Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=Філософія освіти<.>)
Общее количество найденных документов : 70
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
Обкладинка
74.484(4Укр)
П 78


   
    Проблеми реформування вищої освіти в Україні: вітчизняний досвід і європейські орієнтири : збірник наукових статей. вип.5 / наук. ред. С. В. Волобуєва. - Київ : Освіта України, 2011. - 180 с. - ISBN 978-966-188-240-8 : 58.00 р.
    Содержание:
Арістова, А. Проблеми розбудови ісламського освітнього простору в Україні / А. Арістова. - С .5
Старовойт, С. Інновації у вищій школі в контексті становлення філософії освіти / С. Старовойт. - С .25
Волобуєва, С. Психологічний зміст освітніх інновацій та їх вплив на професійне становлення молоді / С. Волобуєва. - С .33
Уреньова, С. Проблема реформування вищої школи в Україні / С. Уреньова. - С .48
Лавринович, О. Роль синергетичної методології в управлінні творчими процесами педагогічної діяльності / О. Лавринович. - С .60
Доброносова, Ю. Філософія освіти як горизонт розуміння / Ю. Доброносова. - С .68
Бахтіярова, Х. Професіографічний моніторинг якості освіти в інженерно-педагогічній галузі / Х. Бахтіярова. - С .83
Шапіро, О. Місце філософії у навчальному процесі (до питання гуманітаризації технічної освіти) / О. Шапіро. - С .96
Ципко, В. Філософський вимір освіти у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору / В. Ципко. - С .106
Ліпіч, Л. Освіта як інститут соціалізації / Л. Ліпіч. - С .114
Середіна, І. Інтерактивні форми організації навчання як засіб підготовки до особистісно орієнтованого виховання майбутнього фахівця / І. Середіна. - С .124
Зінченко, Д. Стиль педагогічного спілкування як один з чинників ефективної взаємодії викладача і студентів / Д. Зінченко. - С .131
Кришмарел, В. Дискусії про курс релігієзнавства в системі освіти України / В. Кришмарел. - С .141
Рибакова, Л. Неперервна професійна освіта як явище об'єктивної педагогічної реальності / Л. Рибакова. - С .150
Юрченко, Е. Традиціоналістична парадигма в контексті модернізації освітньої сфери / Е. Юрченко. - С .158
Рижко, В. Навчальна програма з філософії та філософська рефлексія / В. Рижко. - С .164
Клименко, М. Самоконтроль у професійній діяльності педагога / М. Клименко. - С .171
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--реформування,  Вища освіта в Україні
Кл.слова (ненормированные):
Ісламський освітній простір -- Філософія освіти -- Синергетична методологія -- Професіографічний моніторинг -- Соціалізація -- Інтерактивні форми -- Неперервна освіта -- Релігієзнавство -- Традиціоналістична парадигма -- Філософська рефлексія -- Самоконтроль
Аннотация: У збірці наукових статей подано актуальні дослідження з аналізу освітньої політики в Україні. Публікація базується на світових підходах до визнання та розроблення варіантів розв'язання проблем освітнього сектору. Основну увагу приділено таким ключовим напрямам реформування вітчизняної системи освіти: сучасні освітні стратегії України; модернізації системи вищої школи; освітні інновації та перетворення; забезпечення якості вищої освіти як важлива умоува розвитку держави і суспільства; концептуальні засади гуманізації та гуманітаризації освітньої сфери; професійне спрямування молоді тощо. Видання розраховане на науково-педагогічних працівників, магістрів, аспірантів. управлінців освітньої сфери.

Доп.точки доступа
Волобуєва, С.В. \наук. ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2015г. N 1
Зміст:
Асадуллин, Р. М. Антропологический синтез методологических оснований исследования педагогической деятельности / Р. М. Асадуллин, Е. Н. Григорьев. - С.3-13. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: природа людини, педагогічне почуття, цілісна людина
Сенько, Ю. В. Целеполагание в педагогическом процессе / Ю. В. Сенько. - С.14-22
 л.слова: цілепокладання, діяльність, суб'єкт-суб'єктна взаємодія
Монахов, В. М. Проектирование инновационной методической системы подготовки бакалавра математики / В. М. Монахов, С. В. Васекин, О. А. Косино. - С.22-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 20 назв.
 л.слова: модернізація педагогічної освіти, професійний стандарт педагога, професійне становлення бакалавра
Косолапова, Л. А. Согласованное исследование - форма организации научного познания / Л. А. Косолапова. - С.32-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: компаративний підхід, узгоджене дослідження, колективне дослідження
Панов, В. И. Критические ситуации в жизни особо одаренных детей / В. И. Панов, Т. В. Хромова. - С.40-47
 л.слова: обдарована дитина, психологічні особливості, шкільний стрес
Хорякова, Ю. М. Ситуационный подход в дошкольном образовании / Ю. М. Хорякова, Н. А. Зорина. - С.47-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: дошкільна освіта, ситуаційний підхід, освітня ситуація
Листвин, А. А. Среднее профессиональное образование: проблемы реализации и формирования содержания образования / А. А. Листвин. - С.53-57
 л.слова: професіоналізація молоді, середня професійна освіта, етапи проектування
Емузова, Н. Г. Актуальные вопросы развития системы образования Кабардино-Балкарской Республики / Н. Г. Емузова. - С.57-71
 л.слова: учбово-виховний процес, розвиток дітей, педагогічний корпус
Кумышева, Р. М. Смысловые инварианты учебной деятельности / Р. М. Кумышева. - С.72-80. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: зовнішній світ, сенсовий інваріант, учбова діяльність
Моисеева, Л. В. Организационные формы непрерывного образования / Л. В. Моисеева, Е. Г. Вуколова. - С.81-88. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
 л.слова: формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта
Репринцев, А. В. Культурно-образовательная среда в становлении личности русского человека (к 75-летию Е.П. Белозерцева) / А. В. Репринцев. - С.88-96. - Бібліогр. у кінці ст.: 25 назв.
 л.слова: філософія освіти, соціальна педагогіка, соціальне виховання
Степанова, Л. А. Воспитание умом и сердцем: великие традиции отечественной педагогики искусства / Л. А. Степанова. - С.97-103. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: музично-педагогічна концепція, музична педагогіка, педагогіка мистецтва
Савченко, Т. А. Становление системы образования в Магаданской области / Т. А. Савченко. - С.104-108. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: система освіти, інтернати, історичний аспект
Супрунова, Л. Л. Система образования Индии в мировом образовательном пространстве / Л. Л. Супрунова. - С.109-118. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: глобалізація, інноваційні процеси, гуманізація школи
Литвиненко, Э. В. Квалиметрические принципы отбора на должность руководителя образовательной организации / Э. В. Литвиненко. - С.123-126
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.


    Гузик, Микола.
    Філософсько-світогляді основи педагогічної системи М. П. Гузика та особливості його авторської дидактики у спектрі можливостей [Текст] : [авторська школа] / М. Гузик // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. журн. - 2009. - № 2. - С. 26-34.
ББК 74.202.4

Рубрики: Авторські школи--Гузик М.,  Технологія Гузика М.П.,  Педагогічна система Гузика М.П.
Кл.слова (ненормированные):
педагогіка -- історія педагогіки -- персоналії -- дидактика -- авторська дидактика -- філософія освіти -- школа -- авторська школа -- приватна школа -- педагоги -- педагоги-новатори -- навчально-виховний процес -- комбіновані системи -- системи
Доп.точки доступа
Гузик, Микола Петрович \про нього\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Уліщенко, А.
    Екзистенціальна спрямованість як умова якісних змін у системі освіти [Текст] / А. Уліщенко // Шлях освіти : наук-.метод. журн. - 2009. - № 2. - С. 7-10
ББК 74в1

Рубрики: Філософія освіти--екзистенціальна спрямованість,  Екзистенціалізм--освіта
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- філософія освіти -- якість освіти -- спрямованість освіти -- виховання -- виховання особистості -- інновації -- освітні інновації -- інноваційні процеси -- людиноцентризм

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Безкоровайна, О.
    Особистісне самоствердження: теоретичні підходи і практика реалізації [Текст] / О. Безкоровайна // Шлях освіти : наук-.метод. журн. - 2009. - № 2. - С. 10-14
ББК 74в1

Рубрики: Філософія освіти,  Виховання--самоствердження особистості,  Самоствердження особистості
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- філософія освіти -- концепція освіти -- освітня політика -- особистість -- формування особистості -- самоствердження -- самоствердження особистості -- навчально-виховний процес

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Глузман, О. В.
    Базові компетентності: їхня сутність та значення у життєвому успіху особистості [Текст] / О. В. Глузман // Гуманіт. науки : наук.-практ. журн. - 2009. - № 1. - С. 6-15. - Бібліогр.: 5 назв.
ББК 74.04

Рубрики: Освіта--гуманітаризація--компетентність,  виховання--соціальне--компетентність,  освіта--філософія,  Ключові компетентності--ознаки
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- сучасна освіти -- філософія освіти -- гуманітаризація освіти -- компетентність -- набуття компетентностей -- ключові компетентності -- базові компетентності

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Чудновский, В. Э.
    Смысложизненный аспект современного процесса образования [Текст] / В. Э. Чудновский // Вопр. психологии : науч. журн. - 2009. - № 4. - С. 50-60. - Библиогр.: 33 назв. . - ISSN 0042-8841
ББК 74в1

Рубрики: Філософія освіти--сенсожиттєва орієнтація
Кл.слова (ненормированные):
філософія освіти -- СЕНСОЖИТТЄВА орієнтація -- єдиний смисловий простір -- процес освіти -- смислові інваріанти розвитку
Аннотация: Обсуждается соотношение феноменов "смысл жизни" и "смысл процесса образования". Процесс поиска и обретения смысла жизни рассматривается как психологическая реальность, единое смысловое пространство, существенно обусловливающее судьбу человека. Автор исходит из положения о том, что процесс образования также представляет собой единое смысловое пространство, являющееся результатом своеобразного взаимодействия двух тенденций: динамической (инновационной), и инвариантной. Дается характеристика некоторых "смысловых инвариантов" процесса образования как условия устойчивости и целенаправленности его развития. Обосновывается тезис о том, что основное назначение процесса образования - создание личностного фундамента, на котором впоследствии происходит "строительство" индивидуального, своеобразного для каждого человека смысла жизни.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Бим-Бад, Б. М.
    К вопросу об этнокультурном генезе педагогических практик возрастного обозначения и поколенческого определения [Текст] / Б. М. Бим-Бад // Мир психологии : науч.-метод. журн. - 2009. - № 3. - С. 205-213. - Библиогр.: 7 назв. . - ISSN 2073-8528
ББК 88.58 + 74в1

Рубрики: Етнопсихологія,  Освіта--філософія,  Філософія--освіта
Кл.слова (ненормированные):
філософія освіти -- виховання болем -- витоки формальної масової школи -- масова школа -- психотерапія підлітків -- ініціаційні практики
Аннотация: Широкая воспитательная практика, школьное дело и насилие в брутальных субкультурах всех известных ныне этносов осмысливаются в историческом контексте как видоизменения культурного содержания и форм инициаций возрастного и статусного перехода.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


   
    В пространстве образования [Текст] // Мир психологии : науч.-метод. журн. - 2009. - № 3. - С. 214-215 . - ISSN 2073-8528
ББК 74в1

Рубрики: Освіта--філософія,  Філософія--освіта
Кл.слова (ненормированные):
філософія освіти -- освіта -- принципи -- реальність історичного майбутнього -- інформаційний простір -- сприйняття знань
Аннотация: О необходимости построения образования на новых принципах и основаниях с учетом специфических особенностей мышления современного человека в целом, специфики разных уровней и типов его восприятия и освоения знаний, общей повышенной эмоциональности и творческих начал, роста потребностей расширения информации и одновременно часто снижения уровня потребности углубления знаний, усиления выборочного подхода к ним, с учетом новых характеристик структуры знаниевого пространства и расширения объема содержания.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Коротяєв, Борис.
    Освіта - точка відліку [Текст] / Б. Коротяєв // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукр. наук.-практ. журн. - 2010. - № 4. - С. 166-173
ББК 74в1

Рубрики: Філософія освіти
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- філософія освіти -- розвиток сучасної освіти -- стандарти освіти
Аннотация: Автор статті заявляє, що в освітньому просторі сегменту вільної освіти дійсно не існує - в країні нема жодної вільної школи, жодного вільного інституту як державного, так і приватного сектора. Аналізує стан сучасної освіти, визначає роль дорослих щодо розвитку сучасної освіти, визначає роль дорослих щодо розвитку навчання дітей, висловлює критичні зауваження щодо роботи МОНУ, звертає увагу, що українська освіта має йти своїм шляхом розвитку, адже має чимало чудових напрацювань, одне з них - Тернопільський комерційний інститут, який працював як вільний вищий навчальний заклад.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей