Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: <.>II=E 3/2013/5/6<.>
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9
1.


    Бєлих, С. І.
    Стратегії, зміст і технології особистісно орієнтованого фізичного виховання [Текст] / С. І. Бєлих // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 5-12. - Бібліогр. у кінці ст.: 20 назв.
ББК 74.480.26

Рубрики: Фізична культура--викладання--вища освіта,  Фізичне виховання--вища освіта
Кл.слова (ненормированные):
фізичне виховання студентів -- непрофесійна фізична освіта -- особистісно орієнтоване виховання
Аннотация: У статті обгрунтовано важливість використання особистісно орієнтованого підходу до вдосконалення сучасної вузівської дисципліни "Фізичне виховання". Описано наявні стратегії розвитку вузівського фізичного виховання. Подані та проаналізовані зразки технологій фізичного виховання студентів, названі нами "традиційною" й "сучасною". "Сучасна" стратегія визначає можливість використання ефективних підходів до формування в осіб, які займаються, цінностей фізичної культури й досягнення максимального фізичного розвитку. Оцінено перспективу застосування названих стратегій і створюваних на їхній основі педагогічних технологій для формування фізичної культури особистості студента та розгортання його фізичної діяльності. Показано, що того часу, поки не з'явиться наочний приклад відповідного успішного педагогічного проекту, не може бути розпочата на практиці й модернізація вузівського фізичного виховання в Україні.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Драч, І. І.
    Зміст і технології управління формуванням професійної компетентності магістрів з педагогіки вищої школи [Текст] / І. І. Драч // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 13-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
ББК 74.484.7(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--магістерська--Україна,  Магістр--професійна компетентність
Кл.слова (ненормированные):
компетентнісний підхід -- професійна компетентність -- компетентнісно зорієнтоване управління -- магістранти
Аннотация: У статті розглянуто сутність управління формування професійної компетентності в студентів (компетентнісно зорієнтованого управління) як виду діяльності, що забезпечується сукупністю цілеспрямованих впливів колективного суб'єкта управління (адміністративного та науково-педагогічного персоналу, студентів) на всі фактори освітнього середовища, здатні забезпечити готовність студентів до професійної діяльності та цілеспрямованого саморозвитку в умовах, що динамічно змінюються. В умовах компетентнісно зорієнтованої освіти цей вид управління становить системно структурований, відкритий, динамічний організаційно-педагогічний процес, особливість якого полягає в інтеграції та систематизації управлінських впливів усіх рівнів на процес формування професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи. Автором проаналізовано особливості здійснення управлінських впливів під час компетентнісно зорієнтованої підготовки магістрантів з педагогіки вищої школи в Університеті менеджменту освіти НАПН України.
Доп.точки доступа:
\про нього\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Желанова, В. В.
    Детермінанти змісту технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів [Текст] / В. В. Желанова // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 21-29. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
ББК 74.489.85

Рубрики: Вища педагогічна освіта--вчитель початкових класів--компетентність
Кл.слова (ненормированные):
контекстне навчання -- рефлексіогенез -- смислогенез
Аннотация: У запропонованій статті обгрунтовано й визначено феномен змісту технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів, розглянуто його детермінанти, якими є мета зазначеної технології та її динамічні складники. Результативною метою технології контекстного навчання автор уважає формування рефлексивних конструктів майбутнього вчителя початкових класів, процесуальною - створення умов для досягнення кінцевої мети. Динамічними детермінантами змісту технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів є процес трансформації пізнавальних мотивів у професійні в межах "загального мотиваційного синдрому", а також процеси рефлексіогенезу, смислогенезу, суб'єктогенезу.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Харченко, Т. Г.
    "Керівництво з підготовки вчителів" як інструмент індивідуалізації педагогічної совіти в сучасній Франції [Текст] / Т. Г. Харченко // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 30-37. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
ББК 74.489.4(4Фра)

Рубрики: Вища педагогічна освіта--Франція
   Франція--вища педагогічна освіта
Кл.слова (ненормированные):
педагогічна освіта -- підготовка вчителів
Аннотация: У статті досліджена одна з особливостей практичної реалізації індивідуального підходу в сучасній французькій педагогічній освіті. Кожен Університетський інститут з підготовки вчителів інформує студентів і вчителів-стажистів про особливості організації системи підготовки педагогічних кадрів. Інформацію студенти черпають з буклетів "Керівництво з підготовки майбутніх учителів" (залежно від спеціальностей), які також розміщені на сайті кожного педагогічного навчального закладу. Там подано максимально вичерпну інформацію про інфраструктуру Університетського інституту з підготовки вчителів, особливості кар'єрного зростання в професії вчителя, про базис професійних компетенцій, якими повинен володіти вчитель після закінчення професійної педагогічної освіти, зміст підготовки тощо.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Юсеф, Ю. В.
    Формування комунікативної культури лікаря в процесі вивчення гуманітарних дисциплін [Текст] / Ю. В. Юсеф // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 38-45. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
ББК 74.484.7(4Укр)

Рубрики: Вища медична освіта--Україна,  Комунікативна культура--майбутні лікарі,  Гуманітарні дисципліни--викладання--вища медична освіта
Кл.слова (ненормированные):
комунікативність -- комунікативна культура -- спілкування лікаря
Аннотация: Статтю присвячено розгляду проблеми формування комунікативної культури студентів вищих навчальних медичних закладів. Підготовка майбутнього лікаря-професіонала є складним і тривалим процесом. Доведено, що лікар повинен володіти не лише глибокими знаннями в галузі медицини, але й високими особистісними якостями, які формуються в процесі вивчення предметів саме гуманітарного циклу. Оскільки діяльність лікаря відзначається високим рівнем емоційних переживань, то важливим чинником професійного становлення спеціаліста є відповідність спрямованості особистості професійним вимогам. Отже, можна констатувати великий комунікативний потенціал предметів гуманітарного циклу в підготовці майбутніх лікарів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Роганова, М. В.
    Духовні основи інклюзивної освіти та реабілітації студентів з особливими освітніми потребами в умовах вищого навчального закладу [Текст] / М. В. Роганова // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 46-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
ББК 74.044.6(4Укр) + 74.58(4Укр)

Рубрики: Інклюзивна освіта--вища,  Корекційна педагогіка--обмежені фізичні можливості--студенти,  Реабілітація--духовна--обмежені фізичні можливості--студенти
Кл.слова (ненормированные):
духовна культура -- духовна реабілітація -- освітньо-виховне середовище
Аннотация: У статті проаналізовано особливості навчання й виховання студентів з обмеженими фізичними можливостями в інтегрованому освітньо-виховному середовищі за допомогою реалізації соціальної програми "Світ рівних можливостей". Особливу увагу приділено реалізації моделі духовної реабілітації таких студентів, а також деяким засобам досягнення поставлених завдань: відкрите ставлення до майбутнього, формування нових орієнтирів і цілей; розвиток інтелектуально-духовної культури особистості та використання в побуті освітнього процесу реабілітаційних новітніх інформаційних і комунікативних технологій; створення інклюзивного виховного середовища на принципах співдружності, співтворчості, спрямованої на подолання соціальної ізоляції цієї категорії студентів. Автор висвітлює комплексний підхід до проблеми адаптації молоді з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу. У статті розкрито поняття "духовна реабілітація", а також розглянуто питання взаємодії освітніх і суспільних інститутів у духовному розвитку студентської молоді з обмеженими фізичними можливостями.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Сташевська, І. О.
    Проблеми методології порівняльної музичної педагогіки в Україні та країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД) [Текст] / І. О. Сташевська, К. В. Полянська // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 53-62. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
ББК 74.005.443 + 74.268.53 + 85.31

Рубрики: Музична педагогіка,  Дослідження--педагогічні--музично-педагогічне--Україна--країни СНД
Кл.слова (ненормированные):
музична педагогіка -- музично-педагогічні дослідження -- методи дослідження
Аннотация: У статті на основі аналізу україно- й російськомовних наукових праць розкрито методологічні основи порівняльно-педагогічних досліджень у галузі музичної педагогіки. Схарактеризовано методологічні підходи наукового пізнання в контексті порівняльного аналізу музично-педагогічних процесів і явищ у різних країнах (системний, синергетичний, історико-культурологічній, цивілізаційний, антропологічний, аксіологічний, парадигмальний, компаративний, параметричний, інтонаційний, підхід загального соціального контексту). Автором виявлено основні методи дослідницької роботи в галузі порівняльної музичної педагогіки, розкрито специфіку відбору джерельної бази компаративних музично-педагогічних досліджень.
Доп.точки доступа:
Полянська, К.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Кочубей, Т. Д.
    Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії [Текст] / Т. Д. Кочубей // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 63-69
ББК 74.489.3(4Укр)5

Рубрики: Історія вищої освіти--Україна, друга пол. ХVII-поч. ХVIII ст.,  Філософія--історія--персоналії--Україна, друга пол. ХVII-поч. ХVIII ст.
Кл.слова (ненормированные):
українське бароко
Аннотация: У статті розглянуто сутність на основі ознаки культури українського бароко, схарактеризовано особливості становлення філософії як складника загальної культури України у цей період. На прикладі ідей професорів Києво-Могилянської академії розкрито зміст барокового мислення, яке визначало своєрідність духовного життя українського народу протягом цієї доби. Особливості цього мислення зумовлювали значну увагу до проблем мови, її зв'язку з мисленням. Мову вважали штучною знаковою системою, яку люди використовують для спілкування. Зроблено висновок, що основними ознаками періоду українського бароко було коригування й доповнення традиційної методології, дедалі більшої значущості набували нові парадигмальні принципи, згідно з якими природа виходила на перший план у дослідженні людини і пізнання. Проблеми теорії пізнання й логіки відповідно до загального спрямування барокового світогляду були підпорядковані проблемам усвідомлення сутності людини, її місця в безмежному Всесвіті.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Герасименко, Л. В.
    Свобода як основоположний принцип організації педагогічного процесу в дидактиці П. Каптерєва [Текст] / Л. В. Герасименко // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 70-77. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
ББК 74.03(4Рос)52

Рубрики: Історія освіти--персоналії--Росія, кінець ХIХ-перша пол. ХХ ст.
Кл.слова (ненормированные):
принцип свободи -- педагогічний процес
Аннотация: Стаття розкриває історичні корені виникнення принципу свободи як підгрунтя педагогічного процесу, що пов'язано з гуманізацією й демократизацією шкільного життя. У статті розглянуто гуманістичну теорію видатного вітчизняного педагога й психолога другої половини ХIХ - початку ХХ ст. П. Каптерєва, в основу якої покладена ідея саморозвитку особистості учня в процесі навчально-виховної діяльності. Схарактеризовано принцип свободи як основоположний у науковій концепції вченого, який обгрунтовує необхідність автономності школи й педагогічного процесу, свободи суб'єктів навчання, демократизації їхніх стосунків. Розглянуто способи реалізації принципу свободи в організації навчання: упровадження вільного компонента у зміст навчання (система факультативних занять за вибором школярів), а також фуркацій, спрямованих індивідуалізувати навчання й задовольнити інтереси й потреби учнів. Теорія вченого розглянута в контексті гуманістичних поглядів зазначеного періоду: Я. Гуревича, С. Миропольського, М. Пирогова, В. Стоюніна, Л. Толстого, П. Юркевича.
Доп.точки доступа:
Каптерєв, П.Ф. (1849-1922) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей