Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Ляхоцька, Л.$<.>)
Общее количество найденных документов : 21
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-21 
1.
74.204.2
Ф79


   
    Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти [Текст] : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 12-14 травня 2011 р.). - Миколаїв : ОІППО, 2011. - 204 с. - 13.00 р.
    Содержание:
Старєва, А. М. Компетентісно-орієнтований розвиток педагога в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти / А. М. Старєва. - С .11
Аристова, Л. С. Розвиток професійної компетентності вчителя художньої культури / Л. С. Аристова. - С .14
Бабічук, В. Г. Відкрита освіта та дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / В. Г. Бабічук. - С .15
Базиль, Л. О. Герменевтичний підхід у розвитку літературознавчої компетентності майбутніх словесників / Л. О. Базиль. - С .17
Баханов, К. Професійна компетентність иайбутнього вчителя історії як педагогічна категорія / К. Баханов. - С .18
Бацуровська, І. Застосування технологій дистанційного навчання в професійній діяльності викладачів аграрних університетів / І. Бацуровська. - С .22
Бацуровська, І. Розвиток екологічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти / І. Бацуровська. - С .22
Білюк, О. В. Формування творчого педагогічного мислення майбутнього вчителя / О. В. Білюк. - С .23
Божко, О. П. Поняття "компетентність" і "компетенція" у сучасній педагогічній освіті / О. П. Божко. - С .24
Бондаренко, Ю. Планування систем уроків на основі шляхів аналізу літературного твору: компетентістні засади / Ю. Бондаренко. - С .27
Боровик, О. М. Розвиток особистісних компетентностей учителя в системі методичної роботи середнього навчального закладу / О. М. Боровик. - С .28
Бреславська, Г. Б. Формування культури дозвілля студентів в умовах єдиного освітнього простору регіону / Г. Б. Бреславська. - С .30
Будак, В. Д. Університетська освіта як духовна цінність у професійному зростанні особистості / В. Д. Будак. - С .31
Булда, А. А. Формування методичних компетенцій мабутніх учителів правознавства у вищій педагогічній школі / А. А. Булда. - С .33
Бургун, І. В. Дидактична тетрактида компетентісного підходу до навчання: знання - уміння - навички - досвід / І. В. Бургун. - С .34
Буяло, Т. Є. Уміння встановлювати міжпредметні зв'язки як складова предметно-методичної компетенції майбутнього вчителя біології / Т. Є. Буяло, Т. М. Третьякова. - С .35
Варнавська, І. В. Теоретичні основи формування мовленнєвої компетентності студентів-неофілологів / І. В. Варнавська. - С .36
Василенко, Н. В. Аксеологічні аспекти підготовки керівників профільної школи до соціокомунікативної компетентностіму системі післядипдомної освіти / Н. В. Василенко. - С .37
Веліховська, А. Б. Удосконалення системи професійної діяльності методиста на основі засобів мережних технологій / А. Б. Веліховська. - С .39
Волос, О. В. Етнічне краєзнавство як домінуюча складова полікультурної компетентності вчителя / О. В. Волос. - С .41
Воскова, І. В. Виховання почуття власної гідності особистості як необхідна складова формування її життєвої компетентності / І. В. Воскова. - С .42
Вострікова, В. В. Проблеми вдосконалення мовленнєвої компетенції вчителя іноземної мови / В. В. Вострікова. - С .44
Гапиченко, Г. Є. Формування інформатичної компетентності та інформаційної культури сучасного педагога як одна з умов переходу до неперервної освіти / Г. Є. Гапиченко. - С .45
Гільберг, Т. Г. Компетентісний підхід у формуванні змісту шкільних курсів географії профільної школи / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук. - С .46
Голобородько, Є. П. Розвиток педагогічного артистизму в системі післядипломної освіти / Є. П. Голобородько. - С .48
Голуб, Н. Б. Дискусійні питання компетентісного підходу до навчання української мови в школі / Н. Б. Голуб. - С .49
Гончаренко, Л. А. Ключові засади формування полікультурної компетентності школярів / Л. А. Гончаренко. - С .50
Гончаренко, Т. Л. Технології проектування навчального процесу з фізики та підготовки вчителя до їх реалізації / Т. Л. Гончаренко, В. Д. Шарко. - С .52
Грабчак, Д. В. Професійна робота як вид діяльності вчителя фізики у профільної школі / Д. В. Грабчак, В. Д. Шарко. - С .54
Грицяк, Л. Д. Компетентність керівника у сфері стратегічного менеджменту / Л. Д. Грицяк. - С .56
Десятов, Д. Л. Формування інформаційно-комунікаційної складової фахової компетентності вчителя-предметника в системі післядипломної педагогічної освіти / Д. Л. Десятов. - С .57
Длінна, Т. І. Християнська складова полі культуної компетентності сучасного вчителя / Т. І. Длінна. - С .59
Єрмакова, Н. О. Підготовка вчителів до організації та проведення навчальної практики з фізики в школі в умовах неперервної освіти / Н. О. Єрмакова, В. Д. Шарко. - С .60
Желан, А. В. Використання спадщини вітчизняних педагогів у створенні освітнього простору як інтегрованої системи регіону / А. В. Желан. - С .62
Жорова, І. Я. Розвиток професіоналізму педагога в умовах неперервної освіти / І. Я. Жорова. - С .63
Забродська, Л. М. Застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності ВНЗ: управлінський аспект / Л. М. Забродська. - С .64
Завалевський, Ю. І. Професійна діяльність сучасного вчителя (діяльність, майстерність, компетентність) / Ю. І. Завалевський. - С .66
Заворотченко, Л. А. Організаційно - педагогічні умови формування соціальної зрілості старшокласників у позашкільної діяльності / Л. А. Заворотченко. - С .67
Запорожцева, Ю. С. Основні компоненти професійної компетентності вчителів іноземної мови / Ю. С. Запорожцева. - С .68
Заячковська, Л. М. Формування навчальних компетентностей в учнів шестирічного віку засобом ІКТ / Л. М. Заячковська. - С .69
Іванцова, Н. Б. Формування професійної компетентності майбутнього практичного психолога в аспекті його професійної спрямованості / Н. Б. Іванцова. - С .70
Казанжи, І. В. Підготовка майбутніх вчітелів початкових класів до виховання в умовах освітнього простору регіону / І. В. Казанжи. - С .73
Калашникова, С. О. Духовний розвиток старшого дошкільника / С. О. Калашникова. - С .74
Калініна, Л. А. Застосування тренінгових технологій у процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів / Л. А. Калініна. - С .76
Калініна, Л. М. Інформаційна компетентність керівника школи в контексті інформаційної діяльності / Л. М. Калініна. - С .77
Києнко-Романюк, Л. А. Компетентісний підхід у формуванні критичного мислення підлітків / Л. А. Києнко-Романюк. - С .80
Капустеринська, Т. Д. Управлінське рішення як фактор підвищення ефективної діяльності освітнього закладу / Т. Д. Капустеринська. - С .79
Кібалова, Т. В. Підвищення професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін із проблеми використання ІКТ у системі післядипломної освіти / Т. В. Кібалова. - С .81
Клименко, Л. О. Формування енергозберігаючих компетентностей учителів та учнів у системі післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Клименко. - С .83
Кожем'якіна, І. В. Умови розвитку мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів в післядипломній освіті / І. В. Кожем'якіна. - С .84
Колосова, Л. М. Формування професійної компетентності сучасного педагога в умовах існуючих організаційно-структурних моделей методичної служби / Л. М. Колосова. - С .85
Коробова, І. В. Методична компетенція як складова професійної компетенції сучасного учителя фізики / І. В. Коробова. - С .86
Крячко, Т. П. Проблеми формування медіа-компетентності педагогів / Т. П. Крячко. - С .88
Кузнєцова, О. А. Моральні якості особистості майбутнього вчителя: характеристики сформованості / О. А. Кузнєцова. - С .90
Кулешова, О. А. Моніторинг як механізм управління процесом професійного розвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти / О. А. Кулешова. - С .91
Леонтян, М. А. До питання формування професійних компетенцій майбутнього еколога / М. А. Леонтян. - С .92
Ліскович, О. В. Формування в учнів навичок самостійного набуття знань у контексті компетентісного підходу до вивчення фізики / О. В. Ліскович. - С .93
Ляхова, В. П. Психологічний фактор упровадження інклюзивної освіти / В. П. Ляхова, К. О. Пінюгіна. - С .94
Ляхоцька, Л. Л. До питання про електронний навчальний курс / Л. Л. Ляхоцька. - С .96
Марецька, Л. П. Підготовка вчителів до формування предметних компетенцій у старшокласників у процесі вивчення української мови / Л. П. Марецька. - С .97
Маханьковська, Л. Й. Полі культурне виховання учнів на уроках суспільних дисциплін / Л. Й. Маханьковська. - С .98
Мельниченко, В. В. Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти / В. В. Мельниченко. - С .99
Мірошник, С. І. Сучасні підходи до навчання педагогів-словесників як умова розвитку компетентності та творчості учнів / С. І. Мірошник. - С .101
Моцик, Б. В. Інформаційна компетентність суб'єктів управління багатопрофільним ліцеєм / Б. В. Моцик. - С .102
Назаренко, Л. А. Формування інформаційної компетентності вчителів-філологів у системі курсів підвищення кваліфікації / Л. А. Назаренко. - С .104
Несін, Ю. М. Заповнення таблиць як засіб навчання на уроках підвищення кваліфікації вчителів у Франції / Ю. М. Несін. - С .105
Нікора, А. О. Організація науково-дослідної роботи майбутніх учителів історії з етико-педагогічних досліджень / А. О. Нікора. - С .107
Нікулочкіна, О. В. Модель розвитку інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти / О. В. Нікулочкіна. - С .108
Новоселова, В. Лінгвістичні засоби створення емоційності тексту / В. Новоселова. - С .109
Нор, К. Ф. Методологічні основи рефлексивної компетентності вчителів / К. Ф. Нор. - С .110
Огієнко, О. О. Готовність учителя до здійснення культкрологічного підходу в навчально-виховному процесі / О. О. Огієнко. - С .112
Олексюк, О. Є. Компетентісний підхід до психологічної підготовки майбутнього педагога в умовах професійно зорієнтованого середовища університету / О. Є. Олексюк. - С .113
Олійник, Л. М. Підготовка педагогів до усвідомлення гендерного аспекту статевого виховання дошкільників в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. М. Олійник. - С .114
Омельчук, С. А. Сучасний стан навчання морфології Української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу / С. А. Омельчук. - С .116
Паламар, С. П. До проблеми впрвадження літературного спецкурсу "сонет в історії української і світової літератури" в умовах профільного навчання / С. П. Паламар. - С .117
Павич, Н. М. Формування професійної компетентності вчителів трудового навчання / Н. М. Павич. - С .118
Парамонова, Т. В. Компетентісно орієнтоване навчання в профільному закладі / Т. В. Парамонова. - С .119
Пахомова, Т. М. Тьюторський супровід становлення майбутніх учителів початкових класів в умовах єдиного освітнього простору як інтегрованої системи регіону / Т. М. Пахомова. - С .120
Передерій, О. В. Розвиток професійної компетентності вчителя вальфдорської школи / О. В. Передерій. - С .121
Примакова, В. В. Професійна компетентністьучітелів як основа готовності до формування в учнів наукової освіти учнів / В. В. Примакова. - С .122
Путіловська, Н. Б. Використання вільного часу дітьми в умовах відпочинку в дитячих оздоровчих таборах / Н. Б. Путіловська. - С .124
Пушкарьова, Т. О. Окремі аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності / Т. О. Пушкарьова. - С .125
Ремех, Т. О. Конституційне право в шкільних підручниках нового покоління / Т. О. Ремех. - С .126
Рідкоус, О. В. Суть і структура професійної готовності вчителя початкових класів до створення ситуації успіху в навчанні молодшіх школярів / О. В. Рідкоус. - С .128
Рогова, В. Б. Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти / В. Б. Рогова. - С .129
Родигіна, І. В. Від полікультурної до загальнокультурної компетентності: нові акценти та шляхи формування / І. В. Родигіна. - С .131
Романенко, М. І. Стратегія освіти ХХІ століття - освіта для життя / М. І. Романенко. - С .132
Ручинська, Н. С. Роль технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації методистів районних методичних кабінетів / Н. С. Ручинська. - С .134
Рябуха, І. М. Компетентісний підхід як один із напрямів стратегії розвитку національної рсвіти в Україні / І. М. Рябуха. - С .135
Савич, Н. В. Самостійна робота студентів: організація та контроль / Н. В. Савич. - С .136
Самойленко, М. О. Особливості підготовки школярів до ІІІ та IV етапів олімпіад з біології / М. О. Самойленко, Т. Г. Самойленко. - С .138
Самойленко, О. М. Використання мережевих комунікацій в професійній діяльності викладачів педагогічних університетів / О. М. Самойленко. - С .139
Самойленко, О. Особливості використання веб-порталу в навчальному процесі ВНЗ / О. Самойленко. - С .140
Саюк, В. І. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності менеджерів освіти в інституті післядипломної освіти / В. І. Саюк. - С .141
Свириденко, Т. І. Модель моніторингу професійної компетентності викладача ВНЗ-І-ІІІ рівнів акредитації / Т. І. Свириденко. - С .142
Сенчук, Ж. О. Розвиток інформаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів в систмі післядипломної педагогічної освіти / Ж. О. Сенчук. - С .144
Сидоренко, В. Психолого-педагогічний супровід неперервного підвищення кваліфікації вчителя української мови та літератури в умовах трансформації освіти / В. Сидоренко. - С .145
Скрипник, С. В. Формування екологічної компетентності в учнів старших класів сільської загальноосвітної школи / С. В. Скрипник. - С .146
Сморочинська, О. О. Аналіз підходів до змісту та компонентів соціокультурної компетенції / О. О. Сморочинська. - С .148
Сокуренко, О. О. Розвиток дослідницьких умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Сокуренко. - С .149
Солодовник, А. О. Проектування самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики з використанням інформаційних технологій як засіб формування інформативної компетентності вчителя / А. О. Солодовник, В. Д. Шарко. - С .151
Старєва, А. М. Предметно-методична підготовка вчителя суспільствознавства: історико-логічний екскурс / А. М. Старєва. - С .153
Стойкова, В. В. Проблеми підготовки менеджерів освіти до організації мережевого профільного навчання / В. В. Стойкова. - С .155
Сторчак, Н. А. Освіта в галузі прав людини з використанням компетентісного підходу / Н. А. Сторчак. - С .156
Студенікіна, В. Лінгводидактична компетентність учителів української мови / В. Студенікіна. - С .158
Сущенко, Н. А. Формування полі культурної компетентності школярів у системі літературної освіти / Н. А. Сущенко. - С .159
Тименко, В. М. Науково-методичні засади розвитку літературно-творчих здібностей старшокласників у процесі вивчення української літератури / В. М. Тименко. - С .161
Тихонова, Т. В. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: генезис змісту поняття / Т. В. Тихонова. - С .162
Удовиченко, О. О. Розвиток логічного мислення старшокласників під час вивчення історії України / О. О. Удовиченко. - С .165
Фокіна, Т. Ю. Формування ключових компетентностей як необхідна умова успішної соціалізації особистості / Т. Ю. Фокіна. - С .167
Халамендик, В. Д. Неперервна освіта: сутність та перспективи розвитку / В. Д. Халамендик. - С .168
Хмизова, О. В. Формування лідерської позиції в майбутніх учителів початкових класів в умовах єдиного освітнього простору регіону / О. В. Хмизова. - С .169
Худенко, О. М. Проблема розвитку індивідуального стилю професійної діяльності вчителя в системі післядипломної освіти / О. М. Худенко. - С .170
Чумак, Л. В. Полі культурне виховання учнів середніх (5-8) класів в освітньому просторі / Л. В. Чумак. - С .172
Царлова, І. В. Технологія ТОГІС: можливості формування інформаційної та медіа компетентності суб'єктів навчальної діяльності / І. В. Царлова. - С .173
Шалар, О. Г. Професійна еомпетентність - результат професійного становлення особистості вчителя / О. Г. Шалар, А. Я. Сочинський. - С .175
Шарко, В. Д. Підготовка вчителів фізики до формування екологічної компетентності школярів / В. Д. Шарко, Н. В. Куриленко. - С .176
Швидун, В. М. Реалізація адаптованої системи управління післядипломною педагогічною освітою в контексті формування компетенцій учителів / В. М. Швидун. - С .178
Шевченко, З. О. Упровадження літературних курсів за вибором у профільній школі / З. О. Шевченко. - С .179
Шевченко, О. А. Розвиток професійної компетентності молодого вчителя в умовах закладу післядипломної педагогічної освіти / О. А. Шевченко. - С .180
Шелехова, Г. Компетентісне спрямування розвитку комунікативних умінь старшокласників на уроках української мови / Г. Шелехова. - С .182
Шешунова, І. М. Формування соціальних компетентностей учителя в умовах трансформацій політичних систем / І. М. Шешунова. - С .183
Шиян, Т. В. Формування соціокультурної компетенції студентів філологічних факультетів засобами дисциплін "Бізнес-курс англійської мови" / Т. В. Шиян. - С .184
Шуляр, В. І. Електронний конструктор уроку як тактика дій щодо формування планувальної компетентності суб'єктів літературної освіти / В. І. Шуляр. - С .186
Щербак, І. В. Підготовка майбутнього вчителя: сучасні підходи до проблеми / І. В. Щербак. - С .187
Якименко, С. І. Розв'язання проблем наступності між освітніми закладами в умовах єдиного освітнього простору регіону / С. І. Якименко. - С .188
Яскевіч, О. Теоретичний аспект формування інформаційної компетентності викладачів іноземної мови / О. Яскевіч. - С .190
Яценко, Т. О. Формування компетентного читача в умовах профільного навчання / Т. О. Яценко. - С .193
ББК 74.204.2

Рубрики: Професійна компетентність--педагоги,  Неперервна освіта--педагоги,  Педагогічна компетентність
Аннотация: У збірнику вміщено тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти", проведеної на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 12-14 травня 2011 року. Висвітлено проблеми, шляхи формування та розвитку професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.

   Газета

Освіта України . - Київ : "Педагогічна преса", 1998 - . - Выходит дважды в неделю
2008г. N 9
Зміст:
Єрмаков, І. компетентнісний потенціал 12-річної школи / І. Єрмаков, Д. Пузіков. - С.5.
Ляхоцька, Л. Рушійна сила розвитку в освіті: стан і перспективи дистанційного навчання / Л. Ляхоцька. - С.6.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2008г. N 1
Зміст:
Маслов, В. Моделювання у теоретичній і практичній діяльності в педагогіці / В. Маслов. - С.3-9.
Тарусова, Л. Нормативно-правове регулювання післядипломної освіти в умовах соціально-економічного становлення України / Л. Тарусова, В. Олійник. - С.9-15.
Даниленко, Л. Зміст післядипломної освіти в інноваційному полі перетворень / Л. Даниленко, В. Паламарчук. - С.16-21.
Чепурна, Н. Інформаційно-комунікативні технології у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / Н. Чепурна. - С.25-29.
Шеремет, М. Критичне мислення в контексті задач підвищення майстерності вчителя / М. Шеремет. - С.29-31.
Маслай, Г. Розвиток творчого потенціалу вчителя / Г. Маслай. - С.32-35.
Новаченко, Т. Застосування педагогічних ідей А. Макаренка - шлях удосконалення професійної компетентності сучасного педагога / Т. Новаченко. - С.35-40
Чміль, А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на сучасному етапі / А. Чміль, Л. Ляхоцька, В. Розмариця. - С.40-45
Солодков, В. Альтернативний характер поглядів педкадрів на прагнення України до Євросоюзу / В. Солодков, Т. Чаусова. - С.45-51.
Баймолдаев, Т. Методическая служба: какой ей быть сегодня? / Т. Баймолдаев. - С.52-54.
Биков, В. Інформаційні мережі відкритого навчального середовища / В. Биков, В. Олійник. - С.54-63.
Грицуняк, О. Інформаційне забезпечення адаптивного управління міською освітньою системою / О. Грицуняк. - С.63-65.
Єльникова, Г. Закономірності адаптивного управління соціально-педагогічними системами / Г. Єльникова. - С.65-69.
Калініченко, Н. Василь Сухомлинський про відповідальність керівника школи за розвитком творчого потенціалу вчителя / Н. Калініченко. - С.72-75.
Чернуха-Газдецька, К. Запровадження адаптивного управління в інспекційну діяльність спеціаліста відділу освіти рай(міськ) держадміністрації / К. Чернуха-Газдецька. - С.75-77.
Семиченко, В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей школы / В. Семиченко, В. Дикань. - С.78-85.
Олійник, В. Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України - 55 років / В. Олійник. - С.86-89.
Покроєва, Л. Програмно-цільовий пілотний проект Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти "Створення системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників" / Л. Покроєва. - С.89-90.
Артюшина, М. Організація самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом за умов інноваційного навчання / М. Артюшина. - С.91-95.
Сигова, А. Гражданское воспитание студентов: проблемы и поиски (программа гражданского воспитания для высших учебных заведений) / А. Сигова. - С.95-103.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2008г. N 2
Зміст:
Кучменко, Е. Інтеросвітні аспекти глобально-культурологічних проблем цивілізації у контексті формування громадянського суспільства / Е. Кучменко, Б. Кучменко. - С.3-7.
Даниленко, Л. Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах її інноваційного розвитку / Л. Даниленко. - С.8-10.
Сорочан, Т. Регіональна післядипломна освіта: пошук нових стратегій і моделей розвитку / Т. Сорочан. - С.11-15.
Якухно, І. Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку / І. Якухно. - С.15-19.
Газдецький, Б. Запровадження елементів андрагогічного підходу у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників вищої школи / Б. Газдецький. - С.20-22.
Клокар, Н. Андрагогічна модель підвищення кваліфікації педагогів на засадах диференційованого підходу / Н. Клокар. - С.23-28. - Библиогр. в конце ст.
Олійник, В. Варіативний навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ за дистанційною формою навчання / В. Олійник, В. Гравіт, Л. Ляхоцька. - С.28-33. - Библиогр. в конце ст.
Чепурна, Н. Використання ІКТ у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників області / Н. Чепурна. - С.33-37. - Библиогр. в конце ст.
Маслов, В. Закономірності наукового управління навчальними закладами / В. Маслов, В. Олійник. - С.38-41.
Медведь, В. Управління трудовим колективом навчального закладу на принципах синергетики / В. Медведь. - С.41-44.
Баймолдаев, Т. Современное внутришкольное управление,внутришкольный менеджмент / Т. Баймолдаев. - С.45-47.
Мухамбетжанова, С. Повышение квалификации педагогических кадров в системе открытого образования на основе MOODLE-технологии / С. Мухамбетжанова. - С.47-49.
Семиченко, В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей школы / В. Семиченко, В. Дикань. - С.49-66. - Библиогр.: с. 64-66.
Чернишова, Є. Міжнародна та проектна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах Євроінтеграції / Є. Чернишова, О. Бондарук. - С.66-70. - Библиогр. в конце ст.
Солодков, В. Адаптація соціальних євроцінностей до освітнього простору України / В. Солодков, Т. Чаусова. - С.70-80. - Библиогр. в конце ст.
Пуховська, Л. Європейський вимір шкільної й педагогічної освіти: етапи розвитку / Л. Пуховська. - С.80-82.
Драч, І. Друга вища освіта як чинник підвищення професійної компетентності педагога / І. Драч. - С.83-84.
Лапенок, М. Севастопольський міський гуманітарний університет - науково-методичний центр вищої гуманітарної освіти в регіоні / М. Лапенок. - С.84-86.
Гораш, К. Аналіз інформаційного забезпечення запровадження освітніх інновацій у ІППО / К. Гораш. - С.87-90.
Гуралюк, А. Визначення раціональності запровадження програмного забезпечення в навчальний процес закладу освіти / А. Гуралюк. - С.90-93. - Библиогр. в конце ст.
Слюсаренко, Н. Нові навчально-методичні посібники для системи післядипломної педагогічної освіти / Н. Слюсаренко. - С.93-95.
Кандибур, Г. Школа, яка змінить світ: модель школи, що здатна допомогти всім дітям стати успішними і щасливими : (книжка у журналі) / Г. Кандибур. - С.96-101.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2009г. N 2
Зміст:
Маслов, В. Концептуальні засади побудови, зміст і структура орієнтованої моделі функціональної компетентності керівників навчальних закладів / В. Маслов. - С.3-10
Якухно, І. Проблеми і суперечності інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / І. Якухно. - С.10-14. - Бібліогр.: 7 назв.
Лушин, П. Эколопсихологический кризис как возможность развития личности в системе последипломного педагогического образования / П. Лушин. - С.14-17. - Бібліогр.: 3 назв.
Олійник, Віктор. Теорія і практика контролю успішності підвищення кваліфікації педагогічних працівників / В. Олійник, В. Гравіт, Л. Ляхоцька. - С.18-22. - Бібліогр.: 7 назв.
Даниленко, Л. Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах її інноваційного розвитку / Л. Даниленко. - С.22-25. - Бібліогр.: 20 назв.
Назаренко, С. Запровадження інтерактивних методів навчання в освітньо-оздоровчому процесі курсу "Основи здоров'я" / С. Назаренко. - С.25-28. - Бібліогр.: 15 назв.
Шкіренко, О. Розвиток психолого-педагогічної майстерності викладача у процесі формування духовних цінностей студентів / О. Шкіренко. - С.28-31. - Бібліогр.: 10 назв.
Гузенко, О. До питання про цілі та завдання виховної роботи в системі профтехосвіти в сучасних умовах / О. Гузенко. - С.32-35. - Бібліогр.: 4 назв.
Павлик, Н. Психологічна культура як фактор гармонізації характеру особистості / Н. Павлик. - С.35-39. - Бібліогр.: 21 назв.
Давыдова, Г. Рефлексивные технологии психолого-педагогического сопровождения развития личности в дополнительном образовании / Г. Давыдова, И. Семенов. - С.39-43. - Бібліогр.: 6 назв.
Волошко, Н. Психофізіологічні особливості учнів у процесі навчання / Н. Волошко. - С.43-47. - Бібліогр.: 38 назв.
Ляхоцька, Л. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л. Ляхоцька. - С.48-53. - Бібліогр.: 4 назв.
Мазіна, Н. Мережна модель як інноваційна форма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні / Н. Мазіна. - С.54-56. - Бібліогр.: 5 назв.
Семиченко, В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей профессиональной школы / В. Семиченко, В. Дикань. - С.57-72. - Бібліогр.: 72 назв.
Кайынбаев, Ж. Некоторые проблемы математического образования в Республике Казахстан и пути их решения / Ж. Кайынбаев. - С.72-73. - Бібліогр.: 5 назв.
Казбеков, К. Типы психологического сопровождения последипломного образования / К. Казбеков, И. Семенов. - С.73-74. - Бібліогр.: 5 назв.
Шумська, О. Про підсумки конкурсу на найкращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти / О. Шумська. - С.75-77
Гадзецький, Б. Удосконалення дидактичних знань і вмінь методиста / Б. Гадзецький. - С.77-83. - Бібліогр.: 8 назв.
Драч, І. Особливості впровадження елементів кредитно-модульної та кредитно-трансферної системи в системі післядипломної педагогічної освіти / І. Драч. - С.83-85. - Бібліогр.: 3 назв.
Попов, В. Методичні особливості навчальних матеріалів для дистанційного навчання / В. Попов. - С.85-88. - Бібліогр.: 7 назв.
Шумник, Т. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчання / Т. Шумник. - С.88-92. - Бібліогр.: 12 назв.
Литвинова, Н. Психотехнологія розвитку мотивації до творчості у майбутніх педагогів / Н. Литвинова. - С.92-95. - Бібліогр.: 20 назв.
Кандибур, Г. Школа, яка змінить світ: модель школи, що здатна допомогти всім дітям стати успішними і щасливими / Г. Кандибур. - С.96-98
Семенов, И. Методология проектирования последипломного образования и его рефлексивно-психологического сопровождения / И. Семенов. - С.98-103. - Бібліогр.: 12 назв.
Про внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти. - С.104
Зміни до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти. - С.105-106
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2010г. N 2
Зміст:
Вельмишановний Вікторе Васильовичу!. - 2-а с. обкл.
Олійник, В. Сучасні підходи до розвитку кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти / В. Олійник. - С.3-7. - Бібліогр.: 4 назв.
Чернишова, Є. Післядипломна педагогічна освіта в консорціумі закладів післядипломної педагогічної освіти, перспективи розвитку / Є. Чернишова. - С.7-9. - Бібліогр.: 4 назв.
Ніколаєвська, Р. Післядипломна освіта в контексті акмеологічних ідей / Р. Ніколаєвська. - С.9-11. - Бібліогр.: 7 назв.
Ястребова, В. Теоретичні засади та практичний досвід організації науково-методичної роботи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти / В. Ястребова. - С.11-14. - Бібліогр.: 6 назв.
Клокар, Н. Теоретико-методологічні засади побудови моделі підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти / Н. Клокар. - С.14-21. - Бібліогр.: 28 назв.
Якухно, І. Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти сільського регіону / І. Якухно. - С.22-24. - Бібліогр.: 6 назв.
Присяжнюк, Ю. Використання інноваційних технологій розвитку методичної компетентності викладачів дисциплін гуманітарного циклу у післядипломній педагогічній освіті / Ю. Присяжнюк. - С.24-27. - Бібліогр.: 10 назв.
Зазуліна, Л. Кейс-метод у системі підвищення кваліфікації педагогів / Л. Зазуліна. - С.27-30. - Бібліогр.: 23 назв.
Сташенко, М. Підготовка педагога в умовах інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / М. Сташенко, В. Вітюк. - С.30-32. - Бібліогр.: 7 назв.
Назаренко, Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики / Г. Назаренко. - С.32-34. - Бібліогр.: 6 назв.
Плахацька, Л. Науково-методичний супровід експериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим / Л. Плахацька. - С.34-36. - Бібліогр.: 5 назв.
Жосан, О. Система підготовки вчителів до апробації навчальної літератури / О. Жосан. - С.36-39. - Бібліогр.: 10 назв.
Гагаріна, Н. Моніторингові дослідження в дошкільній освіті / Н. Гагаріна. - С.39-41. - Бібліогр.: 8 назв.
Бондарчук, О. Соціально-психологічні проблеми післядипломної педагогічної освіти керівників освітніх організацій / О. Бондарчук. - С.42-46. - Бібліогр.: 21 назв.
Солодков, В. Актуальні методики вивчення ціннісних орієнтацій освітян / В. Солодков. - С.46-50. - Бібліогр.: 8 назв.
Забродська, Л. Формування навчального контенту засобами інформаційних технологій в умовах модернізації системи ППО / Л. Забродська. - С.51-57. - Бібліогр.: 8 назв.
Ляхоцька, Л. Застосування електронних технологій навчання у підвищенні кваліфікації керівників освіти / Л. Ляхоцька. - С.58-60. - Бібліогр.: 7 назв.
Скрипник, М. Проектування технологій розвитку україномовної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти / М. Скрипник. - С.60-64. - Бібліогр.: 11 назв.
Хрипун, В. Формування стратегій професійного саморозвитку педагога у системі післядипломної освіти / В. Хрипун. - С.64-65. - Бібліогр.: 10 назв.
Кільова, Г. Сучасний стан та перспективи реформування і розвитку системи освіти в України / Г. Кільова. - С.66-70. - Бібліогр.: 12 назв.
Сенчук, Ж. Підготовка керівників до інформаційного супроводу управління інноваційними процесами в ЗНЗ / Ж. Сенчук. - С.70-73. - Бібліогр.: 4 назв.
Сорочан, Т. Безперервна освіта педагогів : управлінський аспект / Т. Сорочан. - С.73-75. - Бібліогр.: 4 назв.
Пуховська, Л. Компетентнісний підхід у педагогічній освіті : європейський досвід / Л. Пуховська. - С.76-80. - Бібліогр.: 9 назв.
Андрощук, І. Навчання e-learning як інноваційна стратегія професійного розвитку вчителів Польщі / І. Андрощук. - С.80-81. - Бібліогр.: 8 назв.
Синиченко, Л. Реализация компетентностного подхода в сфере профессионального развития педагогических вузов / Л. Синиченко. - С.82-84
Токарська, З. У цьому будинку живе дитинство / З. Токарська. - С.84-85
Лузан, Л. Теоретичні та практичні аспекти професійного розвитку вчителів української мови та літератури у системі роботі шкільного методичного об'єднання / Л. Лузан. - С.86-88. - Бібліогр.: 7 назв.
Шевчук, С. Методологічний аспект вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду / С. Шевчук. - С.88-91. - Бібліогр.: 5 назв.
Шуляр, В. Акмеологічні засади розвитку професійно-методичної компетентності вчителя-словесника в системі післядипломної освіти : теоретичний аспект / В. Шуляр. - С.91-93
Стародубцева, І. Механізми та інструментарій оцінювання якості навчального процесу в Інституті післядипломної педагогічної освіти / І. Стародубцева. - С.94-99. - Бібліогр.: 6 назв.
Андрущенко, Т. Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вчителів у системі післядипломної освіти / Т. Андрущенко. - С.99-101. - Бібліогр.: 5 назв.
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 (939-2010-п) від 12.10.2010}. - С.102
Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної форми власності. - С.103-105
Перелік Кабінету Міністрів України, що втратили чинність. - С.106
Шановні працівники освіти!. - С.108
Науково-методичний комплекс "Консорціум закладів післядипломної освіти". - 3-а с. обкл.
Другий всеукраїнський конкурс на найкращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти. - 40-а с. обкл.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2012г. N 1
Зміст:
Вороненко, О. Нормативно-правові вимоги до професійної діяльності керівників системи вищої освіти у сфері трансферу технологій / О. Вороненко. - С.3-7. - Бібліогр.: 2 назв.
Ляхоцький, В. Модернізація післядипломної освіти в глобалізованому суспільстві / В. Ляхоцький, Ю. Осокіна. - С.7-10.
Чернишова, Є. Кадрова політика як пріоритет стратегії розвитку навчального закладу системи післядипломної педагогічної освіти / Є. Чернишова. - С.10-14. - Бібліогр.: 10 назв. : табл., рис.
Олійник, В. Проблеми модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти / В. Олійник, В. Гравіт. - С.15-17. - Бібліогр.: 5 назв.
Липова, Л. Основні принципи формування фундаментальних знань учнів старшої школи / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев. - С.17-20. - Бібліогр.: 10 назв.
Кільова, Г. Післядипломна педагогічна освіта вчителів у контексті стратегії навчання упродовж життя / Г. Кільова. - С.20-24. - Бібліогр.: 14 назв.
Драч, І. Ключові компетентності як основа професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи / І. Драч. - С.24-27. - Бібліогр.: 9 назв. : табл.
Маслов, В. Функції процесу управління навчальним закладом як наукова основа розробки змісту і методів підвищення посадово-функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / В. Маслов. - С.27-32.
Якухно, І. Післядипломна освіта Житомирщини: на шляху інноваційного розвитку / І. Якухно. - С.33-36.
Ващенко, Л. Інноваційне середовище післядипломної педагогічної освіти / Л. Ващенко. - С.37-40. - Бібліогр.: 8 назв. : рис.
Щекатунова, Г. Інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу - вимога сьогодення / Г. Щекатунова. - С.40-46. - Бібліогр.: 13 назв.
Віднічук, М. Оновлення організаційної структури і змісту науково-методичної діяльності Рівненського ОІППО в сучасних умовах / М. Віднічук. - С.47-51. - Бібліогр.: 14 назв.
Сіданіч, І. Духовно-моральне виховання дітей як історико-педагогічна проблема / І. Сіданіч. - С.51-57. - Бібліогр.: 43 назв.
Ляхоцький, В. Особливості організації навчального процесу у вищій школі на сучасному етапі / В. Ляхоцький. - С.57-61. - Бібліогр.: 6 назв. : рис.
Лушин, П. Экология образовательного пространства: профицитарный подход / П. Лушин. - С.62-66. - Библиогр.: 2 назв.
Ручинська, Н. Технології дистанційного навчання в роботі викладача закладу післядипломної педагогічної освіти / Н. Ручинська. - С.67-69. - Бібліогр.: 3 назв.
Самойленко, О. Персональні веб-орієнтовані навчальні середовища викладачів - основа університетського освітнього простору / О. Самойленко. - С.69-70. - Бібліогр.: 4 назв. : схеми
Ляхоцька, Л. Формування професійної компетентності куратора-тьютора навчальної групи / Л. Ляхоцька. - С.71-74. - Бібліогр.: 4 назв.
Брюховецька, О. Професійно значущі якості особистості викладача вищого навчального закладу / О. Брюховецька, Т. Чаусова. - С.74-78. - Бібліогр.: 12 назв. : табл.
Катюк, Я. Сучасні проблеми становлення професійної самосвідомості у майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти / Я. Катюк. - С.78-80. - Бібліогр.: 6 назв.
Татенко, В. Особистісно орієнтований підхід у науці й освіті як предмет психологічної рефлексії / В. Татенко. - С.80-86. - Бібліогр.: 11 назв.
Волянюк, Н. Феномен профессионального самочувствия: основные направления исследований / Н. Волянюк, Г. Ложкин. - С.86-90. - Библиогр.: 11 назв.
Вітюк, В. На шляху наукових звершень Володимира Івановича Пуцова / В. Вітюк. - С.91-93.
Хронологія документів. - С.94-100.
Солодков, Василь Трохимович. Однолітки : (життєвий шлях Василя Трохимовича Солодкова) / В. Т. Солодков. - С.101-106.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 (свободен)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2015г. N 2
Зміст:
Дмитренко, Г. Післядипломна освіта як реалізатор людиноцентричної модернізації національної системи освіти / Г. Дмитренко. - С.3-8
Сорочан, Т. Післядипломна педагогічна освіта: можливі відповіді на виклики модернізації / Т. Сорочан. - С.9-12
Солодков, В. Еліта суспільства як об'єкт і предмет соціального інституту освіти / В. Солодков. - С.12-21. - Бібліогр. у кінці ст.
Філь, О. Психологічне забезпечення системи управління персоналом як провідний чинник конкурентоздатності сучасних організацій / О. Філь. - С.22-27. - Бібліогр. у кінці ст.
Маслов, В. Зміст та структура методології управління навчальним закладом / В. Маслов, І. Ситар. - С.29-32
Сілаєва, І. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі диференційованого підходу / І. Сілаєва. - С.32-36. - Бібліогр. у кінці ст.
Зуб'як, Р. Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів: досвід та перспективи / Р. Зуб'як. - С.37-40
Барабаш, О. Андрагогічні підходи до роботи з педагогами в умовах післядипломної освіти / О. Барабаш. - С.40-47. - Бібліогр. у кінці ст.
Сергєєва, Л. Програма ціложиттєвого навчання дорослих: практика країн Європейського Союзу / Л. Сергєєва. - С.48-51
Ніколенко, Л. Порівняння традиційної та андрагогічної моделей навчання педагогів у системі післядипломної освіти / Л. Ніколенко. - С.52-54. - Бібліогр. у кінці ст.
Скрипник, М. / М. Скрипник. - С.55-60. - Бібліогр.: с. 60-61
Ляхоцька, Л. Теоретичні основи проектування сучасних технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти / Л. Ляхоцька, Л. Кондратова, Л. Калачова. - С.62-67. - Бібліогр.: с. 67-68
Ляхоцький, В. раритети педагогічної думки у книжковому депозитарії наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти / В. Ляхоцький. - С.68-77. - Бібліогр.: с.77-79
Шевчук, С. Кейс-метод як засіб зростання майстерності педагога професійної школи / С. Шевчук. - С.79-82
Бондарчук, О. Психологічні засади розвитку професіоналізму фахівців в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. Бондарчук, Т. Гавлітіна. - С.83-86. - Бібліогр. у кінці ст.
Бондарчук, О. Програма дослідження особливостей психолого-педагогічної підготовки конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. Бондарчук [и др.]. - С.87-88. - Бібліогр. у кінці ст.
Інші автори: Сергєєва Л., Скрипник М., Молчанова А. , Філь О.
Брюховецька, О. Особливості формування професійної толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. Брюховецька. - С.89-93. - Бібліогр. у кінці ст.
Любченко, Н. Конкурси професійної майстерності як форма науково-методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти / Н. Любченко, А. Науменко. - С.94-100
Луніна, В. Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу вчителя в центрі освітніх інновацій закладу післядипломної педагогічної освіти / В. Луніна. - С.101-103
Патракова, Л. Вивчення писемних джерел на уроках історії / Л. Патракова. - С.104-106
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.

   Журнал

Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - Київ : Фенікс, 1998 - . - Выходит раз в два месяца
2016г. N 1
Зміст:
Програма курсу "Інформатика" для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики. - С.3-13
Пасічник, О. В. Карта профільного навчання у школах Львова / О. В. Пасічник. - С.14-20. - Бібліогр. у кінці ст.
Кононець, Н. В. Веб-сайт як інформаційний ресурс навчального закладу - крок до якісної освіти / Н. В. Кононець. - С.21-26. - Бібліогр. у кінці ст.
Семеніхіна, О. В. Інтерактивні аплети як засоби комп'ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк, Д. С. Безуглий. - С.27-30. - Бібліогр. у кінці ст.
Воєводін, С. В. Віртуальні вимірювальні прилади у лабораторному практикумі з твердотільної електроніки / С. В. Воєводін. - С.31-35. - Бібліогр. у кінці ст.
П'яних, І. М. Використання комп'ютерної техніки для інтенсифікації процесу навчання фізики / І. М. П'яних. - С.36-38. - Бібліогр. у кінці ст.
Покась, Л. А. Використання мультимедія технології на уроках фізичної географії / Л. А. Покась. - С.38-42. - Бібліогр. у кінці ст.
Мукосєєнко, О. А. Конспект-сонце і конспект-гілка як різновиди карт пам'яті на уроках інформатики / О. А. Мукосєєнко. - С.43-45. - Бібліогр. у кінці ст.
Ляхоцька, Л. Л. Модернізація змісту дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти / Л. Л. Ляхоцька. - С.46-50. - Бібліогр. у кінці ст.
Богачков, Ю. М. Хмарні технології й оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників / Ю. М. Богачков, О. Ю. Буров, П. С. Ухань. - С.51-55. - Бібліогр. у кінці ст.
Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях : лист МОН України від 1/9-586 від 04 грудня 2015 р. - С.56
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
10.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2016г. N 1
Зміст:
Маслов, В. Розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами за роки незалежності України (1991-2015 рр. ) / В. Маслов, І. Ситар. - С.3-8. - Бібліогр. у кінці ст.
Яковець, В. Проблеми впровадження сучасної освітньої політики в системі вищої освіти України / В. Яковець. - С.9-15. - Бібліогр. у кінці ст.
Дмитренко, Г. Якість вищої освіти: підготовка конкурентоспроможних і конкурентоздатних випускників / Г. Дмитренко, А. Спіцина. - С.16-20. - Бібліогр.: с. 20-21
Дульська, О. Теоретичні аспекти управління духовно-моральним розвитком вчителів християнської етики в умовах післядипломної педагогічної освіти / О. Дульська. - С.22-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Купрієвич, В. Підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти як педагогічна проблема / В. Купрієвич. - С.26-34. - Бібліогр. у кінці ст.
Іванова, Ю. Мотивація як чинник успішного формування навчально-пізнавальної діяльності учнів / Ю. Іванова. - С.34-37. - Бібліогр. у кінці ст.
Скрипник, М. Дорослий у практичній андрагогіці / М. Скрипник. - С.38-44. - Бібліогр.: с. 44-46
Гравіт, В. Ремонтуємо наявну або будуємо принципово нову систему післядипломної педагогічної освіти / В. Гравіт, С. Антощук. - С.46-50. - Бібліогр. у кінці ст.
Кондратова, Л. Технології навчання в системі відкритої післядипломної освіти / Л. Кондратова. - С.50-53. - Бібліогр. у кінці ст.
Молчанова, А. Організаційні засади педагогічної взаємодії викладача професійного навчального закладу з суб'єктами освітнього середовища / А. Молчанова. - С.54-56. - Бібліогр.: с. 56-57
Ніколенко, Л. Науково-методичний супровід формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих / Л. Ніколенко. - С.57-59. - Бібліогр. у кінці ст.
Стойчик, Т. Самоосвіта педагога як чинник забезпечення якості професійної освіти / Т. Стойчик. - С.60-61. - Бібліогр. у кінці ст.
Зінчук, Н. Воркшоп як сучасна форма розвитку фінансово-економічної компетентності керівних кадрів освіти на курсах підвищення кваліфікації / Н. Зінчук. - С.63-65. - Бібліогр. у кінці ст.
Самойленко, О. Проектування технологій змішанного навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти / О. Самойленко. - С.66-68
Бондарчук, О. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: організаційно-методичний аспект / О. Бондарчук. - С.69-73
Брюховецька, О. Толерантність як професійно важлива якість керівника загальноосвітнього навчального закладу / О. Брюховецька. - С.73-78. - Бібліогр. у кінці ст.
Інжиєвська, Л. Професійно-особистісні особливості підготовки психологів в умовах післядипломної освіти / Л. Інжиєвська. - С.78-83. - Бібліогр. у кінці ст.
Хілько, С. Особливості формування фасилітаційної позиції майбутнього психолога в системі післядипломної педагогічної освіти / С. Хілько. - С.83-86. - Бібліогр. у кінці ст.
Чаусова, Т. Особливості самоідентифікації фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти / Т. Чаусова. - С.86-89. - Бібліогр. у кінці ст.
Клокар, Н. Теорія і практика моніторингового супроводу професійного розвитку педагогічних та управлінських кадрів регіону / Н. Клокар. - С.91-95
Сергеєва, Л. Логістика виставкової діяльності у сфері професійної освіти і навчання / Л. Сергеєва. - С.95-98. - Бібліогр. у кінці ст.
Ляхоцька, Л. Організація дистанційного навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти / Л. Ляхоцька. - С.99-106
Сидоренко, В. Феноменологія педагогічної майстерності вчителя в умовах післядипломної освіти / В. Сидоренко. - С.28-34. - Бібліогр. у кінці ст.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
11.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2017г. N 2
Зміст:
Клокар, Н. Концептуальні засади розвитку управлінських компетенцій директорів опорних шкіл у процесі підвищення кваліфікації / Н. Клокар. - С.3-8. - Бібліогр. у кінці ст.
Сергеєва, Л. Збереження та формування нових вітчизняних науково-педагогічних кадрів / Л. Сергеєва. - С.9-12. - Бібліогр. у кінці ст.
Скрипник, М. Нова українська школа: питання суб'єктності / М. Скрипник. - С.12-16. - Бібліогр. у кінці ст.
Шевчук, С. Методика реалізації інтерактивного навчання у закладах професійної освіти / С. Шевчук. - С.17-20
Гривняк, О. Квест-ігри як складова освітньої діяльності / О. Гривняк. - С.21-23
Шинкаренко, Т. Інклюзивна освіта дорослих: моделі професійного розвитку / Т. Шинкаренко. - С.24-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Литвиненко, О. Регіональні шляхи екологізації натуралістичних прийомів у системі післядипломної освіти вчителів / О. Литвиненко. - С.26-29. - Бібліогр. у кінці ст.
Граматик, Н. Формування екологічної відповідальності вчителів початкових класів в умовах післядипломної педагогічної освіти / Н. Граматик. - С.30-33. - Бібліогр. у кінці ст.
Гребенькова, Г. Експериментальна робота як засіб підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти / Г. Гребенькова. - С.34-38. - Бібліогр. у кінці ст.
Стойчик, Т. Управління якістю професійної підготовки конкурентоздатних фахівців з урахуванням досвіду пострадянських країн / Т. Стойчик. - С.40-42. - Бібліогр. у кінці ст.
Ляхоцька, Л. Інноваційна освітня діяльність університетської кафедри / Л. Ляхоцька. - С.42-47. - Бібліогр.: с.47-48
Антощук, С. Організація навчально-методичної роботи кафедри засобами Office 365 / С. Антощук. - С.48-52. - Бібліогр. у кінці ст.
Даценко, А. Роль зворотного зв'язку у плануванні роботи кафедри : (на прикладі кафедри "Технологій навчання, охорони праці та дизайну" Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ "УМО") / А. Даценко. - С.52-55
Касьян, С. Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 в управлінській діяльності завідувача кафедри / С. Касьян. - С.56-60. - Бібліогр. у кінці ст.
Тарасюк, І. Акмеологічний підхід до становлення професійної компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості / І. Тарасюк. - С.60-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Лапшин, А. Математичні аспекти якості тестування / А. Лапшин. - С.63-66
Кондратова, Л. Використання мобільних додатків Google у роботі викладача / Л. Кондратова, Н. Гущина. - С.66-71. - Бібліогр. у кінці ст.
Дивак, В. Хмарні технології у системі відкритої післядипломної освіти / В. Дивак. - С.72-75. - Бібліогр. у кінці ст.
Гущина, Н. Використання хмарних сервісів для створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу / Н. Гущина. - С.76-79. - Бібліогр. у кінці ст.
Андрос, М. Тестування к елемент ефективності дистанційного навчання / М. Андрос. - С.79-83. - Бібліогр. у кінці ст.
Юзбашева, Г. Творчий підхід вчителя до реалізації елективних курсів з хімії у профільному навчанні / Г. Юзбашева. - С.84-87. - Бібліогр. у кінці ст.
Купрієвич, В. Самоменеджмент в діяльності керівника сучасного закладу професійної освіти / В. Купрієвич. - С.88-90. - Бібліогр. у кінці ст.
Ізотова, Г. Компетентнісне зростання педагога / Г. Ізотова. - С.90-93. - Бібліогр. у кінці ст.
Ніколенко, Л. Саморозвиток індивідуальності педагога завдяки системі формальної, неформальної та інформальної освіти / Л. Ніколенко. - С.93-97. - Бібліогр. у кінці ст.
Ситніков, Я. Педагогічні умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти у контексті неперервної професійної освіти / Я. Ситніков. - С.98-100. - Бібліогр. у кінці ст.
Дей, В. Европейские стандарты безопасности труда молодёжи / В. Дей. - С.102-105
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
12.


    Ляхоцька, Л.
    Рушійна сила розвитку в освіті: стан і перспективи дистанційного навчання [Текст] / Л. Ляхоцька // Освіта України. - 2008. - N 9. - С. 6.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--дистанційна освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Чміль, А.
    Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на сучасному етапі [Текст] / А. Чміль, Л. Ляхоцька, В. Розмариця // Післядипломна освіта в Україні. - 2008. - N 1. - С. 40-45.
ББК 74р7

Рубрики: ЦІППО,  Процес навчання--підвищення кваліфікації
Доп.точки доступа:
Ляхоцька, Л.
Розмариця, В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Олійник, В.
    Варіативний навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ за дистанційною формою навчання [Текст] / В. Олійник, В. Гравіт, Л. Ляхоцька // Післядипломна освіта в Україні. - 2008. - N 2. - С. 28-33. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.564(4УКР)736.8

Рубрики: Підвищення кваліфікації--професійно-технічна освіта,  Дистанційна освіта--Підвищення кваліфікації
Доп.точки доступа:
Гравіт, В.
Ляхоцька, Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Олійник, Віктор.
    Теорія і практика контролю успішності підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] / В. Олійник, В. Гравіт, Л. Ляхоцька // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 18-22. - Бібліогр.: 7 назв.
ББК 74р7

Рубрики: післядипломна освіта--педагогічна,  Підвищення кваліфікації--освіта--успішність
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- педагогічна освіта -- післядипломна педагогічна освіта -- педагогічний контроль -- підвищення кваліфікації -- контроль підвищення кваліфікації -- якість підвищення кваліфікації -- педагогічні працівники -- системи педагогічного контролю -- теорія педагогічного контролю
Доп.точки доступа:
Гравіт, В.
Ляхоцька, Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Ляхоцька, Л.
    Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] / Л. Ляхоцька // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 48-53. - Бібліогр.: 4 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Підвищення кваліфікації--педагогічні кадри,  Кредитно-модульна система--підвищення кваліфікації,  Болонський процес
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- педагогічна освіта -- педагогічні кадри -- підвищення кваліфікації -- освітні системи -- кредитно-модульна система -- навчальний процес -- педагогічні експерименти -- реконструкція навчального процесу -- методи роботи -- очна освіта -- заочна освіта -- змістові модулі -- Болонський процес

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


    Ляхоцька, Л.
    Застосування електронних технологій навчання у підвищенні кваліфікації керівників освіти [Текст] / Л. Ляхоцька // Післядиплом. освіта в Україні. - 2010. - № 2. - С. 58-60. - Бібліогр.: 7 назв.
ББК 74р7(4Укр)

Рубрики: Підвищення кваліфікації--директори шкіл--електронні технології
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- керівники освіти -- підвищення кваліфікації -- освітні технології -- кредитно-модульна система -- моделі організації навчання -- конференції з обміну досвідом -- самостійна робота

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


    Ляхоцька, Л.
    Формування професійної компетентності куратора-тьютора навчальної групи / Л. Ляхоцька // Післядиплом. освіта в Україні. - 2012. - № 1. - С. 71-74. - Бібліогр.: 4 назв.

Рубрики: Дистанційне навчання--куратор-тьютор--професійна компетентність--формування компетентності,  Післядипломна педагогічна освіта
Кл.слова (ненормированные):
куратор -- куратор-тьютор -- професійна компетентність -- форми навчання -- модель навчання -- очно-дистанційна форма навчання -- навчальні групи

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Ляхоцька, Л.
    Теоретичні основи проектування сучасних технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Л. Ляхоцька, Л. Кондратова, Л. Калачова // Післядипломна освіта в Україні. - 2015. - N 2. - С. 62-67. - Бібліогр.: с. 67-68
ББК 74.489.478

Рубрики: Післядипломна педагогічна освіта--технології навчання
Кл.слова (ненормированные):
проектування технологій навчання -- відкрита освіта -- електронна бібліотека -- дистанційне навчання -- змішане навчання -- системи відкритої освіти -- персональний навчальний веб-ресурс
Доп.точки доступа:
Кондратова, Л.
Калачова, Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Ляхоцька, Л. Л.
    Модернізація змісту дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти [Текст] / Л. Л. Ляхоцька // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2016. - N 1. - С. 46-50. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.489.8

Рубрики: Підвищення кваліфікації--керівні кадри освіти--дистанційне навчання,  Підвищення кваліфікації--дистанційна освіта--керівні кадри освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-20    21-21 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей