Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Навчання -- інтерактивне<.>)
Общее количество найденных документов : 22
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-22 
1.
81'1+81'33
А 72


   
    Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. Вип. 2 / ред. Н. В. Коч. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. - 260 с. + 1 бр. - 10.00 грн.
Приложение:
Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми". - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, Миколаїв. - 48 с.
    Содержание:
Абакумова, В. Є. Знаки-копії та їхні лексичні репрезентанти в текстах газети "Рідне Прибужжя" / В. Є. Абакумова, В. В. Желязкова. - С .7
Алёхина, К. С. Окказионализмы словаря поэзии Г.В. Борисова в аспекте структурно-семантической типологии / К. С. Алёхина, А. Ю. Садовая. - С .13
Бережецька, В. С. Нейролінгвістичні патерни на матеріалі сакрального дискурсу / В. С. Бережецька, О. М. Олексюк. - С .19
Бондаренко, А. С. Розвиток власне української лексики на півдні України (на матеріалі "Словника українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя") / А. С. Бондаренко, А. П. Супрун. - С .25
Булавчик, І. М. Комунікативне портфоліо майбутніх учителів початкової школи / І. М. Булавчик, В. В. Вітюк. - С .29
Волкова, А. І. Концепт Бог у християнській та ісламській картинах світу / А. І. Волкова, Н. В. Коч. - С .36
Гарбарець, Т. В. Оказіоналізми в фентезійних творах Г.Л. Олді / Т. В. Гарбарець, Н. В. Коч. - С .41
Горбач, К. Р. Особливості функціонування перифраз у комерційній рекламі / К. Р. Горбач, Ю. Б. Бабій. - С .46
Грабовська, А. А. Позакласна робота як засіб розвитку мовної особистості учнів / А. А. Грабовська, Н. С. Бородіна. - С .52
Громова, О. Д. Стилістичний потенціал знаків-символів у поемі Л. Чижової "Легенда про безсмертник" / О. Д. Громова, В. В. Желязкова. - С .58
Грушко, Т. С. Дискурсивне представлення правди та брехні в лінгвістичній науковій парадигмі / Т. С. Грушко, Н. В. Коч. - С .64
Дакукін, А. Д. Функцыі загалоỹкаỹ (на матэрыяле паэтычных твораỹ Якуба Коласа) / А. Д. Дакукін, В. А. Ляшчынская. - С .71
Жмуркова, В. О. Концепты "мир" и "война" в поэтичном творчестве А. Поперечного / В. О. Жмуркова, А. Ю. Садовая. - С .79
Задорожня, Н. П. Інтерактивні методи навчання як засіб формування мовної особистості школярів / Н. П. Задорожня, Н. С. Бородіна. - С .85
Зінчук, Ю. О. Лексичні запозичення на позначення їжи та питва в поемі "Енеїда" І.П. Котляревського / Ю. О. Зінчук, Т. Ю. Ковалевcька. - С .90
Карачун, Д. І. Мовні компетенції як основа професійного успіху в європейській державі / Д. І. Карачун, Н. В. Подлевська. - С .96
Кірєєва, С. Д. Функціонування експресивної лексики у мові ЗМІ / С. Д. Кірєєва, А. П. Супрун. - С .100
Кухар, В. В. Вираження особистості перекладача у художньому тексті на прикладі роману Джоан Ролінг "Гарі Потер і келих вогню" / В. В. Кухар, О. М. Олексюк. - С .106
Лисенко, І. О. Мовні репрезантанти релігійної скерованості в поетичному дискурсі Ганни Король / І. О. Лисенко, С. О. Каленюк. - С .113
Локота, І. М. Особливості мовлення при шизофренії / І. М. Локота, Т. Ю. Ковалевська. - С .119
Макаренко, Д. С. Эмоционально-оценочная лексика в диалогическом дискурсе философской драматургии Альберта Вербеца / Д. С. Макаренко, Е. В. Абламская. - С .125
Мандич, Т. М. Метафорична вербалізація концептосфери "спорт" / Т. М. Мандич, О. П. Карабута. - С .130
Манько, К. Структурныя асаблывасці фразеалагізмаỹ з агульным значэннем "мала" / К. Манько, В. А. Ляшчынская. - С .137
Мельникова, В. П. Особливості підготовки студентів до шкільного аналізу драматичного твору / В. П. Мельникова, О. Д. Мхитарян. - С .143
Мишанкина, Е. И. Эмоционально-оценочная лексика в художественном дискурсе (на материале произведений для детей) / Е. И. Мишанкина, А. Ю. Садовая. - С .149
Молчанова, А. Ф. Образи-символи птахів у поемах Тараса Шевченка / А. Ф. Молчанова, Л. В. Рускуліс. - С .155
Остапюк, М. П. Лінгвометодичне забезпечення естетичного виховання молодших школярів засобами української мови / М. П. Остапюк, Г. А. Каптур. - С .161
Паламарчук, Я. В. Повтор как средство художественной выразительности в творчестве Леонида Вышеславского / Я. В. Паламарчук, Е. В. Абламская. - С .167
Пінчук, Ю. Ю. Фразеалагізмы з агульным значэннем "помніць"-"забіць" (у мове твораỹ Я. Купалы ы Я. Коласа) / Ю. Ю. Пінчук, З. У. Шведава. - С .172
Ринжук, І. В. Засоби репрезентації концепту війна в публіцистичному дискурсі / І. В. Ринжук, Н. В. Коч. - С .178
Романів, Ю. А. Етнолінгвістична специфіка сталих казкових формул / Ю. А. Романів, К. О. Мікрюкова. - С .184
Семенченко, Ю. М. Концепт чоловік у романі П. Загребельного "Роксолана" (внутрішні характеристики) / Ю. М. Семенченко, Л. В. Рускуліс. - С .190
Спряченко, І. О. Функційна динаміка синонімів дієслівної маркованості (на матеріалі творів Віктора Жадька) / І. О. Спряченко, С. О. Каленюк. - С .195
Скорецька, В. В. Специфіка синтаксичної організації телевізійного рекламного дискурсу / В. В. Скорецька, Ю. Б. Бабій. - С .201
Сліпенчук, С. І. Семантика асоціативних реакцій в структурі сучасного політичного дискурсу / С. І. Сліпенчук, Ю. Б. Бабій. - С .207
Старовойтова, А. М. Асоциативное поле "природа" в языковом сознании студентов / А. М. Старовойтова, А. Ю. Садовая. - С .213
Сукалєнко, Т. М. Мовленнєва компетентність як складник професійної підготовки майбутніх фахівців фіскальної служби / Т. М. Сукалєнко. - С .219
Сущенко, Ю. Ю. Лингвокультурологический аспект колоративов в поэтическом дискурсе Л.Н. Вышеславского / Ю. Ю. Сущенко, Е. В. Абламская. - С .225
Ткачова, М. О. Концепт совість у педагогічному аспекті (на матеріалі праць В.О. Сухомлинського) / М. О. Ткачова, Н. В. Коч. - С .231
Троценко, Є. В. Специфіка підготовки студентів до інтерсуб'єктного навчання літератури / Є. В. Троценко, О. Д. Мхитарян. - С .236
Целепнева, А. О. Асаблівасці выкарыстання фразеалагізмаỹ з кампанентамі Бог і Чорт і вытворных ад іх у мове раманаỹ І.П. Шамякіна / А. О. Целепнева, В. А. Ляшчынская. - С .242
Чепурна, Т. О. Негативно конотовані фауноніми в українському фольклорі / Т. О. Чепурна, К. О. Мікрюкова. - С .246
Чухнова, Н. В. Формування у студентів умінь компаративного аналізу художнього твору / Н. В. Чухнова, О. Д. Мхитарян. - С .252
ГРНТИ
УДК
ББК 81.2

Рубрики: Лінгвістика,  Лінгвістична парадигма,  Лексичні репрезентанти,  Знаки-копії,  Оказіоналізми,  Нейролінгвістичні патерни,  Дискурс--сакральний,  Структурно-семантична типологія,  Лексика--українська--історія,  Портфоліо вчителів,  Концепт "Бог",  Картина світу--християнська,  Картина світу--ісламська,  Реклама--комерційна,  Комерційна реклама,  Позакласна виховна робота,  Мовна особистість учнів,  Знаки-символи,  Стилістичний потенціал творів,  Концепт "правда",  Концепт "брехня",  Концепт "мир",  Концепт "війна",  Інтерактивне навчання,  Навчання--інтерактивне,  Запозичення (лінгв.)--в українській літературі,  Мовна копметенція і професійний успіх,  Професійний успіх і мовна компетенція,  Експресивна лексика і ЗМІ,  ЗМІ і експресивна лексика,  Лексика--експресивна,  Особистість перекладача,  Переклад--художній,  Поетичний дискурс--український,  Дискурс--поетичний,  Мовні репрезантанти,  Мовлення і шизофренія,  Шизофренія і мовлення,  Порушення мовлення--при шизофренії,  Філософська драматургія,  Драматургія--філософська,  Концепт "спорт",  Метафорична вербалізація,  Фразеологізми--білоруські,  Аналіз твору--драматичного,  Лексика--емоційно-оцінна,  Образи-символи--в літературі,  Образи-символи--в творчості Шевченка Т.Г.,  Образ птахів--в літературі,  Естетичне виховання засобами мови--української,  Художня виразність--в літературних творах,  Дискурс--публіцистичний,  Казкові формули,  Етнолінгвістика--українська,  Концепт "чоловік",  Дієслівна маркованість,  Дискурс--рекламний,  Рекламний дискурс--телевізійний,  Телевізійний дискурс--рекламний,  Дискурс--телевізійний,  Дискурс--політичний,  Політичний дискурс,  Асоціативні реакції,  Мовленнєва свідомість,  Асоціації,  Мовленнєва компетентність--фахівців фіскальної служби,  Професійна підготовка фахівців фіскальної служби,  Підготовка фахівців фіскальної служби,  Колоративи,  Концепт "совість",  Інтерсуб'єктне навчання,  Навчання--інтерсуб'єктне,  Конотовані фауноніми,  Фауноніми--конотовані,  Компаративний аналіз художнього твору,  Аналіз--компаративний,  Аналіз тексту--компаративний,  Аналіз твору--компаративний,  Аналіз художнього твору--компаративний,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Кл.слова (ненормированные):
перефрази. - Приложение:Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми"
Доп.точки доступа
Коч, Н.В. \ред.\
Олді, Генрі Лайон (творчий псевдонім укр. письменників-фантастів Дмитра Громова та Олега Ладиженського ; 1990-) \о произв.\
Чижова, Людмила Яківна (мик. поетеса, лауреат премії ім. М. Аркаса ; 1939-) \о произв.\
Колас, Якуб (білорус. рад. письменник, поет, перекладач ; 1882-1956) \о произв.\
Поперечний, Анатолій Григорович (укр. поет, уродженець Миколаєва ; 1934-2014) \о произв.\
Котляревський, Іван Петрович (укр. письменник, драматург ; 1769-1838) \о произв.\
Ролінг, Джоан (англ. письменниця ; 1965-) \о произв.\
Король, Ганна Іванівна (мик. поетеса) \о произв.\
Вербець, Альберт Васильович (укр. артист, письменник, атор театру та кіно, мешканець Миколаєва ; 1943-2015) \о произв.\
Шевченко, Тарас Григорович (укр. поет, прозаїк, філософ, художник ; 1814-1861) \о произв.\
Вишеславський, Леонід Миколайович (мик. поет, лауреат Державної премії Української РСР ім. Т. Шевченка ; 1914-2002) \о произв.\
Купала, Янка (білорус. рад. поет ; 1882-1942) \о произв.\
Загребельний, Павло Архипович (укр. письменник, лауреат Державної премії Української РСР ім. Т. Шевченка ; 1924-2009) \о произв.\
Жадько, Віктор Олексійович (укр. письменник, публіцист, науковець, видавець, некрополезнавець, краєзнавець, енциклопедист, доктор філософських наук, професор, академік АН ВО України, лауреат обласної Премії ім. М.Аркаса, миколаївець ; 1952-) \о произв.\
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \о произв.\
миколаївський автор, про Миколаїв


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.58я73
Ш 37


    Шевчук, С. П.
    Інтерактивні технології підготовки менеджерів [Текст] : навч. посібник для вузів / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. - К. : Видавничий дім "Професіонал", 2009. - 232 с. - 20.00 грн.
ББК 74.58я73

Рубрики: Підготовка менеджерів,  Менеджер,  Освітні технології--інтерактивні,  Професійне навчання--менеджерів,  Професійне навчання--інтерактивне,  Навчання--інтерактивне,  Навчання--професійне,  Навчання менеджерів,  навчальна література
Доп.точки доступа
Скороходов, В.А.
Шевчук, О.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.58я73
Т 88


    Туркот, Т. І.
    Педагогіка вищої школи [Текст] : навчальний посібник для вузів / Т. І. Туркот. - К. : Кондор, 2011. - 628 с. - ISBN 978-966-351-341-6 (в опр.) : 78.00 грн.
ГРНТИ
ББК 74.58я73

Рубрики: Педагогіка вищої освіти,  Генезис вищої освіти,  Вища освіта--історія,  Перспективи розвитку вищої освіти,  Вища освіта--професіональна,  Вища професіональна освіта--історія,  Школи--історія,  Університети--історія,  Виникнення вищої школи,  Система вищої освіти,  Система вищої освіти--унітарна,  Система вищої освіти--бінарна,  Вища освіта--аграрна,  Вища освіта--інженерно-технічна,  Університетська освіта,  Освітня політика--принципи,  Принципи освітньої політики,  Болонський процес,  Навчальний процес--у вищих навчальних закладах,  Дидактика--вищої освіти,  Принципи навчання,  Якість навчання--у вищій школі,  Стандарти освіти,  Технологія навчання,  Методика навчання,  Традиційне навчання,  Навчання--традиційне,  Інноваційне навчання,  Навчання--інноваційне,  Новітні технології--в освіті,  Інформаційні технології--в освіті,  Технології навчання--ефективність,  Ефективність технології навчання,  Самостійна робота--студентів,  Педагогічний контроль--у вищій школі,  Контроль--педагогічний,  Контроль знань--студентів,  Інноваційні технології--педагогічні,  Педагогічні інновації,  Інновації--педагогічні,  Технології навчання--кредитно-модульні,  Технології навчання--модульно-рейтингові,  Інтерактивні технології--в освіті,  Інтерактивне навчання,  Навчання--інтерактивне,  Методи навчання,  Методи навчання--інтерактивні,  Групова робота--студентів,  Групові тренінги,  Тренінги--групові,  "Мозкова атака",  "Мозковий штурм",  Синектика,  Дидактичні ігри,  Ігри--дидактичні,  Мікровикладання,  Студенти,  Особистість студента,  Формування особистості студента,  Студентство,  Інтелект студента,  Розвиток інтелекту--студента,  Креативність--у студентів,  Розвиток креативності--у студентів,  Акцентуації характеру--студентів,  Типологія студентів,  Пізнавальна мотивація--студентів,  Мотивація--пізнавальна,  Професійна мотивація--студентів,  Мотивація--професійна,  Мотивація професійної діяльності,  Адаптація студентів,  Освітнє середовище--гуманістичне,  Соціалізація студентів,  Викладачі,  Викладачі і студенти,  Студенти і викладачі,  Особистість викладача,  Професійна діяльність--викладача,  Професійні деформації--в педагогічній діяльності,  Педагогічна культура--викладача,  Культура--педагогічна,  Комунікативна культура--викладачів,  Культура--комунікативна,  Соціально-педагогічні феномени,  Лекторська майстерність,  Майстерність--лекторська,  Педагогічний імідж,  Імідж--педагогічний,  Імідж навчального закладу,  Імідж педагога,  Професійний стрес--в педагогічній діяльності,  Стреси--професійні,  Стреси вклиадачів,  Професійне "вигорання"

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
81'1+81'33
А 72


   
    Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми [Текст] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (25 березня 2016 р.) / ред. Н. В. Коч. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. - 296 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Абакумова, В. Є. Акціональна модифікація індексальних знаків у порівняннях Д. Павличка / В. Є. Абакумова, В. В. Желязкова. - С .7
Алёхина, К. С. Деривационные образования псевдонимов в русском и украинском языках / К. С. Алёхина, Л. Г. Тригуб. - С .13
Бережецька, В. С. Комунікативні маркери нейролінгвістичного програмування в політичному дискурсі / В. С. Бережецька, О. М. Олексюк. - С .20
Брилінська, О. І. Зміна стилістичного статусу галузевої термінології української мови в газетній періодиці / О. І. Брилінська, Л. В. Струганець. - С .25
Вакульчук, А. О. Функціонування тридиційних сталих формул у казках про тварин / А. О. Вакульчук, К. О. Мікрюкова. - С .30
Горбач, К. Р. Особливості та причини виникнення помилок у зовнішній рекламі Миколаївщини (на прикладі лексичних анормативів) / К. Р. Горбач, Ю. Б. Бабій. - С .36
Горецька, Т. В. Особливості творення та вживання економічних інновацій на матеріалі періодичних видань Миколаївщини / Т. В. Горецька, С. О. Каленюк. - С .42
Грушко, Т. С. Явища міжмовної інтерференції лексичного рівня молодших школярів / Т. С. Грушко, С. О. Олексюк. - С .48
Дойчева, В. В. Роль эпитетов в поэтическом дискурсе Анатолия Поперечного / В. В. Дойчева, Е. В. Абламская. - С .54
Дяченко, В. В. Рукописний "Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя" в контексті української діалектної лексикографії / В. В. Дяченко, А. П. Супрун, Л. С. Спанатій. - С .60
Єрзікова, Н. М. Порушення лексичних та синтаксичних норм у мовленні дикторів українського телебачення / Н. М. Єрзікова, С. О. Каленюк. - С .66
Желязкова, А. О. Діалектизми в романі П. Зюскінда "Контрабас": особливості перекладу / А. О. Желязкова, В. Ф. Муратова. - С .72
Жигадло, А. О. Продуктивні класи знаків-символів у повісті І.Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я": ідеографічний опис / А. О. Жигадло, В. В. Желязкова. - С .78
Жмуркова, В. О. Инверсия как экспрессивное средство коммуникативной организации предложения: сопоставительный анализ русского и английского языков (на примере романа И.С. Тургенева "Отцы и дети") / В. О. Жмуркова, Л. Г. Тригуб. - С .84
Журавель, Н. С. Синонимия в художественном дискурсе (на материале произведений М. Лисянского) / Н. С. Журавель, А. Ю. Садовая. - С .90
Задорожня, Н. П. Формування читацької компетентності учнів старшої школи засобами ІКТ / Н. П. Задорожня, О. Д. Мхитарян. - С .96
Капля, Т. О. Концепція душі у християнському віровченні епохи Київської Русі / Т. О. Капля, Н. В. Коч. - С .102
Кордул, О. О. Назви хлібних виробів у рукописному "Словнику українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя" / О. О. Кордул, А. П. Супрун, Л. С. Спанатій. - С .108
Курійчук, К. І. Семантика народних ремесел у рукописному "Словнику українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя" (гончарство) / К. І. Курійчук, А. П. Супрун, Л. С. Спанатій. - С .112
Кухар, В. В. Назви батальйонів АТО та позивних українських військовослужбовців як елементи військового соціолекту / В. В. Кухар, О. М. Олексюк. - С .117
Малєчко, А. В. Реалізація принципу іконічності на синтаксичному рівні роману П. Куліша "Чорна рада" / А. В. Малєчко, В. В. Желязкова. - С .122
Манько, К. Спецыфіка ỹживання сінанімічных фразеалагізмаỹ беларускай мовы / К. Манько, В. А. Ляшчынская. - С .128
Медвецька, В. Ю. Функції термінолексем у мові ЗМІ та їх лексико-тематична класифікація / В. Ю. Медвецька, С. О. Каленюк. - С .133
Мельниченко, Ю. С. Семантичні поля концептів Україна та Європа в свідомості сучасної молоді / Ю. С. Мельниченко, Н. В. Коч. - С .139
Мишанкина, Е. И. Межпредметные связи при изучении русского языка в школах с русским языком обучения как средство всестороннего развития личности ученика / Е. И. Мишанкина, А. Ю. Садовая. - С .145
Мишанкина, Е. И. Эмоционально-оценочные лексемы положительной и отрицательной направленности в произведениях для детей / Е. И. Мишанкина, Л. Г. Тригуб. - С .150
Молчанова, А. Ф. Лексико-стилістичні особливості фізико-географічних топонімів у романі П. Загребельного "Диво" / А. Ф. Молчанова, Л. В. Рускуліс. - С .156
Нужна, А. І. Етнолінгвістичні особливості символів "добро"/"зло" в українських та японських казках / А. І. Нужна, К. О. Мікрюкова. - С .162
Падабедава, С. Беларуска-руская кантэкстуальная сінанімія (на матэрыяле аповесці "Дзікае паляванне караля стаха" У. Караткевіча) / С. Падабедава. - С .168
Панасюк, А. Ф. Специфіка вербалізації лексико-семантичного поля "літо" в поетичній мові Ліни Костенко / А. Ф. Панасюк, Ю. Б. Бабій. - С .174
Парова, Г. А. Типологія семантики афоризмів Івана Франка / Г. А. Парова, Н. М. Хрустик. - С .180
Пономаренко, Ю. О. Формування мовленнєвих умінь учнів у системі нетрадиційних уроків української літератури / Ю. О. Пономаренко, О. Д. Мхитарян. - С .185
Росомахіна, О. С. Лексичні, етногорафічні лексико-семантичні діалектизми у рукописному "Словнику українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя" / О. С. Росомахіна, А. П. Супрун, Л. С. Спанатій. - С .191
Рубан, М. Ю. Етносимволіка образів казкових дійових осіб / М. Ю. Рубан, К. О. Мікрюкова. - С .196
Савчук, Ю. Ю. Народна фразеологія Миколаївщини (на матеріалі "Словника українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя") / Ю. Ю. Савчук, А. П. Супрун, Л. С. Спанатій. - С .202
Самсонова, М. Ю. Окказиональные имена прилагательные в поэтическом дискурсе Андрея Белого / М. Ю. Самсонова, Е. В. Абламская. - С .208
Севба, А. О. Языковое представление концепта "космос" в лирике Леонида Вышеславского / А. О. Севба, Е. В. Абламская. - С .214
Семенченко, Ю. М. Вербалізація концепту "жінка" в романі П. Загребельного "Роксолана" (мікроконцепт "зовнішні характеристики") / Ю. М. Семенченко, Л. В. Рускуліс. - С .220
Скорецька, В. В. Продуктивність семантичних типів метафори в політичному дискурсі 2015 року / В. В. Скорецька, Ю. Б. Бабій. - С .226
Смутченко, І. А. Удосконалення читацьких здібностей учнів на уроках літератури рідного краю / І. А. Смутченко, О. Д. Мхитарян. - С .232
Старовойтова, А. М. Концепт "природа" в творчестве А. Сурова / А. М. Старовойтова, А. Ю. Садовая. - С .237
Сущенко, Ю. Ю. Лингвокультурологический аспект колоративов в поэтическом дискурсе Марка Лисянского / Ю. Ю. Сущенко, Е. В. Абламская. - С .242
Ткачова, М. О. Вербалізація номінативної зони "ВЛАДА-СИСТЕМА" в повісті П. Загребельного "Гола душа" / М. О. Ткачова, Н. В. Коч. - С .249
Філь, Д. В. Шляхи вивчення запозиченої лексики в ЗОШ на уроках української мови / Д. В. Філь, Н. С. Бородіна. - С .255
Філь, Д. В. Удосконалення літературного розвитку учнів під час факультативних занять на основі контексного вивчення художнього твору / Д. В. Філь, О. Д. Мхитарян. - С .262
Целепнева, А. О. Мадыфікацыі фразеалагізмаỹ у мове мастацкага твора / А. О. Целепнева, В. А. Ляшчынская. - С .269
Черепенько, А. О. Формування риторичної особистості в процесі інтерактивного навчання літератури / А. О. Черепенько, О. Д. Мхитарян. - С .274
Чуліба, В. О. Ремінісцентні вияви категорії інтертекстуальності в художньому творі (на матеріалі роману Л. Дереша "Архе") / В. О. Чуліба, Н. В. Коч. - С .280
Шлапак, Ю. Е. Семантическая структура концепта "родина" в поэтическом дискурсе Эмиля Январёва / Ю. Е. Шлапак, Е. В. Абламская. - С .286
Щербак, О. В. Категорія "простір" у колі психолінгвістики: проблеми дефініції / О. В. Щербак. - С .291
ГРНТИ
УДК
ББК 81.2

Рубрики: Лінгвістика,  Лінгвістична парадигма,  Оказіоналізми,  Знаки-символи,  Поетичний дискурс--український,  Дискурс--поетичний,  Лексика--емоційно-оцінна,  Казкові формули,  Етнолінгвістика--українська,  Дискурс--політичний,  Політичний дискурс,  Індексальні знаки,  Знаки--індексальні,  Порівняння--в літературних творах,  Псевдоніми,  Нейролінгвістичне програмування--в політичному дискурсі,  Програмування--нейролінгвістичне,  Реклама--Миколаїв, місто (Україна),  Помилки в рекламі--Миколаїв, місто (Україна),  Лексичні анормативи,  Анорматив--лексичний,  Періодичні видання--миколаївські,  Міжмовна інтерференція,  Епитети,  Лексичний рівень школярів--молодших,  Діалектна лексикографія--українська,  Лексикографія--діалектна,  Диктори,  Мовлення дикторів--на телебаченні,  Лексична норма--порушення,  Синтаксична норма--порушення,  Діалектизми,  Знаки-символи (лінгв.),  Синонімія--в художньому дискурсі,  Художній дискурс,  Дискурс--художній,  Читацька компетентність учнів,  Назви хлібних виробів,  Семантика--лексична,  Семантика народних ремесел,  Назви батальйонів АТО,  Назви позивних військовослужбовців,  Військовий соціолект,  Соціолект--військовий,  Іконічність,  Принцип іконічності,  Фразеологізми--білоруські,  Термінолексеми ЗМІ,  Концепт "Україна",  Концепт "Європа",  Міжпредметні зв'язки--мова російська,  Лексеми--емоційно-оцінні,  Фізико-географічні топоніми--в літературних творах,  Топоніми--фізико-географічні,  Концепт "добро",  Концепт "зло",  Символи в літературі,  Символ добра--в казках,  Символ зла--в казках,  Синонімія--білоруська,  Вербалізація лексико-семантичного поля,  Лекико-семантичне поле "літо",  Семантика афоризмів--в літературних творах,  Афоризми--в літературних творах,  Мовлєнневі вміння учнів,  Нетрадиційні уроки--література українська,  Уроки--нетрадиційні,  Діалектизми,  Образи-символи--в літературі,  Образи--казкові,  Етносимволіка образів--казкових,  Народна фразеологія--миколаївська,  Фразеологія--народна,  Концепт "космос",  Концепт "жінка",  Метафори--в політичному дискурсі,  Читацькі здібності--учнів,  Здібності--читацькі,  Концепт "природа",  Колоративи--в поетичному дискурсі,  Вербалізація номінативної зони,  Запозичення (лінгв.)--в українській мові,  Запозичення (лінгв.)--вивчення,  Запозичена лексика--вивчення,  Літературний розвиток учнів,  Розвиток учня--літературний,  Розвиток--літературний,  Факультативні заняття--з літератури,  Вивчення художнього твору,  Інтерактивне навчання літератури,  Навчання--інтерактивне,  Навчання літератури--інтерактивне,  Інтертекстуальність--в художньому творі,  Концепт "Батьківщина",  Психолінгвістика,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Коч, Н.В. \ред.\
Павличко, Дмитро Васильович (укр. поет, перекладач, громадсько-політичний діяч, дипломат, лауреат Державної премії Української РСР ім. Т. Шевченка ; 1929-) \о произв.\
Поперечний, Анатолій Григорович (укр. поет, уродженець Миколаєва ; 1934-2014) \о произв.\
Зюскінд, Патрік (нім. письменник ; 1949-) \о произв.\
Нечуй-Левицький, Іван Семенович (укр. письменник ; 1838-1918) \о произв.\
Тургенєв, Іван Сергійович (рос. письменник ; 1818-1883) \о произв.\
Лисянський, Марк Самойлович (мик. журналіст, поет, Почесний громадянин Миколаєва ; 1913-1993) \о произв.\
Куліш, Пантелеймон Олександрович (укр. письменник, громадський діяч, історик ; 1819-1897) \о произв.\
Загребельний, Павло Архипович (укр. письменник, лауреат Державної премії Української РСР ім. Т. Шевченка ; 1924-2009) \о произв.\
Костенко, Ліна Василівна (укр. поетеса ; 1930-) \о произв.\
Франко, Іван Якович (укр. письменник, поет, публіцист, вчений, перекладач, громадсько-політичний діяч ; 1856-1916) \о произв.\
Бєлий, Андрій (рос. поет, письменник, представник російського символізму ; 1880-1937) \о произв.\
Вишеславський, Леонід Миколайович (мик. поет, лауреат Державної премії Української РСР ім. Т. Шевченка ; 1914-2002) \о произв.\
Суров, Аркадій Генадійович (мик. поет ; 1964-) \о произв.\
Дереш, Любко (укр. письменник ; 1984-) \о произв.\
Январьов, Еміль Ізраільович (мик. поет ; 1931-2005) \о произв.\
миколаївський автор, про Миколаїв


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
811.161.2(075.8)
М 54


   
    Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах [Текст] : підручник для студентів філологічних факультетів університетів / ред. М. І. Пентилюк. - Київ : Ленвіт, 2009. - 400 с. - Бібліогр.: с. 397-399. - ISBN 966-70-43-91-6 : 30.00 грн.
    Содержание:
Методика навчання української мови як наука і фахова дисципліна . - С .7
Предмет і завдання методики . - С .7
Концептуальні засади навчання української мови . - С .10
Рідна мова - основа інтелектуального і духовного розвитку особистості . - С .15
Лінгвістичні основи навчання української мови . - С .18
Основні аспекти навчання української мови . - С .23
Комунікативне спрямування у навчанні української мови . - С .27
Закономірності навчання української мови . - С .30
Психологічні та дидактичні основи навчання української мови . - С .33
Міжпредметні зв'язки та інтегроване навчання . - С .40
Зміст і організація навчання української мови в освітніх закладах . - С .47
Зміст і принципи побудови курсу "Рідна мова" . - С .47
Основні етапи вивчення української мови . - С .54
Варіантність структури і змісту курсу "Рідна мова" в 5-9 і в 10-11 класах . - С .61
Поглиблений курс української мови . - С .63
Факультативні та спеціальні курси української мови . - С .65
Принципи побудови шкільних підручників . - С .69
Особливості навчання української мови у школах з російською мовою викладання . - С .72
Теорія і практика сучасного уроку . - С .78
Проблема уроку в сучасній лінгводидактиці . - С .78
Класифікація уроків . - С .81
Особливості структури уроку мови . - С .86
Технологія сучасного уроку мови . - С .91
Нетрадиційні (нестандартні) уроки . - С .95
Планування уроків мови та підготовка до них . - С .101
Спостереження й аналіз уроку . - С .105
Технологія навчання української мови . - С .108
Методи і прийоми навчання української мови . - С .108
Характеристика методів навчання . - С .112
Програмоване навчання . - С .121
Комп'ютеризоване навчання . - С .124
Інтерактивні методи навчання . - С .130
Системний підхід у навчанні мови . - С .136
Проблемність у навчанні . - С .142
Вивчення програмового матеріалу укрупненими частинами . - С .145
Засоби навчання . - С .156
Особливості засвоєння лінгвістичної теорії . - С .162
Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії . - С .162
Особливості вивчення лексикології . - С .172
Особливості засвоєння фразеології . - С .184
Методика навчання будови слова і словотвору . - С .190
Основні поняття граматики . - С .196
Особливості вивчення морфології . - С .205
Методика навчання орфографії . - С .216
Особливості вивчення синтаксису . - С .224
Методика навчання пунктуації . - С .238
Словникова робота на уроках української мови . - С .249
Лінгводидактичні основи словникової роботи . - С .249
Зміст і форми словникової роботи . - С .251
Словникові вправи . - С .254
Лексична робота на уроках граматики . - С .255
Робота над словом на уроках літератури та інших предметів . - С .256
Робота із словниками . - С .257
Формування лексичних умінь і навичок . - С .258
Робота з розвитку зв'язного мовлення учнів (мовленнєва змістова лінія) . - С .259
Основні напрями роботи з розвитку мовлення і принципи мовленнєвої підготовки учнів . - С .259
Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння . - С .270
Ознайомлення з мовленнєвими нормами та комунікативними якостями мовлення . - С .281
Удосконалення рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Аудіювання, читання . - С .286
Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо . - С .291
Аналіз тексту . - С .298
Види переказів . - С .301
Учнівські твори . - С .304
Помилки в моленні учнів . - С .308
Основні напрями роботи зі стилістики та риторики . - С .315
Предмет і завдання шкільної стилістики . - С .315
Функціонально-стилістичне спрямування у вивченні мови . - С .318
Робота зі стилістики в початковій школі . - С .321
Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах . - С .323
Узагальнення і систематизація набутих знань із стилістики . - С .327
Формування стилістичних умінь та навичок . - С .328
Стилістичні вправи . - С .330
Елементи риторики в 5-9 класах . - С .334
Уроки риторики в старших класах . - С .341
Удосконалення знань, умінь і навичок мови у старших класах . - С .349
Основні вимоги до формування мовної особистості старшокласника . - С .349
Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови . - С .350
Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок з культури мовлення, стилістики і риторики . - С .354
Форми занять з мови у 10-11(12) класах . - С .357
Лінгвістичний аналіз художніх текстів на уроках літератури . - С .365
Позакласна робота з української мови . - С .369
Роль і місце позакласної роботи в системі навчання української мови . - С .369
Форми і зміст позакласної роботи . - С .372
Шкільний кабінет української мови - осередок позакласної роботи . - С .378
Методична робота вчителя-словесника . - С .382
Педагогічна практика студентів . - С .382
Значення і форми методичної роботи . - С .391
Шляхи і засоби підвищення кваліфікації вчителів . - С .392
Робота методичних об'єднань . - С .394
ГРНТИ
УДК
ББК 81.2Укр-923

Рубрики: Методика викладання української мови,  Викладання української мови,  Навчання української мови,  Рідна мова і інтелектуальний розвиток,  Інтелектуальний розвиток і рідна мова,  Рідна мова і духовний розвиток,  Духовний розвитиок і рідна мова,  Міжпредметні зв'язки--мова українська,  Навчання--інтегроване,  Інтегроване навчання--українська мова,  Факультативні заняття--з українскої мови,  Уроки української мови,  Класифікація уроків,  Уроки--нетрадиційні,  Нетрадиційні уроки--мова українська,  Аналіз уроку,  Методи навчання української мови,  Навчання--програмоване,  Програмоване навчання--української мови,  Навчання--комп'ютеризоване,  Комп'ютеризоване навчання--української мови,  Методи навчання--інтерактивні,  Навчання--інтерактивне,  Інтерактивне навчання української мови,  Засоби навчання,  Розвиток мовлення--у школярів,  Розвиток зв'язного мовлення--у школярів,  Мовленнєва діяльність,  Аудіювання--українська мова,  Аналіз тексту,  Помилки в мовленні,  Стилістичні навички,  Навички--стилістичні,  Методика викладання риторики,  Викладання риторики,  Навчання риторики,  Уроки риторики,  Аналіз тексту--лінгвістичний,  Позакласна виховна робота--з української мови,  Методика роботи вчителя-словесника,  Педагогічна практика,  Практика--педагогічна,  Підвищення кваліфікації--вчителів,  Методичні об'єднання,  Об'єднання--методичні
Доп.точки доступа
Пентилюк, М.І. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Гаврилюк, М. В.
    Розвивати творчу самостійність і пізнавальний інтерес учнів засобами інтерактивного навчання: Система уроків за романом Ф.М.Достоєвського "Злочин і кара" [Текст] / М.В. Гаврилюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2004. - N7. - С. 30-36.
ББК 74.261.8Рос + 83.34Рос1

Рубрики: "Преступление и наказание"--роман,  навчання--інтерактивне,  методика викладання--російська література
Доп.точки доступа
Достоєвський, Федір Михайлович (рос. письменник ; 1821-1881) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


   
    "Технологія навчання і методика викладання співвідносяться як частина і ціле..." [Текст] : ексклюзивне інтерв’ю теоретика і практика методики літератури Анатолія Ситченка (Миколаївський ДУ ім.В.О.Сухомлинського) // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - N4. - С. 2-3.
ББК 74.202.4

Рубрики: Технології--педагогічні,  освітні технології,  навчання--інтерактивне,  Освіта--модернізація

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Іванішена, С.
    Форми та методи інтерактивного навчання [Текст] / С. Іванішена // Початкова школа. - 2006. - N3. - С. 9-11.
ББК 74.202.4

Рубрики: навчання--інтерактивне,  методи навчання--інтерактивні,  Інтерактивне навчання,  початкова школа--методика навчання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.200
В 31


    Вербовий, О.
    Нововведення: пристосовуємося чи використовуємо? [Текст] / О. Вербовий // Українська мова та література. - 2006. - N48. - С. 3-4.
ББК 74.200

Рубрики: навчання--інтерактивне,  Педагогічні інновації ,  педагогічні технології

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74.263.1
Д 37


    Десятов, Д.
    Використання інтерактивної дошки на уроці історії [Текст] / Д. Десятов // Історія в школі. - 2008. - N 2. - С. 43-45.
ББК 74.263.1

Рубрики: методика викладання--історія,  Інтерактивне навчання,  навчання--інтерактивне,  інтерактивна дошка,  методи навчання--інтерактивні

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-22 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей