Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74.480.42<.>)
Общее количество найденных документов : 58
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-58 
1.
Обкладинка
74.480.42
С 44


    Скок, Г. Б.
    Как проанализировать собственную педагогическую деятельность [Текст] : Учеб. пособ. / Г.Б. Скок. - 2-е изд. - М. : Педагогическое общество России, 2001. - 102 с. - 8.00 грн
ББК 74.480.42

Рубрики: Вища освіта--педагогічна діяльність,  Педагогічна діяльність--самоаналіз
Аннотация: Это третье пособие автора. Первое (в соавторстве с Б.Б.Горловым) написано для эксперта по анализу и оценке деятельности преподователя, второе - для руководителя учебного заведения. Данное пособие адресовано самому преподавателю. Посколько оно касается инвариантной части деятельности преподователя, то может быть использовано преподователями любых педагогических систем, так как различие между школьным учителем и преподавателем университета лежит больше в содержательной области (более глубокие знания, сложные модели, способы деятельности связаны в значительной степени с профессиональной деятельностью).

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.480.42
И 85


    Исаев, И. Ф.
    Профессионально-педагогическая культура преподавателя [Текст] : Учеб. пособие для вузов / И.Ф. Исаев. - М. : "Академия", 2002. - 208 с. - ISBN 5-7695-0901-5 : 19.00 грн
ББК 74.480.42

Рубрики: Вища школа--професіоналізм викладача

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
Обкладинка
74.480.42
П 84


   
    Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології [Текст] : Збірник статей до Міжнародної науково-практичної конференції . (До 90-річчя заснування МДУ) / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота ; відповід. за випуск Я. І. Журецький. - Миколаїв : Іліон, 2004. - 274 с.
    Содержание:
Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології . - С .7
Будак, В. Д. Університет: стратегія поступу на шляху Болонського процесу / В. Д. Будак. - С .7
Андрущенко, В. П. Політика і практика реалізації безперервної освіти в Україні / В. П. Андрущенко. - С .10
Биков, В. Ю. Інформатизація освіти і розвиток понятійно-термінологічного апарату системи навчання і освіти / В. Ю. Биков. - С .15
Олійник, В. В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: концепція, стратегія розвитку / В. В. Олійник. - С .23
Power, Clark. Moral Knowledge and the Moral Self / C. Power. - С .36
Голобородько, Є. Окремі сучасні складові професіоналізму викладача вищої школи / Є. Голобородько. - С .38
Пєхота, О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота. - С .43
Журецький, Я. І. Організація співпраці педагогічного ВНЗ і школи / Я. І. Журецький. - С .48
Редько, В. Г. До проблеми формування готовності студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності вчителя іноземної мови / В. Г. Редько. - С .53
Сучасні тенденції розвитку професійної підготовки . - С .61
Кічук, Н. В. Деякі аспекти формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи / Н. В. Кічук. - С .61
Мещанінов, О. П. Моделі розвитку університетської системи освіти / О. П. Мещанінов. - С .65
Ощепкова, В. П. Інтеграція навчального матеріалу як засіб підвищення якості знань з російської мови / В. П. Ощепкова. - С .74
Ворожбіт, В. В. Значення тематичних семінарів з курсу "Історія педагогіки" у формуванні професіоналізму майбутніх вчителів / В. В. Ворожбіт. - С .79
Соколовська, О. С. Вплив педагогічних ідей Л.Г. Глібова на розвиток освіти / О. С. Соколовська. - С .85
Дятлова, С. Професіоналізм викладача математики та методики її викладання / С. Дятлова. - С .90
Бабаян, Ю. О. Розвиток рефлексії у студентів педвузів / Ю. О. Бабаян. - С .93
Шпачинський, І. Л. Діалектичність технічної і педагогічної творчості / І. Л. Шпачинський. - С .97
Щедролосєва, К. О. Перспектива підготовки вчителів художньої культури у вищих навчальних закладах України / К. О. Щедролосєва. - С .100
Січко, І. О. Індивідуалізація у процесі підготовки майбутнього вчителя / І. О. Січко. - С .103
Освітні технології у вищому навчальному закладі . - С .107
Дмитренко, Т. О. Педагогічна методологія як об'єкт системного дослідження / Т. О. Дмитренко. - С .107
Нор, К. Ф. Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів / К. Ф. Нор. - С .112
Старєва, А. М. Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .117
Костіна, В. В. Підготовка викладачів до здійснення особистісно орієнтованого навчання / В. В. Костіна. - С .119
Гушлевська, І. В. Концепції компетентності в американській педагогіці / І. В. Гушлевська. - С .123
Авраменко, К. Б. Компетентність викладача вищої школи як важлива складова його професіоналізму / К. Б. Авраменко. - С .124
Яресько, К. В. Аспектний аналіз навчальної діяльності в контексті проблеми її організації у вищому закладі освіти / К. В. Яресько. - С .129
Кравченко, І. Ф. Організація пошуково-аналітичної діяльності студентів на заняттях з психології праці / І. Ф. Кравченко. - С .134
Кисельов, С. П. Актуальні питання взаємодії вуза і школи у науковій підготовці учнів (за матеріалами дослідно-експериментальної роботи) / С. П. Кисельов. - С .138
Улицька, Ф. Я. Український мелос в творах зарубіжних композиторів (до проблеми удосконалення музичної освіти у ВНЗ) / Ф. Я. Улицька. - С .142
Інформаційні технології у вищій школі . - С .144
Жук, Ю. О. Вплив інформаційних і комунікаційних технологій на стиль педагогічної діяльності / Ю. О. Жук. - С .144
Шебаніна, Л. П. Деякі аспекти при вивченні дисципліни "Чисельні методи" / Л. П. Шебаніна. - С .150
Тихонова, Т. В. Напрямки удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики / Т. В. Тихонова. - С .153
Ходякова, Г. В. Розширення дидактичних можливостей у викладанні математичних дисциплін за допомогою комп'ютера / Г. В. Ходякова. - С .158
Чадаєв, О. М. Використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення математичного аналізу / О. М. Чадаєв. - С .162
Мірошниченко, В. І. Використання презентаційних мультимедійних програм по природознавчим дисциплінам у Миколаївському державному університеті / В. І. Мірошниченко, А. В. Колпакова. - С .168
Жуковська, А. К. Ознайомлення студентів спеціальності "Практична психологія" з можливістю використання комп'ютера в психодіагностиці / А. К. Жуковська. - С .170
Руденко, Т. В. Навчання інформатики студентів ВНЗ економічного профілю з урахуванням психологічних особливостей розумової діяльності / Т. В. Руденко. - С .173
Гайда, Ю. А. Динаміка переходів у системі дистанційного навчання / Ю. А. Гайда, Л. Л. Кошкіна. - С .175
Луньова, Г. С. Використання задачно-технологічного підходу під час навчання студентів інформаційних технологій / Г. С. Луньова. - С .177
Танкова, Н. В. Методичні проблеми навчання інформаційних технологій студентів нематематичних спеціальностей / Н. В. Танкова. - С .180
Лєженцев, Ю. В. Особливості комп'ютерного навчання на кафедрі військової підготовки / Ю. В. Лєженцев. - С .183
Технології виховння у вищому навчальному закладі . - С .186
Грива, О. А. Питання виховання в системі підготовки фахівців, що працюють з дітьми і молоддю в полікультурному середовищі / О. А. Грива. - С .186
Любарська, О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності / О. М. Любарська. - С .192
Олексюк, О. Є. Професійне становлення викладача вищої школи як вихователя / О. Є. Олексюк. - С .198
Казанжи, І. В. Виховання у майбутніх учителів гуманного ставлення до дитини / І. В. Казанжи. - С .200
Рехтета, Л. О. Критерії громадянської вихованості студентів / Л. О. Рехтета. - С .204
Білюк, О. Г. Умови підвищення самооцінки у розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку / О. Г. Білюк. - С .208
Шличек, О. Ю. Формування правової свідомості студентів університету методом соціально-екологічного проектування / О. Ю. Шличек. - С .213
Філіп'єва, О. А. Актуальність проблеми валеологічної підготовки вчителя / О. А. Філіп'єва. - С .217
Сучасні підходи до викладання іноземної мови в Україні та за кордоном . - С .221
Осипов, П. І. Лексико-семантичне поле прикметників "білий" і "чорний" в німецькій та українській мовах (аспект міжкультурної комунікації) / П. І. Осипов. - С .221
Мироненко, Т. П. Використання ситуаційних вправ під час формування соціокультурного компонента / Т. П. Мироненко. - С .226
Філіппова, Н. М. Концептуалізація дійсності і практика науково-технічного перекладу / Н. М. Філіппова. - С .232
Філіп'єва, Т. І. Роль і місце художнього тексту на заняттях з іноземної мови / Т. І. Філіп'єва. - С .237
Кіщенко, Ю. В. Организация и структура современного последипломного педагогического образования в Англии и Уэльсе / Ю. В. Кіщенко. - С .242
Яновський, О. М. Про поліваріантність фонетичної норми (на матеріалі великого словника німецької вимови) / О. М. Яновський. - С .248
Лощенова, І. Ф. До проблеми формування іншомовної соціокультурної компетенції / І. Ф. Лощенова. - С .250
Волченко, О. М. Розвиток мовленнєвої особистості на факультетах іноземної філології / О. М. Волченко. - С .253
Нікішина, В. В. Комунікативний системно-діяльнісний підхід до навчання іноземних мов / В. В. Нікішина. - С .255
Ремчукова, Л. Г. Методична типологія граматики / Л. Г. Ремчукова. - С .257
Мукатаєва, Я. В. Підготовка вчителя іноземної мови в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору / Я. В. Мукатаєва. - С .259
Постова, Л. С. Послідовність розвитку іншомовних творчих комунікативних умінь у студентів / Л. С. Постова. - С .262
Козак, Н. І. Навчання студентів статистичному підрахунку лексичної вагомості слів / Н. І. Козак. - С .264
Олійник, О. В. Підготовка і формування професійно-педагогічної культури сучасного викладача англійської мови у вищих навчальних закладах: проблеми, пошуки, перспективи / О. В. Олійник. - С .266
Абабілова, Н. М. Використання комп'ютера у процесі навчання іноземної мови / Н. М. Абабілова. - С .268
Васіна, І. В. Переваги і недоліки використання комп'ютерного цифрового відео при навчанні іноземної мові / І. В. Васіна. - С .270
Куріченко, А. Ю. Вплив артистизму на процес навчання іноземної мови / А. Ю. Куріченко. - С .272
ББК 74.480.42 + 74.58

Рубрики: Вища школа--професіоналізм викладача,  Викладачі--професіоналізм--вища школа,  Освітні технології--вища школа,  Іноземні мови--викладання,  Виховання--вища школа
Аннотация: В матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання формування професіоналізму викладача сучасної вищої школи. Представлено досвід роботи вищих закладів освіти Миколаївщини.

Доп.точки доступа:
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\
Журецький, Я.І. \відповід. за випуск.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
Обкладинка
74.480.42
И 85


    Исаев, И. Ф.
    Профессионально-педагогическая культура преподавателя [Текст] : Учеб. пособие для студ. ВУЗов / И.Ф. Исаев. - 2-е изд., стереот. - М. : Издательский центр "Академия", 2004. - 208 с. - ISBN 5-7695-0901-5 : 19.80 р.
ББК 74.480.42

Рубрики: Педагогічна майстерність--вища школа,  Вища школа--професіоналізм викладача
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются ценностный, технологический и личностно-творческий компоненты профессионально-педагогической культуры, ее функции, критерии и уровни, дается историко-педагогический анализ проблемы формирования профессионально-педагогической культуры, обосновываются тенденции, принципы и условия развития профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям. Может быть полезно магистратам, аспирантам, преподавателям.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
Обкладинка
74.480.42
Б 93


    Бутенко, Н. Ю.
    Комунікативна майстерність викладача [Текст] : Навч. посібник / Н.Ю. Бутенко. - Київ : КНЕУ, 2005. - 336 с. - ISBN 966-574-700-2 : 49.45 р.
    Содержание:
Спілкування та комунікація . - С .6
Функції мовлення в життєдіяльності людини . - С .12
Перешкоди на шляху ефективного спілкування . - С .17
Бар'єри психологічного захисту . - С .20
Психологічні особливості публічного виступу . - С .29
Практичні прийоми переконання . - С .42
Типи слухання та ролі слухачів . - С .50
Прийоми ефективної вербальної комунікації . - С .55
Виникнення й використання невербального спілкування . - С .68
Одяг як невербальний канал передачі інформації . - С .77
Відносини людей під час спілкування . - С .81
Ритуальна поведінка в міжособистісній взаємодії . - С .85
Психологічне маніпулювання та комунікативні маневри . - С .89
Основи асертивної поведінки . - С .92
Психологічні способи впливу у процесі спілкування . - С .98
Поведінка як джерело інформації у спілкуванні . - С .104
Помилка каузальної атрибуції . - С .111
Самоподання у спілкуванні . - С .115
Психолого-комунікативний потенціал ділових партнерів . - С .124
Психогеометричні та комунікативні типи ділових партнерів . - С .127
Комунікації в системах управління . - С .130
Практичне використання тактик впливу . - С .135
Специфіка педагогічного спілкування . - С .140
Форми та комунікативні якості педагогічного мовлення . - С .162
Міміка, пантоміміка та інші засоби невербального спілкування педагога . - С .178
Специфіка взаємодії в педагогічному спілкуванні . - С .187
Маніпуляції в навчанні . - С .195
Оцінка знань у педагогічній взаємодії . - С .201
Використання психологічних способів впливу в процесі навчання . - С .208
Сприйняття в педагогічному спілкуванні . - С .220
Динаміка міжособистісного конфлікту (за Д. Дена) . - С .225
Емоційні та раціональні інтереси в конфлікті . - С .236
Технологія подолання розбіжностей (за Д. Дена) . - С .241
Стратегія "Перемогти може кожен" ( за Х. Корнеліус та Ш. Фейєр) . - С .254
Конфлікт у педагогічній взаємодії . - С .273
Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення . - С .280
Спілкування як взаємодія . - С .287
Практичні завдання для відпрацьовування умінь самодіагностики, самоаналізу, самопроектування . - С .293
ББК 74.480.42

Рубрики: Педагогічна майстерність--вища школа,  Вища школа--професіоналізм викладача--комунікативна майстерність
Аннотация: У посібнику розкриваються особливості процесу спілкування у навчальній діяльності, висвітлюються поняття спілкування та комунікації, ритуальної поведінки, маніпулювання, асертивної поведінки, бар'єрів психологічного захисту, каузальної атрибуції та психогеометричних типів. Посібник включає методичні рекомендації з питань оптимізації навчального процесу та вдосконалення взаємодії як у навчальному процесі, так і в інших видах діяльності. Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, вчителів. менеджерів, інших фахівців, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями вдосконалення спілкування та взаємодії.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
74.480.42
П72


   
    Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности : учебное пособие / ред. С. Д. Резник. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 361 с. - (Менеджмент в высшей школе). - ISBN 978-5-16-004478-1 : 142.00 р.
ББК 74.480.42

Рубрики: Вища школа--викладачі,  Викладач ВНЗ--організація діяльності
Аннотация: Рассмотрены технологии и организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения. Особое внимание уделено подготовке и проведению учебного занятия, организации научно-исследовательской и воспитательной работы среди студентов, самооценке личной деятельности преподавателя.

Доп.точки доступа:
Резник, С.Д. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Драч, І.
    Ключові компетентності як основа професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи / І. Драч // Післядиплом. освіта в Україні. - 2012. - № 1. - С. 24-27 : табл. - Бібліогр.: 9 назв.
ББК 74.480.42

Рубрики: Професорсько-викладацький склад--ключові компетентності
Кл.слова (ненормированные):
компетентнісний підхід -- ключові компетентності -- структура ключових компетентностей -- компетентності викладача

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Брюховецька, О.
    Професійно значущі якості особистості викладача вищого навчального закладу / О. Брюховецька, Т. Чаусова // Післядиплом. освіта в Україні. - 2012. - № 1. - С. 74-78 : табл. - Бібліогр.: 12 назв.
ББК 74.480.42

Рубрики: Викладач ВНЗ--якості особистості--професійні якості,  Викладач психології--якості особистості--професійні якості,  Професорсько-викладацький склад
Кл.слова (ненормированные):
якості особистості -- педагогічний професіоналізм -- вища школа -- професійна компетентність -- здібності викладача
Доп.точки доступа:
Чаусова, Т.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Трухина, О. А.
    Условия и факторы развития готовности преподавателя вуза к профессионально-личностному самосовершенствованию / О. А. Трухина // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 3. - С. 80-82. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.480.42

Рубрики: Професорсько-викладацький склад
Кл.слова (ненормированные):
преподаватели -- профессионально-личностное самосовершенствование -- професійно-особистісне самовдосконалення -- высшая школа
Аннотация: В статье рассмотрена совокупность условий, необходимых для развития готовности преподавателя вуза к профессионально-личностному самосовершенствованию. Представлены результаты семантического кластерного анализа такой совокупности. Охарактеризованы комплексные факторы процесса развития готовности преподавателя к профессионально-личностному самосовершенствованию.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Шафранова, О. Е.
    Место и роль андрагога-аксиолога в обеспечении нового качества отечественного высшего образования / О. Е. Шафранова // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 3. - С. 83-88. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.480.42

Рубрики: Професорсько-викладацький склад--андрагог-аксіколог
Кл.слова (ненормированные):
система высшего образования -- аксіологія -- андрагогіка -- профессиональное развитие -- преподаватели -- высшая школа
Аннотация: В статье рассматривается возможность реализации в системе высшего образования новой профессиональной позиции - андрагогов-аксиологов. Основной задачей этих профессионалов должна стать реализация аксиологического сопровождения профессионального развития преподавателя вуза средствами его образования. В центре анализа находятся задачи и содержание работы андрагога-аксиолога в режиме опосредованного аксиологического сопровождения.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Цвєткова, Г.
    Професійно-педагогічне самовдосконалення викладачів ВНЗ: специфіка, структура, етапи / Ганна Цвєткова // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2012. - № 12. - С. 33-38. - Бібліогр.: 7 назв. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.480.42

Рубрики: Викладачі ВНЗ--самовдосконалення,  Самовдосконалення--викладачі ВНЗ
Кл.слова (ненормированные):
самовдосконалення -- самоподолання -- особистість -- викладач вищої школи -- професійна компетентність -- педагогічний ідеал
Аннотация: У статті висвітлено специфіку, структуру та етапи професійно-педагогічного самовдосконалення викладача вищої школи. Розглянуто зміст поняття самовдосконалення особистості, наголошено на значенні професійно-педагогічного самовдосконалення для підвищення ефективності педагогічної діяльності викладача і навчально-виховного процесу у ВНЗ в цілому.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Брижак, П.
    Невичерпність краси земної - на вишитих полотнах / Петро Брижак // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2012. - № 12. - С. 75. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.480.42

Рубрики: Викладачі--ВНЗ--творчий розвиток
Кл.слова (ненормированные):
вишивальниці -- майстерність -- творчі роботи -- викладачі вищих навчальних закладів
Аннотация: Розповідь про старшого викладача, доцента кафедри трудового навчання та художнього конструювання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Надію Іванівну Головачук.
Доп.точки доступа:
Головачук, Надія Іванівна (старший викладач, доцент кафедри трудового навчання та художнього конструювання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) \про неї\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Михайлов, А. Н.
    Готовность преподавателей вузов к реализации системообразующих функций педагогического процесса / А. Н. Михайлов // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 5. - С. 25-28. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.480.2 + 74.480.42

Рубрики: Процес навчання--вища освіта,  Професорсько-викладацький склад
Кл.слова (ненормированные):
педагогическая готовность -- преподаватели вузов -- высшая школа -- педагогические процессы -- системоутворюючі функції -- педагогічна готовність
Аннотация: В статье представлена Концепция формирования педагогической готовности преподавателей вузов к реализации системообразующих функций педагогического процесса.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Красинская, Л. Ф.
    Реформирование высшего технического образования и новые требования к психолого-педагогической компетентности преподавателей / Л. Ф. Красинская // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 5. - С. 28-31. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.480.42

Рубрики: Професорсько-викладацький склад,  Технічна освіта--вища
Кл.слова (ненормированные):
преподаватель -- психолого-педагогическая компетентность -- высшее техническое образование -- технические вузы -- высшая школа
Аннотация: В статье на основе анализа документов, связанных с реформированием высшего образования, формулируются новые требования к психолого-педагогической компетентности преподавателей. Особенно это важно для преподавателей технического вуза, многие из которых не имеют базового педагогического образования, поэтому испытывают трудности при решении инновационно-педагогических задач. Автор делает вывод, что в условиях новой парадигмы образования, предполагающей усиление самостоятельной познавательной деятельности студентов, особое значение приобретают психолого-педагогические компетенции преподавателя управленческого характера.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Квитковская, A. A.
    Формирование поликультурной компетентности преподавателей высшей школы [Текст] / A. A. Квитковская // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 6. - С. 18-22. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.480.42

Рубрики: Професорсько-викладацький склад--полікультурна компетентність
Кл.слова (ненормированные):
этническая толерантность -- полікультурна компетентність -- преподаватель высшей школы -- профессиональная подготовка -- поликультурная компетентность -- етнічна толерантність -- викладачі вищої школи
Аннотация: В статье рассматриваются сущность и содержание этнической толерантности преподавателя высшей школы как интегрированного качества личности, характеризующего поликультурную компетентность, а также личностно-образовательная технология формирования этнической толерантности преподавателей высшей школы и социально-педагогические условия ее реализации.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Корсакевич, Васіліса.
    Дослідження рівнів розвитку складових соціально обумовленої підструктури конкурентоздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності [Текст] / В. Корсакевич // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2012. - Том 15, N 4. - С. 92-100. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.480.42

Рубрики: Професорсько-викладацький склад--приватні ВНЗ
Кл.слова (ненормированные):
КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ -- ВИКЛАДАЧІ ВИЩОЇ ШКОЛИ -- ПРИВАТНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ -- соціально психологічна адаптивність -- підструктура досвіду
Аннотация: У статті представлено результати емпіричного дослідження соціально обумовленої підструктури експериментальної моделі розвитку конкурентоздатності викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


    Аркусова, И. В.
    Преподаватель и компьютер: сотрудничество или соперничество (конкуренция)? [Текст] / И. В. Аркусова // Педагогика. - 2013. - N 2. - С. 17-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв. . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74.202.21 + 74.480.42

Рубрики: Вчитель--комп'ютер,  Викладач--ВНЗ--комп'ютер,  Комп'ютерні навчальні програми--викладач,  Комп'ютер--викладач
Кл.слова (ненормированные):
модернізація освіти -- педагогічний інструмент -- інструмент оптимізації навчання
Аннотация: В статье раскрываются ведущая роль компьютерных средств как современного инструмента оптимизации обучения и важнейшая роль преподавателя, обеспечивающего управление образовательным процессом. Излагаются преимущества и недостатки применения компьютера и его разновидностей. Акцент сделан на управленческой роли преподавателя в организации и обеспечении образовательного процесса на основе современного компьютерного обеспечения.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


    Абсалямова, Яна.
    Розвиток професіоналізму викладача іноземних мов технічного ВНЗ у процесі професійної самореалізації / Я. Абсалямова // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2013. - № 6. - С. 13-16. - Бібліогр.: 3 назви. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.480.42

Рубрики: Викладачі ВНЗ--іноземні мови,  Викладач--ВНЗ--професіоналізм,  Професіоналізм--викладачі ВНЗ--іноземні мови
Кл.слова (ненормированные):
викладачі іноземних мов -- вищі технічні навчальні заклади -- професіоналізм -- самовдосконалення
Аннотация: У статті розкриваються сутність та важливість розвитку професіоналізму викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу в процесі професійної самореалізації. Автор обгрунтовано доводить, що розвиток професіоналізму цієї категорії викладачів має інтенсивний перебіг на всіх етапах самореалізації.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Загакайло, О.
    Молчание - золото? Нет, медяк [Текст] = штрихи к портрету украинского преподавателя / О. Загакайло // Зеркало недели : международный общественно-политический еженедельник. - 2013. - N 35. - С. 12
ББК 74.480.42

Рубрики: Викладачі--ВНЗ
Кл.слова (ненормированные):
українські викладачі

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Факторович, А. А.
    Преподаватели и студенты вузов: новые роли и модели взаимодействия [Текст] / А. А. Факторович // Педагогика. - 2013. - N 6. - С. 89-97. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв. . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74.480.42 + 74.480.43

Рубрики: Викладач--ВНЗ,  Студенти
Кл.слова (ненормированные):
якість освіти -- сучасний студент -- викладач вузу -- педагогічна взаємодія
Аннотация: В статье основные направления в развитии высшего образования рассматриваются в контексте изменений характера педагогического взаимодействия в образовательном процессе вуза. Предлагаются подходы к формированию компетентностной модели современного преподавателя вуза, обеспечению участия студентов в управлении качеством образования.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-20    21-40   41-58 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей