Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=саморозвиток особистості<.>)
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14
1.


    Гадзецький, Б.
    Удосконалення дидактичних знань і вмінь методиста [Текст] / Б. Гадзецький // післядиплом. освіта в Україні. - 2009. - № 2. - С. 77-83. - Бібліогр.: 8 назв.
ББК 74р7

Рубрики: Післядипломна освіта--педагогічна--методисти,  Підвищення кваліфікації--методичні працівники
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- зміст освіти -- розвиток освіти -- доктрина розвитку освіти -- саморозвиток -- режими саморозвитку -- навчальний процес -- саморозвиток особистості -- інформаційно-аналітична функція -- планово-прогностична функція -- організаційно-виконавча функція -- діагностична функція -- дидактичні знання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Корчагин, В. Н.
    Системно-функциональная технология самовоспитания лидерских качеств личности [Текст] / В. Н. Корчагин // Педагогическое образование и наука : Научно-методический журнал. - 2009. - N 10. - С. 97-102.
ББК 74.00

Рубрики: педагогіка--виховання
Кл.слова (ненормированные):
самовиховання -- лідерські якості -- педагогика -- саморозвиток особистості -- саморазвитие личности

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Лук'янчук, Н.
    Самомоніторинг як стратегічний напрямок саморозвитку особистості та її самореалізації у суспільстві [Текст] / Н. Лук'янчук // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - N 2. - С. 14-16.
ББК 88.52

Рубрики: Психологія особистості--самореалізація,  Психологія особистості--саморозвиток
Кл.слова (ненормированные):
саморозвиток особистості -- самореалізація особистості

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Солдатенко, О.
    Саморозвиток особистості [Текст] / О. Солдатенко // Директор школи. - 2011. - N 32. - С. 15-17.
ББК 74.200

Рубрики: Виховна система--саморозвиток особистості
Кл.слова (ненормированные):
САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Дьяконов, Г. В.
    Діяльнісно-генетичні передумови і засади розвитку діалогічного підходу в роботах видатних українських психологів Г.С. Костюка і С.Д. Максименка [Текст] / Г. В. Дьяконов // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2011. - N 12. - С. 1-4. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 88.1(4Укр)

Рубрики: Психологія--історія--персоналії--Україна
Кл.слова (ненормированные):
діалог -- діалогічний підхід -- діяльнісно-генетична стратегія -- саморозвиток особистості -- розвиток особистості
Доп.точки доступа:
Костюк, Г.С. (психолог ; 1899-1982) \о нем\
Максименко, С.Д. (психолог ; 1941 р.н.) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Лубовский, Д. В.
    Понятие внутренней позиции и непрерывность развития на протяжении жизненного пути / Д. В. Лубовский // Мир психологии : науч.-метод. журн. - 2012. - № 2. - С. 128-138. - Библиогр.: 23 назв. . - ISSN 2073-8528
ББК 88.52

Рубрики: Соціальна психологія--особистість--внутрішній позиція,  Розвиток особистість--неперервність
Кл.слова (ненормированные):
особистість -- внутрішня позиція -- регуляція життя -- саморозвиток особистості -- мотивація -- афективно-смислової регуляція -- неперервність розвитку людини
Аннотация: Обсуждаются возможности применения понятия внутреней позиции (ВП) личности для анализа саморазвития человека на протяжении жизни.
Обговорюються можливості застосування поняття внутрішньої позиції (ВП) особистості для аналізу саморозвитку людини протягом життя.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Прохоров, А. В.
    Смысловое содержание реалистичности педагогического исследования саморазвития человека / А. В. Прохоров // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 4. - С. 99-103. - Библиогр. в конце ст.
ББК 74в4

Рубрики: Дослідження--педагогічні--саморозвиток особистості,  Самовиховання
Кл.слова (ненормированные):
саморазвитие личности -- саморозвиток особистості -- самовоспитание -- саморазвитие человека -- саморозвиток людини
Аннотация: Проблема современного видения реалистичности педагогического исследования саморазвития человека рассматривается с позиций междисциплинарного, целостного и аксиологического подходов в контексте развития методологии педагогики, постнеклассического этапа развития научного мышления и педагогической науки. В статье даются соответствующие практические рекомендации.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Занєгіна, Сніжана.
    Розвиток творчої особистості через упровадження інтегрованих курсів художньо-естетичного спрямування / С. Занєгіна // Директор шк., ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. журн. - 2013. - № 5. - С. 85-90. - Бібліогр.: 1 назв.
ББК 74.200.264

Рубрики: Творча особистість--формування,  Інтегровані курси--естетичне спрямування--формування творчої
Кл.слова (ненормированные):
обдарована молодь -- талановита молодь -- креативна творча особистість -- інтеграція -- інтегровані курси -- позакласна діяльність -- художньо-естетичний цикл -- цілісна багатовимірна картина світу -- саморозвиток особистості
Аннотация: У статті представлений досвід роботи гімназії з розвитку дитячої обдарованості та формування духовної культури через упровадження інтегрованих курсів художньо-естетичного спрямування; описані методи та форми урочної та позаурочної діяльності закладу, особливості організації навчально-виховного процесу.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Оплетин, А. А.
    Потенциальные возможности физической культуры в процессе саморазвития личности студентов вуза [Текст] / А. А. Оплетин, З. М. Кузнецова // Мир психологии : Научно-методический журнал. - 2014. - N 4. - С. 264-271. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 88.84 + 75р30

Рубрики: Психологія спорту--студенти--саморозвиток,  Фізична культура--викладання--вища освіта--саморозвиток особистості
Кл.слова (ненормированные):
фізична культура -- потенційні можливості -- саморозвиток особистості
Аннотация: В статье рассматриваются и определяются потенциальные возможности физической культуры в активизации и углублении процесса саморазвития личности студентов в новых условиях современного образования. Обсуждаются теоретические позиции разных исследователей, представленных в научной литературе, посвященной характеристикам физической культуры. Раскрываются ее значимые смыслосодержательные характеристики, ставится вопрос о функциональной нагрузке физической культуры как особого самостоятельного предмета в программе вузовского образования.
Доп.точки доступа:
Кузнецова, З.М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Ганаба, Світлана.
    Мережеві технології як складова якісної освіти [Текст] / С. Ганаба // Вища школа : наук.-практ. видання. - 2016. - № 1. - С. 44-52. - Бібліогр. в кінці ст. 7 назв. . - ISSN 1682-2366
ББК 74.48

Рубрики: Якість освіти--вищої
Кл.слова (ненормированные):
якість освіти -- мережеві технології -- саморозвиток особистості -- принцип коннективізму
Аннотация: Аналізуються можливості та ризики використання мережевих технології у забезпеченні якості сучасної освіти. Показано, що інформаційно-мережеві технології презентують модель освіти, яка характеризується високим ступенем мобільності, віткритістю й доступністю. Доведено, що визначальним у навчальних практиках є принцип коннективізму.
Держатели документа:
НБ УІПА

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Сазоненко, Ганна.
    Розвиток та саморозвиток особистості ліцеїста в акмепросторі ліцею [Текст] / Г. Сазоненко, Н. Нестеренко // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2016. - N 5/6. - С. 40-45. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.200.51

Рубрики: Особистість--розвиток,  Моральне виховання--саморозвиток
Кл.слова (ненормированные):
особистість -- саморозвиток -- особистісний розвиток -- самість -- саморозвиток особистості -- розвиток особистості ліцеїста
Аннотация: У статті визначено сутність і зміст особистісного розвитку ліцеїста та розглянуто актуальні проблеми управління процесом саморозвитку учня в акмеологічному просторі ліцею шляхом створення сприятливих умов життєдіяльності за інтересами, запитами та здібностями особистості.
Доп.точки доступа:
Нестеренко, Наталія


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Кириченко, В.
    Дитина в сучасному соціумі: як її виховувати / В. Кириченко, Г. Ковганич // Методист. Шкільний світ : для ключових людей освіти. - 2017. - N 2. - С. 63-68
ББК 74.200.3 + 74.204.6

Рубрики: Колектив--учнівський--саморозвиток особистості,  Методична робота--класні керівники--учнівський колектив--саморозвиток особистості
Кл.слова (ненормированные):
учнівський колектив -- саморозвиток особистості -- формування колективу -- результативність класного керівника -- педагогічна етика
Аннотация: У виховній практиці сучасних навчальних закладів гостро постало питання щодо пошуку резервів активізації внутрішнього потенціалу особистості в процесі духовного становлення. Педагог як вихователь і класний керівник є ключовою фігурою у вирішенні цієї проблеми. Взаємодія вихователя й учнів є запорукою формування позитивної атмосфери в учнівському колективі. Основне завдання, що стоїть перед педагогами: допомогти кожній дитині повірити у власні можливості й активізувати механізм саморозвитку.
Доп.точки доступа:
Ковганич, Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Назаренко, Л.
    Мотивація та саморозвиток особистості [Текст] / Л. Назаренко // Дефектолог. - 2018. - N 6. - С. 4-8
УДК

Рубрики: Діти з особливими потребами
Кл.слова (ненормированные):
мотивація особистості -- саморозвиток особистості

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Гоєнко, Л.
    Сучасний урок біології [Текст] / Л. Гоєнко // Професійна освіта : науково-методичний журнал. - 2018. - N 4. - С. 28-31. - Бібліогр. у кінці ст.
УДК

Рубрики: Урок--сучасний--професійно-технічна освіта--біологія
Кл.слова (ненормированные):
саморозвиток особистості -- критичне мислення -- комунікативні навички -- співпраця -- групові проекти -- випереджаюче навчання
Аннотация: Розкрито дидактичні аспекти сучасного уроку біології в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Сучасні уроки біології охоплюють сукупність методів і засобів для реалізації змісту навчання. Особливо важливо для вчителя біології ґрунтовно оволодіти технологіями навчання, найраціональнішими способами навчання на основі принципів системності, що забезпечить ефективність реального навчального процесу.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей