Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (4)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (3)Наукової бібліотеки МНУ ім. В. Сухомлинського (29)Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=андрагогіка<.>)
Общее количество найденных документов : 46
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-46 
1.
74.3
З-69


    Змеёв, С. И.
    Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых [Текст] : монография / С.И. Змеёв. - М. : ПЕР СЭ, 2003. - 207 с. - ISBN 5-9292-0099-8 : 20.00 грн
ББК 74.3

Рубрики: Андрагогіка,  Навчання дорослих

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.3я73
З-69


    Змеёв, С. И.
    Технология обучения взрослых [Текст] : Учебное пособие для студентов высш. учебных заведений / С.И. Змеёв. - М. : Издательский центр "Академия", 2002. - 128 с. - ISBN 5-7695-0856-6 : 13.70 р.
ББК 74.3я73

Рубрики: Загальна освіта дорослих,  Навчання дорослих
Кл.слова (ненормированные):
АНДРАГОГІКА

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
Обкладинка
74в55
З-99


    Зязюн, Іван Андрійович (1938-2014).
    Філософія педагогічної дії [Текст] : монографія / І. А. Зязюн. - Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. - 608 с. - ISBN 978-966-353-085-7 : 60.00 р.
    Содержание:
Концептуально-методологічні та дидактичні підходи до наукових досліджень педагогічної освітньо-виховної проблематики. . - С .5-13
Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти . - С .13-41
Методологічна опора педагогічного наукового дослідження . - С .41-55
Моніторинг науково-педагогічного дослідження . - С .55-71
Класична і евристична дидактики про творчий поступ особистості . - С .71-84
Наукове осмислення освітнього простору культури в педагогічній теорії . - С .84-97
Інтеграційна функція культурної парадигми . - С .97-100
Свобода особистості у просторі педагогічної дії. . - С .113
Свобода діяльності суб'єктів учніння у цілепокладанні громадянської активності . - С .113-129
Структурні компоненти свободи особистості в умовах поступу її освідченості та вихованості . - С .129-146
Динаміка змісту поняття "свобода особистості" в координатах історико-філософських досліджень від античності доснашого часу . - С .146-163
Свобода особистості у філософії ірраціоналізму . - С .163-178
Свобода особистості у філософії екзистенцыалызму . - С .178-192
"Школа свободи": розвиток та саморозвиток творчих засад особистості . - С .192-218
Філософія особистісної свободи в теоретичних працях К. М. Вентцеля, С. І. Гессена . - С .218-241
Технології і техніки розвитку особистісної свободи суб'єктів учіння. . - С .247
Психолого-педагогічні механізми регуляції свободи особистості в умовах навчально-виховного процесу . - С .247-264
Базисні програми розвитку особистості свободи суб'єктів учіння . - С .264-296
Особистісна свобода суб'єктів учіння в координатах організаційних норм навчального процесу . - С .296-315
Прогноз поступу освітніх систем . - С .315-335
Андрагогіка: особистісний і професійний онтогенез . - С .335-347
Концептуальні підходи до педагогічної майстерності - стратегічної домінанти свободи суб'єктів учіння . - С .352
Мистецтво навчальної і виховної дії . - С .352-367
Педагогічна майстерність як технологія педагогічної дії . - С .367-381
Безсвідоме - активна сила художньої педагогічної творчості . - С .381-397
Якісні параметри підготовки вчителя як основний критерій педагогічної майстерності . - С .397-414
Особливості педагогічної дії в комп'ютерному середовищі . - С .414-430
Естетичні регулятиви педагогічної майстерності . - С .430-438
Синергетичні параметри педагогіки: необхідне і випадкове . - С .438-451
Педагогічна освіта: теоретичні пошуки і практичні результати . - С .454
Процеси модернізації сучасної педагогічної освіти в Україні . - С .454-467
Логізація особистісної моделі педагогічного світогляду . - С .467-482
Нові підходи до підготовки вчителя в Україні . - С .482-496
Вузівська підготовка вчителя до профільного навчання учнів старших класів . - С .496-526
Професійна роль кафедри педагогіки у підготовці майбутніх учителів . - С .526-541
Підготовка вчителів до процесу виховання як очікування відповідальної дії . - С .541-559
Гносеологічні та культурологічні виміри освітньої системи . - С .559-580
Неперервна освіта: концептуальні засадии, моделі, зміст та форми . - С .580-592
ББК 74в55

Рубрики: Філософія освіти,  Система освіти--удосконалення,  Система виховання--удосконалення,  Педагогічна освіта--сучасна,  Педагогічна майстерність,  Моніторинг дослідження,  Свобода особистості,  Вища освіта--педагогічна--Україна
Аннотация: У монографії досліджуються питання урівноваження протиріч і протилежностей у важливій сфері соціального життя і поступу — системі освіти та виховання, з її основною наскрізною ідеєю гармонійного розвитку особистості на засадах Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи, у цілепокладанні історичних і новітніх освітніх парадигм засобами філософської любомудрості, з використанням психолого-педагогічних і дидактичних закономірностей.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 12. Т. 2. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2006. - 256 с. - 13.50 р.
    Содержание:
Кузнецова, О. А. Місце і роль моральної інтеріорізації в самовизначенні майбутніх учителів : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / О. А. Кузнецова. - С .6-13. - Библиогр. в конце ст.
Кічук, Я. В. Підвищення правової компетентності майбутнього фахівця засобами проектних технологій : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / Я. В. Кічук. - С .14-20. - Библиогр. в конце ст.
Середа, І. В. Орієнтація виховного простору гуманітарного факультету університету на активізацію самовиховання студентів : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / І. В. Середа. - С .20-26. - Библиогр. в конце ст.
Олексюк, О. Є. Сучасні виховні концепції як методологічна основа створення технології виховного процесу : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / О. Є. Олексюк. - С .27-33. - Библиогр. в конце ст.
Квітковська, Н. В. Превентивне виховання дітей і молоді : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / Н. В. Квітковська. - С .34-39. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Балицький, О. І. Становлення та розвиток виховної роботи з підлітками в дитячих оздоровчих закладах : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / О. І. Балицький. - С .39-45. - Библиогр. в конце ст.
Даценко, О. А. Втілення ідей В. О. Сухомлинського у створення естетичного середовища в освітніх закладах Полтавщини : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / О. А. Даценко. - С .46-53. - Библиогр. в конце ст.
Нікіфорова, Л. Б. Співвідношення емоцій та почуттів в контексті формування емоційної культури студентів вищих навчвльних закладів : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / Л. Б. Нікіфорова. - Библиогр. в конце ст. : 53-60
Прасол, Д. В. Антиципаційні здатності керівників освітніх навчальних закладів : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / Д. В. Прасол. - С .61-66. - Библиогр. в конце ст.
Михайличенко, І. В. Формування професійно важливих якостей і характеристик працівників органів внутрішніх справ в процесі службової підготовки : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / І. В. Михайличенко. - С .72-80. - Библиогр. в конце ст.
Філіпп`єва, О. А. Історичне коріння валеологічного виховання на Україні : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / О. А. Філіпп`єва. - С .81-88. - Библиогр. в конце ст.
Романюк, Т. Ю. Психологічні чинники сімейного виховання : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / Т. Ю. Романюк. - С .88-96. - Библиогр. в конце ст.
Зуб, К. К. Розвиток творчої активності студентів засобами естетичного виховання (з досвіду роботи) : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / К. К. Зуб. - С .97-106
Василькова, Н. І. Спецкурс "Теоретичні основи роботи з розвитку зв`язного мовлення учнів" як засіб формування професійної компетентності вчителя - словесника : Підготовка вчителя української мови та літератури: технологічні аспекти / Н. І. Василькова. - С .108-116. - Библиогр. в конце ст.
Солодка, А. К. Використання емпатійного підходу до вирішення проблем інтеркультурної комунікації : Підготовка вчителя української мови та літератури: технологічні аспекти / А. К. Солодка. - С .116-124
Бородіна, Н. С. Професійна підготовка майбутніх учителів-словесників (термінологічний аспект) : Підготовка вчителя української мови та літератури: технологічні аспекти / Н. С. Бородіна. - С .124-132
Демченко, Л. О. Проблема інтеграції спеціальної та психолого-педагогічної підготовки вчителя-словесника : Підготовка вчителя української мови та літератури: технологічні аспекти / Л. О. Демченко. - С .132-140. - Библиогр. в конце ст.
Мхитарян, О. Д. Подолання слабкої успішності учнів під час вивчення літератури : Підготовка вчителя української мови та літератури: технологічні аспекти / О. Д. Мхитарян. - С .140-150. - Библиогр. в конце ст.
Якименко, П. В. Визначення готовності до викладання профільних дисциплін філологічного напрямку : Підготовка вчителя української мови та літератури: технологічні аспекти / П. В. Якименко. - С .150-159. - Библиогр. в конце ст.
Кошара, Ю. Проблеми модернізації підручника літератури : Підготовка вчителя української мови та літератури: технологічні аспекти / Ю. Кошара. - С .159-166. - Библиогр. в конце ст.
Стариков, І. М. Шляхи розвитку соціального партнерства у роботі вищої школи : Андрагоніка та дистанційне навчання: проблеми, пошуки / І. М. Стариков, В. Л. Даниленко. - С .168-176. - Библиогр. в конце ст.
Каташинська, І. В. Парадигма туристичної освіти в сучасному соціокультурному просторі : Андрагоніка та дистанційне навчання: проблеми, пошуки / І. В. Каташинська. - С .176-183. - Библиогр. в конце ст.
Кузнецова, С. В. Психологічна допомога, як спосіб подолання шкідливих звичок : Виховні технології у ВНЗ педагогічного профілю / С. В. Кузнецова. - С .66-72. - Библиогр. в конце ст.
Старєва, А. М. Теоретичні та практичні основи освіти дорослих : Андрагоніка та дистанційне навчання: проблеми, пошуки / А. М. Старєва. - С .184-191. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Мукан, Н. В. Неперервна професійна освітавчителів Канади, США, Великобританії: політика та стандарти : Андрагоніка та дистанційне навчання: проблеми, пошуки / Н. В. Мукан. - С .192-201. - Библиогр. в конце ст.
Герасименко, Л. В. Елективність як засіб досягнення акме студента : Андрагогіка та дистанційне навчання: проблеми, пошуки / Л. В. Герасименко. - С .201-210. - Библиогр. в конце ст.
Мурована, Н. М. До проблеми розвитку професійної компетентності вчителів музики в умовах післядипломної педагогічної освіти : Андрагогіка та дистанційне навчання: проблеми, пошуки / Н. М. Мурована. - С .211-221. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Самойленко, О. М. Оцінка ефективності дистанційного навчання в процесі підвищення кваліфікації викладачів інформатики ВПНЗ : Андрагогіка та дистанційне навчання: проблеми, пошуки / О. М. Самойленко. - С .222-229. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Луньова, Г. С. Проведення заняття з технологічного навчання інформатики в старшій школі : Андрагогіка та дистанційне навчання: проблеми, пошуки / Г. С. Луньова. - С .230-243. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Крайній, В. О. Технології дистанційного навчання для економістів : Андрагогіка та дистанційне навчання: проблеми, пошуки / В. О. Крайній. - С .243-249. - Библиогр. в конце ст.
ББК 74

Рубрики: Вища педагогічна освіта--Дистанційне навчання,  Вища педагогічна освіта--Андрагогіка,  Вища педагогічна освіта--виховні технології,  Вища педагогічна освіта--освітні технології

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2006г. N 10
Зміст:
Матвієнко, О. Проблеми реформування шкільної системи освіти України в рамках інтеграції у загальноєвропейський освітній простір / О. Матвієнко. - С.3-5.
Одерій, С. ЮНЕСКО та оновлення підходів до забезпечення якості вищої освіти / С. Одерій. - С.5-7.
Буркова, Л. Парадигмальний підхід до класифікації сучасних дидактичних теорій / Л. Буркова. - С.8-11.
Баяновська, М. Андрагогіка у системі сучасного людинознавства / М. Баяновська. - С.11-14.
Загороднюк, Т. Почуття корисності для іншого у ціннісному вимірі особистості підлітка / Т. Загороднюк. - С.15-18.
Кононенко, Н. Особливості формування культури поведінки молодших школярів в умовах дозвіллєвої діяльності / Н. Кононенко. - С.18-19.
Дьяур, Г. Духовні цінності як характерні індикатори особистості / Г. Дьяур. - С.24-26.
Уйсімбаєва, Н. Вплив науково-дослідної діяльності на формування професійної компетентності студентів-економістів / Н. Уйсімбаєва. - С.32-35.
Ципко, В. Врахування профілю навчального закладу у процесі навчання студентів соціально-гуманітарним дисциплінам / В. Ципко. - С.35-37.
Приходченко, К. Роль творчо-виховного середовища у формуванні в учнів читацької культури / К. Приходченко. - С.38-40.
Василюк, Т. Діагностика ефективності методики використання загальнокультурного компонента в естетичному вихованні майбутніх учителів іноземної мови / Т. Василюк. - С.43-46.
Демченко, О. Реалізація методу проектів у організації самостійної дослідницької роботи (на прикладі вивчення іноземної мови у вищому юридичному навчальному закладі) / О. Демченко. - С.46-48.
Комар, О. Викладання за інтерактивними технологіями / О. Комар. - С.48-51.
Рахманіна, В. Особливості педагогічного процесу школи моделей / В. Рахманіна. - С.51-53.
Погрібна, Н. Функції інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Н. Погрібна. - С.54-56.
Корнєєв, О. Становлення понятійно-термінологічної системи географічного краєзнавства / О. Корнєєв. - С.61-63.
Чорна, О. Виховання шанобливого ставлення до людей у школі-родині / О. Чорна. - С.22-23.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.

   Журнал

Дефектологія [Текст]. - Київ : "Педагогічна преса", 1995 - . - Выходит ежеквартально
2007г. N 3
Зміст:
Ардобацька, К. Орієнтовне тематичне планування уроків з математики для 3 класу допоміжної школи / К. Ардобацька. - С.3-7.
Трикоз, С. Орієнтовне планування уроків навчального курсу "Я і Україна" (підготовчий, 1, 2 класи) / С. Трикоз. - С.7-16.
Якобчук, Є. Календарно-тематичне планування уроків з курсу "Основи здоров'я" у 2-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей / Є. Якобчук. - С.16-26.
Максименко, Н. Програма з математики для допоміжних класів шкіл для дітей з порушеннями слуху / Н. Максименко. - С.27-33.
Трофименко, Л. Новий зміст корекційного навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ ІІ - ІІІ рівнів / Л. Трофименко. - С.34-38.
Малюхова, Н. Формування доматематичних уявлень у дітей з порушеннями зору / Н. Малюхова. - С.38-40.
Миронова, С. Цілісність особистості педагога як необхідна передумова ефективності корекційної роботи / С. Миронова. - С.41-44.
Шевцов, А. Корекційна андрагогіка як новітній науковий феномен / А. Шевцов. - С.45-50.
Величко, О. Погляд на проблему доступності вищої освіти для студентів із сенсорними вадами / О. Величко, О. Гришина, Г. Єзлоевцька. - С.50-53.
Золотоверх, В. Удосконалення змісту освіти розумово відсталих дітей на основі аналізу попереднього досвіду навчання / В. Золотоверх. - С.54-56.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2015г. N 3
Зміст:
Майер, А. А. Системогенез детства: полипарадигмальный аспект / А. А. Майер. - С.3-9. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: дитинство, парадигма, системогенез
Строкова, Т. А. О выборе критериев оценки в педагогических исследованиях / Т. А. Строкова. - С.9-17. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: помилки, критерії, результати нововведень
Куровская, Ю. Г. Когнитивно-лингвистический инструментарий анализа педагогического дискурса / Ю. Г. Куровская. - С.16-22. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: когнітивна лінгвістика, концептуалізація, мовна картина світу
Фуряева, Т. В. Антропологический подход как методологическая рамка сравнительных исследований / Т. В. Фуряева. - С.22-28. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: зарубіжна педагогічна антропологія, порівняльний аспект, педагогічна діагностика
Змеева, Т. Е. Профессионально ориентированное обучение французскому языку: вопросы терминологии и содержания / Т. Е. Змеева. - С.28-36. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: французька мова спеціальності, французький професійний, французька професійна мова
Щербаков, Р. Н. Методы научного познания в оценке учащимися рациональности своих знаний и поведения / Р. Н. Щербаков. - С.37-46. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: дослідження фізичної реальності, фізичний експеримент, структура фізичної науки
Хорошко, Л. В. Формирование социальных компетенций у воспитанников школ-интернатов / Л. В. Хорошко. - С.46-53. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: заклади інтернатного типу, соціальні компетенції, шкала показників
Ходусов, А. Н. Профессиональная ориентация учащейся молодежи в условиях сетевого социального партнерства / А. Н. Ходусов. - С.53-61. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: теоретико-методологічні підходи, мережеве соціальне партнерство, професійна орієнтація
Введенский, В. Н. Эволюционное развитие профессионального образования / В. Н. Введенский. - С.61-66. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: глобалізація, базова додаткова освіта, інтеграція
Цуникова, Т. Г. Модель выпускника-бакалавра технического университета, владеющего мобильной компетенцией / Т. Г. Цуникова, С. В. Филатов, И. В. Гайдамашко. - С.66-70
 л.слова: модель формування мобільної компетенції, спеціальні компетенції, фундаментальні знання
Бережнова, О. В. Нормативные аспекты разработки основной образовательной программы ДО / О. В. Бережнова. - С.70-75
 л.слова: освітня програма, освітній стандарт, структура програми
Вершловский, С. Г. Проблемы формирования компетентности преподавателей, обучающих взрослых / С. Г. Вершловский. - С.76-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: андрагогіка, андрагогічна компетентність, модель андрагогічної освіти
Задонская, Л. В. Подготовка преподавателей современной высшей школы / Л. В. Задонская, О. А. Козлов. - С.82-88. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: вища професійна освіта, інформатизація освіти, бакалавриат
Гриценко, Л. И. "Военизация" в учреждениях А.С. Макаренко / Л. И. Гриценко. - С.89-95. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: діалектичний підхід, стереотипи психічної активності
Романов, А. А. Реформатор образования России конца ХХ века / А. А. Романов. - С.95-102. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: тимчасовий науково-дослідний колектив "Школа", нове педагогічне мислення
Тагунова, И. А. Категории "воспитание" и "социализация" в современных западных исследованиях / И. А. Тагунова. - С.103-113. - Бібліогр. у кінці ст.: 16 назв.
 л.слова: виховання, соціалізація, інформаційний простір
Дудко, С. А. Французская школа после теракта 7 января 2015 г. в Париже: реакция детей североафриканских иммигрантов / С. А. Дудко. - С.113-120. - Бібліогр. у кінці ст.: 16 назв.
 л.слова: французькі школи, діти імігранти
Лелюгене, И. Ю. Институт социальных педагогов в Литве / И. Ю. Лелюгене. - С.120-125. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: соціальна педагогіка, соціальне виховання, шкільний соціальний педагог
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2015г. N 2
Зміст:
Дмитренко, Г. Післядипломна освіта як реалізатор людиноцентричної модернізації національної системи освіти / Г. Дмитренко. - С.3-8
Сорочан, Т. Післядипломна педагогічна освіта: можливі відповіді на виклики модернізації / Т. Сорочан. - С.9-12
Солодков, В. Еліта суспільства як об'єкт і предмет соціального інституту освіти / В. Солодков. - С.12-21. - Бібліогр. у кінці ст.
Філь, О. Психологічне забезпечення системи управління персоналом як провідний чинник конкурентоздатності сучасних організацій / О. Філь. - С.22-27. - Бібліогр. у кінці ст.
Маслов, В. Зміст та структура методології управління навчальним закладом / В. Маслов, І. Ситар. - С.29-32
Сілаєва, І. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі диференційованого підходу / І. Сілаєва. - С.32-36. - Бібліогр. у кінці ст.
Зуб'як, Р. Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів: досвід та перспективи / Р. Зуб'як. - С.37-40
Барабаш, О. Андрагогічні підходи до роботи з педагогами в умовах післядипломної освіти / О. Барабаш. - С.40-47. - Бібліогр. у кінці ст.
Сергєєва, Л. Програма ціложиттєвого навчання дорослих: практика країн Європейського Союзу / Л. Сергєєва. - С.48-51
Ніколенко, Л. Порівняння традиційної та андрагогічної моделей навчання педагогів у системі післядипломної освіти / Л. Ніколенко. - С.52-54. - Бібліогр. у кінці ст.
Скрипник, М. / М. Скрипник. - С.55-60. - Бібліогр.: с. 60-61
Ляхоцька, Л. Теоретичні основи проектування сучасних технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти / Л. Ляхоцька, Л. Кондратова, Л. Калачова. - С.62-67. - Бібліогр.: с. 67-68
Ляхоцький, В. раритети педагогічної думки у книжковому депозитарії наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти / В. Ляхоцький. - С.68-77. - Бібліогр.: с.77-79
Шевчук, С. Кейс-метод як засіб зростання майстерності педагога професійної школи / С. Шевчук. - С.79-82
Бондарчук, О. Психологічні засади розвитку професіоналізму фахівців в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. Бондарчук, Т. Гавлітіна. - С.83-86. - Бібліогр. у кінці ст.
Бондарчук, О. Програма дослідження особливостей психолого-педагогічної підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. Бондарчук [и др.]. - С.87-88. - Бібліогр. у кінці ст.
Інші автори: Сергєєва Л., Скрипник М., Молчанова А. , Філь О.
Брюховецька, О. Особливості формування професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. Брюховецька. - С.89-93. - Бібліогр. у кінці ст.
Любченко, Н. Конкурси професійної майстерності як форма науково-методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти / Н. Любченко, А. Науменко. - С.94-100
Луніна, В. Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в центрі освітніх інновацій закладу післядипломної педагогічної освіти / В. Луніна. - С.101-103
Патракова, Л. Вивчення писемних джерел на уроках історії / Л. Патракова. - С.104-106
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2017г. N 1
Зміст:
Луговий, В. І. Особливості стандартизації професійної невищої і вищої освіти: теоретико-методологічний аспект / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова. - С.5-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 26 назв.
 л.слова: професійна освіта, рівні освіти, кваліфікаційні рівні
Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В. Г. Кузь. - С.21-26. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: умотивований учитель, педагогічна інноватика, Нова українська школа
Воротникова, І. П. Освітня політика впровадження ІКТ для професійного розвитку вчителів / І. П. Воротникова. - С.27-32. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: освітня політика, післядипломна педагогічна освіта, професійний розвиток вчителя
Просіна, О. В. Інтегроване навчання як педагогічна категорія: специфіка у виклданні предметів мистецького циклу / О. В. Просіна. - С.33-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: поліцентрична інтеграція, синергетичний підхід, синтезія
Гуцол, С. Ю. Міфологічні механізми інтерпретації особистісного досвіду в контексті самопроектування особистості / С. Ю. Гуцол. - С.39-43. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: особистість, самопроектування, особистісний проект
Страцинська, І. А. Про емоційні проблеми педагогічних працівників і можливість депресії / І. А. Страцинська. - С.44-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: емоційне вигорання, людство, гуманізація
Яніцька-Панек, Т. Цілі в світовій, європейській та польській освітній політиці / Т. Яніцька-Панек. - С.49-55. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: освітня політика, міжнародні звіти, майбутнє едукації
Колупаєва, А. Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами / А. Колупаєва, Л. В. Наконечна. - С.57-63
 л.слова: інклюзивна освіта, діти з особливими потребами, асистент учителя
Лук'янова, Л. Б. Освітні потреби дорослої людини в умовах сучасної цивілізації / Л. Б. Лук'янова. - С.64-69. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: освіта дорослих, потреби, освітні потреби
Дула, О. А. Андрагогічні засади організації нової системи навчання персоналу державної кримінально-виконавчої служби України / О. А. Дула. - С.70-76. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: андрагогіка, освіта дорослих, неперервна освіта
Березівська, Л. Д. Проект єдиної школи в Україні про дванадцятирічну загальну середню освіти (1917-1920 рр.) / Л. Д. Березівська. - С.77-84. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: педагогічне джерелознавство
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
10.

   Журнал

Особлива дитина: навчання та виховання : науковий, навчальний, інформаційний журнал. - Київ : "Педагогічна преса", 1995 - . - Выходит ежеквартально
2017г. N 3
Зміст:
Таранченко, Оксана. Соціальне інтегрування: ключовий концепт інклюзії / О. Таранченко. - С.7-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: соціальне інтегрування, інклюзія, діти з особливими освітніми потребами
Скрипник, Тетяна. Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра / Т. Скрипник. - С.16-21. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: аутизм, ТЕАССН, класний менеджмент
Кобильченко, Вадим. Внутрішні ресурси як джерело позитивного функціонування особистості дитини з порушення зором / В. Кобильченко. - С.22-30. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: внутрішні ресурси, позитивне функціонування особистості, дитина з порушенням зору
Кульбіда, Світлана. Статус національних жестових мов і включення української жестової мови до сім'ї жестових мов Європи / С. Кульбіда. - С.31-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: товариство глухих, українська жестова мова, глухі
Ільяна, Валентина. Реалізація психолінгвістичного підходу до програмово-методичного забезпечення з корекції фонетико-фонематичної сторони мовлення у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення / В. Ільяна, З. Пригода. - С.40-46. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: корекція звуковимови, фонематичне сприймання, діти з тяжкими вадами мовлення
Дічек, Наталія. Практико орієнтована діяльність українського Науково-дослідного інституту дефектології у контексті індивідуалізації навчання дітей із вадами розвитку (кінець 1940-х - середина 1950-х років) / Н. Дічек. - С.47-58. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: діти з психофізичними вадами, індивідуалізація навчально-виховного процесу, диференціація спеціальних шкіл
Нетьосов, Сергій. Актуальні проблеми вивчення дисципліни "Корекційна андрагогіка" / С. Нетьосов. - С.59-68. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: корекційна андрагогіка, освіта дорослих осіб з інвалідністю
Склянська, Ольга. Соціальна взаємодія дитини раннього віку з близьким дорослим у контексті ранньої психолого-педагогічної допомоги / О. Склянська. - С.69-78. - Бібліогр. у кінці ст.: 16 назв.
 л.слова: дитина раннього віку, дитина з порушеннями психофізичного розвитку, соціальна взаємодія
Литовченко, Світлана. Особливості діяльності навчально-реабілітаційних центрів в умовах модернізації української освіти / С. Литовченко. - С.79-87. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: особливі освітні потреби, навчально-реабілітаційний центр, інклюзивна освіта
Тороп, Крістіна. Навчально-реабілітаційний центр як інститут соціалізації / К. Тороп, К. Рейда, С. Кривошея. - С.88-96. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: особливі освітні потреби, навчально-реабілітаційний цент, інклюзивна освіта
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
11.

   Журнал

Методист : для ключових людей освіти. Шкільний світ. - Київ : Київська правда, 2012 - . - Выходит ежемесячно
2018г. N 11
Зміст:
Скрипник, М. Андрагогіка: практичні уроки для методиста / М. Скрипник. - С.4-44
Скрипник, М. Діагностичний інструментарій у професійній діяльності методиста / М. Скрипник. - С.45-77
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
12.


    Александров, В.
    Основна проблема андрагогіки та шляхи її вирішення засобами сучасних інформаційних технологій [Текст] / В. Александров // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. - N2. - С. 11-15.
ББК 74.4

Рубрики: Андрагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Баяновська, М.
    Андрагогіка у системі сучасного людинознавства [Текст] / М. Баяновська // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 2006. - N 10. - С. 11-14.
ББК 74.4

Рубрики: Андрагогіка,  Освіта дорослих

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Шевцов, А.
    Корекційна андрагогіка як новітній науковий феномен [Текст] / А. Шевцов // Дефектологія. - 2007. - N 3. - С. 45-50.
ББК 74.3

Рубрики: Андрагогіка--корекційна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Скрипник, М.
    Спеціальні теорії та методологічні проблеми [Текст] / М. Скрипник // Управління освітою. - 2007. - N 19. - 2-11. (вкладка)
ББК 74в1

Рубрики: Педагогіка--методологія,  Філософія освіти,  Андрагогіка,  Освіта дорослих

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Скрипник, М.
    Нотатки до нарисів з історії андрагогічних концепцій [Текст] / М. Скрипник // Управління освітою. - 2009. - N 1. - С. 5-11.
ББК 88.52

Рубрики: Гуманістична психологія,  Самоактуалізація особистості,  Психологія особистості,  Опитувальник--особистісна орієнтація
Кл.слова (ненормированные):
акмеологія -- Андрагогіка -- патерн -- ригідність -- холізм -- самість

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


    Масол, Л.
    Підготовка вчителів до поліхудожнього виховання учнів (теоретичні підходи й експериментальний досвід) [Текст] / Л. Масол // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 2-6.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації вчителів--Мистецькі дисципліни,  Поліхудожнє виховання--учні
Кл.слова (ненормированные):
андрагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


    Змеев, С. И.
    Образование взрослых и андрагогика в России: достижения, проблемы и перспективы развития [Текст] / С. И. Змеев // Педагогика. - 2009. - N 7. - С. 32-39. . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74.4

Рубрики: Освіта дорослих--андрагогіка--Росія,  Андрагогіка--освіта дорослих

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Буренко, В. М.
    Як навчити дорослих? [Текст] : удосконалення професійної підготовки вчителів на курсах підвищення кваліфікації на андрагогічних засадах / В. М. Буренко // Гуманіт. науки : наук.-практ. журн. - 2009. - № 2. - С. 67-79. - Бібліогр.: 116 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--вчителі,  педагогіка--андрагогіка
Кл.слова (ненормированные):
вчителі -- професійна підготовка вчителів -- підвищення кваліфікації -- курси підвищення кваліфікації -- андрагогіка -- освіта дорослих

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Мазіна, Н.
    Мережна модель як інноваційна форма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні [Текст] / Н. Мазіна // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 54-56. - Бібліогр.: 5 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--педагогічні кадри,  Мережева модель--Підвищення кваліфікації
Кл.слова (ненормированные):
соціальний простір -- педагогічна освіта -- підвищення кваліфікації -- форми підвищення кваліфікації -- андрагогіка -- освіта дорослих -- практична педагогіка -- мережна взаємодія -- мережа в освіті

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-20    21-40   41-46 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей