Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=результати навчання<.>)
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9
1.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2013г. N 7
Зміст:
Белозерцев, Е. П. "Должное" как вектор преодоления кризиса современного российского образования / Е. П. Белозерцев, В. В. Варавва. - С.3-13. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: спадщина, середовище, совокупність умов
Разумовский, В. Г. Естественнонаучное образование и конкурентноспособность / В. Г. Разумовский. - С.14-25. - Бібліогр. у кінці ст.:: 16 назв.
 л.слова: конкурентосроможність, ідентифікація, наукова грамотність
Берулава, М. Н. Какой должна быть современная система образования и почему нужны единые учебники / М. Н. Берулава. - С.26-30
 л.слова: теорія мережевої освіти, мережева парадигма, стереотипи психічної активності
Бондаревская, Е. В. Проектирование инновационного пространства педагогического образования в Федеральном университете / Е. В. Бондаревская. - С.31-42
 л.слова: інноваційна діяльність, модернізація, інноваційний простір
Филонов, Г. Н. Рефлексивный потенциал социальных трансформаций / Г. Н. Филонов. - С.43-50
 л.слова: нелінійна динаміка, рефлексивна діяльність, міждисциплінарна інтеграція
Попков, В. А. Некоторые логические операции в педагогическом исследовании / В. А. Попков, А. В. Коржуев. - С.50-58
 л.слова: гепотеза педагогічного дослідження, педагогічна аналогія, класифікація педагогічних знань
Левитес, Д. Г. Педагогика здравого смысла / Д. Г. Левитес. - С.59-66
 л.слова: соціокультурний досвід, суспільно-педагогічний ідеал, особистісний потенціал
Жарковская, Т. Г. Наглядность в духовно-нравственном образовании / Т. Г. Жарковская. - С.67-73. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: духовно-моральна освіта, засоби наочності, емоційна сфера
Игумен, Георгий. Цивилизационный подход к разработке концепции предмета "православная культура" / Георгий Игумен, М. В. Захарченко. - С.73-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: цивілізаційний підхід, православна культура
Широков, А. И. Роль образования в стратегическом развитии Северо-Востока / А. И. Широков. - С.83-89. - Бібліогр. у кінці ст.: 3 назв.
 л.слова: політика освіти, підготовка кадрів, міграція
Синагатуллин, И. М. Английский язык как глобальный феномен и его влияние на вопросы образования / И. М. Синагатуллин. - С.90-96. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: глобальний феномен, грант, освітній простір
Есенина, Е. Ю. Результаты обучения: новая культура в образовании / Е. Ю. Есенина. - С.97-102
 л.слова: кваліфікація, компетенція, результати навчання
Уман, А. И. Дидактические идеи М.В. Ломоносова и современная теория обучения / А. И. Уман. - С.103-108. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: дидактичні ідеї, мовна компетентність, гуманітаризація освіти
Слепенкова, Е. А. Роль А.С. Макаренко в развитии воспитания как научного направления педагогики / Е. А. Слепенкова. - С.108-111. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: технологія виховання, рефлексія виховання
Воробьев, Н. Е. Становление и развитие образования в Латинской Америке / Н. Е. Воробьев, Т. Н. Сайтимова. - С.112-117. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.


    Чебоненко, Станіслав Олегович.
    Реалізація цілей навчання у процесі самостійної роботи курсантів [Текст] / Станіслав Чебоненко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2010. - № 2. - С. 52-58. - Бібліогр.: 12 назв.
ББК 74.580.267

Рубрики: Самостійна робота студентів--організація--контроль,  Соціально-виховна робота--дидактика--професійна освіта,  підготовка фахівців--пенітенціарна система--професійна освіта
Кл.слова (ненормированные):
ЦІЛІ НАВЧАННЯ -- САМОСТІЙНА РОБОТА -- КУРСАНТ -- НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ -- УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ -- СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА, ДИСЦИПЛІНА -- РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ -- ВИКЛАДАЧ -- ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ -- ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Аннотация: У статті розглянуто особливості постановки цілей навчання у процесі вивчення дисципліни "Соціально-виховна робота", а також роль викладача в організації системи самостійної роботи курсантів-майбутніх працівників установ виконання покарань.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Есенина, Е. Ю.
    Формирование понятийно-терминологической системы современного российского профессионального образования [Текст] / Е. Ю. Есенина // Среднее профессиональное образование : Ежемесячный теоретический и научно- методический журнал. - 2013. - N 7. - С. 37-39. - Библиогр. в конце ст.
ББК 74.4

Рубрики: Професійна освіта--понятійно-термінологічний апарат
Кл.слова (ненормированные):
квалификации -- результаты обучения -- профессиональный модуль -- зачётная единица -- кваліфікації -- результати навчання -- професійний модуль -- залікова одиниця
Аннотация: Автор останавливается на ядре понятийно-терминологического аппарата современного российского профессионального образования, в основе которого лежат понятия "квалификация" , "результаты обучения" и связанные с ними новые термины и понятия, характеризующие особенности реализации новых методологических подходов в практике профессионального образования.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Есенина, Е. Ю.
    Результаты обучения: новая культура в образовании [Текст] / Е. Ю. Есенина // Педагогика. - 2013. - N 7. - С. 97-102 . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74.4

Рубрики: Професійна освіта--міжнародні процеси
Кл.слова (ненормированные):
кваліфікація -- компетенція -- результати навчання
Аннотация: В статье представлен анализ международных процессов в сфере профессионального образования, демонстрирующий теоретическое и понятийно-терминологическое оформление подхода "learning outcomes", известного в российской практике как компетентностный. Автор характеризует основные понятия, связанные с данным подходом, позволяющие утверждать о формировании новой культуры в образовании.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


   Україна. М-во освіти і науки.

   
    Про затвердження Календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році : наказ... від 16.12.2014 № 1475 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : єдине офіц. вид. М-ва освіти і науки України. - 2015. - № 1. - С. 47-49. - Додаток. - Содержание: Календарний план проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році
ББК 74.04б6(4Укр) + 74.202.832

Рубрики: Накази--зовнішнє незалежне оцінювання--календарний план, 2014/2015 н. р.
Кл.слова (ненормированные):
офіційний документ -- наказ МОН України -- загальна середня освіта -- результати навчання -- зовнішнє незалежне оцінювання -- календарний план -- вступ до ВНЗ

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


   Україна. М-во освіти і науки.

   
    Про результати навчання осіб, переведених з вищих навчальних закладів Донецької та Луганської областей : [лист ... ] від 27.04.2015 № 1/9-214 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : єдине офіц. вид. М-ва освіти і науки України. - 2015. - № 6. - С. 53
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--документи про освіту--Україна,  Студенти ВНЗ--перехід в інший навчальний заклад--Україна--Донецька область--Луганська область
Кл.слова (ненормированные):
офіційний документ -- лист МОН України -- роз'яснення -- результати навчання -- диплом -- додаток до диплома -- вищі навчальні заклади -- переведення студентів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Топузов, О. М.
    Психодидактичні засади формування предметної географічної компетентності учнів [Текст] / Топузов Олег Михайлович, Вішнікіна Любов Петрівна // Укр. пед. журн. : наук. журн. - 2016. - № 2. - С. 65–74 : табл. - Бібліогр.: 7 назв. . - ISSN 2411-1317
ББК 74.262.68

Рубрики: Географія--викладання--предметна компетентність
Кл.слова (ненормированные):
компетентнісний підхід -- предметна географічна компетентність -- психодидактичне підгрунтя -- навчально-пізнавальна діяльність -- результати навчання
Аннотация: У статті визначено структурні компоненти предметної географічної компетентності учнів, обгрунтовано необхідність їхнього формування на підгрунті психодидактичних засад. У роботі окреслено основні завдання психодидактики, аналізується вплив когнітивних процесів на організацію пізнавальної діяльності учнів при формуванні географічної компетентності, надаються рекомендації щодо врахування такого впливу при проектуванні процесу навчання географії.
Доп.точки доступа:
Вішнікіна, Любов Петрівна


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


   
    Новий закон про освіту: вивчаємо основні терміни та поняття // Вихователь-методист дошкільного закладу : щомісячний спеціалізований журнал. - 2017. - N 10. - С. 70-71
ББК 74.0

Рубрики: Термінологія--освіта--нововведення
Кл.слова (ненормированные):
академічна свобода -- індивідуальна освітня траєкторія -- індивідуальний навчальний план -- кваліфікація -- компетентність -- освітній процес -- освітня діяльність -- освітня послуга -- освітня програма -- педагогічна діяльність -- результати навчання -- рівень освіти -- розумне пристосування -- якість освіти -- якість освітньої діяльності

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


   
    Основні терміни нового Закону України "Про освіту" // Практика управління закладом освіти : щомісячний професійний журнал. - 2017. - N 10. - С. 21
УДК

Рубрики: Організація освіти--Україна
Кл.слова (ненормированные):
автономія -- освітня послуга -- рівень освіти -- якість освіти -- заклад освіти -- освітня діяльність -- результати навчання -- якість освітньої діяльності

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей