Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=рівень освіти<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2015г. N 10
Зміст:
Кочетов, В. С. Образование, конкуренция, общегражданская идентичность и устойчивое развитие / В. С. Кочетов. - С.3-14. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: стійкий розвиток, соціальна складова, удосконалення середовища проживання
Борисенков, В. П. Повышение качества школьного образования в современной России / В. П. Борисенков. - С.14-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: якість освіти, педагогічні кадри, лідери освіти
Ткаченко, Е. В. Роль и назначение экспертных оценок в развитии современного образования / Е. В. Ткаченко. - С.24-30. - експертні оцінки : якість освіти
 л.слова: професійні освітні стандарти
Роберт, И. В. Основные направления развития информатизации образования / И. В. Роберт. - С.30-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: адаптаційні форми системи освіти, когнітивно-інформаційна взаємодія, конвергенція технологій
Разумовский, В. Г. Формирование естественнонаучной грамотности учащихся основной школы / В. Г. Разумовский. - С.39-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 25 назв.
 л.слова: наукова грамотність, формалізм знань учнів, науковий метод пізнання
Ларионова, С. О. Психологическое сопровождение профилактики девиантности у младших школьников с ЗПР / С. О. Ларионова. - С.48-53
 л.слова: психологічний супровід, девіантна поведінка, діти з затримкою психічного розвитку
Клепиков, В. Н. Духовно-нравственное воспитание на уроках математики / В. Н. Клепиков. - С.54-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: духовно-моральне виховання, інформаційно-комунікаційні технології, метапредметний рівень
Саранцев, Г. И. Предметно-педагогическое мышление в профессиональных компетенциях педагога / Г. И. Саранцев. - С.59-65
 л.слова: предметно-педагогічне мислення, професійні компетенції, гармонізація
Чоросова, О. М. Непрерывное профессиональное образование педагогов в Республике Саха (Якутия) / О. М. Чоросова. - С.65-69. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: додаткова професійна освіта, освітній простір додаткової професійної освіти, глобальні освітні тренди
Николаева, А. Д. Приоритеты модернизации непрерывного педагогического образования (на примере СВФУ) / А. Д. Николаева, И. С. Алексеева. - С.69-72
 л.слова: конкурентоспроможність, тенденції, модернізація
Пахомова, Е. А. Профессиональное образование в Кемеровской области / Е. А. Пахомова. - С.72-79
 л.слова: професійна освіта, ринок праці, середня професійна освіта
Лощинова, М. А. Сетевое взаимодействие в профессиональном образовании / М. А. Лощинова : 79-82
 л.слова: мережа, мережева взаємодія, соціальні партнери
Серик, Н. И. Ролевые игры в преподавании иностранных языков / Н. И. Серик. - С.83-87
 л.слова: ігрові технології, ігровий метод навчання, навчання іноземної мови
Бессарабова, И. С. Джером Брунер - педагог, ученый, личность (к 100-летию со дня рождения) / И. С. Бессарабова, Н. Е. Воробьев. - С.88-96. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: психологія розвитку, когнітивна революція, бихевіоризм
Самбурова, Е. И. Становление высшей школы в Самарском крае / Е. И. Самбурова, Ю. А. Жердева. - С.96-104. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: земство, місцева адміністрація, історія вищої освіти
Савина, А. К. Непрерывное образование как реальность современного мира / А. К. Савина. - С.105-114. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: інформаційне суспільство, неписьменність, рівень освіти
Богуславская, О. М. Организация совместного обучения детей и родителей за рубежом / О. М. Богуславская. - С.114-120. - Бібліогр. у кінці ст.: 19 назв.
 л.слова: ранній розвиток, неперервна освіта, програма "Два покоління"
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.


    Темірова, Іванна Юріївна.
    Порівняльний аналіз структурної інтеграції українських іммігрантів Португалії та Іспанії = Сравнительный анализ структурной интеграции украинских иммигрантов Португалии и Испании / І. Ю. Темірова // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2011. - Випуск 45 (№ 3). - С. 659-667 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
працевлаштування -- рівень освіти -- інтеграція
Аннотация: Досліджуються чинники вищого рівня інтеграції українських іммігрантів у Португалії на відміну від Іспанії. Стверджується, що її центральною складовою є стабільність працевлаштування. Пояснюється, яким чином високий рівень освідченості українських іммігрвнтів на фоні дефіциту кваліфікованих кадрів став причиною більш успішної інтеграції українців у Португалії порівняно з Іспанією.
Исследуются факторы высокого уровня интеграции украинских иммигрантов Португалии в отличие от Испании. Утверждается, что ее центральной составляющей является стабильность трудоустройства. Объясняется, каким образом высокий уровень образованности украинских иммигрантов на фоне дифицита квалифицированных кадров стал причиной более успешной интеграции украинцев в Португалии по сравнению с Испанией.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Чмыхова, Е. В.
    Уровень образования как фактор привлекательности партнера противоположного пола / Е. В. Чмыхова, Д. Г. Давыдов // Вопр. психологии : науч. журн. - 2013. - № 5. - С. 44-53. - Библиогр.: 26 назв. . - ISSN 0042-8841
ББК 88.323

Рубрики: Гендерна психологія--статевий відбір--освіченість
Кл.слова (ненормированные):
атракція -- привабливість -- соціальна перцепція -- статевий вибір -- вибір партнера -- рівень освіти
Аннотация: Обыденное сознание и теория эволюционной психологии приводят к выводу о влиянии уровня образования человека на его привлекательность в глазах партнеров противоположного пола. Предполагается, что женщины стремятся к выбору более образованного партнера, в то время как для мужчин внешний облик важнее образования.
Буденна свідомість і теорія еволюційної психології приводять до висновку про вплив рівня освіти людини на його привабливість в очах партнерів протилежної статі. Передбачається, що жінки прагнуть до вибору більш освіченого партнера, в той час як для чоловіків зовнішній вигляд важливіше освіти.
Доп.точки доступа:
Давыдов, Д. Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Савина, А. К.
    Непрерывное образование как требование времени [Текст] / А. К. Савина // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога. - 2015. - N 4. - С. 11-20. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.324

Рубрики: Неперервна освіта--інформаційне суспільство
Кл.слова (ненормированные):
інформаційне суспільство -- освіта -- знання -- безграмотність -- рівень освіти -- неперервна освіта
Аннотация: В статье показана объективная необходимость формирования информационного общества и охарактеризованы проблемы в сфере образования, осложняющие многим странам переход к новой ступени цивилизационного развития. Раскрыта роль непрерывного образования как реальности современного мира в выведении образования из кризисного состояния.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Савина, А. К.
    Непрерывное образование как реальность современного мира [Текст] / А. К. Савина // Педагогика. - 2015. - N 10. - С. 105-114. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв. . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74.40

Рубрики: Неперервна освіта
Кл.слова (ненормированные):
інформаційне суспільство -- неписьменність -- рівень освіти
Аннотация: В статье показана объективная необходимость формирования информационного общества и охарактеризованы проблемы в сфере образования, осложняющие многим странам переход к новой ступени цивилизованного развития. Раскрыта роль непрерывного образования как реальности современного мира в выведении образования из кризисного состояния.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


   
    Новий закон про освіту: вивчаємо основні терміни та поняття // Вихователь-методист дошкільного закладу : щомісячний спеціалізований журнал. - 2017. - N 10. - С. 70-71
ББК 74.0

Рубрики: Термінологія--освіта--нововведення
Кл.слова (ненормированные):
академічна свобода -- індивідуальна освітня траєкторія -- індивідуальний навчальний план -- кваліфікація -- компетентність -- освітній процес -- освітня діяльність -- освітня послуга -- освітня програма -- педагогічна діяльність -- результати навчання -- рівень освіти -- розумне пристосування -- якість освіти -- якість освітньої діяльності

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


   
    Основні терміни нового Закону України "Про освіту" // Практика управління закладом освіти : щомісячний професійний журнал. - 2017. - N 10. - С. 21
УДК

Рубрики: Організація освіти--Україна
Кл.слова (ненормированные):
автономія -- освітня послуга -- рівень освіти -- якість освіти -- заклад освіти -- освітня діяльність -- результати навчання -- якість освітньої діяльності

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей