Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=підвищення кваліфікації<.>)
Общее количество найденных документов : 87
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-87 
1.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2014г. N 10
Зміст:
Чистякова, С. Н. Педагогическая поддержка выбора профессиональной карьеры учащегося / С. Н. Чистякова, Л. Ю. Грачева. - С.8-17. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: науково-методичні підходи, педагогічна підтримка, професійні спроби
Машкина, В. А. Развитие дидактики Я.А. Коменского в условиях адаптивного дистанционного обучения / В. А. Машкина, О. Т. Романов, М. Н. Машкин. - С.17-26. - Бібліогр. у кінці ст.: 24 назв.
 л.слова: дидактика, дистанційне навчання, адаптивне тестування
Бордовская, Н. В. Методика изучения истории развития дидактической терминологии / Н. В. Бордовская, Е. А. Кошкина. - С.26-35. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: дидактична термінологія
Горшкова, В. В. Педагогический потенциал русского языка / В. В. Горшкова, А. А. Мельникова. - С.35-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 16 назв.
 л.слова: освітній потенціал мови, криза цивілізації, модернізація освіти
Шачина, А. Ю. Критическое мышление как условие возможности личностной свободы / А. Ю. Шачина. - С.40-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: свобода, рефлексія, автономія особистості
Цыбулько, И. П. О преподавании русского языка (на основе анализа выполнения заданий ЕГЭ) / И. П. Цыбулько. - С.45-53
 л.слова: діагностика і контроль, компетентнісний підхід, підвищення кваліфікації
Глухоедова, О. С. Формирование речи неговорящих детей на ранних этапах коррекционного воздействия / О. С. Глухоедова, Л. А. Тишина. - С.53-58. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: диференційований підхід, вербальні засоби спілкування, активізація мовної діяльності
Неменская, Л. А. Центру непрерывного художественного образования Б.М. Неменского ХХ лет / Л. А. Неменская. - С.58-63
 л.слова: педагогіка мистецтва, неперервна художня освіта, професійна художня освіта
Москвина, Н. Б. Личностно-профессиональные деформации преподавателя вуза: попытка самодиагностики / Н. Б. Москвина. - С.64-70. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: професійні цінності, особистісний сенс, професійна самоідентифікація
Саранцев, Г. И. Анатомия подготовки педагогических кадров в вузах / Г. И. Саранцев. - С.70-74
 л.слова: вища професійна освіта, вчительські кадри
Букалова, Г. В. О профессиональной компетентности выпускника вуза технического профиля / Г. В. Букалова. - С.74-79. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: норма професійної освіти, компетентність випускника вузу, педагогічна інтеграція
Критская, Е. Д. Своевременость и современность музыкально-педагогических идей Д.Б. Кабалевского / Е. Д. Критская, М. С. Красильникова. - С.80-86. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: музична культура, інтонаційна природа, сприйняття музики
Захарищева, М. А. Ценностно-смысловые ориентиры гимназического образования: ХIХ век и русское зарубежье / М. А. Захарищева. - С.87-91. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: гімназична освіта
Перминова, Л. М. Современный характер дидактических взглядов П.Ф. Каптерева / Л. М. Перминова. - С.91-97. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: рефлексивний метод, освітній процес, педагогічна спадщина
Ермольева, Э. Г. Образование в меняющемся мире: латиноамериканский ракурс / Э. Г. Ермольева. - С.98-108. - Бібліогр. у кінці ст.: 19 назв.
 л.слова: латиноамериканський регіон, реформи освіти
Боровских, А. В. Научный семинар по педагогике / А. В. Боровских, Н. Х. Розов. - С.109-116
 л.слова: спеціалізований науковий семінар, педагогічне мислення, емпіричні уявлення
Лебедев, С. С. Некоторые мысли о низком уровне обученности современных школьников / С. С. Лебедев, Т. А. Заборская. - С.117-118
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2017г. N 6
Зміст:
Самордин, А. П. Ціннісно-смислові орієнтири розвитку педагогічної свідомості в умовах культурно-цивілізаційних змін / А. П. Самордин, Л. А. Поркіна. - С.5-9. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
 л.слова: цінність, свідомість, система освіти
Кононець, Н. В. Вебінар як форма ресурсно-орієнтованого навчання інформатики у вищій школі / Н. В. Кононець. - С.10-13. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: ресурсно-орієнтоване навчання, вебінар, Інтернет-сервіси
Момот, Ю. В. Теорія та практика застосування проектної технології при вивченні хімічних дисциплін / Ю. В. Момот. - С.14-16. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: проектна технологія, науково-дослідницький проект, результат проекту
Слухенська, Р. В. Застосування інтерактивних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів / Р. В. Слухенська, А. А. Єрохова. - С.17-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: імітаційне моделювання, ігрове моделювання, метод проектів
Харченко, О. В. Експериментальна перевірка координації процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО / О. В. Харченко. - С.21-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: районне методичне об'єднання, вчитель біології, школа сільської місцевості
Сілаєва, І. Є. Науково-практичний Інтернет-семінар як інноваційна форма методичної роботи у міжкурсовий період підвищення кваліфікації педагогічних кадрів системи професійно-технічної освіти / І. Є. Сілаєва, В. С. Кулішов. - С.26-28. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: науково-практичний Інтернет-семінар, педагоги професійної школи, підвищення кваліфікації
Фандєєва, А. Є. Особливості комплексної організації професійного і виробничого навчання та контролю знань / А. Є. Фандєєва. - С.29-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: професійне навчання, виробниче навчання, система внутрішньофірмової освіти
Грабовець, Анна. Педагогічна освіта в Польщі - від минулого до теперішнього часу / А. Грабовець. - С.32-35. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: педагогічна освіта, освітня система, освітні стандарти
Єщенко, М. М. Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку самосвідомості вчителя / М. М. Єщенко. - С.36-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
 л.слова: самосвідомість, самосвідомість особистості, професійна самосвідомість
Приходько, В. М. Особливості використання юридичних термінів у науковому та педагогічному спілкуванні / В. М. Приходько. - С.40-46. - Бібліогр. у кінці ст.: 16 назв.
 л.слова: ювенальна юстиція, відновлювальне правосуддя, превентивна педагогіка
Андреєва, М. О. Концептуалізація поняття "інклюзивне середовище" у контексті розбудови суспільства рівних можливостей в Україні / М. О. Андреєва. - С.47-50. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: інклюзія, інтеграція, суспільство рівних можливостей
Василенко, О. М. Теоретичні та практичні питання мовленнєвого розвитку дошкільників засобами театралізованої діяльності / О. М. Василенко. - С.51-53. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: мовленнєвий розвиток, дошкільники, театралізована діяльність
Колодько, Т. М. Моделювання змісту підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації іншомовної освіти / Т. М. Колодько. - С.54-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: професійна підготовка, майбутній вчитель іноземних мов, педагогічна модель
Каізер, І. Ю. Моральний максималізм Мовчуна (за однойменною повістю В. Близнеця) / І. Ю. Каізер. - С.59-60. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: дитинство, війна, моральність
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2018г. N 5/8
Зміст:
Мельник, Оксана. Електронний підручник: досвід упровадження в Україні та за кордоном / О. Мельник, В. Косик. - С.3-9. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: електронні освітні ресурси, відкриті освітні ресурси, електронний підручник
Заєць, Світлана. Контекстний моніторинг освітньої реформи / С. Заєць. - С.10-18. - Бібліогр. у кінці ст.: 22 назв.
 л.слова: реформа освіти, моніторинг, стейкхолдери
Клокар, Наталія. Автономія опорної школи і механізми її забезпечення / Н. Клокар, Г. Науменко, Л. Гунько. - С.19-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: автономія опорної школи, об'єднана територіальна громада, опорна школа
Бережна, Таміла. Організація Шкіл здоров'я в Україні: міжнародний досвід та вітчизняна практика / Т. Бережна, О. Єжова, А. Бєсєдіна. - С.25-30. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: школа здоров'я, заклад середньої освіти, здоров'яспрямована діяльність
Наконечна, Галина. Нормативні засади проектування розвивального предметного середовища навчальних кабінетів початкової школи / Г. Наконечна, О. Низковська. - С.31-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: освітній простір, освітнє середовище, проектування освітнього середовища
Гриньова, Марина. Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання / М. Гриньова, І. Калініченко. - С.39-43. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: підвищення кваліфікації, інклюзивна освіта, дитина з особливими освітніми потребами
Пятничук, Тетяна. Дуальна система навчання: досвід Німеччини та особливості впровадження в Україні / Т. Пятничук. - С.44-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: дуальна система професійного навчання, професійна кваліфікація, професійна компетентність
Сідоров, Вадим. Формування середовища інтерактивної педагогічної підтримки студентів у процесі кроскультурної підготовки / В. Сідоров. - С.49-53. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: інтерактивність, кроскультурна підготовка, туризм
Куніковськи, Єжи. Системність у польсько-українській науковій праці : до ювілею професора Франтішека Шльосека / Є. Куніковськи, Н. Ничкало. - С.54-57
Сікора, Ян. Педагогічна першість у сучасній школі / Я. Сікора. - С.58-61. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: педагогічна першість, інформаційне суспільство, педагогічне керівництво
Філончук, Зоя. Музейна STEM-педагогіка в контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи / З. Філончук. - С.63-68. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: музейна педагогіка, STEM-освіта, музейна STEM-педагогіка
Кузьменко, Ольга. Інтеграція фізики і дисциплін професійної підготовки у контексті розвитку STEM-освіти / О. Кузьменко. - С.69-72. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: STEM-освіта, міжпредметні зв'язки, професійна підготовка
Артеменко, Олена. Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2018" / О. Артеменко, Н. Бєлоглазова. - С.73-75
Педагогічний музей України інформує: постаті; події. - С.78-80 (продовження)
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Газета

Директор школи : для керівників середніх навчальних закладів. - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 1997 - . - Выходит еженедельно
2020г. N 3
Зміст:
Харченко, Наталія. Час удосконалення : порядок підвищення кваліфікації у запитаннях і відповідях / Н. Харченко. - С.8-16
 л.слова: підвищення кваліфікації
Розвиток побудований на довірі: Володимир Божинський про нову систему підвищення кваліфікації педагогів. - С.18-23
Власенко, Олена. Від старту до фінішу : процедура підвищення кваліфікації педагогічних працівників / О. Власенко. - С.24-33
Ахунова, Людмила. Де трава зеленіша? : закордонний досвід підвищення кваліфікації / Л. Ахунова. - С.34-39
Бугайчук, Анастасія. Ефективне управління : чи може директор школи бути тімлідом? / А. Бугайчук. - С.40-51. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: тімлід
Власенко, Олена. І переможцем стає... : тестування в межах конкурсу на посаду директора школи / О. Власенко. - С.52-77. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.


    Балютіна, К.
    Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] / К, Балютіна К // Дошкільне виховання. - 2004. - N7. - С. 10-12.
ББК 74р7(4УКР)

Рубрики: Система підвищення кваліфікації працівників галузі освіти в Україні
Кл.слова (ненормированные):
підвищення кваліфікації
Аннотация: Система підвищення кваліфікації: діагностичні дані, корекційна діяльність, стимулювання педпрацівників

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Сорока, В. А.
    Психологическая оценка эффективности внутрифирменного обучения [Текст] / В. А. Сорока // Среднее профессиональное образование : Ежемесячный теоретический и научно- методический журнал. - 2009. - N 3. - С. 51-53.
ББК 88.4

Рубрики: Психологія праці
Кл.слова (ненормированные):
внутрішньофірмове навчання -- підвищення кваліфікації

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Приходько, Ю.
    Особливості ціннісних орієнтацій керівних кадрів освіти як складова мотивації професійного удосконалення [Текст] / Ю. Приходько // Післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 1. - С. 29-32. - Бібліогр.: 9 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Післядипломна освіта--педагогічна,  Підвищення кваліфікації--вчителі
Кл.слова (ненормированные):
вчителі -- підвищення кваліфікації -- професійне удосконалення -- мотивація професійного удосконалення -- освіта -- педагогічні кадри -- орієнтації -- ціннісні орієнтації -- свідомість -- ціннісна свідомість -- громадська свідомість -- духовні цінності -- керівні кадри -- психологія особистості

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Сергеєва, Л.
    Компетентнісний підхід до проектування навчальних програм підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів закладів професійної освіти [Текст] / Л. Сергеєва, О. Пащенко // Післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 1. - С. 38-41. - Бібліогр.: 10 назв.
УДК

Рубрики: Підвищення кваліфікації--керівники закладів професійної освіти,  педагогічні кадри--підвищення кваліфікації,  Навчальні програми--підвищення кваліфікації
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- післядипломна педагогічна освіта -- підвищення кваліфікації -- програми -- навчальні програми -- проектування навчальних програм -- компетентність
Доп.точки доступа:
Пащенко, О.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Сілаєва, І.
    Експериментальна модель підвищення кваліфікації: проблеми та перспективи [Текст] / І. Сілаєва, С. Заславська // Післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 1. - С. 62-64.
ББК 74.564(4УКР)736.8

Рубрики: Професійно-технічні навчальні заклади--майстри виробничого навчання,  підвищення кваліфікації
Кл.слова (ненормированные):
майстри виробничого навчання -- підвищення кваліфікації -- організація -- проблеми -- перспективи -- моделі
Доп.точки доступа:
Заславська, С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Каслін, М.
    Блочно-модульні програми підвищення кваліфікації викладачів / М. Каслін, О. Лушнікова // Післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 1. - С. 65-67. - Бібліогр.: 2 назв.
ББК 74.584(4Укр)738.8

Рубрики: Підвищення кваліфікації--викладачі,  Підвищення кваліфікації--блочно-модульні програми--викладачі,  Програми--блочно-модульні--підвищення кваліфікації
Кл.слова (ненормированные):
викладачі -- підвищення кваліфікації -- система підвищення кваліфікації -- програми -- блочно-модульні програми -- модулі -- мотиваційні модулі -- діагностично-атестаційні модулі -- стимуляційні модулі -- інновації -- інноваційний розвиток виробництва
Доп.точки доступа:
Лушнікова, О.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Мосякова, І.
    Позашкільна освіта як складова освітньої системи України [Текст] / І. Мосякова, Т. Окушко // Післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 1. - С. 87-88.
ББК 74р7 + 74.200.587

Рубрики: Позашкільна освіта,  Підвищення кваліфікації--позашкільна освіта
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- позашкільна освіта -- система позашкільної освіти -- керівні кадри -- педагогічні кадри -- підвищення кваліфікації
Доп.точки доступа:
Окушко, Т.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Первушевська, І.
    Організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як системоутвоорююча складова управлінської культури позашкільного закладу нового типу [Текст] : (з досвіду діяльності Рівненського міського палацу дітей і молоді) / І. Первушевська // Післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 1. - С. 90-95. - Бібліогр.: 7 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--позашкільна освіта,  позашкільні навчальні заклади--м. Рівне
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- організація освіти -- педагогічні кадри -- підвищення кваліфікації -- управлінська культура -- позашкільні навчальні заклади -- позашкільні навчальні заклади -- управлінська культура

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Уліщенко, Андрій.
    Розвиток креативних якостей педагога [Текст] : в системі підвищення кваліфікації / А. Уліщенко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. журн. - 2009. - № 3. - С. 83-87.
ББК 74р7

Рубрики: педагоги--підвищення кваліфікації--креативність,  Підвищення кваліфікації--освіта
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- вища освіта -- педагоги -- вчителі -- підвищення кваліфікації -- курси підвищення кваліфікації -- система підвищення кваліфікації -- креативність -- креативні якості -- розвиток креативних якостей

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Старовойтова, Л. И.
    Технологии профессионально-личностного развития социальных работников в системе переподготовки и повышения квалификации [Текст] / Л. И. Старовойтова // Педагогическое образование и наука : Научно-методический журнал. - 2009. - N 4. - С. 26-30.
ББК 74.6

Рубрики: соціальна педагогіка,  соціальні працівники
Кл.слова (ненормированные):
социальная педагогика -- социальный педагог -- підвищення кваліфікації

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Виговська, Ольга.
    Нова форма підвищення кваліфікації: університет керівника школи на сторінках журналу у відкритому віртуально-очному форматі [Текст] : університет керівника школи на сторінках журналу у відкритому віртуально-очному форматі / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. журн. - 2009. - № 4. - С. 83-86.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--директори шкіл
Кл.слова (ненормированные):
школи -- керівники -- кваліфікація керівників шкіл -- підвищення кваліфікації -- віртуально-очний формат

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Митник, О.
    Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспектива [Текст] / О. Митник // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2009. - N 11. - С. 35-37. . - ISSN 0131-5358
ББК 74р30

Рубрики: Вища педагогічна освіта
Кл.слова (ненормированные):
професійна компетентність -- вчитель -- підвищення кваліфікації

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


    Чернікова, Лідія.
    Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти : на засадах компетентнісно орієнтованого підходу / Л. Чернікова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. журн. - 2009. - № 6. - С. 68-72.
ББК 74р7

Рубрики: Післядипломна освіта--педагогічна
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- педагогічна освіта -- післядипломна педагогічна освіта -- модернізація післядипломної освіти -- освіта дорослих -- розвиток освіти дорослих -- підвищення кваліфікації -- система підвищення кваліфікації -- відкрита освіта -- безперервна освіта -- освітні послуги -- програмно-цільові проекти -- компетентнісно орієнтований підхід

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


    Буренко, В. М.
    Як навчити дорослих? [Текст] : удосконалення професійної підготовки вчителів на курсах підвищення кваліфікації на андрагогічних засадах / В. М. Буренко // Гуманіт. науки : наук.-практ. журн. - 2009. - № 2. - С. 67-79. - Бібліогр.: 116 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--вчителі,  педагогіка--андрагогіка
Кл.слова (ненормированные):
вчителі -- професійна підготовка вчителів -- підвищення кваліфікації -- курси підвищення кваліфікації -- андрагогіка -- освіта дорослих

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Олійник, Віктор.
    Теорія і практика контролю успішності підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] / В. Олійник, В. Гравіт, Л. Ляхоцька // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 18-22. - Бібліогр.: 7 назв.
ББК 74р7

Рубрики: післядипломна освіта--педагогічна,  Підвищення кваліфікації--освіта--успішність
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- педагогічна освіта -- післядипломна педагогічна освіта -- педагогічний контроль -- підвищення кваліфікації -- контроль підвищення кваліфікації -- якість підвищення кваліфікації -- педагогічні працівники -- системи педагогічного контролю -- теорія педагогічного контролю
Доп.точки доступа:
Гравіт, В.
Ляхоцька, Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Ляхоцька, Л.
    Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] / Л. Ляхоцька // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 48-53. - Бібліогр.: 4 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--педагогічні кадри,  Кредитно-модульна система--підвищення кваліфікації,  Болонський процес
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- педагогічна освіта -- педагогічні кадри -- підвищення кваліфікації -- освітні системи -- кредитно-модульна система -- навчальний процес -- педагогічні експерименти -- реконструкція навчального процесу -- методи роботи -- очна освіта -- заочна освіта -- змістові модулі -- Болонський процес

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-87 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей