Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74.580.05<.>)
Общее количество найденных документов : 16
Показаны документы с 1 по 16
1.


    Донець, З.
    Архітектурна культурна спадщина у навчанні й вихованні [Текст] / З. Донець // Рідна школа. - 2006. - №3. - С. 29-31. - Бібліогр.: С.31.
ББК 74.580.05

Рубрики: Виховання--вища освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Мерлянова, О.
    Вплив функцій народного танцю на виховання особистості [Текст] / О. Мерлянова // Рідна школа. - 2006. - №3. - С. 27-29.
ББК 74.580.05

Рубрики: Виховання--вища освіта,  Хореографія--викладання--вища освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Шликова, І. О.
    Роль усної народної творчості у вихованні почуття справедливості й професійного обов'язку у студентів-юристів [Текст] / І.О. Шликова // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. - 2006. - N4. - С. 35-37.
ББК 74.580.05

Рубрики: Виховання--вища освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Метелиця, О.
    Сучасні проблеми соціалізації та становлення студентської молоді [Текст] / О. Метелиця // Соціальний педагог. - 2008. - N 1. - С. 18-21.
ББК 74.580.05

Рубрики: Соціалізація студентів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Кокун, О. М.
    Здоровий спосіб життя та навчальна успішність студентів [Текст] / О. М. Кокун // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2008. - N 6. - С. 74-75.
ББК 74.580.05

Рубрики: Здоровий спосіб життя--студенти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Болтівець, С. І.
    Змістовні складові підготовки студентів медичних, психологічних і педагогічних спеціальностей до психогігієнічного виховання молоді [Текст] / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2008. - N 6. - С. 75-76.
ББК 74.580.05

Рубрики: Психогігієнічне виховання--вища школа

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Черезова, М. В.
    Роль виховного простору у реалізації заходів з формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму [Текст] / М. В. Черезова // Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. - 2008. - N 54. - С. 36-41.
ББК 74.580.05

Рубрики: Педагогічне середовище--виховний простір--ВНЗ,  Культура професійного спілкування--майбутні фахівці--туризм,  Майбутні фахівці--туризм

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Беляева, М. А.
    Три проблемы воспитания здорового образа жизни в вузе [Текст] / М. А. Беляева // Педагогическое образование и наука : Научно-методический журнал. - 2009. - N 3. - С. 18-23.
ББК 74.580.05

Рубрики: Виховання--вища освіта,  Здоровий спосіб життя--студенти
Кл.слова (ненормированные):
высшая школа -- воспитание -- ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Гамаюнова, А. Н.
    Профессиональная ориентация педагогов-дефектологов на здоровьесберегающую деятельность личности [Текст] / А. Н. Гамаюнова // Педагогическое образование и наука : Научно-методический журнал. - 2009. - N 3. - С. 23-29.
ББК 74.580.05

Рубрики: Виховання--вища освіта,  Професійна компетентність--педагог-дифектолог
Кл.слова (ненормированные):
высшая школа -- воспитание -- ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ -- ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ -- педагог-дефектолог

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Шкіренко, О.
    Розвиток психолого-педагогічної майстерності викладача у процесі формування духовних цінностей студентів [Текст] / О. Шкіренко // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 28-31. - Бібліогр.: 10 назв.
ББК 74.580.05

Рубрики: Виховання--вища освіта--Духовні цінності
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- вища освіта -- студенти -- цінності студентів -- формування цінностей студентів -- духовні цінності студентів -- особистість вчителя -- педагогічна майстерність -- психолого-педагогічна майстерність -- викладачі вищих навчальних закладів -- виховні засоби -- навчально-виховний процес

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Поліщук, Н.
    Про сенс життя в контексті виховання християнскької моральної свідомості у студентів [Текст] / Н. Поліщук, М. Панченко, І. Панченко // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 13, N 1. - С. 116-125. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.580.05

Рубрики: Виховання--вища освіта
Кл.слова (ненормированные):
християнська свідомість -- християнська мораль -- сенс життя
Доп.точки доступа:
Панченко, М.
Панченко, І.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Воротилкина, И. М.
    Художественная литература как средство формирования здорового образа жизни студентов [Текст] / И. М. Воротилкина // Педагогическое образование и наука. - 2010. - N 3. - С. 88-93. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.580.05

Рубрики: Здоровий спосіб життя--студенти
Кл.слова (ненормированные):
здоровье -- здоровий спосіб життя -- художня література -- студенти -- здоров'я -- студенчество -- вища школа
Аннотация: В статье представлен опыт работы со студентами в рамках дисциплины по выбору «Здоровый образ жизни и литература», которая повышает интерес и способствует формированию потребности в физкультурно-спортивной деятельности. Сделан вывод о том, что мотивационная готовность студенческой молодежи может стать стимулом формирования у них здорового образа жизни.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Сахарова, Л. Г.
    Современные педагогические подходы к воспитанию у студентов культуры межконфессиональных отношений [Текст] / Л. Г. Сахарова // Среднее профессиональное образование : Ежемесячный теоретический и научно- методический журнал. - 2011. - N 8. - С. 40-41
ББК 74.580.05

Рубрики: Толерантність--міжконфесійна
Кл.слова (ненормированные):
міжконфесійні відносини -- культура міжконфесійних відносин

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Сахаров, В. А.
    Взаимосвязь духовно-нравственного и поликультурного воспитания студенческой молодёжи [Текст] / В. А. Сахаров, Л. Г. Сахарова // Среднее профессиональное образование : Ежемесячный теоретический и научно- методический журнал. - 2011. - N 11. - С. 11-12
ББК 74.580.05

Рубрики: Виховання--вища освіта,  Медична освіта--вища--духовно-моральні цінності
Кл.слова (ненормированные):
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ -- ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ
Доп.точки доступа:
Сахарова, Л. Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Найдьонов, Олександр (кандидат філософських наук; доцент; Інститут вищої освіти НАПН України).
    Реалізація української національної ідеї у вищій освіті в умовах інформаційного суспільства [Текст] / О. Найдьонов // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2016. - № 2. - С. 66-72. - Бібліогр. в кінці ст. 14 назв.
ББК 74.580.05 + 66.5(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--національна ідея
Кл.слова (ненормированные):
українська національна ідея -- інформаційне суспільство -- квазіцивілізація -- фарисейство -- інтелектуальність
Держатели документа:
НБ УІПА

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Баштовенко, Оксана (кандидат медичних наук; доцент; Ізмаїльський державний гуманітарний університет).
    Інноваційний підхід до фізичного виховання у формуванні здорового способу життя [Текст] / О. Баштовенко, Г. Ярчук // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2016. - № 2. - С. 60-65. - Бібліогр. в кінці ст. 11 назв.
ББК 74.580.05

Рубрики: Фізичне виховання--вища освіта--здоровий спосіб життя
Кл.слова (ненормированные):
здоровий спосіб життя студентів -- інноваційний підхід -- фізична підготовка
Аннотация: Необхідність і важливість фізичної культури у ВНЗ потребує нового підходу до організації навчального процесу. Важливою складовою є обгрунтування і підтвердження ролі фізичної культури в збереженні й зміцненні здоров'я, забезпечення високого рівня психофізичної підготовленості, необхідної для самостійного використання засобів фізичної культури у формуванні свідомої спрямованості на здоровий спосіб життя.
Держатели документа:
НБ УІПА
Доп.точки доступа:
Ярчук, Геннадій (кандидат філософських наук; доцент; Ізмаїльський державний гуманітарний університет)


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей