Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ненасильство<.>)
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6
1.
74.202.23
С 41


    Ситаров, В. А.
    Педагогика и психология ненасилия в образовательном процессе [Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Ситаров, В.Г. Маралов; Ред. В.А. Сластенин. - М. : "Академия", 2000. - 216 с. - ISBN 5-7695-0623-7 : 15.55 грн
    Содержание:
Аксеологические основы ненасилия
Психология ненасилия
Педагогика ненасилия
Ненасильственное взаимодействие педагога с детьми дошкольного возраста и учащихся
Психолого-педагогические условия формирования ненасильственного отношения учащихся к окружающей действительности и к самим себе
Психолого-педагогическая диагностика ненасильственного взаимодействия в образовательном процессе
Ненасильственные технологии в образовательном процессе
Использование идей педагогики и психологии ненасилия в образовательном процессе
ББК 74.202.23

Рубрики: Педагогіка ненасильства,  Психологія ненасильства,  Освітній процес--ненасильство
Кл.слова (ненормированные):
ненасильство
Аннотация: В пособии даны теоретические основы педагогики и психологии ненасилия, показаны пути построения педагогического процесса, основанного на принципах ненасилия, представлена методика и технология ненасильственного взаимодействия педагогов и учащихся в учебно-воспитательном процессе. Может быть полезно также студентам средних педагогических учебных заведений и учителям.
Доп.точки доступа
Маралов, В.Г.
Сластенин, В.А. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - Київ, 1997 - . - Периодичность не определена
2007г. т.10 N 2
Зміст:
Дробноход, М. Академія наук вищої школи України у контексті проблем освітньої і наукової сфер держави / М. Дробноход. - С.6-17.
Позняк-Хоменко, Н. Нащадок князівського чину: до 100-річчя з дня народження Олега Ольжича / Н. Позняк-Хоменко. - С.18-20.
Ольжич, О. Націоналістична культура. Вірші / О. Ольжич. - С.22-23.
Задорожна, М. Національна свідомість як основа гуманістичного потенціалу суспільства / М. Задорожна. - С.24-30.
Вірченко, Н. Про заборону української мови (ХVII - ХХ ст.) / Н. Вірченко. - С.31-40.
Копилов, С. Соціально-психологічні аспекти системних трансформацій в освіті / С. Копилов. - С.41-49.
Фурман, А. Сфера психології у вітакультурному парадигмальному обгрунтуванні / А. Фурман. - С.50-56.
Клочек, Г. Про деякі проблеми "стратегії і тактики" реформування вищої педагогічної освіти / Г. Клочек. - С.57-61.
Саєнко, С. Економічні аспекти сучасної системи вищої освіти: стан і проблеми розвитку / С. Саєнко. - С.62-72.
Комар, Ю. Теоретико-методологічні підходи до формування інноваційних механізмів системи державного управління підготовкою студентів-управлінців / Ю. Комар. - С.73-78.
Сазоненко, Г. Зовнішнє незалежне оцінювання як фактор розвитку сучасної школи / Г. Сазоненко. - С.79-83.
Охріменко, Ю. Декілька додаткових аргументів на користь вивчення фізики / Ю. Охріменко. - С.84-86.
Казновецька, О. Ненасильство як моральне заперечення насильства / О. Казновецька. - С.87.92.
Бондар, С. Термінологічний аналіз понять "компетенція" і "компетентність" у педагогіці: сутність та структура / С. Бондар. - С.93-99.
Вдовченко, В. Інтегрований курс "Інформатика -WEB-дизайн - технологія": програма профільного навчання для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій / В. Вдовченко, Ю. Шведова, Т. Божко. - С.101-151.
Сапронов, О. Автомобільний транспорт як складова міського пасажирського транспорту у контексті енергетичної, соціальної, економічної та екологічної безпеки / О. Сапронов. - С.152-158.
Вернудіна, І. Партнер-клуб: розвиток української освіти у контексті європейського виміру / І. Вернудіна. - С.159-161.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Продолжающееся издание

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського. - Выходит раз в два месяца
2015г. N 4
Зміст:
Абламская, Е. В. Роль информационно-коммуникативных технологий в преподавании лингвистических дисциплин / Е. В. Абламская. - С.7-9
Александрова, О. Ф. Інтенсифікація навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі / О. Ф. Александрова, В. М. Александров. - С.10-15
Andriushyna, O. Cognitive assessment as a practical instrument of student's progress monitoring in the USA / O. Andriushyna. - С.16-19
Білюк, О. Г. Причини стилістичних помилок усних відповідей студентів та їх запобігання / О. Г. Білюк. - С.20-23
Богуш, А. М. Витоки розвитку образного мовлення дітей старшого дошкільного віку в дослідженнях учених / А. М. Богуш. - С.24-28
Бородіна, Н. С. Використання інноваційних технологій під час вивчення пунктуації в основній школі / Н. С. Бородіна, К. І. Курійчук. - С.29-32
Бородіна, Н. С. Формування морфологічних умінь і навичок школярів засобами інтерактивних технологій / Н. С. Бородіна, Т. В. Оперчук. - С.33-36
Вітрук, Н. Л. Відмінні ознаки односкладних речень репрезентації та апеляції / Н. Л. Вітрук. - С.37-40
Вітюк, В. В. Формування мовленнєвої та соціокультурної компетентностей у майбутніх учителів початкової школи / В. В. Вітюк, В. Г. Кисель. - С.41-44
Гамза, А. В. Формування увиразненого мовлення молодших школярів у процесі вивчення прикметника / А. В. Гамза. - С.45-49
Ганніченко, Т. А. Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів / Т. А. Ганніченко. - С.50-52
Гінкевич, О. В. Формування аналітико-синтетичних умінь учнів на уроках літератури як методична проблема / О. В. Гінкевич. - С.53-56
Греб, М. М. Збагачення словникового запасу майбутніх учителів початкової школи: теоретико-прикладний аспект / М. М. Греб. - С.57-62
Груба, Т. Л. Формування полікультурної компетентності учнів профільної школи засобами тексту / Т. Л. Груба. - С.63
Данилюк, О. К. Структурно-семантичні особливості апелятивів територій із рослинним покривом / О. К. Данилюк. - С.67-70
Дружененко, Р. С. Проблема функції простого речення в аспекті засвоєння теоретичних знань із синтаксису майбутнім учителем української мови і літератури / Р. С. Дружененко. - С.71-76
Каліш, В. А. Комунікативна компетентність як складник мовно-методичної підготовки сучасного вчителя / В. А. Каліш, В. О. Собко. - С.77-82
Капля, Л. М. Формування успішної взаємодії в студентському колективі морського навчального закладу / Л. М. Капля. - С.83-86
Клименко, С. І. Практичне використання зоонімів при складанні психологічного портрета на заняттях з мовних дисциплін / С. І. Клименко. - С.87-90
Костюк, С. С. Структура поняття міжкультурна комунікативна компетентність студентів-іноземців / С. С. Костюк. - С.91-94
Кравчук, О. М. Рівні володіння навичками лінгвістичного аналізу тексту в студентів-першокурсників / О. М. Кравчук. - С.95-98
Кунашенко, О. В. Реалізація інноваційного підходу щодо розвитку комунікативної компетентності творчої особистості вчителя / О. В. Кунашенко. - С.99-101
Кушнір, Т. І. Вивчення складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку в загальноосвітніх навчальних закладах / Т. І. Кушнір. - С.102-106
Луців, С. І. Мультимедійні засоби навчання як чинник розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках української мови / С. І. Луців. - С.107-110
Марущак, В. С. Про деякі особливості зв'язного мовлення молодших школярів / В. С. Марущак. - С.111-114
Микитенко, В. О. Синкретизм синтаксичних конструкцій як засіб формування дивергентного мислення у студентів коледжу / В. О. Микитенко. - С.115-118
Михайліченко, Ю. В. Компетентнісний підхід як основа лінгвістичної підготовки майбутніх журналістів / Ю. В. Михайліченко. - С.119-121
Мосьпан, Н. В. Поняття "competence" та "competency" в європейському та американському педагогічному просторі / Н. В. Мосьпан. - С.122-125
Мусієнко-Репська, В. І. Феномен "насильство-ненасильство" в християнській педагогіці / В. І. Мусієнко-Репська. - С.126-128
Мхитарян, О. Д. Оптимізація навчання літературі підлітків із низьким рівнем успішності / О. Д. Мхитарян. - С.129-134
Нікітіна, А. В. Дискурсна особистість як лінгводидактичне поняття / А. В. Нікітіна. - С.135-140
Паршук, С. Н. Формирование коммуникативных умений у будущих учителей начальной школы в педагогической деятельности / С. Н. Паршук. - С.141-143
Пентилюк, М. І. Культура професійного спілкування майбутніх фахівців / М. І. Пентилюк. - С.144-150
Перепелиця, О. В. Творча самореалізація особистості в системі сучасної освіти / О. В. Перепелиця. - С.151-153
Рускуліс, Л. В. Застосування інтерактивних технологій у теоретико-методичній підготовці майбутнього вчителя української мови / Л. В. Рускуліс. - С.154-159
Рябовол, Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні морфеміки й деривації майбутніх учителів української мови і літератури / Н. В. Рябовол. - С.160-163
Садовая, А. Ю. Игровые методы проверки знанй по русскому языку как средство активизации деятельности студентов / А. Ю. Садовая. - С.164-168
Сіранчук, Н. М. Процес формування лексичної компетентності молодших школярів на основі моделей породження мовленнєвого висловлювання / Н. М. Сіранчук. - С.169-174
Ткаченко, С. В. Педагогічні умови формування етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін / С. В. Ткаченко. - С.175-178
Холявко, І. В. Лінгвістичні й паралінгвістичні принципи створення тексту електронного посібника з культури наукової мови / І. В. Холявко. - С.179-183
Шандиба, О. В. Концептуальні засади системної післядипломної освіти фахівців у галузі промисловості / О. В. Шандиба. - С.184-187
Гич, Г. М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ / Г. М. Гич. - С.188-191
Відомості про авторів. - С.192
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Казновецька, О.
    Ненасильство як моральне заперечення насильства [Текст] / О. Казновецька // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2007. - Том 10, N 2. - С. 87-92.
ББК 87.7

Рубрики: Етика ненасильства

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
373.064:159.922.7
К 17


    Калошин, В. Ф.
    Педагогіка ненасильства - стратегічний шлях у вихованні дитини [Текст] / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2019. - N 13/15. - С. 24-48. - Бібліогр. в кінці ст.: 4 назв.
УДК

Рубрики: Нова українська школа--педагогіка партнерства,  Педагогіка партнерства,  Сім'я--діти--психологічний комфорт
Кл.слова (ненормированные):
нерепресивна педагогіка
Аннотация: Нерепресивна педагогіка - що це? А це філософія життя, певного роду світогляд, певна моральна позиція стосовно того, що називають проблемами, життєвими труднощами, чого б вони не стосувалися і де б не наздоганяли. Вона не має жодного відношення до смутного толстовства, примирення, потурання злу, "вирішення" проблем шляхом неучасті в їх вирішенні. На жаль, найчастіше ненасильство розуміють як щось дуже бліде, запорошне, слабке, тьмяне, малоцікаве, а головне - малоефективне. Насправді ненасильство - це прояв дуже великої сили, демонстрування дуже значного знання. Матеріали статті допоможуть учителям НУШ, батькам усвідомити необхідність і практичну важливість реалізації педагогіки партнерства в освітній період.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]


Доп.точки доступа
Гоменюк, Д.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
373.5.016:94(100)
П 86


    Псатій, Алла.
    Доба розуму [Текст] : ідеали Просвітництва / А. Псатій // Історія України. - 2021. - N 1/2. - С. 82-93
УДК

Рубрики: Всесвітня історія--викладання--епоха просвітництва
Кл.слова (ненормированные):
масонство
Аннотация: Епоха Просвітництва залишила відчутний слід у всесвітній історії. Це доба змін і оновлення. Вони зачіпали не якийсь один, а різні боки життя - релігію і політику, освіту й виховання, культуру й мистецтво, науку й техніку. Мислителі цієї епохи вірили в "природнє світло розуму". Ідеалами Просвітництва стали мир, ненасильство, віротерпимість, свобода людей.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей