Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Система освіти -- в Україні<.>)
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-11 
1.
74.00я73
В 67


    Волкова, Н. П.
    Педагогіка [Текст] : посібник / Н.П. Волкова. - К. : Академія, 2002. - 575 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-109-0 (в опр.) : 26.00 грн., 35.20 грн.
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка,  Педагогічні категорії,  Педагогічні науки--система,  Міжпредметні зв'язки--педагогіка,  Науково-педагогічні дослідження,  Педагогічні дослідження,  Методи дослідження--педагогіка,  Розвиток особистості,  Виховання,  Принципи виховання,  Напрями виховання,  Громадянське виховання,  Виховання--громадянське,  Розумове виховання,  Виховання--розумове,  Моральне виховання,  Виховання--моральне,  Екологічне виховання,  Виховання--екологічне,  Статеве виховання,  Виховання--статеве,  Правове виховання,  Виховання--правове,  Трудове виховання,  Виховання--трудове,  Естетичне виховання,  Виховання--естетичне,  Фізичне виховання,  Виховання--фізичне,  Методи виховання,  Самовиховання,  Виховна робота--організація,  Позакласна виховна робота,  Колективні творчі справи,  Позашкільні заклади,  Виховний колектив,  Колектив--виховний,  Розвиток колективу,  Учнівське самоврядування,  Громадські організації--дитячі,  Громадські організації--юнацькі,  Молодіжні рухи--неформальні,  Неформальні рухи--молодіжні,  Класний керівник,  "Важкі" діти,  Перевиховання,  Школа і сім'я,  Сім'я і школа,  Сім'я--сучасна,  Навчання,  Дидактика,  Дидактика--історія,  Система освіти--в Україні,  Стандарти освіти,  Процес навчання,  Принципи навчання,  Закономірності навчання,  Закономірності виховання,  Методи навчання,  Навчально-пізнавальна діяльність,  Стимулювання навчання,  Мотивація навчання,  Методика CASE,  Проблемно-розвиваюче навчання,  Навчання--проблемно-розвиваюче,  Проблемне навчання,  Урок,  Позаурочне навчання,  Навчання--позаурочне,  Семінарські заняття,  Практикум,  Факультативні заняття,  Навчальна екскурсія,  Гуртки--предметні,  Предметні гуртки,  Домашня навчальна робота учнів,  Диференціація навчання,  Навчання--диференційоване,  Обдаровані діти,  Навчання обдарованих дітей,  Навчання відстаючих учнів,  Школознавство,  Управління освітою,  Інспектування загальноосвітнього закладу,  Методична робота--в школі,  Підвищення кваліфікації--вчителів,  Атестація педагогічних кадрів,  Інновації в освіті,  Педагогічний досвід,  Педагогічні інновації,  Інновації--педагогічні,  Педагогічна майстерність,  Педагогічна комунікація,  Комунікація--педагогічна,  Комунікація--вербальна,  Комунікація--невербальна,  Мовне спілкування,  Мовлення вчителя,  Педагогічне спілкування,  Спілкування--педагогічне,  Педагогічні конфлікти,  Конфлікти--в педагогічному процесі,  Конфлікти--педагогічні,  Конфлікти--в освітніх організаціях,  Шкільництво--українське,  Українське шкільництво--історія,  Педагогіка--історія,  Історія педагогіки--Україна,  Шкільництво--європейське,  Антична педагогіка,  Педагогіка--антична,  Педагогічна думка--Історія

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.00я73
М 17


    Максимюк, С. П.
    Педагогіка [Текст] : навчальний посібник для вузів / С. П. Максимюк. - К. : Кондор, 2009. - 670 с. - ISBN 966-8251-36-9 (в опр.) : 77.00 грн.
    Содержание:
Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування . - С .15-39
Закон України "Про загальну середню освіту" . - С .27-29
Національна доктрина розвитку освіти . - С .30-31
Концепція 12-річної загальноосвітньої школи . - С .32-39
Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень . - С .40-50.
Зв'язок педагогіки з іншими науками . - С .47-48
Завдання педагогіки на сучасному етапі . - С .50-51
Розвиток та формування особистості . - С .51-70.
Предмет дидактики, її завдання і досягнення на сучасному етапі . - С .71-89.
Зв'язок дидактики з конкретними методиками . - С .77
Здобутки дедактики на сучасному етапі розвитку школи . - С .78
Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу . - С .79-82
Навчання радістю пізнання . - С .83-87
Завдання сучасної дидактики . - С .88-89
Педагогічний процес як цілістна система . - С .90-105.
Основні функції процесу навчання та шляхи їх реалізації . - С .93-94
Шляхи удосконалення процесу навчання . - С .103-105
Закономірності та принципи навчання . - С .106-123
Зміст освіти в національній школі . - С .124-144.
Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" . - С .124-127
Історія реформування змісту шкільної освіти (з 20-х років XX століття) . - С .128-130
Державні стандарти загальноосвітньої підготовки учнів . - С .135-139
Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи . - С .140-142
Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти . - С .143-144
Форми організації навчання . - С .145-165.
Методи і засоби навчання . - С .166-191.
Учитель сучасної школи та його професіограма . - С .192-216.
З історії розвитку вчительської професії . - С .192-195
Висловлювання видатних діячів освіти і культури про вчителя . - С .196-199
Суть процесу виховання . - С .217-230.
Особливості сучасного виховання . - С .220
Виявлення результатів виховання та шляхи підвищення його ефективності . - С .230
Система національного виховання . - С .231-249
Утвердження нового педагогічного мислення . - С .231-233
Оновлення змісту освіти, підвищення його виховного потенціалу . - С .239-240
Українські виховні ідеали і традиції родинного, лицарського і козацького виховання . - С .241-243
Природні та культурно-історичні чинники формування української душі, характеру, світогляду . - С .244
Шляхи формування цілісної особистості громадянина України, реалізації Концепції національного виховання . - С .245
Передовий досвід національного виховання школярів . - С .246-249
Основні напрямки діяльності класного керівника . - С .250-273.
Цільові програми діяльності класного керівника в нових умовах . - С .253-258
Класний керівник - координатор виховних впливів школи, сім’ї, громадськості. Концепція "Сім’я і родинне виховання . - С .270-273.
Форми організації виховної роботи . - С .274-306.
Підходи у вихованні як педагогічні категорії . - С .274-276
Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи . - С .278-282
Основні позашкільні заклади, нові підходи до організації їхньої роботи згідно Закону України "Про позашкільну освіту" . - С .283-284
Методи виховання . - С .307-320.
Характеристика основних напрямів виховання . - С .321-336.
Шляхи реалізації змісту виховання . - С .335-336
Духовно-гуманістична спрямованість виховання та її реалізація в сучасній школі . - С .337-350
Історія педагогіки як науки . - С .353-363.
Поняття історії педагогіки . - С .355-356
Видатні зарубіжні представники гуманної педагогіки (XVIII-XX століття) . - С .364-382
Ж.Ж. Руссо про виховання нової людини . - С .369-370
Ідея розвитку особистості - велике відкриття І.Г. Песталоцці . - С .371
Основні ідей педагогічної творчості А.Дістервега . - С .372-373
Світове значення педагогічних систем М.Монтессорі, С.Френе, Р.Штайнера . - С .374-382
К.Д.Ушинський - основоположник наукової педагогіки і народної школи в Росії. Педагогічні погляди Л.М.Толстого . - С .383-397
Українська педагогічна думка та її видатні представники . - С .398-413.
Успіх української системи виховання в епоху великого національного відродження в XVI-XVIII ст. . - С .398-400
Завдання української педагогіки на сучасному етапі . - С .411-413
Педагогічна діяльність і творча спадщина А.С.Макаренка . - С .414-433
В.О. Сухомлинський - видатний український педагог новатор . - С .437-458
Актуальні проблеми зарубіжної педагогіки. Освіта в Японії . - С .459-472
Стан міжнародної освіти. Шкільні реформи у високорозвинених країнах . - С .462-464
Освіта в Японії та її зв'язок з життям . - С .469-472
Традиції та нові цінності в системі освіти США, Канади, Великобританії та інших зарубіжних країн (80-90-і роки) . - С .473-486
Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи . - С .487-512
Передовий досвід використання активних форм методичної роботи на Рівненщині . - С .542-549
Передовий педагогічний досвід та система роботи з ним . - С .550-570
Нові тенденції в розвитку теорії і практики освіти й виховання в Україні. Стратегічний менеджмент освіти України . - С .571-591
Найзначніші показники кризового стану виховання молоді . - С .571-572
Інноваційні педагогічні технології на зламі тисячоліть . - С .592-642
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка,  Освіта--в Україні,  Глобальна освіта,  Освіта--глобальна,  Система освіти--в Україні,  12-річна школа,  Педагогічні дослідження,  Дослідження--педагогічні,  Розвиток особистості,  Самовиховання,  Перевиховання,  Дидактика,  Педагогічний процес,  Навчання,  Процес навчання,  Види навчання,  Принципи навчання,  Шкільна освіта--історія,  Освіта--шкільна,  Шкільна освіта--вдосконалення,  Шкільна освіта--реформування,  Освіта--реформи,  Реформування освіти--в Україні,  Освітні реформи,  Реформи--освітні,  Класно-урочна система,  Урок,  Форми навчання,  Нетрадиційні форми навчання,  Методи навчання,  Засоби навчання,  Вчитель,  Професіограма--вчителя,  Професії--Вчитель,  Виховання,  Виховний процес,  Виховання--демократичне,  Демократичне виховання--історія,  Національне виховання,  Виховання--національне,  Педагогічне мислення,  Виховний ідеал,  Класний керівник--історія,  Професіограма--класного керівника,  Педагогічні категорії,  Категорії--педагогічні,  Позаурочне навчання,  Позашкільна виховна робота,  Позашкільні заклади,  Дитячі організації,  Організації--дитячі,  Молодіжні організації,  Організації--молодіжні,  Методи виховання,  Позитивна поведінка,  Поведінка--позитивна,  Вихованість,  Розумове виховання,  Виховання--розумове,  Моральне виховання,  Виховання--моральне,  Трудове виховання,  Виховання--трудове,  Економічне виховання,  Виховання--економічне,  Естетичне виховання,  Виховання--естетичне,  Фізичне виховання,  Виховання--фізичне,  Історія педагогіки,  Педагогіка--історія,  Педагоги українські,  Видатні педагоги--українські,  Біографія педагогів--українських,  Педагоги зарубіжні,  Видатні педагоги--зарубіжні,  Біографія педагогів--зарубіжних,  Педагогічна думка--зарубіжна,  Педагогічна думка--українська,  Системи виховання--історія,  Етнопедагогіка--українська,  Освіта--міжнародна,  Міжнародна освіта,  Реформування освіти--в зарубіжних країнах,  Освіта--в Японії,  Освіта--в США,  Освіта--в Канаді,  Освіта--у Франції,  Освіта--у Великобританії,  Шкільна освіта--зарубіжний досвід,  Контроль знань--в зарубіжних країнах,  Школознавство,  Управління школою,  Громадське самоврядування--в школі,  Самоврядування--учнівське,  Методична робота--в школі,  Передовий педагогічний досвід,  Досвід--педагогічний,  Педагогічний досвід,  Педагогічний досвід--історія,  Менеджмент освіти,  Інноваційні технології--педагогічні,  Педагогічні технології--інноваційні,  Технології навчання,  Технології виховання,  Виховні технології,  Розвиваюче навчання,  Навчання--розвивальне,  навчальна література
Доп.точки доступа
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \о нем\
Коменський, Ян Амос (чеський вчений, педагог, філософ, письменник ; 1592-1670) \о нем\
Ушинський, Костянтин Дмитрович (рос. педагог укр. походження ; 1824-1871) \о нем\
Макаренко, Антон Семенович (укр. рад. педагог, письменник, публіцист ; 1888-1939) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
88я73
О-75


   
    Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посібник / А. В. Семенова, Р. С. Гурін [та ін.] ; ред. А. В. Семенова. - 2-ге видання, виправлене і доповнене. - К. : Знання, 2007. - 341 с. - (в опр.) : 44.00 грн.
ГРНТИ
ББК 88я73 + 74.00я73

Рубрики: Психологія,  Біопсихологія,  Психічні процеси,  Професійна діяльність--психологія,  "Я-концепція",  Педагогіка,  Система освіти--в Україні,  Освіта--в Україні,  навчальна література
Доп.точки доступа
Семенова, А.В.
Гурін, Р.С.
Осипова, Т.Ю.
Ващенко, А.М.
Семенова, А.В. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
66я5
Н 34


   
    Наукові праці. Історія, техніка, екологія, філологія, економіка, педагогіка, політичні науки, техногенна безпека, комп'ютерні технології [Текст] : науково-методичний журнал. Т. 147. Вип. 135 / ред. Л. П. Клименко [та ін.]. - Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. - 164 с. - (Державне управління). - 10.00 грн.
    Содержание:
Мусієнко, І. І. Принципові відмінності системи освіти України від вимог Європейського простору вищої освіти / І. І. Мусієнко. - С .28-31
ГРНТИ
ББК 66я5

Рубрики: Державна служба--реформування,  Глобалізація--інституціональної сфери,  Конкурентні переваги--державні,  Глобалізація,  Інтеграційні процеси--в Україні,  Україна - ЄС,  ЄС - Україна,  Угода про партнерство і співробітництво,  Освіта--в Україні,  Система освіти--в Україні,  Освіта--в ЄС,  Система освіти--в ЄС,  Вища освіта--в ЄС,  Державна експертиза вищих навчальних закладів,  Експертиза вищих навчальних закладів,  Вотум довіри парламенту--в Україні,  Вотум довіри парламенту--в ЄС,  Уряд--України,  Уряд--ЄС,  Управлінські кадри--регіональні,  Управлінські кадри--компетентність,  Управлінські кадри--професіоналізм,  Органи влади і молодь,  Молоді і органи влади,  Влада і молодь,  Молодь і влада,  Соціальні комунікації,  Комунікації--соціальні,  Працевлаштування--молоді,  Держава і громадські організації--в Польщі,  Громадські організації і держава--в Польщі,  Держава і бізнес--в Польщі,  Бізнес і держава--в Польщі,  Меценатство--в Польщі,  Управлінські кадри--на Миколаївщині,  Місцеве самоврядування--в Миколаєві,  Судово-експертні установи--управління,  Експертні установи--управління,  Інноваційна діяльність--в Україні,  Інноваційна діяльність--управління,  Управління інноваційною діяльністю--в Україні,  Дефіцит ресурсів,  Деградація довкілля,  Державне регулювання інвестиційної діяльності,  Ринок і державне регулювання,  Енергетична політика--державна,  Державне регулювання інвестиційної діяльності,  Відтворювальні процеси--в промисловій політиці,  Промислова політика,  Економічна безпека--регіонів,  Загрози безпеці економічній,  Відтворення житлово-комунального господарства,  Житлово-комунальне господарство--відтворення,  Інноваційна політика--регіональна,  Інноваційна політика--державна,  Політика--інноваційна,  Інноваційний потенціал--правове регулювання,  Розвиток інноваційного потенціалу--правове регулювання,  Інвестиційна політика--державна,  Ринкова економіка--соціально-орієнтована,  Соціально-орієнтована економіка,  Раціональне природокористування,  Природокористування--раціональне,  Державне регулювання АПК--в Україні,  Економічне зростання--промисловості регіонів,  Економічний розвиток промисловості регіонів,  Інвестиційна політика--в сфері зайнятості,  Зайнятість населення--інвестиційна політика,  Промисловість--регіональна,  Інновації на підприємствах--сільськогосподарських,  Інноваційне забезпечення--підприємств сільськогосподарських,  Фінансовий контроль--муніципальний,  Державне гарантування вкладів,  Гарантування вкладів--державне,  Стабілізація банківської системи--в Україні,  Банківська система--України,  Банківська система--стабілізація,  Польща - НАТО,  НАТО - Польща,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Клименко, Л.П. \ред.\
Мещанінов, О.П. \ред.\
Михальченко, М.І. \ред.\
Багмет, М.О. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74я5
В 31


   
    Вересень. Науковий часопис [Текст] : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. № 1-2 (54-55) 2011 / ред. Р. О. Гришкова [и др.]. - Миколаїв : ОІППО, 2011. - 134 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Гришкова, Р. О. Проблеми адаптації вітчизняної системи освіти до європейських стандартів / Р. О. Гришкова. - С .3-9. - Библиогр.: с. 9.
Семеног, О. М. Підвищення кваліфікації – невід'ємна складова розвитку професійної компетентності викладача / О. М. Семеног. - С .10-16. - Библиогр.: с. 16.
Пустовіт, Г. П. Методи навчання і виховання як дидактична категорія в історико-педагогічному ракурсі / Г. П. Пустовіт. - С .17-29. - Библиогр.: с. 27-29.
Іваненко, В. К. Полікультурне виховання майбутніх юристів засоби іноземних мов: теоретичний аспект / В. К. Іваненко, С. В. Іваненко. - С .29-35. - Библиогр.: с. 34-35.
Літвінчук, С. Б. Модульний підхід у навчанні / С. Б. Літвінчук. - С .35-42. - Библиогр.: с. 42.
Сидорович, М. М. Парадигмальний і адаптаційний підходи як концптуальні засади пректування процесу формування теоретичних знань із біології в школярів / М. М. Сидорович. - С .43-52. - Библиогр.: с. 48-50.
Зубенко, Т. В. Професійна підготовка вчителя іноземної мови початкової школи в умовах європейської інтеграції / Т. В. Зубенко. - С .51-55. - Библиогр.: с. 55.
Зубко, А. М. Моніторинг ефективності навчального процесу як основоположний принцип перепідготовки педагогів у закладах післядипломної освіти / А. М. Зубко. - С .56-61. - Библиогр.: с. 61.
Десятов, Д. Л. Формування інформаційно-комунікаційної складової фахової компетенції вчителя-предметника в системі післядипломної педагогічної освіти / Д. Л. Десятов. - С .61-66. - Библиогр.: с. 66.
Калініна, Л. М. Проблеми та українські реалії державно-громадського управління освітою / Л. М. Калініна. - С .67-73. - Библиогр.: с. 73.
Старєва, А. М. Розвиток шкільного суспільствознавства та відповідної методичної підготовки майбутнього вчителя у 80-ті рр. XX століття / А. М. Старєва. - С .74-81. - Библиогр.: с. 81.
Шуляр, В. І. Едукативні основи діяльності суб'єктів сучасного уроку літератури / В. І. Шуляр. - С .81-89. - Библиогр.: с. 88-89.
Береза, І. Ю. Наш земляк Ю. Бойко-Блохин як шевченкознавець / І. Ю. Береза. - С .90-93. - Библиогр.: с. 93.
Мітрясова, О. П. Інтеграція знань із хімії та екології під час навчання студентів-екологів / О. П. Мітрясова. - С .93-100. - Библиогр.: с. 100.
Рицька, Н. Ф. Гендерне виховання учнів початкової школи як важлива ланка соціально-педагогічної діяльності / Н. Ф. Рицька. - С .101-106. - Библиогр.: с. 105-106.
Бєдакова, С. В. Празький період творчості українських композиторів / С. В. Бєдакова. - С .106-111. - Библиогр.: с. 111.
Герасименко, Т. Специфіка процесу дошлюбної підготовки у вітчизняній школі (1984-1991) / Т. Герасименко. - С .112-117. - Библиогр.: с. 117.
Гончарук, Т. В. Проблема творчості особистості в психолого-педагогічній літературі / Т. В. Гончарук. - С .118-124. - Библиогр.: с. 123-124.
Котлярчук, Г. Й. Екологічна освіта старшокласників: історія і сучасність / Г. Й. Котлярчук. - С .124-132. - Библиогр.: с. 132.
ГРНТИ
ББК 74я5

Рубрики: Система освіти--в Україні,  Система освіти--в Україні--європейські стандарти,  Полікультурне виховання--студентів,  Навчання--модульне,  Модульне навчання,  вивчення біології--в школі,  Вчитель іноземної мови,  Професійна підготовка вчителів іноземної мови,  Вчитель іноземної мови--професійна підготовка,  Перепідготовка педагогів,  Інформаційно-комунікативні технології--в освіті,  Державне управління--освітою,  Навчання суспільствознавству --в школі--історія,  Уроки літератури,  Шевченкознавство--Миколаївська область (Україна),  Гендерне виховання--початкова школа,  Початкова школа--гендерне виховання,  Українські композитори,  Видатні українські композитори,  Миколаївщина
   Миколаївщина--освіта
Доп.точки доступа
Гришкова, Р.О. \ред.\
Старєва, А.М. \ред.\
Будак, В.Д. \ред.\
Калініна, Л.М. \ред.\
Кр


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
74я5
В 31


   
    Вересень. Науковий часопис [Текст] : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. № 3-4 (64-65) 2013 / ред. Р. О. Гришкова [и др.]. - Миколаїв : ОІППО, 2013. - 125 с. - 5.00 грн.
    Содержание:
Завірюха, Л. В. Організація роботи з обдарованою учнівською молоддю в Миколаївській області / Л. В. Завірюха. - С .3-7
Мацько, Н. Д. Формування предметних і ключових компетентностей засобами шкільних підручників / Н. Д. Мацько. - С .8-17
Ляхова, В. П. Чувство собственного достоинства в структуре личности школьника / В. П. Ляхова. - С .18-21
Бабійчук, В. Г. Дистанційне навчання - сучасна форма підвищення кваліфікації вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти / В. Г. Бабійчук. - С .22-29
Глазунова, М. А. Модернізація науково-методичного супроводу післядипломної освіти вчителів хімії ЗНЗ Одеської області / М. А. Глазунова. - С .30-34
Давиденко, А. А. Проблеми підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до роботи з учнями, які мають задатки до дослідницької та творчої діяльності / А. А. Давиденко. - С .35-38
Шарата, Н. Г. Модель управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищому навчальному закладі / Н. Г. Шарата. - С .39-43
Догару, Г. Г. Роль міжпредметних шкільних методичних об’єднань у формуванні самокерованості учнів 5-6 класів на уроках математики / Г. Г. Догару. - С .44-48
Куриленко, Н. В. Кейс-метод як технологія формування екологічної компетентності учнів основної школи в процесі вивчення фізики / Н. В. Куриленко. - С .49-55
Мельниченко, А. П. Використання ІКТ на уроках фізики / А. П. Мельниченко. - С .56-58
Солдатко, М. Г. Формування географічних компетентностей учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій / М. Г. Солдатко, С. М. Стоянов. - С .59-63
Клименко, Л. О. Природознавство - навчальна дисципліна та засіб усебічного розвитку творчої особистості / Л. О. Клименко, Ф. Б. Мозгова. - С .64-73
Самойленко, Т. Г. Формування навичок науково-дослідницької діяльності як шлях творчої самореалізації особистості школяра / Т. Г. Самойленко, С. М. Хаміцевич. - С .74-77
Мількат, С. М. Практико-орієнтовані завдання як засіб формування предметної (фізичної) компетентності учнів / С. М. Мількат, О. В. Ліскович. - С .78-82
Глазунова, М. А. Інтегроване освітнє середовище як умова розвитку соціокультурних компетенцій учнів на уроках хімії / М. А. Глазунова, М. Л. Лістицька. - С .83-86
Пуриш, Т. В. Використання дослідницького та евристичного методів навчання математики в старших класах / Т. В. Пуриш. - С .87-94
Чехратова, Т. А. Готовність педагогів до інноваційної діяльності для розвитку креативної особистості / Т. А. Чехратова. - С .95-102
Калініна, Л. А. Творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва / Л. А. Калініна. - С .103-110
Єрмілов, В. С. Шкільна гігієна як суттєва складова сучасного навчально-виховного процесу / В. С. Єрмілов. - С .111-113
Анісімов, А. Ю. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досянень осіб, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів в Україні - історія і сьогодення / А. Ю. Анісімов. - С .114-122
ГРНТИ
ББК 74я5

Рубрики: Система освіти--в Україні,  Учнівська молодь--обдарована,  Підручники,  Компетентність ,  Особистість--учня,  Дистанційне навчання,  Підвищення кваліфікації--вчителів,  Післядипломна освіта--педагогічна,  Інноваційно-педагогічний процес,  кейс-метод,  Інформаційно-комунікативні технології--в освіті,  Природознавство--Викладання в школі,  Науково-дослідницька робота,  шкільна гігієна,  зовнішнє незалежне оцінювання,  Творчий розвиток дітей,  Книги миколаївських видавництв,  Миколаївщина
Доп.точки доступа
Гришкова, Р.О. \ред.\
Старєва, А.М. \ред.\
Будак, В.Д. \ред.\
Калініна, Л.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
Обкладинка
74я5
В 31


   
    Вересень. Науковий часопис [Текст] : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. № 1-2 (62-63) 2013 / ред. Р. О. Гришкова [и др.]. - Миколаїв : ОІППО, 2013. - 91 с. - 5.00 грн.
    Содержание:
Старєва, А. М. Сучасні методологічні підходи до методики начання предмета майбутнього вчителя суспільствознавства / А. М. Старєва. - С .3-9
Калініна, Л. М. Реформування освіти в Чеській Республіці / Л. М. Калініна. - С .10-24
Літвинчук, С. Б. Соціально-педагогічні засади продуктивної професійної підготовки студентів-аграріїв / С. Б. Літвинчук. - С .25-30
Сторчак, Н. А. Правові засади біологічної та екологічної освіти з урахуванням положень нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Ч. 2) / Н. А. Сторчак. - С .31-38
Абабілова, Н. М. Дослідження особливостей перекладу власних назв у вітчизняних та зарубіжних координатах / Н. М. Абабілова. - С .39-44
Бавольська, О. В. Роль малих фольклорних жанрів у вихованні звукової культури мовлення дошкільників / О. В. Бавольська. - С .44-49
Шуляр, В. І. Сучасний урок літератури й інформаційно-комунікаційні технології / В. І. Шуляр. - С .50-58
Клименко, Л. О. Обласна педагогічна відкрита студія "Наука і ми" (друге засідання, 22 травня 2013 року) / Л. О. Клименко. - С .59-65
Стойкова, В. В. Управління якістю організації профільного навчання на регіональному рівні / В. В. Стойкова. - С .66-72
Калініна, Л. А. Естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема / Л. А. Калініна. - С .73-79
Щукіна, Л. В. Партнерство сім’ї і позашкільного закладу у формуванні життєвої компетентності особистості / Л. В. Щукіна. - С .80-85
Єрмілов, В. С. Сучасні аспекти еволюції поглядів на здоров’я та здоровий спосіб життя / В. С. Єрмілов. - С .86-89
ГРНТИ
ББК 74я5

Рубрики: Система освіти--в Україні,  Методика навчання суспільствознавства,  Реформування освіти--в Чехії,  Професійна підготовка аграріїв--Україна,  Освіта--біологічна,  Біологічна освіта,  Освіта--екологічна,  Екологічна освіта,  Державні стандарти--в галузі освіти,  Переклад--граматичні аспекти,  Фольклорні жанри--малі,  Культура мовлення--звукова,  Викладання літератури--в школі,  Інформаційно-комунікативні технології--в освіті,  Естетичне виховання--дошкільників,  Сім'я і позашкільні заклади,  Компетентність--життєва,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Гришкова, Р.О. \ред.\
Старєва, А.М. \ред.\
Будак, В.Д. \ред.\
Калініна, Л.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
Обкладинка
74я5
В 31


   
    Вересень [Текст] : науковий часопис. № 1-2 (70-71) / ред. Р. О. Гришкова [та ін.]. - Миколаїв : ОІППО, 2015. - 120 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Капустеринська, Т. Д. Креативний лідер шкільної команди - генератор освітніх реформ / Т. Д. Капустеринська. - С .3-8
Пінюгіна, К. О. Вплив мовленнєвого недорозвинення на формування соціального інтелекту дошкільника / К. О. Пінюгіна. - С .9-14
Сокуренко, О. О. Модель підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми та молоддю в післядипломній освіті / О. О. Сокуренко. - С .15-23
Таранова, О. В. Про патріотизм школярів навчальних закладів Миколаївської області / О. В. Таранова. - С .24-36
Шарата, Н. Г. Інноваційний підхід до модернізації вищої освіти / Н. Г. Шарата. - С .37-42
Гололобов, С. М. Позашкільна освіта Миколаївщини як чинник національно-культурного розвитку Півдня України / С. М. Гололобов. - С .43-46
Кунашенко, О. В. Мовна особистість у сучасному полікомунікативному просторі / О. В. Кунашенко. - С .47-54
Шарко, В. Д. Проблема відповідності методичного забезпечення навчального процесу з фізики вимогам до формування компетентностей учнів основної школи / В. Д. Шарко, О. В. Ліскович. - С .55-63
Клименко, Л. О. Один із методів розвитку експерементальних навичок п’ятикласників під час вивчення курсу "Природознавство" / Л. О. Клименко, С. В. Братошевська. - С .64-77
Сусь, Б. А. Оптимізація фундаментальності фізики як шлях до підвищення якості освіти у вищій технічній школі / Б. А. Сусь. - С .78-85
Галатюк, Ю. М. Організація творчої навчально-пізнавальної діяльності у процессі навчання фізики - філософсько-методологічний аспект / Ю. М. Галатюк. - С .86-91
Самойленко, Т. Г. Особливості роботи з обдарованними та здібними учнями на уроках біології із застосуванням пізнавальних завдань / Т. Г. Самойленко, І. В. Мироненко. - С .92-98
Чернецький, І. С. Дослідницька діяльність учнів у контексті використання науквого та інжинерного методів / І. С. Чернецький. - С .99-107
Ізбаш, Н. М. Дослідницька робота учнів у процесі навчання природничих дисциплін - як умова формування їх творчої особистості / Н. М. Ізбаш. - С .108-112
Чехратова, Т. А. Позакласна робота з предметів природничих дисциплін: патріотичний аспект / Т. А. Чехратова. - С .113-119
ГРНТИ
ББК 74я5

Рубрики: Система освіти--в Україні,  Психологія школярів,  Лідерська поведінка,  Соціальний інтелект--дошкільників,  Мовленнєвий розвиток--дошкільнят,  Обдаровані діти--Соціально-педагогічна робота,  Патріотичне виховання школярів--Миколаївщина,  Вища освіта--Модернізація,  Позашкільна освіта--в Миколаєві,  Мовна особистість,  Навчальний процес--з фізики,  методика навчання--Природознавство,  Методика навчання фізиці,  Дослідницька діяльність учнів--в школі,  Позакласна виховна робота--з природознавства,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Гришкова, Р.О. \ред.\
Шуляр, В.І. \ред.\
Будак, В.Д. \ред.\
Калініна, Л.М. \ред.\
Кр


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.04(4Укр)
Б 61


   
    Біла книга національної освіти України [Текст] / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл ; ред. В. Г. Кремінь. - К. : Інформаційні системи, 2010. - 342 с. - ISBN 978-966-2249-21-7 : 10.00 грн.
    Содержание:
Українська система освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу . - С .10
Якісна освіта: методологічні аспекти сучасного розуміння . - С .15
Загальні (наскрізні) стратегії розвитку освіти для інформаційного суспільства . - С .28
Людиноцентризм и демократизація освіти . - С .28
Інноваційна спрямованість змісту і технологій освіти . - С .32
Виховання моральної особистості, патріотичного громадянина, ініціативного й відповідального працівника в освітньому і соціальному середовищах . - С .38
Збереження і розвиток здоров'я, забезпечення безпеки особистості через освіту . - С .43
Формування екологічної свідомості і поведінки . - С .49
Інтелектуально-творчий розвиток особистості в навчальній і дозвіллєвій діяльності . - С .52
Створення сприятливого розвивального навчльно-виховного середовища . - С .55
Утвердження української мови в освіті. Багатомовність як ознака освіченості . - С .57
Розвиток системи безперервної освіти . - С .61
Системний моніторинг процесуального і результативного компонентів освіти всіх рівнів . - С .70
Безперервний професійний розвиток і саморозвиток педагогічних й науково-педагогічних працівників . - С .75
Інвестиційно активна, багатоканальна фінансова політика в освіті . - С .83
Державно-громадське управління розвитком освіти (державний, регіональний, місцевий, інституційний рівні) . - С .89
Інформатизація і комп'ютеризація освіти, формування комп'ютерно орієнтованого навчального середовища, відкритих систем освіти . - С .94
Психологічний супровід розвитку особистості в системі освіти . - С .106
Психологічно-педагогічне забезпечення медіаосвіти дітей та молоді . - С .112
Бібліотечно-інформаційне забезпечення освітянської галузі України . - С .114
Приоритети розвитку освіти за рівнями . - С .124
Дошкільна освіта . - С .124
Дошкілля України: реалії та перспективи . - С .124
Загальна середня і позашкільна освіта . - С .131
Модернізація змісту загальної середньої освіти . - С .132
Оновлення дидактичних систем, методик і педагогічних технологій . - С .141
Удосконалення навчально-методичного забезпечення дидактичного процесу в школі . - С .148
Запровадження системи профільного навчання в старшій школі . - С .154
Особистісно орієнтована дозвіллєва життєдіяльність дитини . - С .164
Моделювання освітньо-інформаційного соредовища майбутнього . - С .172
Спеціальна освіта . - С .180
Спеціальна освіта: шляхи реформування з урахуванням світових тенденцій суспільного розвитку . - С .180
Професійна освіта і освіта дорослих . - С .188
Модернізація професійно-технічної освіти . - С .188
Науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення професійно-технічної освіти . - С .192
Професійне навчання на виробництві і навчання безробітних . - С .198
Професійно-тактична підготовка в системі професійної освіти . - С .205
Професійна орієнтація населення . - С .207
Освіта дорослих в умовах ринкової економіки . - С .212
Підготовка педагогічного персоналу для системи професійно-технічної освіти й освіти дорослих . - С .216
Управління розвитком професійно-технічної освіти . - С .221
Фінансування підготовки робітничого персоналу . - С .224
Вища освіта . - С .228
Стандартизація підготовки фахівців у вищій школі . - С .230
Запровадження компетентнісного підходу у підготовці фахівців з вищою освітою . - С .243
Інтеграція освітньої і наукової складових у діяльності вищої школи . - С .256
Підготовка педагогічних, науково-педагогічних, керівних кадрів . - С .260
Підготовка вчителя до забезпечення якості освітньо-вихованого процесу . - С .268
Педагогічна майстерність - стратегічна домінанта підготовки вчителя до підвищення якості учіння . - С .282
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: стан, проблеми, перспективи . - С .286
Демократизація вищої освіти . - С .292
Упорядкування мережі вищих навчальних закладів . - С .301
ГРНТИ
ББК 74.04(4Укр)

Рубрики: Національна освіта--українська,  Освіта--національна,  Система освіти--в Україні,  Освіта і глобалізація,  Глобалізація і освіта,  Якість освіти,  Розвиток освіти--української,  Інформаційне суспільство,  Людиноцентризм освіти,  Демократизація освіти,  Освітні технології,  Технології--освітні,  Моральне виховання,  Виховання--моральне,  Патріотичне виховання,  Виховання--патріотичне,  Безпека особистості і освіта,  Освіта і безпека особистості,  Здоров'я і освіта,  Освіта і здоров'я,  Екологічна свідомість,  Свідомість--екологічна,  Екологічна поведінка,  Поведінка--екологічна,  Інтелектуальний розвиток,  Розвиток інтелекту,  Творчий розвиток,  Навчальна діяльність,  Дозвіллєва діяльність,  Навчально-виховне середовище--розвивальне,  Українська мова і освіта,  Освіта і українська мова,  Багатомовність,  Безперервна освіта,  Освіта--безперервна,  Професійний розвиток--безперервний,  Розвиток--професійний,  Саморозвиток педагогічних працівників,  Саморозвиток науковців,  Освітня політика--українська,  Управління освітою--Україна,  Інформатизація освіти,  Комп'ютеризація--в освіті,  Комп'ютерно орієнтоване навчальне середовище,  Навчальне середовище--комп'ютерно-орієнтоване,  Відкриті системи освіти,  Системи освіти--відкриті,  Медіаосвіта,  Дошкільна освіта,  Освіта--дошкільна,  Позашкільна освіта,  Освіта--позашкільна,  Середня шкільна освіта--модернізація,  Дидактичні системи--оновлення,  Педагогічні методики--оновлення,  Методики--педагогічні,  Педагогічні технології--оновлення,  Профільне навчання--шкільне,  Навчання--профільне,  Дозвіллєва життєдіяльність дитини--особистісно орієнтована,  Освітньо-інформаційне середовище--моделювання,  Спеціальна освіта,  Освіта--спеціальна,  Спеціальна освіта--реформування,  Реформування освіти--в Україні,  Професійна освіта,  Освіта--професійна,  Освіта дорослих,  Професійно-технічна освіта--модернізація,  Професійне навчання--на виробництві,  Навчання--професійне,  Навчання безробітних,  Професійна орієнтація населення,  Вища освіта,  Освіта--вища,  Підготовка керівників,  Підготовка вчителя,  Професійна підготовка вчителів,  Педагогічна майстерність,  Майстерність--педагогічна,  Якість навчання,  Підвищення кваліфікації--педагогів,  Мережа вищих навчальних закладів--упорядкування
Доп.точки доступа
Алексєєнко, Т.Ф.
Аніщенко, В.М.
Балл, Г.О.
Кремінь, В.Г. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74я5
В 31


   
    Вересень [Текст] : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. № 1/2(54/55) / ред. Р. О. Гришкова [и др.]. - Миколаїв : ОІППО, 2011. - 134 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Гришкова, Р. О. Проблеми адаптації вітчизняної системи освіти до європейських стандартів / Р. О. Гришкова. - С. 3-10
Семеног, О. М. Підвищення кваліфікації - невід’ємна складова розвитку професійної компетентності викладача / О. М. Семеног. - С. 10-17
Пустовіт, Г. П. Методи навчання і виховання як дидактична категорія в історико-педагогічному ракурсі / Г. П. Пустовіт. - С. 17-29
Іваненко, В. К. Полікультурне виховання майбутніх юристів засоби іноземних мов: теоретичний аспект / В. К. Іваненко, С. В. Іваненко. - С. 29-35
Літвінчук, С. Б. Модульний підхід у навчанні / С. Б. Літвінчук. - С. 35-43
Сидорович, М. М. Парадигмальний і адаптаційний підходи як концптуальні засади пректування процесу формування теоретичних знань із біології в школярів / М. М. Сидорович. - С. 43-51
Зубенко, Т. В. Професійна підготовка вчителя іноземної мови початкової школи в умовах європейської інтеграції / Т. В. Зубенко. - С. 51-56
Зубко, А. М. Моніторинг ефективності навчального процесу як основоположний принцип перепідготовки педагогів у закладах післядипломної освіти / А. М. Зубко. - С. 56-61
Десятов, Д. Л. Формування інформаційно-комунікаційної складової фахової компетенції вчителя-предметника в системі післядипломної педагогічної освіти / Д. Л. Десятов. - С. 61-67
Калініна, Л. М. Проблеми та українські реалії державно-громадського управління освітою / Л. М. Калініна. - С. 67-74
Старєва, А. М. Розвиток шкільного суспільствознавства та відповідної методичної підготовки майбутнього вчителя у 80-ті рр. XX століття / А. М. Старєва. - С. 74-81
Шуляр, В. І. Едукативні основи діяльності суб’єктів сучасного уроку літератури / В. І. Шуляр. - С. 81-90
Береза, І. Ю. Наш земляк Ю. Бойко-Блохин як шевченкознавець / І. Ю. Береза. - С. 90-93
Мітрясова, О. П. Інтеграція знань із хімії та екології під час навчання студентів-екологів / О. П. Мітрясова. - С. 93-101
Рицька, Н. Ф. Гендерне виховання учнів початкової школи як важлива ланка соціально-педагогічної діяльності / Н. Ф. Рицька. - С. 101-106
Бєдакова, С. В. Празький період творчості українських композиторів / С. В. Бєдакова. - С. 106-112
Герасименко, Т. Специфіка процесу дошлюбної підготовки у вітчизняній школі (1984-1991) / Т. Герасименко. - С. 112-118
Гончарук, Т. В. Проблема творчості особистості в психолого-педагогічній літературі / Т. В. Гончарук. - С. 118-124
Котлярчук, Г. Й. Екологічна освіта старшокласників: історія і сучасність / Г. Й. Котлярчук. - С. 124-133
ГРНТИ
ББК 74я5

Рубрики: Система освіти--в Україні,  Полікультурне виховання--студентів,  Навчання--модульне,  Модульне навчання,  вивчення біології--в школі,  Вчитель іноземної мови,  Професійна підготовка--вчителів іноземної мови,  Перепідготовка педагогів,  Інформаційно-комунікативні технології--в освіті,  Державне управління--освітою,  Навчання суспільствознавству --в школі--історія,  Уроки літератури--в школі,  Шевченко і Миколаївщина,  Шевченкознавство,  Гендерне виховання--початкова школа,  Початкова школа--гендерне виховання,  композитори
Доп.точки доступа
Гришкова, Р.О. \ред.\
Старєва, А.М. \ред.\
Будак, В.Д. \ред.\
Калініна, Л.М. \ред.\
Бойко-Блохин, Юрій Гаврилович (укр. політичний діяч, літературознавець ; 1909-2003) \о нем\
Кр


Знайти подібні документи
/ URL: посилання на документ
 1-10    11-11 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей