
Орлов, А. А. Специфика современного педагогического знания / А. А. Орлов. - С.3-14. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: функції педагогіки, педагогічні знання, методологія високого модернізму
Болотов, В. А. Виды и назначение программ оценки результатов обучения школьников / В. А. Болотов, И. А. Вальдман. - С.15-26. - Бібліогр. у кінці ст.: 16 назв.
 л.слова: оцінка якості, моніторинги учбових досягнень, міжнародні порівняльні дослідження
Романов, К. В. Риски в развитии образования: философский взгляд / К. В. Романов. - С.27-34. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: ризики, педагогічне філософствування, метапредметне ядро змісту освіти
Русецкий, В. Ф. Общее образование в информационном обществе: проблемы и перспективы / В. Ф. Русецкий. - С.34-43
 л.слова: інформаційне суспільство, зміст освіти, сучасні методи навчання
Иванова, С. В. Профессиональное образование и занятость молодежи - глобальная проблема ХХI в. / С. В. Иванова [и др.]. - С.43-51
Інші автори: Пахомова Е.А., Пальянов М.П., Руднева Е.Л.
 л.слова: професійна освіта, профорієнтація, кластери
Лебедева, О. В. Проектирование и организация исследовательской деятельности учащихся в учебном процессе / О. В. Лебедева, И.В Гребнев. - С.52-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: дослідницька діяльність учнів, принципи проектування, дослідницькі вміння
Веденеева, Г. И. Феномен родного края и его ресурс в духовно-нравственном воспитании учащихся / Г. И. Веденеева. - С.58-63. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: духовно-моральне виховання, довіра, моральні цінності
Янушкявичене, О. Л. Реформа образования и развитие мышления ребенка в начальной школе / О. Л. Янушкявичене. - С.63-66. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: розвиток мислення, понятійне мислення, початкові класи
Вильчинский, С. С. Коммуникативное воздействие в образовательном процессе / С. С. Вильчинский, Н. М. Шлемская. - С.67-71. - педагогічні стратегії : активізація процесу навчання
 л.слова: учбові ситуації
Гурьянова, М. П. Развитие института социальных педагогов в сельской России / М. П. Гурьянова. - С.72-77
 л.слова: соцiокультурна модернiзацiя освіти, шкільний соціальний педагог, соціальний педагог сімейного типу
Овсянникова, Е. А. Анализ гендерных особенностей кадров в российском образовании / Е. А. Овсянникова. - С.77-81
 л.слова: гендерні особливості, фемінізація зайнятості, якість підготовки
Лазарева, Г. И. Предпринимательский университет: инновационный образовательный менеджмент / Г. И. Лазарева. - С.82-89. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: підприємницький університет, управління освітнім процесом, освітні технології
Андреев, А. Л. Образование в эпоху Анны Иоанновны / А. Л. Андреев. - С.90-100. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: семінарії, Морська академія, кадетські корпуса
Щербаков, Р. Н. Галилей и его методология просвещения (к 450-летию со дня рождения великого ученого) / Р. Н. Щербаков. - С.101-107
 л.слова: стиль мислення, діалог
Демченко, А. Р. Формирование профессионального самоопределения обучающихся в процессе профильного обучения за рубежом / А. Р. Демченко, М. В. Морозова. - С.108-116. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: професійне самовизначення, будування кар'єри, профконсультація
Накашидзе, Р. М. Особенности профессионального образования в Грузии / Р. М. Накашидзе. - С.117-123. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 азв.
 л.слова: система професійної освіти, підготовка кваліфікаційних кадрів, неперервна освіта
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2014г. N 2
Зміст:
Вербицкий, А. А. Методологические основы реализации новой образовательной парадигмы / А. А. Вербицкий, Н. А. Рыбакина. - С.3-14. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: інформаційне суспільство, модернізація освіти, неперервна освіта
Ибрагимов, Г. И. Предмет и основные понятия дидактики / Г. И. Ибрагимов. - С.15-22. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: предмет дидактики, учбова діяльність, дидактична діяльність
Мишатина, Н. Л. Какие образовательные результаты мы формируем и оцениваем? / Н. Л. Мишатина, И. П. Цыбулько. - С.23-34. - Бібліогр. у кінці ст.: 23 назв.
 л.слова: антропологічний поворот, антропологічна методика, лінгвоконцептологія
Полонский, В. М. Чем больше, тем лучше? (К оценке результатов научной деятельности) / В. М. Полонский. - С.35-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: оцінка наукової діяльності, методики кількісної оцінки, рейтинг журналів
Стерлягова, Е. В. Обучение старшеклассников по индивидуальным учебным планам / Е. В. Стерлягова. - С.40-44. - інновація : психологічне супроводження
 л.слова: індивідуальний учбовий план
Клепиков, В. Н. Методика построения и проведения современного этического занятия / В. Н. Клепиков. - С.45-52
 л.слова: етика, етичні заняття, моральне самовдосконалення
Змеева, Т. Е. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе: новые задачи, новые методологические подходы / Т. Е. Змеева. - С.53-59
 л.слова: навчання іноземної мови, андрогогіка, вища школа
Цаллагова, З. Б. Этнопедагогический потенциал нартского эпоса / З. Б. Цаллагова. - С.59-66. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: нартський епос, ідеал досконалої особистості, виховальні ідеї епоса
"Круглый стол" в ВГСПУ: Педагогическая деятельность и педагогическое образование в инновационном обществе. - С.67-89
Перминова, Л. М. Немеркнущий свет идей К.Д. Ушинского / Л. М. Перминова. - С.90-95
Беляев, В. И. Идейно-теоретические основы педагогической концепции С.Т. Шацкого / В. И. Беляев. - С.95-101. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: вільне виховання, принцип відкритості, трудова школа
Михайлова, Д. В. Ф. Хартахай - организатор мужской и женской Мариупольских гимназий во второй половине ХIХ в. / Д. В. Михайлова. - С.102-106. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: греки-переселенці, чоловіча гімназія, жіноча гімназія
Джуринский, А. Н. Изменения парадигмы сравнительной педагогики / А. Н. Джуринский. - С.107-113. - Бібліогр. у кінці ст.: 16 назв.
 л.слова: порівняльна педагогіка
Белов, И. С. Журнал "Педагогика" глазами учителя (краткий аналитический обзор издания в период с 1937 по 1985 гг.) / И. С. Белов. - С.114-124
 л.слова: радянська педагогіка, педагогічна наука
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2014г. N 7
Зміст:
Даренский, В. Ю. Социальная избыточность высшего образования: "проблема" или цивилизационный ресурс? / В. Ю. Даренский. - С.3-10. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: вища професійна освіта, модернізація, ринок освітніх послуг
Перминова, Л. М. Дидактика в системе научного знания / Л. М. Перминова. - С.11-19. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: наукові знання, класифікація наук, дидактичні теорії
Плоткин, М. М. Психолого-педагогическое обеспечение социальной безопасности детей и молодежи / М. М. Плоткин. - С.20-26. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: соціальна безпека, індекс психологічного становища суспільства, модель соціальної якості життя
Гузенко, И. Г. Информационный потенциал обучающей компьютерной программы / И. Г. Гузенко. - С.26-33. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: інформаційний потенціал, інтелектуальний потенціа, навчальна комп'ютерна програма
Дубовицкая, Т. Д. Оформление результатов эксперимента в диссертационном исследовании / Т. Д. Дубовицкая, И. Н. Нестерова. - С.34-40. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: емпірічні методи, психолого-педагогічний експеримент, формуючий експеримент
Коржуев, А. В. Анализ и рефлексия содержания и логики педагогического знания / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова, В. С. Бабаскин. - С.40-43
 л.слова: змістовний аналіз педагогічного тексту, термінологічна багатозначність, придатність авторських результатів
Клепиков, В. Н. Креативно-опорные сигналы на уроках математики / В. Н. Клепиков, М. М. Мартынова, С. И. Туркина. - С.44-51
 л.слова: креативно-опорні сигнали, укрупрення дидактичних одиниць, евристичне навчання
Ежкова, Н. С. Досуговая деятельность детей как социально-педагогическая проблема / Н. С. Ежкова. - С.52-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: дозвілля, дозвіллєва діяльність, культура дозвіллєвої діяльності
Кашапова, Л. М. Роль музыкально-досуговой деятельности социальной успешности детей с ОВЗ / Л. М. Кашапова, А. А. Шафикова. - С.58-61. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: соціальна успішність, учні з обмеженими можливостями здоров'я, музично-дозвільна діяльність
Краснов, С. И. Сетевая форма подготовки педагогов к инновационной деятельности / С. И. Краснов, Н. В. Малышева. - С.62-72. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: мережева форма, самовизначення, інноваційний проект
Амиров, А. Ф. Система профессиональной социализации студентов в высшей школе / А. Ф. Амиров, Л. А. Амирова. - С.72-79. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: парадигма, професійна адаптація, особистісна мобільність
Курденкова, О. П. Реализация концепции непрерывного образования в ведущих вузах России / О. П. Курденкова. - С.79-85. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: неперервна освіта, модернізація освіти, диференціація вищої освіти
Чернобай, Е. В. Научно-исследовательский институт в системе образования / Е. В. Чернобай. - С.86-91
 л.слова: наукові організації, відбір наукових кадрів, принципи фінансування
Помелов, В. Б. Основоположник российской педагогической публицистики: к 180-летию Н.Х. Весселя / В. Б. Помелов. - С.92-99. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: військові гімназії, російська педагогічна публіцистика
Беляев, В. И. Духовный пастырь и объединитель земель русских: к 700-летию Сергия Радонежского / В. И. Беляев. - С.100-107. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: духовність, соборність, екстремізм
Заварзина, Л. Э. У человека должно быть все прекрасно: "Письма к сыну" Честерфильда / Л. Э. Заварзина. - С.108-116. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: вихована людина, добре ім'я, увага
Долгая, О. И. Культурологические основы непрерывного образования в Чешской Республике / О. И. Долгая. - С.116-123. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: неперервна освіта, культурологічні основи, чеська освіта
Евтич, Бисера. Инклюзивное образование в Сербии / Б. Евтич. - С.123-126. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: інклюзивна освіта, учбові програми
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2014г. N 8
Зміст:
Ибрагимов, Г. И. Методологические прикладные проблемы развития дидактики профессиональной школы / Г. И. Ибрагимов. - С.3-12. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
 л.слова: дидактика професійної школи, компетентнісна парадигма, електронна дидактика
Андреева, И. Г. Вопросы здоровья в контексте социально-профессионального самоопределения / И. Г. Андреева. - С.13-19. - Бібліогр. у кінці ст.: 20 назв.
 л.слова: соціально-професійне самовизначення, зміст освіти, здоров'я школярів
Шарай, Н. А. Образовательный кластер как интегративная система / Н. А. Шарай, Л. Н. Николаева, Т. В. Вдовина. - С.20-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: інтеграція, управлінська діяльність, освітній кластер
Мандель, Б. Р. Кураторство в современном вузе: поиски разрешения проблем / Б. Р. Мандель. - С.25-31
 л.слова: студентська група, староста, соціальна адаптація студентів
Бондаренко, Е. Ю. О репозитории вуза / Е. Ю. Бондаренко, А. М. Махов. - С.31-35. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: репозиторій учбового призначення, електронні учбово-методичні матеріали, наукова робота студентів
Дахин, А. Н. Издержки социализации российского школьника / А. Н. Дахин. - С.36-44. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: буллінг, профілактика буллінгу
Дьяконова, О. О. Эдьютейнмент в образовании взрослых и интерактивные технологии обучения в современной школе / О. О. Дьяконова, В. М. Букатов. - С.44-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 18 назв.
 л.слова: едьютейнмент, драмо-герменевтика, соціо-ігрова педагогіка
Горшкова, В. В. Онтологизация непрерывного образования / В. В. Горшкова. - С.53-56. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: неперервна освіта, соціально-андрогогічна парадигма, модернізація освіти
Орлов, А. А. Проектирование компетентностно-ориентированного образовательного процесса в педвузе / А. А. Орлов, Л. А. Орлова. - С.57-67. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: системно-діяльнісний, освітнє середовище, акмеологічний
Барташев, А. В. Моделирование профессионально-личностного становления и развития педагога профессиональной школы / А. В. Барташев. - С.68-77. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: професійно-особистісний розвиток особистості, професійна компетентність, педагогічна майстерність
Ихсанова, Р. Р. Интернационализация высшего образования в контексте университета ШОС по направлению "Педагогика" / Р. Р. Ихсанова [и др.]. - С.77-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
Інші автори: Саитова Л.Р., Семенова Г.Е., Исламова З.И.
 л.слова: інтернаціоналізація вищої освіти, внутрішній бенчмаркінг, зовнішній бенчмаркінг
Егоров, О. Г. Духовная школа в России 1820-40-х гг. в трудах Н.П. Гилярова-Платонова / О. Г. Егоров. - С.83-92. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: типологія духовної школи, духовні училища, семінарія
Сахарова, Л. Г. Реализация принципа свободы совести в советской высшей школе в 1920-30-е гг. / Л. Г. Сахарова, В. А. Сахаров. - С.93-98. - Бібліогр. у кінці ст.: 16 назв.
 л.слова: светська освіта, атеістичне виховання, культура міжконфесіональних відносин
Глузман, А. В. Законодательное обеспечение доступности высшего профессионального образования инвалидов в европейских странах / А. В. Глузман, Ю. В. Богинская. - С.99-108. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: людина з обмеженими можливостями, вища професійна освіта
Никитина, О. А. О стандартизации школьного математического образования в США / О. А. Никитина. - С.109-116. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: стандарти освіти, епистема, епистемо-дидактичне уявлення
Вицлак, Г. Инновационный школьный предмет / Г. Вицлак [и др.]. - С.117-120. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
Інші автори: Кюн Х., Данике Б., Хенниг Г.
 л.слова: інноваційний шкільний предмет, тренінг життєвих умінь, соціально-психологічна адаптація підлітків
Федорова, Ю. Роль ДПО в подготовке конкурентоспособного специалиста / Ю. Федорова, Н. Илюшина. - С.121-122
Григорьева, М. Применение интернет-технологий в процессе обучения аудированию в вузе / М. Григорьева. - С.123-124
Лобанова, Е. Основной приоритет в реформировании современного образования / Е. Лобанова. - С.125-126
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2015г. N 6
Зміст:
Лазарев, В. С. Начала теории развивающихся педагогических систем / В. С. Лазарев. - С.3-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 20 назв.
 л.слова: розвиток педагогічної системи, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал педагогічної системи
Берестовицкая, С. Э. Ресурсы школьного образования в мировоззренческом самоопределении старшеклассников / С. Э. Берестовицкая. - С.15-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: ресурсний підхід, особистісні ресурси, світоглядне самовизначення
Саранцев, Г. И. Современные методы исследования в предметных методиках / Г. И. Саранцев. - С.25-32. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: методологія методики навчання предмету, методичне мислення, методичне дослідження
Школяр, Л. В. Современное художественное образование: историко-ретроспективный анализ (Институту художественного образования - 85 лет) / Л. В. Школяр. - С.33-37
 л.слова: педагогіка мистецтва, розвиток художньої освіти, Інститут художньої освіти
Щербаков, Р. Н. Р. Фейнман: объясняя саму суть предмета / Р. Н. Щербаков. - С.38-46. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: взаємозв'язок вчителя і учня, інтерес до фізики, методи дослідження в дії
Плотников, А. С. Ситуационный подход в современном образовании / А. С. Плотников. - С.46-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: ситуаційний підхід, структура ситуації, ситуаційні технології
Гаджимурадова, З. М. Особенности религиозного самосознания учащейся молодежи Дагестана / З. М. Гаджимурадова, Н. О. Омарова. - С.52-55
 л.слова: релігійна ідентичність, релігійна самосвідомість, шаріат
Хачатрян, Э. В. Использование технологии развития критического мышления на уроках МХК / Э. В. Хачатрян. - С.55-60
 л.слова: технологія розвитку критичного мислення, читацька грамотність, рефлексивна діяльність
Джамалов, К. Э. Роль русского языка в формировании культуры межэтнических отношений народов Дагестана / К. Э. Джамалов, К. А. Кадырова, О. А. Омаров. - С.61-64
 л.слова: двомовність, кавказький етнос, мовна політика
Дахин, А. Н. Педагогика и робототехника / А. Н. Дахин. - С.65-69. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: робототехніка, освітня компетентність, технологічна освіта
Шафикова, З. Х. Инклюзивное образование: опыт работы учебных и специальных мастерских / З. Х. Шафикова. - С.69-74. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: міжнародний досвід, інклюзивна освіта, трудові майстерні
Современные проблемы профессионального образования в России и в мире ("круглый стол"). - С.75-100
Яковлева, Н. И. Система непрерывного образования как условие инновационного развития региона / Н. И. Яковлева. - С.100-105
 л.слова: неперервна освіта, критерії досягнення результатів
Колпачев, В. В. Идеалы и ценности русского учительства в середине ХIХ столетия / В. В. Колпачев, О. Ю. Колпачева. - С.106-114. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: суспільні цінності, педагогічний ідеал, історія російської педагогіки
Тагунова, И. А. Актуальные проблемы современных теорий обучения в США / И. А. Тагунова. - С.115-124. - Бібліогр. у кінці ст.: 22 назв.
 л.слова: американські теорії навчання, парадигми, актуальні проблеми
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2015г. N 7
Зміст:
Смолин, О. Н. Методология разработки системы российского образовательного законодательства: проблемы и перспективы / О. Н. Смолин. - С.23. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: законопроект, освітня політика, нормотворчість
Ибрагимов, Г. И. Проблема закономерностей обучения в учебниках по педагогике / Г. И. Ибрагимов. - С.24-34. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: закони навчання, принципи навчання, закономірності навчання
Харисова, Л. А. Оценка качества деятельности образовательных организаций по реализации ФГОС / Л. А. Харисова. - С.34-41. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: інноваційна діяльність, федеральні державні освітні стандарти, якість діяльності
Ермаков, Д. С. Экологическая компетенция и компетентность / Д. С. Ермаков. - С.41-50. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: компетентнісний підхід, екологічна компетенція, екологічна компетентність
Боровских, А. В. Игра: деятельность или мышление? / А. В. Боровских. - С.50-60. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: гра, мислення, геймифіація
Метлик, И. В. Социальное партнерство государства и конфессии в духовно-нравственном образовании школьников / И. В. Метлик. - С.61-70. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: держава, духовно-моральне виховання, соціальне партнерство
Тимофеева, Л. Л. Формирование субъективности на этапе дошкольного образования / Л. Л. Тимофеева. - С.70-77. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
 л.слова: суб'єкт діяльності, особистісний потенціал, механізми становлення суб'єктності
Ежкова, Н. С. Дошкольное образование: научно-ретроспективный анализ и перспективы совершенствования / Н. С. Ежкова. - С.78-83
 л.слова: дошкільна освіта, навчання дошкільників
Маликов, Р. Ш. Влияние религиозных и народных традиций на формирование здорового образа жизни / Р. Ш. Маликов, Р. Р. Галиев. - С.83-88
 л.слова: здоровий спосіб життя, культура татарського народу, постулати Корану
Аксенов, С. И. Педагогические принципы деятельности службы школьной медиации / С. И. Аксенов, Ф. В. Повшедная. - С.90-95. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 НАЗВ.
 л.слова: виховна система школи, педагогічні принципи, медіація
поливанова, К. Н. Образовательные программы для родителей: история и современные тенденции / К. Н. поливанова, И. Е. Вопилова, А. К. Нисская. - С.95-101. - Бібліогр. у кінці ст.: 28 назв.
 л.слова: батьківство, тренінг для батьків, батьківський університет
Иванова, Е. В. Инновационные технологии развития регионального высшего образования / Е. В. Иванова, О. А. Омаров, Н. О. Омарова. - С.101-104. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: інноваційна неперервна система освіти, неперервна освіта, бізнес процеси
Павлидис, В. Д. Развитие системы среднего образования на Урале в ХIХ в. / В. Д. Павлидис. - С.105-108. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: система середньої освіти, реальна освіта, Уральський регіон
Писарева, Л. И. Культурологические основы развития общего образования в Германии / Л. И. Писарева. - С.109-116. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: культура, гуманістична освіта, політична освіта
Попова, М. В. Компетентность в новой парадигме высшего образования: опыт Дании / М. В. Попова. - С.116-122. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: компетентність, компетентнісний підхід, інноваційна освіта
Гурбатова, Е. Р. ФГОС дошкольного и начального образования: обеспечение преемственности / Е. Р. Гурбатова. - С.123-124
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2015г. N 10
Зміст:
Кочетов, В. С. Образование, конкуренция, общегражданская идентичность и устойчивое развитие / В. С. Кочетов. - С.3-14. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: стійкий розвиток, соціальна складова, удосконалення середовища проживання
Борисенков, В. П. Повышение качества школьного образования в современной России / В. П. Борисенков. - С.14-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: якість освіти, педагогічні кадри, лідери освіти
Ткаченко, Е. В. Роль и назначение экспертных оценок в развитии современного образования / Е. В. Ткаченко. - С.24-30. - експертні оцінки : якість освіти
 л.слова: професійні освітні стандарти
Роберт, И. В. Основные направления развития информатизации образования / И. В. Роберт. - С.30-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: адаптаційні форми системи освіти, когнітивно-інформаційна взаємодія, конвергенція технологій
Разумовский, В. Г. Формирование естественнонаучной грамотности учащихся основной школы / В. Г. Разумовский. - С.39-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 25 назв.
 л.слова: наукова грамотність, формалізм знань учнів, науковий метод пізнання
Ларионова, С. О. Психологическое сопровождение профилактики девиантности у младших школьников с ЗПР / С. О. Ларионова. - С.48-53
 л.слова: психологічний супровід, девіантна поведінка, діти з затримкою психічного розвитку
Клепиков, В. Н. Духовно-нравственное воспитание на уроках математики / В. Н. Клепиков. - С.54-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: духовно-моральне виховання, інформаційно-комунікаційні технології, метапредметний рівень
Саранцев, Г. И. Предметно-педагогическое мышление в профессиональных компетенциях педагога / Г. И. Саранцев. - С.59-65
 л.слова: предметно-педагогічне мислення, професійні компетенції, гармонізація
Чоросова, О. М. Непрерывное профессиональное образование педагогов в Республике Саха (Якутия) / О. М. Чоросова. - С.65-69. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: додаткова професійна освіта, освітній простір додаткової професійної освіти, глобальні освітні тренди
Николаева, А. Д. Приоритеты модернизации непрерывного педагогического образования (на примере СВФУ) / А. Д. Николаева, И. С. Алексеева. - С.69-72
 л.слова: конкурентоспроможність, тенденції, модернізація
Пахомова, Е. А. Профессиональное образование в Кемеровской области / Е. А. Пахомова. - С.72-79
 л.слова: професійна освіта, ринок праці, середня професійна освіта
Лощинова, М. А. Сетевое взаимодействие в профессиональном образовании / М. А. Лощинова : 79-82
 л.слова: мережа, мережева взаємодія, соціальні партнери
Серик, Н. И. Ролевые игры в преподавании иностранных языков / Н. И. Серик. - С.83-87
 л.слова: ігрові технології, ігровий метод навчання, навчання іноземної мови
Бессарабова, И. С. Джером Брунер - педагог, ученый, личность (к 100-летию со дня рождения) / И. С. Бессарабова, Н. Е. Воробьев. - С.88-96. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: психологія розвитку, когнітивна революція, бихевіоризм
Самбурова, Е. И. Становление высшей школы в Самарском крае / Е. И. Самбурова, Ю. А. Жердева. - С.96-104. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: земство, місцева адміністрація, історія вищої освіти
Савина, А. К. Непрерывное образование как реальность современного мира / А. К. Савина. - С.105-114. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: інформаційне суспільство, неписьменність, рівень освіти
Богуславская, О. М. Организация совместного обучения детей и родителей за рубежом / О. М. Богуславская. - С.114-120. - Бібліогр. у кінці ст.: 19 назв.
 л.слова: ранній розвиток, неперервна освіта, програма "Два покоління"
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
10.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2017г. N 1
Зміст:
Луговий, В. І. Особливості стандартизації професійної невищої і вищої освіти: теоретико-методологічний аспект / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова. - С.5-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 26 назв.
 л.слова: професійна освіта, рівні освіти, кваліфікаційні рівні
Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В. Г. Кузь. - С.21-26. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: умотивований учитель, педагогічна інноватика, Нова українська школа
Воротникова, І. П. Освітня політика впровадження ІКТ для професійного розвитку вчителів / І. П. Воротникова. - С.27-32. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: освітня політика, післядипломна педагогічна освіта, професійний розвиток вчителя
Просіна, О. В. Інтегроване навчання як педагогічна категорія: специфіка у викладанні предметів мистецького циклу / О. В. Просіна. - С.33-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: поліцентрична інтеграція, синергетичний підхід, синтезія
Гуцол, С. Ю. Міфологічні механізми інтерпретації особистісного досвіду в контексті самопроектування особистості / С. Ю. Гуцол. - С.39-43. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: особистість, самопроектування, особистісний проект
Страцинська, І. А. Про емоційні проблеми педагогічних працівників і можливість депресії / І. А. Страцинська. - С.44-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: емоційне вигорання, людство, гуманізація
Яніцька-Панек, Т. Цілі в світовій, європейській та польській освітній політиці / Т. Яніцька-Панек. - С.49-55. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: освітня політика, міжнародні звіти, майбутнє едукації
Колупаєва, А. Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами / А. Колупаєва, Л. В. Наконечна. - С.57-63
 л.слова: інклюзивна освіта, діти з особливими потребами, асистент учителя
Лук'янова, Л. Б. Освітні потреби дорослої людини в умовах сучасної цивілізації / Л. Б. Лук'янова. - С.64-69. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: освіта дорослих, потреби, освітні потреби
Дула, О. А. Андрагогічні засади організації нової системи навчання персоналу державної кримінально-виконавчої служби України / О. А. Дула. - С.70-76. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: андрагогіка, освіта дорослих, неперервна освіта
Березівська, Л. Д. Проект єдиної школи в Україні про дванадцятирічну загальну середню освіти (1917-1920 рр.) / Л. Д. Березівська. - С.77-84. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: педагогічне джерелознавство
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей