Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (3)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Тихонова, Т. В.$<.>)
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-14 
1.
74
Н 34


    Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. III. - М. : МДПУ, 2000 - .
   Т. 1 / ред. В. Д. Будак. - 253 с. - ISBN 966-7895-00-9 : 3.50 грн
    Содержание:
Освіта на рубежі століть
Будак, В. Д. Учитель XXI століття: проблеми підготовки / В. Д. Будак. - С .5-11
Андрущенко, В. П. Розвиток освіти-актуальна проблема сучасного державотворення / В. П. Андрущенко. - С .11-18. - Бібліогр. у кінці ст.
Старовойт, Л. В. Проблеми впровадження ступеневої системи освіти в педагогічних навчальних закладах / Л. В. Старовойт. - С .18-24. - Бібліогр. у кінці ст.
Бех, І. Д. Виховні інваріанти у процесі розвитку особистості / І. Д. Бех. - С .24-34
Пєхота, О. М. Особістісно орієнтована педагогіка: концепції, моделі / О. М. Пєхота. - С .34-43. - Бібліогр. у кінці ст.
Журецький, Я. І. Взаємодія сім'ї та школи у прилученні учнівської молоді до української культури / Я. І. Журецький. - С .43-50. - Бібліогр. у кінці ст.
Алєксєєнко, Т. Ф. Проблема підготовки майбутнього вчителя до роботи із сім'єю / Т. Ф. Алєксєєнко. - С .50-55
Захарченко, В. Т. Проблеми професійного становлення сучасного вчителя / В. Т. Захарченко. - С .56-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Професійна освіта
Лейфура, В. М. Концепція математичної освіти для економічних спеціальностей вузів 1 і 2 рівня акредитації та класів економічного профілю / В. М. Лейфура, А. І. Воробйова. - С .65-75. - Бібліогр. у кінці ст.
Авшенок, Н. М. Підготовка вчителя з позиції гуманістичної парадигми освіти / Н. М. Авшенок. - С .75-82. - Бібліогр. у кінці ст.
Старєва, Г. М. Формування творчої активності майбутніх педагогів / Г. М. Старєва. - С .82-87
Олексюк, О. Є. Технологія цілепокладання як прийом формування творчого стилю життя майбутнього педагога / О. Є. Олексюк. - С .87-94. - Бібліогр. у кінці ст.
Середа, І. В. Курс "Основи педагогічної майстерності" з позицій професійного саморозвитку майбутнього вчителя / І. В. Середа. - С .94-100. - Бібліогр. у кінці ст.
Тихонова, Т. В. Професійний саморозвиток майбутнього вчителя інформатики: зміст експеріментального дослідження / Т. В. Тихонова. - С .101-111. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Грицай, Ю. О. Питання адаптайії випускників педагогічного вузу / Ю. О. Грицай. - С .111-115
Баріхашвілі, І. І. Становлення заочної освіти: історико-педагогічний аспект / І. І. Баріхашвілі. - С .116-123. - Бібліогр. у кінці ст.
Дидактика і технології навчання
Кіктенко, А. І. Упровадження курсу "Педагогічні технології" як засіб удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя / А. І. Кіктенко. - С .127-137. - Бібліогр. у кінці ст.
Любарська, О. М. Освіта як "Проектування життя і долі" людини / О. М. Любарська. - С .138-143. - Бібліогр. у кінці ст.
Єнтіс, Л. С. Особливості впровадження інноваційних програм у навчально-виховну діяльність сучасної вищої школи / Л. С. Єнтіс. - С .143-149. - Бібліогр. у кінці ст.
Халамендик, В. Д. Модульно-розвивальне навчання: теорія і досвід / В. Д. Халамендик, С. І. Дятлова. - С .149-162. - Бібліогр. у кінці ст.
Лощенова, І. Ф. Проблемне навчання / І. Ф. Лощенова. - С .163-168. - Бібліогр. у кінці ст.
Васильєва, Л. Я. Роль ігрових технологій у навчанні / Л. Я. Васильєва. - С .169-175. - Бібліогр. у кінці ст.
Баркасі, В. В. Професіно-педагогічний аспект рольової гри / В. В. Баркасі. - С .175-180. - Бібліогр. у кінці ст.
Білий, Ю. О. Зміна інформаційних технологій та її значення в розвитку освіти / Ю. О. Білий. - С .181-187. - Бібліогр. у кінці ст.
Домаскіна, М. А. Деякі педагогічні аспекти впровадження нових інформаційних технологій на прикладі університетської бази даних / М. А. Домаскіна. - С .188-192. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Лисиця, Г. Г. Засоби розвитку научуваності школярів / Г. Г. Лисиця, А. Г. Лисиця. - С .192-203. - Бібліогр. у кінці ст.
Яковлєва, С. М. Семінарські заняття як одна з форм здійснення нових підходів до викладання філософії / С. М. Яковлєва. - С .204-211. - Бібліогр. у кінці ст.
Багмет, А. М. Проблеми у запровадженні студенського самоврядування / А. М. Багмет, В. В. Бекова. - С .211-215. - Бібліогр. у кінці ст.
Вірозуб, С. М. Гуманізація навчально-виховного процесу в школах нового типу / С. М. Вірозуб. - С .215-220. - Бібліогр. у кінці ст.
Клименко, Л. О. Емоційно-естетичний аспект гуманітаризації навчання фізики у загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ / Л. О. Клименко. - С .220-229. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Педагогічна наука
Доп.точки доступа:
Будак, В.Д. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.202.4
О-72


   
    Освітні технології в школі та вузі [Текст] : матеріали науково-практичної конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 1999. - 224 с. - ISBN 966-7458-09-1 (в пер.) : 4.00 р.
    Содержание:
Болюбаш, Я. Я. Реформування педагогічної освіти: концептуальні питання / Я. Я. Болюбаш. - С .3-6
Будак, В. Д. Педагогічна освіта на сучасному етапі розвитку / В. Д. Будак. - С .6-8
Грищенко, Г. П. Система підготовки педагогічних кадрів / Г. П. Грищенко. - С .8-13. - Бібліогр. у кінці ст.
Пуховська, Л. П. Розвиток теорії професійної підготовки вчителів на Заході / Л. П. Пуховська. - С .13-18
Журецький, Я. І. Становлення особистісно орієнтованої освіти / Я. І. Журецький. - С .18-19
Пєхота, О. М. Технологічний підхід в освіті з позицій педагогіки розвитку / О. М. Пєхота. - С .20-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Сисоєва, С. О. Технології педагогічної творчості в системі освітніх технологій / С. О. Сисоєва. - С .25-27
Семиченко, В. А. Концептуальні основи рефлексивного вивчення психології / В. А. Семиченко. - С .28-32
Стариков, І. М. Використання модульної системи у професійно-технічному навчанні робітників і спеціалістів / І. М. Стариков. - С .32-35
Сиротенко, А. Й. Сугестопедичне навчання / А. Й. Сиротенко. - С .35-38. - Бібліогр. у кінці ст.
Початкова школа
Богуш, А. М. Профессионально-речевая готовность студентов к обучению детей второму славянскому языку в дошкольном возрасте / А. М. Богуш, Т. Н. Котик. - С .39-43
Степанова, Т. М. Через гру до читання / Т. М. Степанова. - С .43-45
Тарасова, О. В. Освітні технології в початковій школі / О. В. Тарасова, Н. В. Старченко. - С .46-48
Авраменко, К. Б. З історії розвитку освітніх технологій в Україні / К. Б. Авраменко. - С .48-49
Нор, К. Ф. Організація роботи учнів у динамічних парах / К. Ф. Нор. - С .50-54
Соколовская, А. С. Особенности развития диалогической речи младших школьников Вальфдорфской школы / А. С. Соколовская. - С .54-58
Синицына, А. А. Развитие личности младшего школьника в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова (из опыта работы) / А. А. Синицына. - С .59-61
Алимова, С. В. Укрупнение дидактических единиц (УДЕ) в курсе математики начальной школы / С. В. Алимова. - С .61-64
Соколовська, О. С. Гуманістичний аспект викладання математики у муніципальному колегіумі / О. С. Соколовська, С. М. Вірозуб. - С .64-67
Бабаян, Ю. О. Формування пізнавального інтересу молодшого школяра до навчання через удосконалення форм навчальної діяльності / Ю. О. Бабаян. - С .67-70
Освітні технології у сучасній школі
Любарська, О. М. Формування творчої особистості учня (технологічний аспект) / О. М. Любарська. - С .71-76. - Бібліогр. у кінці ст.
Козляковський, П. А. Розвиток та самовдосконалення творчих якостей особистості / П. А. Козляковський. - С .76-79
Билюк, А. В. Проблемное обучение / А. В. Билюк. - С .79-82
Киктенко, А. И. Исследовательская технология в школьном обучении / А. И. Киктенко. - С .82-86
Бень, А. А. Технологии, соответствующие развивающей школе / А. А. Бень. - С .87-89
Вдовиченко, Р. П. Педагогічний аналіз в управлінні розвитком школи / Р. П. Вдовиченко. - С .89-92
Баран, М. І. Елементи досліджень в шкільному курсі математики / М. І. Баран, О. І. Баран. - С .92-96
Слепцова, І. М. Модульно-розвивальне викладання інформатики / І. М. Слепцова. - С .96-98
Шевчук, В. В. Творческая самостоятельная работа учащихся на уроках истории / В. В. Шевчук. - С .98-100
Колесниченко, Л. Г. Ігрові технології на уроках правознавства / Л. Г. Колесниченко. - С .100-102
Риженков, А. В. Рейтингова технологія оцінки знань в середньому навчальному закладі / А. В. Риженков. - С .102-105
Тарасова, С. М. Індивідуалізація довузівської підготовки вчителя / С. М. Тарасова. - С .105-108
Ішмурат, В. В. Адаптивна система навчання / В. В. Ішмурат. - С .108-110
Кирилова, О. М. З досвіду роботи товариства малят-науковців / О. М. Кирилова. - С .110-113
Войцеховська, Т. Діалог на уроці / Т. Войцеховська. - С .112-113
Технології виховного процесу в закладах освіти
Коцарь, І. М. Школа культуротворчості / І. М. Коцарь. - С .115-116
Наточій, А. М. Педагогічна взаємодія як виховна технологія / А. М. Наточій. - С .116-118
Тарасова, Л. В. Суггестивная технология / Л. В. Тарасова. - С .119-122
Блакитна, Т. І. Школа життєтворчості / Т. І. Блакитна. - С .122-123
Олексюк, О. Є. Система виховоної роботи у педагогічних закладах освіти / О. Є. Олексюк. - С .124-128
Задов, Е. С. Використання можливостей технології В.М. Броннікова в підготовці майбутнього вчителя / Е. С. Задов. - С .128-130. - Бібліогр. у кінці ст.
Дубенко, С. Л. Використання педагогічних технологій в умовах роботи дитячих оздоровчих таборів / С. Л. Дубенко. - С .131-133
Дорошенко, К. Формування виховного ідеалу у контексті особистісно орієнтованих технологій виховання / К. Дорошенко. - С .133-134
Солдатенко, М. М. Сучасні технології навчання / М. М. Солдатенко. - С .135-137
Старовойт, Л. В. Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-словесника / Л. В. Старовойт. - С .138-140
Багмет, М. О. Технологія викладання політології / М. О. Багмет. - С .140-142
Мещанінов, О. П. Розвиток технологій у системі навчання в умовах інформатизації суспільства / О. П. Мещанінов. - С .142-148
Лейфура, В. М. Модульний принцип побудови курсу математичного аналізу в системі нової технології навчання / В. М. Лейфура, Л. С. Тесленко. - С .148-150
Білий, Ю. О. Історія розвитку дистанційного навчання / Ю. О. Білий. - С .150-154. - Бібліогр. у кінці ст.
Дятлова, С. І. Модульно-розвиваюче навчання математиці в вузі / С. І. Дятлова. - С .154-157
Глузман, Н. А. Особистісно орієнтована підготовка студентів до професійної діяльності / Н. А. Глузман. - С .158-160
Ходякова, Г. В. Технологія навчання майбутніх учителів математики та інформатики проектуванню педагогічних програмних засобів / Г. В. Ходякова. - С .160-163
Тихонова, Т. В. Нові інформаційні технології в школі і вузі / Т. В. Тихонова. - С .163-166
Мирошниченко, В. И. Использование мультимедіа при изучении природоведческих дисциплин / В. И. Мирошниченко. - С .166-168
Васильєва, Л. Я. Ігрові технології при викладанні методики математики / Л. Я. Васильєва. - С .168-170
Иванов, Н. И. Моделирование будущей деятельности учителя физической культуры / Н. И. Иванов, Г. Б. Жигадло. - С .171-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Баріхашвілі, І. І. Перспективи дистанційного навчання / І. І. Баріхашвілі. - С .172-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Шпачинський, І. Л. Теорія розв'язування винахідницьких задач (ТВВЗ / І. Л. Шпачинський. - С .174-175
Середа, І. В. Технологія професійного саморозвитку вчителя-початківця / І. В. Середа. - С .176-179
Богатирьов, К. О. Формування професійної товариськості студента вузу АПК / К. О. Богатирьов. - С .180-181
Артюшина, М. В. Технологія роботи з академічною студентською групою як суб'єктом навчальної діяльності / М. В. Артюшина. - С .182-185
Сучасні технології викладання української та іноземної мови та літератури
Федоренко, В. А. Место педагогических технологий в гимназическом образовании / В. А. Федоренко. - С .186-190
Осипов, П. І. Integrierte Übersetzungstheorie im Fremdsprachenunterricht / П. І. Осипов. - С .190-193. - Бібліогр. у кінці ст.
Гришкова, Р. О. Технологія особистісно орієнтованого вивчення іноземної мови / Р. О. Гришкова. - С .193-197. - Бібліогр. у кінці ст.
Мироненко, Т. П. Обучение языкам сценическим методом / Т. П. Мироненко. - С .197-200. - Бібліогр. у кінці ст.
Худякова, І. М. Використання мультимедіа в навчанні студентів / І. М. Худякова. - С .201-202
Баркаси, В. В. Ролевые игры - один из способов повышения интереса к предмету / В. В. Баркаси. - С .203-206. - Бібліогр. у кінці ст.
Шуткина, Г. М. Педагогика вовлечения / Г. М. Шуткина. - С .206-208
Ситченко, А. Л. Формування в школярів умінь аналізувати образ-персонаж / А. Л. Ситченко. - С .209-212. - Бібліогр. у кінці ст.
Фанта, Л. Є. Активні форми роботи на уроках української мови / Л. Є. Фанта. - С .213-214
Гладышев, В. В. Сменная таблица как технологическое звено процесса изучения литературного произведения в школе / В. В. Гладышев, С. В. Озаринский. - С .214-217. - Бібліогр. у кінці ст.
Заскалєта, С. Г. Ділова гра при вивченні іноземної мови / С. Г. Заскалєта. - С .218-220
ББК 74.202.4 + 74.580.22

Рубрики: Освітні технології
Аннотация: В матеріалах науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання реалізації пехнологічного підходу в освіті, сучасних освітніх технологій в школі та вузі. Представлен досвід роботи шкіл та вузів. Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів університетів та педагогічних інститутів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
Обкладинка
74.480.42
П 84


   
    Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології [Текст] : Збірник статей до Міжнародної науково-практичної конференції . (До 90-річчя заснування МДУ) / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота ; відповід. за випуск Я. І. Журецький. - Миколаїв : Іліон, 2004. - 274 с.
    Содержание:
Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології . - С .7
Будак, В. Д. Університет: стратегія поступу на шляху Болонського процесу / В. Д. Будак. - С .7
Андрущенко, В. П. Політика і практика реалізації безперервної освіти в Україні / В. П. Андрущенко. - С .10
Биков, В. Ю. Інформатизація освіти і розвиток понятійно-термінологічного апарату системи навчання і освіти / В. Ю. Биков. - С .15
Олійник, В. В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: концепція, стратегія розвитку / В. В. Олійник. - С .23
Power, Clark. Moral Knowledge and the Moral Self / C. Power. - С .36
Голобородько, Є. Окремі сучасні складові професіоналізму викладача вищої школи / Є. Голобородько. - С .38
Пєхота, О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота. - С .43
Журецький, Я. І. Організація співпраці педагогічного ВНЗ і школи / Я. І. Журецький. - С .48
Редько, В. Г. До проблеми формування готовності студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності вчителя іноземної мови / В. Г. Редько. - С .53
Сучасні тенденції розвитку професійної підготовки . - С .61
Кічук, Н. В. Деякі аспекти формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи / Н. В. Кічук. - С .61
Мещанінов, О. П. Моделі розвитку університетської системи освіти / О. П. Мещанінов. - С .65
Ощепкова, В. П. Інтеграція навчального матеріалу як засіб підвищення якості знань з російської мови / В. П. Ощепкова. - С .74
Ворожбіт, В. В. Значення тематичних семінарів з курсу "Історія педагогіки" у формуванні професіоналізму майбутніх вчителів / В. В. Ворожбіт. - С .79
Соколовська, О. С. Вплив педагогічних ідей Л.Г. Глібова на розвиток освіти / О. С. Соколовська. - С .85
Дятлова, С. Професіоналізм викладача математики та методики її викладання / С. Дятлова. - С .90
Бабаян, Ю. О. Розвиток рефлексії у студентів педвузів / Ю. О. Бабаян. - С .93
Шпачинський, І. Л. Діалектичність технічної і педагогічної творчості / І. Л. Шпачинський. - С .97
Щедролосєва, К. О. Перспектива підготовки вчителів художньої культури у вищих навчальних закладах України / К. О. Щедролосєва. - С .100
Січко, І. О. Індивідуалізація у процесі підготовки майбутнього вчителя / І. О. Січко. - С .103
Освітні технології у вищому навчальному закладі . - С .107
Дмитренко, Т. О. Педагогічна методологія як об'єкт системного дослідження / Т. О. Дмитренко. - С .107
Нор, К. Ф. Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів / К. Ф. Нор. - С .112
Старєва, А. М. Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .117
Костіна, В. В. Підготовка викладачів до здійснення особистісно орієнтованого навчання / В. В. Костіна. - С .119
Гушлевська, І. В. Концепції компетентності в американській педагогіці / І. В. Гушлевська. - С .123
Авраменко, К. Б. Компетентність викладача вищої школи як важлива складова його професіоналізму / К. Б. Авраменко. - С .124
Яресько, К. В. Аспектний аналіз навчальної діяльності в контексті проблеми її організації у вищому закладі освіти / К. В. Яресько. - С .129
Кравченко, І. Ф. Організація пошуково-аналітичної діяльності студентів на заняттях з психології праці / І. Ф. Кравченко. - С .134
Кисельов, С. П. Актуальні питання взаємодії вуза і школи у науковій підготовці учнів (за матеріалами дослідно-експериментальної роботи) / С. П. Кисельов. - С .138
Улицька, Ф. Я. Український мелос в творах зарубіжних композиторів (до проблеми удосконалення музичної освіти у ВНЗ) / Ф. Я. Улицька. - С .142
Інформаційні технології у вищій школі . - С .144
Жук, Ю. О. Вплив інформаційних і комунікаційних технологій на стиль педагогічної діяльності / Ю. О. Жук. - С .144
Шебаніна, Л. П. Деякі аспекти при вивченні дисципліни "Чисельні методи" / Л. П. Шебаніна. - С .150
Тихонова, Т. В. Напрямки удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики / Т. В. Тихонова. - С .153
Ходякова, Г. В. Розширення дидактичних можливостей у викладанні математичних дисциплін за допомогою комп'ютера / Г. В. Ходякова. - С .158
Чадаєв, О. М. Використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення математичного аналізу / О. М. Чадаєв. - С .162
Мірошниченко, В. І. Використання презентаційних мультимедійних програм по природознавчим дисциплінам у Миколаївському державному університеті / В. І. Мірошниченко, А. В. Колпакова. - С .168
Жуковська, А. К. Ознайомлення студентів спеціальності "Практична психологія" з можливістю використання комп'ютера в психодіагностиці / А. К. Жуковська. - С .170
Руденко, Т. В. Навчання інформатики студентів ВНЗ економічного профілю з урахуванням психологічних особливостей розумової діяльності / Т. В. Руденко. - С .173
Гайда, Ю. А. Динаміка переходів у системі дистанційного навчання / Ю. А. Гайда, Л. Л. Кошкіна. - С .175
Луньова, Г. С. Використання задачно-технологічного підходу під час навчання студентів інформаційних технологій / Г. С. Луньова. - С .177
Танкова, Н. В. Методичні проблеми навчання інформаційних технологій студентів нематематичних спеціальностей / Н. В. Танкова. - С .180
Лєженцев, Ю. В. Особливості комп'ютерного навчання на кафедрі військової підготовки / Ю. В. Лєженцев. - С .183
Технології виховння у вищому навчальному закладі . - С .186
Грива, О. А. Питання виховання в системі підготовки фахівців, що працюють з дітьми і молоддю в полікультурному середовищі / О. А. Грива. - С .186
Любарська, О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності / О. М. Любарська. - С .192
Олексюк, О. Є. Професійне становлення викладача вищої школи як вихователя / О. Є. Олексюк. - С .198
Казанжи, І. В. Виховання у майбутніх учителів гуманного ставлення до дитини / І. В. Казанжи. - С .200
Рехтета, Л. О. Критерії громадянської вихованості студентів / Л. О. Рехтета. - С .204
Білюк, О. Г. Умови підвищення самооцінки у розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку / О. Г. Білюк. - С .208
Шличек, О. Ю. Формування правової свідомості студентів університету методом соціально-екологічного проектування / О. Ю. Шличек. - С .213
Філіп'єва, О. А. Актуальність проблеми валеологічної підготовки вчителя / О. А. Філіп'єва. - С .217
Сучасні підходи до викладання іноземної мови в Україні та за кордоном . - С .221
Осипов, П. І. Лексико-семантичне поле прикметників "білий" і "чорний" в німецькій та українській мовах (аспект міжкультурної комунікації) / П. І. Осипов. - С .221
Мироненко, Т. П. Використання ситуаційних вправ під час формування соціокультурного компонента / Т. П. Мироненко. - С .226
Філіппова, Н. М. Концептуалізація дійсності і практика науково-технічного перекладу / Н. М. Філіппова. - С .232
Філіп'єва, Т. І. Роль і місце художнього тексту на заняттях з іноземної мови / Т. І. Філіп'єва. - С .237
Кіщенко, Ю. В. Организация и структура современного последипломного педагогического образования в Англии и Уэльсе / Ю. В. Кіщенко. - С .242
Яновський, О. М. Про поліваріантність фонетичної норми (на матеріалі великого словника німецької вимови) / О. М. Яновський. - С .248
Лощенова, І. Ф. До проблеми формування іншомовної соціокультурної компетенції / І. Ф. Лощенова. - С .250
Волченко, О. М. Розвиток мовленнєвої особистості на факультетах іноземної філології / О. М. Волченко. - С .253
Нікішина, В. В. Комунікативний системно-діяльнісний підхід до навчання іноземних мов / В. В. Нікішина. - С .255
Ремчукова, Л. Г. Методична типологія граматики / Л. Г. Ремчукова. - С .257
Мукатаєва, Я. В. Підготовка вчителя іноземної мови в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору / Я. В. Мукатаєва. - С .259
Постова, Л. С. Послідовність розвитку іншомовних творчих комунікативних умінь у студентів / Л. С. Постова. - С .262
Козак, Н. І. Навчання студентів статистичному підрахунку лексичної вагомості слів / Н. І. Козак. - С .264
Олійник, О. В. Підготовка і формування професійно-педагогічної культури сучасного викладача англійської мови у вищих навчальних закладах: проблеми, пошуки, перспективи / О. В. Олійник. - С .266
Абабілова, Н. М. Використання комп'ютера у процесі навчання іноземної мови / Н. М. Абабілова. - С .268
Васіна, І. В. Переваги і недоліки використання комп'ютерного цифрового відео при навчанні іноземної мові / І. В. Васіна. - С .270
Куріченко, А. Ю. Вплив артистизму на процес навчання іноземної мови / А. Ю. Куріченко. - С .272
ББК 74.480.42 + 74.58

Рубрики: Вища школа--професіоналізм викладача,  Викладачі--професіоналізм--вища школа,  Освітні технології--вища школа,  Іноземні мови--викладання,  Виховання--вища школа
Аннотация: В матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання формування професіоналізму викладача сучасної вищої школи. Представлено досвід роботи вищих закладів освіти Миколаївщини.

Доп.точки доступа:
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\
Журецький, Я.І. \відповід. за випуск.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.489
І 60


   
    Індивідуалізація підготовки вчителя: проблеми, досвід, перспективи. (До 85-річчя з дня заснування Миколаївського державного педагогічного інституту) [Текст] : збірник доповідей аспірантських читань 20 жовтня 1998 року / Ред. О.М. Пєхота. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 1998. - 48 с. - ISBN 966-7458-05-9 : 2.00 р.
    Содержание:
Пєхота, О. М. Індивідуалізація підготовки вчителя / О. М. Пєхота. - С .4
Тарасова, С. М. Довузівська підготовка майбутнього вчителя / С. М. Тарасова. - С .12
Голубєва, О. О. Індивідуалізація довузівської підготовки майбутнього вчителя в умовах педагогічного ліцею / О. О. Голубєва. - С .14
Гришкова, Р. О. Особистісний підхід у викладанні гуманітарних предметів у вузі / Р. О. Гришкова. - С .18
Тихонова, Т. В. Формування готовності майбутнього вчителя інформатики до професійного саморозвитку / Т. В. Тихонова. - С .23
Васильєва, Л. Я. Вплив мотивації на пізнавальну активність студента педвузу / Л. Я. Васильєва. - С .28
Баріхашвілі, І. І. Шляхи вдосконалення навчання студентів-заочників / І. І. Баріхашвілі. - С .31
Середа, І. В. Професійний саморозвиток вчителя в умовах професійно-педагогічної адаптації / І. В. Середа. - С .33
Богатирьов, К. О. Дидактичні умови формування готовності до професійного спілкування студента ВУЗу АПК / К. О. Богатирьов. - С .38
Ішмурат, В. В. Професійна компетентність вчителя в умовах адаптивної системи навчання / В. В. Ішмурат. - С .41
ББК 74.489

Рубрики: Підготовка вчителя
Доп.точки доступа:
Пєхота, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.489
П 11


   
    Підготовка учителя в Україні та за кордоном [Текст] : матеріали наукової міжвузівської конференції / Ред. О.М. Пєхота , П.І. Осіпов, Т.П. Мироненко. - М. : МДПУ, 1999. - 88 с. - 3.80 р.
    Содержание:
Осипов, П. І. Вчитель-європеєць: моделі та технології підготовки / П. І. Осипов, О. М. Пєхота. - С .6-9
Мироненко, Т. П. Проблема підготовки будущих учителей иностранных языков к гражданскому воспитанию / Т. П. Мироненко. - С .9-11
Гришкова, Р. А. Современные подходы к преподаванию иностранных языков в высшей школе / Р. А. Гришкова. - С .11-14
Айзікова, Л. В. Нові вимоги до системи підготовки сучасного вчителя як наслідок соціальних перетворень у суспільстві / Л. В. Айзікова. - С .14-15
Шевченко, Д. О. Професійна підготовка вчителів в умовах гуманізації навчального процесу / Д. О. Шевченко. - С .15-17
Тихонова, Т. В. Формування готовності майбутнього вчителя до професійного саморозвитку як теоретична проблема педагогіки / Т. В. Тихонова. - С .17-21
Середа, І. В. Психолого-педагогічні умови професійного саморозвитку молодого вчителя / І. В. Середа. - С .21-25
Васильєва, Л. Я. Застосування ігрових технологій в процесі активного навчання студентів / Л. Я. Васильєва. - С .25-28
Дамаскіна, М. А. Вивчення нових інформаційних технологій студентами нематематичних факультетів педагогічних вузів / М. А. Дамаскіна. - С .28-31
Шевченко, І. В. Самовідкриття: довічний процес психосинтезу / І. В. Шевченко. - С .31-33
Баріхашвілі, І. І. Самовідкриття: довічний процес психосинтезу / І. І. Баріхашвілі. - С .31-33
Матвєйцева, І. О. Філологічна освіта: сучасні тенденції / І. О. Матвєйцева. - С .36-39
Mukhina, N. M. Drama In Education ESL and Foreign Language Classes / N. M. Mukhina. - С .39-40
Богатирьов, К. О. Концептуальні положення системи розвитку навиків міжособового спілкування студентів аграрних вузів / К. О. Богатирьов. - С .42-45
Щербакова, О. Л. "До питання про навчання навичкам читанню іноземною мовою" / О. Л. Щербакова. - С .45-48
Avshnyuk, M. About the necessity for a systematic comparison of languages and cultures in the process of teaching english as a foreign language / M. Avshnyuk. - С .48-50
Loschonova, I. F. From gibberish to phonemic awareness / I. F. Loschonova, K. Titova. - С .50-53
Олексюк, О. Є. Апробація експериментального курсу в педагогічних класах / О. Є. Олексюк. - С .53-57
Тарасова, С. М. Личностно ориетированный подход в работе с педагогическими классами / С. М. Тарасова. - С .57-60
Наукоі праці магістрантів та студентів
Маркіна, Г. В. Проблеми сучасної американської школи / Г. В. Маркіна. - С .60-61
Miroshnichenko, I. Education in the United States / I. Miroshnichenko. - С .61-64
Тарабукіна, О. С. Освітні технології у сучасній школі / О. С. Тарабукіна. - С .64-65
Червак, Г. Б. Національні педагогічні традиції на сучасному етапі / Г. Б. Червак. - С .65-66
Довжук, О. А. Особистісно орієнтоване навчання в умовах приватної школи / О. А. Довжук. - С .66-67
Гонтаренко, Г. М. Розвиток розуумових здібностей молодших школярів / Г. М. Гонтаренко. - С .67-68
Завалько, М. В. Поняття "Я-концепції" у психології / М. В. Завалько. - С .68-70
Жиговська, А. Ф. Личностно ориентированное обучение иностранному языку / А. Ф. Жиговська. - С .70-71
Сушко, Г. А. Викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей в умовах вищого технічного навчального закладу / Г. А. Сушко. - С .71-73
Баркасі, В. В. Реалізація комунікативного наміру при навчанні граматичного аспекту спілкування / В. В. Баркасі, К. Балай. - С .73-75
Качур, А. М. Види упражнений при самостоятельной работе учащихся на среднем этапе изучения иностранного языка / А. М. Качур. - С .75-77
Рязанова, Т. В. Тренировочные упражнения при обучении письму / Т. В. Рязанова, О. В. Колпак. - С .77-80
Чечельницкая, Н. Л. Новые информационные технологии в преподавании иностранных языков / Н. Л. Чечельницкая. - С .80-81
Сопіна, О. В. Використання комп`ютера в демонстраційному експеріменті в курсі фізики / О. В. Сопіна. - С .81-82
Пересунько, В. В. Функції перевірки знань учнів / В. В. Пересунько. - С .82-83
Севостьянова, А. В. До питання про безособові речення в українській і німецькій мовах / А. В. Севостьянова. - С .83-84
Пономаренко, С. С. Особливості розвитку форм майбутнього часу / С. С. Пономаренко. - С .84-85
Гонтаренко, Г. М. Розвиток розумових здібностей молодших школярів / Г. М. Гонтаренко. - С .85-86
ББК 74.489

Рубрики: Підготовка вчителя,  Вчитель--професійна підготовка,  Студенти-заочники--самостійна робота--удосконалення
Доп.точки доступа:
Пєхота, О.М. \ред.\
Осіпов, П.І.
Мироненко, Т.П.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
74.480.46
С 91


   
    Сучасні проблеми вищої освіти (збірнк доповідей до науково-практичної конференції) [Текст] : сборник / Л.П. Клименко, Г.Ф. Романовський, В.І. Андрєєв. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 1998. - 144 с. - ISBN 966-7458-04-0 : 6.00 р.
    Содержание:
Іванюк, С. С. Знання і вміння: альтернатива вищої освіти / С. С. Іванюк. - С .3
Клименко, Л. П. Резерв підвищення якості набору студентів до МФ НаУКМА / Л. П. Клименко, М. В. Донченко. - С .13
Мещанінов, О. П. Сучасні проблеми та перспективи науково-дослідної роботи у Миколаївській філії НаУКМА / О. П. Мещанінов. - С .17
Бандура, В. М. Виховна робота у вищій школі / В. М. Бандура. - С .19
Будак, В. Д. Кафедра педагогічних технологій в педагогічному вузі / В. Д. Будак, О. М. Пєхта. - С .22
Єнтіс, Л. С. Індивідуалізація навчально-виховного процесу - актуальна проблема вузів культури / Л. С. Єнтіс. - С .25
Скороходов, В. А. Південнослов'янський інститут КСУ, як перший недержавний вуз в Миколаєві, в контексті реформ вищої школи / В. А. Скороходов. - С .29
Соловйов, С. М. Міждисциплінарна кооперація викладання / С. М. Соловйов. - С .31
Верланов, Ю. Ю. Три актуальні проблеми вищої освіти / Ю. Ю. Верланов. - С .32
Мейжис, І. А. Особливості організації науково-дослідної роботи в Миколаївській філії НаУКМА з суспільних наук / І. А. Мейжис. - С .37
Добровольський, В. В. Екологічна освіта - актуальність, проблеми, пропозиції / В. В. Добровольський. - С .38
Добровольський, В. В. Автоматизована інформаційно-навчальна система з екології / В. В. Добровольський, В. В. Єлісєєв. - С .43
Гришкова, Р. О. Діяльнісний підхід до виховання особистості у вузі / Р. О. Гришкова. - С .46
Пронкевич, О. В. Викладання іноземних мов у Миколаївській філії НаУКМА як засіб формування свідомості студентів / О. В. Пронкевич. - С .48
Калінін, М. І. Форми та ефективність елементів рейтингової системи оцінки знань студентів / М. І. Калінін. - С .50
Сергієнко, Л. П. Шляхи дослідження наукової проблеми "Генетичний прогноз рухових здібностей в системі відбору і орієнтації спортсменів у олімпійському спорті" / Л. П. Сергієнко. - С .52
Сергієнко, Л. П. Про використання близнюкового методу генетики у педагогічних дослідженнях / Л. П. Сергієнко. - С .55
Кутковецький, В. Я. Звір з ім'ям 666. Напрямки розвитку суспільства / В. Я. Кутковецький. - С .57
Лях, Р. Д. Місце і роль курсу історії України в системі вищої освіти / Р. Д. Лях, П. М. Тригуб. - С .68
Льовкіна, Н. Ю. Організація і проведення занять з студентами спеціальної медичної групи / Н. Ю. Льовкіна. - С .72
Осіпов, А. О. Сучасна парадигма освіти. Особливості і трансформація / А. О. Осіпов. - С .73
Кузьменко, Б. П. Трансформація навчального процесу відповідно до сучасного етапу розвитку економіки / Б. П. Кузьменко. - С .76
Береза, І. Ю. Виховний потенціал екскурсій у підготовці спеціаліста-гуманітарія / І. Ю. Береза. - С .78
Біла, Т. М. Нове в інформаційній технології навчання іноземним мовам - з досвіду Миколаївської філії Києво-Могилянської академії / Т. М. Біла. - С .80
Хлопенко, Б. К. Особливості впровадження української мови при вивченні технічних дисциплін / Б. К. Хлопенко, М. М. Івахненко. - С .83
Дімант, Г. С. Розвиток пізнавальної активності студентів за допомогою англійської мови / Г. С. Дімант. - С .84
Ханстантинов, В. О. Формування здатності до самореалізації особистості як мета системи виховання у вищій школі / В. О. Ханстантинов. - С .85
Кравцов, О. А. Адаптація студентів I курсу / О. А. Кравцов. - С .87
Мироненко, Т. П. Відповідність якості знань випускників вузів міжнародним вимогам; міжнародне співробітництво / Т. П. Мироненко. - С .89
Маргеліс, Н. В. Сутність естетичного та проблема формування людської небайдужості / Н. В. Маргеліс. - С .91
Михайлюк, В. О. Місце і роль документів у вихованні національної свідомості студентів / В. О. Михайлюк. - С .93
Парсяк, О. Н. Організація самостійної роботи студентів у процесі формування навичок усного мовлення / О. Н. Парсяк. - С .97
Білюк, О. В. Профадаптація та профорієнтація молодого спеціаліста / О. В. Білюк. - С .101
Тихонова, Т. В. Основні напрямки професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів інформатики у Миколаївському педагогічному інституті / Т. В. Тихонова. - С .104
Сидоренко, С. А. Алгоритм прийняття рішень в умовах нечіткої вихідної інформації / С. А. Сидоренко. - С .105
Томілін, Ю. А. Створення наукового центру екологічних досліджень при Миколаївській філії НаУКМА - необхідна потреба сьогодення для екологічного факультету академії / Ю. А. Томілін, Л. І. Григор'єва. - С .106
Запорожець, Г. В. Вивчення майбутніми спеціалістами культури Великобританії та США / Г. В. Запорожець. - С .109
Норд, А. Л. Традиційні форми фінансування та системи вищої освіти / А. Л. Норд. - С .110
Кузенко, Г. М. Емоції та почуття в дискурсі / Г. М. Кузенко. - С .113
Яблунівська, Т. Є. Михайло Грушевський про соціально-виховну роль історії в навчальному процесі / Т. Є. Яблунівська. - С .115
Дмитренко, О. О. Педагогічні погляди Івана Огієнка / О. О. Дмитренко. - С .118
Любарська, О. М. Впровадження нових педагогічних технологій в навчальний процес у вузі / О. М. Любарська. - С .121
Паршкова, Т. В. Психолого-педагогічні дисципліни в системі виховної роботи ВНЗ / Т. В. Паршкова. - С .123
Старьова, Г. М. Науково-дослідницька праця студента зі спеціальності та її місце в педагогічній практиці / Г. М. Старьова. - С .125
Огренич, Н. М. Особистісно-діяльнісний підхід у навчанні, як один із шляхів реалізації державних стандартів освіти / Н. М. Огренич. - С .128
Осипов, П. І. Проблеми інтеркультуральності в процесі вивчення іноземних мов / П. І. Осипов. - С .130
Кіктенко, А. І. Педагогічне діагнозування у підготовці майбутнього вчителя / А. І. Кіктенко. - С .132
Олексюк, О. Є. Система кураторства у вищих закладах освіти / О. Є. Олексюк. - С .134
Бережний, С. В. Формуємо творчу особистість / С. В. Бережний, Г. І. Бережна, Л. В. Лютер. - С .137
ББК 74.480.46

Рубрики: Вища освіта. Педагогіка вищої школи
Аннотация: В матеріалах конференції розглядаються актуальні питання вищої школи: фінансування, використання сучасних навчальних технологій, якість підготовки фахівців, виховна робота та ін. Серед авторів доповідей керівники вищих навчальних закладів, провідні вчені і молоді викладачі.

Доп.точки доступа:
Клименко, Л.П.
Романовський, Г.Ф.
Андрєєв, В.І.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74.489.85
Т 46


    Тихонова, Т. В.
    Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики [Текст] : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Т. В. Тихонова. - Киiв : Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, 2001. - 20 с.
ББК 74.489.85

Рубрики: Вчитель--педагогічна майстерність,  Вчитель--професійний саморозвиток,  Професійний саморозвиток--вчитель,  Вчитель інформатики,  Вища педагогічна освіта,  Майбутні педагоги--інформатика

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74.202
З-69


   
    Зміст і технології шкільної освіти [Текст] : матеріали звітної наукової конференції інституту педагогіки АПН України 30-31 березня 2004 року. Ч. 2. - Київ : Педагогічна думка, 2004. - 116 с. - ISBN 966-95062-0-4 : 13.00 р.
    Содержание:
Пометун, О. І. Шляхи вдосконалення навчальних програм з історії в 12-річній школі / О. І. Пометун. - С .3
Мацейків, Т. І. Курс "Етнографія України" в системі шкільної історичної освіти / Т. І. Мацейків. - С .4
Тесля, Т. М. Релігійний компонент у світській школі / Т. М. Тесля. - С .5
Акіншева, І. Вивчення соціальної історії в школах європейських країн / І. Акіншева. - С .6
Головань, Т. О. Формування пізнавального інтересу старших підлітків до правознавства / Т. О. Головань. - С .7
Мороз, П. В. Внесок Р.Ю. Віппера в розробку методичних засад шкільного підручника історії стародавнього світу / П. В. Мороз. - С .8
Постнікова, Г. В. Нові підходи до методики викладання правознавства в загальноосвітніх закладах / Г. В. Постнікова. - С .9
Приходько, А. С. Проблема формування і розвиток організаційних форм навчання у вітчизняній школі к. ХІХ - п. ХХ ст. / А. С. Приходько. - С .10
Сєрова, Г. В. Питання вивчення місцевої та регіональної історії в курсі історії України / Г. В. Сєрова. - С .11
Величко, Л. П. Програмні вимоги до змісту розділу "органічні сполуки" курсу хімії основної школи / Л. П. Величко. - С .12
Буринська, Н. М. Розробка змісту і структури підручника хімії для 7-го класу / Н. М. Буринська. - С .13
Матяш, Н. Ю. Методичні підходи до реалізації змісту курсу "Біологія людини" / Н. Ю. Матяш. - С .14
Староста, В. І. Навчальні завдання з хімії як методична проблема / В. І. Староста. - С .14
Шухова, Е. В. Підвищення ефективності контролю знань з біології учнів 6-7 класів / Е. В. Шухова. - С .15
Коршевнюк, Т. В. Формування знань старшокласників про молекулярні основи життя у факультативному навчанні / Т. В. Коршевнюк. - С .16
Лашевська, Г. А. Елементи ужиткової хімії в учнівському експеріменті як засіб підвищення його ефективності / Г. А. Лашевська. - С .17
Титаренко, Н. В. Принципи відбору матеріалу курсу хімії основної школи / Н. В. Титаренко. - С .18
Хоменко, П. В. Функціональні знання з хімії в аспекті ключових компетентностей особистості / П. В. Хоменко. - С .19
Форостовська, Т. О. Дослідження змісту курсу хімії для класів гуманітарного профілю / Т. О. Форостовська. - С .20
Шишкіна, О. О. Дослідження шляхів удосконалення фахової підготовки вчителя хімії / О. О. Шишкіна. - С .20
Бугайов, О. І. Програмно-методичний комплекс фізика - 7. Досвід створення електронного підручника / О. І. Бугайов. - С .21
Закота, Л. А. Діагностика загальнонавчальних та інтелектуальних умінь у системі контролю навчальних досягнень учнів / Л. А. Закота. - С .22
Головко, М. В. Методичні особливості оцінювання навичок предметної діяльності, що формуються під час лабораторних робіт з фізики / М. В. Головко. - С .23
Хмара, Т. М. Елементи математичної логіки в змісті математичної освіти / Т. М. Хмара. - С .24
Вашуленко, О. П. Психолого-педагогічні вимоги до системи вправ з геометрії в основній школі / О. П. Вашуленко. - С .24
Коваленко, В. П. Особливості використання програмних засобів у навчальному процесі з математики / В. П. Коваленко. - С .25
Шаран, О. В. Дидактичні функції методичного апарату посібника / О. В. Шаран. - С .26
Божко, В. Г. Формування комбінаторного мислення в учнів основної школи / В. Г. Божко. - С .27
Галайко, Ю. А. Методичні аспекти професійно-орієнтованої системи навчання студентів з фаху "Менеджмент організації" / Ю. А. Галайко. - С .28
Сморжевский, Ю. Л. Дослідження евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії / Ю. Л. Сморжевский. - С .28
Устименко, Ю. А. Загальна структура діяльності з розв'язування геометричних задач / Ю. А. Устименко. - С .29
Денисенко, Д. І. Проектно-технологічний підхід до розробки програм з трудового навчання / Д. І. Денисенко. - С .30
Левченко, Г. Є. Навчання учнів старшої школи основ маркетингу / Г. Є. Левченко. - С .30
Волинський, В. М. Дидактичні основи побудови методики використання системи навчального обладнання предметних кабінетів 12-річної середньої загальноосвітної школи / В. М. Волинський. - С .31
Кондратюк, Г. А. Особливості змісту програми з художньої обробки металів для учнів 10-11 класів / Г. А. Кондратюк. - С .32
Корець, М. С. Техніко-технологічна підготовка учнів старших класів середньої школи / М. С. Корець. - С .33
Тимченко, В. П. Дидактичні основи формування конструктивних умінь молодших школярів / В. П. Тимченко. - С .34
Кузьменко, В. В. Формування наукової картини світу учнів у процесі трудового навчання / В. В. Кузьменко. - С .35
Бєлошицький, О. О. Конструювання техніки як профільне навчання / О. О. Бєлошицький. - С .36
Романчук, О. М. Розробка профільної програми "Основи бджільництва" / О. М. Романчук. - С .36
Туров, М. П. Розробка програми "Створення і захист інтелектуальної промислової власності" для учнів 10-12 класів / М. П. Туров. - С .37
Дробаха, Л. В. Творчість і праця (теоретичний аспект) / Л. В. Дробаха. - С .38
Самохін, М. К. Технологічна підготовка учнів основної школи / М. К. Самохін. - С .39
Шевцова, І. М. Методичні основи викладання освітньої галузі "Технологія" в початковій школі / І. М. Шевцова. - С .40
Байбара, Т. М. До проблеми формування природознавчих понять в учнів початкових класів / Т. М. Байбара. - С .41
Вашуленко, М. С. Работа над реченням як одиницею мови / М. С. Вашуленко. - С .42
Коваль, Н. С. Цілі навчання інтегрованого курсу "Основи здоров'я" в початкових класах / Н. С. Коваль. - С .43
Листопад, Н. П. Формування обчислювальних умінь і навичок в учнів 2 класу / Н. П. Листопад. - С .44
Мартиненко, В. О. Сучасні тенденції розвитку читацьких інтересів молодших школярів / В. О. Мартиненко. - С .45
Пономарьова, К. І. Особливості сучасного уроку української мови / К. І. Пономарьова. - С .46
Прищепа, О. Ю. Спеціальні прийоми навчання письма першокласників / О. Ю. Прищепа. - С .47
Заушнікова, І. С. З досвіду роботи за підручником "Я і Україна" для 2 класу / І. С. Заушнікова. - С .48
Карпець, Л. М. Апробоція нового підручника "Читанка" (автор Савченко О. Я.) В 3 класі / Л. М. Карпець. - С .49
Соловець, Л. О. Робота над фразеологізмами як засіб формування культури спілкування мололдших школярів / Л. О. Соловець. - С .50
Шпакова, В. С. Використання диференційованих завдань у процесі навчання математики / В. С. Шпакова. - С .51
Калініна, Л. М. Управління інформаційними ресурсами в закладі освіти / Л. М. Калініна. - С .52
Оніщук, Л. А. Проектування - культурна форма інноваційних процесів у універсумі освіти / Л. А. Оніщук. - С .53
Болгаріна, В. С. Аналіз культурологічного аспекту навчально-виховного процесу у діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / В. С. Болгаріна. - С .53
Єрмаков, І. Г. Феномен інноваційної школи / І. Г. Єрмаков. - С .54
Жерновєк, І. П. Реалізація положень прогностичної моделюючої функції при моделюванні передового педагогічного досвіду / І. П. Жерновєк. - С .55
Красота, О. І. Соціологічні методи експертизи педагогічних інновацій / О. І. Красота. - С .56
Островерхова, Н. М. Форми управління рішень та технології їх розроблення / Н. М. Островерхова. - С .57
Рум'янцева, Д. І. Управління інноваційними процесами в сучасній школі / Д. І. Рум'янцева. - С .58
Степанюк, В. І. Формування чисельності і тижневого навантаження вчителів 5-12 класів / В. І. Степанюк. - С .59
Волченкова, Г. М. Методи експертизи інноваційної діяльності вчителя початкових класів / Г. М. Волченкова. - С .60
Климчук, І. О. Менеджерська функція директора загальноосвітнього навчального закладу і шляхи її реалізації / І. О. Климчук. - С .60
Онопрієнко, О. В. Інноваційна діяльність вчителя початкових класів: з досвіду застосування проектної технології / О. В. Онопрієнко. - С .61
Дорошенко, Ю. О. Навчання комп'ютерних графічно-інформаційних технологій у старшій профільній школі / Ю. О. Дорошенко. - С .62
Руденко, В. Д. Зміст курсу основ алгоритмизації та програмування в основній школі / В. Д. Руденко. - С .68
Ротаєнко, П. А. Якісна оцінка результатів тестування навченості на основі ймовірнісного підходу / П. А. Ротаєнко. - С .69
Лапинський, В. В. Проблеми використання комп'ютерного тестування для визначення рівня навчальних досягнень / В. В. Лапинський. - С .70
Соколовська, Т. П. Дистанційне навчання інформатики та інформаційно-комунікаційні технології: загальнодидактичні та спеціфічні принципи / Т. П. Соколовська. - С .71
Самійленко, Н. І. Педагогічні вимоги до розробки програмних засобів комп'ютерного тестування / Н. І. Самійленко. - С .72
Семко, Л. П. Особливості планування, організації та приоведення комп'ютерно орієнтованих лабораторно-практичних занять з біології / Л. П. Семко. - С .73
Очеретний, В. О. Елементи нарисної геометрії у навчанні старшокласників основ геометричного моделювання / В. О. Очеретний, Ю. О. Дорошенко. - С .74
Суховірський, О. В. Структурно-функціональний аналіз діяльності вчителя початкової школи / О. В. Суховірський. - С .76
Хмель, О. В. Фактори, шляхи і умови інтенсифікації та активізації навчальної діяльності студентів у системі дистанційного навчання / О. В. Хмель. - С .77
Малишевський, О. В. Шляхи формування основ інформаційної культури в учнів 5-7 класів / О. В. Малишевський. - С .80
Кашуба, С. В. Особливості навчання інформатики майбутніх маркетологів / С. В. Кашуба. - С .81
Дорошенко, Н. І. Застосування комп'ютерно-інформаційних технологій у підготовці мололдших спеціалистів з будівництва і дизайну / Н. І. Дорошенко. - С .83
Семенюк, Н. В. Педагогічна інноватика у вивченні дисципліни "Екологія людини" / Н. В. Семенюк. - С .84
Сорочинський О. Б,. Методика профільного навчання старшокласників спеціальностям з комп'ютерної поліграфії / О. Б, Сорочинський. - С .87
Савченко, В. Ю. Конструювання електронних навчальних курсів дистанційної освіти на основі веб-технологій з урахуванням вимог "дружності" інтерфейсу / В. Ю. Савченко. - С .88
Тихонова, Т. В. Складові професійної компетентності вчителя інформатики / Т. В. Тихонова. - С .89
Регейло, І. Ю. Технологічні аспекти підготовки комп'ютерних презентацій для уроків музики в початковій школі / І. Ю. Регейло. - С .91
Федорчук, О. С. Навчання комп'ютерних технологій планування управлінської діяльності / О. С. Федорчук. - С .93
Антоненко, І. Р. Психолого-педагогічні та соціальні особливості організації навчання та відбору змісту освіти дорослих з інформаційних технологій / І. Р. Антоненко. - С .95
Луньова, Г. С. Методична система навчання учнів інформаційних технологій на уроках інформатики / Г. С. Луньова. - С .96
Мацько, Н. Д. Пропедевтика понять інформатики при вивченні математики у 5-6 класах / Н. Д. Мацько. - С .98
Грицина, А. В. Розвиток творчих здібностей учнів 8-9 класів на уроках математики / А. В. Грицина. - С .99
Орос, В. Й. Формування стохастичних уявлень в учнів 1-6 класів / В. Й. Орос. - С .100
Салтановська, Н. І. Формування стереометричних уявлень у 5-8 класах / Н. І. Салтановська, О. В. Богуцька. - С .101
Варишнюк, Н. Г. Вивчення величин у курсі математики 1-6 класі / Н. Г. Варишнюк. - С .102
Яремяук, Олена. Проблемні питання сучасної акциденції / О. Яремяук. - С .103
Бужина, І. В. Моделювання процесу формування гуманістичних відносин молодших школярів / І. В. Бужина. - С .106
ББК 74.202

Рубрики: Шкільна освіта--технології,  Шкільна освіта--зміст
Аннотация: Збірник містить результати наукових досліджень співробітників, аспирантів та здобувачів Інституту педагогіки АПН України за 2003 рік. Тематика досліджень присвячена теорії та практиці педагогічної новатики та інноватики. Для науковців, докторантів, аспирантів, здобувачів, учителів, студентів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 23. Т. 1. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2008. - 200 с. - 13.00 р.
    Содержание:
Зязюн, І. А. Педагогічна майстерність як технологія педагогічної дії = Педагогическое мастерство как технология педагогического действия : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / І. А. Зязюн. - С .8-14. - Бібліогр. у кінці ст.
Ничкало, Н. Г. Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи = Украинские концепции профессионального образования: тенденции и перспективы : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / Н. Г. Ничкало. - С .15-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Солдатенко, М. М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті сучасної освітньлї політики = Самостоятельная познавательная деятельность в контексте современной образовательной политики : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / М. М. Солдатенко. - С .26-35. - Бібліогр. у кінці ст.
Будак, В. Д. Класичний університет як центр духовного розвитку особистості = Классический университет как центр духовного развития личности : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / В. Д. Будак. - С .36-42. - Бібліогр. у кінці ст.
Пєхота, О. М. Кафедра освітніх технологій: концепція, зміст діяльності, динаміка розвитку = Кафедра образовательных технологий: концепция, содержание деятельности, динамика развития : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / О. М. Пєхота. - С .43-51. - Бібліогр. у кінці ст.
Ping, Zhang Jian. Modern pedagogical technologies = Сучасні педагогічні технології : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / Z. J. Ping. - С .51-53
Szlosek, Franciszek. Wypalenie w zawodzie nauczyciela : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / F. Szlosek. - С .53-60. - Бібліогр. у кінці ст.
Зуев, В. Н. Использование проектной деятельности в системе экологического образования в профессиональной школе = Використання проектної діяльності у системі екологічної освіти у професійній школі : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / В. Н. Зуев. - С .60-67. - Бібліогр. у кінці ст.
Гриньова, М. В. Педагогічні технології: теорія і практика = Педагогические технологии: теория и практика : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / М. В. Гриньова. - С .67-73. - Бібліогр. у кінці ст.
Романишина, Л. М. Екологічнакультура майбутніх фахівців та її поетапне формування = Экологическая культура будущих специалистов и её поэтапное формирование : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / Л. М. Романишина, О. П. Матеюк. - С .73-78. - Бібліогр. у кінці ст.
Нор, К. Ф. Спільна діяльність педагогів і учнів як спосіб реалізації педагогічної взаємодії = Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ реализации педагогического взаимодействия : Технології педагогічної освіти / К. Ф. Нор. - С .80-86. - Бібліогр. у кінці ст.
Середа, І. В. Технологія самовиховання особистості як засіб виховної роботи у сучасному університеті = Технология самовоспитания личности как средство воспитательной работы в соаременном университете / І. В. Середа. - С .87-94. - Бібліогр. у кінці ст.
Тарасова, С. М. Методи проектування навчальних занять з майбутными викладачами = Методы проектирования учебных занятий с будущими преподавателями : Технології педагогічної освіти / С. М. Тарасова. - С .94-102. - Бібліогр. у кінці ст.
Калініна, Л. А. Технології формування творчої особистості = Технологии формирования творческой личности : Технології педагогічної освіти / Л. А. Калініна. - С .102-109. - Бібліогр. у кінці ст.
Олексюк, О. Є. Застосування у навчально-виховному процесі сучасних технологій активізації пізнавальної діяльності студентів = Применение в учебно-воспитательном процессе современных технологий активизации познавательной деятельности студентов : Технології педагогічної освіти / О. Є. Олексюк. - С .110-116. - Бібліогр. у кінці ст.
Тихонова, Т. В. Науково-методичні засади інформаційних технологій як сучасного освітнього напрямку = Научно-методические основы информационных технологий как современного образовательного направления : Технології педагогічної освіти / Т. В. Тихонова. - С .116-124. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Старєва, А. М. Технологічний підхід до проблеми підготовки майбутнього вчителя суспільствознавчої галузі в умовах євроінтеграційних процесів в освіті = Технологический подход к проблеме подготовки будущего учителя обществоведческой области в условиях евроинтеграционных процессов : Технології педагогічної освіти / А. М. Старєва. - С .125-132. - Бібліогр. у кінці ст.
Манкусь, І. В. Підготовка майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій: аналіз категорійного апарату = Подготовка будущего учителя физики к использованию образовательных технологий: анализ категориального аппарата : Технології педагогічної освіти / І. В. Манкусь. - С .132-139. - Бібліогр. у кінці ст.
Кузнецова, І. О. Критерії та рівні сформованості проективної компетенції студентів філологічних спеціальностей як умови професійного саморозвитку = Критерии и уровни сформированности проективной компетенции студентов филологических специальностей как условия профессионального саморазвития : Технології педагогічної освіти / І. О. Кузнецова. - С .139-145. - Бібліогр. у кінці ст.
Зубенко, Т. В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової школи як стратегічна проблема у підготовці майбутнього вчителя = Коммуникативный подход к обучению иностранному языку учеников начальной школы как стратегическая проблема в подготовке будущего учителя : Технології педагогічної освіти / Т. В. Зубенко. - С .146-152. - Бібліогр. у кінці ст.
Романчук, Н. О. Сучасні підходи та прийоми підготовки майбутніх інженерів-педагогів до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання = Современные подходы и приёмы подготовки будущих инженеров-педагогов к внедрению личностно ориентированных технологий обучения : Технології педагогічної освіти / Н. О. Романчук. - С .153-159. - Бібліогр. у кінці ст.
Каушан, Т. М. Особливості формування мотиваційної сфери особистості в процесі організації самостійної роботи студентів = Особенности формирования мотивационной сферы личности в процессе организации самостоятельной работы студентов : Технології педагогічної освіти / Т. М. Каушан. - С .160-167. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Зуб, К. К. Театральна діяльність як фактор формування естетичної культури майбутнього вчителя = Театральная деятельность как фактор формирования эстетической культуры будущего учителя : Технології педагогічної освіти / К. К. Зуб. - С .167-174. - Бібліогр. у кінці ст.
Єрмакова, Т. П. Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності = Подготовка будущего учителя обществоведческих дисциплин к использованию исследовательской технологии в профессиональной деятельности : Технології педагогічної освіти / Т. П. Єрмакова. - С .175-181. - Бібліогр. у кінці ст.
Столярова, Л. В. Викладання дисципліни "Хорове диригування" в сучасних умовах ВНЗ з позицій суб`єктивного підходу = Преподавание дисциплины "Хоровое дирижирование" в современных условиях ВУЗа с позиций субъективного подхода : Технології педагогічної освіти / Л. В. Столярова. - С .181-188. - Бібліогр. у кінці ст.
Раторська, С. В. Дослідження європейських країн з теорії і практики організації групової навчальної діяльності молодших школярів = Исследование европейских стран по теории и практике организации групповой учебной деятельности младших школьников : Технології педагогічної освіти / С. В. Раторська. - С .189-197. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Вища педагогічна освіта--євроінтеграція,  Вища педагогічна освіта--освітні технології--сучасні технології,  Вища педагогічна освіта--сучасна освітня політика

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74.204.2
Ф79


   
    Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти [Текст] : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 12-14 травня 2011 р.). - Миколаїв : ОІППО, 2011. - 204 с. - 13.00 р.
    Содержание:
Старєва, А. М. Компетентісно-орієнтований розвиток педагога в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти / А. М. Старєва. - С .11
Аристова, Л. С. Розвиток професійної компетентності вчителя художньої культури / Л. С. Аристова. - С .14
Бабічук, В. Г. Відкрита освіта та дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / В. Г. Бабічук. - С .15
Базиль, Л. О. Герменевтичний підхід у розвитку літературознавчої компетентності майбутніх словесників / Л. О. Базиль. - С .17
Баханов, К. Професійна компетентність иайбутнього вчителя історії як педагогічна категорія / К. Баханов. - С .18
Бацуровська, І. Застосування технологій дистанційного навчання в професійній діяльності викладачів аграрних університетів / І. Бацуровська. - С .22
Бацуровська, І. Розвиток екологічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти / І. Бацуровська. - С .22
Білюк, О. В. Формування творчого педагогічного мислення майбутнього вчителя / О. В. Білюк. - С .23
Божко, О. П. Поняття "компетентність" і "компетенція" у сучасній педагогічній освіті / О. П. Божко. - С .24
Бондаренко, Ю. Планування систем уроків на основі шляхів аналізу літературного твору: компетентістні засади / Ю. Бондаренко. - С .27
Боровик, О. М. Розвиток особистісних компетентностей учителя в системі методичної роботи середнього навчального закладу / О. М. Боровик. - С .28
Бреславська, Г. Б. Формування культури дозвілля студентів в умовах єдиного освітнього простору регіону / Г. Б. Бреславська. - С .30
Будак, В. Д. Університетська освіта як духовна цінність у професійному зростанні особистості / В. Д. Будак. - С .31
Булда, А. А. Формування методичних компетенцій мабутніх учителів правознавства у вищій педагогічній школі / А. А. Булда. - С .33
Бургун, І. В. Дидактична тетрактида компетентісного підходу до навчання: знання - уміння - навички - досвід / І. В. Бургун. - С .34
Буяло, Т. Є. Уміння встановлювати міжпредметні зв'язки як складова предметно-методичної компетенції майбутнього вчителя біології / Т. Є. Буяло, Т. М. Третьякова. - С .35
Варнавська, І. В. Теоретичні основи формування мовленнєвої компетентності студентів-неофілологів / І. В. Варнавська. - С .36
Василенко, Н. В. Аксеологічні аспекти підготовки керівників профільної школи до соціокомунікативної компетентностіму системі післядипдомної освіти / Н. В. Василенко. - С .37
Веліховська, А. Б. Удосконалення системи професійної діяльності методиста на основі засобів мережних технологій / А. Б. Веліховська. - С .39
Волос, О. В. Етнічне краєзнавство як домінуюча складова полікультурної компетентності вчителя / О. В. Волос. - С .41
Воскова, І. В. Виховання почуття власної гідності особистості як необхідна складова формування її життєвої компетентності / І. В. Воскова. - С .42
Вострікова, В. В. Проблеми вдосконалення мовленнєвої компетенції вчителя іноземної мови / В. В. Вострікова. - С .44
Гапиченко, Г. Є. Формування інформатичної компетентності та інформаційної культури сучасного педагога як одна з умов переходу до неперервної освіти / Г. Є. Гапиченко. - С .45
Гільберг, Т. Г. Компетентісний підхід у формуванні змісту шкільних курсів географії профільної школи / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук. - С .46
Голобородько, Є. П. Розвиток педагогічного артистизму в системі післядипломної освіти / Є. П. Голобородько. - С .48
Голуб, Н. Б. Дискусійні питання компетентісного підходу до навчання української мови в школі / Н. Б. Голуб. - С .49
Гончаренко, Л. А. Ключові засади формування полікультурної компетентності школярів / Л. А. Гончаренко. - С .50
Гончаренко, Т. Л. Технології проектування навчального процесу з фізики та підготовки вчителя до їх реалізації / Т. Л. Гончаренко, В. Д. Шарко. - С .52
Грабчак, Д. В. Професійна робота як вид діяльності вчителя фізики у профільної школі / Д. В. Грабчак, В. Д. Шарко. - С .54
Грицяк, Л. Д. Компетентність керівника у сфері стратегічного менеджменту / Л. Д. Грицяк. - С .56
Десятов, Д. Л. Формування інформаційно-комунікаційної складової фахової компетентності вчителя-предметника в системі післядипломної педагогічної освіти / Д. Л. Десятов. - С .57
Длінна, Т. І. Християнська складова полі культуної компетентності сучасного вчителя / Т. І. Длінна. - С .59
Єрмакова, Н. О. Підготовка вчителів до організації та проведення навчальної практики з фізики в школі в умовах неперервної освіти / Н. О. Єрмакова, В. Д. Шарко. - С .60
Желан, А. В. Використання спадщини вітчизняних педагогів у створенні освітнього простору як інтегрованої системи регіону / А. В. Желан. - С .62
Жорова, І. Я. Розвиток професіоналізму педагога в умовах неперервної освіти / І. Я. Жорова. - С .63
Забродська, Л. М. Застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності ВНЗ: управлінський аспект / Л. М. Забродська. - С .64
Завалевський, Ю. І. Професійна діяльність сучасного вчителя (діяльність, майстерність, компетентність) / Ю. І. Завалевський. - С .66
Заворотченко, Л. А. Організаційно - педагогічні умови формування соціальної зрілості старшокласників у позашкільної діяльності / Л. А. Заворотченко. - С .67
Запорожцева, Ю. С. Основні компоненти професійної компетентності вчителів іноземної мови / Ю. С. Запорожцева. - С .68
Заячковська, Л. М. Формування навчальних компетентностей в учнів шестирічного віку засобом ІКТ / Л. М. Заячковська. - С .69
Іванцова, Н. Б. Формування професійної компетентності майбутнього практичного психолога в аспекті його професійної спрямованості / Н. Б. Іванцова. - С .70
Казанжи, І. В. Підготовка майбутніх вчітелів початкових класів до виховання в умовах освітнього простору регіону / І. В. Казанжи. - С .73
Калашникова, С. О. Духовний розвиток старшого дошкільника / С. О. Калашникова. - С .74
Калініна, Л. А. Застосування тренінгових технологій у процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів / Л. А. Калініна. - С .76
Калініна, Л. М. Інформаційна компетентність керівника школи в контексті інформаційної діяльності / Л. М. Калініна. - С .77
Києнко-Романюк, Л. А. Компетентісний підхід у формуванні критичного мислення підлітків / Л. А. Києнко-Романюк. - С .80
Капустеринська, Т. Д. Управлінське рішення як фактор підвищення ефективної діяльності освітнього закладу / Т. Д. Капустеринська. - С .79
Кібалова, Т. В. Підвищення професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін із проблеми використання ІКТ у системі післядипломної освіти / Т. В. Кібалова. - С .81
Клименко, Л. О. Формування енергозберігаючих компетентностей учителів та учнів у системі післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Клименко. - С .83
Кожем'якіна, І. В. Умови розвитку мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів в післядипломній освіті / І. В. Кожем'якіна. - С .84
Колосова, Л. М. Формування професійної компетентності сучасного педагога в умовах існуючих організаційно-структурних моделей методичної служби / Л. М. Колосова. - С .85
Коробова, І. В. Методична компетенція як складова професійної компетенції сучасного учителя фізики / І. В. Коробова. - С .86
Крячко, Т. П. Проблеми формування медіа-компетентності педагогів / Т. П. Крячко. - С .88
Кузнєцова, О. А. Моральні якості особистості майбутнього вчителя: характеристики сформованості / О. А. Кузнєцова. - С .90
Кулешова, О. А. Моніторинг як механізм управління процесом професійного розвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти / О. А. Кулешова. - С .91
Леонтян, М. А. До питання формування професійних компетенцій майбутнього еколога / М. А. Леонтян. - С .92
Ліскович, О. В. Формування в учнів навичок самостійного набуття знань у контексті компетентісного підходу до вивчення фізики / О. В. Ліскович. - С .93
Ляхова, В. П. Психологічний фактор упровадження інклюзивної освіти / В. П. Ляхова, К. О. Пінюгіна. - С .94
Ляхоцька, Л. Л. До питання про електронний навчальний курс / Л. Л. Ляхоцька. - С .96
Марецька, Л. П. Підготовка вчителів до формування предметних компетенцій у старшокласників у процесі вивчення української мови / Л. П. Марецька. - С .97
Маханьковська, Л. Й. Полі культурне виховання учнів на уроках суспільних дисциплін / Л. Й. Маханьковська. - С .98
Мельниченко, В. В. Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти / В. В. Мельниченко. - С .99
Мірошник, С. І. Сучасні підходи до навчання педагогів-словесників як умова розвитку компетентності та творчості учнів / С. І. Мірошник. - С .101
Моцик, Б. В. Інформаційна компетентність суб'єктів управління багатопрофільним ліцеєм / Б. В. Моцик. - С .102
Назаренко, Л. А. Формування інформаційної компетентності вчителів-філологів у системі курсів підвищення кваліфікації / Л. А. Назаренко. - С .104
Несін, Ю. М. Заповнення таблиць як засіб навчання на уроках підвищення кваліфікації вчителів у Франції / Ю. М. Несін. - С .105
Нікора, А. О. Організація науково-дослідної роботи майбутніх учителів історії з етико-педагогічних досліджень / А. О. Нікора. - С .107
Нікулочкіна, О. В. Модель розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти / О. В. Нікулочкіна. - С .108
Новоселова, В. Лінгвістичні засоби створення емоційності тексту / В. Новоселова. - С .109
Нор, К. Ф. Методологічні основи рефлексивної компетентності вчителів / К. Ф. Нор. - С .110
Огієнко, О. О. Готовність учителя до здійснення культкрологічного підходу в навчально-виховному процесі / О. О. Огієнко. - С .112
Олексюк, О. Є. Компетентісний підхід до психологічної підготовки майбутнього педагога в умовах професійно зорієнтованого середовища університету / О. Є. Олексюк. - С .113
Олійник, Л. М. Підготовка педагогів до усвідомлення гендерного аспекту статевого виховання дошкільників в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Олійник. - С .114
Омельчук, С. А. Сучасний стан навчання морфології Української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу / С. А. Омельчук. - С .116
Паламар, С. П. До проблеми впрвадження літературного спецкурсу "сонет в історії української і світової літератури" в умовах профільного навчання / С. П. Паламар. - С .117
Павич, Н. М. Формування професійної компетентності вчителів трудового навчання / Н. М. Павич. - С .118
Парамонова, Т. В. Компетентісно орієнтоване навчання в профільному закладі / Т. В. Парамонова. - С .119
Пахомова, Т. М. Тьюторський супровід становлення майбутніх учителів початкових класів в умовах єдиного освітнього простору як інтегрованої системи регіону / Т. М. Пахомова. - С .120
Передерій, О. В. Розвиток професійної компетентності вчителя вальфдорської школи / О. В. Передерій. - С .121
Примакова, В. В. Професійна компетентністьучітелів як основа готовності до формування в учнів наукової освіти учнів / В. В. Примакова. - С .122
Путіловська, Н. Б. Використання вільного часу дітьми в умовах відпочинку в дитячих оздоровчих таборах / Н. Б. Путіловська. - С .124
Пушкарьова, Т. О. Окремі аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності / Т. О. Пушкарьова. - С .125
Ремех, Т. О. Конституційне право в шкільних підручниках нового покоління / Т. О. Ремех. - С .126
Рідкоус, О. В. Суть і структура професійної готовності вчителя початкових класів до створення ситуації успіху в навчанні молодшіх школярів / О. В. Рідкоус. - С .128
Рогова, В. Б. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти / В. Б. Рогова. - С .129
Родигіна, І. В. Від полікультурної до загальнокультурної компетентності: нові акценти та шляхи формування / І. В. Родигіна. - С .131
Романенко, М. І. Стратегія освіти ХХІ століття - освіта для життя / М. І. Романенко. - С .132
Ручинська, Н. С. Роль технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації методистів районних методичних кабінетів / Н. С. Ручинська. - С .134
Рябуха, І. М. Компетентісний підхід як один із напрямів стратегії розвитку національної рсвіти в Україні / І. М. Рябуха. - С .135
Савич, Н. В. Самостійна робота студентів: організація та контроль / Н. В. Савич. - С .136
Самойленко, М. О. Особливості підготовки школярів до ІІІ та IV етапів олімпіад з біології / М. О. Самойленко, Т. Г. Самойленко. - С .138
Самойленко, О. М. Використання мережевих комунікацій в професійній діяльності викладачів педагогічних університетів / О. М. Самойленко. - С .139
Самойленко, О. Особливості використання веб-порталу в навчальному процесі ВНЗ / О. Самойленко. - С .140
Саюк, В. І. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності менеджерів освіти в інституті післядипломної освіти / В. І. Саюк. - С .141
Свириденко, Т. І. Модель моніторингу професійної компетентності викладача ВНЗ-І-ІІІ рівнів акредитації / Т. І. Свириденко. - С .142
Сенчук, Ж. О. Розвиток інформаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів в систмі післядипломної педагогічної освіти / Ж. О. Сенчук. - С .144
Сидоренко, В. Психолого-педагогічний супровід неперервного підвищення кваліфікації вчителя української мови та літератури в умовах трансформації освіти / В. Сидоренко. - С .145
Скрипник, С. В. Формування екологічної компетентності в учнів старших класів сільської загальноосвітної школи / С. В. Скрипник. - С .146
Сморочинська, О. О. Аналіз підходів до змісту та компонентів соціокультурної компетенції / О. О. Сморочинська. - С .148
Сокуренко, О. О. Розвиток дослідницьких умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Сокуренко. - С .149
Солодовник, А. О. Проектування самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики з використанням інформаційних технологій як засіб формування інформативної компетентності вчителя / А. О. Солодовник, В. Д. Шарко. - С .151
Старєва, А. М. Предметно-методична підготовка вчителя суспільствознавства: історико-логічний екскурс / А. М. Старєва. - С .153
Стойкова, В. В. Проблеми підготовки менеджерів освіти до організації мережевого профільного навчання / В. В. Стойкова. - С .155
Сторчак, Н. А. Освіта в галузі прав людини з використанням компетентісного підходу / Н. А. Сторчак. - С .156
Студенікіна, В. Лінгводидактична компетентність учителів української мови / В. Студенікіна. - С .158
Сущенко, Н. А. Формування полі культурної компетентності школярів у системі літературної освіти / Н. А. Сущенко. - С .159
Тименко, В. М. Науково-методичні засади розвитку літературно-творчих здібностей старшокласників у процесі вивчення української літератури / В. М. Тименко. - С .161
Тихонова, Т. В. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: генезис змісту поняття / Т. В. Тихонова. - С .162
Удовиченко, О. О. Розвиток логічного мислення старшокласників під час вивчення історії України / О. О. Удовиченко. - С .165
Фокіна, Т. Ю. Формування ключових компетентностей як необхідна умова успішної соціалізації особистості / Т. Ю. Фокіна. - С .167
Халамендик, В. Д. Неперервна освіта: сутність та перспективи розвитку / В. Д. Халамендик. - С .168
Хмизова, О. В. Формування лідерської позиції в майбутніх учителів початкових класів в умовах єдиного освітнього простору регіону / О. В. Хмизова. - С .169
Худенко, О. М. Проблема розвитку індивідуального стилю професійної діяльності вчителя в системі післядипломної освіти / О. М. Худенко. - С .170
Чумак, Л. В. Полі культурне виховання учнів середніх (5-8) класів в освітньому просторі / Л. В. Чумак. - С .172
Царлова, І. В. Технологія ТОГІС: можливості формування інформаційної та медіа компетентності суб'єктів навчальної діяльності / І. В. Царлова. - С .173
Шалар, О. Г. Професійна еомпетентність - результат професійного становлення особистості вчителя / О. Г. Шалар, А. Я. Сочинський. - С .175
Шарко, В. Д. Підготовка вчителів фізики до формування екологічної компетентності школярів / В. Д. Шарко, Н. В. Куриленко. - С .176
Швидун, В. М. Реалізація адаптованої системи управління післядипломною педагогічною освітою в контексті формування компетенцій учителів / В. М. Швидун. - С .178
Шевченко, З. О. Упровадження літературних курсів за вибором у профільній школі / З. О. Шевченко. - С .179
Шевченко, О. А. Розвиток професійної компетентності молодого вчителя в умовах закладу післядипломної педагогічної освіти / О. А. Шевченко. - С .180
Шелехова, Г. Компетентісне спрямування розвитку комунікативних умінь старшокласників на уроках української мови / Г. Шелехова. - С .182
Шешунова, І. М. Формування соціальних компетентностей учителя в умовах трансформацій політичних систем / І. М. Шешунова. - С .183
Шиян, Т. В. Формування соціокультурної компетенції студентів філологічних факультетів засобами дисциплін "Бізнес-курс англійської мови" / Т. В. Шиян. - С .184
Шуляр, В. І. Електронний конструктор уроку як тактика дій щодо формування планувальної компетентності суб'єктів літературної освіти / В. І. Шуляр. - С .186
Щербак, І. В. Підготовка майбутнього вчителя: сучасні підходи до проблеми / І. В. Щербак. - С .187
Якименко, С. І. Розв'язання проблем наступності між освітніми закладами в умовах єдиного освітнього простору регіону / С. І. Якименко. - С .188
Яскевіч, О. Теоретичний аспект формування інформаційної компетентності викладачів іноземної мови / О. Яскевіч. - С .190
Яценко, Т. О. Формування компетентного читача в умовах профільного навчання / Т. О. Яценко. - С .193
ББК 74.204.2

Рубрики: Професійна компетентність--педагоги,  Неперервна освіта--педагоги,  Педагогічна компетентність
Аннотация: У збірнику вміщено тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти", проведеної на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 12-14 травня 2011 року. Висвітлено проблеми, шляхи формування та розвитку професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-14 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей