Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (4)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Педагогічна взаємодія<.>)
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8
1.
376-056.26
П 86


   
    Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції [Текст] : монографія / Н. В. Савінова [та ін.]. - Миколаїв : Іліон, 2017. - 270 с. - ISBN 978-617-534-411-8 : 50.00 грн.
    Содержание:
Шляхи реалізації диференційованої логокорекції . - С .10
Активно-ігрова логокорекція просодичної сторони мовлення дошкільників із тяжкими порушеннями мовленнєвої діяльності . - С .10
Теоретичні основи логокорекції просодичної сторони мовлення дошкільників із ТМП. Сутність феномену"просодична сторона мовлення" . - С .10
Особливості розвитку просодики у нормі та при паталогії мовленнєвого розвитку . - С .14
Шляхи практичної реалізації активно-ігрової логокорекції просодичної сторони мовлення дошкільників із ТМП. Змістова характеристика рівнів сформованості просодичної сторони мовлення дошкільників . - С .18
Дидактична модель активно-ігрової логокорекції порушень просодичної сторони мовлення дошкільників із ТПМ . - С .27
Моніторингове дослідження результативності моделі активно-ігрової логокорекції просодичної сторони мовлення дошкільників із ТПМ . - С .30
Логопедичне консультування як складова логопедичного супроводу у процесі диференційованої корекції порушень мовлення . - С .36
Диференційований підхід до проблеми формування експресивного мовлення у дітей з моторною алалією . - С .57
Вивчення породження мовленнєвого висловлювання у дітей з моторною алалією . - С .57
Теоретико-аналітичний підхід до вивчення моделей породження мовленнєвого висловлювання у психолінгвістиці . - С .67
Роль мнестичних факторів у синтаксичних трансформаціях в механізмі породження та відтворення мовленнєвого висловлювання . - С .77
Підготовка корекційних педагогів до роботи з дітьми з психофізичними порушеннями . - С .86
Підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу . - С .86
Сутність понять"інклюзивна освіта", "інклюзивне навчання" . - С .86
Проблеми підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях . - С .90
Шляхи підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в інклюзивних навчальних закладах . - С .93
Експериментальна модель підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу . - С .104
Результати апробації моделі підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчального закладу . - С .108
Формування гуманістичної спрямованості майбутніх логопедів засобами волонтерської діяльності . - С .113
Сутність понять: "спрямованість", "гуманізм", "гуманістична спрямованість" . - С .115
Волонтерська діяльність як напрям соціальної роботи . - С .118
Критерії, показники та рівні сформованості гуманістичної спрямованості у майбутніх педагогів . - С .121
Волонтерська діяльність як засіб формування гуманістичної спрямованості майбутніх логопедів . - С .130
Підготовка магістрів корекційної освіти в контексті технологічного підходу . - С .141
Морально-етичні основи педагогічної взаємодії . - С .160
Педагогічна культура як фактор розвитку особистості . - С .161
Культура педагогічної взаємодії . - С .171
Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ . - С .181
Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами . - С .203
Сучасний стан проблеми порушення емоційної сфери у дітей з гіперкінетичними розладами та принципи їх корекції . - С .203
Основні механізми формування гіперкінетичних розладів у дітей . - С .203
Особливості емоційної сфери у дітей молодшого шкільного віку . - С .212
Вплив сімейних взаємин на формування емоційної сфери у дітей . - С .223
Сучасні принципи корекції емоційних станів у дітей з гіперкінетичними розладами . - С .231
Методологічні засади проблеми удосконалення гуманних відносин дітей . - С .239
Формування гуманних відносин першокласників: теоретичний аспект . - С .239
Особливості розвитку гуманної самосвідомості першокласників . - С .250
ГРНТИ
УДК
ББК 74.3

Рубрики: Дефектологія,  Логопедія,  Логодіагностика,  Логокорекція,  Корекція мовлення,  Порушення мовлення--корекція,  Порушення мовлення--у дошкільнят,  Порушення мовлення--тяжкі,  Просодика,  Мовленнєвий розвиток--нормальний,  Мовленнєвий розвиток--патологія,  Логопедична корекція--дітей із тяжкими порушеннями мовлення,  Логопедична корекція--диференційована,  Логопедична корекція--ігрова,  Логопед,  Корекційний педагог,  Інклюзивна освіта,  Інклюзивне навчання,  Освіта--інклюзивна,  Підготовка логопедів,  Професійна підготовка логопедів,  Підготовка корекційних педагогів,  Професійна підготовка корекційних педагогів,  Волонтерська діяльність--в соціальній роботі,  Педагогічна взаємодія,  Волонтерська діяльність--в корекційній роботі,  Педагогічна культура і розвиток особистості,  Розвиток особистості і педагогічна культура,  Культура--педагогічна,  Педагогічна компетентність,  Професійна компетентність--педагогів,  Діти з особливими потребами,  Діти з вадами мовлення,  Порушення емоційної сфери--у дітей,  Діти з гіперкінетичними розладами,  Гіперкінетичні розлади--у дітей,  Гуманна самосвідомість школярів--молодших,  Гуманні відносини школярів--молодших,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Савінова, Н.В.
Стельмах, Н.В.
Середа, І.В.
Кисличенко, В.А.
Шавліс, Н.А.
Сорочан, Ю.Б.
Іванова, Т.М.
Шипіна, С.Ю.
Клочкова, М.О.
Єпур, А.І.
миколаївський автор, але не про Миколаїв


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
88.4я73
П 44


    Подоляк, Л. Г.
    Психологія вищої школи [Текст] : підручник для вузів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - Видання третє, виправлене і доповнене. - К. : Каравела, 2011. - 360 с. - ISBN 966-8019-00-8 (в опр.) : 70.00 грн.
ББК 88.4я73

Рубрики: Психологія вищої школи,  Вища освіта--психологія,  Психологія освіти--вища школа,  Криза освіти,  Реформування освіти--вищої,  Реформування науки,  Психологічні дослідження,  Етика дослідника,  Психологія студентів,  Студенти,  Студентський вік,  Вищі навчальні заклади,  Соціалізація студентів,  Адаптація студентів,  Навчально-професійна діяльність,  Професіоналізація студентів,  Професійна компетентність,  Самовиховання студентів,  Студентські групи--психологія,  Студентське самоврядування--психологія,  Управління навчальним процесом,  Педагогічне управління,  Управління--педагогічне,  Навчальний процес--у вищих навчальних закладах,  Мотивація навчання--у студентів,  Розвиток творчості--студентів,  Творчий потенціал--студентів,  Успішність студентів (псих.),  Неуспішність студентів (псих.),  Психологія виховання--студентів,  Виховання студентів,  Виховання студентів--моральне,  Викладачі і студенти,  Студенти і викладачі,  Педагогічна взаємодія,  Педагогічне спілкування,  Спілкування--педагогічне,  Педагогічні конфлікти,  Конфлікти--педагогічні,  Психологія викладачів,  Педагогічний професіоналізм,  Професіоналізм--педагогічний,  Педагогічна творчість,  Творчість--педагогічна,  Авторитет викладача,  Типологія викладачів
Доп.точки доступа
Юрченко, В.І.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
376-056.264
Н 34


    Науменко, К. В.
    Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с нарушениями речи [Текст] / К. В. Науменко. - К. : Сварог , 2018. - 272 с. - ISBN 966-8970-83-7 : 160.00 грн.
ГРНТИ
УДК
ББК 74.3

Рубрики: Дефектологія,  Логопедія,  Логодіагностика,  Логокорекція,  Корекція мовлення,  Порушення мовлення--у дошкільнят,  Порушення мовлення,  Мовленнєвий розвиток--патологія,  Логопедична корекція--диференційована,  Логопедична корекція--ігрова,  Логопед,  Інклюзивне навчання,  Освіта--інклюзивна,  Педагогічна взаємодія,  Діти з вадами мовлення,  Логопсихологія
Доп.точки доступа
миколаївський автор, але не про Миколаїв


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.00
Х 82


    Хоружа, Л.
    Етика педагогічної взаємодії як основа збереження психофізичного здоров’я молодшого школяра [Текст] / Л. Хоружа // Початкова школа. - 2009. - N 7. - С. 51-54.
ГРНТИ
ББК 74.00

Рубрики: школярі молодшого шкільного віку,  Психофізичне здоров’я,  педагогічна взаємодія
Кл.слова (ненормированные):
здоров’я особистості -- психічне здоров’я особистості -- психосоматичні залежності -- педагогічна етика -- тести

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.10
М 23


    Манилюк, Ю.
    Оптимальна модель педагогічної взаємодії у дитсадку [Текст] / Ю. Манилюк // Дошкільне виховання. - 2012. - N 8. - С. 11-15.
ББК 74.10

Рубрики: дошкільне виховання,  виховання--дошкільне,  психолого-педагогічне проектування,  проектування--педагогічне,  педагогічна взаємодія

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
74.10
К 93


    Курчатова, А.
    Скоро до школи [Текст] : забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою / А. Курчатова, С. Медведєва // Дошкільне виховання. - 2012. - N 8. - С. 23-24.
ББК 74.10

Рубрики: підготовка дітей до школи,  наступність у навчанні,  педагогічна взаємодія,  адаптація дітей до навчального закладу
Доп.точки доступа
Медведєва, С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74
Г 65


    Гончар, О. В.
    Педагогічна взаємодія в країні дитинства [Електронний ресурс] / О. В. Гончар // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. - 2012. - N 1. - С. 42-45.
ББК 74

Рубрики: дитинство,  Педагогічні концепції,  Педагоги--українські, 20 ст.,  взаємодія вчителів і учнів,  педагогічна взаємодія

Доп.точки доступа
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог-гуманіст ; 1918-70) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74
К 73


    Котловий, С. А.
    Значення педагогічної взаємодії у формуванні безконфліктної поведінки учнів професійного ліцею [Електронний ресурс] / С. А. Котловий // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2013. - N 19. - С. 99-104.
ББК 74

Рубрики: педагогічна взаємодія,  безконфліктна взаємодія,  взаємодія вчителів і учнів,  ліцеї

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей