Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Технології -- педагогічні<.>)
Общее количество найденных документов : 55
Показаны документы с 1 по 20
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-55 
1.
74.58я73
С 44


    Скороходов, В. А.
    Менеджмент вищої школи [Текст] : навч. посібник для вузів / В.А. Скороходов. - Миколаїв : КСУ, 2003. - 355 с. - ISBN 966-96234-2-1 (в опр.) : 25.00 грн.
    Содержание:
Менеджмент як наука, система, процес . - С .11
Сутність менеджменту. Феномен керівництва . - С .12
Зміст та особливості управлінської діяльності . - С .53
Методика вивчення і основні методи оцінки якостей особистості керівника . - С .94
Теоретичні та організаційно-методичні основи менеджменту вищої школи . - С .117
Стан вищої освіти в Україні . - С .118
Завдання, структура та управління вищим навчальним закладом . - С .130
Керівник вищого навчального закладу - менеджер персоналу. Організаційно-етична культура керівника . - С .147
Науково-педагогічний колектив як головний суб'єкт управління у вищій школі . - С .159
Студенти: психолого-педагогічні проблеми адатації у вищому навчальному закладі . - С .176
Вдосконалення організації навчання та виховання у вищій школі . - С .221
Формування та вдосконалення педагогічної майстерності і культури викладача вищої школи . - С .222
Впровадження сучасних технологій навчання - головне спрямування модернізації освіти . - С .245
Організація технічного оснащення навчального процесу . - С .266
Організація самостійної роботи студентів і шляхи підвищення її ефективності . - С .283
Національно-патріотичне виховання студентів . - С .311
ГРНТИ
ББК 74.58я73 + 65.050.24я73

Рубрики: Менеджмент освіти,  Педагогічний менеджмент,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв,  Вища освіта,  Управління освітою,  Студенти,  Науково-педагогічний колектив,  Педагогічна майстерність,  Майстерність--педагогічна,  Технології--педагогічні,  Технології навчання,  Педагогічні технології,  Навчальний процес,  Патріотичне виховання студентів,  Національно-патріотичне виховання,  Виховання--патріотичне,  Виховання--національно-патріотичне,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв,  Бібліотека КСУ,  Удосконалення організації навчання,  Удосконалення організації виховання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.202.4
Н 73


   
    Нові технології навчання [Текст] : науково-методичний збірник : спеціальний випуск : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Модернізація вищої освіти України: історія, досвід, перспективи". 09-11 листопада 2004 р. / ред. В. О. Зайчук. - К. ; Миколаїв : Науково-методичний центр вищої освіти, 2005. - 222 с. - 3.00 грн.
    Содержание:
Гуржий, А. Н. Сучасний стан та проблеми вищої освіти в Україні / А. Н. Гуржий. - С .3-10.
Левківський, К. М. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / К. М. Левківський. - С .12-23.
Романовський, Г. Ф. Кредитно-модульна система: науково-методичний аспект та перспективи / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий. - С .23-25.
Пєхота, О. М. Акмеологічні основи післядипломної освіти / О. М. Пєхота. - С .25-32.
Потай, І. Ю. Вплив кредитно-модульної системи організації навчального процесу на успішність студентів старших курсів / І. Ю. Потай, С. В. Драган. - С .33-36.
Жигуліна, С. І. Впровадження кредитно-модульної системи в процес викладення професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін / С. І. Жигуліна. - С .37-40.
Скороходов, В. А. Менеджмент в системі освіти - поєднання науки та мистецтва / В. А. Скороходов, І. М. Стариков. - С .40-44.
Долгальова, О. В. Удосконалення менеджмент-освіти в світі концепцій Болонського процесу / О. В. Долгальова. - С .44-48.
Дорофієнко, В. В. Проблеми та шляхи реформування ВНЗ України в контексті Болонського процесу / В. В. Дорофієнко, Н. С. Лєтніков. - С .48-51.
Ханстантинов, В. О. Деякі проблеми трансформації системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу / В. О. Ханстантинов. - С .52-54.
Нагорний, М. О. Ступенева освіта: досвід та переваги / М. О. Нагорний, В. А. Скороходов, І. Ю. Биков. - С .54-57.
Васильєв, О. М. Удосконалення безперервної ступеневої військової освіти в умовах реформування Збройних сил України / О. М. Васильєв. - С .58-62.
Валецька, О. В. Проблема працевлаштування випускників ВНЗ та перспектива її рішення у зв’язку з переходом до Болонської системи / О. В. Валецька. - С .62-68.
Головченко, Г. А. Дидактичний інформаційний простір - найсучасніша педагогічна технологія підготовки бакалаврів з інформаційної діяльності / Г. А. Головченко. - С .70-77.
Скороходов, В. А. Новітні технології у викладенні курсу "Управління персоналом" / В. А. Скороходов. - С .78-81.
Рябенький, В. М. Програмні засоби тестування і самотестування студентів з технічних дисциплін / В. М. Рябенький, В. С. Буряк, Л. В. Солобуто. - С .81-84.
Мєщанінов, О. П. Методологія оцінки розвитку університетської освіти / О. П. Мєщанінов. - С .85-92.
Баріхашвілі, І. І. Особливості підготовки вчителя-філолога на сучасному етапі / І. І. Баріхашвілі. - С .93-97.
Демченко, Л. А. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів / Л. А. Демченко. - С .97-99.
Казанжи, І. В. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної роботи в контексті нової освітньої парадигми / І. В. Казанжи. - С .100-104.
Батьковець, Г. А. Вдосконалення професійної підготовки менеджерів на основі інтегративного підходу / Г. А. Батьковець, Н. О. Макухіна. - С .104-107.
Жирнов, М. В. Перспективи розвитку спеціальності "Інформаційні системи в менеджменті" в Південнослов’янському інституті КСУ / М. В. Жирнов. - С .108-111.
Старєва, А. М. Підготовка викладача вищої школи до роботи в особистісно орієнтованому освітньому середовищі / А. М. Старєва. - С .112-118.
Самойленко, О. М. Розвиток дистанційних технологій в Миколаївському державному університеті імені В.О.Сухомлинського / О. М. Самойленко. - С .118-121.
Кардаш, І. М. Значення спадщини О.О.Потебні у лінгводидактичній підготовці майбутніх учителів / І. М. Кардаш. - С .122-126.
Акопян, В. Г. Формування морально-етичних цінностей підприємців в трансформаційному суспільстві / В. Г. Акопян. - С .128-133.
Вашкевич, В. М. Соціальні, світоглядні та політичні функції історичної свідомості студентської молоді / В. М. Вашкевич. - С .134-139.
Сергієнко, Л. П. Психогенетика: сучасне уявлення про зміст і впровадження в навчальний процес підготовки психологів / Л. П. Сергієнко. - С .139-146.
Дмитрієва, Т. Формування особистості студентів ВНЗ у позанавчальній діяльності / Т. Дмитрієва, О. Г. Бідніченко. - С .146-150.
Щукін, Є. О. Психодіагностика професійної спрямованості студентів (за матеріалами соціально-психологічного дослідження) / Є. О. Щукін, І. Є. Чугуєва. - С .151-160.
Середа, І. В. Особливості самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету / І. В. Середа. - С .161-165.
Яблонко, В. Я. Дослідження динаміки розвитку професійного спрямування особистості студентів-психологів / В. Я. Яблонко. - С .165-171.
Руда, Н. Л. Врахування мотиваційних теорій як основа ефективного навчання / Н. Л. Руда. - С .171-176.
Хозраткулова, І. А. Рефлексивна готовність студентів-психологів до навчання / І. А. Хозраткулова. - С .177-181.
Хозраткулова, І. А. Фактор насилля у сімейному виховання як соціальна проблема / І. А. Хозраткулова. - С .181-188.
Соболєв, В. Г. Формування шлюбно-сімейних уявлень у молоді в системі вищої освіти / В. Г. Соболєв, Т. Ю. Романюк. - С .188-192.
Тазарачева, Г. М. Проблеми ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Україні / Г. М. Тазарачева. - С .193-198.
Гарбар, Г. А. Дослідження проблеми самостійної підготовки студентів: теорія питання / Г. А. Гарбар. - С .199-206.
Самсонова, С. В. Дослідження ціннісних орієнтацій працівників митниці / С. В. Самсонова. - С .206-218.
ГРНТИ
ББК 74.202.4

Рубрики: Освітні технології,  Технології--освітні,  Вища освіта,  Реформи--освітні,  Освітні реформи,  Реформування освіти,  Болонський процес,  Післядипломна освіта,  Освітній менеджмент,  Менеджмент освіти,  Ступенева освіта,  Працевлаштування--молоді,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Вчителі,  Освіта--в Миколаєві,  Студенти,  Психогенетика,  Самовиховання,  Сімейне виховання,  Виховання--сімейне,  Насильство у сім'ї,  Шлюбно-сімейні відносини,  Соціальна реабілітація--дітей-інвалідів,  Реабілітація--дітей-інвалідів,  Діти-інваліди,  Ціннісні орієнтації,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Зайчук, В.О. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.200.55я73
Ф 32


    Федій, О. А.
    Естетотерапія [Текст] : навч. посібник для вузів / О. А. Федій. - К. : ЦУЛ, 2007. - 256 с. - Библиогр.: с. 248-256. - ISBN 978-966-364-499-8 : 26.00 грн.
ГРНТИ
ББК 74.200.55я73 + 87.8я73 + 88.8я73

Рубрики: Естетотерапія,  Естетичне виховання,  Виховання--естетичне,  Естетизація педагогічного процесу,  Педагогічний процес,  Казкотерапія,  Терапія--мистецькими засобами,  Музикотерапія,  Дефектологія,  Арттерапія,  Ігрова терапія,  Терапія--ігрова,  Пісочна терапія,  Хореотерапія,  Формокорекційна ритмопластика,  Психотерапія--православна,  Логотерапія,  Гештальттерапія,  Хобі-терапія,  Пісенна терапія,  Терапія--пісенна,  Терапія--музична,  терапія--казкова,  Бібліотерапія,  Терапія--кольором,  Натурпсихотерапія,  Логопедія,  Літотерапія,  Анімалотерапія,  Ароматерапія,  Кінезітерапія,  Маматерапія,  Сміхотерапія,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Психолого-педагогічні технології,  Технології--психолого-педагогічні,  Стреси--дитячі,  навчальна література
Кл.слова (ненормированные):
петтерапія -- дельфінотерапія -- гелотологія

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
88.8
Р 69


    Романовська, Д. Д.
    Технології роботи з батьками [Текст] / Д. Д. Романовська. - К. : Главник, 2007. - 128 с. - (Бібліотечка соціального працівника). - 14.52 грн.
ББК 88.8 + 65.27 + 74.66

Рубрики: Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Дитяча психологія,  Психологія--дитяча,  Виховання,  Виховання батьків,  Батьки,  Соціальна робота--з сім'єю

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
88.8
Ш 66


    Шкловцова, Л.
    Технології роботи з підлітками [Текст] / Л. Шкловцова. - К. : Главник, 2007. - 112 с. - (Бібліотечка соціального працівника). - 14.52 грн.
ББК 88.8 + 65.27 + 74.200

Рубрики: Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Дитяча психологія,  Психологія--дитяча,  Виховання,  Виховання підлітків,  Підлітки,  Соціальна робота--з молоддю

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
88.4я73
П 24


   
    Педагогічна психологія [Текст] : підручник / М. Б. Євтух [та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 420 с. - (Вчитися. Міркувати. Співпрацювати). - ISBN 978-966-2781-78-6 (в опр.) : 280.00 грн.
    Содержание:
Педагогічна психологія в професійній підготовці . - С .7
Психологічні закономірності і механізми освітньої діяльності . - С .14
Місце педагогічної психології як міждисциплінарної галузі . - С .14
Становлення і сучасний стан педагогічної психології . - С .18
Етапи становлення педагогічної психології . - С .21
Педагогічна психологія як наука . - С .24
Предмет, завдання, структура педагогічної психології . - С .24
Методи дослідження в педагогічній психології . - С .31
Психолого-педагогічні основи професійної підготовки фахівців . - С .44
Предмет, завдання, історія розвитку психології професійної освіти . - С .44
Професійне самовизначення і класифікація професій . - С .49
Теорії професійного розвитку особистості . - С .52
Психолого-педагогічні основи освітньої діяльності . - С .77
Освіта в сучасному світі . - С .78
Освітній процес як соціальна й діяльнісна система . - С .80
Теорії навчання. Концепція розвитку навчання Л. Виготського . - С .82
Особистісно-діяльнісний підхід до організації освітнього процесу . - С .94
Компетентнісний підхід до освітніх результатів. Загальні і специфічні компетентності . - С .98
Синергетична єдність педагогічної та навчальної діяльності в освітньому процесі . - С .100
Освітній процес як соціальна й діяльнісна система . - С .100
Освіта як багатоаспектний феномен . - С .102
Соціально-психологічні аспекти навчання і виховання . - С .106
Особистісно-орієнтований освітній процес . - С .114
Двостороння єдність научіння - учіння в освітньому процесі . - С .114
Розвиток пізнавальної сфери й інтелекту особистості . - С .121
Стратегії формування нових знань і здібностей . - С .127
Розвивальне навчання в освітніх процесах . - С .133
Суб'єкти освітнього процесу . - С .139
Психолого-педагогічні характеристики суб'єктів освітнього процесу . - С .139
Формування особистості залежно від типу провідної діяльності в концепціях розвитку особистості . - С .142
Психологічні та педагогічні проблеми навчальної діяльності . - С .158
Загальна характеристика навчальної діяльності . - С .160
Теоретичні основи навчальної діяльності . - С .160
Структура і предметний зміст навчальної діяльності . - С .164
Компонентний склад структурної організації навчальної діяльності . - С .170
Суб'єкти навчальної діяльності . - С .186
Вікова характеристика суб'єктів навчальної діяльності. Студент як суб'єкт навчальної діяльності . - С .186
Научуваність - найважливіша характеристика суб'єктів навчальної діяльності, її критерії та показники . - С .193
Загальна характеристика і системна організація навчальної мотивації . - С .203
Основні підходи до дослідження мотивації як психологічної категорії . - С .203
Психологічні та педагогічні чинники, що впливають на процес навчання . - С .215
Засвоєння - центральна ланка навчальної діяльності . - С .224
Загальна характеристика і структурна організація засвоєння . - С .224
Формування інтерактивних навичок в процесі засвоєння. Критерії сформованості навичок . - С .233
Самостійна робота - найвища форма навчальної діяльності . - С .238
Психологія педагогічної діяльності . - С .255
Методологічна структура педагогічної діяльності . - С .257
Загальна характеристика педагогічної діяльності . - С .257
Педагогічні функції і уміння . - С .267
Психологічна характеристика педагогів . - С .278
Індивідуально-особистісні особливості педагогів . - С .278
Стилі педагогічної діяльності . - С .285
Управління педагогічною діяльністю . - С .290
Професія педагога і педагогічні здібності . - С .290
Педагогічне проектування і педагогічні технології . - С .297
Алгоритм системного моделювання навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі . - С .307
Психологічні і дидактичні основи побудови інтегрованих навчальних курсів як критерій ефективності педагогічної діяльності . - С .309
Розроблення інтегрованого навчального курсу - основа вдосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ . - С .309
Психологічний аналіз навчального заняття в діяльності викладача . - С .314
Психологія навчально-педагогічного співробітництва та спілкування в освітньому процесі . - С .335
Навчально-педагогічна співпраця як сучасна тенденція в освіті . - С .337
Взаємодія як категорія, її основні характеристики . - С .337
Вплив співпраці на навчальну діяльність . - С .342
Спілкування в освітньому процесі . - С .349
Спілкування як форма взаємодії . - С .349
Педагогічне спілкування як форма взаємодії суб'єктів освітнього процесу . - С .355
Психологічний аналіз педагогічного спілкування . - С .364
Діалог і монолог у педагогічному спілкуванні . - С .372
Бар'єри у педагогічній взаємодії, спілкуванні й навчально-педагогічній діяльності . - С .376
Основні напрями утруднень у педагогічній взаємодії . - С .376
Синтонічна модель педагогічного спілкування в процесі навчально-педагогічної діяльності . - С .388
ГРНТИ
ББК 88.4я73

Рубрики: Педагогічна психологія,  Психологія--педагогічна,  Освітня діяльність,  Педагогічна психологія--історія,  Професійна освіта--психологія,  Професійне самовизначення,  Самовизначення--професійне,  Класифікація професій,  Професійний розвиток--особистості,  Розвиток--професійний,  Освітний процес,  Теорії навчання,  Концепції навчання,  Компетентнісна освіта,  Освіта--компетентнісна,  Навчальна діяльність--психологія,  Особистісно орієнтоване навчання,  Навчання--розвивальне,  Проблеми навчальної діяльності--психологічні,  Проблеми навчальної діяльності--педагогічні,  Мотивація навчання,  Самостійна робота--студентів,  Педагогічна діяльність--психологія,  Педагоги--психологічна характеристика,  Стилі педагогічної діяльності,  Професія--педагог,  Педагогічні здібності,  Здібності--педагогічні,  Педагогічне проектування,  Проєктування--педагогічне,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Моделювання навчально-виховного процесу,  Інтегроване навчання,  Навчально-педагогічне співробітництво,  Педагогічне співробітництво,  Співробітництво --навчально-педагогічне,  Навчально-педагогічна співпраця,  Педагогічна співпраця,  Співпраця--навчально-педагогічна,  Педагогічне спілкування,  Спілкування--педагогічне
Доп.точки доступа
Євтух, М.Б.
Лузік, Е.В.
Ладогубець, Н.В.
Ільїна, Т.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74.04(4Укр)я5
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету [Текст] : (збірник наукових праць). Вип. 23. Педагогічні науки. Т. 2 / ред. В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - Миколаїв : МДУ, 2008. - 256 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Якименко, С. І. Інтегрований особистісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу в ДНЗ / С. І. Якименко. - С .8-16.
Приходько, М. В. До проблеми фундаменталізації професійної підготовки соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини / М. В. Приходько, О. Федорова. - С .16-26
Авраменко, К. Б. Інноваційні підходи до контролю знань студентів у системі вищої педагогічної освіти / К. Б. Авраменко, Н. М. Педашевська. - С .27-32.
Недбаєвська, Л. С. Інтерактивні технології при вивченні електромагнітної індукції на уроках фізики / Л. С. Недбаєвська, С. С. Сущенко. - С .32-42.
Приходько, В. М. Моніторинг якості післядипломної педагогічної освіти: мета, функції, принципи та основні завдання / В. М. Приходько. - С .43-52.
Худякова, І. М. Використання віртуальних методичних посібників при підготовці геоінформатиків / І. М. Худякова. - С .52-60.
Олійник, Л. М. Інноваційний підхід до здійснення статевогго виховання дітей від народження до десяти років / Л. М. Олійник. - С .60-67.
Глузман, Н. А. Порівняльний аналіз підходів до розуміння компетентності та компетенції в професійній освіті / Н. А. Глузман. - С .67-79.
Білюк, О. Г. Співпраця викладачів і студентів - як форма морально-ціннісних стосунків / О. Г. Білюк. - С .79-86.
Прасол, Н. О. Використання інформаційних технологій в процесі викладання лінгвістичних дисциплін / Н. О. Прасол. - С .86-92.
Нікіфорова, Л. Б. Роль спецкурсу у формуванні емоційної культури майбутніх менеджерів / Л. Б. Нікіфорова. - С .92-99.
Сокуренко, О. О. Формування світорозуміння першокласників засобами особистісно орієнтованого підходу / О. О. Сокуренко. - С .100-107.
Полєвікова, О. Б. Роль методу проектів у формуванні інформаційної культури молодших школярів / О. Б. Полєвікова. - С .107-112.
Кисличенко, В. А. Умови сімейного виховання як детермінуючий фактор розвитку мовлення дитини / В. А. Кисличенко. - С .112-119
Лахнова, Л. І. Особистісно орієнтований підхід до культури формування здорового способу життя молодших школярів / Л. І. Лахнова. - С .119-129.
Шиян, Т. В. Формування світорозуміння першокласників засобами особистісно орієнтованого підходу / Т. В. Шиян. - С .100-107.
Підбуцька, Н. В. Проблема морального вибору особистості: теоретичний аспект / Н. В. Підбуцька. - С .136-142.
Гура, Т. В. Психолого-педагогічні умови формування системи духовних цінностей у студентів-електромашинобудівників НТУ "ХПІ" / Т. В. Гура. - С .143-149.
Середа, Н. В. Формування риторичної компетентності в педагогіці вищої школи / Н. В. Середа. - С .149-154.
Квасник, О. В. Педагогічні технології формування соціокультурної компетентності у майбутніх інженерів / О. В. Квасник. - С .154-160.
Кожевникова, Л. Кредитно-модульна система - європейський критерій оцінки знань самостійної роботи студентів з дисципліни "Фізичне виховання" / Л. Кожевникова, Н. І. Вертелецька. - С .160-164.
Мірошніченко, В. І. Використання презентаційних мультимедійних програм з природознавчих дисциплін у Миколаївському державному університеті / В. І. Мірошніченко. - С .165-169.
Чугуєва, І. Є. Головні елементи моделі професійної підготовки спеціалістів з комп'ютерних технологій / І. Є. Чугуєва. - С .170-175.
Куліш, О. О. Освітня діяльність земств Херсонської губернії у забезпеченні безперервності жіночої освіти (II половина XIX ст. - початок ХХ ст.) / О. О. Куліш. - С .176-186.
Соловйов, В. А. Змыст та структура педагогічної діяльності керівника музичного колективу / В. А. Соловйов. - С .188-194.
Макаренко, О. П. Традиційна музика народів Європи у фаховій підготовці майбутніх учителів художньої культури / О. П. Макаренко. - С .194-200.
Бєдакова, С. В. Празький період творчості Н.Нижанківського / С. В. Бєдакова. - С .200-208.
Левченко, Л. А. Вплив кантового мистецтва України на формування фахової підготовки вчителя музики / Л. А. Левченко, А. В. Левченко. - С .208-212.
Гмиря, С. С. Проблема актуалізації базових знань у процесі вивчення нового матеріалу / С. С. Гмиря. - С .213-220.
Щербак, І. В. Громадянська зрілість як складова готовності студентів до громадянського виховання молодших школярів / І. В. Щербак. - С .221-227.
Рускуліс, М. А. До проблеми комплексного розвитку музичних здібностей студента-піаніста / М. А. Рускуліс. - С .228-234.
Бєлов, С. С. Значення слухомоторного комплексу навичок для активізації практичної роботи викладача-інструменталіста / С. С. Бєлов. - С .234-240.
Ілечко, М. П. Проблеми інтерконтекстуальності у вивченні фортепіанної спадщини українських композиторів / М. П. Ілечко. - С .241-251.
ББК 74.04(4Укр)я5

Рубрики: Інновації--педагогічні,  Педагогічні інновації,  Освітні технології,  Соціальні педагоги,  Професійна підготовка соціальних педагогів,  Підготовка соціальних педагогів,  Контроль знань--студентів,  Післядипломна освіта,  Навчальні посібники--віртуальні,  Статеве виховання,  Виховання--статеве,  Інформаційні технології--в освіті,  Професійна підготовка менеджерів,  Підготовка менеджерів,  Менеджер,  Навчання молодших школярів,  Виховання школярів--молодших,  Навчання--особистісно-орієнтоване,  Інформаційна культура--молодших школярів,  Сімейне виховання,  Виховання--сімейне,  Розвиток мовлення,  Фізичне виховання--молодших школярів,  Виховання--фізичне,  Здоровий спосіб життя--школярів,  Моральне виховання,  Виховання--моральне,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Соціокультурна компетенція,  Оцінка знань--студентів,  Оцінка знань--кредитно-модульна,  Музична освіта,  Освіта--музична,  Вчитель музики,  Вчитель художньої культури,  Професійна підготовка вчителів,  Підготовка вчителя,  Громадянське виховання--студентів,  виховання--громадянське,  Музичні здібності,  Здібності--музичні,  Викладання музики,  Методика викладання музики,  Миколаївщина--освіта,  Книги миколаївських видавництв

Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74.03(4Укр-4Мик)
Т 66


   
    Третьи международные Батышевские научные чтения, посвященные 220-летию города Николаева [Текст] : сборник научных трудов / Международные Батышевские научные чтения (3 ; 9-11 сентября 2009 г. ; Николаев) . - Николаев : Илион, 2009. - 224 с. - 15.00 грн.
ГРНТИ
ББК 74.03(4Укр-4Мик)

Рубрики: Професійно-технічна освіта,  Освіта--професійно-технічна,  Освіта--в Миколаєві,  Професійна підготовка,  Освіта і євроінтеграція,  Євроінтеграція--освіта,  Інновації в освіті,  професійний відбір,  Підвищення кваліфікації,  Професійна підготовка вчителів,  Професійне самовизначення--молоді,  Педагогічні інновації,  Інновації--педагогічні,  Педагогічні технології--блочно-модульні,  Технології--педагогічні,  Професійна підготовка менеджерів,  Педагогічний менеджмент,  Менеджмент--педагогічний,  Управління освітою--професійною,  Професійна підготовка операторів,  самостійна робота--студентів,  Студенти з вадами зору,  Люди з вадами зору--навчання,  Неперервна освіта,  Освіта--інвалідів,  Освіта--неперервна,  Професійна освіта--неперервна,  Підвищення кваліфікації--педагогів,  Передовий педагогічний досвід
Доп.точки доступа
Батишев, Сергій Якович (рос. вчений-педагог, академік, державний і громадський діяч ; 1915-2000) \о нем\
Международные Батышевские научные чтения (3 ; 9-11 сентября 2009 г. ; Николаев)


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
37.013.83(075)
Т 38


   
    Технології освіти дорослих [Текст] : навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота [та ін.] ; ред. О. М. Пєхота. - Миколаїв : Іліон, 2021. - 396 с. - (Педагогічна освіта - XXI) (Громадський бюджет Миколаєва). - ISBN 978-617-534-646-4 : 80.00 грн.
Есть автограф: Экз. 252816 : Пєхота, Олена Миколаївна (мик. викладач, доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою освітніх технологій МДУ ім. Сухомлинського)
    Содержание:
Ничкало, Н. Г. Філософсько-андрагогічні засади освіти дорослих / Н. Г. Ничкало. - С .3
Освіта дорослих як складова освіти протягом життя . - С .12-101
Освіта дорослих. Формальна, неформальна, інформальна освіта . - С .12
Історичні аспекти формування і розвитку освіти дорослих . - С .25
Соціально-життєві навички дорослої людини . - С .53
Центри освіти дорослих . - С .65
Університети третього віку . - С .81
Підготовка тренера-андрагога . - С .94
Андрагогічні технології та практики . - С .102-303
Тренінгова технологія . - С .102
Технологія та методи взаємного навчання в групі . - С .107
Проєктна педагогічна технологія . - С .122
Техніки активного читання великих текстів . - С .153
Селфпроєктна педагогічна технологія . - С .169
Коуч-технологія . - С .189
Технологія гейміфікації . - С .206
Квест-технологія . - С .220
Технологія кейс стаді . - С .233
Сторітелінг . - С .260
Технологія скрайбінгу . - С .268
Технологія майстер-класу . - С .283
Фестивалі з освіти дорослих . - С .296
Соціальні технології, що створюють основу для інформальної освіти . - С .304-342
Технологія громадського бюджету . - С .304
Технологія "дослідження в дії" . - С .324
Приклад програми "Як провести сучасний тренінг для дорослих" : додаток. - С .350
Положення про Громадську раду з питань освіти дорослих : додаток. - С .363
Статут Громадської організації "Центр "Європейська освіта дорослих"" : додаток. - С .372
Положення про місчький конкурс кращих проєктів у сфері освіти дорослих : додаток. - С .386
Проєкт "Академія життя life skills - 2021" : додаток. - С .390
ГРНТИ
УДК
ББК 74.4я72

Рубрики: Освіта дорослих,  Освіта дорослих--формальна,  Освіта дорослих--неформальна,  Освіта дорослих--інформальна,  Інформальна освіта,  Освіта--інформальна,  Неформальна освіта,  Освіта--неформальна,  Андрагогіка,  Освіта дорослих--історія,  Центри освіти дорослих,  Університет третього віку,  Освітні технології--андралогічні,  Технології--освітні,  Технології--андралогічні,  Тренінгові технології,  Технології--тренінгові,  Практика--андралогічна,  Андралогічні практики,  Педагогічні технології--проєктні,  Освітні технології--проєктні,  Технології--педагогічні,  Педагогічні технології--селфпроєктні,  Освітні технології--селфпроєктні,  Технології--проєктні,  Технології--селфпроєктні,  Коуч-технології,  Квест-технології,  Майстер-класи,  Фестивалі з освіти дорослих,  Соціальні технології,  Технології--соціальні,  Громадський бюджет--Миколаїв, місто (Україна),  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв,  Автографи від Пєхоти О.М.,  Професійна підготовка андрагогів,  Підготовка андрагогів,  Андрагоги
Доп.точки доступа
Пєхота, О.М.
Ничкало, Н.Г.
Купенко, О.В.
Вихрущ, В.О.
Прасол, Н.О.
Пастушок, О.І.
Мельник, О.О.
Діденко, І.В.
Пєхота, О.М. \ред.\
миколаївський автор, але не про Миколаїв


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74.00я73
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1.43(98). Технологія педагогічної освіти / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. - 128 с. - (Серія "Педагогічні науки"). - 10.00 грн.
    Содержание:
Будак, В. Д. Якість вищзої педагогічної освіти в умовах євроінтеграційних процесів / В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - С .5-10
Осадченко, І. І. Доцільність застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутних учителів початкової школи (на прикладі викладання навчальної дисциплини "Теорія та методика виховання") / І. І. Осадченко. - С .11-16
Коваль, В. О. Методологічні засади компетентнісного підходу у вітчизняній науці / В. О. Коваль. - С .17-20
Шерман, М. І. Дослідження впливу комп'ютерно-інформаційної підготовки майбутніх юристів на показники навчальної успішность / М. І. Шерман. - С .21-26
Середа, І. В. Суб'єктно орієнтована педагогічна підготовка майбутнього викладача як засіб професійного саморозвитку / І. В. Середа. - С .27-30
Тарасова, С. М. Формування у майбутніх викладачів біологічного факультету валеологічної культури / С. М. Тарасова. - С .31-34
Адаменко, О. О. Використання технології персоніфікованого підходу у підготовці викладача вищої школи / О. О. Адаменко. - С .35-37
Тимченко, А. А. Основні принципи, методи та етапи технології історико-педагогічного дослідження / А. А. Тимченко. - С .38-40
Манькусь, І. В. Підготовка майбутнього вчителя фізики: технологія контекстного навчання / І. В. Манькусь. - С .41-44
Єрмакова, І. П. Використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя історії / І. П. Єрмакова. - С .45-48
Чернікова, В. О. Сучасний стан і перспективи викладання іноземної мови професійного спрямування / В. О. Чернікова. - С .49-52
Гінкевич, О. В. Діагностика розвитку аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення літератури / О. В. Гінкевич. - С .53-58
Ружевич, Я. І. Особливості формування ціннісних орієнтацій старшокласників на різних етапах вивчення художнього твору / Я. І. Ружевич. - С .59-61
Сокол, Т. Г. Визначення форм і методів курсової підготовки кадрів туристичної сфери / Т. Г. Сокол. - С .62-65
Невзоров, Р. В. Системи тренажерних модулів як засіб розвитку професійного досвіду курсантів-льотчиків в умовах ведення повітряного бою / Р. В. Невзоров. - С .66-70
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до запровадження сучасних педагогічних технологій . - С .71
Паршук, С. М. Інноваційні підходи до формування ціннісного ставлення в майбутніх учителів початкових класів / С. М. Паршук. - С .71-75
Прасол, Н. О. Готовність до самоосвітньої діяльності як показник рівня професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н. О. Прасол. - С .76-78
Казанжи, І. В. Гуманізація процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до виховної роботи / І. В. Казанжи. - С .79-83
Желан, А. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності на засадах гуманізму / А. В. Желан. - С .84-87
Пак, І. О. Морально-естетичне виховання майбутніх учителів в умовах хореографічної діяльності / І. О. Пак. - С .88-91
Білюк, О. Г. Педагогічний тренінг у навчально-виховному процесі університеті / О. Г. Білюк. - С .92-96
Технології мистецької освіти . - С .97
Федоришин, В. І. Критеріально-рівневий аналіз акмеологічного розвитку студентів інститутів мистецтв / В. І. Федоришин. - С .97-100
Петренко, О. М. Технології трансляції музичного тексту: до проблеми викладання педагогіки мистецтва / О. М. Петренко. - С .101-105
Щербак, І. В. Технологія розкриття художнього образу музичного твору виконавцем / І. В. Щербак. - С .106-110
Парфентьєва, І. П. Технології викладання дисципліни "Хоровий клас" / І. П. Парфентьєва. - С .111-113
Гмиря, С. С. Комунікативні процеси в шкільному класі як об'єкт педагогічного керування / С. С. Гмиря. - С .114-117
Лабунець, В. М. Технологічний підхід до виконавської підготовки майбутніх учителів музики / В. М. Лабунець. - С .118-121
Міщанчук, В. М. Врахування індивідуально-типологічних особливостей у підготовці майбутніх учителів музики з використанням сугестивних технологій / В. М. Міщанчук. - С .122-125
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Якість освіти,  Євроінтеграція--освіта,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Ситуаційне навчання,  Підготовка вчителя,  Професійна підготовка вчителів,  Підготовка юристів,  Професійна підготовка юристів,  Освітні технології,  Технології--освітні,  Валеологічна культура,  Культура--валеологічна,  Підготовка вчителя біології,  Підготовка викладачів,  Професійна підготовка вчителів біології,  Професійна підготовка викладачів,  Історико-педагогічні дослідження,  Підготовка вчителя фізики,  Професійна підготовка вчителів фізики,  Підготовка вчителя історії,  Професійна підготовка вчителів історії,  Інтерактивні технології--в освіті,  Викладання іноземних мов,  Підготовка судноводіїв,  Професійна підготовка судноводіїв,  Викладання іноземних мов--для судноводіїв,  Ціннісні орієнтації учнів,  Викладання літератури,  Вивчення художнього твору,  Підготовка кадрів--туристична сфера,  Професійна підготовка кадрів туристичної сфери,  Тренажерні модулі--для льотчиків,  Підготовка льотчиків,  Професійна підготовка льотчиків,  Підготовка вчителя початкових класів,  Професійна підготовка вчителів початкових класів,  Гуманізація навчання,  Хореографічна діяльність,  Викладання хореографії,  Моральне виховання--вчителів,  Естетичне виховання--вчителів,  Педагогічні інновації,  Інновації--педагогічні,  Педагогічні тренінги,  Мистецька освіта,  Освіта--мистецька,  Педагогіка мистецтва,  Викладання педагогіки мистецтва,  Трансляція музичного тексту,  Викладання музики,  Педагогічне керування,  Комунікативні процеси--в навчанні,  Підготовка вчителя музики,  Професійна підготовка вчителів музики,  Сугестивні технології,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.
Обкладинка
74.04(4Укр)я5
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. № 1(48) лютий 2015. Педагогічні науки / ред.: О. М. Пєхота, В. Д. Бурдак. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. - 352 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Адаменко, О. О. Особливості підготовки майбутніх викладчів математики до використання технологій педагогічної освіти / О. О. Адаменко. - С .11
Артюшин, Г. М. Теоретичні передумови розвитку професійної ідентичності співробітників Служби безпеки України / Г. М. Артюшин. - С .15
Бабкова, О. О. Методика експериментального дослідження ефективності впровадження структурно-функціональної моделі та реалізації організаційно-педагогічних умов щодо формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності / О. О. Бабкова. - С .21
Бартош, О. П. До проблеми теоретичної підготовки докторів соціальної роботи у Великій Британії / О. П. Бартош. - С .25
Бацуровська, І. В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті / І. В. Бацуровська. - С .31
Бородієнко, О. В. Порівняльний аналіз методик проектування моделі компетенцій в психолого-педагогічних дослідженнях / О. В. Бородієнко. - С .34
Бублик, А. Г. Толерантність як невід'ємна складова формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами / А. Г. Бублик. - С .40
Будник, А. А. Фоновые знания как способ восприятия художественного дискурса студентами-инофонами на начальном этапе обучения основам литературы / А. А. Будник. - С .44
Буздуган, О. А. Забезпечення позитивної мотивації в підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів / О. А. Буздуган. - С .49
Ваколюк, А. М. Становлення і розвиток ідей формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина XX ст.) / А. М. Ваколюк. - С .54
Варецька, О. В. Структура соціальної компетентності вчителя початкової школи / О. В. Варецька. - С .58
Волошенко, М. О. Аналіз феномена "підготовленість майбутнього соціального працівника" в аспекті профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки / М. О. Волошенко. - С .68
Гамза, А. В. Аналіз тексту - теоретико-практична основа розвитку мовлення в учнів початкових класів / А. В. Гамза. - С .72
Ганжа, М. В. Пошук нових перспективних форм взаємодії учасників естетико-виховного процесу / М. В. Ганжа. - С .75
Горбатюк, Р. М. Web-сайт у структурі інформаційного навчального середовища педагогічного університету / Р. М. Горбатюк. - С .80
Грицай, Ю. О. Фізичне виховання школярів та його направленість на формування здорового способу життя у педагогічному доробку В.О. Сухомлинського / Ю. О. Грицай, С. В. Бірюк. - С .86
Грудок-Костюшко, М. О. Упровадження інноваційних методів навчання у процес викладання української мови як іноземної / М. О. Грудок-Костюшко. - С .92
Грунська, О. В. Соціально-педагогічний портрет молодшого школяра як орієнтована діяльність соціального педагога у формуванні соціально-адекватної поведінки / О. В. Грунська. - С .96
Гуменна, І. Р. Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна. - С .100
Данилюк, С. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в Інтернет-середовищі / С. С. Данилюк. - С .104
Демянчук, М. Р. Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу / М. Р. Демянчук. - С .108
Дирда, І. А. Полікуртурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови / І. А. Дирда. - С .113
Драган, А. О. Розвиток міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного віку / А. О. Драган. - С .117
Іванчук, С. А. Форми взаємодії дошкільного закладу і сім'ї з економічного виховання дітей дошкільного віку / С. А. Іванчук. - С .121
Картава, Ю. А. Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті / Ю. А. Картава. - С .127
Кирилова, Л. О. Олімпіадний математичний рух як складова науково-дослідної роботи майбутніх економістів / Л. О. Кирилова, В. С. Малишко. - С .133
Княжева, І. А. Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" / І. А. Княжева. - С .137
Ковтун, О. В. Комунікативний підхід до фахової підготовки майбутніх перекладачів: від теорії до практики / О. В. Ковтун. - С .146
Койчеа, Т. І. Дослідження корпоративної культури як феномена педагогічної науки / Т. І. Койчеа. - С .148
Коношенко, С. В. Особливості соціального становлення підлітків-сиріт, які виховуються в школах-інтернатах / С. В. Коношенко. - С .154
Кончович, К. Т. Особливості формування готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій / К. Т. Кончович. - С .158
Копусь, О. А. Формування професійної компетентності студентів філологічних факультетів як лінгводидактична проблема / О. А. Копусь. - С .162
Короленко, В. Л. Моральне формування школярів в історико-педагогічній ретроспективі / В. Л. Короленко. - С .169
Кочубей, Т. Д. Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до XVI ст. / Т. Д. Кочубей. - С .173
Кошара, Ю. М. Педагогічне керівництво роботою учнів з погляду В.О. Сухомлинського / Ю. М. Кошара. - С .179
Кугай, М. С. Інтеграція географічних та екологічних знань у процесі підготовки майбутніх учителів географії до екологіного виховання учнів / М. С. Кугай. - С .184
Локшина, О. І. До питання про сутнісні характеристики освітніх стандартів зарубіжжя / О. І. Локшина. - С .189
Мельничук, І. М. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи як складової професійної компетентності / І. М. Мельничук. - С .195
Мішедченко, В. В. Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю / В. В. Мішедченко. - С .201
Назарук, В. Л. Використання здоров'язберігаючих технологій у підготовки майбутніх лікарів / В. Л. Назарук. - С .206
Наконечна, О. В. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками / О. В. Наконечна. - С .210
Наталевич, Н. П. Культура любові та формування сімейних взаємин / Н. П. Наталевич, Б. С. Скорик. - С .215
Нікора, А. О. Теорія аксіологічного підходу в освіті та практика його реалізації в процесі предметно-методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця / А. О. Нікора. - С .221
Олло, В. П. Наукові принципи та підходи до організації процесу формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти державної пенітенціарної служби / В. П. Олло. - С .226
Орлюк, О. В. Експериментальна методитка навчання старшокласників регіональної історії в курсі історії України / О. В. Орлюк. - С .232
Остапйовська, І. І. Негативний вплив Інтернету на студентів педагогічних спеціальностей у процесі навчання / І. І. Остапйовська. - С .239
Половенко, Л. П. Сучасні тенденції удосконалення методології ефективного управління / Л. П. Половенко. - С .244
Польгун, К. В. Методи інклюзивного навчання математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун. - С .250
Поповський, Ю. Б. Особливості сприяння розвитку творчості особистості засобами розумних технологій / Ю. Б. Поповський. - С .255
Прасол, Н. О. Особливості підготовки магістрів початкової освіти в умовах євроінтеграційних процесів / Н. О. Прасол. - С .260
Путіловська, Н. Б. З історії організації літнього відпочинку дітей: педагогічна практика С.Т. Шацького / Н. Б. Путіловська. - С .264
Романюк, С. З. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів у процесі професійно-практичної діяльності / С. З. Романюк. - С .268
Рябкина, Л. М. Історико-педагогічний аналіз системи опіки над знедоленими дітьми на початку XX століття / Л. М. Рябкина. - С .273
Самойленко, О. М. Історія становлення електронної педагогіки та її особливості / О. М. Самойленко. - С .278
Середа, І. В. Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти / І. В. Середа. - С .282
Сідун, М. М. Підвищення рівня мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів англійської мови засобами тестування / М. М. Сідун. - С .286
Сура, Л. Г. Ціннісне світовідношення молоді як педагогічна проблема / Л. Г. Сура, О. Д. Шевчук. - С .291
Сура, Н. А. Професійна іншомовна підготовка як складова вищої професійної освіти / Н. А. Сура. - С .296
Теличко, Н. В. Діалогічне мовлення на занятті іноземної мови як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання / Н. В. Теличко. - С .300
Тогочинський, О. М. Формування у майбутніх фахівців органів внутрішніх справ мотивації до набуття умінь та навичок соціальної взаємодії / О. М. Тогочинський. - С .304
Топчій, Л. С. Роль педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів гімназії / Л. С. Топчій. - С .309
Тулашвілі, Ю. Й. Математичні підходи до формування змісту навчання в системі професійної комп'ютерної підготовки осіб з порушеннями зору / Ю. Й. Тулашвілі. - С .315
Тямало, С. П. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційного центру / С. П. Тямало. - С .321
Фоміна, І. Л. Види вправ для формування розвитку мовлення студентів / І. Л. Фоміна. - С .325
Ха-Ту. Критерії формування здатності до саморегулювання у процесі вокального навчання як педагогічного феномену / Ту Ха. - С .328
Шинкаренко, Л. В. Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів / Л. В. Шинкаренко. - С .333
Шулик, Т. В. Вищі навчальні заклади Східної України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій половині XX ст. / Т. В. Шулик. - С .337
Яременко, Л. Суб'єкт і об'єкт позашкільної освіти: проблема взаємодії / Л. Яременко. - С .342
ГРНТИ
ББК 74.04(4Укр)я5

Рубрики: Професійна підготовка вчителів математики,  Підготовка вчителя математики,  Професійна ідентичність співробітників СБУ,  Професійна підготовка вчителів географії,  Підготовка вчителя географії,  Професійна підготовка соціальних працівників--Велика Британія,  Підготовка соціальних працівників--Велика Британія,  Дистанційні курси,  Інноваційні технології--освітні,  Толерантність і учні,  Учні і толерантність,  Толерантність вчителя,  Учнівські колективи--толерантність,  Методика навчання літературі--студентів-інофонів,  Студенти-інофони,  Навчання літератури--студентів-інофонів,  Вчителі і учні--взаємодія,  Учні і вчителі--взаємодія,  Вчителі і батькі учнів--взаємодія,  Батьки учнів і вчителі--взаємодія,  Здоровий спосіб життя--формування,  Соціальна компетентність--вчителя,  Компетентність--соціальна,  Підготовка соціальних працівників,  Професійна підготовка соціальних працівників,  Соціальні працівники--навчання,  Підлітки--з асоціальною поведінкою,  Підлики--з девіантною поведінкою,  "Важкі" діти--підлітки,  Діти--"важкі",  Розвиток мовлення--у школярів молодших,  Мовленнєвий розвиток--школярів молодших,  Естетичне виховання,  Виховання--естетичне,  Веб-сайти--освітні,  Інформаційне навчальне середовище,  Навчальне середовище--інформаційне,  Фізичне виховання--школярів,  Виховання--фізичне,  Педагогічна думка--українська,  Методика викладання української мови--як іноземної,  Викладання української мови--як іноземної,  Навчання української мови--як іноземної,  Соціально-педагогічний портрет--школярів молодших,  Соціально-адекватна поведінка,  Поведінка--соціально-адекватна,  Професійна підготовка лікарів,  Підготовка лікарів,  Лікарі--професійна підготовка,  Професійна підготовка медичних працівників,  Підготовка медичних працівників,  Медичні працівники--професійна підготовка,  Полікультурна компетентність--студентів іноземних,  Компетентність студентів--полікультурна,  Компетентність--полікультурна,  Міжособисті відносини--в дитячих групах,  Економічне виховання дошкільників,  Виховання--економічне,  Дошкільний заклад і сім'я,  Сім'я і дошкільний заклад,  Лікування музичним мистецтвом--історія,  Музикотерапія--історія,  Математичні олімпіади,  Олімпійський рух--математичний,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Методична культура--педагогів,  Культура--методична,  Підготовка перекладачів,  Професійна підготовка перекладачів,  Перекладачі--професійна підготовка,  Корпоративна культура,  Культура--корпоративна,  Феномен педагогічної науки,  Соціальна адаптація сиріт,  Тренінгові технології--в навчанні,  Підготовка вчителя-філолога,  Професійна підготовка вчителів-філологів,  Педагогічне спілкування,  Спілкування--педагогічне,  Професійна компетентність--філологів,  Компетентність студентів-філологів,  Компетентність--професійна,  Моральне виховання--історія,  Виховання--моральне,  Дитинство--історія,  Ідея дитинства--історія,  Педагогічне керівництво,  Екологічне виховання,  Виховання--екологічне,  Географічні знання,  Екологічні знання,  Освітні стандарти--зарубіжні,  Стандарти освіти--зарубіжні,  Здоров'язбережувальна компетентність,  Компетентність медичних працівників--здоров'язбережуюча,  Компетентність--здоров'язбережуюча,  Арт-терапія,  Арт-педагогіка,  Культура любові,  Етика сімейного життя,  Аксіологія освіти,  Підготовка вчителя-суспільствознавця,  Професійна підготовка вчителів-суспільствознавців,  Методика викладання історії--регіональної,  Викладання історії--регіональної,  Навчання історії--регіональної,  Інтернет і навчальний процес,  Навчальний процес і Інтернет,  Інтернет і студенти,  Студенти і Інтернет,  Методологія управління,  Ефективне управління--методологія,  Управління--ефективне,  Інклюзивне навчання,  Навчання--інклюзивне,  Люди з обмеженими можливостями--навчання,  Студенти з обмеженеми можливостями--навчання,  Розвиток творчості і розумні технології,  Розумні технології і розвиток творчості,  Творчий розвиток і розумні технології,  Євроінтеграція--освіта,  Відпочинок дітей--літній,  Педагогічна практика,  Підготовка вчителя початкових класів,  Професійна підготовка вчителів початкових класів,  Мовленнєва компетентність--школярів молодших,  Компетентність учнів--мовленнєва,  Відпочинок дітей--історія,  Опікунська педагогіка--історія,  Педагогіка--опікунська,  Електронна педагогіка--історія,  Педагогіка--електронна,  Мовленнєва компетентність--викладачів англійської мови,  Компетентність викладачів англійської мови--мовленнєва,  Компетентність--мовленнєва,  Ціннісні орієнтації молоді,  Педагогічні проблеми,  Проблеми--педагогічні,  Професійна підготовка--іншомовна,  Діалогічне мовлення,  Мовлення--діалогічне,  Методика навчання іноземним мовам,  Навчання іноземним мовам,  Викладання іноземних мов,  Методика викладання іноземних мов,  Особистісно орієнтоване навчання,  Навчання--особистісно-орієнтоване,  Професійна підготовка співробітників ОВС,  Підготовка співробітників ОВС,  Соціальна взаємодія,  Соціокультурна компетентність--школярів,  Компетентність учнів--соціокультурна,  Компетентність--соціокультурна,  Професійна підготовка--комп'ютерна,  Люди з вадами зору--комп'ютерна підготовка,  Соціально-педагогічна робота--в реабілітаційних центрах,  Реабілітаційні центри,  Підготовка соціальних педагогів,  Професійна підготовка соціальних педагогів,  Розвиток мовлення--у студентів,  Мовленнєвий розвиток--студентів,  Навчання співу,  Навчання вокалу,  Вокальне навчання,  Феномен--педагогічний,  Педагогічний феномен,  Математична компетентність--соціологів,  Компетентність соціологів--математична,  Компетентність--математична,  Педагогічні дослідження,  Дослідження--педагогічні,  Вищі навчальні заклади--українські,  Вищі навчальні заклади--східноукраїнські,  Профілактика адиктивної поведінки,  Адиктивна поведінка--студентів,  Поведінка--адиктивна,  Позашкільна освіта,  Освіта--позашкільна,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Пєхота, О.М. \ред.\
Бурдак, В.Д. \ред.\
Середа, І.В. \ред.\
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \о нем\
Шацький, Станіслав Тимофійович (рос. педагог ; 1878-1934) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.
74.202
А 62


    Амонашвили, Ш. А.
    Здравствуйте, дети! [Текст] : пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 1988. - 208 с. : ил. - ISBN 5-09-001514-7 (в пер.) : 0.65 руб.
ГРНТИ
ББК 74.202

Рубрики: Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Навчання дітей з шести років,  Навчання--раннє,  Раннє навчання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.
378.016:811.161.2](075.8)
К 68


   
    Корпус типових навчальних програм [Текст] : методичний посібник / Л. В. Рускуліс [та ін.] ; ред. Л. В. Рускуліс. - Миколаїв : Іліон, 2021. - 273 с. - 20.00 грн.
    Содержание:
Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова) . - С .5
Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (література) . - С .28
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності . - С .45
Історія українського мовознавства . - С .60
Лінгвофілософія . - С .73
Методологія та організація наукових досліджень . - С .86
Тенденції розвитку методики навчання української літератури . - С .95
Технологія аналізу художнього твору . - С .114
Новітні напрями сучасної лінгвістики . - С .125
Дістанційне навчання в системі вищої філологічної освіти . - С .153
Компаративне мовознавство . - С .165
Літературознавчий аналіз художнього твору . - С .176
Теорія мови . - С .193
Світова література у закладах вищої освіти та методика її викладання . - С .212
Теорія і методика педагогічного експерименту . - С .223
Педагогічні технології філологічної освіти (мова, література) . - С .236
Літературна Миколаївщина в європейському контексті . - С .254
ГРНТИ
УДК
ББК 74.6я2

Рубрики: Методика викладання літератури--української,  Методика викладання літератури--зарубіжної,  Методика викладання української літератури,  Методика викладання зарубіжної літератури,  Викладання літератури--української,  Викладання української літератури,  Навчання літератури--української,  Навчання української літератури,  Вивчення художнього твору,  Аналіз твору,  Книги миколаївських видавництв,  Філологія,  Інформаційно-комунікативні технології--в професійній діяльності,  Мовознавство--українське--історія,  Українське мовознавство--історія,  Історія українського мовознавства,  Лінгвофілософія,  Наукові дослідження,  Організація наукових досліджень,  Методологія наукових досліджень,  Лінгвістика--сучасна,  Розвиток лінгвістики,  Дистанційне навчання--філологічна освіта,  Філологічна освіта--дистанційна,  Освіта--філологічна,  Компаративне мовознавство,  Мовознавство--компаративне,  Теорія мови,  Педагогічний експеримент,  Експеримент--педагогічний,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Миколаївщина,  Літературна Миколаївщина,  Миколаївщина--літературна
Доп.точки доступа
Рускуліс, Л.В.
Ситченко, А.Л.
Баденкова, В.М.
Корнієнко, І.А.
Родіонова, І.Г.
Мхитарян, О.Д.
Рускуліс, Л.В. \ред.\
миколаївський автор, про Миколаїв


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.
378.4(477.73-21)(075)
П 31


    Пєхота, О. М.
    Культура співробітництва: практика групової роботи студентів [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. М. Пєхота, С. В. Ратовська. - 2-ге видання, доповнене та перероблене. - Миколаїв : Іліон, 2012. - 252 с. - (Педагогічна освіта - XXI). - ISBN 978-617-534-098-1 : 20.00 грн.
    Содержание:
Технологічна культура викладача - сучасне обличчя університету . - С .10-65
Підготовка викладача на перехресті євроінтеграційних процесів . - С .10
Формування технологічної культури сучасного викладача . - С .15
Кафедра педагогіки середньої та вищої освіти: технології педагогічної освіти . - С .33
Курс "Технології педагогічної освіти": концепція, програма, підручник, словник-довідник, покажчик . - С .43
Сучасні дослідження з формування основ технологічної культури викладача . - С .51
Теоретичні основи організації групової навчальної діяльності . - С .66-111
Технологічно-компетентнісний підхід до підготовки майбутнього педагога . - С .66
Сутність поняття "організація групової навчальної діяльності студентів" . - С .75
Ідеї організації групової навчальної діяльності у працях західноєвропейських та американських дослідників . - С .87
Практика групової роботи . - С .112-178
Тренінг . - С .112
Коучінг . - С .123
Тьюторіал . - С .132
Організаційно-діяльнісна гра . - С .142
Кооперативне навчання . - С .150
Практика організації міжгрупової взаємодії студентів . - С .169
ГРНТИ
УДК
ББК 74.58я7

Рубрики: Викладачі--підготовка,  Підготовка викладачів,  Викладачі--технологічна культура,  Професійна підготовка викладачів,  Підготовка вчителя,  Професійна підготовка вчителів,  Технологічна культура--викладача,  Культура--технологічна,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Технології педагогічної освіти,  Технології--освітні,  Освітні технології,  Педагогічна освіта,  Освіта--педагогічна,  Групова навчальна діяльність,  Навчальна діяльність--групова,  Діяльність--групова,  Тренінги,  Коучинг,  Кооперативне навчання,  Навчання--кооперативне,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Ратовська, С.В.
миколаївський автор, але не про Миколаїв


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Власко, М. П.
    Про переваги модульно-рейтингової технології навчання [Текст] / М.П. Власко, О.В. Устименко // Педагогіка і психологія. - 2004. - N2. - С. 98-106.
ББК 74р + 74.202

Рубрики: Технології--педагогічні,  освіта--педагогічна,  професійна освіта--вчителі
Доп.точки доступа
Устименко, О.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Фасоля, А.
    Мета, зміст, технологія уроку [Текст] / А. Фасоля // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2004. - N8. - С. 19-25. . - ISSN 0130-5263
ГРНТИ
ББК 74.261.8Укр

Рубрики: методика викладання--українська література,  Технології--педагогічні

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


   
    "Технологія навчання і методика викладання співвідносяться як частина і ціле..." [Текст] : ексклюзивне інтерв’ю теоретика і практика методики літератури Анатолія Ситченка (Миколаївський ДУ ім.В.О.Сухомлинського) // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - N4. - С. 2-3.
ББК 74.202.4

Рубрики: Технології--педагогічні,  освітні технології,  навчання--інтерактивне,  Освіта--модернізація

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


    Коркішко, О.
    Використання педагогічної технології патріотичного виховання в позаурочній роботі сучасної школи [Текст] / О. Коркішко // Рідна школа. - 2005. - N6. - С. 48-49.
ББК 74.200.51 + 74.200.58

Рубрики: Технології--педагогічні,  виховання--патріотичне,  позанавчальна виховна робота

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Білоцерковська, Н. Г.
    Інформаційні технології і освіта в сучасному суспільстві [Текст] / Н.Г. Білоцерковська // Шкільна бібліотека. - 2005. - N6. - С. 24-51.
ББК 74.202

Рубрики: Теорія рішення винахідницьких задач (ТРВЗ),  Технології--педагогічні,  освіта--інновації,  методи навчання,  модульне навчання,  "Йєна-план"--освітня технологія,  педагоги-новатори
Доп.точки доступа
Френе, Селестен (франц. педагог, ініціатор руху Сучасної школи ; 1896-1966) \о нем\
Петерсен, Петер (нім. педагог ; 1884-1925(?) 1952) \о нем\
Декролі, Жан-Овид (бельг. педагог-реформатор, лікар та психолог ; 1871-1932) \о нем\
Занков, Леонід Володимирович (рос. психолог, педагог, дефектолог ; 1904-1977) \о нем\
Альтшуллер, Генрих Саулович (винахідник, автор Теорії Рішення Винахідницьких Задач, вчений-практик ; 1926-1988) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Кудрявцев, В.
    От педагогики повседневности - к педагогике развития [Текст] / В. Кудрявцев // Дошкольное воспитание. - 2005. - N6. - С. 95-98.
ББК 74.1

Рубрики: педагогіка,  Технології--педагогічні,  педагогіка--дошкільна,  розвиток особистості

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-55 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей