Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (16)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Засоби навчання<.>)
Общее количество найденных документов : 20
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20  
1.
74.202
Д93


    Дьяченко, В. К.
    Коллективный способ обучения: Дидактика в диалогах [Текст] : научно-популярная литература / В.К. Дьяченко. - М. : Народное образование, 2004. - 351 с. - (Профессиональная библиотека учителя). - 24.44 р.
ГРНТИ
ББК 74.202

Рубрики: Навчальний процес,  Засоби навчання,  Дидактика

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
796.2/.3:796.02
П 50


    Полиевский, С. А.
    Технические средства обучения в спортивных играх [Текст] / С. А. Полиевский, Л. А. Латышкевич, В. А. Романов. - К. : Здоров'я, 1986. - 176 с. : ил.
УДК
ББК 75.5

Рубрики: Фізична культура і спорт,  Ігри--спортивні,  Засоби навчання,  Технічні засоби навчання,  Спортивні тренування
Доп.точки доступа
Латышкевич, Л.А.
Романов, В.А.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.04(4Укр)я73
В 55


    Вишневський, О.
    Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посібник / О. Вишневський, В. Л. Омеляненко. - Видання третє, доопрацьоване і доповнене. - К. : Знання, 2008. - 566 с. - ISBN 978-966-346-408-4 (в опр.) : 93.00 грн., 68.00 грн.
    Содержание:
Міжпредметні зв'язки педагогіки
Методи педагогічних досліджень
Педагогіка як професія
Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки
Проблема повернення до традиційно-християнських засад
Національний характер освіти і виховання
Сучасна українська освіта і головні напрями її реформування
Головні особливості успадкованої Україною системи освіти
Концептуальні засади реформування освіти
Роль інформації у життєдіяльності людини
Процес засвоєння інформації
Психолого-педагогічні передумови успішного формування навичок
Виховна ситуація і процес формування поглядів, переконань та звичок
Виховні можливості уроку
Задача як педагогічний засіб розвитку учня
Удосконалення класно-урочної системи
Традиційні вимоги до уроку
Питання типології уроків
Сучасні вимоги до уроку
Самостійна діяльність учнів
Диференціація навчання
Психологічний клімат на уроці
Особливості нової шкали оцінювання
Застосування нової шкали оцінювання
Контроль досягнень учнів у контексті вимог освітніх реформ
Людина в контексті завдань сучасної української педагогіки
Педагогіка в пошуках духовності
Духовність і моральне мужніння людини
Відродження віри
Система цінностей та напрями виховання і розвитку
Ідеологія в системі цінностей
Кодекс цінностей виховання і розвитку
Нація і національна ідея
Процес становлення національного самоусвідомлення
Український виховний ідеал
Українське патріотичне виховання і національні меншини
Свобода як потреба і як обов'язок громадянина
Деградація родинного життя і виховання
Актуальні завдання сучасного родинного виховання
Природа - виховник людини
Етнопсихологічний аспект розвитку людини
Становлення характеру: педагогічне трактування
Нове педагогічне мислення
Гуманізм у педагогіці
Роль Церкви у вихованні й розвитку особистості
Переконування і сугестія
Схвалення і осудження
Участь у доброчинній діяльності й жертовність
ГРНТИ
ББК 74.04(4Укр)я73

Рубрики: Педагогіка,  Криза--духовна,  Освітні реформи,  Реформи--освітні,  Освіта,  Реформування освіти,  Функції вчителя,  Виховання,  Вихованість,  Процес едукації,  Розвиток учня,  Дидактика,  принципи дидактики,  Навчання,  форми навчання,  Класно-урочна система,  Урок--вимоги,  Позаурочне навчання,  Навчання--позаурочне,  навчальна діяльність,  Засоби навчання,  Мотивація--навчання,  Контроль знань--учнів,  Розвиток особистості,  Традиційно-християнське виховання,  Виховання--традиційно-християнське,  Виховання--національно-патріотичне,  Виховання--християнське,  Християнське виховання,  Виховання--моральне,  Моральне виховання,  Виховання--національно-патріотичне,  Національно-патріотичне виховання,  Патріотичне виховання,  Виховання--патріотичне,  Громадське виховання,  виховання--громадянське,  Громадянське суспільство і держава,  Держава і громадянське суспільство,  Громадянське суспільство і соціальний прогрес,  Соціальний прогрес і громадянське суспільство,  Родинне виховання,  Виховання--родинне,  Виховання--сімейне,  Сімейне виховання,  Родина--українська,  Екологічне виховання,  Виховання--екологічне,  Фізичне виховання,  Виховання--фізичне,  Валеологія,  Педагогіка розвитку,  Педагогічне мислення,  Самовиховання,  Саморозвиток,  Статеве виховання,  Виховання--статеве,  Статева стриманість,  навчальна література,  Церква і виховання,  Виховання і церква
Кл.слова (ненормированные):
віра -- віруючі -- невіруючі -- атеїсти -- духовність -- гуманізм -- нація -- націоналізм -- шовінізм -- інтернаціоналізм -- патріотизм -- характерологія -- безхарактерність -- приучування -- переконування -- сугестія -- схвалення -- осудження -- самодисципліна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.00я73
М 17


    Максимюк, С. П.
    Педагогіка [Текст] : навчальний посібник для вузів / С. П. Максимюк. - К. : Кондор, 2009. - 670 с. - ISBN 966-8251-36-9 (в опр.) : 77.00 грн.
    Содержание:
Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування . - С .15-39
Закон України "Про загальну середню освіту" . - С .27-29
Національна доктрина розвитку освіти . - С .30-31
Концепція 12-річної загальноосвітньої школи . - С .32-39
Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень . - С .40-50.
Зв'язок педагогіки з іншими науками . - С .47-48
Завдання педагогіки на сучасному етапі . - С .50-51
Розвиток та формування особистості . - С .51-70.
Предмет дидактики, її завдання і досягнення на сучасному етапі . - С .71-89.
Зв'язок дидактики з конкретними методиками . - С .77
Здобутки дедактики на сучасному етапі розвитку школи . - С .78
Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу . - С .79-82
Навчання радістю пізнання . - С .83-87
Завдання сучасної дидактики . - С .88-89
Педагогічний процес як цілістна система . - С .90-105.
Основні функції процесу навчання та шляхи їх реалізації . - С .93-94
Шляхи удосконалення процесу навчання . - С .103-105
Закономірності та принципи навчання . - С .106-123
Зміст освіти в національній школі . - С .124-144.
Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" . - С .124-127
Історія реформування змісту шкільної освіти (з 20-х років XX століття) . - С .128-130
Державні стандарти загальноосвітньої підготовки учнів . - С .135-139
Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи . - С .140-142
Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти . - С .143-144
Форми організації навчання . - С .145-165.
Методи і засоби навчання . - С .166-191.
Учитель сучасної школи та його професіограма . - С .192-216.
З історії розвитку вчительської професії . - С .192-195
Висловлювання видатних діячів освіти і культури про вчителя . - С .196-199
Суть процесу виховання . - С .217-230.
Особливості сучасного виховання . - С .220
Виявлення результатів виховання та шляхи підвищення його ефективності . - С .230
Система національного виховання . - С .231-249
Утвердження нового педагогічного мислення . - С .231-233
Оновлення змісту освіти, підвищення його виховного потенціалу . - С .239-240
Українські виховні ідеали і традиції родинного, лицарського і козацького виховання . - С .241-243
Природні та культурно-історичні чинники формування української душі, характеру, світогляду . - С .244
Шляхи формування цілісної особистості громадянина України, реалізації Концепції національного виховання . - С .245
Передовий досвід національного виховання школярів . - С .246-249
Основні напрямки діяльності класного керівника . - С .250-273.
Цільові програми діяльності класного керівника в нових умовах . - С .253-258
Класний керівник - координатор виховних впливів школи, сім’ї, громадськості. Концепція "Сім’я і родинне виховання . - С .270-273.
Форми організації виховної роботи . - С .274-306.
Підходи у вихованні як педагогічні категорії . - С .274-276
Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи . - С .278-282
Основні позашкільні заклади, нові підходи до організації їхньої роботи згідно Закону України "Про позашкільну освіту" . - С .283-284
Методи виховання . - С .307-320.
Характеристика основних напрямів виховання . - С .321-336.
Шляхи реалізації змісту виховання . - С .335-336
Духовно-гуманістична спрямованість виховання та її реалізація в сучасній школі . - С .337-350
Історія педагогіки як науки . - С .353-363.
Поняття історії педагогіки . - С .355-356
Видатні зарубіжні представники гуманної педагогіки (XVIII-XX століття) . - С .364-382
Ж.Ж. Руссо про виховання нової людини . - С .369-370
Ідея розвитку особистості - велике відкриття І.Г. Песталоцці . - С .371
Основні ідей педагогічної творчості А.Дістервега . - С .372-373
Світове значення педагогічних систем М.Монтессорі, С.Френе, Р.Штайнера . - С .374-382
К.Д.Ушинський - основоположник наукової педагогіки і народної школи в Росії. Педагогічні погляди Л.М.Толстого . - С .383-397
Українська педагогічна думка та її видатні представники . - С .398-413.
Успіх української системи виховання в епоху великого національного відродження в XVI-XVIII ст. . - С .398-400
Завдання української педагогіки на сучасному етапі . - С .411-413
Педагогічна діяльність і творча спадщина А.С.Макаренка . - С .414-433
В.О. Сухомлинський - видатний український педагог новатор . - С .437-458
Актуальні проблеми зарубіжної педагогіки. Освіта в Японії . - С .459-472
Стан міжнародної освіти. Шкільні реформи у високорозвинених країнах . - С .462-464
Освіта в Японії та її зв'язок з життям . - С .469-472
Традиції та нові цінності в системі освіти США, Канади, Великобританії та інших зарубіжних країн (80-90-і роки) . - С .473-486
Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи . - С .487-512
Передовий досвід використання активних форм методичної роботи на Рівненщині . - С .542-549
Передовий педагогічний досвід та система роботи з ним . - С .550-570
Нові тенденції в розвитку теорії і практики освіти й виховання в Україні. Стратегічний менеджмент освіти України . - С .571-591
Найзначніші показники кризового стану виховання молоді . - С .571-572
Інноваційні педагогічні технології на зламі тисячоліть . - С .592-642
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка,  Освіта--в Україні,  Глобальна освіта,  Освіта--глобальна,  Система освіти--в Україні,  12-річна школа,  Педагогічні дослідження,  Дослідження--педагогічні,  Розвиток особистості,  Самовиховання,  Перевиховання,  Дидактика,  Педагогічний процес,  Навчання,  Процес навчання,  Види навчання,  Принципи навчання,  Шкільна освіта--історія,  Освіта--шкільна,  Шкільна освіта--вдосконалення,  Шкільна освіта--реформування,  Освіта--реформи,  Реформування освіти--в Україні,  Освітні реформи,  Реформи--освітні,  Класно-урочна система,  Урок,  Форми навчання,  Нетрадиційні форми навчання,  Методи навчання,  Засоби навчання,  Вчитель,  Професіограма--вчителя,  Професії--Вчитель,  Виховання,  Виховний процес,  Виховання--демократичне,  Демократичне виховання--історія,  Національне виховання,  Виховання--національне,  Педагогічне мислення,  Виховний ідеал,  Класний керівник--історія,  Професіограма--класного керівника,  Педагогічні категорії,  Категорії--педагогічні,  Позаурочне навчання,  Позашкільна виховна робота,  Позашкільні заклади,  Дитячі організації,  Організації--дитячі,  Молодіжні організації,  Організації--молодіжні,  Методи виховання,  Позитивна поведінка,  Поведінка--позитивна,  Вихованість,  Розумове виховання,  Виховання--розумове,  Моральне виховання,  Виховання--моральне,  Трудове виховання,  Виховання--трудове,  Економічне виховання,  Виховання--економічне,  Естетичне виховання,  Виховання--естетичне,  Фізичне виховання,  Виховання--фізичне,  Історія педагогіки,  Педагогіка--історія,  Педагоги українські,  Видатні педагоги--українські,  Біографія педагогів--українських,  Педагоги зарубіжні,  Видатні педагоги--зарубіжні,  Біографія педагогів--зарубіжних,  Педагогічна думка--зарубіжна,  Педагогічна думка--українська,  Системи виховання--історія,  Етнопедагогіка--українська,  Освіта--міжнародна,  Міжнародна освіта,  Реформування освіти--в зарубіжних країнах,  Освіта--в Японії,  Освіта--в США,  Освіта--в Канаді,  Освіта--у Франції,  Освіта--у Великобританії,  Шкільна освіта--зарубіжний досвід,  Контроль знань--в зарубіжних країнах,  Школознавство,  Управління школою,  Громадське самоврядування--в школі,  Самоврядування--учнівське,  Методична робота--в школі,  Передовий педагогічний досвід,  Досвід--педагогічний,  Педагогічний досвід,  Педагогічний досвід--історія,  Менеджмент освіти,  Інноваційні технології--педагогічні,  Педагогічні технології--інноваційні,  Технології навчання,  Технології виховання,  Виховні технології,  Розвиваюче навчання,  Навчання--розвивальне,  навчальна література
Доп.точки доступа
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \о нем\
Коменський, Ян Амос (чеський вчений, педагог, філософ, письменник ; 1592-1670) \о нем\
Ушинський, Костянтин Дмитрович (рос. педагог укр. походження ; 1824-1871) \о нем\
Макаренко, Антон Семенович (укр. рад. педагог, письменник, публіцист ; 1888-1939) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.263.7я7
С 77


    Старєва, А. М.
    Методика навчання суспільствознавства [Текст] : навчально-методичний посібник / А. М. Старєва. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 484 с. - ISBN 978-617-534-132-2 (в опр.) : 20.00 грн.
ББК 74.263.7я7

Рубрики: Методика викладання суспільствознавства,  Методика навчання суспільствознавства,  Навчання суспільствознавству,  Викладання суспільствознавства,  Шкільний інтер'єр,  Суспільствознавство--шкільне,  Шкільне суспільствознавство--історія,  Освіта--суспільствознавча,  Суспільствознавча освіта,  Суспільствознавчі дисципліни,  Громадська освіта,  Освіта--громадська,  Правова освіта,  Освіта--правова,  Філософська освіта,  Освіта--філософська,  Українознавча освіта,  Економічна освіта,  Освіта--економічна,  Засоби навчання,  Уроки суспільствознавства,  Книги миколаївських видавництв

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
811.161.2(075.8)
М 54


   
    Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах [Текст] : підручник для студентів філологічних факультетів університетів / ред. М. І. Пентилюк. - Київ : Ленвіт, 2009. - 400 с. - Бібліогр.: с. 397-399. - ISBN 966-70-43-91-6 : 30.00 грн.
    Содержание:
Методика навчання української мови як наука і фахова дисципліна . - С .7
Предмет і завдання методики . - С .7
Концептуальні засади навчання української мови . - С .10
Рідна мова - основа інтелектуального і духовного розвитку особистості . - С .15
Лінгвістичні основи навчання української мови . - С .18
Основні аспекти навчання української мови . - С .23
Комунікативне спрямування у навчанні української мови . - С .27
Закономірності навчання української мови . - С .30
Психологічні та дидактичні основи навчання української мови . - С .33
Міжпредметні зв'язки та інтегроване навчання . - С .40
Зміст і організація навчання української мови в освітніх закладах . - С .47
Зміст і принципи побудови курсу "Рідна мова" . - С .47
Основні етапи вивчення української мови . - С .54
Варіантність структури і змісту курсу "Рідна мова" в 5-9 і в 10-11 класах . - С .61
Поглиблений курс української мови . - С .63
Факультативні та спеціальні курси української мови . - С .65
Принципи побудови шкільних підручників . - С .69
Особливості навчання української мови у школах з російською мовою викладання . - С .72
Теорія і практика сучасного уроку . - С .78
Проблема уроку в сучасній лінгводидактиці . - С .78
Класифікація уроків . - С .81
Особливості структури уроку мови . - С .86
Технологія сучасного уроку мови . - С .91
Нетрадиційні (нестандартні) уроки . - С .95
Планування уроків мови та підготовка до них . - С .101
Спостереження й аналіз уроку . - С .105
Технологія навчання української мови . - С .108
Методи і прийоми навчання української мови . - С .108
Характеристика методів навчання . - С .112
Програмоване навчання . - С .121
Комп'ютеризоване навчання . - С .124
Інтерактивні методи навчання . - С .130
Системний підхід у навчанні мови . - С .136
Проблемність у навчанні . - С .142
Вивчення програмового матеріалу укрупненими частинами . - С .145
Засоби навчання . - С .156
Особливості засвоєння лінгвістичної теорії . - С .162
Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії . - С .162
Особливості вивчення лексикології . - С .172
Особливості засвоєння фразеології . - С .184
Методика навчання будови слова і словотвору . - С .190
Основні поняття граматики . - С .196
Особливості вивчення морфології . - С .205
Методика навчання орфографії . - С .216
Особливості вивчення синтаксису . - С .224
Методика навчання пунктуації . - С .238
Словникова робота на уроках української мови . - С .249
Лінгводидактичні основи словникової роботи . - С .249
Зміст і форми словникової роботи . - С .251
Словникові вправи . - С .254
Лексична робота на уроках граматики . - С .255
Робота над словом на уроках літератури та інших предметів . - С .256
Робота із словниками . - С .257
Формування лексичних умінь і навичок . - С .258
Робота з розвитку зв'язного мовлення учнів (мовленнєва змістова лінія) . - С .259
Основні напрями роботи з розвитку мовлення і принципи мовленнєвої підготовки учнів . - С .259
Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння . - С .270
Ознайомлення з мовленнєвими нормами та комунікативними якостями мовлення . - С .281
Удосконалення рецептивних видів мовленнєвої діяльності. Аудіювання, читання . - С .286
Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо . - С .291
Аналіз тексту . - С .298
Види переказів . - С .301
Учнівські твори . - С .304
Помилки в моленні учнів . - С .308
Основні напрями роботи зі стилістики та риторики . - С .315
Предмет і завдання шкільної стилістики . - С .315
Функціонально-стилістичне спрямування у вивченні мови . - С .318
Робота зі стилістики в початковій школі . - С .321
Опрацювання стилів мовлення у 5-7 класах . - С .323
Узагальнення і систематизація набутих знань із стилістики . - С .327
Формування стилістичних умінь та навичок . - С .328
Стилістичні вправи . - С .330
Елементи риторики в 5-9 класах . - С .334
Уроки риторики в старших класах . - С .341
Удосконалення знань, умінь і навичок мови у старших класах . - С .349
Основні вимоги до формування мовної особистості старшокласника . - С .349
Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови . - С .350
Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок з культури мовлення, стилістики і риторики . - С .354
Форми занять з мови у 10-11(12) класах . - С .357
Лінгвістичний аналіз художніх текстів на уроках літератури . - С .365
Позакласна робота з української мови . - С .369
Роль і місце позакласної роботи в системі навчання української мови . - С .369
Форми і зміст позакласної роботи . - С .372
Шкільний кабінет української мови - осередок позакласної роботи . - С .378
Методична робота вчителя-словесника . - С .382
Педагогічна практика студентів . - С .382
Значення і форми методичної роботи . - С .391
Шляхи і засоби підвищення кваліфікації вчителів . - С .392
Робота методичних об'єднань . - С .394
ГРНТИ
УДК
ББК 81.2Укр-923

Рубрики: Методика викладання української мови,  Викладання української мови,  Навчання української мови,  Рідна мова і інтелектуальний розвиток,  Інтелектуальний розвиток і рідна мова,  Рідна мова і духовний розвиток,  Духовний розвитиок і рідна мова,  Міжпредметні зв'язки--мова українська,  Навчання--інтегроване,  Інтегроване навчання--українська мова,  Факультативні заняття--з українскої мови,  Уроки української мови,  Класифікація уроків,  Уроки--нетрадиційні,  Нетрадиційні уроки--мова українська,  Аналіз уроку,  Методи навчання української мови,  Навчання--програмоване,  Програмоване навчання--української мови,  Навчання--комп'ютеризоване,  Комп'ютеризоване навчання--української мови,  Методи навчання--інтерактивні,  Навчання--інтерактивне,  Інтерактивне навчання української мови,  Засоби навчання,  Розвиток мовлення--у школярів,  Розвиток зв'язного мовлення--у школярів,  Мовленнєва діяльність,  Аудіювання--українська мова,  Аналіз тексту,  Помилки в мовленні,  Стилістичні навички,  Навички--стилістичні,  Методика викладання риторики,  Викладання риторики,  Навчання риторики,  Уроки риторики,  Аналіз тексту--лінгвістичний,  Позакласна виховна робота--з української мови,  Методика роботи вчителя-словесника,  Педагогічна практика,  Практика--педагогічна,  Підвищення кваліфікації--вчителів,  Методичні об'єднання,  Об'єднання--методичні
Доп.точки доступа
Пентилюк, М.І. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74.202.4-975453

   Україна. Міністерство освіти і науки.

   
    Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової освіти [Текст] // Початкова школа. - 2006. - N10. - С. 5-8.
ББК 74.202.4

Рубрики: навчальні заклади--загальноосвітні,  Кабінет учбового закладу,  кабінет початкових класів,  засоби навчання,  обладнання навчальних закладів,  кабінети--навчальні
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство освіти і науки


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74.56(4Укр)
В 68


    Волошин, А. М.
    Комплексне використання засобів навчання при викладанні спец. дисциплін [Текст] / А. М. Волошин // Все для вчителя. - 2009. - N 1/2. - С. 9-25.
ББК 74.56(4Укр)

Рубрики: освіта--професійно-технічна,  Навчання,  засоби навчання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.24
В 67


    Волинський, В. П.
    Методологічні основи визначення педагогічних можливостей і технології проектування й створення аудіовізуальних електронних засобів [Текст] / В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорноус // Педагогіка і психологія. - 2011. - N 2. - С. 90-97.
ББК 74.24

Рубрики: аудіовізуальні електронні засоби,  засоби навчання,  організація навчального процесу,  навчальне обладнання
Доп.точки доступа
Красовський, О.С.
Чорноус, О.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74.10
Т 38


   
    Технологія виховання казкою [Текст] // Розкажіть онуку. - 2011. - N 19/20. - С. 12-14.
ББК 74.10

Рубрики: казки для виховання,  засоби навчання,  театралізовані дитячі ігри

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20  
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей