Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=гуманізація освіти<.>)
Общее количество найденных документов : 34
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-34 
1.

   Журнал

Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - Київ, 1997 - . - Выходит 8 раз в год
2013г. N 1
Зміст:
Омельчук, Сергій. Урок-дослідження в системі навчання морфології української мови / С. Омельчук. - С.2-7. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: урок-дослідження, дослідницька активність учнів, учитель-дослідник
Литвин, Тетяна. Використання гри на уроках української мови для активізації пізнавальної й розумової діяльності учнів / Т. Литвин. - С.7-11
 л.слова: інтелектуальна гра, пізнавальна діяльність, розумова діяльність
Бондаренко, Неллі. Властивості українського правопису як основа формування правописної компетентності учнів / Н. Бондаренко. - С.12-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: орфографія, пунктуація, український правопис
Ярмолюк, Алла. Технології вдосконалення культури писемного мовлення учнів / А. Ярмолюк. - С.16-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: комунікативна компетентність, гуманізація освіти, писемне мовлення
Дроздова, Ірина. Методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів / І. Дроздова. - С.21-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: когнітивно-комунікативний, аудиторні заняття, компетентнісно-діяльнісний підхід
Литвиненко, Галина. Самостійна робота студентів у процесі підготовки до практичних занять з української мови (методичні рекомендації) / Г. Литвиненко. - С.25-28
Фоміна, Інна. Роль образності в опорних мікроструктурах діалогу в новелі Олеся Гончара "Модри Камень" / І. Фоміна. - С.28-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: образність, діалог, діалогічна мікроситуація
Українська мова. 5-9 класи. - С.32-54
Панасюк, К. Андрій Малишко: нескорений поет і мужній воїн (сценарій літературно-музичної композиції) / К. Панасюк. - С.58-60
Лісовський, Антон. У єдності поезії і науки / А. Лісовський. - С.62-63
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2013г. N 6
Зміст:
Сенько, Ю. В. Принцип научности в образовании: грани и границы / Ю. В. Сенько. - С.3-11. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: принцип науковості, гуманізація освіти, професійність педагога
Коршунова, Н. Л. Понятие методологии педагогики в прошлом и настоящем / Н. Л. Коршунова. - С.12-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: класична наукова раціональність, некласична наукова раціональність, методологія педагогіки
Краснова, Л. А. Образ научного знания в содержании школьного образования: постановка проблемы / Л. А. Краснова. - С.21-28. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: образ наукового знання, принцип науковості, проблемно-гіпотетичне знання
Введенский, В. Н. Регулятивность в образовании как важнейшая проблема психолого-педагогических наук / В. Н. Введенский. - С.28-36. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: регулятивність освіти, функції психики особистості, регулятивна компетентність
Ильин, Г. Л. О своеобразии педагогической науки / Г. Л. Ильин. - С.36-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: множинність педагогічних теорій, картезіанська наука, проектне пізнання
Ермаков, Д. С. Образование устойчивого развития в РФ / Д. С. Ермаков. - С.4448. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: стійкий розвиток
Давыдова, Н. Н. Моделирование развития образовательных учреждений на основе сетевого подхода / Н. Н. Давыдова, В. А. Федоров. - С.49-54. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: творчий процес, самоорганізація, науково-освітня мережа
Киселев, А. Ф. Проблемы внедрения новых стандартов в практику школьного образования / А. Ф. Киселев, А. А. Кузнецов. - С.55-72. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: освітні стандарти, варіативність шкільної освіти, освітній ценз
Потаповская, О. М. О методологических подходах к духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста / О. М. Потаповская. - С.72-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: духовно-моральне виховання, дошкільна освіта, методологічний підхід
Ходусов, А. Н. Воспитание в ХХ - ХХI в. / А. Н. Ходусов. - С.83-88. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: генезис, менталітет, соціальний ідеал
Факторович, А. А. Преподаватели и студенты вузов: новые роли и модели взаимодействия / А. А. Факторович. - С.89-97. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: якість освіти, сучасний студент, викладач вузу
Змеева, Т. Е. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе в контексте диалога культур / Т. Е. Змеева. - С.97-103. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: професійно-орієнтоване навчання, міжкультурна ділова комунікація, андрагогічні принципи навчання
Колпачев, В. В. Аксиологические приоритеты учительской деятельности в контексте общепедагогической дискусии конца 50-х гг. ХIХ в. / В. В. Колпачев, Н. К. Маяцкая. - С.104-111. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: ціннісні орієнтації вчительства, загальнопедагогічна дискусія, педагогічне суспільство
Помелов, В. Б. Просветительско-педагогическая деятельность В.В. Радлова / В. Б. Помелов. - С.112-118. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: лінгвіст, музей антропології, Вятська губернія
Шачина, А. Ю. Цель и задачи педагогической науки в философско-педагогическом творчестве И. Канта / А. Ю. Шачина. - С.119-126. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: антропологія, метод виховання, максими
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2016г. N 2
Зміст:
Бойчук, П. М. Державна атестація з педагогіки - важливий складник визначення професіоналізму випускника педагогічного коледжу / П. М. Бойчук. - С.3-7. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: державна атестація, здобувачі вищої освіти, молодший спеціаліст
Кущ, О. М. Юзабіліті персонального веб-ресурсу педагога / О. М. Кущ. - С.8-11. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: юзабіліті, персональний сайт, блог
Москалик, Г. Ф. Проблеми функціонування освіти об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації / Г. Ф. Москалик. - С.12-14. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: децентралізація, коефіцієнт чиновника, біосферний регіон
Сас, Н. М. Застосування системного підходу у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління / Н. М. Сас. - С.15-17. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: системний підхід, професійна підготовка, компетентнісна освітня парадигма
Курок, В. П. Обгрунтування змісту і структури інноваційних технічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів технології / В. П. Курок. - С.18-21
 л.слова: вчитель технології, технічні дисципліни, технічна підготовка
Бочевар, А. Г. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ / А. Г. Бочевар. - С.22-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційні технології, дидактичні функції ІКТ
Рой, С. Д. Специфіка використання індивідуальних освітніх траєкторій у ВНЗ / С. Д. Рой. - С.25-26. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: індивідуалізоване навчання, індивідуальні освітні траєкторії, педагогічний супровід
Крамаренко, А. М. Авторський курс "Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи" як складова підвищення якості професійної підготовки / А. М. Крамаренко. - С.27-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: екологічні цінності, ноосферна освіта, екологічна педагогіка
Ярова, Т. П. Формування пізнавального інтересу до образотворчого мистецтва у майбутніх учителів початкових класів / Т. П. Ярова. - С.32-35. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: пізнавальний інтерес, нетрадиційні техніки малювання
Прокопенко, Ю. С. Аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури при вивчення дисципліни "Настільний теніс з методикою навчання" / Ю. С. Прокопенко. - С.36-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: професійна підготовка, інноваційні технології, інтерактивні методи
Марчук, С. С. Педагогічна олімпіада: традиції формування творчості особистості майбутнього вчителя в умовах коледжу / С. С. Марчук. - С.40-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: студентська олімпіада, педагогічний коледж, обдарована особистість
Олійник, І. О. Психолого-педагогічні основи вчительської любові / І. О. Олійник. - С.45-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: педагогічна любов, любов до дітей, педагогіка любові
Грисенко, Л. П. Дезадаптація студентів першого курсу: психологічний аспект / Л. П. Грисенко. - С.49-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: адаптація, дезадаптація, психічне здоров'я
Московець, Л. П. Гуманізація педагогічного спілкування як шлях формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів / Л. П. Московець. - С.53-56. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: гуманізм, гуманізація освіти, механізми перцепції
Деркач, В. В. Пріоритети сучасної лінгводидактики вищої школи / В. В. Деркач. - С.57-59. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: інноваційні технології, когнітивістика, комунікативна компетентність
Самусь, Л. И. Происхождение названий рек и озер Украины и Западной Европы в лингвонародоведческом аспекте / Л. И. Самусь. - С.60-62
 л.слова: гидронімія, топоніми, етнографія
Кулікова, Т. В. Функціонально-стилістичне навантаження компаративів у романі В. Підмогильного "Місто" / Т. В. Кулікова. - С.63-66. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: ідеостиль, лінгвістика, художній стиль
Солодовникова, Л. Г. Формування професійних навичок керівника дитячого хореографічного колективу / Л. Г. Солодовникова. - С.67-69
 л.слова: формування професійних навичок, педагогічна майстерність, самостійна творча робота
Ціпов'яз, А. Т. Особливості методики тренувань у городковому спорті / А. Т. Ціпов'яз, М. П. Севрюк, Т. І. Кудряшова. - С.70-72. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: городковий спорт, методика тренувань, фізичні якості
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2016г. N 5
Зміст:
Ільченко, В. Р. Яким має бути зміст освіти майбутньої школи України? / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз. - С.3-4. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: ефективна освіта, інтеграція змісту освіти, наукова компетентність
Гриньова, М. В. Біоетика як розуміння феномену життя / М. В. Гриньова. - С.5-8
 л.слова: біоетика, етика, гуманізм
Армейська, Л. В. Теоретичні основи мотиваційного програмно-цільового забезпечення формування правової компетентності керівників сільських навчальних закладів / Л. В. Армейська. - С.9-12. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: правова компетентність, флексибільність, афільована програма
Стрельніков, В. Ю. Теоретичні основи побудови концепції дидактичної системи підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації / В. Ю. Стрельніков. - С.13-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: професійна підготовка, менеджер зовнішньоекономічної діяльності, дидактична система
Кіриченко, С. В. Професійна самореалізація вчителів старшої школи засобами освітньо-проектної діяльності / С. В. Кіриченко. - С.16-18. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: самореалізація особистості, проектна діяльність учителя, освітній проект
Куценко, Т. В. Педагогічні умови професійної самореалізації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Т. В. Куценко. - С.19-21. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: самореалізація особистості, педагогічні умови, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів
Бєляєва, О. М. Педагогічне мислення в структурі професійно-педагогічної майстерності викладача вищого медичного навчального закладу / О. М. Бєляєва. - С.22-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: професійно-педагогічна майстерність, викладач вищого медичного навчального закладу, педагогічна компетентність
Мороховець, Г. Ю. Формування професійної компетентності лікаря засобами економічної теорії / Г. Ю. Мороховець. - С.26-28. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність лікаря, проблемне навчання
Харченко, О. В. Моніторинг якості освіти студентів факультету фізичного виховання / О. В. Харченко. - С.29-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: тестування, тест, якість освіти
Рендюк, С. П. Суб'єкт-суб'єктна дидактична взаємодія викладача і студентів у навчально-виховному процесі технічних університетах / С. П. Рендюк. - С.32-34. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: дидактична взаємодія, діалог, співробітництво
Момот, О. В. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у майбутніх викладачів природничих дисциплін в умовах магістратури класичного університету / О. В. Момот. - С.35-38. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: класичний університет, магістратура, інформаційно-комунікаційні компетентності
Калюжна, Ю. І. Методичні засади розвитку інтересу до психологічних знань у старшокласників / Ю. І. Калюжна. - С.39-42. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: особистість, мотивація, пізнавальний інтерес
Щукіна, О. В. Педагогічні превентивні заходи щодо запобігання поширення агресії у молодіжному середовищі / О. В. Щукіна. - С.43-45
 л.слова: соціалізація, адаптація, наркоманія
Варданян, А. О. Особливості іншомовного професійного діалогічного мовлення майбутніх лікарів / А. О. Варданян. - С.46-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: професійне мовлення, іншомовна підготовка, майбутні лікарі
Буйдіна, О. О. Міжпредметна інтеграція як умова ефективного навчання природничих предметів / О. О. Буйдіна. - С.49-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: міжпредметна інтеграція, природничі предмети, методи
Krol, P. Methodology of imagoloical analysis of the novel "Maria: a choronicle of a life" by Ulas Samchuk / P. Krol. - С.53-55. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: голод, національна травма, імагологія
Канівець, З. М. Урок офлайн / З. М. Канівець. - С.56-57. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: урок офлайн, педагогічна технологія, індивідуальний стиль викладання
Семергей, Н. В. Традиції естетичного виховання в Україні: історико-ретроспективне дослідження / Н. В. Семергей, О. В. Тєвікова. - С.58-61. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: естетичне виховання, ретроспективний аналіз, університетська освіта
Кузьмич, В. К. Формування гуманного ставлення до людей похилого віку у студентів педагогічних університетів / В. К. Кузьмич. - С.62-64. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: гуманне ставлення, гуманізація освіти, гуманне виховання
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2017г. N 2
Зміст:
Кремень, В. Г. Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2016 р. та в період 2012-2016 рр. і завдання подальшого розвитку / В. Г. Кремень. - С.5-13
Овчарук, О. В. Рамка компетентностей для демократичної культури: шлях до демократизації освіти у країнах Ради Європи / О. В. Овчарук. - С.14-19. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: компетентності, Рада Європи, міжкультурний діалог
Шитікова, С. П. Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні / С. П. Шитікова. - С.20-27. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: міжнародна співпраця, реформа вищої освіти, програми ЄС
Редько, В. Г. Лінгводидактичні засади конструювання змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початкові школі / В. Г. Редько. - С.28-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: комунікативно орієнтоване навчання, іноземні мови, початкова школа
Смульсон, М. Л. Задача в інтелектуальній діяльності / М. Л. Смульсон. - С.40-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 23 назв.
 л.слова: задачний підхід, інтелектуальна ініціація, метакогніції
Панок, В. Г. Прикладна психологія: узмістовлення / В. Г. Панок. - С.50-62. - Бібліогр. у кінці ст.: 32 назв.
 л.слова: прикладна психологія, психологічна практика, психологічна технологія
Коваленко-Кобилянська, І. Г. Вплив актуалізації метакогнітивних здібностей на психологічне здоров'я у старості / І. Г. Коваленко-Кобилянська. - С.63-68. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: геронтогенез, метакогніції, інтелектуальний розвиток
Отич, Д. Д. Проблема релігійного копінгу у сучасній психології / Д. Д. Отич. - С.69-73. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: копінг, релігійна свідомість, релігійні копінг-стратегії
Дічек, Н. П. Індивідуалізація шкільного навчання і практична психологія в Україні: на перетині століть / Н. П. Дічек. - С.74-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 22 назв.
 л.слова: гуманізація освіти, індивідуалізація навчання, психологічна служба
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.


    Джура, Олександр.
    Демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовий освітній простір [Текст] / О. Джура // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2009. - № 2. - С. 38-43. - Бібліогр. : 6 назв.
ББК 74.04(4УКР)

Рубрики: Організація освіти--Україна,  Демократизація освіти
Кл.слова (ненормированные):
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ -- ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ -- ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Аннотация: У статті розглядаються основні засади демократизації вітчизняної освіти як чинники її трансформації та інтеграції у світовий освітній простір.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Алексєєва, В. І.
    Особистісно орієнтований підхід до дитини в умовах гуманізації освіти [Текст] / В. І. Алексєєва // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2009. - N 8. - С. 2-5.
ББК 74.6

Рубрики: Соціальний педагог,  Гуманна педагогіка
Кл.слова (ненормированные):
гуманізація освіти
Доп.точки доступа:
Амонашвілі, Ш.О. \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Тригубенко, В.
    Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності [Текст] / В. Тригубенко // Рідна школа : наук.-пед. журн. - 2009. - № 12. - С. 56-59. - Бібліогр.: 10 назв. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.03(4Укр)

Рубрики: Історія освіти України--гуманістичні цінності--формування,  Гуманізація освіти--історія
Кл.слова (ненормированные):
теорія виховання -- історія виховання -- особистість -- цінності особистості -- гуманістичні цінності особистості -- гуманізація освіти
Аннотация: У статті висвітлюються тенденції і засоби формування гуманістичних цінностей в епоху Київської Русі та шляхи їх упровадження в практику сучасного виховання.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Баталова, Олена.
    Розвиток сучасної особистості в умовах міжнаціональної комунікації [Текст] : в гімназії з російською мовою навчання / О. Баталова // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукр. наук.-практ. журн. - 2010. - № 5. - С. 103-107. - Бібліогр.: 2 назв.
ББК 74.04

Рубрики: Освіта--гуманізація освіти,  Освіта--глобальна освіта,  Школи--багатонаціональні школи
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- гуманізація освіти -- школи -- багатонаціональні школи -- міжнародна мова -- глобальна освіта
Аннотация: У сучасному світі дуже важко зрозуміти, яка людина потрібна суспільству, яким шляхом необхідно рухатися школі, щоб задовольнити потреби суспільства й не розгубитися в соціумі. Значна роль у вирішенні поставленої проблеми належить школі як найважливішому інституту соціалізації особистості. Гімназія 153 - це багатонаціональна школа з російською мовою навчання. Гімназія - середовище, в якому учні набувають не тільки досвіду мислення, але й комунікативні навички.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Кремень, Василь Григорович.
    Трансформації особистості в суперечностях епохи [Текст] / Василь Кремень // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2010. - № 3. - С. 15-17.
ББК 74.04

Рубрики: Освіта--гуманізація--Україна
Кл.слова (ненормированные):
особистість -- трансформації особистості -- рівень розвитку особистості -- глобалізація -- людиноцентризм -- криза духовності -- освіта -- цивілізація -- перехідний період -- гуманізація освіти -- завдання освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Татенко, В.
    Учинок як вища форма душевно-духовної творчості людини / В. Татенко // Управління освітою. - 2011. - N 4 : Вкладка. - С. 8
ББК 88.3 + 74.04

Рубрики: Психологія управління
Кл.слова (ненормированные):
школа вчинку -- "метод спільного вчинку" -- гуманізація освіти -- суб'єктивно-вчинковий підхід

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Линовицька, Олеся Вікторівна.
    Освіта як чинник соціокультурного розвитку особистості [Текст] / Олеся Линовицька // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2011. - № 2. - С. 20-26. - Бібліогр.: 14 назв.
ББК 74.04(4УКР)

Рубрики: Виховання--державна політика--Україна,  Особистість--виховання,  Особистість--соціокультурний розвиток
Кл.слова (ненормированные):
особистість -- освіта -- навчання -- виховання -- культура -- соціалізація -- свобода -- відповідальність -- гуманізація освіти -- демократизація освіти -- національна свідомість -- зміст виховання -- державна політика -- Національна програма виховання -- принципи виховання -- самовизначення -- соціокультурний розвиток -- цінності
Аннотация: Аналізується природа і сутність освіти як чинника соціокультурного розвитку особистості, зокрема, формування її життєвих принципів та орієнтацій.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Богданова, Наталія Григорівна.
    Проблема формування творчої особистості [Текст] / Наталія Богданова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2011. - № 2. - С. 80-87. - Бібліогр.: 10 назв.
ББК 88.4 + 74.00

Рубрики: Психологія творчості,  Творчий розвиток
Кл.слова (ненормированные):
творчість -- особистість -- творча особистість -- гуманізація освіти -- прекрасне, категорія -- всебічний розвиток -- естетичне сприйняття -- естетична свідомість -- культура -- навчальний процес -- естетичне виховання -- самовиховання -- соціальне середовище -- освіта
Аннотация: У статті досліджуються основні чинники формування та існування творчої особистості, наголошується на ролі соціального середовища, культури, навчального процесу, виховання та самовиховання.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Хоружа, Людмила.
    Проблема деетизації міжсуб'єктних взаємин педагога та шляхи її запобігання [Текст] / Л. Хоружа // Шлях освіти : наук-.метод. журн. - 2010. - № 4. - С. 23-27. - Бібліогр.: 12 назв.
ББК 74.204.21

Рубрики: Педагогічна етика,  Етика--педагогічна,  Вчитель--педагогічна етика
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- парадигми освіти -- гуманізація освіти -- міжсуб'єктні взаємини педагогів -- деетизація -- етика -- професійна етика -- педагогічна етика -- цінності -- мораль -- моральність

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Шпакин, Д. А.
    Педагогические условия как фактор внедрения новых образовательных стандартов в России [Текст] / Д. А. Шпакин // Начальная школа плюс до и после : Научно-методический и психолого-педагогический журнал. - 2012. - N 1. - С. 6-10
ББК 74.04(4Рос)

Рубрики: Організація освіти--Росія
Кл.слова (ненормированные):
державні стандарти -- ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Павлютенков, Є. М.
    Складнощі та обмеження діяльності директора школи та шляхи їх подолання [Текст] / Є. М. Павлютенков // Управління школою : Науково - методичний журнал. - 2012. - N 13/15. - С. 2-20. - Бібліогр.: с. 20-21
ББК 74.204.1

Рубрики: Управління школою
Кл.слова (ненормированные):
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ -- ПАРАДИГМА ОСВІТИ -- тенденції розвитку освіти -- цілі освіти -- освітня інновація -- ключові навички -- проблеми управлінської діяльності

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


    Литвинова, А. С.
    Формирование коммуникативной компетентности в стратегии личностного развития [Текст] / А. С. Литвинова // Среднее профессиональное образование : Ежемесячный теоретический и научно- методический журнал. - 2012. - N 4. - С. 33-35
ББК 74.202.59

Рубрики: Особистісно орієнтована освіта
Кл.слова (ненормированные):
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ -- ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ -- особистісний розвиток -- гуманізація освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


    Ткаченко, Н.
    Проблеми гуманізації вищої освіти [Текст] / Н. Ткаченко // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2012. - N 6. - С. 51-56 . - ISSN 1682-2366
ББК 74.58

Рубрики: Вища освіта--гуманізація
Кл.слова (ненормированные):
духовність -- виховання молодого покоління -- гуманізація освіти -- гуманітаризація освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Мухін, М.
    Гуманістична сутність педагогічних переконань і освітньої практики В. О. Сухомлинського / Михайло Мухін, Ігор Добрянський // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2012. - № 8/9. - С. 13-19 : фотогр. - Бібліогр.: 12 назв. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.03(4Укр)6-214

Рубрики: Ідеали виховання--гуманізм,  Педагогічні погляди--Сухомлинський В.О.--гуманістична педагогіка,  Авторські школи--Україна
Кл.слова (ненормированные):
гуманізація освіти -- гуманістичний ідеал -- людина -- школа радості -- школа людяності -- навчання -- виховання -- взаємозв'язок -- самодіяльність -- колектив -- традиції -- народна педагогіка
Аннотация: У статті проаналізовано педагогічні переконання великого гуманіста В. О. Сухомлинського і досвід роботи очолюваної ним Павлиської школи. Багатогранна діяльність педагога-новатора розглядається як важливий етап в розвитку гуманістичної традиції у світовій педагогіці.
Доп.точки доступа:
Добрянський, Ігор
Сухомлинський, Василь Олександрович (український педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \про нього\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Медведская, Е. И..
    Педагогическая деятельность: сфера услуг или...? / Е. И. Медведская // Вопр. психологии : науч. журн. - 2012. - № 5. - С. 19-28. - Бібліогр.: 12 назв. . - ISSN 0042-8841
ББК 88.4 + 74.04

Рубрики: Гуманізація освіти--суб'єкти освіти--позиції,  Педагогічна психологія--гуманізація
Кл.слова (ненормированные):
гуманізація освіти -- суб'єкти освіти -- позиції -- метод асоціацій -- дослідження -- позиції учня -- позиції батьків -- адміністрація школи -- позиція вчителя
Аннотация: Аналізується проблема гуманізації стосунків між різними суб'єктами освіти. На основі аналізу асоціацій педагогів виявлено зміст позицій учня, батьків, адміністрації школи та вчителя. Дослідження показує, що непродуктивна позиція вчителя над учнем сьогодні змінюється на таку ж непродуктивну позицію під іншими суб'єктами освіти, що свідчить про деформації сутності ідеї гуманізації шкільного життя.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-20    21-34 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей