Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74.489.85<.>)
Общее количество найденных документов : 157
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
74.489.85
Т 46


    Тихонова, Т. В.
    Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики [Текст] : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Т. В. Тихонова. - Киiв : Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, 2001. - 20 с.
ББК 74.489.85

Рубрики: Вчитель--педагогічна майстерність,  Вчитель--професійний саморозвиток,  Професійний саморозвиток--вчитель,  Вчитель інформатики,  Вища педагогічна освіта,  Майбутні педагоги--інформатика

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.489.85
С 77


    Старєва, А. М.
    Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання [Текст] : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / А. М. Старєва. - Киiв : Центр. інститут післядипломної педагогічної освіти, 2003. - 20 с. - Б. ц.
ББК 74.489.85

Рубрики: Вища педагогічна освіта,  Вища педагогічна освіта--особистісно орієнтовані технології,  Майбутні педагоги--історія,  Особистісно орієнтоване навчання--вчитель,  Вчитель історії--особистісно орієнтоване навчання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.489.85
Г 96


    Гусев, В. И.
    Совершенствование содержания политехнической подготовки учителей труда в пединституте [Текст] : монография / В. И. Гусев. - Киев : Выща школа, 1988. - 131 с. - ISBN 5-11-000031-Х (в пер.) : 7.81 р.
ББК 74.489.85

Рубрики: Вища педагогічна освіта--політехнічна підготовка,  Вчитель--трудове навчання,  Вчитель труда--політехнічна підготовка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
Обкладинка
74.489.85
О-72


   
    Освітні технології [Текст] : програма курсу. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2005. - 24 с. - 2.00 р.
ББК 74.489.85

Рубрики: Вища освіта--освітні технології,  Освітні технології--ВНЗ,  Фізика--посібник для вузів,  Фізика--програми спецкурсів
Аннотация: Програма курсу "Освітні технології " розроблена для студентів фізико-математичних факультетів університетів спеціальностей 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики", "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і астрономія". на основі аналізу результатів багаторічного дослідження, використаних джерел і сучасних освітніх документів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
Обкладинка
74.489.85
Б 90


    Будак, С. В.
    Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками [Текст] : монографія зі спецпрактикумом у двох книгах. / С. В. Будак. - Київ : Видавничий Дім "Слово", 2008. - 288 с. - ISBN 978-966-8407-83-3 : 23.00 р.
    Содержание:
Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками монографія
Сутність і характеристика професійно-педагогічної діяльності . - С .7-22
Готовність студентів до професійної іншомовної діяльності як педагогічна проблема . - С .22-35
Специфіка і стан навчання іноземної мови в дошкільних і вищих навчальних закладах освіти . - С .35
Специфіка і стан навчання дітей іноземної мови в лошкільних навчальних закладах . - С .35-47
Стан навчання іноземної мови студентів факультетів дошкільного виховання ВНЗ . - С .47-54
Характеристика рівнів сформованості готовності студентів до навчання дошкільників англійської мови . - С .54-68
Методика організації експериментального дослідження з формування готовності майбутніх учителів до навчання дітей дошкільного віку англійської мови . - С .68-111
Порівняльна характеристика рівнів сформованості готовності студентів до навчання дошкільників англійської мови за результатами прикінцевого зрізу . - С .111-127
Комунікативно-ситуативне навчання дітей дошкільного віку англійської мови
Артикуляція і постановка звуків . - С .203-206
Навчання аудіювання та формування фонематичного слуху під час комуникативно-ситуативного спілкування . - С .206-209
Формування навичок граматичного оформлення висловлювання . - С .209-212
Формування граматичних навичок у процесі комуникативно-ситуативного спілкування . - С .212-215
Засвоєння лексичного матеріалу у процесі комуникативно-ситуативного спілкування . - С .215-218
Формування монологічного мовлення у процесі комуникативно-ситуативного спілкування . - С .218-221
Формування діалогічного мовлення у процесі комуникативно-ситуативного спілкування . - С .221-225
Планування занятьвихователями ДНЗ та вчителями з англійської мови з урахуванням комуникативно-ситуативного спілкування . - С .225-227
Складання конспектів занять з англійської мови . - С .227-232
ББК 74.489.85

Рубрики: Вища педагогічна освіта--іноземні мови,  Вища педагогічна освіта--навчання дошкільників,  Іноземні мови--навчання в ДНЗ,  Іноземні мови--навчання в ВНЗ,  Дошкільне навчання--іноземні мови
Аннотация: У мографії подано методику підготовки педагогічних кадрів до навчання дітей дошкільного віку англійської мови з використанням методу комунікативної взаємодії; представлено результати аналізу змісту навчання іноземної мови в дошкільних і вищих навчальних закладах освіти. Матеріали монографії можуть бути використані молодими науковцями, аспірантами, докторантами, студентами, вихователями дошкільних навчальних закладів, учителями англійської мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
74.489.85
П 11


    Пєхота, Олена Миколаївна.
    Освітні технології: вчитель фізики [Текст] : навч. посібник / О. М. Пєхота, І. В. Манькусь. - Миколаїв : Іліон, 2010. - 228 с. - ISBN 978-617-534-023-3 : 40.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .5-11
Теоретико-методичні засади проблеми формування готовності майбутніх учителів до використання освітніх технологій
Педагогічна технологія: від прийому до системи . - С .11-33
Співвідношення понять "педагогічна технологія" та "методика" . - С .33-41
Класифікація освітніх технологій . - С .41-57
Готовність майбутнього вчителя до використання освітніх технологій як педагогічна проблема . - С .57-67
Готовність учителя фізики до впровадження освітніх технологій . - С .67-77
Питання для обговорення самоконтролю . - С .77-78
Технологія укрупнених дидактичних одиниць
Історія виникнення технологій . - С .83-85
Концептуальні положення . - С .85-87
Мета і завдання технології УДО . - С .87-88
Ключові слова . - С .88
Понятійний апарат . - С .88-89
Зміст технології . - С .89-98
Вимоги до особистості і діяльності педагога . - С .98-101
З досвіду роботи вчителів м. Миколаєва . - С .101-108
Питання для обговорення та самоконтролю . - С .108-109
Інформаційно-комунікаційні технології навчання фізики
Комп'ютер як інструмент освітнього процесу . - С .111-113
Умови ефективності застосування комп'ютерних засобів навчання . - С .113-115
Класифікаційні параметри технології . - С .115-116
Концептуальні положення . - С .116-117
Зміст технології . - С .117-119
Особливості методики . - С .119-122
Використання комп'ютерних технологій у проведенні шкільного фізичного практикуму . - С .122-127
Мультимедійний курс "Відкрита фізика 2.5" . - С .127-132
Досвід роботи вчителів фізики м. Миколаєва . - С .132-139
Питання для обговорення та самоконтролю . - С .139-140
Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій
Крітерії та орівні сформованості готовності до використання освітніх технологій майбутніх учителів фізики . - С .142-161
Педагогічна практика в формуванні готовності до використання освітніх технологій майбутніх учителів фізики . - С .161-182
Модульна технологія навчання
Зміст технологій, понітійний апарат . - С .183-186
Сучасний урок, його функції, структура та основні типи . - С .186-191
Навчальний модуль: його структура і психолого-педагогічний зміст . - С .191-193
Види міні-модулів . - С .193-196
Система програмно-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання . - С .196-199
Вимоги до особистості і діяльності педагога . - С .199-201
Досвід роботи вчителів фізики . - С .201-207
Питання для обговорення та самоконтролю . - С .207
Індивідуальність учителя і педагогічні технології
"Я-концепція" вчителя . - С .209-211
Поняття "теоретична модель" індивідуальності вчителя . - С .211-215
Індивідуальність учителя і педагогічні технології . - С .215-226
Питання для обговорення та самоконтролю . - С .226
ББК 74.489.85

Рубрики: Фізика--викладання,  Освітні технології--вчитель фізики,  Вчитель фізики--освітні технології,  Я-концепція--вчитель
Аннотация: Посібник знайомить із сучасними підходами до організації педагогічного процесу в школі та ВНЗ. Посібник орієнтований не тільки на теоретичну підготовку майбутнього вчителя фізики, а й на розвиток творчого потенціалу шкільного педагога, формування теоретичної та практичної готовності до реалізації технологічного підходу в освіті. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації та слухачів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, магістрантів, аспірантів, науковців.

Доп.точки доступа:
Манькусь, І.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
Обкладинка
74.489.85
К 89


    Кузьмінський, Анатолій Іванович (1943).
    Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики / А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-353-119-9 : 17.00 р.
    Содержание:
Методологія сучасної освіти . - С .9
Філософські засади освітнього процесу . - С .10-18
Освітні перспективи початку ХХІ століття . - С .18-22
Організаційні засади системи освіти . - С .22
Поняття системи освіти, її структура . - С .22-24
Завдання закладів освіти . - С .25-28
Сучасні підходи до розв'язання освітніх проблем . - С .29-34
Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього вчителя математики . - С .35
Загальна психологічна характеристика особистості студента ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації . - С .36
Філософсько-психологічні аспекти визначення сутності та структури особистості . - С .36-41
Психологічні особливості особистості студентського віку . - С .41-51
Типологія студентів . - С .51-54
Процес навчання та його основні принципи . - С .55-72
Мотиви навчання й логіка навчального процесу . - С .73-76
Особистісно орієнтоване навчання . - С .76-83
Гендерні аспекти підготовки майбутнього вчителя математики . - С .83-108
Професійна підготовка майбутнього вчителя математики . - С .109
Поняття та структура професійної підготовки майбутнього вчителя математики . - С .110-119
Мета, завдання та зміст методичної підготовки майбутнього вчителя математики . - С .119-128
Методичні компетентності в системі фахової підготовки вчителя математики . - С .129
Компетентністо орієнтований підхід як основа підготовки фахівця . - С .130-132
Поняття компетенції та компетентності в освіті . - С .132-134
Класифікація компетентностей . - С .135-142
Загальна характеристика фахових компетентностей майбутнього вчителя математики . - С .142-156
Структура методичних компетентностей . - С .156-188
Організаційні форми й засоби формування методичних компетентностей майбутніх учителів математики . - С .189-250
ББК 74.489.85

Рубрики: Підготовка вчителя--наукові засади,  Майбутні педагоги--підготовка,  Методична підготовка--вчитель,  Вчитель математики--методична підготовка
Аннотация: У монографії визначено місце і роль методичної підготовки у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики, викладено наукові основи добору змісту, методів, організаційних форм і засобів, спрямованих на формування і студентів методичних компетентностей під час навчання в університеті. Для науковців у галузі теорії і методики навчання математики, теорії і методики професійної освіти, аспірантів, студентів, вчителів математики.

Доп.точки доступа:
Тарасенкова, Н.А.
Акуленко, І.А.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
Обкладинка
74.489.85
Н 64


    Нікора, А. О.
    Методична підготовка майбутнього вчителя історії до формування ціннісих орієнтацій учнів у процесі навчання етики [Текст] : монографія / А. О. Нікора. - Миколаїв : Іліон, 2012. - 216 с. - ISBN 978-617-534-089-9 : 30.00 р.
    Содержание:
Теоретико-методичні основи та стан методичної підготовки майбутнього вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики . - С .12
Аналіз ключових понять дослідження . - С .12
Методика формування ціннісних орієнтацій учнів на уроках етики в науково-педагогічній літературі . - С .32
Теоретичний аналіз методичної підготовки майбутнього вчителя історії . - С .56
Стан та проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у курсі етики . - С .66
Сутність та особливості методичної підготовки майбутнього вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики . - С .111
Модель методичної підготовки майбутнього вчителя історії до розв'язання проблеми: сутність, зміст, етапи . - С .111
Організація методичної підготовки майбутнього вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики . - С .123
Збагачення базових предметних, професійно-педагогічних і методичних дисциплін теорією і практикою формування ціннісних орієнтацій учнів . - С .127
Введення у процес підготовки майбутніх учителів курсу "Методика викладання етики в школі" . - С .132
Орієнтація педагогічної практики на здобуття студентами практичних умінь формування ціннісних орієнтацій учнів . - С .142
Науково-дослідна робота студентів у напрямку етико-педагогічних досліджень . - С .152
Методика організаціїї морально-етичного освітнього середовища у професійній підготовці майбутнього вчителя . - С .157
ББК 74.489.85

Рубрики: Вчитель історії--методична підготовка,  Ціннісні орієнтації--учні,  Етика--викладання
Аннотация: У монографії проаналізовані теоретичні та практичні основи процесу методичної підготовки майбутнього вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики. Науково обґрунтовані методичні умови підготовки майбутнього вчителя історії в університеті, що забезпечать його методичну готовність до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики в сучасній загальноосвітній школі. Книга призначена для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів педагогічного профілю, науковців.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
Обкладинка
74.489.85
Б 90


    Букач, М. М.
    Спеціальні практики на музично-педагогічному факультеті : навчальний посібник / М. М. Букач. - Одеса : Логос, 1993. - 116 с. - ISBN 5-7800-0003-4 : 6.00 р.
    Содержание:
Система педагогічних практик . - С .6
Зв'язок теорії з практикою в процесі підготовки вчителя . - С .6-12
Задачі педагогічної практики та умови їх вирішення . - С .12-20
Ефективність запропонованої системи практик . - С .21-34
Спеціальні практики та програмові вимоги до них . - С .35
Лекторсько-виконавська практика . - С .35-47
Концертмейстерська практика . - С .47-58
Вокальна практика . - С .58-81
Заключення . - С .82
Посібники для лекторсько-виконавської практики . - С .83-93
Посібники для концертмейстерської практики . - С .93-96
Посібники для вокальної практики . - С .97-112
ББК 74.489.85

Рубрики: Вища освіта--педагогічно-музична,  Вища педагогічна освіта--музично-педагогічні факультети
Аннотация: Досліджуються організація та впровадження спеціальних видів педагогічних практик в умовах музично-педагогічних факультетів. Представлені нові експерементально перевірені види практик: лекторсько-виконавська, концертмейстерська, вокальна.Здійснена спроба реалізувати невикористані можливості у практичній підготовці майбутнього вчителя музики. Для студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних інститутів, методистів,викладачів з інструменту та вокалу, шкільних вчителів музики.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
Обкладинка
74.489.85
Б 96


    Букач, М. М.
    Формування педагогічної культури вчителя музики засобами спеціальних практик / М. М. Букач. - Одеса : Логос, 1997. - 196 с. - ISBN 5-7600-0019-0 : 8.00 р.
    Содержание:
Взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього в культурі особистості . - С .5
Культура як сутнісна характеристика практики . - С .5-15
Почуття та релігійна філософія . - С .15-27
Емоційна сфера та культура . - С .27-40
Педагогічна культура та її складові . - С .41
Духовна культура вчителя музики . - С .41-57
Педагогічна культура та професійно-педагогічна майстерність . - С .58-76
Роль практики у формуванні педагогічної культури вчителя . - С .77
Взаємовідносини теорії та практики . - С .77-95
Система спеціальних практик . - С .95-110
Впровадження спеціальних практик . - С .111
Лекторсько-виконавська практика . - С .113-125
Концертмейстерська практика . - С .125-136
Вокальна практика . - С .136-155
Виховна практика . - С .155-170
Диригентсько-хорова практика . - С .170-180
Навчально-виховна практика . - С .181-193
ББК 74.489.85

Рубрики: Вища освіта--педагогічна,  Педагогічна освіта--вчитель музики,  Вчитель музики--спеціальні практики
Аннотация: Досліджується формування педагогічної культури вчителя музики засобами спеціальних практик в умовах музично-педагогічних факультетів. Представлні нові експериментально перевірені види практик: лекторсько-виконавська, концертмейстерська, вокальна, виховна, диригентськохорова та навчально-виховна. Здійснена спроба реалізувати нвикористані можливості практичного навчання в формуванні педагогічної культури вчителя музики. Для студентів музично-педагогічних факультетів університетів, методистів, викладачів спеціальних дисциплін вузів та училищ, шкільних вчителів музики.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей