Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=методологічний підхід<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2013г. N 6
Зміст:
Сенько, Ю. В. Принцип научности в образовании: грани и границы / Ю. В. Сенько. - С.3-11. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: принцип науковості, гуманізація освіти, професійність педагога
Коршунова, Н. Л. Понятие методологии педагогики в прошлом и настоящем / Н. Л. Коршунова. - С.12-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: класична наукова раціональність, некласична наукова раціональність, методологія педагогіки
Краснова, Л. А. Образ научного знания в содержании школьного образования: постановка проблемы / Л. А. Краснова. - С.21-28. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: образ наукового знання, принцип науковості, проблемно-гіпотетичне знання
Введенский, В. Н. Регулятивность в образовании как важнейшая проблема психолого-педагогических наук / В. Н. Введенский. - С.28-36. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: регулятивність освіти, функції психики особистості, регулятивна компетентність
Ильин, Г. Л. О своеобразии педагогической науки / Г. Л. Ильин. - С.36-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: множинність педагогічних теорій, картезіанська наука, проектне пізнання
Ермаков, Д. С. Образование устойчивого развития в РФ / Д. С. Ермаков. - С.4448. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: стійкий розвиток
Давыдова, Н. Н. Моделирование развития образовательных учреждений на основе сетевого подхода / Н. Н. Давыдова, В. А. Федоров. - С.49-54. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: творчий процес, самоорганізація, науково-освітня мережа
Киселев, А. Ф. Проблемы внедрения новых стандартов в практику школьного образования / А. Ф. Киселев, А. А. Кузнецов. - С.55-72. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: освітні стандарти, варіативність шкільної освіти, освітній ценз
Потаповская, О. М. О методологических подходах к духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста / О. М. Потаповская. - С.72-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: духовно-моральне виховання, дошкільна освіта, методологічний підхід
Ходусов, А. Н. Воспитание в ХХ - ХХI в. / А. Н. Ходусов. - С.83-88. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: генезис, менталітет, соціальний ідеал
Факторович, А. А. Преподаватели и студенты вузов: новые роли и модели взаимодействия / А. А. Факторович. - С.89-97. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: якість освіти, сучасний студент, викладач вузу
Змеева, Т. Е. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе в контексте диалога культур / Т. Е. Змеева. - С.97-103. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: професійно-орієнтоване навчання, міжкультурна ділова комунікація, андрагогічні принципи навчання
Колпачев, В. В. Аксиологические приоритеты учительской деятельности в контексте общепедагогической дискусии конца 50-х гг. ХIХ в. / В. В. Колпачев, Н. К. Маяцкая. - С.104-111. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: ціннісні орієнтації вчительства, загальнопедагогічна дискусія, педагогічне суспільство
Помелов, В. Б. Просветительско-педагогическая деятельность В.В. Радлова / В. Б. Помелов. - С.112-118. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: лінгвіст, музей антропології, Вятська губернія
Шачина, А. Ю. Цель и задачи педагогической науки в философско-педагогическом творчестве И. Канта / А. Ю. Шачина. - С.119-126. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: антропологія, метод виховання, максими
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2017г. N 3
Зміст:
Ляшенко, О. І. На шляху до Нової української школи: концептуальні засади і виклики / О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований. - С.5-12. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: загальна середня освіта, профільне навчання, реформування української школи
Локшина, О. І. До питання про виклики стандартизації шкільної освіти: уроки країн Європейського Союзу / О. І. Локшина. - С.13-19. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: стандартизація шкільної освіти, країни ЄС
Маріуц, І. О. Поступ порівняльної освіти в США / І. О. Маріуц. - С.20-23. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: порівняльна освіта, глобалізація, інтернаціоналізація
Шпарик, О. М. Досвід використання диференціації навчання у загальній середній школі США як джерело модернізації шкільної освіти в Україні / О. М. Шпарик. - С.24-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: диференційоване навчання, середня шкільна освіта
Джурило, А. П. Оптимізація управління шкільною освітою: досвід Польщі / А. П. Джурило. - С.32-37. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: децентралізація, органи територіального самоуправління, куратор
Тименко, М. М. Термінологічне поле з проблеми трансформаційних процесів в освіті у працях вітчизняних та зарубіжних науковців / М. М. Тименко. - С.38-43. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: трансформаційні процеси в освіті, освітня реформа, європейський освітній простір
Vasylenko, O. V. Development of communication skills of law enforcement officers: the USA experience / O. V. Vasylenko. - С.44-50. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
Тимків, Н. М. Інженерна педагогіка як теоретична основа підготовки фахівців для нафтогазової галузі / Н. М. Тимків. - С.51-59. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: інженерна освіта, інженерна педагогіка, професійні компетенції
Чумак, Л. В. Деякі методологічні підходи до розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти / Л. В. Чумак. - С.60-69. - Бібліогр. у кінці ст.: 30 назв.
 л.слова: методологічний підхід, філософський підхід, компетентнісний підхід
Отич, Д. Д. Результати дослідження командних ролей студентів-психологів / Д. Д. Отич. - С.70-74. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: командні ролі, командний підхід, колектив
Міхно, О. П. До питання характеристики учня у теорії та практики навчальних закладів України початку ХХ ст. / О. П. Міхно. - С.76-85. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: характеристика учня, методи вивчення учня, структура характеристики
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.


    Кузьменко, В. У.
    Провідні методологічні підходи проблеми виявлення обдарованості дитини дошкільного віку [Текст] / В. У. Кузьменко // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2009. - N 9. - С. 11-16.
ББК 88.8

Рубрики: Обдаровані діти--дошкільники,  Дослідження--психологічні--обдарована дитина
Кл.слова (ненормированные):
вивчення обдарованості -- методологічний підхід

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Яковлев, Е. В.
    Педагогическая концепция как результат современного научно-педагогического исследования [Текст] / Е. В. Яковлев // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 12. - С. 90-94. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74в

Рубрики: Філософія освіти
Кл.слова (ненормированные):
педагогическая концепция -- педагогическое исследование -- методологический подход -- педагогічна концепція -- педагогічні дослідження -- методологічний підхід
Аннотация: В статье раскрыт авторский взгляд на назначение, структуру и содержание современной педагогической концепции как результата научно-педагогического исследования.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Потаповская, О. М.
    О методологических подходах к духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста [Текст] / О. М. Потаповская // Педагогика. - 2013. - N 6. - С. 72-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв. . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74.100.51

Рубрики: Духовно-моральне виховання--дошкільники
Кл.слова (ненормированные):
духовно-моральне виховання -- дошкільна освіта -- методологічний підхід -- дошкільне дитинство
Аннотация: В статье представлена характеристика методологических оснований исследования процесса духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста влогике онтологического, аксиологического, культурологического, антропологического и социокультурного подходов.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Сиско, Н.
    Зміст та інноваційні форми підвищення кваліфікації педагогів професійної школи [Текст] / Н. Сиско // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2016. - N 2. - С. 40-43. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.489.88

Рубрики: Підвищення кваліфікації--педагоги--професійно-технічна освіта
Кл.слова (ненормированные):
підвищення кваліфікації -- педагог професійної школи -- методологічний підхід
Аннотация: Висвітлено досвід реалізації методологічних підходів до впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів професійної школи.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Чумак, Л. В.
    Деякі методологічні підходи до розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти / Л. В. Чумак // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 3. - С. 60-69. - Бібліогр. у кінці ст.: 30 назв.
УДК
ББК 74.489.478(4Укр)

Рубрики: Післядипломна освіта--вчитель зарубіжної літератури,  Підвищення кваліфікації вчителів--зарубіжна література
Кл.слова (ненормированные):
методологічний підхід -- філософський підхід -- компетентнісний підхід
Аннотация: Висвітлено концептуальні положення методологічного, компетентнісного, культурологічного наукових підходів до удосконалення розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. Ефективній реалізації згаданої педагогічної конструкти сприяє також використання герменевтичного, психолого-педагогічного, системного (синергетичного), особистісно орієнтованого, аксіологічного, діяльнісного, онтологічного, гуманістичного, художньо-естетичного, технологічного, андрагогічного, прогностичного та акмеологічного підходів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей