Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=психологічний супровід<.>)
Общее количество найденных документов : 85
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-85 
1.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2015г. N 10
Зміст:
Кочетов, В. С. Образование, конкуренция, общегражданская идентичность и устойчивое развитие / В. С. Кочетов. - С.3-14. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: стійкий розвиток, соціальна складова, удосконалення середовища проживання
Борисенков, В. П. Повышение качества школьного образования в современной России / В. П. Борисенков. - С.14-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: якість освіти, педагогічні кадри, лідери освіти
Ткаченко, Е. В. Роль и назначение экспертных оценок в развитии современного образования / Е. В. Ткаченко. - С.24-30. - експертні оцінки : якість освіти
 л.слова: професійні освітні стандарти
Роберт, И. В. Основные направления развития информатизации образования / И. В. Роберт. - С.30-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: адаптаційні форми системи освіти, когнітивно-інформаційна взаємодія, конвергенція технологій
Разумовский, В. Г. Формирование естественнонаучной грамотности учащихся основной школы / В. Г. Разумовский. - С.39-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 25 назв.
 л.слова: наукова грамотність, формалізм знань учнів, науковий метод пізнання
Ларионова, С. О. Психологическое сопровождение профилактики девиантности у младших школьников с ЗПР / С. О. Ларионова. - С.48-53
 л.слова: психологічний супровід, девіантна поведінка, діти з затримкою психічного розвитку
Клепиков, В. Н. Духовно-нравственное воспитание на уроках математики / В. Н. Клепиков. - С.54-58. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: духовно-моральне виховання, інформаційно-комунікаційні технології, метапредметний рівень
Саранцев, Г. И. Предметно-педагогическое мышление в профессиональных компетенциях педагога / Г. И. Саранцев. - С.59-65
 л.слова: предметно-педагогічне мислення, професійні компетенції, гармонізація
Чоросова, О. М. Непрерывное профессиональное образование педагогов в Республике Саха (Якутия) / О. М. Чоросова. - С.65-69. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: додаткова професійна освіта, освітній простір додаткової професійної освіти, глобальні освітні тренди
Николаева, А. Д. Приоритеты модернизации непрерывного педагогического образования (на примере СВФУ) / А. Д. Николаева, И. С. Алексеева. - С.69-72
 л.слова: конкурентоспроможність, тенденції, модернізація
Пахомова, Е. А. Профессиональное образование в Кемеровской области / Е. А. Пахомова. - С.72-79
 л.слова: професійна освіта, ринок праці, середня професійна освіта
Лощинова, М. А. Сетевое взаимодействие в профессиональном образовании / М. А. Лощинова : 79-82
 л.слова: мережа, мережева взаємодія, соціальні партнери
Серик, Н. И. Ролевые игры в преподавании иностранных языков / Н. И. Серик. - С.83-87
 л.слова: ігрові технології, ігровий метод навчання, навчання іноземної мови
Бессарабова, И. С. Джером Брунер - педагог, ученый, личность (к 100-летию со дня рождения) / И. С. Бессарабова, Н. Е. Воробьев. - С.88-96. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: психологія розвитку, когнітивна революція, бихевіоризм
Самбурова, Е. И. Становление высшей школы в Самарском крае / Е. И. Самбурова, Ю. А. Жердева. - С.96-104. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: земство, місцева адміністрація, історія вищої освіти
Савина, А. К. Непрерывное образование как реальность современного мира / А. К. Савина. - С.105-114. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: інформаційне суспільство, неписьменність, рівень освіти
Богуславская, О. М. Организация совместного обучения детей и родителей за рубежом / О. М. Богуславская. - С.114-120. - Бібліогр. у кінці ст.: 19 назв.
 л.слова: ранній розвиток, неперервна освіта, програма "Два покоління"
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2017г. N 5/6
Зміст:
Кремень, Василь. Утвердження особистості людини, суспільне єднання й патріотизм - ціннісні орієнтири сучасного глобалізованого світу: інтерв'ю з нагоди ювілею Василя Кременя до 25-річчя Національної Академії Педагогічних наук України / В. Кремень. - С.3-6
Мариновська, Оксана. Сутність поняття "авторська школа": контент-аналіз / О. Мариновська. - С.7-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: авторська школа, сутнісні ознаки, контент-аналіз
Мартиненко, Світлана. Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування / С. Мартиненко, Н. Кипиченко. - С.16-19. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: діагностування, педагогічне спілкування, стратегії педагогічного спілкування
Степаненко, Микола. Ректор-новатор Іван Зязюн / М. Степаненко. - С.21-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: єдність мистецтва й педагогіки, Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, якість освіти
Калініченко, Людмила. Ідеї Олександри Савченко про вплив пізнавальної активності та самостійності на формування творчого мислення молодших школярів (1970-1990-ті рр.) / Л. Калініченко. - С.26-30. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: учні початкової школи, творче мислення, розумовий розвиток
Кравцов, Віталій. Методологічна культура як особистісно-професійна характеристика майбутнього вчителя / В Кравцов. - С.31-35. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: методологічна культура, особистісно-професійний розвиток
Коптєва, Ольга. Активність як критерій соціально-професійної зрілості учнів професійно-технічних навчальних закладів / О. Коптєва. - С.36-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: активність, соціально-професійна зрілість
Афійчук, Юлія. Розвиток професійної компетентності вчителя природничих дисциплін у акмеологічному просторі ліцею / Ю. Афійчук, Т. Шеремет. - С.40-45
 л.слова: життєва компетентність, акмеологічний простір, самоосвітня компетентність
Фещенко, Сергій. Хто не знає історії, той не має майбутнього / С. Фещенко. - С.46-47
Каденюк, Леонід. Земля як феномен Всесвіту / Л. Каденюк. - С.48-50
Кузнєцов, Едуард. Аерокосмічна освіта в школі - запорука становлення інтелектуальної еліти нації / Е. Кузнєцов. - С.51-52
Таранік-Ткачук, Катерина. Формування національно-патріотичної самосвідомості учнів засобами аерокосмічної освіти в умовах Нової української школи / К. Таранік-Ткачук. - С.53-56. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв
 л.слова: аерокосмічна освіта, національна самосвідомість учнів, планетарне мислення
Агєєва, Олена. Організаційні та науково-методичні засади національно-патріотичного виховання учнів засобами аерокосмічної освіти / О. Агєєва. - С.57-60. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: Всесвіт, космос, аерокосмічна освіта
Литвиненко, Олена. Психологічний супровід інноваційної діяльності у школа: зміст та напрями реалізації / О. Литвиненко. - С.61-64. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: дослідно-експериментальна робота, психологічний супровід, психологічна діагностика
Мошенець, Вікторія. Український Космос у творчості Лесі Українки / В. Мошенець. - С.65-68
 л.слова: Космос, література, мистецтво
Філософія космосу: програма курсу за вибором. 9-й клас. - С.69-71. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
Віртуальний музей космонавтики: програма гуртка. 7-й клас. - С.72-76. - Бібліогр. у кінці ст.: 18 назв.
Гавриленко, Т. Науково-методичний семінар з історії освіти / Т. Гавриленко. - С.78-79
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Особлива дитина: навчання та виховання : науковий, навчальний, інформаційний журнал. - Київ : "Педагогічна преса", 1995 - . - Выходит ежеквартально
2018г. N 2
Зміст:
Кобильченко, Вадим. Концептуальні засади педагогічної підтримки молодших школярів із порушенням із порушеннями зору / В. Кобильченко. - С.7-16. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: молодші школярі, порушення зору, педагогічна підтримка
Довгопола, Катерина. Інтегративний підхід на уроках рельєфного малювання / К. Довгопола. - С.17-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: незрячі діти, рельєфне малювання, інтегративний підхід
Кравець, Ніна. Інноваційні технології навчання та формування читацької діяльності у підлітків з інтелектуальними порушеннями / Н. Кравець. - С.25-35. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: підлітки, інтелектуальні порушення, читацька діяльність
Соколова, Ганна. Теоретичні аспекти психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в психолого-педагогічних дослідженнях / Г. Соколова. - С.36-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: діти з особливими освітніми потребами, психологічний супровід, професійна діяльність психолога
Недозим, Інна. Науково доказові методики формування соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра / І. Недозим. - С.45-54. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: соціальний інтелект, аутичні діти
Березка, Софія. Теоретичний аналіз специфіки агресивної поведінки дітей дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку / С. Березка. - С.55-64. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: агресивна поведінка, діти дошкільного віку, порушення інтелектуального розвитку
Каплієнко, Анастасія. Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в позашкільних закладах / А. Каплієнко. - С.65-75. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: інклюзивне навчання, позашкільна освіта
Федоренко, Оксана. Інклюзивне навчання: оцінювання учнів з особливими освітніми потребами / О. Федоренко. - С.76-86. - Бібліогр. у кінці ст.: 16 назв.
 л.слова: особливі освітні потреби, інклюзивне навчання, оцінювання
Журовська, Беата. Сімейні перспективи у розумінні сутності анорексії / Б. Журовська. - С.87-95. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: нервова анорексія, порушення режиму харчування
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Особлива дитина: навчання та виховання : науковий, навчальний, інформаційний журнал. - Київ : "Педагогічна преса", 1995 - . - Выходит ежеквартально
2018г. N 3
Зміст:
Данілавічюте, Еляна. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі / Е. Данілавічюте. - С.7-19. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: інклюзивне освітнє середовище, діти з особливими освітніми потребами, вікові особливості
Лисенкова, Ірина. Психолого-педагогічні умови організації корекційно-розвивального середовища для дітей із порушеннями розумових функцій / І. Лисенкова. - С.20-27. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: корекційне середовище, розвивальне середовище, порушення розумових функцій
Соколова, Ганна. Психологічний супровід учнів із синдромом Дауна в процесі соціальної взаємодії / Г. Соколова. - С.28-36. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: учні із синдромом Дауна, психологічний супровід, соціальна взаємодія
Дробот, Олена. Лінгводидактичні аспекти навчання української жестової мови / О. Дробот, А. Замша. - С.37-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: діти із порушеннями слуху, жестема, українська жестова мова
Кунінець, Олеся. Розвиток рухових здібностей глухих дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму / О. Кунінець. - С.45-53. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: рухові здібності, глухі діти, оздоровчий туризм
Недозим, Інна. Особливості розвитку та формування соціального інтелекту у дітей із розладами аутичного спектра / І. Недозим. - С.54-63. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: соціальний інтелект, розлади аутистичного спектра, програма розвитку
Орлов, Олег. Специфіка особистісного функціонування невротизованих підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку та її поведінкової прояви / О. Орлов. - С.64-73. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: невротичні особистісні риси, порушення інтелекту, порушення поведінки
Михновецька, Ірина. Особливості інтерсуб'єктного компонента взаємовідносин у старших дошкільників із синдромом Дауна (за диспозиційним критерієм) / І. Михновецька. - С.74-83. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: синдром Дауна, інтерсуб'єктний компонент, диспозиційний критерій
Аль-Камізі, Данута. Упровадження інклюзивного навчання у освітню систему Польщі / Д. Аль-Камізі. - С.84-95. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: інклюзивне навчання, особливі освітні потреби
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2019г. N 4
Зміст:
Максименко, С. Д. Психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті / С. Д. Максименко. - С.5-15
Панок, В. Г. Проблеми впровадження результатів прикладних психологічних досліджень в освітню практику / В. Г. Панок. - С.16-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: прикладні дослідження, прикладна психологія, кризовий менеджмент
Прохоренко, Л. І. Освіта осіб з особливими потребами: науково-психологічний супровід / Л. І. Прохоренко. - С.25-34. - Бібліогр. у кінці ст.: 20 назв.
 л.слова: психологічний супровід, діти з особливими потребами, інклюзивне навчання
Дічек, Н. П. Особистісно орієнтована парадигма освіти в українській школі: вектори реалізації / Н. П. Дічек. - С.35-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 35 назв.
 л.слова: початкова школа, індивідуалізація навчання, психодіагностика
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.


    Елшанский, С. П.
    Приоритетные направления деятельности службы психологической помощи технического вуза [Текст] / С. П. Елшанский, И. В. Федоров, В. М. Абдулаева // Вопр. психологии : науч. журн. - 2009. - № 3. - С. 27-36. - Библиогр.: 12 назв. . - ISSN 0042-8841
ББК 74.580.4

Рубрики: Вищі навчальні заклади--психологічна служба,  Психологічна служба--вищі навчальні заклади
Кл.слова (ненормированные):
студенти -- технічний вуз -- вищій навчальний заклад -- служба психологічної допомоги -- психологічна служба -- психологічний супровід -- залежність від ПАР -- психічно-активні речовини -- спілкування -- організація дозвілля
Аннотация: Приводятся результаты обследования студентов технического вуза с целью определения приоритетных направлений деятельности создаваемой службы психологической помощи. В задачи исследования входили выявление психологической и поведенческой специфики студентов технического вуза и определение предпочтений студентов в отношении направлений и видов психологической помощи. Показано, что приоритетными направлениями деятельности службы должны стать профилактика злоупотребления психоактивными веществами, консультации по вопросам отказа от вредных привычек, отношений в семье; тренинги эффективного общения; организация досуга студентов; различные виды психологического сопровождения, направленные на снижение проявлений агрессивности и тенденций к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, на развитие саморегуляции и внутреннего контроля связанных с ними психологических состояний и форм поведения.
Доп.точки доступа:
Федоров, И. В.
Абдулаева, В. М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Стрыгина, М. Н.
    Психологическое сопровождение как элемент урочно-внеурочной проектной деятельности младшего школьника [Текст] / М. Н. Стрыгина // Педагогическая диагностика : Научно-практический журнал. - 2009. - N 4. - С. 105-114.

Рубрики: Педагогічна психологія,  Проектна діяльність--початкова школа
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЕКТНІ УРОКИ -- психологічний супровід

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Пономарёва, Е. Ю.
    Психологическое сопровождение обучения студентов-инвалидов [Текст] / Е. Ю. Пономарёва // Гуманіт. науки : наук.-практ. журн. - 2009. - № 2. - С. 32-38
ББК 74.584

Рубрики: Вища освіта--інваліди, --Психологічний супровід--студенти-інваліди
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- вища освіта -- спеціальна освіта -- спеціальна вища освіта -- студенти-інваліди -- психологічний супровід -- психологічний супровід студентів-інвалідів -- якість освіти -- доступність освіти -- психофізіологічний рівень супроводу -- індивідуально-психологічний супровід -- особистісний супровід -- мікрогруповий супровід -- соціальний супровід -- інклюзивне навчання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Давыдова, Г.
    Рефлексивные технологии психолого-педагогического сопровождения развития личности в дополнительном образовании [Текст] / Г. Давыдова, И. Семенов // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 39-43. - Бібліогр.: 6 назв.
ББК 88.4

Рубрики: додаткова освіта--психологічний супровід,  Психолого-педагогічний супровід--додаткова освіта,  особистість--розвиток особистості
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- додаткова освіта -- психологічний супровід -- особистість -- розвиток особистості -- навчання -- навчання спеціалістів -- соціоцентричні еталони -- неегоцентричні еталони -- виховання особистості -- конфлікти -- рефлексивно-психологічний аналіз -- розщеплення "Я" -- відчуття підтримки -- егоцентричні конфліктні ситуації -- нормоцентричні методи -- соціометричні типи направленності -- самовизначення -- усвідомлення своїх намірів -- усвідомлення мети -- рефлексивні технології
Доп.точки доступа:
Семенов, И.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Казбеков, К.
    Типы психологического сопровождения последипломного образования [Текст] / К. Казбеков, И. Семенов // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 73-74. - Бібліогр.: 5 назв.
ББК 74р7

Рубрики: післядипломна освіта--психологічний супровід,  Психологічний супровід--Післядипломна освіта
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- післядипломна освіта -- психологічний супровід -- розвиток сучасного суспільства -- генерування знань -- неперервна освіта -- цілісний розвиток людини -- життєва стратегія -- мислення -- комунікації -- кооперація -- особиста ефективність
Доп.точки доступа:
Семенов, И.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Семенов, И.
    Методология проектирования последипломного образования и его рефлексивно-психологического сопровождения [Текст] / И. Семенов // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 98-103. - Бібліогр.: 12 назв.
ББК 74р7

Рубрики: післядипломна освіта--психологічний супровід
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- післядипломна освіта -- психологічний супровід -- спеціалісти -- адаптація спеціалістів -- професійне навчання -- стандарти професійного навчання -- модернізація післядипломної освіти -- інноваційно-розвивальні методи -- вища освіта -- вузівська освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Воронцова, Е.
    Психологічний супровід профільного самовизначення [Текст] / Е. Воронцова // Практика управління закладом освіти : щомісячний професійний журнал. - 2010. - N 1. - С. 13-25.
ББК 74.202.4

Рубрики: Профільне навчання--Психологічний супровід
Кл.слова (ненормированные):
самовизначення -- профільне самовизначення -- ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Шинкарьов, А.
    Психологічний супровід учнів для участі в олімпіаді [Текст] / А. Шинкарьов // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід : Освітянський науково-методичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 31-34.
ББК 88.4

Рубрики: педагогічна психологія,  Шкільний психолог--робота--учні
Кл.слова (ненормированные):
психологическое сопровождение -- олимпиады -- ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Соцька, М. В.
    Система психолого-педагогічного супроводу здібних і обдарованих учнів у загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] / М. В. Соцька // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - N 3. - С. 39-45.
ББК 88.8

Рубрики: Обдаровані діти--психологічний супровід,  Обдаровані діти--школа--система роботи,  Анкета--учні--здібності
Кл.слова (ненормированные):
діагностична анкета -- психологічний супровід -- обдаровані учні -- дисгармонійний розвиток

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Меркулова, О. П.
    Качество студенческих психологических школ: методика организации обратной связи [Текст] / О. П. Меркулова, Н. Ю. Ивушкина // Вопр. психологии : науч. журн. - 2009. - № 5. - С. 150-160. - Библиогр.: 4 назв. . - ISSN 0042-8841
ББК 74.580.09

Рубрики: Психологія--викладання--вища освіта,  Літня школа--психологічна--вища освіта
Кл.слова (ненормированные):
студентська психологічна школа -- зворотний зв'язок -- психологічний супровід
Аннотация: Приводится описание методики организации обратной связи, касающейся качества мероприятий, проводимых на студенческих психологических школах, а также анализ данных, полученных с помощью этой методики в ходе работы трех летних психологических школ при факультете психологии и социальной работы ВГПУ. Проанализированы отдельные психометрические характеристики методики, структура связей между переменными, характеристики различных организационных форм.
Доп.точки доступа:
Ивушкина, Н. Ю.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Шаповалова, О. Е.
    Эффективные технологии психолого-педагогического сопровождения развития детей [Текст] / О. Е. Шаповалова // Педагогическое образование и наука. - 2010. - N 3. - С. 98-101.
ББК 88.4

Рубрики: педагогічна психологія--ШКІЛЬНИЙ ПСИХОЛОГ,  Психолого-педагогічний супровід
Кл.слова (ненормированные):
психологічний супровід -- педагогическая психология -- психолого-педагогическое сопровождение
Аннотация: В статье рассматриваются научно-практические аспекты психолого-педагогического сопровождения развития детей в массовых и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Приводится классификация средств, необходимых для решения данной проблемы и представленных двумя группами технологий. Одна из них (технология прямого воздействия) реализуется в работе непосредственно с детьми дошкольного и школьного возраста. Но педагоги и студенты педагогических факультетов также нуждаются в сопровождении. Для них предназначена вторая группа технологий косвенного (опосредованного) воздействия. Описаны особенности и возможности указанных групп технологий, обеспечивающих оптимальные условия психолого-педагогического сопровождения качественного физического и психического развития детей.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


   
    Організація проблемного на наукового моніторингу освітнього процесу [Текст] // Завучу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. - 2010. - N 15/16. - С. 21-29.
ББК 74.204.10

Рубрики: Управління школою--моніторинг
Кл.слова (ненормированные):
результативність навчання -- якість філологічної освіти -- психологічний супровід
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


    Хоменко, Олена.
    Психологічний моніторинг [Текст] : як засіб психологічного супроводу учнів у школі повного дня / О. Хоменко // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукр. наук.-практ. журн. - 2010. - № 1. - С. 107-111. - Бібліогр.: 6 назв.
ББК 88.4

Рубрики: Педагогічна психологія,  Школа повного дня--психологічний супровід
Кл.слова (ненормированные):
моніторинг -- психологічний моніторинг -- психологічний супровід -- школи -- управління школами -- школи повного дня -- освіта -- система освіти
Аннотация: Висвітлено основні засади управління школою повного дня як специфічною освітньою системою, в якій тісно пов'язане виконанням директором, адміністрацією, психологом мотиваційної, організаторської, стимулюючої та контролюючої функцій. Акцентовано увагу на розробленому та апробованому психологічному моніторингу, який проводився серед учнів 5-11 класів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Мельник, Марія.
    Допрофільне навчання - вимога часу [Текст] / М. Мельник // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукр. наук.-практ. журн. - 2010. - № 4. - С. 43-47
ББК 74.202.42

Рубрики: Профільне навчання,  Ліцеїсти--самовизначення ліцеїстів,  Допрофільна підготовка
Кл.слова (ненормированные):
допрофільна освіта -- професійне самовизначення -- психологічний супровід -- ступенева система освіти -- ліцеїсти -- самовизначення ліцеїстів
Аннотация: Проаналізовано досвід упровадження допрофільного навчання - важливого кроку в розвитку системи освіти. Звернено увагу на психологічний супровід з метою правильного самовизначення ліцеїста. У статті показано лише окремі елементи допрофільної освіти, зреалізовані в ліцеї.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Розалевич, І. Л.
    Психологічний супровід обдарованої дитини старшого дошкільного віку [Текст] / І. Л. Розалевич // Дошкільний навчальний заклад : Практичний журнал вихователя. - 2010. - N 12. - С. 13-22.
ББК 88.8

Рубрики: Психологія--дошкільний вік,  Обдаровані діти--дошкільники
Кл.слова (ненормированные):
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-85 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей