Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: <.>II=П4/2017/1<.>
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 11
1.


    Луговий, В. І.
    Особливості стандартизації професійної невищої і вищої освіти: теоретико-методологічний аспект / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 5-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 26 назв.
ББК 74.023 + 74.460 + 74.480

Рубрики: Стандартизація--професійна освіта
Кл.слова (ненормированные):
професійна освіта -- рівні освіти -- кваліфікаційні рівні
Аннотация: З використанням Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) та Національної рамки кваліфікацій (НРК) з'ясовано специфіку ланок професійної (невищої) та вищої (професійно орієнтованої) освіти, що важливо для їх стандартизації. З огляду на основні стандартні характеристики "визначеності" та "відповідності" запропоновано несуперечливу і гармонізовану з НРК багаторівневу організацію цих ланок освіти для унормування в новому українському освітньому законодавстві. Обґрунтовано необхідність запровадження для них стандартів "функціонування / експлуатації" та "розвитку / інновації", що відповідно орієнтовані на забезпечення наявної та формування нової практики.
Доп.точки доступа
Таланова, Ж.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Кузь, В. Г.
    Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015-2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 21-26. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
ББК 74.241(4Укр)

Рубрики: Концепції розвитку освіти, 2015-2025 рр.,  Нова українська школа, 2015-2025 рр.
Кл.слова (ненормированные):
умотивований учитель -- педагогічна інноватика -- Нова українська школа
Аннотация: Аргументовано актуальність становлення сучасної Нової української школи та простежено її розвиток. У проекті Концепції Нової української школи особлива увага надається дошкіллю, початковій школі, що є першим кроком до запровадження компетентнісного підходу в навчальний процес.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Воротникова, І. П.
    Освітня політика впровадження ІКТ для професійного розвитку вчителів / І. П. Воротникова // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 27-32. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
ББК 74.489.478

Рубрики: Післядипломна освіта--педагогічна--інформаційні ресурси
Кл.слова (ненормированные):
освітня політика -- післядипломна педагогічна освіта -- професійний розвиток вчителя
Аннотация: Висвітлено підходи до реалізації освітньої політики впровадження ІКТ в післядипломній педагогічній освіті для забезпечення неперервного професійного розвитку вчителів. Таку політику визначено за допомогою моделі інструментарію Intel, а це: прогнозування майбутнього, розроблення стратегічного плану на найближчі п'ять років, визначення плану управління та ресурсного забезпечення, оцінювання і коригування.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.268.5
П 82


    Просіна, О. В.
    Інтегроване навчання як педагогічна категорія: специфіка у викладанні предметів мистецького циклу / О. В. Просіна // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 33-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
ББК 74.268.5

Рубрики: Інтегроване навчання--мистецтво
Кл.слова (ненормированные):
поліцентрична інтеграція -- синергетичний підхід -- синтезія
Аннотация: Розкрито філософське підгрунтя процесу інтеграції, охарактеризовано рівні інтеграції та висвітлено передумови й закономірності, які є природними для інтегрування мистецьких предметів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Гуцол, С. Ю.
    Міфологічні механізми інтерпретації особистісного досвіду в контексті самопроектування особистості / С. Ю. Гуцол // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 39-43. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
ББК 88.531

Рубрики: Психологія особистості--самопроектування
Кл.слова (ненормированные):
особистість -- самопроектування -- особистісний проект
Аннотация: Проаналізовано роль і значення міфологічного механізму в процесі самопроектування особистості. В основі авторської концепції лежить теза про те, що в процесі самопроектування умовою генерації нових смислів виступають як узагальнення емпірічного індивідуального досвіду особистості, так і засвоєні ззовні "готові" соціокультурні концепти, що мають міфологічну природу. Показано, що місце міфу в процесі самопроектування визначають його основні психологічні функції. Представлено інтерпретацію механізму міфологічного смислотворення, згідно з якою смисл розглядають як імовірнісний конструкт особистісного міфу. Обґрунтовано, що міфологічні ресурси самопроектування базуються на здатності людини пізнавати світ за допомогою символічних форм.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Страцинська, І. А.
    Про емоційні проблеми педагогічних працівників і можливість депресії / І. А. Страцинська // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 44-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
ББК 88.69-7

Рубрики: Педагогічна психологія--вчителі--емоційне вигорання
Кл.слова (ненормированные):
емоційне вигорання -- людство -- гуманізація
Аннотация: Висвітлено суть та особливості прояву "емоційного вигорання" і виникнення депресії серед педагогів навчального закладу. Здійснено порівняльний аналіз власного дослідження прояву симптомів і компонентів "емоційного вигорання" та даних, отриманих за методикою В.В. Бойка серед інших педагогічних працівників.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Яніцька-Панек, Т.
    Цілі в світовій, європейській та польській освітній політиці / Т. Яніцька-Панек // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 49-55. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
ББК 74.04(4)

Рубрики: Освіта--Європа,  Освіта--Польща
Кл.слова (ненормированные):
освітня політика -- міжнародні звіти -- майбутнє едукації -- напрями навчання людини
Аннотация: Ідеться про особливості функціонування освіти в різних країнах. Про це говориться в багатьох освітніх документах, найважливішим серед яких є доповідь Ж. Делона "Освіта - не прихований скарб" (1998), виголошена ним для ЮНЕСКО. У документах підкреслено значущість едукації, яка своєю метою має виховання всебічно розвинених, фізично здорових і щасливих людей для сьогодення і майбутнього.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Колупаєва, А.
    Сучасна інклюзивна парадигма в освіті дітей з особливими потребами / А. Колупаєва, Л. В. Наконечна // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 57-63
ББК 74.044.6(4Укр) + 74.50

Рубрики: Інклюзивна освіта--діти з особливими потребами--Україна
Кл.слова (ненормированные):
інклюзивна освіта -- діти з особливими потребами -- асистент учителя
Аннотация: Окреслено основні напрями парадигмальних змін в освіті дітей з особливими потребами, пов'язані з розбудовою інклюзивної освіти в Україні. Термінологічні новації, які ґрунтуються на сучасних міжнародних визначеннях, законодавчі та нормативно-правові зміни і змістово-технологічні аспекти впровадження інклюзивної освіти визначають вектор сучасного реформування системи освіти таких дітей. Особлива увага надається кадровому забезпеченню інклюзивного навчання, зокрема діяльності асистента вчителя як члена професійної мультидисциплінарної команди.
Доп.точки доступа
Наконечна, Л.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Лук'янова, Л. Б.
    Освітні потреби дорослої людини в умовах сучасної цивілізації / Л. Б. Лук'янова // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 64-69. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
ББК 74.320(4Укр)

Рубрики: Освіта дорослих--освітні потреби
Кл.слова (ненормированные):
освіта дорослих -- потреби -- освітні потреби
Аннотация: Стверджується, що дослідження освітніх потреб громадян України дасть змогу схарактеризувати освітню ситуацію в країні, обґрунтовані механізми регуляції окремих підсистем сучасної освіти дорослих та виявити проблеми, які гальмують розвиток цієї освітньої галузі. Подано результати дослідження щодо вивчення освітніх проблем одного з регіонів України для з'ясування рівня затребуваності освітніх потреб, оцінювання якості наданих освітніх послуг, виявлення мотивів їх споживання, а також перспектив їх поширення в регіоні.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Дула, О. А.
    Андрагогічні засади організації нової системи навчання персоналу державної кримінально-виконавчої служби України / О. А. Дула // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 70-76. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
УДК
ББК 74.324.7(4Укр)

Рубрики: Підвищення кваліфікації--працівники Державної кримінально-процесуальна служби--андрогогічні принципи навчання--Україна
Кл.слова (ненормированные):
андрагогіка -- освіта дорослих -- неперервна освіта -- кримінально-виконавча служба
Аннотация: Обґрунтовано доцільність організації нової системи навчання персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України на андрогогічних засадах з урахуванням європейського досвіду освіти дорослих та імплементації досягнень міжнародної і вітчизняної науки й практики у сферу виконання кримінальних покарань; висвітлено інноваційний досвід Білоцерківського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Березівська, Л. Д.
    Проект єдиної школи в Україні про дванадцятирічну загальну середню освіти (1917-1920 рр.) / Л. Д. Березівська // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - 2017. - N 1. - С. 77-84. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
ББК 74.03(4Укр)61

Рубрики: Історія освіти України--загальна середня освіта--проект єдиної школи, 1917-1921 рр.
Кл.слова (ненормированные):
педагогічне джерелознавство
Аннотация: Розкрито основні положення концепції дванадцятирічної загальної середньої освіти у створеному в добу Української революції (1917-1921 рр.) Проекті єдиної школи в Україні, що міг сприяти розвитку національної демократичної школи. Аргументовано, що аналізований документ є цінним джерелом з історії національної освіти.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей